תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מגדל 39,201 51,267 12,066  30.78%
פסטרנק שהם 7,787 13,332 5,545  71.21%
הירשמו לצפייה 27,242 32,645 5,403  19.83%
הירשמו לצפייה 12,700 17,840 5,140  40.47%
הירשמו לצפייה 80,326 84,323 3,997  4.98%
שדרגו את המנוי 14,759 18,330 3,571  24.20%
שדרגו את המנוי 16,309 18,953 2,644  16.21%
שדרגו את המנוי 30 1,131 1,101  3,670.00%
שדרגו את המנוי 42,030 42,912 882  2.10%
שדרגו את המנוי 5,122 5,359 237  4.63%
שדרגו את המנוי 119 71 -48  -40.34%
שדרגו את המנוי 9,835 9,595 -240  -2.44%
שדרגו את המנוי 5,041 3,981 -1,060  -21.03%
שדרגו את המנוי 12,868 10,775 -2,093  -16.27%
שדרגו את המנוי 4,753 2,553 -2,200  -46.29%
שדרגו את המנוי 175,075 157,671 -17,404  -9.94%
שדרגו את המנוי 91,933 70,098 -21,835  -23.75%
שדרגו את המנוי 616,528 584,172 -32,356  -5.25%
שדרגו את המנוי 679,185 490,720 -188,465  -27.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,586

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -265,701

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 639,118 1,132,030 492,909  77.12%
הכשרה ביטוח 64,328 89,338 25,010  38.88%
הירשמו לצפייה 8,300 21,300 13,000  156.63%
הירשמו לצפייה 3,700 14,400 10,700  289.19%
הירשמו לצפייה 3,804 9,408 5,604  147.32%
שדרגו את המנוי 68 5,465 5,397  7,936.76%
שדרגו את המנוי 269 3,544 3,275  1,217.47%
שדרגו את המנוי 5,433 8,183 2,750  50.62%
שדרגו את המנוי 7,413 9,924 2,511  33.87%
שדרגו את המנוי 1,386 1,586 200  14.43%
שדרגו את המנוי 3,422 3,574 152  4.44%
שדרגו את המנוי 7,203 7,189 -14  -0.19%
שדרגו את המנוי 502,114 502,067 -47  -0.01%
שדרגו את המנוי 428,746 428,185 -561  -0.13%
שדרגו את המנוי 18,805 17,808 -997  -5.30%
שדרגו את המנוי 108,790 86,406 -22,384  -20.58%
שדרגו את המנוי 88,331 52,101 -36,230  -41.02%
שדרגו את המנוי 384,899 326,827 -58,072  -15.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 561,508

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -118,305

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 40,586
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -265,701
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 561,508
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -118,305
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,625,060 12.02%
ילין לפידות 584,172 4.32%
אלטשולר - שחם 490,720 3.63%
הירשמו לצפייה 157,671 1.17%
הירשמו לצפייה 84,323 0.62%
הירשמו לצפייה 70,098 0.52%
שדרגו את המנוי 51,267 0.38%
שדרגו את המנוי 42,912 0.32%
שדרגו את המנוי 32,645 0.24%
שדרגו את המנוי 18,953 0.14%
שדרגו את המנוי 18,330 0.14%
שדרגו את המנוי 17,840 0.13%
שדרגו את המנוי 13,332 0.10%
שדרגו את המנוי 10,775 0.08%
שדרגו את המנוי 9,595 0.07%
שדרגו את המנוי 5,359 0.04%
שדרגו את המנוי 3,981 0.03%
שדרגו את המנוי 2,700 0.02%
שדרגו את המנוי 2,553 0.02%
שדרגו את המנוי 2,507 0.02%
שדרגו את המנוי 2,300 0.02%
שדרגו את המנוי 1,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 886 < 0.01%
שדרגו את המנוי 796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,929,618 21.67%
אלטשולר - שחם 1,132,030 8.38%
מנורה 502,067 3.71%
הירשמו לצפייה 428,185 3.17%
הירשמו לצפייה 326,827 2.42%
הירשמו לצפייה 127,754 0.95%
שדרגו את המנוי 89,338 0.66%
שדרגו את המנוי 86,406 0.64%
שדרגו את המנוי 52,101 0.39%
שדרגו את המנוי 27,200 0.20%
שדרגו את המנוי 21,300 0.16%
שדרגו את המנוי 20,070 0.15%
שדרגו את המנוי 17,808 0.13%
שדרגו את המנוי 14,400 0.11%
שדרגו את המנוי 9,924 0.07%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 9,642 0.07%
שדרגו את המנוי 9,408 0.07%
שדרגו את המנוי 8,183 0.06%
שדרגו את המנוי 7,189 0.05%
שדרגו את המנוי 6,500 0.05%
שדרגו את המנוי 5,465 0.04%
שדרגו את המנוי 4,872 0.04%
שדרגו את המנוי 3,786 0.03%
שדרגו את המנוי 3,574 0.03%
שדרגו את המנוי 3,544 0.03%
שדרגו את המנוי 1,586 0.01%
שדרגו את המנוי 646 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית