תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

פז נפט

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.paz.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
ילין לפידות 106,761 136,855 30,094  28.19%
הראל 7,424 9,029 1,605  21.62%
הירשמו לצפייה 30,626 31,610 984  3.21%
הירשמו לצפייה 42,184 43,066 882  2.09%
הירשמו לצפייה 4,139 4,874 735  17.76%
שדרגו את המנוי 18,635 19,273 638  3.42%
שדרגו את המנוי 130 613 483  371.54%
שדרגו את המנוי 4,337 4,746 409  9.43%
שדרגו את המנוי 235 492 257  109.36%
שדרגו את המנוי 732 931 199  27.19%
שדרגו את המנוי 845 948 103  12.19%
שדרגו את המנוי 90 120 30  33.33%
שדרגו את המנוי 280 299 19  6.79%
שדרגו את המנוי 10 20 10  100.00%
שדרגו את המנוי 51,205 51,197 -8  -0.02%
שדרגו את המנוי 130 80 -50  -38.46%
שדרגו את המנוי 3,800 3,740 -60  -1.58%
שדרגו את המנוי 3,287 3,220 -67  -2.04%
שדרגו את המנוי 7,259 7,041 -218  -3.00%
שדרגו את המנוי 44,692 44,227 -465  -1.04%
שדרגו את המנוי 4,422 3,694 -728  -16.46%
שדרגו את המנוי 58,875 58,063 -812  -1.38%
שדרגו את המנוי 86,250 85,174 -1,076  -1.25%
שדרגו את המנוי 70,867 64,886 -5,981  -8.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,448

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,465

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מגדל 826,302 899,410 73,108  8.85%
מיטב דש 719,197 735,810 16,613  2.31%
הירשמו לצפייה 121,878 135,463 13,585  11.15%
הירשמו לצפייה 647,145 659,546 12,401  1.92%
הירשמו לצפייה 375,618 383,351 7,733  2.06%
שדרגו את המנוי 27,857 34,410 6,553  23.52%
שדרגו את המנוי 180,120 184,255 4,135  2.30%
שדרגו את המנוי 20,187 24,094 3,907  19.35%
שדרגו את המנוי 12,885 14,897 2,012  15.62%
שדרגו את המנוי 159,556 161,142 1,586  0.99%
שדרגו את המנוי 26,787 28,112 1,325  4.95%
שדרגו את המנוי 498,560 499,689 1,129  0.23%
שדרגו את המנוי 10,065 11,135 1,070  10.63%
שדרגו את המנוי 14,693 15,686 993  6.76%
שדרגו את המנוי 8,318 9,155 837  10.06%
שדרגו את המנוי 6,969 7,677 708  10.16%
שדרגו את המנוי 9,198 9,677 479  5.21%
שדרגו את המנוי 15,117 15,458 341  2.26%
שדרגו את המנוי 60,048 60,364 316  0.53%
שדרגו את המנוי 2,349 2,560 211  8.98%
שדרגו את המנוי 18,012 18,199 187  1.04%
שדרגו את המנוי 5,373 5,530 157  2.92%
שדרגו את המנוי 4,377 4,533 156  3.56%
שדרגו את המנוי 11,446 11,590 144  1.26%
שדרגו את המנוי 6,215 6,341 126  2.03%
שדרגו את המנוי 1,124 1,245 121  10.77%
שדרגו את המנוי 61,123 61,108 -15  -0.02%
שדרגו את המנוי 1,846 1,829 -17  -0.92%
שדרגו את המנוי 6,100 6,081 -19  -0.31%
שדרגו את המנוי 759 738 -21  -2.77%
שדרגו את המנוי 2,274 2,239 -35  -1.54%
שדרגו את המנוי 2,945 2,885 -60  -2.04%
שדרגו את המנוי 721,257 721,154 -103  -0.01%
שדרגו את המנוי 3,880 3,729 -151  -3.89%
שדרגו את המנוי 8,140 7,687 -453  -5.57%
שדרגו את המנוי 21,756 21,299 -457  -2.10%
שדרגו את המנוי 11,233 4,721 -6,512  -57.97%
שדרגו את המנוי 83,526 75,290 -8,236  -9.86%
שדרגו את המנוי 549,603 541,251 -8,352  -1.52%
שדרגו את המנוי 306,239 281,678 -24,561  -8.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 149,933

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,992

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,448
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,465
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 149,933
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -48,992
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 576,980 5.67%
ילין לפידות 136,855 1.35%
מור 85,174 0.84%
הירשמו לצפייה 64,886 0.64%
הירשמו לצפייה 58,063 0.57%
הירשמו לצפייה 51,197 0.50%
שדרגו את המנוי 44,227 0.43%
שדרגו את המנוי 43,066 0.42%
שדרגו את המנוי 31,610 0.31%
שדרגו את המנוי 19,273 0.19%
שדרגו את המנוי 9,029 0.09%
שדרגו את המנוי 7,041 0.07%
שדרגו את המנוי 4,874 0.05%
שדרגו את המנוי 4,746 0.05%
שדרגו את המנוי 3,740 0.04%
שדרגו את המנוי 3,694 0.04%
שדרגו את המנוי 3,220 0.03%
שדרגו את המנוי 1,733 0.02%
שדרגו את המנוי 948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 299 < 0.01%
שדרגו את המנוי 244 < 0.01%
שדרגו את המנוי 186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,040,745 59.41%
מגדל 899,410 8.85%
מיטב דש 735,810 7.24%
הירשמו לצפייה 721,154 7.09%
הירשמו לצפייה 659,546 6.49%
הירשמו לצפייה 541,251 5.32%
שדרגו את המנוי 499,689 4.91%
שדרגו את המנוי 383,351 3.77%
שדרגו את המנוי 281,678 2.77%
שדרגו את המנוי 266,473 2.62%
שדרגו את המנוי 184,255 1.81%
שדרגו את המנוי 161,142 1.58%
שדרגו את המנוי 135,463 1.33%
שדרגו את המנוי 75,290 0.74%
שדרגו את המנוי 61,108 0.60%
שדרגו את המנוי 60,364 0.59%
שדרגו את המנוי 34,410 0.34%
שדרגו את המנוי 33,122 0.33%
שדרגו את המנוי 28,112 0.28%
שדרגו את המנוי 24,094 0.24%
שדרגו את המנוי 21,299 0.21%
שדרגו את המנוי 19,907 0.20%
שדרגו את המנוי 18,823 0.19%
שדרגו את המנוי 18,199 0.18%
שדרגו את המנוי 16,185 0.16%
שדרגו את המנוי 15,686 0.15%
שדרגו את המנוי 15,458 0.15%
שדרגו את המנוי 14,897 0.15%
שדרגו את המנוי 11,590 0.11%
שדרגו את המנוי 11,135 0.11%
שדרגו את המנוי 9,677 0.10%
שדרגו את המנוי 9,155 0.09%
שדרגו את המנוי 7,687 0.08%
שדרגו את המנוי 7,677 0.08%
שדרגו את המנוי 6,590 0.06%
שדרגו את המנוי 6,341 0.06%
שדרגו את המנוי 6,081 0.06%
שדרגו את המנוי 5,654 0.06%
שדרגו את המנוי 5,530 0.05%
שדרגו את המנוי 4,721 0.05%
שדרגו את המנוי 4,533 0.04%
שדרגו את המנוי 3,729 0.04%
שדרגו את המנוי 2,885 0.03%
שדרגו את המנוי 2,560 0.03%
שדרגו את המנוי 2,473 0.02%
שדרגו את המנוי 2,239 0.02%
שדרגו את המנוי 1,829 0.02%
שדרגו את המנוי 1,245 0.01%
שדרגו את המנוי 738 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פז נפט דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-18.5 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-19.6 מיליארד שקל ב-2013; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 172 מיליון שקל, עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #נפט
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פז דיווחה הבוקר (ה') על מכירת אחזקותיה במתחם פי גלילות תמורת 237 מיליון שקל. מדובר בקרקע בשטח של 34 דונם במתחם וב-21.5% מהון המניות חברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות המוחזקות על ידה. #מכירת_מניות #מכירת_נכס #פי_גלילות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות