תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
ילין לפידות 975,886 1,002,130 26,240  2.69%
הראל 88,561 106,837 18,276  20.64%
הירשמו לצפייה 81,632 98,482 16,850  20.64%
הירשמו לצפייה 19,617 26,400 6,783  34.58%
הירשמו לצפייה 12,285 18,108 5,823  47.40%
שדרגו את המנוי 8,912 11,727 2,815  31.59%
שדרגו את המנוי 7,560 9,427 1,867  24.70%
שדרגו את המנוי 91,979 93,817 1,838  2.00%
שדרגו את המנוי 11,241 12,485 1,244  11.07%
שדרגו את המנוי 3,255 4,354 1,099  33.76%
שדרגו את המנוי 2,870 3,000 130  4.53%
שדרגו את המנוי 468 591 123  26.28%
שדרגו את המנוי 118,816 118,734 -82  -0.07%
שדרגו את המנוי 317 219 -98  -30.91%
שדרגו את המנוי 4,029 3,929 -100  -2.48%
שדרגו את המנוי 1,200 1,000 -200  -16.67%
שדרגו את המנוי 28,694 27,819 -875  -3.05%
שדרגו את המנוי 13,460 12,390 -1,070  -7.95%
שדרגו את המנוי 11,314 10,224 -1,090  -9.63%
שדרגו את המנוי 9,205 7,999 -1,206  -13.10%
שדרגו את המנוי 135,720 124,950 -10,770  -7.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 83,088

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,491

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מנורה 295,453 501,694 206,241  69.81%
הפניקס 430,865 538,756 107,891  25.04%
הירשמו לצפייה 226,775 271,692 44,917  19.81%
הירשמו לצפייה 129,621 163,549 33,928  26.17%
הירשמו לצפייה 27,600 43,250 15,650  56.70%
שדרגו את המנוי 11,200 18,150 6,950  62.05%
שדרגו את המנוי 3,993 7,963 3,970  99.42%
שדרגו את המנוי 8,653 11,988 3,335  38.54%
שדרגו את המנוי 9,420 12,560 3,140  33.33%
שדרגו את המנוי 2,723 3,452 729  26.77%
שדרגו את המנוי 18,212 18,798 586  3.22%
שדרגו את המנוי 432,765 431,379 -1,386  -0.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 427,337

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,386

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 83,088
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,491
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 427,337
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,386
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,728,091 12.79%
ילין לפידות 1,002,130 7.41%
מיטב דש 124,950 0.92%
הירשמו לצפייה 118,734 0.88%
הירשמו לצפייה 106,837 0.79%
הירשמו לצפייה 98,482 0.73%
שדרגו את המנוי 93,817 0.69%
שדרגו את המנוי 27,819 0.21%
שדרגו את המנוי 26,400 0.20%
שדרגו את המנוי 19,597 0.14%
שדרגו את המנוי 18,108 0.13%
שדרגו את המנוי 12,485 0.09%
שדרגו את המנוי 12,390 0.09%
שדרגו את המנוי 11,727 0.09%
שדרגו את המנוי 10,224 0.08%
שדרגו את המנוי 9,427 0.07%
שדרגו את המנוי 7,999 0.06%
שדרגו את המנוי 6,000 0.04%
שדרגו את המנוי 4,354 0.03%
שדרגו את המנוי 3,929 0.03%
שדרגו את המנוי 3,557 0.03%
שדרגו את המנוי 3,195 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 591 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,504,593 18.53%
הפניקס 538,756 3.99%
מנורה 501,694 3.71%
הירשמו לצפייה 431,379 3.19%
הירשמו לצפייה 377,388 2.79%
הירשמו לצפייה 271,692 2.01%
שדרגו את המנוי 163,549 1.21%
שדרגו את המנוי 43,250 0.32%
שדרגו את המנוי 34,074 0.25%
שדרגו את המנוי 25,135 0.19%
שדרגו את המנוי 18,798 0.14%
שדרגו את המנוי 18,150 0.13%
שדרגו את המנוי 12,560 0.09%
שדרגו את המנוי 11,988 0.09%
שדרגו את המנוי 10,043 0.07%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 7,963 0.06%
שדרגו את המנוי 7,413 0.05%
שדרגו את המנוי 6,099 0.05%
שדרגו את המנוי 4,872 0.04%
שדרגו את המנוי 3,467 0.03%
שדרגו את המנוי 3,452 0.03%
שדרגו את המנוי 1,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 752 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית