תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פז נפט

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.paz.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
מיטב דש 59,731 66,324 6,593  11.04%
אלטשולר - שחם 97,011 98,241 1,230  1.27%
הירשמו לצפייה 863 1,769 906  104.98%
הירשמו לצפייה 18,145 18,815 670  3.69%
הירשמו לצפייה 859 1,238 379  44.12%
שדרגו את המנוי 15,171 15,330 159  1.05%
שדרגו את המנוי 9,506 9,594 88  0.93%
שדרגו את המנוי 122 199 77  63.11%
שדרגו את המנוי 665 630 -35  -5.26%
שדרגו את המנוי 172,651 172,612 -39  -0.02%
שדרגו את המנוי 699 615 -84  -12.02%
שדרגו את המנוי 33,369 33,244 -125  -0.37%
שדרגו את המנוי 290 100 -190  -65.52%
שדרגו את המנוי 35,582 35,392 -190  -0.53%
שדרגו את המנוי 9,033 8,051 -982  -10.87%
שדרגו את המנוי 10,168 8,903 -1,265  -12.44%
שדרגו את המנוי 77,524 75,134 -2,390  -3.08%
שדרגו את המנוי 54,592 51,060 -3,532  -6.47%
שדרגו את המנוי 64,522 41,908 -22,614  -35.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,102

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,446

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 164,663 210,611 45,948  27.90%
הראל 712,535 733,731 21,196  2.97%
הירשמו לצפייה 29,659 31,233 1,574  5.31%
הירשמו לצפייה 900,401 901,366 965  0.11%
הירשמו לצפייה 947,196 947,507 311  0.03%
שדרגו את המנוי 2,508 2,486 -22  -0.88%
שדרגו את המנוי 575,560 575,439 -121  -0.02%
שדרגו את המנוי 7,860 7,670 -190  -2.42%
שדרגו את המנוי 1,036 521 -515  -49.71%
שדרגו את המנוי 6,957 6,345 -612  -8.80%
שדרגו את המנוי 84,345 83,714 -631  -0.75%
שדרגו את המנוי 224,255 223,607 -648  -0.29%
שדרגו את המנוי 12,892 11,936 -956  -7.42%
שדרגו את המנוי 14,141 12,729 -1,412  -9.99%
שדרגו את המנוי 4,194 2,629 -1,565  -37.32%
שדרגו את המנוי 12,195 10,591 -1,604  -13.15%
שדרגו את המנוי 6,061 3,954 -2,107  -34.76%
שדרגו את המנוי 10,971 8,830 -2,141  -19.52%
שדרגו את המנוי 6,885 4,511 -2,374  -34.48%
שדרגו את המנוי 64,742 62,311 -2,431  -3.75%
שדרגו את המנוי 607,756 605,230 -2,526  -0.42%
שדרגו את המנוי 29,066 26,505 -2,561  -8.81%
שדרגו את המנוי 18,058 14,900 -3,158  -17.49%
שדרגו את המנוי 34,670 31,420 -3,250  -9.37%
שדרגו את המנוי 20,490 13,340 -7,150  -34.90%
שדרגו את המנוי 209,569 187,669 -21,900  -10.45%
שדרגו את המנוי 171,457 139,299 -32,158  -18.76%
שדרגו את המנוי 695,178 552,914 -142,264  -20.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 69,994

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -232,296

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,102
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -31,446
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 69,994
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -232,296
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 664,397 6.53%
ילין לפידות 172,612 1.70%
אלטשולר - שחם 98,241 0.97%
הירשמו לצפייה 75,134 0.74%
הירשמו לצפייה 66,324 0.65%
הירשמו לצפייה 51,060 0.50%
שדרגו את המנוי 41,908 0.41%
שדרגו את המנוי 35,392 0.35%
שדרגו את המנוי 33,244 0.33%
שדרגו את המנוי 18,815 0.19%
שדרגו את המנוי 16,608 0.16%
שדרגו את המנוי 15,330 0.15%
שדרגו את המנוי 9,594 0.09%
שדרגו את המנוי 8,903 0.09%
שדרגו את המנוי 8,051 0.08%
שדרגו את המנוי 7,438 0.07%
שדרגו את המנוי 1,769 0.02%
שדרגו את המנוי 1,238 0.01%
שדרגו את המנוי 630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 615 < 0.01%
שדרגו את המנוי 540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 138 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,429,222 63.24%
מגדל 947,507 9.32%
מנורה 901,366 8.87%
הירשמו לצפייה 748,990 7.37%
הירשמו לצפייה 733,731 7.22%
הירשמו לצפייה 605,230 5.95%
שדרגו את המנוי 575,439 5.66%
שדרגו את המנוי 552,914 5.44%
שדרגו את המנוי 223,607 2.20%
שדרגו את המנוי 210,611 2.07%
שדרגו את המנוי 187,669 1.85%
שדרגו את המנוי 139,299 1.37%
שדרגו את המנוי 98,347 0.97%
שדרגו את המנוי 83,714 0.82%
שדרגו את המנוי 62,311 0.61%
שדרגו את המנוי 41,322 0.41%
שדרגו את המנוי 31,420 0.31%
שדרגו את המנוי 31,233 0.31%
שדרגו את המנוי 26,505 0.26%
שדרגו את המנוי 22,021 0.22%
שדרגו את המנוי 19,840 0.20%
שדרגו את המנוי 17,646 0.17%
שדרגו את המנוי 17,005 0.17%
שדרגו את המנוי 14,900 0.15%
שדרגו את המנוי 13,340 0.13%
שדרגו את המנוי 12,729 0.13%
שדרגו את המנוי 11,936 0.12%
שדרגו את המנוי 11,625 0.11%
שדרגו את המנוי 10,591 0.10%
שדרגו את המנוי 8,830 0.09%
שדרגו את המנוי 8,287 0.08%
שדרגו את המנוי 7,877 0.08%
שדרגו את המנוי 7,670 0.08%
שדרגו את המנוי 6,972 0.07%
שדרגו את המנוי 6,345 0.06%
שדרגו את המנוי 4,511 0.04%
שדרגו את המנוי 4,155 0.04%
שדרגו את המנוי 3,954 0.04%
שדרגו את המנוי 2,803 0.03%
שדרגו את המנוי 2,629 0.03%
שדרגו את המנוי 2,486 0.02%
שדרגו את המנוי 2,413 0.02%
שדרגו את המנוי 1,992 0.02%
שדרגו את המנוי 1,836 0.02%
שדרגו את המנוי 1,184 0.01%
שדרגו את המנוי 906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 521 < 0.01%
שדרגו את המנוי 503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פז נפט דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-18.5 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-19.6 מיליארד שקל ב-2013; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 172 מיליון שקל, עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #נפט
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פז דיווחה הבוקר (ה') על מכירת אחזקותיה במתחם פי גלילות תמורת 237 מיליון שקל. מדובר בקרקע בשטח של 34 דונם במתחם וב-21.5% מהון המניות חברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות המוחזקות על ידה. #מכירת_מניות #מכירת_נכס #פי_גלילות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית