תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גזית גלוב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מגדל 506,066 544,767 38,701  7.65%
סיגמא 30,408 61,556 31,148  102.43%
הירשמו לצפייה -170,000 -145,000 25,000  -14.71%
הירשמו לצפייה 12,084 21,388 9,304  76.99%
הירשמו לצפייה 424,372 431,245 6,873  1.62%
שדרגו את המנוי 1,000 2,213 1,213  121.30%
שדרגו את המנוי 30,492 30,496 4  0.01%
שדרגו את המנוי 31,820 31,494 -326  -1.02%
שדרגו את המנוי 96,348 95,082 -1,266  -1.31%
שדרגו את המנוי 846,252 843,727 -2,525  -0.30%
שדרגו את המנוי -7,605 -12,178 -4,573  60.13%
שדרגו את המנוי 155,226 150,627 -4,599  -2.96%
שדרגו את המנוי 56,276 50,169 -6,107  -10.85%
שדרגו את המנוי 97,263 91,099 -6,164  -6.34%
שדרגו את המנוי 449,123 434,325 -14,798  -3.29%
שדרגו את המנוי 586,938 564,591 -22,347  -3.81%
שדרגו את המנוי 283,857 217,650 -66,207  -23.32%
שדרגו את המנוי 778,673 42,720 -735,953  -94.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 112,243

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -864,865

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
כלל 3,476,880 3,905,530 428,654  12.33%
הכשרה ביטוח 527,399 602,037 74,638  14.15%
הירשמו לצפייה 177,337 210,987 33,650  18.98%
הירשמו לצפייה 18,925,400 18,944,700 19,278  0.10%
הירשמו לצפייה 191,165 210,053 18,888  9.88%
שדרגו את המנוי 103,406 109,760 6,354  6.14%
שדרגו את המנוי 522,670 524,706 2,036  0.39%
שדרגו את המנוי 432,542 432,786 244  0.06%
שדרגו את המנוי 1,716,900 1,716,840 -53
שדרגו את המנוי 60,669 60,514 -155  -0.26%
שדרגו את המנוי 6,513 6,189 -324  -4.97%
שדרגו את המנוי 1,562,980 1,561,980 -1,000  -0.06%
שדרגו את המנוי 37,951 29,905 -8,046  -21.20%
שדרגו את המנוי 35,031 25,231 -9,800  -27.98%
שדרגו את המנוי 54,567 44,455 -10,112  -18.53%
שדרגו את המנוי 94,094 81,794 -12,300  -13.07%
שדרגו את המנוי 3,360,870 3,345,930 -14,941  -0.44%
שדרגו את המנוי 64,939 48,967 -15,972  -24.60%
שדרגו את המנוי 24,713 8,416 -16,297  -65.95%
שדרגו את המנוי 232,824 213,996 -18,828  -8.09%
שדרגו את המנוי 66,361 43,123 -23,238  -35.02%
שדרגו את המנוי 888,608 860,687 -27,921  -3.14%
שדרגו את המנוי 44,438 15,493 -28,945  -65.14%
שדרגו את המנוי 105,462 73,566 -31,896  -30.24%
שדרגו את המנוי 255,716 39,945 -215,771  -84.38%
שדרגו את המנוי 606,641 384,155 -222,486  -36.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 583,742

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -658,085

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 112,243
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -864,865
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 583,742
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -658,085
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,718,107 2.45%
אנליסט 843,727 0.56%
מיטב דש 564,591 0.37%
הירשמו לצפייה 544,767 0.36%
הירשמו לצפייה 434,325 0.29%
הירשמו לצפייה 431,245 0.28%
שדרגו את המנוי 217,650 0.14%
שדרגו את המנוי 163,052 0.11%
שדרגו את המנוי 150,627 0.10%
שדרגו את המנוי 95,082 0.06%
שדרגו את המנוי 91,099 0.06%
שדרגו את המנוי 61,556 0.04%
שדרגו את המנוי 55,995 0.04%
שדרגו את המנוי 50,169 0.03%
שדרגו את המנוי 42,720 0.03%
שדרגו את המנוי 31,494 0.02%
שדרגו את המנוי 30,496 0.02%
שדרגו את המנוי 27,000 0.02%
שדרגו את המנוי 21,388 0.01%
שדרגו את המנוי 5,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,575 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 431 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54 < 0.01%
שדרגו את המנוי -12,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי -145,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 34,781,688 22.96%
מנורה 18,944,700 12.51%
כלל 3,905,530 2.58%
הירשמו לצפייה 3,345,930 2.21%
הירשמו לצפייה 1,716,840 1.13%
הירשמו לצפייה 1,561,980 1.03%
שדרגו את המנוי 860,687 0.57%
שדרגו את המנוי 602,037 0.40%
שדרגו את המנוי 524,706 0.35%
שדרגו את המנוי 432,786 0.29%
שדרגו את המנוי 384,155 0.25%
שדרגו את המנוי 318,168 0.21%
שדרגו את המנוי 213,996 0.14%
שדרגו את המנוי 210,987 0.14%
שדרגו את המנוי 210,053 0.14%
שדרגו את המנוי 186,807 0.12%
שדרגו את המנוי 179,734 0.12%
שדרגו את המנוי 156,410 0.10%
שדרגו את המנוי 129,686 0.09%
שדרגו את המנוי 109,760 0.07%
שדרגו את המנוי 82,052 0.05%
שדרגו את המנוי 81,794 0.05%
שדרגו את המנוי 73,566 0.05%
שדרגו את המנוי 68,703 0.05%
שדרגו את המנוי 68,617 0.05%
שדרגו את המנוי 60,514 0.04%
שדרגו את המנוי 48,967 0.03%
שדרגו את המנוי 44,455 0.03%
שדרגו את המנוי 43,123 0.03%
שדרגו את המנוי 39,945 0.03%
שדרגו את המנוי 36,129 0.02%
שדרגו את המנוי 29,905 0.02%
שדרגו את המנוי 25,231 0.02%
שדרגו את המנוי 15,493 0.01%
שדרגו את המנוי 11,848 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,416 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,247 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,189 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,812 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,495 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,003 < 0.01%
שדרגו את המנוי 813 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, תרכוש 51% מהמרכז המסחרי "G בעמק" יחד עם חברת JTLV מידי גזית גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל. ריט 1, המחזיקה כיום ב-49% מהמרכז המסחרי, הודיעה לחברת גזית גלוב על הפעלת זכות הסירוב שניתנה לה לרכישת אחזקות גזית גלוב במתחם. #נדלן #שטחי_מסחר #JTLV
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  גזית-גלוב הודיעה היום (ב') כי גזית ברזיל, חברת בת בבעלות מלאה, רכשה 60% מהבעלות במרכז המסחרי Mais Shopping בעיר סאו פאולו, ברזיל, תמורת - 125 מיליון ריאל ברזילאי, (כ- 46 מיליון דולר). #ברזיל #מרכז_מסחרי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  FCR, חברת הבת הקנדית של גזית-גלוב הודיעה כי התקשרה בהסכם עם חתמים להנפקה של 3.8 מיליון מניות במחיר של 19.8 דולר קנדי למניה ובהיקף כולל של כ-75 מיליון דולר קנדי. במסגרת ההתקשרות העניקה FCR לחתמים אופציה, לרכישת עד 570 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה. במידה והאופציה תמומש במלואה, היקף ההנפקה יגדל לכ-86.5 מיליון דולר קנדי. #הנפקה #גיוס #קנדה #FCR
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אטריום, החברה-הבת של גזית-גלוב הודיעה על חתימת הסכם לרכישת 75% ממרכז הקניות ARKADY PANKRAC בפראג, צ'כיה תמורת כ-162 מיליון יורו. הרכישה תמומן מיתרות הנזילות הקיימות בחברה. #פראג #צ'כיה #מרכזי_קניות #אטריום
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  החברה-הבת הקנדית של גזית-גלוב, FCR, הודיעה על גיוס אג"ח לא מובטחות בדרך של הרחבת סדרה בהיקף של 90 מיליון דולר קנדי. האג"ח נושאות ריבית של 4.323% וייפדו ב- 31 ביולי 2025. האג"ח הונפקו במחיר של 104.943 דולר קנדי עבור כל 100 דולר אג"ח בתוספת הריבית הנצברת המשקפת תשואה אפקטיבית של 3.75%. ההנפקה צפויה להסגר ב- 26 בינואר, 2015 ולאחר השלמת ההרחבה היקף הסדרה יעמוד על 300 מיליון דולר קנדי. #קנדה #FCR #אג"ח #הנפקה #גיוס
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אטריום, החברה- הבת של גזית-גלוב, הודיעה כי הסכימה למכור למשקיע פרטי פורטפוליו של 72 נכסים בצ'כיה תמורת כ-70 מיליון יורו. הפורטפוליו הנמכר כולל 72 נכסים הפזורים ברחבי צ'כיה עם שטח להשכרה כולל של כ- 177 אלף מ"ר. #נדלן #צ'כיה #אטריום
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  סיטיקון, חברת הבת הפינית של גזית גלוב פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2014. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, דיווחה סיטיקון בהודעה נפרדת על הסכמתה לרכישת חלקה (40%) של קרן ההשקעות הסינגפורית (GIC) במרכז הקניות Iso Omena.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אטריום, חברת הבת של גזית-גלוב הודיעה ביום חמישי על תמחור של הנפקת אג"ח בלתי מובטחות ל- 8 שנים בהיקף של 350 מיליון אירו. האג"ח יישאו ריבית שנתית של 3.625% וייפדו באוקטובר 2022.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אטריום, החברה-הבת של גזית-גלוב הודיעה היום (ב') על רכישת המרכז המסחרי Focus Mall בעיר Bydgoszcz בפולין תמורת כ- 122 מיליון יורו. הרכישה כפופה לאישור של הממונה על ההגבלים העסקיים בפולין והיא צפויה להיות מושלמת במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2014. המרכז המסחרי פותח בשנת 2008 והוא המרכז המסחרי הדומיננטי בעיר Bydgoszcz. הוא כולל שטח להשכרה של כ- 41 אלף מ"ר ושיעור התפוסה בו עומד על כ- 96.1%.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  גזית-גלוב דיווחה היום (א') על הנפקה פרטית של מניות ואופציות למניות בתמורה של כ-32 מיליון דולר וכ-94 מיליון דולר בהנחת מימוש מלא של האופציות. במסגרת ההנפקה יוקצו מיליון מניות במחיר של 13.25 דולר למניה ובתמורה מיידית של 31.8 מיליון דולר ארה"ב מתוכן יוקצו למשקיע מסווג שהינו צד שלישי בלתי קשור 1,700,000 מניות ואילו לנורסטאר, בעלת השליטה בגזית-גלוב, יוקצו 700,000 מניות.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  סיטיקון (CTY), החברת-הבת הפינית של גזית-גלוב הודיעה כי השלימה גיוס אג"ח (Eurobond) בהיקף של 350 מיליון אירו. האג"ח הינן לתקופה של 10 שנים, מועד הפדיון שלהן ב- 1 לאוקטובר 2024 והן נושאות ריבית שנתית קבועה של 2.50% המשולמת אחת לשנה בראשון לאוקטובר. במהלך ההנפקה נרשמו ביקושי יתר וגיוס הכסף נעשה ממגוון של משקיעים בינלאומיים והחברה פועלת לרישום האג"ח למסחר בבורסה האירית. האג"ח דורגו BBB על ידי סוכנות הדירוג S&P ו- Baa2 על ידי סוכנות הדירוג Moody’s.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית