תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אושן 4,000 7,200 3,200  80.00%
ילין לפידות 1,107,280 1,110,080 2,800  0.25%
הירשמו לצפייה 75,667 76,170 503  0.66%
הירשמו לצפייה 1,500 2,000 500  33.33%
הירשמו לצפייה 7,478 7,960 482  6.45%
שדרגו את המנוי 88,912 89,209 297  0.33%
שדרגו את המנוי 25,374 25,594 220  0.87%
שדרגו את המנוי 7,703 7,666 -37  -0.48%
שדרגו את המנוי 1,702 1,602 -100  -5.88%
שדרגו את המנוי 8,822 8,669 -153  -1.73%
שדרגו את המנוי 4,697 4,424 -273  -5.81%
שדרגו את המנוי 6,027 5,645 -382  -6.34%
שדרגו את המנוי 26,388 25,899 -489  -1.85%
שדרגו את המנוי 6,500 5,500 -1,000  -15.38%
שדרגו את המנוי 6,000 4,000 -2,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 81,668 77,080 -4,588  -5.62%
שדרגו את המנוי 12,778 7,237 -5,541  -43.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,002

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,563

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 669,456 735,075 65,619  9.80%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 300 3,214 2,914  971.33%
הירשמו לצפייה 202,407 204,615 2,208  1.09%
הירשמו לצפייה 516,280 517,858 1,578  0.31%
הירשמו לצפייה 3,248 3,311 63  1.94%
שדרגו את המנוי 5,775 5,700 -75  -1.30%
שדרגו את המנוי 1,367 1,049 -318  -23.26%
שדרגו את המנוי 2,232 1,757 -475  -21.28%
שדרגו את המנוי 541,248 540,482 -766  -0.14%
שדרגו את המנוי 4,521 3,731 -790  -17.47%
שדרגו את המנוי 192,577 191,691 -886  -0.46%
שדרגו את המנוי 8,364 7,031 -1,333  -15.94%
שדרגו את המנוי 6,074 4,675 -1,399  -23.03%
שדרגו את המנוי 18,653 17,223 -1,430  -7.67%
שדרגו את המנוי 22,713 21,244 -1,469  -6.47%
שדרגו את המנוי 7,027 5,481 -1,546  -22.00%
שדרגו את המנוי 12,886 11,045 -1,841  -14.29%
שדרגו את המנוי 10,250 8,202 -2,048  -19.98%
שדרגו את המנוי 12,088 9,188 -2,900  -23.99%
שדרגו את המנוי 19,803 15,133 -4,670  -23.58%
שדרגו את המנוי 35,874 1 -35,873  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 72,382

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -57,819

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,002
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,563
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 72,382
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -57,819
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,505,359 11.14%
ילין לפידות 1,110,080 8.21%
מגדל 89,209 0.66%
הירשמו לצפייה 77,080 0.57%
הירשמו לצפייה 76,170 0.56%
הירשמו לצפייה 26,439 0.20%
שדרגו את המנוי 25,899 0.19%
שדרגו את המנוי 25,594 0.19%
שדרגו את המנוי 9,893 0.07%
שדרגו את המנוי 8,669 0.06%
שדרגו את המנוי 7,960 0.06%
שדרגו את המנוי 7,666 0.06%
שדרגו את המנוי 7,237 0.05%
שדרגו את המנוי 7,200 0.05%
שדרגו את המנוי 5,645 0.04%
שדרגו את המנוי 5,500 0.04%
שדרגו את המנוי 4,424 0.03%
שדרגו את המנוי 4,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,353 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,602 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,551,692 18.88%
הפניקס 735,075 5.44%
כלל 540,482 4.00%
הירשמו לצפייה 517,858 3.83%
הירשמו לצפייה 204,615 1.51%
הירשמו לצפייה 191,691 1.42%
שדרגו את המנוי 60,961 0.45%
שדרגו את המנוי 39,557 0.29%
שדרגו את המנוי 35,167 0.26%
שדרגו את המנוי 26,476 0.20%
שדרגו את המנוי 21,244 0.16%
שדרגו את המנוי 17,279 0.13%
שדרגו את המנוי 17,223 0.13%
שדרגו את המנוי 15,573 0.12%
שדרגו את המנוי 15,133 0.11%
שדרגו את המנוי 11,045 0.08%
שדרגו את המנוי 10,919 0.08%
שדרגו את המנוי 10,227 0.08%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 9,188 0.07%
שדרגו את המנוי 8,202 0.06%
שדרגו את המנוי 7,031 0.05%
שדרגו את המנוי 5,700 0.04%
שדרגו את המנוי 5,481 0.04%
שדרגו את המנוי 4,675 0.03%
שדרגו את המנוי 3,731 0.03%
שדרגו את המנוי 3,311 0.02%
שדרגו את המנוי 3,232 0.02%
שדרגו את המנוי 3,214 0.02%
שדרגו את המנוי 3,074 0.02%
שדרגו את המנוי 2,869 0.02%
שדרגו את המנוי 2,077 0.02%
שדרגו את המנוי 1,965 0.01%
שדרגו את המנוי 1,757 0.01%
שדרגו את המנוי 1,707 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 0.01%
שדרגו את המנוי 1,092 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,049 < 0.01%
שדרגו את המנוי 596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית