תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 59,430 68,999 9,569  16.10%
ילין לפידות 991,525 1,000,870 9,345  0.94%
הירשמו לצפייה 10,084 19,096 9,012  89.37%
הירשמו לצפייה 84,697 90,769 6,072  7.17%
הירשמו לצפייה 112,213 117,895 5,682  5.06%
שדרגו את המנוי 1 5,476 5,475  547,500.00%
שדרגו את המנוי 75,928 80,295 4,367  5.75%
שדרגו את המנוי 8,279 9,348 1,069  12.91%
שדרגו את המנוי 9,732 10,662 930  9.56%
שדרגו את המנוי 13,650 13,960 310  2.27%
שדרגו את המנוי 9,020 9,285 265  2.94%
שדרגו את המנוי 200 340 140  70.00%
שדרגו את המנוי 188 317 129  68.62%
שדרגו את המנוי 3,430 3,557 127  3.70%
שדרגו את המנוי 14,675 14,707 32  0.22%
שדרגו את המנוי 101 124 23  22.77%
שדרגו את המנוי 3,040 2,900 -140  -4.61%
שדרגו את המנוי 3,335 3,009 -326  -9.78%
שדרגו את המנוי 134,572 130,170 -4,402  -3.27%
שדרגו את המנוי 10,094 4,029 -6,065  -60.09%
שדרגו את המנוי 57,500 44,741 -12,759  -22.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,547

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,692

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הלמן אלדובי 205,734 226,775 21,041  10.23%
הראל 423,867 432,765 8,898  2.10%
הירשמו לצפייה 18,104 26,476 8,372  46.24%
הירשמו לצפייה 17,353 18,212 859  4.95%
הירשמו לצפייה 402 1,020 618  153.73%
שדרגו את המנוי 9,148 8,653 -495  -5.41%
שדרגו את המנוי 5,109 2,723 -2,386  -46.70%
שדרגו את המנוי 10,265 7,413 -2,852  -27.78%
שדרגו את המנוי 14,257 10,043 -4,214  -29.56%
שדרגו את המנוי 12,147 3,993 -8,154  -67.13%
שדרגו את המנוי 48,715 34,074 -14,641  -30.05%
שדרגו את המנוי 28,056 11,200 -16,856  -60.08%
שדרגו את המנוי 147,892 129,621 -18,271  -12.35%
שדרגו את המנוי 503,696 430,865 -72,831  -14.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,788

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -140,700

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 52,547
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,692
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 39,788
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -140,700
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,655,091 12.25%
ילין לפידות 1,000,870 7.40%
מיטב דש 130,170 0.96%
הירשמו לצפייה 117,895 0.87%
הירשמו לצפייה 90,769 0.67%
הירשמו לצפייה 80,295 0.59%
שדרגו את המנוי 68,999 0.51%
שדרגו את המנוי 44,741 0.33%
שדרגו את המנוי 19,096 0.14%
שדרגו את המנוי 14,707 0.11%
שדרגו את המנוי 13,960 0.10%
שדרגו את המנוי 10,662 0.08%
שדרגו את המנוי 9,348 0.07%
שדרגו את המנוי 9,285 0.07%
שדרגו את המנוי 7,560 0.06%
שדרגו את המנוי 7,059 0.05%
שדרגו את המנוי 6,000 0.04%
שדרגו את המנוי 5,476 0.04%
שדרגו את המנוי 4,029 0.03%
שדרגו את המנוי 3,557 0.03%
שדרגו את המנוי 3,009 0.02%
שדרגו את המנוי 2,900 0.02%
שדרגו את המנוי 2,335 0.02%
שדרגו את המנוי 1,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 317 < 0.01%
שדרגו את המנוי 124 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,074,715 15.35%
הראל 432,765 3.20%
הפניקס 430,865 3.19%
הירשמו לצפייה 377,388 2.79%
הירשמו לצפייה 295,453 2.19%
הירשמו לצפייה 226,775 1.68%
שדרגו את המנוי 129,621 0.96%
שדרגו את המנוי 34,074 0.25%
שדרגו את המנוי 27,600 0.20%
שדרגו את המנוי 26,476 0.20%
שדרגו את המנוי 18,212 0.13%
שדרגו את המנוי 11,200 0.08%
שדרגו את המנוי 10,043 0.07%
שדרגו את המנוי 9,420 0.07%
שדרגו את המנוי 8,653 0.06%
שדרגו את המנוי 7,413 0.05%
שדרגו את המנוי 6,099 0.05%
שדרגו את המנוי 4,872 0.04%
שדרגו את המנוי 4,545 0.03%
שדרגו את המנוי 3,993 0.03%
שדרגו את המנוי 3,467 0.03%
שדרגו את המנוי 2,723 0.02%
שדרגו את המנוי 1,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 752 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית