תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ריט 1

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.reit1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
אלומות - ספרינט 569,267 637,865 68,598  12.05%
כוון 315,000 370,000 55,000  17.46%
הירשמו לצפייה 2,637,940 2,666,070 28,129  1.07%
הירשמו לצפייה 112,891 138,508 25,617  22.69%
הירשמו לצפייה 64,119 72,085 7,966  12.42%
שדרגו את המנוי 66,756 72,968 6,212  9.31%
שדרגו את המנוי 25,268 31,127 5,859  23.19%
שדרגו את המנוי 3,700,910 3,705,350 4,432  0.12%
שדרגו את המנוי 36,635 37,635 1,000  2.73%
שדרגו את המנוי 1,459,830 1,460,820 991  0.07%
שדרגו את המנוי 453,434 454,299 865  0.19%
שדרגו את המנוי 5,055 4,923 -132  -2.61%
שדרגו את המנוי 19,704 19,564 -140  -0.71%
שדרגו את המנוי 77,560 74,126 -3,434  -4.43%
שדרגו את המנוי 3,346,900 3,332,290 -14,615  -0.44%
שדרגו את המנוי 488,155 445,692 -42,463  -8.70%
שדרגו את המנוי 256,000 184,028 -71,972  -28.11%
שדרגו את המנוי 3,382,960 3,216,110 -166,855  -4.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 204,669

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -299,611

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הראל 9,672,290 10,395,300 723,003  7.48%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,362,870 2,625,570 262,700  11.12%
הירשמו לצפייה 483,016 680,504 197,488  40.89%
הירשמו לצפייה 911,775 1,066,980 155,200  17.02%
הירשמו לצפייה 107,563 262,663 155,100  144.19%
שדרגו את המנוי 8,170,970 8,312,240 141,265  1.73%
שדרגו את המנוי 49,136 159,136 110,000  223.87%
שדרגו את המנוי 52,215 135,929 83,714  160.33%
שדרגו את המנוי 390,243 460,435 70,192  17.99%
שדרגו את המנוי 444,576 504,776 60,200  13.54%
שדרגו את המנוי 1,586,570 1,637,550 50,978  3.21%
שדרגו את המנוי 675,378 718,378 43,000  6.37%
שדרגו את המנוי 23,473 65,773 42,300  180.21%
שדרגו את המנוי 1,071,540 1,112,740 41,200  3.84%
שדרגו את המנוי 365,362 398,414 33,052  9.05%
שדרגו את המנוי 443,916 460,366 16,450  3.71%
שדרגו את המנוי 2,121,530 2,135,960 14,429  0.68%
שדרגו את המנוי 73,322 86,822 13,500  18.41%
שדרגו את המנוי 2,535,980 2,549,260 13,275  0.52%
שדרגו את המנוי 252,313 265,013 12,700  5.03%
שדרגו את המנוי 159,955 169,555 9,600  6.00%
שדרגו את המנוי 294,118 302,276 8,158  2.77%
שדרגו את המנוי 171,536 179,236 7,700  4.49%
שדרגו את המנוי 56,253 63,853 7,600  13.51%
שדרגו את המנוי 87,038 92,638 5,600  6.43%
שדרגו את המנוי 5,707,870 5,712,260 4,394  0.08%
שדרגו את המנוי 37,770 41,770 4,000  10.59%
שדרגו את המנוי 538,472 541,172 2,700  0.50%
שדרגו את המנוי 30,615 33,115 2,500  8.17%
שדרגו את המנוי 26,797 29,297 2,500  9.33%
שדרגו את המנוי 19,078 21,278 2,200  11.53%
שדרגו את המנוי 12,637 13,637 1,000  7.91%
שדרגו את המנוי 161,797 161,897 100  0.06%
שדרגו את המנוי 231,449 231,549 100  0.04%
שדרגו את המנוי 408,774 407,956 -818  -0.20%
שדרגו את המנוי 22,875 21,000 -1,875  -8.20%
שדרגו את המנוי 12,306,500 12,296,700 -9,815  -0.08%
שדרגו את המנוי 245,281 234,580 -10,701  -4.36%
שדרגו את המנוי 370,261 275,176 -95,085  -25.68%
שדרגו את המנוי 6,703,310 6,410,620 -292,693  -4.37%
שדרגו את המנוי 538,472 230,720 -307,752  -57.15%
שדרגו את המנוי 1,554,250 1,100,000 -454,249  -29.23%
שדרגו את המנוי 5,822,220 4,720,790 -1,101,420  -18.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,297,898

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,274,408

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 204,669
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -299,611
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,297,898
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,274,408
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,903,250 10.47%
פסגות 3,705,350 2.17%
אלטשולר - שחם 3,332,290 1.95%
הירשמו לצפייה 3,216,110 1.88%
הירשמו לצפייה 2,666,070 1.56%
הירשמו לצפייה 1,460,820 0.85%
שדרגו את המנוי 637,865 0.37%
שדרגו את המנוי 498,603 0.29%
שדרגו את המנוי 454,299 0.27%
שדרגו את המנוי 445,692 0.26%
שדרגו את המנוי 370,000 0.22%
שדרגו את המנוי 346,636 0.20%
שדרגו את המנוי 184,028 0.11%
שדרגו את המנוי 138,508 0.08%
שדרגו את המנוי 87,796 0.05%
שדרגו את המנוי 74,126 0.04%
שדרגו את המנוי 72,968 0.04%
שדרגו את המנוי 72,085 0.04%
שדרגו את המנוי 37,635 0.02%
שדרגו את המנוי 31,127 0.02%
שדרגו את המנוי 29,877 0.02%
שדרגו את המנוי 19,564 0.01%
שדרגו את המנוי 15,429 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,923 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,449 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 77,089,650 45.07%
מנורה 12,296,700 7.19%
הראל 10,395,300 6.08%
הירשמו לצפייה 8,312,240 4.86%
הירשמו לצפייה 7,845,220 4.59%
הירשמו לצפייה 6,410,620 3.75%
שדרגו את המנוי 5,712,260 3.34%
שדרגו את המנוי 4,720,790 2.76%
שדרגו את המנוי 2,625,570 1.53%
שדרגו את המנוי 2,549,260 1.49%
שדרגו את המנוי 2,135,960 1.25%
שדרגו את המנוי 1,637,550 0.96%
שדרגו את המנוי 1,112,740 0.65%
שדרגו את המנוי 1,100,000 0.64%
שדרגו את המנוי 1,066,980 0.62%
שדרגו את המנוי 736,610 0.43%
שדרגו את המנוי 718,378 0.42%
שדרגו את המנוי 680,504 0.40%
שדרגו את המנוי 541,172 0.32%
שדרגו את המנוי 529,167 0.31%
שדרגו את המנוי 504,776 0.30%
שדרגו את המנוי 460,435 0.27%
שדרגו את המנוי 460,366 0.27%
שדרגו את המנוי 407,956 0.24%
שדרגו את המנוי 398,414 0.23%
שדרגו את המנוי 302,276 0.18%
שדרגו את המנוי 275,176 0.16%
שדרגו את המנוי 265,013 0.15%
שדרגו את המנוי 262,663 0.15%
שדרגו את המנוי 234,580 0.14%
שדרגו את המנוי 231,549 0.14%
שדרגו את המנוי 230,720 0.13%
שדרגו את המנוי 211,516 0.12%
שדרגו את המנוי 179,236 0.10%
שדרגו את המנוי 174,815 0.10%
שדרגו את המנוי 169,555 0.10%
שדרגו את המנוי 161,897 0.09%
שדרגו את המנוי 159,136 0.09%
שדרגו את המנוי 135,929 0.08%
שדרגו את המנוי 133,298 0.08%
שדרגו את המנוי 92,638 0.05%
שדרגו את המנוי 86,822 0.05%
שדרגו את המנוי 65,773 0.04%
שדרגו את המנוי 63,853 0.04%
שדרגו את המנוי 43,946 0.03%
שדרגו את המנוי 41,770 0.02%
שדרגו את המנוי 35,840 0.02%
שדרגו את המנוי 34,754 0.02%
שדרגו את המנוי 33,115 0.02%
שדרגו את המנוי 29,297 0.02%
שדרגו את המנוי 21,278 0.01%
שדרגו את המנוי 21,000 0.01%
שדרגו את המנוי 19,600 0.01%
שדרגו את המנוי 13,637 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1 דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הקרן רשמה צמיחה של כ-15% ב-FFO הריאלי (הרווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות) ל-128 מיליון שקל, ועלייה של 6% ב-NOI (ההכנסות נטו מדמי שכירות) ל-187 מיליון שקל. הקרן בניהולו של שמואל סייד מעריכה כי ב-2015 ה-NOI יגדל לכ-199-201 מיליון שקל וה-FFO הריאלי יגדל ל-143-144 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים הקרן הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 20 מיליון שקל בגין אשתקד. #דוחות_כספיים #ריט #שמואל_סייד #דיבידנד
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, הודיעה היום כי מימשה את האופציה שניתנה לה להגדלת אחזקותיה בבית פסגות ברחוב רוטשילד בתל אביב תמורת כ-67.5 מיליון שקל. בעקבות מימוש האופציה, תחזיק ריט 1 בכ-42% מכלל הזכויות בשטחי המשרדים בבניין ובכ-55% מכלל הזכויות בחניון. #ריט #רוטשילד #תל_אביב #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, תרכוש 51% מהמרכז המסחרי "G בעמק" יחד עם חברת JTLV מידי גזית גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל. ריט 1, המחזיקה כיום ב-49% מהמרכז המסחרי, הודיעה לחברת גזית גלוב על הפעלת זכות הסירוב שניתנה לה לרכישת אחזקות גזית גלוב במתחם. #נדלן #שטחי_מסחר #JTLV
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ריט 1 הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ-203 מיליון בשתי הנפקות פרטיות. הקרן גייסה 85 מיליון שקל בהנפקת מניות ועוד כ-118 מיליון שקל בהרחבת סדרת האג"ח הארוכה שלה. מתוך גיוס ההון, כ-75 מיליון שקל גויסו מבית ההשקעות אלטשולר שחם, שיגדיל בעקבות הגיוס את אחזקתו בקרן לכ- 14%, לעומת 9% לפני כן. #אלטשולר_שחם #נדלן #ריט
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית