תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ריט 1

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.reit1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אי.בי.אי. 3,546,570 3,577,960 31,385  0.89%
אדמונד דה רוטשילד 474,286 483,932 9,646  2.03%
הירשמו לצפייה 261,232 270,000 8,768  3.36%
הירשמו לצפייה 54,926 60,834 5,908  10.76%
הירשמו לצפייה 30,021 32,270 2,249  7.49%
שדרגו את המנוי 20,060 20,980 920  4.59%
שדרגו את המנוי 62,338 62,679 341  0.55%
שדרגו את המנוי 24,338 23,005 -1,333  -5.48%
שדרגו את המנוי 1,629,060 1,626,780 -2,276  -0.14%
שדרגו את המנוי 10,367 6,988 -3,379  -32.59%
שדרגו את המנוי 2,652,990 2,646,470 -6,517  -0.25%
שדרגו את המנוי 36,490 28,093 -8,397  -23.01%
שדרגו את המנוי 469,416 460,213 -9,203  -1.96%
שדרגו את המנוי 50,054 40,393 -9,661  -19.30%
שדרגו את המנוי 16,616 644 -15,972  -96.12%
שדרגו את המנוי 3,727,970 3,707,120 -20,854  -0.56%
שדרגו את המנוי 79,048 53,361 -25,687  -32.50%
שדרגו את המנוי 619,166 558,957 -60,209  -9.72%
שדרגו את המנוי 3,684,990 2,866,280 -818,710  -22.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 59,217

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -982,198

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 7,594,930 9,672,290 2,077,360  27.35%
אלטשולר - שחם 6,229,340 6,703,310 473,969  7.61%
הירשמו לצפייה 253,912 538,472 284,560  112.07%
הירשמו לצפייה 1,522,920 1,586,570 63,655  4.18%
הירשמו לצפייה 104,911 161,797 56,886  54.22%
שדרגו את המנוי 2,080,290 2,121,530 41,239  1.98%
שדרגו את המנוי 8,141,070 8,170,970 29,900  0.37%
שדרגו את המנוי 1,045,040 1,071,540 26,500  2.54%
שדרגו את המנוי 226,901 252,313 25,412  11.20%
שדרגו את המנוי 521,596 538,472 16,876  3.24%
שדרגו את המנוי 7,570 22,875 15,305  202.18%
שדרגו את המנוי 10,585 19,600 9,015  85.17%
שדרגו את המנוי 441,122 443,916 2,794  0.63%
שדרגו את המנוי 443,265 444,576 1,311  0.30%
שדרגו את המנוי 244,856 245,281 425  0.17%
שדרגו את המנוי 389,973 390,243 270  0.07%
שדרגו את המנוי 12,306,900 12,306,500 -426
שדרגו את המנוי 412,416 408,774 -3,642  -0.88%
שדרגו את המנוי 47,766 43,946 -3,820  -8.00%
שדרגו את המנוי 375,261 370,261 -5,000  -1.33%
שדרגו את המנוי 237,165 231,449 -5,716  -2.41%
שדרגו את המנוי 302,280 294,118 -8,162  -2.70%
שדרגו את המנוי 394,727 365,362 -29,365  -7.44%
שדרגו את המנוי 243,243 211,516 -31,727  -13.04%
שדרגו את המנוי 135,153 23,473 -111,680  -82.63%
שדרגו את המנוי 5,825,190 5,707,870 -117,323  -2.01%
שדרגו את המנוי 739,695 483,016 -256,679  -34.70%
שדרגו את המנוי 356,522 49,136 -307,386  -86.22%
שדרגו את המנוי 6,563,780 5,822,220 -741,558  -11.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,125,477

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,622,484

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 59,217
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -982,198
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,125,477
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,622,484
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,971,932 9.92%
פסגות 3,707,120 2.17%
אי.בי.אי. 3,577,960 2.09%
הירשמו לצפייה 2,866,280 1.68%
הירשמו לצפייה 2,646,470 1.55%
הירשמו לצפייה 1,626,780 0.95%
שדרגו את המנוי 558,957 0.33%
שדרגו את המנוי 483,932 0.28%
שדרגו את המנוי 460,213 0.27%
שדרגו את המנוי 412,607 0.24%
שדרגו את המנוי 270,000 0.16%
שדרגו את המנוי 62,679 0.04%
שדרגו את המנוי 60,834 0.04%
שדרגו את המנוי 53,361 0.03%
שדרגו את המנוי 40,393 0.02%
שדרגו את המנוי 32,270 0.02%
שדרגו את המנוי 29,877 0.02%
שדרגו את המנוי 28,093 0.02%
שדרגו את המנוי 23,005 0.01%
שדרגו את המנוי 20,980 0.01%
שדרגו את המנוי 6,988 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,124 < 0.01%
שדרגו את המנוי 644 < 0.01%
שדרגו את המנוי 365 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 77,066,132 45.06%
מנורה 12,306,500 7.19%
הראל 9,672,290 5.65%
הירשמו לצפייה 8,170,970 4.78%
הירשמו לצפייה 7,845,220 4.59%
הירשמו לצפייה 6,703,310 3.92%
שדרגו את המנוי 5,822,220 3.40%
שדרגו את המנוי 5,707,870 3.34%
שדרגו את המנוי 2,535,980 1.48%
שדרגו את המנוי 2,362,870 1.38%
שדרגו את המנוי 2,121,530 1.24%
שדרגו את המנוי 1,586,570 0.93%
שדרגו את המנוי 1,554,250 0.91%
שדרגו את המנוי 1,071,540 0.63%
שדרגו את המנוי 911,775 0.53%
שדרגו את המנוי 736,610 0.43%
שדרגו את המנוי 675,378 0.39%
שדרגו את המנוי 538,472 0.31%
שדרגו את המנוי 538,472 0.31%
שדרגו את המנוי 529,167 0.31%
שדרגו את המנוי 483,016 0.28%
שדרגו את המנוי 444,576 0.26%
שדרגו את המנוי 443,916 0.26%
שדרגו את המנוי 408,774 0.24%
שדרגו את המנוי 390,243 0.23%
שדרגו את המנוי 370,261 0.22%
שדרגו את המנוי 365,362 0.21%
שדרגו את המנוי 294,118 0.17%
שדרגו את המנוי 252,313 0.15%
שדרגו את המנוי 245,281 0.14%
שדרגו את המנוי 231,449 0.14%
שדרגו את המנוי 211,516 0.12%
שדרגו את המנוי 174,815 0.10%
שדרגו את המנוי 171,536 0.10%
שדרגו את המנוי 161,797 0.09%
שדרגו את המנוי 159,955 0.09%
שדרגו את המנוי 133,298 0.08%
שדרגו את המנוי 107,563 0.06%
שדרגו את המנוי 87,038 0.05%
שדרגו את המנוי 73,322 0.04%
שדרגו את המנוי 56,253 0.03%
שדרגו את המנוי 52,215 0.03%
שדרגו את המנוי 49,136 0.03%
שדרגו את המנוי 43,946 0.03%
שדרגו את המנוי 37,770 0.02%
שדרגו את המנוי 35,840 0.02%
שדרגו את המנוי 34,754 0.02%
שדרגו את המנוי 30,615 0.02%
שדרגו את המנוי 26,797 0.02%
שדרגו את המנוי 23,473 0.01%
שדרגו את המנוי 22,875 0.01%
שדרגו את המנוי 19,600 0.01%
שדרגו את המנוי 19,078 0.01%
שדרגו את המנוי 12,637 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1 דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הקרן רשמה צמיחה של כ-15% ב-FFO הריאלי (הרווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות) ל-128 מיליון שקל, ועלייה של 6% ב-NOI (ההכנסות נטו מדמי שכירות) ל-187 מיליון שקל. הקרן בניהולו של שמואל סייד מעריכה כי ב-2015 ה-NOI יגדל לכ-199-201 מיליון שקל וה-FFO הריאלי יגדל ל-143-144 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים הקרן הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 20 מיליון שקל בגין אשתקד. #דוחות_כספיים #ריט #שמואל_סייד #דיבידנד
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, הודיעה היום כי מימשה את האופציה שניתנה לה להגדלת אחזקותיה בבית פסגות ברחוב רוטשילד בתל אביב תמורת כ-67.5 מיליון שקל. בעקבות מימוש האופציה, תחזיק ריט 1 בכ-42% מכלל הזכויות בשטחי המשרדים בבניין ובכ-55% מכלל הזכויות בחניון. #ריט #רוטשילד #תל_אביב #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, תרכוש 51% מהמרכז המסחרי "G בעמק" יחד עם חברת JTLV מידי גזית גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל. ריט 1, המחזיקה כיום ב-49% מהמרכז המסחרי, הודיעה לחברת גזית גלוב על הפעלת זכות הסירוב שניתנה לה לרכישת אחזקות גזית גלוב במתחם. #נדלן #שטחי_מסחר #JTLV
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1 הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ-203 מיליון בשתי הנפקות פרטיות. הקרן גייסה 85 מיליון שקל בהנפקת מניות ועוד כ-118 מיליון שקל בהרחבת סדרת האג"ח הארוכה שלה. מתוך גיוס ההון, כ-75 מיליון שקל גויסו מבית ההשקעות אלטשולר שחם, שיגדיל בעקבות הגיוס את אחזקתו בקרן לכ- 14%, לעומת 9% לפני כן. #אלטשולר_שחם #נדלן #ריט
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית