תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
ילין לפידות 884,640 1,033,240 148,598  16.80%
איילון 35,102 45,079 9,977  28.42%
הירשמו לצפייה 7,045 15,613 8,568  121.62%
הירשמו לצפייה 6,306 8,689 2,383  37.79%
הירשמו לצפייה 12,900 14,297 1,397  10.83%
שדרגו את המנוי 5,882 7,240 1,358  23.09%
שדרגו את המנוי 1,480 2,279 799  53.99%
שדרגו את המנוי 19,910 20,090 180  0.90%
שדרגו את המנוי 71,116 69,801 -1,315  -1.85%
שדרגו את המנוי 11,881 10,283 -1,598  -13.45%
שדרגו את המנוי 2,287 670 -1,617  -70.70%
שדרגו את המנוי 40,522 37,798 -2,724  -6.72%
שדרגו את המנוי 151,757 147,910 -3,847  -2.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 173,260

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,101

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 7,648 8,777 1,129  14.76%
מנורה 413,517 414,586 1,069  0.26%
הירשמו לצפייה 494,694 495,279 585  0.12%
הירשמו לצפייה 7,081 7,181 100  1.41%
הירשמו לצפייה 541,249 541,248 -1
שדרגו את המנוי 1,092 1,007 -85  -7.78%
שדרגו את המנוי 19,862 19,522 -340  -1.71%
שדרגו את המנוי 8,362 7,908 -454  -5.43%
שדרגו את המנוי 22,704 21,934 -770  -3.39%
שדרגו את המנוי 105,351 104,172 -1,179  -1.12%
שדרגו את המנוי 20,362 926 -19,436  -95.45%
שדרגו את המנוי 1,071,820 1,038,730 -33,092  -3.09%
שדרגו את המנוי 131,095 97,691 -33,404  -25.48%
שדרגו את המנוי 309,341 274,349 -34,992  -11.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,883

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -123,753

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 173,260
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,101
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,883
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -123,753
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,434,997 10.65%
ילין לפידות 1,033,240 7.67%
מגדל 147,910 1.10%
הירשמו לצפייה 69,801 0.52%
הירשמו לצפייה 45,079 0.33%
הירשמו לצפייה 37,798 0.28%
שדרגו את המנוי 20,090 0.15%
שדרגו את המנוי 15,613 0.12%
שדרגו את המנוי 14,297 0.11%
שדרגו את המנוי 10,283 0.08%
שדרגו את המנוי 8,689 0.06%
שדרגו את המנוי 7,240 0.05%
שדרגו את המנוי 6,843 0.05%
שדרגו את המנוי 6,781 0.05%
שדרגו את המנוי 5,049 0.04%
שדרגו את המנוי 2,279 0.02%
שדרגו את המנוי 2,029 0.02%
שדרגו את המנוי 670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 562 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 166 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,259,044 24.18%
מגדל 1,038,730 7.71%
כלל 541,248 4.02%
הירשמו לצפייה 495,279 3.68%
הירשמו לצפייה 414,586 3.08%
הירשמו לצפייה 274,349 2.04%
שדרגו את המנוי 104,172 0.77%
שדרגו את המנוי 97,691 0.72%
שדרגו את המנוי 55,737 0.41%
שדרגו את המנוי 40,359 0.30%
שדרגו את המנוי 21,934 0.16%
שדרגו את המנוי 19,705 0.15%
שדרגו את המנוי 19,522 0.14%
שדרגו את המנוי 12,886 0.10%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 8,990 0.07%
שדרגו את המנוי 8,884 0.07%
שדרגו את המנוי 8,777 0.07%
שדרגו את המנוי 8,384 0.06%
שדרגו את המנוי 8,216 0.06%
שדרגו את המנוי 7,908 0.06%
שדרגו את המנוי 7,648 0.06%
שדרגו את המנוי 7,181 0.05%
שדרגו את המנוי 7,130 0.05%
שדרגו את המנוי 6,936 0.05%
שדרגו את המנוי 5,775 0.04%
שדרגו את המנוי 3,369 0.02%
שדרגו את המנוי 3,353 0.02%
שדרגו את המנוי 3,232 0.02%
שדרגו את המנוי 2,946 0.02%
שדרגו את המנוי 2,116 0.02%
שדרגו את המנוי 1,799 0.01%
שדרגו את המנוי 1,466 0.01%
שדרגו את המנוי 1,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 742 < 0.01%
שדרגו את המנוי 602 < 0.01%
שדרגו את המנוי 532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 183 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית