תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פז נפט

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.paz.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
פורטה 8,502 9,248 746  8.77%
ילין לפידות 172,518 172,651 133  0.08%
הירשמו לצפייה 15,265 15,347 82  0.54%
הירשמו לצפייה 480 530 50  10.42%
הירשמו לצפייה 9,356 9,374 18  0.19%
שדרגו את המנוי 598 603 5  0.84%
שדרגו את המנוי 953 939 -14  -1.47%
שדרגו את המנוי 364 289 -75  -20.60%
שדרגו את המנוי 8,205 8,078 -127  -1.55%
שדרגו את המנוי 19,993 19,817 -176  -0.88%
שדרגו את המנוי 69,213 68,782 -431  -0.62%
שדרגו את המנוי 37,376 36,882 -494  -1.32%
שדרגו את המנוי 92,647 92,114 -533  -0.58%
שדרגו את המנוי 1,709 912 -797  -46.64%
שדרגו את המנוי 4,736 2,909 -1,827  -38.58%
שדרגו את המנוי 58,666 56,441 -2,225  -3.79%
שדרגו את המנוי 83,399 78,949 -4,450  -5.34%
שדרגו את המנוי 70,012 65,525 -4,487  -6.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,034

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,636

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מנורה 553,093 900,401 347,308  62.79%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 51,256 224,255 172,999  337.52%
הירשמו לצפייה 451,845 575,560 123,715  27.38%
הירשמו לצפייה 916,963 947,196 30,233  3.30%
הירשמו לצפייה 577,906 607,756 29,850  5.17%
שדרגו את המנוי 721,154 748,990 27,836  3.86%
שדרגו את המנוי 7,054 18,058 11,004  156.00%
שדרגו את המנוי 78,145 84,345 6,200  7.93%
שדרגו את המנוי 7,934 12,892 4,958  62.49%
שדרגו את המנוי 4,810 7,860 3,050  63.41%
שדרגו את המנוי 18,530 20,490 1,960  10.58%
שדרגו את המנוי 18,016 19,840 1,824  10.12%
שדרגו את המנוי 163,350 164,663 1,313  0.80%
שדרגו את המנוי 16,185 17,005 820  5.07%
שדרגו את המנוי 171,026 171,457 431  0.25%
שדרגו את המנוי 6,100 6,061 -39  -0.64%
שדרגו את המנוי 17,867 17,646 -221  -1.24%
שדרגו את המנוי 7,268 6,957 -311  -4.28%
שדרגו את המנוי 7,306 6,885 -421  -5.76%
שדרגו את המנוי 713,093 712,535 -558  -0.08%
שדרגו את המנוי 12,867 12,195 -672  -5.22%
שדרגו את המנוי 11,938 10,971 -967  -8.10%
שדרגו את המנוי 1,744 503 -1,241  -71.16%
שדרגו את המנוי 2,382 1,036 -1,346  -56.51%
שדרגו את המנוי 4,160 2,803 -1,357  -32.62%
שדרגו את המנוי 31,567 29,659 -1,908  -6.04%
שדרגו את המנוי 6,590 4,194 -2,396  -36.36%
שדרגו את המנוי 67,280 64,742 -2,538  -3.77%
שדרגו את המנוי 10,987 8,287 -2,700  -24.57%
שדרגו את המנוי 32,168 29,066 -3,102  -9.64%
שדרגו את המנוי 5,742 2,413 -3,329  -57.98%
שדרגו את המנוי 9,375 4,155 -5,220  -55.68%
שדרגו את המנוי 45,922 34,670 -11,252  -24.50%
שדרגו את המנוי 53,636 2,508 -51,128  -95.32%
שדרגו את המנוי 262,300 209,569 -52,731  -20.10%
שדרגו את המנוי 764,345 695,178 -69,167  -9.05%
שדרגו את המנוי 266,473 98,347 -168,126  -63.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 763,501

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -380,730

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,034
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,636
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 763,501
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -380,730
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 703,049 6.91%
ילין לפידות 172,651 1.70%
אלטשולר - שחם 92,114 0.91%
הירשמו לצפייה 78,949 0.78%
הירשמו לצפייה 68,782 0.68%
הירשמו לצפייה 65,525 0.64%
שדרגו את המנוי 56,441 0.56%
שדרגו את המנוי 36,882 0.36%
שדרגו את המנוי 34,318 0.34%
שדרגו את המנוי 19,817 0.19%
שדרגו את המנוי 17,071 0.17%
שדרגו את המנוי 15,347 0.15%
שדרגו את המנוי 10,337 0.10%
שדרגו את המנוי 9,374 0.09%
שדרגו את המנוי 9,248 0.09%
שדרגו את המנוי 8,078 0.08%
שדרגו את המנוי 2,909 0.03%
שדרגו את המנוי 973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 939 < 0.01%
שדרגו את המנוי 912 < 0.01%
שדרגו את המנוי 603 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 289 < 0.01%
שדרגו את המנוי 251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 138 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,605,290 64.97%
מגדל 947,196 9.32%
מנורה 900,401 8.86%
הירשמו לצפייה 748,990 7.37%
הירשמו לצפייה 712,535 7.01%
הירשמו לצפייה 695,178 6.84%
שדרגו את המנוי 607,756 5.98%
שדרגו את המנוי 575,560 5.66%
שדרגו את המנוי 224,255 2.21%
שדרגו את המנוי 209,569 2.06%
שדרגו את המנוי 171,457 1.69%
שדרגו את המנוי 164,663 1.62%
שדרגו את המנוי 98,347 0.97%
שדרגו את המנוי 84,345 0.83%
שדרגו את המנוי 64,742 0.64%
שדרגו את המנוי 41,322 0.41%
שדרגו את המנוי 34,670 0.34%
שדרגו את המנוי 29,659 0.29%
שדרגו את המנוי 29,066 0.29%
שדרגו את המנוי 22,021 0.22%
שדרגו את המנוי 20,490 0.20%
שדרגו את המנוי 19,840 0.20%
שדרגו את המנוי 18,058 0.18%
שדרגו את המנוי 17,646 0.17%
שדרגו את המנוי 17,005 0.17%
שדרגו את המנוי 14,672 0.14%
שדרגו את המנוי 14,141 0.14%
שדרגו את המנוי 12,892 0.13%
שדרגו את המנוי 12,195 0.12%
שדרגו את המנוי 11,625 0.11%
שדרגו את המנוי 10,971 0.11%
שדרגו את המנוי 8,287 0.08%
שדרגו את המנוי 7,877 0.08%
שדרגו את המנוי 7,860 0.08%
שדרגו את המנוי 6,972 0.07%
שדרגו את המנוי 6,957 0.07%
שדרגו את המנוי 6,885 0.07%
שדרגו את המנוי 6,061 0.06%
שדרגו את המנוי 4,194 0.04%
שדרגו את המנוי 4,155 0.04%
שדרגו את המנוי 2,803 0.03%
שדרגו את המנוי 2,508 0.02%
שדרגו את המנוי 2,413 0.02%
שדרגו את המנוי 1,992 0.02%
שדרגו את המנוי 1,836 0.02%
שדרגו את המנוי 1,184 0.01%
שדרגו את המנוי 1,036 0.01%
שדרגו את המנוי 503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פז נפט דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-18.5 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-19.6 מיליארד שקל ב-2013; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 172 מיליון שקל, עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #נפט
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פז דיווחה הבוקר (ה') על מכירת אחזקותיה במתחם פי גלילות תמורת 237 מיליון שקל. מדובר בקרקע בשטח של 34 דונם במתחם וב-21.5% מהון המניות חברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות המוחזקות על ידה. #מכירת_מניות #מכירת_נכס #פי_גלילות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית