תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ריט 1

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.reit1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
פסגות 3,281,840 3,665,810 383,967  11.70%
אי.בי.אי. 3,281,770 3,593,040 311,267  9.48%
הירשמו לצפייה 50,746 143,448 92,702  182.68%
הירשמו לצפייה 1,587,620 1,678,780 91,159  5.74%
הירשמו לצפייה 580,605 610,357 29,752  5.12%
שדרגו את המנוי 373,737 397,397 23,660  6.33%
שדרגו את המנוי 2,600,850 2,624,350 23,500  0.90%
שדרגו את המנוי 232,500 255,000 22,500  9.68%
שדרגו את המנוי 599,459 619,005 19,546  3.26%
שדרגו את המנוי 39,242 46,912 7,670  19.55%
שדרגו את המנוי 28,358 28,807 449  1.58%
שדרגו את המנוי 2,204 2,033 -171  -7.76%
שדרגו את המנוי 16,668 16,186 -482  -2.89%
שדרגו את המנוי 5,116 4,225 -891  -17.42%
שדרגו את המנוי 60,928 58,996 -1,932  -3.17%
שדרגו את המנוי 5,249 249 -5,000  -95.26%
שדרגו את המנוי 38,736 32,617 -6,119  -15.80%
שדרגו את המנוי 687,681 671,184 -16,497  -2.40%
שדרגו את המנוי 464,900 424,285 -40,615  -8.74%
שדרגו את המנוי 3,962,410 3,699,480 -262,935  -6.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,006,172

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -334,642

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 1,487,810 5,825,190 4,337,380  291.53%
מנורה 9,918,890 12,306,900 2,388,030  24.08%
הירשמו לצפייה 1,059,370 1,554,250 494,878  46.71%
הירשמו לצפייה 5,929,470 6,229,340 299,875  5.06%
הירשמו לצפייה 221,108 443,265 222,157  100.47%
שדרגו את המנוי 7,933,780 8,141,070 207,285  2.61%
שדרגו את המנוי 559,621 739,695 180,074  32.18%
שדרגו את המנוי 1,967,000 2,080,290 113,290  5.76%
שדרגו את המנוי 271,999 375,261 103,262  37.96%
שדרגו את המנוי 965,100 1,045,040 79,935  8.28%
שדרגו את המנוי 385,115 441,122 56,007  14.54%
שדרגו את המנוי 480,625 529,167 48,542  10.10%
שדרגו את המנוי 121,112 159,955 38,843  32.07%
שדרגו את המנוי 374,200 412,416 38,216  10.21%
שדרגו את המנוי 108,362 133,298 24,936  23.01%
שדרגו את המנוי 1,498,950 1,522,920 23,969  1.60%
שדרגו את המנוי 35,585 47,766 12,181  34.23%
שדרגו את המנוי 666,378 675,378 9,000  1.35%
שדרגו את המנוי 298,809 302,280 3,471  1.16%
שדרגו את המנוי 234,559 237,165 2,606  1.11%
שדרגו את המנוי 225,563 226,901 1,338  0.59%
שדרגו את המנוי 389,050 389,973 923  0.24%
שדרגו את המנוי 420,592 394,727 -25,865  -6.15%
שדרגו את המנוי 511,301 243,243 -268,058  -52.43%
שדרגו את המנוי 8,198,700 7,845,220 -353,477  -4.31%
שדרגו את המנוי 8,081,740 7,594,930 -486,805  -6.02%
שדרגו את המנוי 737,794 244,856 -492,938  -66.81%
שדרגו את המנוי 7,627,660 6,563,780 -1,063,890  -13.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,686,198

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,691,033

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,006,172
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -334,642
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,686,198
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,691,033
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,716,282 11.47%
אלטשולר - שחם 3,699,480 2.27%
פסגות 3,665,810 2.25%
הירשמו לצפייה 3,593,040 2.20%
הירשמו לצפייה 2,624,350 1.61%
הירשמו לצפייה 1,678,780 1.03%
שדרגו את המנוי 671,184 0.41%
שדרגו את המנוי 619,005 0.38%
שדרגו את המנוי 610,357 0.37%
שדרגו את המנוי 424,285 0.26%
שדרגו את המנוי 397,397 0.24%
שדרגו את המנוי 255,000 0.16%
שדרגו את המנוי 143,448 0.09%
שדרגו את המנוי 58,996 0.04%
שדרגו את המנוי 54,926 0.03%
שדרגו את המנוי 51,574 0.03%
שדרגו את המנוי 46,912 0.03%
שדרגו את המנוי 32,617 0.02%
שדרגו את המנוי 29,877 0.02%
שדרגו את המנוי 28,807 0.02%
שדרגו את המנוי 16,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,744 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 249 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 75,550,478 46.30%
מנורה 12,306,900 7.54%
מגדל 8,141,070 4.99%
הירשמו לצפייה 7,845,220 4.81%
הירשמו לצפייה 7,594,930 4.65%
הירשמו לצפייה 6,563,780 4.02%
שדרגו את המנוי 6,229,340 3.82%
שדרגו את המנוי 5,825,190 3.57%
שדרגו את המנוי 2,535,980 1.55%
שדרגו את המנוי 2,362,870 1.45%
שדרגו את המנוי 2,080,290 1.27%
שדרגו את המנוי 1,554,250 0.95%
שדרגו את המנוי 1,522,920 0.93%
שדרגו את המנוי 1,045,040 0.64%
שדרגו את המנוי 911,775 0.56%
שדרגו את המנוי 739,695 0.45%
שדרגו את המנוי 736,610 0.45%
שדרגו את המנוי 675,378 0.41%
שדרגו את המנוי 529,167 0.32%
שדרגו את המנוי 521,596 0.32%
שדרגו את המנוי 443,265 0.27%
שדרגו את המנוי 441,122 0.27%
שדרגו את המנוי 412,416 0.25%
שדרגו את המנוי 394,727 0.24%
שדרגו את המנוי 389,973 0.24%
שדרגו את המנוי 375,261 0.23%
שדרגו את המנוי 356,522 0.22%
שדרגו את המנוי 302,280 0.19%
שדרגו את המנוי 253,912 0.16%
שדרגו את המנוי 244,856 0.15%
שדרגו את המנוי 243,243 0.15%
שדרגו את המנוי 237,165 0.15%
שדרגו את המנוי 226,901 0.14%
שדרגו את המנוי 174,815 0.11%
שדרגו את המנוי 171,536 0.11%
שדרגו את המנוי 159,955 0.10%
שדרגו את המנוי 135,153 0.08%
שדרגו את המנוי 133,298 0.08%
שדרגו את המנוי 107,563 0.07%
שדרגו את המנוי 104,911 0.06%
שדרגו את המנוי 87,038 0.05%
שדרגו את המנוי 73,322 0.04%
שדרגו את המנוי 56,253 0.03%
שדרגו את המנוי 52,215 0.03%
שדרגו את המנוי 47,766 0.03%
שדרגו את המנוי 37,770 0.02%
שדרגו את המנוי 35,840 0.02%
שדרגו את המנוי 34,754 0.02%
שדרגו את המנוי 30,615 0.02%
שדרגו את המנוי 26,797 0.02%
שדרגו את המנוי 19,078 0.01%
שדרגו את המנוי 10,585 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,570 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1 דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הקרן רשמה צמיחה של כ-15% ב-FFO הריאלי (הרווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות) ל-128 מיליון שקל, ועלייה של 6% ב-NOI (ההכנסות נטו מדמי שכירות) ל-187 מיליון שקל. הקרן בניהולו של שמואל סייד מעריכה כי ב-2015 ה-NOI יגדל לכ-199-201 מיליון שקל וה-FFO הריאלי יגדל ל-143-144 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים הקרן הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 20 מיליון שקל בגין אשתקד. #דוחות_כספיים #ריט #שמואל_סייד #דיבידנד
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, הודיעה היום כי מימשה את האופציה שניתנה לה להגדלת אחזקותיה בבית פסגות ברחוב רוטשילד בתל אביב תמורת כ-67.5 מיליון שקל. בעקבות מימוש האופציה, תחזיק ריט 1 בכ-42% מכלל הזכויות בשטחי המשרדים בבניין ובכ-55% מכלל הזכויות בחניון. #ריט #רוטשילד #תל_אביב #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, תרכוש 51% מהמרכז המסחרי "G בעמק" יחד עם חברת JTLV מידי גזית גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל. ריט 1, המחזיקה כיום ב-49% מהמרכז המסחרי, הודיעה לחברת גזית גלוב על הפעלת זכות הסירוב שניתנה לה לרכישת אחזקות גזית גלוב במתחם. #נדלן #שטחי_מסחר #JTLV
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1 הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ-203 מיליון בשתי הנפקות פרטיות. הקרן גייסה 85 מיליון שקל בהנפקת מניות ועוד כ-118 מיליון שקל בהרחבת סדרת האג"ח הארוכה שלה. מתוך גיוס ההון, כ-75 מיליון שקל גויסו מבית ההשקעות אלטשולר שחם, שיגדיל בעקבות הגיוס את אחזקתו בקרן לכ- 14%, לעומת 9% לפני כן. #אלטשולר_שחם #נדלן #ריט
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית