תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פז נפט

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.paz.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
מיטב דש 39,250 52,325 13,075  33.31%
פסטרנק שהם 51,478 62,429 10,951  21.27%
הירשמו לצפייה 166,163 171,276 5,113  3.08%
הירשמו לצפייה 39,808 42,357 2,549  6.40%
הירשמו לצפייה 77 2,415 2,338  3,036.36%
שדרגו את המנוי 18,565 20,670 2,105  11.34%
שדרגו את המנוי 742 1,593 851  114.69%
שדרגו את המנוי 18,000 18,812 812  4.51%
שדרגו את המנוי 30,011 30,808 797  2.66%
שדרגו את המנוי 4,473 4,976 503  11.25%
שדרגו את המנוי 1,630 1,865 235  14.42%
שדרגו את המנוי 1,750 1,951 201  11.49%
שדרגו את המנוי 48,693 48,788 95  0.20%
שדרגו את המנוי 62,328 62,380 52  0.08%
שדרגו את המנוי 151 137 -14  -9.27%
שדרגו את המנוי 9,054 8,975 -79  -0.87%
שדרגו את המנוי 5,013 4,721 -292  -5.82%
שדרגו את המנוי 5,349 4,892 -457  -8.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,677

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -842

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
ילין לפידות 198,424 202,657 4,233  2.13%
מנורה 902,207 903,126 919  0.10%
הירשמו לצפייה 503 958 455  90.46%
הירשמו לצפייה 1,226 944 -282  -23.00%
הירשמו לצפייה 1,992 1,697 -295  -14.81%
שדרגו את המנוי 1,301 989 -312  -23.98%
שדרגו את המנוי 17,494 17,116 -378  -2.16%
שדרגו את המנוי 484,686 484,157 -529  -0.11%
שדרגו את המנוי 22,240 21,579 -661  -2.97%
שדרגו את המנוי 5,369 4,484 -885  -16.48%
שדרגו את המנוי 11,099 10,201 -898  -8.09%
שדרגו את המנוי 31,053 30,145 -908  -2.92%
שדרגו את המנוי 2,629 1,665 -964  -36.67%
שדרגו את המנוי 16,770 14,865 -1,905  -11.36%
שדרגו את המנוי 123,732 121,541 -2,191  -1.77%
שדרגו את המנוי 24,746 22,522 -2,224  -8.99%
שדרגו את המנוי 5,935 2,500 -3,435  -57.88%
שדרגו את המנוי 5,284 1,461 -3,823  -72.35%
שדרגו את המנוי 733,935 730,108 -3,827  -0.52%
שדרגו את המנוי 7,307 3,220 -4,087  -55.93%
שדרגו את המנוי 76,524 71,749 -4,775  -6.24%
שדרגו את המנוי 14,900 9,578 -5,322  -35.72%
שדרגו את המנוי 7,946 1,968 -5,978  -75.23%
שדרגו את המנוי 39,834 33,016 -6,818  -17.12%
שדרגו את המנוי 12,729 5,615 -7,114  -55.89%
שדרגו את המנוי 31,420 23,670 -7,750  -24.67%
שדרגו את המנוי 27,182 19,369 -7,813  -28.74%
שדרגו את המנוי 133,660 125,116 -8,544  -6.39%
שדרגו את המנוי 536,039 513,172 -22,867  -4.27%
שדרגו את המנוי 925,478 901,537 -23,941  -2.59%
שדרגו את המנוי 886,801 847,146 -39,655  -4.47%
שדרגו את המנוי 605,702 557,765 -47,937  -7.91%
שדרגו את המנוי 98,347 23,362 -74,985  -76.25%
שדרגו את המנוי 219,252 137,161 -82,091  -37.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,607

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -373,194

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,677
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -842
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,607
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -373,194
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 649,291 6.81%
ילין לפידות 171,276 1.80%
פסטרנק שהם 62,429 0.65%
הירשמו לצפייה 62,380 0.65%
הירשמו לצפייה 55,149 0.58%
הירשמו לצפייה 52,325 0.55%
שדרגו את המנוי 48,788 0.51%
שדרגו את המנוי 42,357 0.44%
שדרגו את המנוי 34,326 0.36%
שדרגו את המנוי 30,808 0.32%
שדרגו את המנוי 20,670 0.22%
שדרגו את המנוי 18,812 0.20%
שדרגו את המנוי 16,647 0.17%
שדרגו את המנוי 8,975 0.09%
שדרגו את המנוי 4,976 0.05%
שדרגו את המנוי 4,892 0.05%
שדרגו את המנוי 4,721 0.05%
שדרגו את המנוי 2,415 0.03%
שדרגו את המנוי 1,951 0.02%
שדרגו את המנוי 1,865 0.02%
שדרגו את המנוי 1,593 0.02%
שדרגו את המנוי 1,163 0.01%
שדרגו את המנוי 330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,930,710 62.16%
מנורה 903,126 9.47%
כלל 901,537 9.45%
הירשמו לצפייה 847,146 8.88%
הירשמו לצפייה 730,108 7.65%
הירשמו לצפייה 557,765 5.85%
שדרגו את המנוי 513,172 5.38%
שדרגו את המנוי 484,157 5.07%
שדרגו את המנוי 202,657 2.12%
שדרגו את המנוי 137,161 1.44%
שדרגו את המנוי 125,116 1.31%
שדרגו את המנוי 121,541 1.27%
שדרגו את המנוי 71,749 0.75%
שדרגו את המנוי 33,016 0.35%
שדרגו את המנוי 30,145 0.32%
שדרגו את המנוי 23,670 0.25%
שדרגו את המנוי 23,362 0.24%
שדרגו את המנוי 22,522 0.24%
שדרגו את המנוי 22,021 0.23%
שדרגו את המנוי 21,579 0.23%
שדרגו את המנוי 19,369 0.20%
שדרגו את המנוי 17,116 0.18%
שדרגו את המנוי 14,865 0.16%
שדרגו את המנוי 13,641 0.14%
שדרגו את המנוי 10,201 0.11%
שדרגו את המנוי 9,578 0.10%
שדרגו את המנוי 9,049 0.09%
שדרגו את המנוי 7,877 0.08%
שדרגו את המנוי 6,900 0.07%
שדרגו את המנוי 6,345 0.07%
שדרגו את המנוי 5,615 0.06%
שדרגו את המנוי 4,700 0.05%
שדרגו את המנוי 4,484 0.05%
שדרגו את המנוי 4,155 0.04%
שדרגו את המנוי 3,954 0.04%
שדרגו את המנוי 3,220 0.03%
שדרגו את המנוי 2,500 0.03%
שדרגו את המנוי 2,464 0.03%
שדרגו את המנוי 1,968 0.02%
שדרגו את המנוי 1,697 0.02%
שדרגו את המנוי 1,665 0.02%
שדרגו את המנוי 1,461 0.02%
שדרגו את המנוי 1,245 0.01%
שדרגו את המנוי 989 0.01%
שדרגו את המנוי 958 0.01%
שדרגו את המנוי 944 < 0.01%
שדרגו את המנוי 906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 526 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  פז נפט דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-18.5 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-19.6 מיליארד שקל ב-2013; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 172 מיליון שקל, עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #נפט
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  פז דיווחה הבוקר (ה') על מכירת אחזקותיה במתחם פי גלילות תמורת 237 מיליון שקל. מדובר בקרקע בשטח של 34 דונם במתחם וב-21.5% מהון המניות חברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות המוחזקות על ידה. #מכירת_מניות #מכירת_נכס #פי_גלילות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית