תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ריט 1

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.reit1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מור 2,283,370 2,534,710 251,339  11.01%
אי.בי.אי. 2,899,930 3,138,650 238,714  8.23%
הירשמו לצפייה 2,952,660 3,048,180 95,516  3.24%
הירשמו לצפייה 3,889,480 3,946,260 56,780  1.46%
הירשמו לצפייה 704,390 732,992 28,602  4.06%
שדרגו את המנוי 557,559 580,559 23,000  4.13%
שדרגו את המנוי 30,607 50,001 19,394  63.36%
שדרגו את המנוי 38,040 56,083 18,043  47.43%
שדרגו את המנוי 437,600 453,000 15,400  3.52%
שדרגו את המנוי 233,498 247,569 14,071  6.03%
שדרגו את המנוי 13,023 16,882 3,859  29.63%
שדרגו את המנוי 130,000 132,500 2,500  1.92%
שדרגו את המנוי 15,164 16,908 1,744  11.50%
שדרגו את המנוי 49,899 50,421 522  1.05%
שדרגו את המנוי 5,220 5,249 29  0.56%
שדרגו את המנוי 2,384 2,204 -180  -7.55%
שדרגו את המנוי 8,484 6,833 -1,651  -19.46%
שדרגו את המנוי 42,794 36,267 -6,527  -15.25%
שדרגו את המנוי 1,545,360 1,534,180 -11,178  -0.72%
שדרגו את המנוי 54,655 4,576 -50,079  -91.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 769,513

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -69,615

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
כלל 1,298,360 1,967,000 668,644  51.50%
מנורה 9,405,890 9,918,890 513,001  5.45%
הירשמו לצפייה 5,511,210 5,929,470 418,260  7.59%
הירשמו לצפייה 2,028,190 2,362,870 334,676  16.50%
הירשמו לצפייה 7,326,150 7,627,660 301,514  4.12%
שדרגו את המנוי 7,800,080 8,081,740 281,660  3.61%
שדרגו את המנוי 769,682 911,775 142,093  18.46%
שדרגו את המנוי 153,853 221,108 67,255  43.71%
שדרגו את המנוי 236,808 298,809 62,001  26.18%
שדרגו את המנוי 365,756 389,050 23,294  6.37%
שדרגו את המנוי 235,190 253,912 18,722  7.96%
שדרגו את המנוי 86,651 104,911 18,260  21.07%
שדרגו את המנוי 371,149 385,115 13,966  3.76%
שדרגו את המנוי 43,680 56,253 12,573  28.78%
שדרגו את המנוי 39,944 52,215 12,271  30.72%
שדרגו את המנוי 408,375 420,592 12,217  2.99%
שדרגו את המנוי 109,057 121,112 12,055  11.05%
שדרגו את המנוי 406,645 418,696 12,051  2.96%
שדרגו את המנוי 510,605 521,596 10,991  2.15%
שדרגו את המנוי 655,852 666,378 10,526  1.60%
שדרגו את המנוי 224,983 234,559 9,576  4.26%
שדרגו את המנוי 28,531 37,770 9,239  32.38%
שדרגו את המנוי 78,061 87,038 8,977  11.50%
שדרגו את המנוי 162,843 171,536 8,693  5.34%
שדרגו את המנוי 26,105 30,615 4,510  17.28%
שדרגו את המנוי 31,158 35,585 4,427  14.21%
שדרגו את המנוי 68,899 73,322 4,423  6.42%
שדרגו את המנוי 221,235 225,563 4,328  1.96%
שדרגו את המנוי 555,453 559,621 4,168  0.75%
שדרגו את המנוי 22,759 26,797 4,038  17.74%
שדרגו את המנוי 173,025 174,815 1,790  1.03%
שדרגו את המנוי 105,802 107,563 1,761  1.66%
שדרגו את המנוי 11,228 12,560 1,332  11.86%
שדרגו את המנוי 18,765 19,078 313  1.67%
שדרגו את המנוי 18,360 8,360 -10,000  -54.47%
שדרגו את המנוי 385,359 374,200 -11,159  -2.90%
שדרגו את המנוי 1,510,770 1,498,950 -11,824  -0.78%
שדרגו את המנוי 8,212,500 8,198,700 -13,800  -0.17%
שדרגו את המנוי 7,953,780 7,933,780 -20,000  -0.25%
שדרגו את המנוי 1,567,970 1,487,810 -80,156  -5.11%
שדרגו את המנוי 1,514,310 965,100 -549,207  -36.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,013,605

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -696,146

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 769,513
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -69,615
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,013,605
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -696,146
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,798,411 10.30%
אלטשולר - שחם 3,946,260 2.42%
אי.בי.אי. 3,138,650 1.92%
הירשמו לצפייה 3,048,180 1.87%
הירשמו לצפייה 2,534,710 1.55%
הירשמו לצפייה 1,534,180 0.94%
שדרגו את המנוי 732,992 0.45%
שדרגו את המנוי 580,559 0.36%
שדרגו את המנוי 453,000 0.28%
שדרגו את המנוי 247,569 0.15%
שדרגו את המנוי 134,192 0.08%
שדרגו את המנוי 132,500 0.08%
שדרגו את המנוי 56,083 0.03%
שדרגו את המנוי 51,574 0.03%
שדרגו את המנוי 50,421 0.03%
שדרגו את המנוי 50,001 0.03%
שדרגו את המנוי 36,267 0.02%
שדרגו את המנוי 16,908 0.01%
שדרגו את המנוי 16,882 0.01%
שדרגו את המנוי 10,877 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,744 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,833 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,576 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,204 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 69,994,939 42.90%
מנורה 9,918,890 6.08%
פסגות 8,198,700 5.02%
הירשמו לצפייה 8,081,740 4.95%
הירשמו לצפייה 7,933,780 4.86%
הירשמו לצפייה 7,627,660 4.67%
שדרגו את המנוי 5,929,470 3.63%
שדרגו את המנוי 2,535,980 1.55%
שדרגו את המנוי 2,362,870 1.45%
שדרגו את המנוי 1,967,000 1.21%
שדרגו את המנוי 1,498,950 0.92%
שדרגו את המנוי 1,487,810 0.91%
שדרגו את המנוי 1,059,370 0.65%
שדרגו את המנוי 965,100 0.59%
שדרגו את המנוי 911,775 0.56%
שדרגו את המנוי 737,794 0.45%
שדרגו את המנוי 736,610 0.45%
שדרגו את המנוי 666,378 0.41%
שדרגו את המנוי 559,621 0.34%
שדרגו את המנוי 521,596 0.32%
שדרגו את המנוי 511,301 0.31%
שדרגו את המנוי 480,625 0.29%
שדרגו את המנוי 420,592 0.26%
שדרגו את המנוי 418,696 0.26%
שדרגו את המנוי 389,050 0.24%
שדרגו את המנוי 385,115 0.24%
שדרגו את המנוי 374,200 0.23%
שדרגו את המנוי 356,522 0.22%
שדרגו את המנוי 298,809 0.18%
שדרגו את המנוי 271,999 0.17%
שדרגו את המנוי 253,912 0.16%
שדרגו את המנוי 234,559 0.14%
שדרגו את המנוי 225,563 0.14%
שדרגו את המנוי 221,108 0.14%
שדרגו את המנוי 174,815 0.11%
שדרגו את המנוי 171,536 0.11%
שדרגו את המנוי 135,153 0.08%
שדרגו את המנוי 121,112 0.07%
שדרגו את המנוי 108,362 0.07%
שדרגו את המנוי 107,563 0.07%
שדרגו את המנוי 104,911 0.06%
שדרגו את המנוי 87,038 0.05%
שדרגו את המנוי 73,322 0.04%
שדרגו את המנוי 56,253 0.03%
שדרגו את המנוי 52,215 0.03%
שדרגו את המנוי 37,770 0.02%
שדרגו את המנוי 35,840 0.02%
שדרגו את המנוי 35,585 0.02%
שדרגו את המנוי 34,754 0.02%
שדרגו את המנוי 30,615 0.02%
שדרגו את המנוי 26,797 0.02%
שדרגו את המנוי 19,078 0.01%
שדרגו את המנוי 12,560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,585 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,570 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1 דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הקרן רשמה צמיחה של כ-15% ב-FFO הריאלי (הרווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות) ל-128 מיליון שקל, ועלייה של 6% ב-NOI (ההכנסות נטו מדמי שכירות) ל-187 מיליון שקל. הקרן בניהולו של שמואל סייד מעריכה כי ב-2015 ה-NOI יגדל לכ-199-201 מיליון שקל וה-FFO הריאלי יגדל ל-143-144 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים הקרן הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 20 מיליון שקל בגין אשתקד. #דוחות_כספיים #ריט #שמואל_סייד #דיבידנד
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, הודיעה היום כי מימשה את האופציה שניתנה לה להגדלת אחזקותיה בבית פסגות ברחוב רוטשילד בתל אביב תמורת כ-67.5 מיליון שקל. בעקבות מימוש האופציה, תחזיק ריט 1 בכ-42% מכלל הזכויות בשטחי המשרדים בבניין ובכ-55% מכלל הזכויות בחניון. #ריט #רוטשילד #תל_אביב #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, תרכוש 51% מהמרכז המסחרי "G בעמק" יחד עם חברת JTLV מידי גזית גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל. ריט 1, המחזיקה כיום ב-49% מהמרכז המסחרי, הודיעה לחברת גזית גלוב על הפעלת זכות הסירוב שניתנה לה לרכישת אחזקות גזית גלוב במתחם. #נדלן #שטחי_מסחר #JTLV
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1 הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ-203 מיליון בשתי הנפקות פרטיות. הקרן גייסה 85 מיליון שקל בהנפקת מניות ועוד כ-118 מיליון שקל בהרחבת סדרת האג"ח הארוכה שלה. מתוך גיוס ההון, כ-75 מיליון שקל גויסו מבית ההשקעות אלטשולר שחם, שיגדיל בעקבות הגיוס את אחזקתו בקרן לכ- 14%, לעומת 9% לפני כן. #אלטשולר_שחם #נדלן #ריט
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית