תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 83,843 109,598 25,755  30.72%
פסגות 6,123 23,614 17,491  285.66%
הירשמו לצפייה 7,300 9,300 2,000  27.40%
הירשמו לצפייה 79,608 80,552 944  1.19%
הירשמו לצפייה 136 427 291  213.97%
שדרגו את המנוי 3,323 3,523 200  6.02%
שדרגו את המנוי 8,718 8,878 160  1.84%
שדרגו את המנוי 26,439 26,559 120  0.45%
שדרגו את המנוי 2,076 1,909 -167  -8.04%
שדרגו את המנוי 1,197 319 -878  -73.35%
שדרגו את המנוי 5,500 4,500 -1,000  -18.18%
שדרגו את המנוי 25,366 21,235 -4,131  -16.29%
שדרגו את המנוי 86,221 64,424 -21,797  -25.28%
שדרגו את המנוי 1,106,080 1,064,120 -41,963  -3.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 46,961

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -69,936

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
רום 15,573 30,843 15,270  98.05%
תעשייה אווירית 8,202 15,875 7,673  93.55%
הירשמו לצפייה 968,905 973,443 4,538  0.47%
הירשמו לצפייה 3,311 6,589 3,278  99.00%
הירשמו לצפייה 11,578 14,406 2,828  24.43%
שדרגו את המנוי 1,402 3,467 2,065  147.29%
שדרגו את המנוי 3,232 4,872 1,640  50.74%
שדרגו את המנוי 11,045 11,881 836  7.57%
שדרגו את המנוי 596 1,286 690  115.77%
שדרגו את המנוי 35,167 35,279 112  0.32%
שדרגו את המנוי 17,279 16,940 -339  -1.96%
שדרגו את המנוי 3,074 2,669 -405  -13.18%
שדרגו את המנוי 2,869 2,194 -675  -23.53%
שדרגו את המנוי 7,031 5,680 -1,351  -19.21%
שדרגו את המנוי 21,244 17,043 -4,201  -19.77%
שדרגו את המנוי 204,615 182,622 -21,993  -10.75%
שדרגו את המנוי 517,858 437,754 -80,104  -15.47%
שדרגו את המנוי 540,482 434,081 -106,401  -19.69%
שדרגו את המנוי 191,691 58,580 -133,111  -69.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 38,930

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -348,580

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 46,961
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -69,936
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 38,930
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -348,580
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,457,965 10.79%
ילין לפידות 1,064,120 7.87%
מיטב דש 109,598 0.81%
הירשמו לצפייה 80,552 0.60%
הירשמו לצפייה 64,424 0.48%
הירשמו לצפייה 26,559 0.20%
שדרגו את המנוי 23,614 0.17%
שדרגו את המנוי 21,235 0.16%
שדרגו את המנוי 9,953 0.07%
שדרגו את המנוי 9,300 0.07%
שדרגו את המנוי 8,878 0.07%
שדרגו את המנוי 7,712 0.06%
שדרגו את המנוי 7,560 0.06%
שדרגו את המנוי 7,285 0.05%
שדרגו את המנוי 4,500 0.03%
שדרגו את המנוי 4,000 0.03%
שדרגו את המנוי 3,523 0.03%
שדרגו את המנוי 1,909 0.01%
שדרגו את המנוי 1,495 0.01%
שדרגו את המנוי 427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 393 < 0.01%
שדרגו את המנוי 319 < 0.01%
שדרגו את המנוי 175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,487,104 18.40%
הפניקס 973,443 7.20%
הראל 437,754 3.24%
הירשמו לצפייה 434,081 3.21%
הירשמו לצפייה 182,622 1.35%
הירשמו לצפייה 58,580 0.43%
שדרגו את המנוי 44,000 0.33%
שדרגו את המנוי 39,557 0.29%
שדרגו את המנוי 35,279 0.26%
שדרגו את המנוי 30,843 0.23%
שדרגו את המנוי 26,476 0.20%
שדרגו את המנוי 22,574 0.17%
שדרגו את המנוי 17,223 0.13%
שדרגו את המנוי 17,043 0.13%
שדרגו את המנוי 16,940 0.13%
שדרגו את המנוי 15,875 0.12%
שדרגו את המנוי 15,133 0.11%
שדרגו את המנוי 14,406 0.11%
שדרגו את המנוי 11,881 0.09%
שדרגו את המנוי 10,919 0.08%
שדרגו את המנוי 10,227 0.08%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 9,188 0.07%
שדרגו את המנוי 6,589 0.05%
שדרגו את המנוי 5,680 0.04%
שדרגו את המנוי 5,481 0.04%
שדרגו את המנוי 4,872 0.04%
שדרגו את המנוי 4,675 0.03%
שדרגו את המנוי 3,731 0.03%
שדרגו את המנוי 3,467 0.03%
שדרגו את המנוי 3,214 0.02%
שדרגו את המנוי 2,669 0.02%
שדרגו את המנוי 2,194 0.02%
שדרגו את המנוי 2,077 0.02%
שדרגו את המנוי 1,965 0.01%
שדרגו את המנוי 1,757 0.01%
שדרגו את המנוי 1,707 0.01%
שדרגו את המנוי 1,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,049 < 0.01%
שדרגו את המנוי 834 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית