תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פז נפט

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.paz.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 78,274 89,982 11,708  14.96%
פסגות 67,971 69,615 1,644  2.42%
הירשמו לצפייה 57,171 58,284 1,113  1.95%
הירשמו לצפייה 28,475 29,311 836  2.94%
הירשמו לצפייה 143,612 144,275 663  0.46%
שדרגו את המנוי 1,190 1,544 354  29.75%
שדרגו את המנוי 10,036 10,262 226  2.25%
שדרגו את המנוי 651 706 55  8.45%
שדרגו את המנוי 299 310 11  3.68%
שדרגו את המנוי 4,936 4,945 9  0.18%
שדרגו את המנוי 492 500 8  1.63%
שדרגו את המנוי 80 60 -20  -25.00%
שדרגו את המנוי 7,229 7,171 -58  -0.80%
שדרגו את המנוי 3,598 3,482 -116  -3.22%
שדרגו את המנוי 3,235 2,909 -326  -10.08%
שדרגו את המנוי 43,742 43,064 -678  -1.55%
שדרגו את המנוי 51,057 49,687 -1,370  -2.68%
שדרגו את המנוי 19,563 15,795 -3,768  -19.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,627

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,336

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
פסגות 383,351 425,948 42,597  11.11%
הראל 659,546 686,466 26,920  4.08%
הירשמו לצפייה 541,251 559,598 18,347  3.39%
הירשמו לצפייה 899,410 916,361 16,951  1.88%
הירשמו לצפייה 4,721 19,575 14,854  314.64%
שדרגו את המנוי 135,463 148,394 12,931  9.55%
שדרגו את המנוי 61,108 73,233 12,125  19.84%
שדרגו את המנוי 33,122 41,322 8,200  24.76%
שדרגו את המנוי 161,142 167,696 6,554  4.07%
שדרגו את המנוי 735,810 740,404 4,594  0.62%
שדרגו את המנוי 24,094 28,043 3,949  16.39%
שדרגו את המנוי 5,654 7,899 2,245  39.71%
שדרגו את המנוי 28,112 30,257 2,145  7.63%
שדרגו את המנוי 499,689 501,009 1,320  0.26%
שדרגו את המנוי 11,590 12,882 1,292  11.15%
שדרגו את המנוי 19,907 20,769 862  4.33%
שדרגו את המנוי 3,729 4,025 296  7.94%
שדרגו את המנוי 21,299 21,584 285  1.34%
שדרגו את המנוי 7,677 7,696 19  0.25%
שדרגו את המנוי 75,290 75,274 -16  -0.02%
שדרגו את המנוי 738 682 -56  -7.59%
שדרגו את המנוי 1,245 1,184 -61  -4.90%
שדרגו את המנוי 7,687 7,625 -62  -0.81%
שדרגו את המנוי 1,829 1,744 -85  -4.65%
שדרגו את המנוי 2,239 2,145 -94  -4.20%
שדרגו את המנוי 2,473 2,372 -101  -4.08%
שדרגו את המנוי 4,533 4,424 -109  -2.40%
שדרגו את המנוי 18,199 18,052 -147  -0.81%
שדרגו את המנוי 2,560 2,363 -197  -7.70%
שדרגו את המנוי 2,885 2,664 -221  -7.66%
שדרגו את המנוי 5,530 5,284 -246  -4.45%
שדרגו את המנוי 6,341 5,998 -343  -5.41%
שדרגו את המנוי 15,458 15,047 -411  -2.66%
שדרגו את המנוי 9,677 8,927 -750  -7.75%
שדרגו את המנוי 14,897 14,141 -756  -5.07%
שדרגו את המנוי 9,155 8,384 -771  -8.42%
שדרגו את המנוי 15,686 14,641 -1,045  -6.66%
שדרגו את המנוי 18,823 17,677 -1,146  -6.09%
שדרגו את המנוי 11,135 9,960 -1,175  -10.55%
שדרגו את המנוי 34,410 32,098 -2,312  -6.72%
שדרגו את המנוי 60,364 53,572 -6,792  -11.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 176,486

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,896

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,627
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,336
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 176,486
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,896
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 627,230 6.17%
ילין לפידות 144,275 1.42%
אלטשולר - שחם 89,982 0.89%
הירשמו לצפייה 85,484 0.84%
הירשמו לצפייה 69,615 0.68%
הירשמו לצפייה 58,284 0.57%
שדרגו את המנוי 49,687 0.49%
שדרגו את המנוי 43,064 0.42%
שדרגו את המנוי 29,311 0.29%
שדרגו את המנוי 15,795 0.16%
שדרגו את המנוי 10,262 0.10%
שדרגו את המנוי 7,171 0.07%
שדרגו את המנוי 4,945 0.05%
שדרגו את המנוי 4,746 0.05%
שדרגו את המנוי 3,694 0.04%
שדרגו את המנוי 3,482 0.03%
שדרגו את המנוי 2,909 0.03%
שדרגו את המנוי 1,544 0.02%
שדרגו את המנוי 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 244 < 0.01%
שדרגו את המנוי 186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,232,273 61.30%
מגדל 916,361 9.01%
מיטב דש 740,404 7.28%
הירשמו לצפייה 721,154 7.09%
הירשמו לצפייה 686,466 6.75%
הירשמו לצפייה 559,598 5.50%
שדרגו את המנוי 501,009 4.93%
שדרגו את המנוי 425,948 4.19%
שדרגו את המנוי 281,678 2.77%
שדרגו את המנוי 266,473 2.62%
שדרגו את המנוי 184,255 1.81%
שדרגו את המנוי 167,696 1.65%
שדרגו את המנוי 148,394 1.46%
שדרגו את המנוי 75,274 0.74%
שדרגו את המנוי 73,233 0.72%
שדרגו את המנוי 53,572 0.53%
שדרגו את המנוי 41,322 0.41%
שדרגו את המנוי 32,098 0.32%
שדרגו את המנוי 30,257 0.30%
שדרגו את המנוי 28,043 0.28%
שדרגו את המנוי 21,761 0.21%
שדרגו את המנוי 21,584 0.21%
שדרגו את המנוי 20,769 0.20%
שדרגו את המנוי 19,575 0.19%
שדרגו את המנוי 18,052 0.18%
שדרגו את המנוי 17,677 0.17%
שדרגו את המנוי 16,185 0.16%
שדרגו את המנוי 15,047 0.15%
שדרגו את המנוי 14,641 0.14%
שדרגו את המנוי 14,141 0.14%
שדרגו את המנוי 12,882 0.13%
שדרגו את המנוי 10,177 0.10%
שדרגו את המנוי 9,960 0.10%
שדרגו את המנוי 8,927 0.09%
שדרגו את המנוי 8,384 0.08%
שדרגו את המנוי 7,899 0.08%
שדרגו את המנוי 7,696 0.08%
שדרגו את המנוי 7,625 0.07%
שדרגו את המנוי 6,590 0.06%
שדרגו את המנוי 6,081 0.06%
שדרגו את המנוי 5,998 0.06%
שדרגו את המנוי 5,284 0.05%
שדרגו את המנוי 4,424 0.04%
שדרגו את המנוי 4,025 0.04%
שדרגו את המנוי 2,664 0.03%
שדרגו את המנוי 2,372 0.02%
שדרגו את המנוי 2,363 0.02%
שדרגו את המנוי 2,145 0.02%
שדרגו את המנוי 1,744 0.02%
שדרגו את המנוי 1,184 0.01%
שדרגו את המנוי 682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פז נפט דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-18.5 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-19.6 מיליארד שקל ב-2013; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 172 מיליון שקל, עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #נפט
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פז דיווחה הבוקר (ה') על מכירת אחזקותיה במתחם פי גלילות תמורת 237 מיליון שקל. מדובר בקרקע בשטח של 34 דונם במתחם וב-21.5% מהון המניות חברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות המוחזקות על ידה. #מכירת_מניות #מכירת_נכס #פי_גלילות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית