תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פז נפט

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.paz.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 27,237 42,765 15,528  57.01%
הראל 26,166 33,586 7,420  28.36%
הירשמו לצפייה 32,431 35,569 3,138  9.68%
הירשמו לצפייה 69,230 71,933 2,703  3.90%
הירשמו לצפייה 151,327 153,761 2,434  1.61%
שדרגו את המנוי 20,930 23,118 2,188  10.45%
שדרגו את המנוי 75,431 77,605 2,174  2.88%
שדרגו את המנוי 5,389 7,373 1,984  36.82%
שדרגו את המנוי 6,636 8,404 1,768  26.64%
שדרגו את המנוי 60,866 61,825 959  1.58%
שדרגו את המנוי 7,017 7,672 655  9.33%
שדרגו את המנוי 957 1,053 96  10.03%
שדרגו את המנוי 84,279 84,340 61  0.07%
שדרגו את המנוי 75 85 10  13.33%
שדרגו את המנוי 403 293 -110  -27.30%
שדרגו את המנוי 244 83 -161  -65.98%
שדרגו את המנוי 2,983 2,622 -361  -12.10%
שדרגו את המנוי 1,681 1,316 -365  -21.71%
שדרגו את המנוי 41,336 40,586 -750  -1.81%
שדרגו את המנוי 7,981 5,767 -2,214  -27.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,118

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,961

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מנורה 501,009 532,604 31,595  6.31%
מיטב דש 740,404 767,800 27,396  3.70%
הירשמו לצפייה 686,466 711,671 25,205  3.67%
הירשמו לצפייה 425,948 444,517 18,569  4.36%
הירשמו לצפייה 281,678 293,947 12,269  4.36%
שדרגו את המנוי 148,394 154,051 5,657  3.81%
שדרגו את המנוי 559,598 563,800 4,202  0.75%
שדרגו את המנוי 75,274 78,064 2,790  3.71%
שדרגו את המנוי 30,257 32,042 1,785  5.90%
שדרגו את המנוי 7,625 8,113 488  6.40%
שדרגו את המנוי 21,584 22,021 437  2.02%
שדרגו את המנוי 916,361 916,641 280  0.03%
שדרגו את המנוי 32,098 32,168 70  0.22%
שדרגו את המנוי 6,081 6,100 19  0.31%
שדרגו את המנוי 721,154 721,153 -1
שדרגו את המנוי 682 580 -102  -14.96%
שדרגו את המנוי 28,043 27,913 -130  -0.46%
שדרגו את המנוי 7,899 7,749 -150  -1.90%
שדרגו את המנוי 7,696 7,306 -390  -5.07%
שדרגו את המנוי 4,025 3,600 -425  -10.56%
שדרגו את המנוי 2,664 2,182 -482  -18.09%
שדרגו את המנוי 12,882 12,246 -636  -4.94%
שדרגו את המנוי 167,696 166,834 -862  -0.51%
שדרגו את המנוי 8,927 7,697 -1,230  -13.78%
שדרגו את המנוי 15,047 13,709 -1,338  -8.89%
שדרגו את המנוי 8,384 6,972 -1,412  -16.84%
שדרגו את המנוי 17,677 14,875 -2,802  -15.85%
שדרגו את המנוי 73,233 67,442 -5,791  -7.91%
שדרגו את המנוי 21,761 11,387 -10,374  -47.67%
שדרגו את המנוי 19,575 7,054 -12,521  -63.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 130,762

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,646

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 41,118
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,961
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 130,762
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -38,646
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 660,727 6.50%
ילין לפידות 153,761 1.51%
מור 84,340 0.83%
הירשמו לצפייה 77,605 0.76%
הירשמו לצפייה 71,933 0.71%
הירשמו לצפייה 61,825 0.61%
שדרגו את המנוי 42,765 0.42%
שדרגו את המנוי 40,586 0.40%
שדרגו את המנוי 35,569 0.35%
שדרגו את המנוי 33,586 0.33%
שדרגו את המנוי 23,118 0.23%
שדרגו את המנוי 8,404 0.08%
שדרגו את המנוי 7,672 0.08%
שדרגו את המנוי 7,373 0.07%
שדרגו את המנוי 5,767 0.06%
שדרגו את המנוי 2,622 0.03%
שדרגו את המנוי 1,316 0.01%
שדרגו את המנוי 1,053 0.01%
שדרגו את המנוי 310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 245 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,315,110 62.11%
מגדל 916,641 9.02%
מיטב דש 767,800 7.55%
הירשמו לצפייה 721,153 7.09%
הירשמו לצפייה 711,671 7.00%
הירשמו לצפייה 563,800 5.55%
שדרגו את המנוי 532,604 5.24%
שדרגו את המנוי 444,517 4.37%
שדרגו את המנוי 293,947 2.89%
שדרגו את המנוי 266,473 2.62%
שדרגו את המנוי 184,255 1.81%
שדרגו את המנוי 166,834 1.64%
שדרגו את המנוי 154,051 1.52%
שדרגו את המנוי 78,064 0.77%
שדרגו את המנוי 67,442 0.66%
שדרגו את המנוי 53,572 0.53%
שדרגו את המנוי 41,322 0.41%
שדרגו את המנוי 32,168 0.32%
שדרגו את המנוי 32,042 0.32%
שדרגו את המנוי 27,913 0.27%
שדרגו את המנוי 22,021 0.22%
שדרגו את המנוי 20,769 0.20%
שדרגו את המנוי 18,052 0.18%
שדרגו את המנוי 16,185 0.16%
שדרגו את המנוי 14,875 0.15%
שדרגו את המנוי 14,641 0.14%
שדרגו את המנוי 14,141 0.14%
שדרגו את המנוי 13,709 0.13%
שדרגו את המנוי 12,246 0.12%
שדרגו את המנוי 11,387 0.11%
שדרגו את המנוי 10,177 0.10%
שדרגו את המנוי 9,960 0.10%
שדרגו את המנוי 8,113 0.08%
שדרגו את המנוי 7,749 0.08%
שדרגו את המנוי 7,697 0.08%
שדרגו את המנוי 7,306 0.07%
שדרגו את המנוי 7,054 0.07%
שדרגו את המנוי 6,972 0.07%
שדרגו את המנוי 6,590 0.06%
שדרגו את המנוי 6,100 0.06%
שדרגו את המנוי 5,284 0.05%
שדרגו את המנוי 4,424 0.04%
שדרגו את המנוי 3,600 0.04%
שדרגו את המנוי 2,372 0.02%
שדרגו את המנוי 2,363 0.02%
שדרגו את המנוי 2,182 0.02%
שדרגו את המנוי 2,145 0.02%
שדרגו את המנוי 580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 147 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פז נפט דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-18.5 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-19.6 מיליארד שקל ב-2013; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 172 מיליון שקל, עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #נפט
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פז דיווחה הבוקר (ה') על מכירת אחזקותיה במתחם פי גלילות תמורת 237 מיליון שקל. מדובר בקרקע בשטח של 34 דונם במתחם וב-21.5% מהון המניות חברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות המוחזקות על ידה. #מכירת_מניות #מכירת_נכס #פי_גלילות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית