תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ריט 1

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.reit1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
מור 3,927,980 4,551,950 623,969  15.89%
מיטב דש 1,193,380 1,279,130 85,750  7.19%
הירשמו לצפייה 515,070 533,870 18,800  3.65%
הירשמו לצפייה 134,146 148,305 14,159  10.55%
הירשמו לצפייה 115,041 122,845 7,804  6.78%
שדרגו את המנוי 135 2,775 2,640  1,955.56%
שדרגו את המנוי 3,040 2,767 -273  -8.98%
שדרגו את המנוי 22,703 22,303 -400  -1.76%
שדרגו את המנוי 9,981 7,662 -2,319  -23.23%
שדרגו את המנוי 6,179 500 -5,679  -91.91%
שדרגו את המנוי 283,791 276,976 -6,815  -2.40%
שדרגו את המנוי 73,063 36,215 -36,848  -50.43%
שדרגו את המנוי 508,750 463,500 -45,250  -8.89%
שדרגו את המנוי 2,055,900 1,993,360 -62,538  -3.04%
שדרגו את המנוי 110,638 25,361 -85,277  -77.08%
שדרגו את המנוי 390,041 273,768 -116,273  -29.81%
שדרגו את המנוי 5,252,730 5,133,500 -119,227  -2.27%
שדרגו את המנוי 3,760,690 3,579,380 -181,312  -4.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 753,122

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -662,211

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 8,590,950 12,794,400 4,203,450  48.93%
הלמן אלדובי 28,967 1,514,640 1,485,670  5,128.85%
הירשמו לצפייה 9,996,730 10,575,400 578,670  5.79%
הירשמו לצפייה 1,077,600 1,650,790 573,190  53.19%
הירשמו לצפייה 3,951,430 4,279,320 327,890  8.30%
שדרגו את המנוי 5,634,340 5,705,780 71,440  1.27%
שדרגו את המנוי 227,424 286,497 59,073  25.97%
שדרגו את המנוי 8,560,900 8,595,370 34,470  0.40%
שדרגו את המנוי 65,889 73,114 7,225  10.97%
שדרגו את המנוי 1,518,780 1,525,140 6,360  0.42%
שדרגו את המנוי 75,253 77,010 1,757  2.33%
שדרגו את המנוי 410,093 411,750 1,657  0.40%
שדרגו את המנוי 12,363,600 12,364,900 1,300  0.01%
שדרגו את המנוי 449,749 451,048 1,299  0.29%
שדרגו את המנוי 95,778 96,815 1,037  1.08%
שדרגו את המנוי 240,517 241,046 529  0.22%
שדרגו את המנוי 201,057 200,244 -813  -0.40%
שדרגו את המנוי 29,949 27,273 -2,676  -8.94%
שדרגו את המנוי 44,124 38,637 -5,487  -12.44%
שדרגו את המנוי 560,792 553,942 -6,850  -1.22%
שדרגו את המנוי 2,578,320 2,568,710 -9,610  -0.37%
שדרגו את המנוי 229,242 206,783 -22,459  -9.80%
שדרגו את המנוי 259,705 236,071 -23,634  -9.10%
שדרגו את המנוי 203,110 178,512 -24,598  -12.11%
שדרגו את המנוי 267,915 240,455 -27,460  -10.25%
שדרגו את המנוי 697,248 662,048 -35,200  -5.05%
שדרגו את המנוי 737,410 684,410 -53,000  -7.19%
שדרגו את המנוי 7,152,630 7,086,620 -66,010  -0.92%
שדרגו את המנוי 2,447,280 805,089 -1,642,190  -67.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,355,017

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,919,987

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 753,122
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -662,211
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,355,017
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,919,987
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,574,470 10.57%
אלטשולר - שחם 5,133,500 2.92%
מור 4,551,950 2.59%
הירשמו לצפייה 3,579,380 2.04%
הירשמו לצפייה 1,993,360 1.13%
הירשמו לצפייה 1,279,130 0.73%
שדרגו את המנוי 533,870 0.30%
שדרגו את המנוי 463,500 0.26%
שדרגו את המנוי 276,976 0.16%
שדרגו את המנוי 273,768 0.16%
שדרגו את המנוי 148,305 0.08%
שדרגו את המנוי 122,845 0.07%
שדרגו את המנוי 44,536 0.03%
שדרגו את המנוי 36,215 0.02%
שדרגו את המנוי 29,900 0.02%
שדרגו את המנוי 25,361 0.01%
שדרגו את המנוי 22,303 0.01%
שדרגו את המנוי 15,325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,662 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,924 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,775 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 80,822,698 45.97%
אלטשולר - שחם 12,794,400 7.28%
מנורה 12,364,900 7.03%
הירשמו לצפייה 10,575,400 6.02%
הירשמו לצפייה 8,595,370 4.89%
הירשמו לצפייה 7,086,620 4.03%
שדרגו את המנוי 5,705,780 3.25%
שדרגו את המנוי 4,279,320 2.43%
שדרגו את המנוי 2,568,710 1.46%
שדרגו את המנוי 2,135,960 1.21%
שדרגו את המנוי 1,650,790 0.94%
שדרגו את המנוי 1,554,250 0.88%
שדרגו את המנוי 1,525,140 0.87%
שדרגו את המנוי 1,514,640 0.86%
שדרגו את המנוי 1,029,880 0.59%
שדרגו את המנוי 805,089 0.46%
שדרגו את המנוי 684,410 0.39%
שדרגו את המנוי 662,048 0.38%
שדרגו את המנוי 553,942 0.32%
שדרגו את המנוי 451,048 0.26%
שדרגו את המנוי 411,750 0.23%
שדרגו את המנוי 338,798 0.19%
שדרגו את המנוי 286,497 0.16%
שדרגו את המנוי 275,594 0.16%
שדרגו את המנוי 241,046 0.14%
שדרגו את המנוי 240,455 0.14%
שדרגו את המנוי 236,071 0.13%
שדרגו את המנוי 226,708 0.13%
שדרגו את המנוי 206,783 0.12%
שדרגו את המנוי 200,244 0.11%
שדרגו את המנוי 178,512 0.10%
שדרגו את המנוי 174,815 0.10%
שדרגו את המנוי 157,706 0.09%
שדרגו את המנוי 136,283 0.08%
שדרגו את המנוי 107,040 0.06%
שדרגו את המנוי 104,631 0.06%
שדרגו את המנוי 96,815 0.06%
שדרגו את המנוי 93,216 0.05%
שדרגו את המנוי 80,822 0.05%
שדרגו את המנוי 77,010 0.04%
שדרגו את המנוי 73,114 0.04%
שדרגו את המנוי 60,074 0.03%
שדרגו את המנוי 47,543 0.03%
שדרגו את המנוי 40,551 0.02%
שדרגו את המנוי 38,637 0.02%
שדרגו את המנוי 37,789 0.02%
שדרגו את המנוי 31,360 0.02%
שדרגו את המנוי 27,500 0.02%
שדרגו את המנוי 27,273 0.02%
שדרגו את המנוי 18,436 0.01%
שדרגו את המנוי 11,928 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  ריט 1 דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הקרן רשמה צמיחה של כ-15% ב-FFO הריאלי (הרווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות) ל-128 מיליון שקל, ועלייה של 6% ב-NOI (ההכנסות נטו מדמי שכירות) ל-187 מיליון שקל. הקרן בניהולו של שמואל סייד מעריכה כי ב-2015 ה-NOI יגדל לכ-199-201 מיליון שקל וה-FFO הריאלי יגדל ל-143-144 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים הקרן הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 20 מיליון שקל בגין אשתקד. #דוחות_כספיים #ריט #שמואל_סייד #דיבידנד
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, הודיעה היום כי מימשה את האופציה שניתנה לה להגדלת אחזקותיה בבית פסגות ברחוב רוטשילד בתל אביב תמורת כ-67.5 מיליון שקל. בעקבות מימוש האופציה, תחזיק ריט 1 בכ-42% מכלל הזכויות בשטחי המשרדים בבניין ובכ-55% מכלל הזכויות בחניון. #ריט #רוטשילד #תל_אביב #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, תרכוש 51% מהמרכז המסחרי "G בעמק" יחד עם חברת JTLV מידי גזית גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל. ריט 1, המחזיקה כיום ב-49% מהמרכז המסחרי, הודיעה לחברת גזית גלוב על הפעלת זכות הסירוב שניתנה לה לרכישת אחזקות גזית גלוב במתחם. #נדלן #שטחי_מסחר #JTLV
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  ריט 1 הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ-203 מיליון בשתי הנפקות פרטיות. הקרן גייסה 85 מיליון שקל בהנפקת מניות ועוד כ-118 מיליון שקל בהרחבת סדרת האג"ח הארוכה שלה. מתוך גיוס ההון, כ-75 מיליון שקל גויסו מבית ההשקעות אלטשולר שחם, שיגדיל בעקבות הגיוס את אחזקתו בקרן לכ- 14%, לעומת 9% לפני כן. #אלטשולר_שחם #נדלן #ריט
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית