תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ריט 1

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.reit1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מור 3,246,980 3,354,780 107,800  3.32%
מגדל 433,717 457,698 23,981  5.53%
הירשמו לצפייה 6,802,840 6,825,490 22,642  0.33%
הירשמו לצפייה 92,362 100,073 7,711  8.35%
הירשמו לצפייה 112,300 115,800 3,500  3.12%
שדרגו את המנוי 12,019 12,781 762  6.34%
שדרגו את המנוי 46,437 46,221 -216  -0.47%
שדרגו את המנוי 76,712 72,807 -3,905  -5.09%
שדרגו את המנוי 164,718 150,540 -14,178  -8.61%
שדרגו את המנוי 1,294,450 1,277,720 -16,733  -1.29%
שדרגו את המנוי 110,219 50,172 -60,047  -54.48%
שדרגו את המנוי 3,829,480 3,739,280 -90,210  -2.36%
שדרגו את המנוי 2,503,690 2,361,410 -142,284  -5.68%
שדרגו את המנוי 636,370 437,870 -198,500  -31.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 166,396

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -526,073

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 653,153 1,077,600 424,449  64.98%
אלטשולר - שחם 8,362,560 8,590,950 228,390  2.73%
הירשמו לצפייה 25,000 174,815 149,815  599.26%
הירשמו לצפייה 9,966,270 9,996,730 30,461  0.31%
הירשמו לצפייה 12,348,900 12,363,600 14,666  0.12%
שדרגו את המנוי 82,928 93,216 10,288  12.41%
שדרגו את המנוי 258,264 267,915 9,651  3.74%
שדרגו את המנוי 26,539 31,360 4,821  18.17%
שדרגו את המנוי 1,517,080 1,518,780 1,704  0.11%
שדרגו את המנוי 562,167 560,792 -1,375  -0.24%
שדרגו את המנוי 231,549 226,708 -4,841  -2.09%
שדרגו את המנוי 80,837 75,253 -5,584  -6.91%
שדרגו את המנוי 164,736 157,706 -7,030  -4.27%
שדרגו את המנוי 930,302 921,089 -9,213  -0.99%
שדרגו את המנוי 114,881 104,631 -10,250  -8.92%
שדרגו את המנוי 216,642 201,057 -15,585  -7.19%
שדרגו את המנוי 298,839 275,594 -23,245  -7.78%
שדרגו את המנוי 2,604,840 2,578,320 -26,518  -1.02%
שדרגו את המנוי 5,481,180 5,453,740 -27,441  -0.50%
שדרגו את המנוי 438,459 410,093 -28,366  -6.47%
שדרגו את המנוי 199,283 136,283 -63,000  -31.61%
שדרגו את המנוי 270,048 203,110 -66,938  -24.79%
שדרגו את המנוי 221,096 115,362 -105,734  -47.82%
שדרגו את המנוי 3,473,930 3,248,970 -224,959  -6.48%
שדרגו את המנוי 407,956 28,967 -378,989  -92.90%
שדרגו את המנוי 7,541,760 7,152,630 -389,129  -5.16%
שדרגו את המנוי 9,006,320 8,560,900 -445,419  -4.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 874,245

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,833,616

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 166,396
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -526,073
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 874,245
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,833,616
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,187,449 11.48%
אלטשולר - שחם 6,825,490 3.88%
פסגות 3,739,280 2.13%
הירשמו לצפייה 3,354,780 1.91%
הירשמו לצפייה 2,361,410 1.34%
הירשמו לצפייה 1,277,720 0.73%
שדרגו את המנוי 520,000 0.30%
שדרגו את המנוי 504,069 0.29%
שדרגו את המנוי 457,698 0.26%
שדרגו את המנוי 437,870 0.25%
שדרגו את המנוי 150,540 0.09%
שדרגו את המנוי 115,800 0.07%
שדרגו את המנוי 100,073 0.06%
שדרגו את המנוי 72,807 0.04%
שדרגו את המנוי 70,136 0.04%
שדרגו את המנוי 50,172 0.03%
שדרגו את המנוי 46,221 0.03%
שדרגו את המנוי 32,203 0.02%
שדרגו את המנוי 29,900 0.02%
שדרגו את המנוי 12,781 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,095 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,226 < 0.01%
שדרגו את המנוי 273 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 75,299,887 42.83%
מנורה 12,363,600 7.03%
הראל 9,996,730 5.69%
הירשמו לצפייה 8,590,950 4.89%
הירשמו לצפייה 8,560,900 4.87%
הירשמו לצפייה 7,152,630 4.07%
שדרגו את המנוי 5,453,740 3.10%
שדרגו את המנוי 3,248,970 1.85%
שדרגו את המנוי 2,578,320 1.47%
שדרגו את המנוי 2,447,280 1.39%
שדרגו את המנוי 2,135,960 1.21%
שדרגו את המנוי 1,554,250 0.88%
שדרגו את המנוי 1,518,780 0.86%
שדרגו את המנוי 1,077,600 0.61%
שדרגו את המנוי 1,029,880 0.59%
שדרגו את המנוי 921,089 0.52%
שדרגו את המנוי 737,410 0.42%
שדרגו את המנוי 697,248 0.40%
שדרגו את המנוי 560,792 0.32%
שדרגו את המנוי 449,749 0.26%
שדרגו את המנוי 410,093 0.23%
שדרגו את המנוי 338,798 0.19%
שדרגו את המנוי 275,594 0.16%
שדרגו את המנוי 267,915 0.15%
שדרגו את המנוי 259,705 0.15%
שדרגו את המנוי 240,517 0.14%
שדרגו את המנוי 227,424 0.13%
שדרגו את המנוי 226,708 0.13%
שדרגו את המנוי 203,110 0.12%
שדרגו את המנוי 201,057 0.11%
שדרגו את המנוי 174,815 0.10%
שדרגו את המנוי 157,706 0.09%
שדרגו את המנוי 136,283 0.08%
שדרגו את המנוי 115,362 0.07%
שדרגו את המנוי 107,040 0.06%
שדרגו את המנוי 104,631 0.06%
שדרגו את המנוי 95,778 0.05%
שדרגו את המנוי 93,216 0.05%
שדרגו את המנוי 80,822 0.05%
שדרגו את המנוי 75,253 0.04%
שדרגו את המנוי 65,889 0.04%
שדרגו את המנוי 60,074 0.03%
שדרגו את המנוי 47,543 0.03%
שדרגו את המנוי 44,124 0.03%
שדרגו את המנוי 40,551 0.02%
שדרגו את המנוי 37,789 0.02%
שדרגו את המנוי 31,360 0.02%
שדרגו את המנוי 29,949 0.02%
שדרגו את המנוי 28,967 0.02%
שדרגו את המנוי 27,500 0.02%
שדרגו את המנוי 18,436 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ריט 1 דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הקרן רשמה צמיחה של כ-15% ב-FFO הריאלי (הרווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות) ל-128 מיליון שקל, ועלייה של 6% ב-NOI (ההכנסות נטו מדמי שכירות) ל-187 מיליון שקל. הקרן בניהולו של שמואל סייד מעריכה כי ב-2015 ה-NOI יגדל לכ-199-201 מיליון שקל וה-FFO הריאלי יגדל ל-143-144 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים הקרן הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 20 מיליון שקל בגין אשתקד. #דוחות_כספיים #ריט #שמואל_סייד #דיבידנד
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, הודיעה היום כי מימשה את האופציה שניתנה לה להגדלת אחזקותיה בבית פסגות ברחוב רוטשילד בתל אביב תמורת כ-67.5 מיליון שקל. בעקבות מימוש האופציה, תחזיק ריט 1 בכ-42% מכלל הזכויות בשטחי המשרדים בבניין ובכ-55% מכלל הזכויות בחניון. #ריט #רוטשילד #תל_אביב #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, תרכוש 51% מהמרכז המסחרי "G בעמק" יחד עם חברת JTLV מידי גזית גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל. ריט 1, המחזיקה כיום ב-49% מהמרכז המסחרי, הודיעה לחברת גזית גלוב על הפעלת זכות הסירוב שניתנה לה לרכישת אחזקות גזית גלוב במתחם. #נדלן #שטחי_מסחר #JTLV
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ריט 1 הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ-203 מיליון בשתי הנפקות פרטיות. הקרן גייסה 85 מיליון שקל בהנפקת מניות ועוד כ-118 מיליון שקל בהרחבת סדרת האג"ח הארוכה שלה. מתוך גיוס ההון, כ-75 מיליון שקל גויסו מבית ההשקעות אלטשולר שחם, שיגדיל בעקבות הגיוס את אחזקתו בקרן לכ- 14%, לעומת 9% לפני כן. #אלטשולר_שחם #נדלן #ריט
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית