פוקס - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
פרופאונד 1,494 4,161 2,667  178.51%
אדמונד דה רוטשילד 27,730 28,999 1,269  4.58%
הירשמו לצפייה 2,444 3,467 1,023  41.86%
הירשמו לצפייה 3,932 4,845 913  23.22%
הירשמו לצפייה 73,192 73,416 224  0.31%
שדרגו את המנוי 7,976 7,913 -63  -0.79%
שדרגו את המנוי 405 305 -100  -24.69%
שדרגו את המנוי 5,608 5,409 -199  -3.55%
שדרגו את המנוי 1,465 884 -581  -39.66%
שדרגו את המנוי 4,851 3,851 -1,000  -20.61%
שדרגו את המנוי 8,333 7,314 -1,019  -12.23%
שדרגו את המנוי 44,281 42,551 -1,730  -3.91%
שדרגו את המנוי 45,494 42,873 -2,621  -5.76%
שדרגו את המנוי 38,534 32,498 -6,036  -15.66%
שדרגו את המנוי 96,829 88,077 -8,752  -9.04%
שדרגו את המנוי 129,547 100,570 -28,977  -22.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,096

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -51,078

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 228,206 669,456 441,250  193.36%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 55,737 192,577 136,840  245.51%
הירשמו לצפייה 19,705 60,961 41,256  209.37%
הירשמו לצפייה 8,990 35,167 26,177  291.18%
הירשמו לצפייה 495,339 516,280 20,941  4.23%
שדרגו את המנוי 7,130 19,803 12,673  177.74%
שדרגו את המנוי 3,353 15,573 12,220  364.45%
שדרגו את המנוי 4,000 15,000 11,000  275.00%
שדרגו את המנוי 6,936 17,279 10,343  149.12%
שדרגו את המנוי 8,884 18,653 9,769  109.96%
שדרגו את המנוי 3,369 12,088 8,719  258.80%
שדרגו את המנוי 196,223 202,407 6,184  3.15%
שדרגו את המנוי 1,466 7,027 5,561  379.33%
שדרגו את המנוי 6,059 11,247 5,188  85.62%
שדרגו את המנוי 5,346 10,250 4,904  91.73%
שדרגו את המנוי 1,799 6,074 4,275  237.63%
שדרגו את המנוי 8,777 12,558 3,781  43.08%
שדרגו את המנוי 1,108 4,521 3,413  308.03%
שדרגו את המנוי 992 3,074 2,082  209.88%
שדרגו את המנוי 602 2,232 1,630  270.76%
שדרגו את המנוי 21,156 22,713 1,557  7.36%
שדרגו את המנוי 532 2,077 1,545  290.41%
שדרגו את המנוי 376 1,367 991  263.56%
שדרגו את המנוי 979 1,965 986  100.72%
שדרגו את המנוי 258 966 708  274.42%
שדרגו את המנוי 1,007 1,707 700  69.51%
שדרגו את המנוי 926 1,092 166  17.93%
שדרגו את המנוי 8,384 8,364 -20  -0.24%
שדרגו את המנוי 1,011 300 -711  -70.33%
שדרגו את המנוי 40,707 39,557 -1,150  -2.83%
שדרגו את המנוי 7,181 3,248 -3,933  -54.77%
שדרגו את המנוי 8,216 596 -7,620  -92.75%
שדרגו את המנוי 19,522 1,402 -18,120  -92.82%
שדרגו את המנוי 675,287 35,874 -639,413  -94.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 774,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -670,967

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,096
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -51,078
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 774,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -670,967
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,562,500 11.59%
ילין לפידות 1,088,320 8.08%
מגדל 100,570 0.75%
הירשמו לצפייה 88,077 0.65%
הירשמו לצפייה 73,416 0.54%
הירשמו לצפייה 42,873 0.32%
שדרגו את המנוי 42,551 0.32%
שדרגו את המנוי 32,498 0.24%
שדרגו את המנוי 28,999 0.22%
שדרגו את המנוי 11,131 0.08%
שדרגו את המנוי 7,913 0.06%
שדרגו את המנוי 7,314 0.05%
שדרגו את המנוי 5,409 0.04%
שדרגו את המנוי 4,845 0.04%
שדרגו את המנוי 4,385 0.03%
שדרגו את המנוי 4,161 0.03%
שדרגו את המנוי 4,000 0.03%
שדרגו את המנוי 3,851 0.03%
שדרגו את המנוי 3,467 0.03%
שדרגו את המנוי 2,353 0.02%
שדרגו את המנוי 2,100 0.02%
שדרגו את המנוי 1,740 0.01%
שדרגו את המנוי 884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 832 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,566,673 19.05%
הפניקס 669,456 4.97%
כלל 541,248 4.02%
הירשמו לצפייה 516,280 3.83%
הירשמו לצפייה 202,407 1.50%
הירשמו לצפייה 192,577 1.43%
שדרגו את המנוי 60,961 0.45%
שדרגו את המנוי 39,557 0.29%
שדרגו את המנוי 35,874 0.27%
שדרגו את המנוי 35,167 0.26%
שדרגו את המנוי 26,476 0.20%
שדרגו את המנוי 22,713 0.17%
שדרגו את המנוי 19,803 0.15%
שדרגו את המנוי 18,653 0.14%
שדרגו את המנוי 17,279 0.13%
שדרגו את המנוי 15,573 0.12%
שדרגו את המנוי 15,000 0.11%
שדרגו את המנוי 12,886 0.10%
שדרגו את המנוי 12,558 0.09%
שדרגו את המנוי 12,088 0.09%
שדרגו את המנוי 11,247 0.08%
שדרגו את המנוי 10,919 0.08%
שדרגו את המנוי 10,250 0.08%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 8,364 0.06%
שדרגו את המנוי 7,027 0.05%
שדרגו את המנוי 6,074 0.05%
שדרגו את המנוי 5,775 0.04%
שדרגו את המנוי 4,521 0.03%
שדרגו את המנוי 3,248 0.02%
שדרגו את המנוי 3,232 0.02%
שדרגו את המנוי 3,074 0.02%
שדרגו את המנוי 2,869 0.02%
שדרגו את המנוי 2,232 0.02%
שדרגו את המנוי 2,077 0.02%
שדרגו את המנוי 1,965 0.01%
שדרגו את המנוי 1,707 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 0.01%
שדרגו את המנוי 1,367 0.01%
שדרגו את המנוי 1,092 < 0.01%
שדרגו את המנוי 966 < 0.01%
שדרגו את המנוי 596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית