תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
פסגות 63,853 90,986 27,133  42.49%
הראל 1,850 12,815 10,965  592.70%
הירשמו לצפייה 129,714 136,157 6,443  4.97%
הירשמו לצפייה 9,056 11,061 2,005  22.14%
הירשמו לצפייה 3,757 5,690 1,933  51.45%
שדרגו את המנוי 57,329 58,751 1,422  2.48%
שדרגו את המנוי 83,625 84,016 391  0.47%
שדרגו את המנוי 338 713 375  110.95%
שדרגו את המנוי 213 468 255  119.72%
שדרגו את המנוי 4,700 4,475 -225  -4.79%
שדרגו את המנוי 3,000 2,766 -234  -7.80%
שדרגו את המנוי 8,076 7,758 -318  -3.94%
שדרגו את המנוי 9,416 7,226 -2,190  -23.26%
שדרגו את המנוי 19,661 17,036 -2,625  -13.35%
שדרגו את המנוי 10,607 7,700 -2,907  -27.41%
שדרגו את המנוי 22,408 16,790 -5,618  -25.07%
שדרגו את המנוי 1,064,120 1,038,490 -25,626  -2.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,922

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,743

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 58,580 113,657 55,077  94.02%
הלמן אלדובי 182,622 205,734 23,112  12.66%
הירשמו לצפייה 39,557 48,715 9,158  23.15%
הירשמו לצפייה 17,043 17,353 310  1.82%
הירשמו לצפייה 22,574 22,644 70  0.31%
שדרגו את המנוי 834 510 -324  -38.85%
שדרגו את המנוי 1,049 305 -744  -70.92%
שדרגו את המנוי 1,757 956 -801  -45.59%
שדרגו את המנוי 2,077 1,160 -917  -44.15%
שדרגו את המנוי 1,707 752 -955  -55.95%
שדרגו את המנוי 2,194 1,166 -1,028  -46.86%
שדרגו את המנוי 2,669 1,594 -1,075  -40.28%
שדרגו את המנוי 6,589 5,109 -1,480  -22.46%
שדרגו את המנוי 11,881 10,265 -1,616  -13.60%
שדרגו את המנוי 15,875 14,257 -1,618  -10.19%
שדרגו את המנוי 3,731 2,069 -1,662  -44.55%
שדרגו את המנוי 4,675 2,439 -2,236  -47.83%
שדרגו את המנוי 14,406 12,147 -2,259  -15.68%
שדרגו את המנוי 5,481 2,783 -2,698  -49.22%
שדרגו את המנוי 30,843 28,056 -2,787  -9.04%
שדרגו את המנוי 5,680 2,825 -2,855  -50.26%
שדרגו את המנוי 10,227 7,177 -3,050  -29.82%
שדרגו את המנוי 10,919 5,984 -4,935  -45.20%
שדרגו את המנוי 9,188 3,899 -5,289  -57.56%
שדרגו את המנוי 16,940 10,761 -6,179  -36.48%
שדרגו את המנוי 17,223 10,607 -6,616  -38.41%
שדרגו את המנוי 15,133 7,576 -7,557  -49.94%
שדרגו את המנוי 26,476 18,104 -8,372  -31.62%
שדרגו את המנוי 35,279 22,792 -12,487  -35.39%
שדרגו את המנוי 437,754 423,867 -13,887  -3.17%
שדרגו את המנוי 434,081 377,388 -56,693  -13.06%
שדרגו את המנוי 973,443 503,696 -469,747  -48.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 87,727

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -619,867

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 50,922
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,743
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 87,727
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -619,867
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,517,377 11.23%
ילין לפידות 1,038,490 7.68%
מיטב דש 136,157 1.01%
הירשמו לצפייה 90,986 0.67%
הירשמו לצפייה 84,016 0.62%
הירשמו לצפייה 58,751 0.43%
שדרגו את המנוי 17,036 0.13%
שדרגו את המנוי 16,790 0.12%
שדרגו את המנוי 12,815 0.09%
שדרגו את המנוי 11,061 0.08%
שדרגו את המנוי 7,758 0.06%
שדרגו את המנוי 7,700 0.06%
שדרגו את המנוי 7,560 0.06%
שדרגו את המנוי 7,226 0.05%
שדרגו את המנוי 5,690 0.04%
שדרגו את המנוי 4,475 0.03%
שדרגו את המנוי 4,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,766 0.02%
שדרגו את המנוי 2,025 0.01%
שדרגו את המנוי 713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 319 < 0.01%
שדרגו את המנוי 175 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,059,760 15.24%
הפניקס 503,696 3.73%
הראל 423,867 3.14%
הירשמו לצפייה 377,388 2.79%
הירשמו לצפייה 205,734 1.52%
הירשמו לצפייה 147,892 1.09%
שדרגו את המנוי 113,657 0.84%
שדרגו את המנוי 48,715 0.36%
שדרגו את המנוי 28,056 0.21%
שדרגו את המנוי 22,792 0.17%
שדרגו את המנוי 22,644 0.17%
שדרגו את המנוי 18,104 0.13%
שדרגו את המנוי 17,353 0.13%
שדרגו את המנוי 14,257 0.11%
שדרגו את המנוי 12,147 0.09%
שדרגו את המנוי 10,761 0.08%
שדרגו את המנוי 10,607 0.08%
שדרגו את המנוי 10,265 0.08%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 9,148 0.07%
שדרגו את המנוי 7,576 0.06%
שדרגו את המנוי 7,177 0.05%
שדרגו את המנוי 5,984 0.04%
שדרגו את המנוי 5,109 0.04%
שדרגו את המנוי 4,872 0.04%
שדרגו את המנוי 3,899 0.03%
שדרגו את המנוי 2,825 0.02%
שדרגו את המנוי 2,783 0.02%
שדרגו את המנוי 2,439 0.02%
שדרגו את המנוי 2,069 0.02%
שדרגו את המנוי 1,594 0.01%
שדרגו את המנוי 1,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,166 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 956 < 0.01%
שדרגו את המנוי 752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית