תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 69,060 82,137 13,077  18.94%
אי.בי.אי. 30,584 39,268 8,684  28.39%
הירשמו לצפייה 6,019 6,578 559  9.29%
הירשמו לצפייה 1,978 2,430 452  22.85%
הירשמו לצפייה 3,598 3,913 315  8.75%
שדרגו את המנוי 3,406 3,407 1  0.03%
שדרגו את המנוי 195 191 -4  -2.05%
שדרגו את המנוי 14,519 14,373 -146  -1.01%
שדרגו את המנוי -3,458 -4,828 -1,370  39.62%
שדרגו את המנוי 72,892 70,758 -2,134  -2.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,088

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,654

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 388,447 494,694 106,247  27.35%
מינהל- קרן השתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים 2,156 8,384 6,228  288.87%
הירשמו לצפייה 6,886 12,886 6,000  87.13%
הירשמו לצפייה 4,415 8,884 4,469  101.22%
הירשמו לצפייה 4,967 7,648 2,681  53.98%
שדרגו את המנוי 4,949 7,130 2,181  44.07%
שדרגו את המנוי 6,012 7,648 1,636  27.21%
שדרגו את המנוי 40,107 40,359 252  0.63%
שדרגו את המנוי 57 207 150  263.16%
שדרגו את המנוי 22,561 22,704 143  0.63%
שדרגו את המנוי 20,332 20,362 30  0.15%
שדרגו את המנוי 8,969 8,990 21  0.23%
שדרגו את המנוי 105,688 105,351 -337  -0.32%
שדרגו את המנוי 9,538 8,362 -1,176  -12.33%
שדרגו את המנוי 11,216 8,216 -3,000  -26.75%
שדרגו את המנוי 27,488 19,862 -7,626  -27.74%
שדרגו את המנוי 560,388 541,249 -19,139  -3.42%
שדרגו את המנוי 1,095,660 1,071,820 -23,841  -2.18%
שדרגו את המנוי 445,437 413,517 -31,920  -7.17%
שדרגו את המנוי 368,604 309,341 -59,263  -16.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 130,038

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -146,302

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,088
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,654
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 130,038
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -146,302
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 930,292 6.90%
ילין לפידות 675,010 5.01%
מגדל 82,137 0.61%
הירשמו לצפייה 70,758 0.53%
הירשמו לצפייה 39,268 0.29%
הירשמו לצפייה 19,410 0.14%
שדרגו את המנוי 14,373 0.11%
שדרגו את המנוי 7,045 0.05%
שדרגו את המנוי 6,781 0.05%
שדרגו את המנוי 6,578 0.05%
שדרגו את המנוי 3,913 0.03%
שדרגו את המנוי 3,407 0.03%
שדרגו את המנוי 3,171 0.02%
שדרגו את המנוי 2,430 0.02%
שדרגו את המנוי 525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23 < 0.01%
שדרגו את המנוי -4,828 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,374,137 25.04%
מגדל 1,071,820 7.95%
כלל 541,249 4.02%
הירשמו לצפייה 494,694 3.67%
הירשמו לצפייה 413,517 3.07%
הירשמו לצפייה 309,341 2.30%
שדרגו את המנוי 131,095 0.97%
שדרגו את המנוי 105,351 0.78%
שדרגו את המנוי 55,737 0.41%
שדרגו את המנוי 40,359 0.30%
שדרגו את המנוי 22,704 0.17%
שדרגו את המנוי 20,362 0.15%
שדרגו את המנוי 19,862 0.15%
שדרגו את המנוי 19,705 0.15%
שדרגו את המנוי 12,886 0.10%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 8,990 0.07%
שדרגו את המנוי 8,884 0.07%
שדרגו את המנוי 8,384 0.06%
שדרגו את המנוי 8,362 0.06%
שדרגו את המנוי 8,216 0.06%
שדרגו את המנוי 7,648 0.06%
שדרגו את המנוי 7,648 0.06%
שדרגו את המנוי 7,130 0.05%
שדרגו את המנוי 7,081 0.05%
שדרגו את המנוי 6,936 0.05%
שדרגו את המנוי 3,369 0.02%
שדרגו את המנוי 3,353 0.02%
שדרגו את המנוי 3,232 0.02%
שדרגו את המנוי 2,946 0.02%
שדרגו את המנוי 2,116 0.02%
שדרגו את המנוי 1,799 0.01%
שדרגו את המנוי 1,466 0.01%
שדרגו את המנוי 1,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,092 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 742 < 0.01%
שדרגו את המנוי 602 < 0.01%
שדרגו את המנוי 532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 183 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית