תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
הראל 29,524 60,237 30,713  104.03%
פסגות 90,930 106,577 15,647  17.21%
הירשמו לצפייה 777 9,633 8,856  1,139.77%
הירשמו לצפייה 175 8,990 8,815  5,037.14%
הירשמו לצפייה 1,040,830 1,046,730 5,906  0.57%
שדרגו את המנוי 5,690 9,799 4,109  72.21%
שדרגו את המנוי 46,083 49,908 3,825  8.30%
שדרגו את המנוי 60,056 62,812 2,756  4.59%
שדרגו את המנוי 5,700 8,100 2,400  42.11%
שדרגו את המנוי 141,283 143,542 2,259  1.60%
שדרגו את המנוי 7,618 7,766 148  1.94%
שדרגו את המנוי 84,339 84,397 58  0.07%
שדרגו את המנוי 644 101 -543  -84.32%
שדרגו את המנוי 3,229 2,682 -547  -16.94%
שדרגו את המנוי 15,201 13,977 -1,224  -8.05%
שדרגו את המנוי 11,451 9,907 -1,544  -13.48%
שדרגו את המנוי 15,432 13,620 -1,812  -11.74%
שדרגו את המנוי 5,061 421 -4,640  -91.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 85,492

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,310

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 58,580 113,657 55,077  94.02%
הלמן אלדובי 182,622 205,734 23,112  12.66%
הירשמו לצפייה 39,557 48,715 9,158  23.15%
הירשמו לצפייה 17,043 17,353 310  1.82%
הירשמו לצפייה 22,574 22,644 70  0.31%
שדרגו את המנוי 834 510 -324  -38.85%
שדרגו את המנוי 1,049 305 -744  -70.92%
שדרגו את המנוי 1,757 956 -801  -45.59%
שדרגו את המנוי 2,077 1,160 -917  -44.15%
שדרגו את המנוי 1,707 752 -955  -55.95%
שדרגו את המנוי 2,194 1,166 -1,028  -46.86%
שדרגו את המנוי 2,669 1,594 -1,075  -40.28%
שדרגו את המנוי 6,589 5,109 -1,480  -22.46%
שדרגו את המנוי 11,881 10,265 -1,616  -13.60%
שדרגו את המנוי 15,875 14,257 -1,618  -10.19%
שדרגו את המנוי 3,731 2,069 -1,662  -44.55%
שדרגו את המנוי 4,675 2,439 -2,236  -47.83%
שדרגו את המנוי 14,406 12,147 -2,259  -15.68%
שדרגו את המנוי 5,481 2,783 -2,698  -49.22%
שדרגו את המנוי 30,843 28,056 -2,787  -9.04%
שדרגו את המנוי 5,680 2,825 -2,855  -50.26%
שדרגו את המנוי 10,227 7,177 -3,050  -29.82%
שדרגו את המנוי 10,919 5,984 -4,935  -45.20%
שדרגו את המנוי 9,188 3,899 -5,289  -57.56%
שדרגו את המנוי 16,940 10,761 -6,179  -36.48%
שדרגו את המנוי 17,223 10,607 -6,616  -38.41%
שדרגו את המנוי 15,133 7,576 -7,557  -49.94%
שדרגו את המנוי 26,476 18,104 -8,372  -31.62%
שדרגו את המנוי 35,279 22,792 -12,487  -35.39%
שדרגו את המנוי 437,754 423,867 -13,887  -3.17%
שדרגו את המנוי 434,081 377,388 -56,693  -13.06%
שדרגו את המנוי 973,443 503,696 -469,747  -48.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 87,727

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -619,867

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 85,492
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,310
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 87,727
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -619,867
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,656,716 12.26%
ילין לפידות 1,046,730 7.74%
מיטב דש 143,542 1.06%
הירשמו לצפייה 106,577 0.79%
הירשמו לצפייה 84,397 0.62%
הירשמו לצפייה 62,812 0.46%
שדרגו את המנוי 60,237 0.45%
שדרגו את המנוי 49,908 0.37%
שדרגו את המנוי 13,977 0.10%
שדרגו את המנוי 13,620 0.10%
שדרגו את המנוי 9,907 0.07%
שדרגו את המנוי 9,799 0.07%
שדרגו את המנוי 9,633 0.07%
שדרגו את המנוי 8,990 0.07%
שדרגו את המנוי 8,100 0.06%
שדרגו את המנוי 7,766 0.06%
שדרגו את המנוי 7,560 0.06%
שדרגו את המנוי 4,000 0.03%
שדרגו את המנוי 3,430 0.03%
שדרגו את המנוי 2,682 0.02%
שדרגו את המנוי 1,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 739 < 0.01%
שדרגו את המנוי 468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 421 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 101 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,059,760 15.24%
הפניקס 503,696 3.73%
הראל 423,867 3.14%
הירשמו לצפייה 377,388 2.79%
הירשמו לצפייה 205,734 1.52%
הירשמו לצפייה 147,892 1.09%
שדרגו את המנוי 113,657 0.84%
שדרגו את המנוי 48,715 0.36%
שדרגו את המנוי 28,056 0.21%
שדרגו את המנוי 22,792 0.17%
שדרגו את המנוי 22,644 0.17%
שדרגו את המנוי 18,104 0.13%
שדרגו את המנוי 17,353 0.13%
שדרגו את המנוי 14,257 0.11%
שדרגו את המנוי 12,147 0.09%
שדרגו את המנוי 10,761 0.08%
שדרגו את המנוי 10,607 0.08%
שדרגו את המנוי 10,265 0.08%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 9,148 0.07%
שדרגו את המנוי 7,576 0.06%
שדרגו את המנוי 7,177 0.05%
שדרגו את המנוי 5,984 0.04%
שדרגו את המנוי 5,109 0.04%
שדרגו את המנוי 4,872 0.04%
שדרגו את המנוי 3,899 0.03%
שדרגו את המנוי 2,825 0.02%
שדרגו את המנוי 2,783 0.02%
שדרגו את המנוי 2,439 0.02%
שדרגו את המנוי 2,069 0.02%
שדרגו את המנוי 1,594 0.01%
שדרגו את המנוי 1,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,166 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 956 < 0.01%
שדרגו את המנוי 752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית