תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פז נפט

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.paz.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אי.בי.אי. 55,204 61,286 6,082  11.02%
הראל 12,278 16,699 4,421  36.01%
הירשמו לצפייה 148,000 150,499 2,499  1.69%
הירשמו לצפייה 503 2,630 2,127  422.86%
הירשמו לצפייה 17,861 19,808 1,947  10.90%
שדרגו את המנוי 29,854 31,425 1,571  5.26%
שדרגו את המנוי 3,482 3,940 458  13.15%
שדרגו את המנוי 169 199 30  17.75%
שדרגו את המנוי 5,825 5,836 11  0.19%
שדרגו את המנוי 84,529 84,524 -5  -0.01%
שדרגו את המנוי 145 90 -55  -37.93%
שדרגו את המנוי 500 350 -150  -30.00%
שדרגו את המנוי 2,823 2,631 -192  -6.80%
שדרגו את המנוי 7,271 7,071 -200  -2.75%
שדרגו את המנוי 1,792 1,591 -201  -11.22%
שדרגו את המנוי 42,306 41,336 -970  -2.29%
שדרגו את המנוי 70,349 69,144 -1,205  -1.71%
שדרגו את המנוי 66,930 64,150 -2,780  -4.15%
שדרגו את המנוי 47,491 29,133 -18,358  -38.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,146

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,116

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מנורה 501,009 532,604 31,595  6.31%
מיטב דש 740,404 767,800 27,396  3.70%
הירשמו לצפייה 686,466 711,671 25,205  3.67%
הירשמו לצפייה 425,948 444,517 18,569  4.36%
הירשמו לצפייה 281,678 293,947 12,269  4.36%
שדרגו את המנוי 148,394 154,051 5,657  3.81%
שדרגו את המנוי 559,598 563,800 4,202  0.75%
שדרגו את המנוי 75,274 78,064 2,790  3.71%
שדרגו את המנוי 30,257 32,042 1,785  5.90%
שדרגו את המנוי 7,625 8,113 488  6.40%
שדרגו את המנוי 21,584 22,021 437  2.02%
שדרגו את המנוי 916,361 916,641 280  0.03%
שדרגו את המנוי 32,098 32,168 70  0.22%
שדרגו את המנוי 6,081 6,100 19  0.31%
שדרגו את המנוי 721,154 721,153 -1
שדרגו את המנוי 682 580 -102  -14.96%
שדרגו את המנוי 28,043 27,913 -130  -0.46%
שדרגו את המנוי 7,899 7,749 -150  -1.90%
שדרגו את המנוי 7,696 7,306 -390  -5.07%
שדרגו את המנוי 4,025 3,600 -425  -10.56%
שדרגו את המנוי 2,664 2,182 -482  -18.09%
שדרגו את המנוי 12,882 12,246 -636  -4.94%
שדרגו את המנוי 167,696 166,834 -862  -0.51%
שדרגו את המנוי 8,927 7,697 -1,230  -13.78%
שדרגו את המנוי 15,047 13,709 -1,338  -8.89%
שדרגו את המנוי 8,384 6,972 -1,412  -16.84%
שדרגו את המנוי 17,677 14,875 -2,802  -15.85%
שדרגו את המנוי 73,233 67,442 -5,791  -7.91%
שדרגו את המנוי 21,761 11,387 -10,374  -47.67%
שדרגו את המנוי 19,575 7,054 -12,521  -63.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 130,762

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,646

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,146
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,116
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 130,762
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -38,646
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 594,554 5.85%
ילין לפידות 150,499 1.48%
מור 84,524 0.83%
הירשמו לצפייה 69,144 0.68%
הירשמו לצפייה 64,150 0.63%
הירשמו לצפייה 61,286 0.60%
שדרגו את המנוי 41,336 0.41%
שדרגו את המנוי 31,425 0.31%
שדרגו את המנוי 29,133 0.29%
שדרגו את המנוי 19,808 0.19%
שדרגו את המנוי 16,699 0.16%
שדרגו את המנוי 7,071 0.07%
שדרגו את המנוי 5,836 0.06%
שדרגו את המנוי 3,940 0.04%
שדרגו את המנוי 2,631 0.03%
שדרגו את המנוי 2,630 0.03%
שדרגו את המנוי 1,591 0.02%
שדרגו את המנוי 825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 453 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 244 < 0.01%
שדרגו את המנוי 199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,315,110 62.11%
מגדל 916,641 9.02%
מיטב דש 767,800 7.55%
הירשמו לצפייה 721,153 7.09%
הירשמו לצפייה 711,671 7.00%
הירשמו לצפייה 563,800 5.55%
שדרגו את המנוי 532,604 5.24%
שדרגו את המנוי 444,517 4.37%
שדרגו את המנוי 293,947 2.89%
שדרגו את המנוי 266,473 2.62%
שדרגו את המנוי 184,255 1.81%
שדרגו את המנוי 166,834 1.64%
שדרגו את המנוי 154,051 1.52%
שדרגו את המנוי 78,064 0.77%
שדרגו את המנוי 67,442 0.66%
שדרגו את המנוי 53,572 0.53%
שדרגו את המנוי 41,322 0.41%
שדרגו את המנוי 32,168 0.32%
שדרגו את המנוי 32,042 0.32%
שדרגו את המנוי 27,913 0.27%
שדרגו את המנוי 22,021 0.22%
שדרגו את המנוי 20,769 0.20%
שדרגו את המנוי 18,052 0.18%
שדרגו את המנוי 16,185 0.16%
שדרגו את המנוי 14,875 0.15%
שדרגו את המנוי 14,641 0.14%
שדרגו את המנוי 14,141 0.14%
שדרגו את המנוי 13,709 0.13%
שדרגו את המנוי 12,246 0.12%
שדרגו את המנוי 11,387 0.11%
שדרגו את המנוי 10,177 0.10%
שדרגו את המנוי 9,960 0.10%
שדרגו את המנוי 8,113 0.08%
שדרגו את המנוי 7,749 0.08%
שדרגו את המנוי 7,697 0.08%
שדרגו את המנוי 7,306 0.07%
שדרגו את המנוי 7,054 0.07%
שדרגו את המנוי 6,972 0.07%
שדרגו את המנוי 6,590 0.06%
שדרגו את המנוי 6,100 0.06%
שדרגו את המנוי 5,284 0.05%
שדרגו את המנוי 4,424 0.04%
שדרגו את המנוי 3,600 0.04%
שדרגו את המנוי 2,372 0.02%
שדרגו את המנוי 2,363 0.02%
שדרגו את המנוי 2,182 0.02%
שדרגו את המנוי 2,145 0.02%
שדרגו את המנוי 580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 147 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פז נפט דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-18.5 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-19.6 מיליארד שקל ב-2013; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 172 מיליון שקל, עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #נפט
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פז דיווחה הבוקר (ה') על מכירת אחזקותיה במתחם פי גלילות תמורת 237 מיליון שקל. מדובר בקרקע בשטח של 34 דונם במתחם וב-21.5% מהון המניות חברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות המוחזקות על ידה. #מכירת_מניות #מכירת_נכס #פי_גלילות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית