תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ריט 1

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.reit1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
כוון 533,812 543,812 10,000  1.87%
פיטנגו 78,621 86,965 8,344  10.61%
הירשמו לצפייה 118,054 122,500 4,446  3.77%
הירשמו לצפייה 48,410 51,402 2,992  6.18%
הירשמו לצפייה 985 3,515 2,530  256.85%
שדרגו את המנוי 370 858 488  131.89%
שדרגו את המנוי 539,144 539,556 412  0.08%
שדרגו את המנוי 14,442 14,831 389  2.69%
שדרגו את המנוי 40,632 39,632 -1,000  -2.46%
שדרגו את המנוי 91,699 89,831 -1,868  -2.04%
שדרגו את המנוי 240,294 231,094 -9,200  -3.83%
שדרגו את המנוי 597,400 587,800 -9,600  -1.61%
שדרגו את המנוי 101,443 89,696 -11,747  -11.58%
שדרגו את המנוי 476,401 462,988 -13,413  -2.82%
שדרגו את המנוי 5,227,960 5,210,990 -16,972  -0.32%
שדרגו את המנוי 728,183 655,657 -72,526  -9.96%
שדרגו את המנוי 4,020,470 3,937,880 -82,593  -2.05%
שדרגו את המנוי 2,887,490 2,804,440 -83,053  -2.88%
שדרגו את המנוי 2,782,100 2,655,290 -126,806  -4.56%
שדרגו את המנוי 1,649,460 1,507,020 -142,439  -8.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,601

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -571,217

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 7,089,180 8,362,560 1,273,370  17.96%
רעות 121,596 338,798 217,202  178.63%
הירשמו לצפייה 742,554 930,302 187,748  25.28%
הירשמו לצפייה 594,142 653,153 59,011  9.93%
הירשמו לצפייה 12,305,300 12,348,900 43,614  0.35%
שדרגו את המנוי 1,482,020 1,517,080 35,060  2.37%
שדרגו את המנוי 529,167 562,167 33,000  6.24%
שדרגו את המנוי 1,005,350 1,029,880 24,526  2.44%
שדרגו את המנוי 211,516 227,424 15,908  7.52%
שדרגו את המנוי 2,596,060 2,604,840 8,778  0.34%
שדרגו את המנוי 157,806 164,736 6,930  4.39%
שדרגו את המנוי 37,463 44,124 6,661  17.78%
שדרגו את המנוי 525,955 531,660 5,705  1.08%
שדרגו את המנוי 38,525 40,551 2,026  5.26%
שדרגו את המנוי 256,566 258,264 1,698  0.66%
שדרגו את המנוי 448,223 449,749 1,526  0.34%
שדרגו את המנוי 228,042 229,242 1,200  0.53%
שדרגו את המנוי 736,610 737,410 800  0.11%
שדרגו את המנוי 2,135,960 2,135,960 -1
שדרגו את המנוי 260,039 259,705 -334  -0.13%
שדרגו את המנוי 96,815 95,778 -1,037  -1.07%
שדרגו את המנוי 31,500 27,500 -4,000  -12.70%
שדרגו את המנוי 225,176 221,096 -4,080  -1.81%
שדרגו את המנוי 444,054 438,459 -5,595  -1.26%
שדרגו את המנוי 226,289 216,642 -9,647  -4.26%
שדרגו את המנוי 152,905 80,837 -72,068  -47.13%
שדרגו את המנוי 361,898 270,048 -91,850  -25.38%
שדרגו את המנוי 174,815 25,000 -149,815  -85.70%
שדרגו את המנוי 9,186,740 9,006,320 -180,420  -1.96%
שדרגו את המנוי 480,264 240,517 -239,747  -49.92%
שדרגו את המנוי 5,733,900 5,481,180 -252,714  -4.41%
שדרגו את המנוי 10,396,600 9,966,270 -430,312  -4.14%
שדרגו את המנוי 4,001,760 3,473,930 -527,826  -13.19%
שדרגו את המנוי 8,372,320 7,541,760 -830,557  -9.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,924,763

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,800,003

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,601
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -571,217
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,924,763
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,800,003
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,896,615 11.55%
אלטשולר - שחם 5,210,990 3.02%
פסגות 3,937,880 2.29%
הירשמו לצפייה 2,804,440 1.63%
הירשמו לצפייה 2,655,290 1.54%
הירשמו לצפייה 1,507,020 0.87%
שדרגו את המנוי 655,657 0.38%
שדרגו את המנוי 587,800 0.34%
שדרגו את המנוי 543,812 0.32%
שדרגו את המנוי 539,556 0.31%
שדרגו את המנוי 462,988 0.27%
שדרגו את המנוי 231,094 0.13%
שדרגו את המנוי 122,500 0.07%
שדרגו את המנוי 109,461 0.06%
שדרגו את המנוי 89,831 0.05%
שדרגו את המנוי 89,696 0.05%
שדרגו את המנוי 86,965 0.05%
שדרגו את המנוי 63,885 0.04%
שדרגו את המנוי 62,961 0.04%
שדרגו את המנוי 51,402 0.03%
שדרגו את המנוי 39,632 0.02%
שדרגו את המנוי 14,831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,829 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 858 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 76,944,625 44.66%
מנורה 12,348,900 7.17%
הראל 9,966,270 5.78%
הירשמו לצפייה 9,006,320 5.23%
הירשמו לצפייה 8,362,560 4.85%
הירשמו לצפייה 7,541,760 4.38%
שדרגו את המנוי 5,481,180 3.18%
שדרגו את המנוי 3,473,930 2.02%
שדרגו את המנוי 2,604,840 1.51%
שדרגו את המנוי 2,447,280 1.42%
שדרגו את המנוי 2,135,960 1.24%
שדרגו את המנוי 1,554,250 0.90%
שדרגו את המנוי 1,517,080 0.88%
שדרגו את המנוי 1,029,880 0.60%
שדרגו את המנוי 930,302 0.54%
שדרגו את המנוי 737,410 0.43%
שדרגו את המנוי 697,248 0.40%
שדרגו את המנוי 653,153 0.38%
שדרגו את המנוי 562,167 0.33%
שדרגו את המנוי 531,660 0.31%
שדרגו את המנוי 449,749 0.26%
שדרגו את המנוי 438,459 0.25%
שדרגו את המנוי 407,956 0.24%
שדרגו את המנוי 338,798 0.20%
שדרגו את המנוי 298,839 0.17%
שדרגו את המנוי 270,048 0.16%
שדרגו את המנוי 259,705 0.15%
שדרגו את המנוי 258,264 0.15%
שדרגו את המנוי 240,517 0.14%
שדרגו את המנוי 231,549 0.13%
שדרגו את המנוי 229,242 0.13%
שדרגו את המנוי 227,424 0.13%
שדרגו את המנוי 221,096 0.13%
שדרגו את המנוי 216,642 0.13%
שדרגו את המנוי 199,283 0.12%
שדרגו את המנוי 164,736 0.10%
שדרגו את המנוי 114,881 0.07%
שדרגו את המנוי 95,778 0.06%
שדרגו את המנוי 82,928 0.05%
שדרגו את המנוי 80,837 0.05%
שדרגו את המנוי 80,822 0.05%
שדרגו את המנוי 65,889 0.04%
שדרגו את המנוי 60,074 0.03%
שדרגו את המנוי 47,543 0.03%
שדרגו את המנוי 44,124 0.03%
שדרגו את המנוי 40,551 0.02%
שדרגו את המנוי 37,789 0.02%
שדרגו את המנוי 29,949 0.02%
שדרגו את המנוי 27,500 0.02%
שדרגו את המנוי 26,539 0.02%
שדרגו את המנוי 25,000 0.01%
שדרגו את המנוי 19,600 0.01%
שדרגו את המנוי 18,436 0.01%
שדרגו את המנוי 11,928 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ריט 1 דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הקרן רשמה צמיחה של כ-15% ב-FFO הריאלי (הרווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות) ל-128 מיליון שקל, ועלייה של 6% ב-NOI (ההכנסות נטו מדמי שכירות) ל-187 מיליון שקל. הקרן בניהולו של שמואל סייד מעריכה כי ב-2015 ה-NOI יגדל לכ-199-201 מיליון שקל וה-FFO הריאלי יגדל ל-143-144 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים הקרן הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 20 מיליון שקל בגין אשתקד. #דוחות_כספיים #ריט #שמואל_סייד #דיבידנד
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, הודיעה היום כי מימשה את האופציה שניתנה לה להגדלת אחזקותיה בבית פסגות ברחוב רוטשילד בתל אביב תמורת כ-67.5 מיליון שקל. בעקבות מימוש האופציה, תחזיק ריט 1 בכ-42% מכלל הזכויות בשטחי המשרדים בבניין ובכ-55% מכלל הזכויות בחניון. #ריט #רוטשילד #תל_אביב #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, תרכוש 51% מהמרכז המסחרי "G בעמק" יחד עם חברת JTLV מידי גזית גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל. ריט 1, המחזיקה כיום ב-49% מהמרכז המסחרי, הודיעה לחברת גזית גלוב על הפעלת זכות הסירוב שניתנה לה לרכישת אחזקות גזית גלוב במתחם. #נדלן #שטחי_מסחר #JTLV
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ריט 1 הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ-203 מיליון בשתי הנפקות פרטיות. הקרן גייסה 85 מיליון שקל בהנפקת מניות ועוד כ-118 מיליון שקל בהרחבת סדרת האג"ח הארוכה שלה. מתוך גיוס ההון, כ-75 מיליון שקל גויסו מבית ההשקעות אלטשולר שחם, שיגדיל בעקבות הגיוס את אחזקתו בקרן לכ- 14%, לעומת 9% לפני כן. #אלטשולר_שחם #נדלן #ריט
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית