תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 671,831 689,296 17,465  2.60%
אקסלנס 16,500 19,308 2,808  17.02%
הירשמו לצפייה 82,708 84,660 1,952  2.36%
הירשמו לצפייה 7,341 8,999 1,658  22.59%
הירשמו לצפייה 4,000 4,895 895  22.38%
שדרגו את המנוי 107,301 108,069 768  0.72%
שדרגו את המנוי 1,730 2,326 596  34.45%
שדרגו את המנוי 6,899 6,858 -41  -0.59%
שדרגו את המנוי 6,663 5,965 -698  -10.48%
שדרגו את המנוי 21,664 20,811 -853  -3.94%
שדרגו את המנוי 23,405 22,503 -902  -3.85%
שדרגו את המנוי 25,385 22,877 -2,508  -9.88%
שדרגו את המנוי 17,538 14,655 -2,883  -16.44%
שדרגו את המנוי 61,081 42,030 -19,051  -31.19%
שדרגו את המנוי 123,986 103,717 -20,269  -16.35%
שדרגו את המנוי 984,789 888,111 -96,678  -9.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,142

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -143,883

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 18,798 19,100 302  1.61%
מנורה 501,694 501,687 -7
הירשמו לצפייה 1,020 646 -374  -36.67%
הירשמו לצפייה 6,099 4,899 -1,200  -19.68%
הירשמו לצפייה 34,074 32,642 -1,432  -4.20%
שדרגו את המנוי 3,452 1,777 -1,675  -48.52%
שדרגו את המנוי 10,043 7,384 -2,659  -26.48%
שדרגו את המנוי 431,379 428,270 -3,109  -0.72%
שדרגו את המנוי 7,963 4,352 -3,611  -45.35%
שדרגו את המנוי 12,560 7,629 -4,931  -39.26%
שדרגו את המנוי 11,988 7,021 -4,967  -41.43%
שדרגו את המנוי 25,135 13,400 -11,735  -46.69%
שדרגו את המנוי 43,250 26,850 -16,400  -37.92%
שדרגו את המנוי 18,150 109 -18,041  -99.40%
שדרגו את המנוי 377,388 339,816 -37,572  -9.96%
שדרגו את המנוי 271,692 224,268 -47,424  -17.46%
שדרגו את המנוי 163,549 112,981 -50,568  -30.92%
שדרגו את המנוי 538,756 381,629 -157,127  -29.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 302

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -362,832

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,142
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -143,883
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 302
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -362,832
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,081,493 15.40%
ילין לפידות 888,111 6.57%
אלטשולר - שחם 689,296 5.10%
הירשמו לצפייה 108,069 0.80%
הירשמו לצפייה 103,717 0.77%
הירשמו לצפייה 84,660 0.63%
שדרגו את המנוי 42,030 0.31%
שדרגו את המנוי 22,877 0.17%
שדרגו את המנוי 22,503 0.17%
שדרגו את המנוי 20,811 0.15%
שדרגו את המנוי 20,032 0.15%
שדרגו את המנוי 19,308 0.14%
שדרגו את המנוי 14,655 0.11%
שדרגו את המנוי 11,050 0.08%
שדרגו את המנוי 8,999 0.07%
שדרגו את המנוי 6,858 0.05%
שדרגו את המנוי 5,965 0.04%
שדרגו את המנוי 4,895 0.04%
שדרגו את המנוי 2,767 0.02%
שדרגו את המנוי 2,326 0.02%
שדרגו את המנוי 1,650 0.01%
שדרגו את המנוי 886 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,182,680 16.15%
מנורה 501,687 3.71%
הראל 428,270 3.17%
הירשמו לצפייה 381,629 2.82%
הירשמו לצפייה 339,816 2.51%
הירשמו לצפייה 224,268 1.66%
שדרגו את המנוי 112,981 0.84%
שדרגו את המנוי 32,700 0.24%
שדרגו את המנוי 32,642 0.24%
שדרגו את המנוי 26,850 0.20%
שדרגו את המנוי 19,100 0.14%
שדרגו את המנוי 13,400 0.10%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 7,642 0.06%
שדרגו את המנוי 7,629 0.06%
שדרגו את המנוי 7,413 0.05%
שדרגו את המנוי 7,384 0.05%
שדרגו את המנוי 7,021 0.05%
שדרגו את המנוי 4,899 0.04%
שדרגו את המנוי 4,872 0.04%
שדרגו את המנוי 4,352 0.03%
שדרגו את המנוי 3,467 0.03%
שדרגו את המנוי 1,777 0.01%
שדרגו את המנוי 1,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 646 < 0.01%
שדרגו את המנוי 275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית