תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 480,395 651,922 171,527  35.71%
הראל 126,098 131,362 5,264  4.17%
הירשמו לצפייה 89,879 91,986 2,107  2.34%
הירשמו לצפייה 24,612 25,677 1,065  4.33%
הירשמו לצפייה 14,132 14,616 484  3.42%
שדרגו את המנוי 107,802 108,057 255  0.24%
שדרגו את המנוי 4,150 4,256 106  2.55%
שדרגו את המנוי 4,568 4,673 105  2.30%
שדרגו את המנוי 1,500 1,250 -250  -16.67%
שדרגו את המנוי 7,246 6,908 -338  -4.66%
שדרגו את המנוי 20,647 20,247 -400  -1.94%
שדרגו את המנוי 12,030 11,050 -980  -8.15%
שדרגו את המנוי 25,022 23,128 -1,894  -7.57%
שדרגו את המנוי 6,728 4,791 -1,937  -28.79%
שדרגו את המנוי 7,000 4,680 -2,320  -33.14%
שדרגו את המנוי 22,577 19,684 -2,893  -12.81%
שדרגו את המנוי 93,817 80,175 -13,642  -14.54%
שדרגו את המנוי 1,000,760 969,377 -31,388  -3.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 180,913

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -56,042

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 18,798 19,100 302  1.61%
מנורה 501,694 501,687 -7
הירשמו לצפייה 1,020 646 -374  -36.67%
הירשמו לצפייה 6,099 4,899 -1,200  -19.68%
הירשמו לצפייה 34,074 32,642 -1,432  -4.20%
שדרגו את המנוי 3,452 1,777 -1,675  -48.52%
שדרגו את המנוי 10,043 7,384 -2,659  -26.48%
שדרגו את המנוי 431,379 428,270 -3,109  -0.72%
שדרגו את המנוי 7,963 4,352 -3,611  -45.35%
שדרגו את המנוי 12,560 7,629 -4,931  -39.26%
שדרגו את המנוי 11,988 7,021 -4,967  -41.43%
שדרגו את המנוי 25,135 13,400 -11,735  -46.69%
שדרגו את המנוי 43,250 26,850 -16,400  -37.92%
שדרגו את המנוי 18,150 109 -18,041  -99.40%
שדרגו את המנוי 377,388 339,816 -37,572  -9.96%
שדרגו את המנוי 271,692 224,268 -47,424  -17.46%
שדרגו את המנוי 163,549 112,981 -50,568  -30.92%
שדרגו את המנוי 538,756 381,629 -157,127  -29.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 302

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -362,832

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 180,913
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -56,042
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 302
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -362,832
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,187,754 16.19%
ילין לפידות 969,377 7.17%
אלטשולר - שחם 651,922 4.82%
הירשמו לצפייה 131,362 0.97%
הירשמו לצפייה 108,057 0.80%
הירשמו לצפייה 91,986 0.68%
שדרגו את המנוי 80,175 0.59%
שדרגו את המנוי 25,677 0.19%
שדרגו את המנוי 23,128 0.17%
שדרגו את המנוי 20,247 0.15%
שדרגו את המנוי 19,684 0.15%
שדרגו את המנוי 14,616 0.11%
שדרגו את המנוי 11,050 0.08%
שדרגו את המנוי 6,908 0.05%
שדרגו את המנוי 4,791 0.04%
שדרגו את המנוי 4,680 0.03%
שדרגו את המנוי 4,673 0.03%
שדרגו את המנוי 4,288 0.03%
שדרגו את המנוי 4,256 0.03%
שדרגו את המנוי 4,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,767 0.02%
שדרגו את המנוי 1,274 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 886 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,182,680 16.15%
מנורה 501,687 3.71%
הראל 428,270 3.17%
הירשמו לצפייה 381,629 2.82%
הירשמו לצפייה 339,816 2.51%
הירשמו לצפייה 224,268 1.66%
שדרגו את המנוי 112,981 0.84%
שדרגו את המנוי 32,700 0.24%
שדרגו את המנוי 32,642 0.24%
שדרגו את המנוי 26,850 0.20%
שדרגו את המנוי 19,100 0.14%
שדרגו את המנוי 13,400 0.10%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 7,642 0.06%
שדרגו את המנוי 7,629 0.06%
שדרגו את המנוי 7,413 0.05%
שדרגו את המנוי 7,384 0.05%
שדרגו את המנוי 7,021 0.05%
שדרגו את המנוי 4,899 0.04%
שדרגו את המנוי 4,872 0.04%
שדרגו את המנוי 4,352 0.03%
שדרגו את המנוי 3,467 0.03%
שדרגו את המנוי 1,777 0.01%
שדרגו את המנוי 1,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 646 < 0.01%
שדרגו את המנוי 275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית