תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
ילין לפידות 675,010 882,646 207,636  30.76%
פסגות 9,813 13,432 3,619  36.88%
הירשמו לצפייה 41,090 42,908 1,818  4.42%
הירשמו לצפייה 70,116 71,453 1,337  1.91%
הירשמו לצפייה 1,050 2,029 979  93.24%
שדרגו את המנוי 978 1,896 918  93.87%
שדרגו את המנוי 19,410 19,910 500  2.58%
שדרגו את המנוי 4,920 5,049 129  2.62%
שדרגו את המנוי 5,922 5,813 -109  -1.84%
שדרגו את המנוי 3,171 2,000 -1,171  -36.93%
שדרגו את המנוי 87,717 84,154 -3,563  -4.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 216,936

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,843

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 7,648 8,777 1,129  14.76%
מנורה 413,517 414,586 1,069  0.26%
הירשמו לצפייה 494,694 495,279 585  0.12%
הירשמו לצפייה 7,081 7,181 100  1.41%
הירשמו לצפייה 541,249 541,248 -1
שדרגו את המנוי 1,092 1,007 -85  -7.78%
שדרגו את המנוי 19,862 19,522 -340  -1.71%
שדרגו את המנוי 8,362 7,908 -454  -5.43%
שדרגו את המנוי 22,704 21,934 -770  -3.39%
שדרגו את המנוי 105,351 104,172 -1,179  -1.12%
שדרגו את המנוי 20,362 926 -19,436  -95.45%
שדרגו את המנוי 1,071,820 1,038,730 -33,092  -3.09%
שדרגו את המנוי 131,095 97,691 -33,404  -25.48%
שדרגו את המנוי 309,341 274,349 -34,992  -11.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,883

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -123,753

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 216,936
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,843
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,883
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -123,753
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,154,972 8.57%
ילין לפידות 882,646 6.55%
מגדל 84,154 0.62%
הירשמו לצפייה 71,453 0.53%
הירשמו לצפייה 42,908 0.32%
הירשמו לצפייה 19,910 0.15%
שדרגו את המנוי 13,432 0.10%
שדרגו את המנוי 7,045 0.05%
שדרגו את המנוי 6,781 0.05%
שדרגו את המנוי 5,813 0.04%
שדרגו את המנוי 5,049 0.04%
שדרגו את המנוי 3,461 0.03%
שדרגו את המנוי 3,396 0.03%
שדרגו את המנוי 2,029 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,896 0.01%
שדרגו את המנוי 1,219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,095 < 0.01%
שדרגו את המנוי 562 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,259,044 24.18%
מגדל 1,038,730 7.71%
כלל 541,248 4.02%
הירשמו לצפייה 495,279 3.68%
הירשמו לצפייה 414,586 3.08%
הירשמו לצפייה 274,349 2.04%
שדרגו את המנוי 104,172 0.77%
שדרגו את המנוי 97,691 0.72%
שדרגו את המנוי 55,737 0.41%
שדרגו את המנוי 40,359 0.30%
שדרגו את המנוי 21,934 0.16%
שדרגו את המנוי 19,705 0.15%
שדרגו את המנוי 19,522 0.14%
שדרגו את המנוי 12,886 0.10%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 8,990 0.07%
שדרגו את המנוי 8,884 0.07%
שדרגו את המנוי 8,777 0.07%
שדרגו את המנוי 8,384 0.06%
שדרגו את המנוי 8,216 0.06%
שדרגו את המנוי 7,908 0.06%
שדרגו את המנוי 7,648 0.06%
שדרגו את המנוי 7,181 0.05%
שדרגו את המנוי 7,130 0.05%
שדרגו את המנוי 6,936 0.05%
שדרגו את המנוי 5,775 0.04%
שדרגו את המנוי 3,369 0.02%
שדרגו את המנוי 3,353 0.02%
שדרגו את המנוי 3,232 0.02%
שדרגו את המנוי 2,946 0.02%
שדרגו את המנוי 2,116 0.02%
שדרגו את המנוי 1,799 0.01%
שדרגו את המנוי 1,466 0.01%
שדרגו את המנוי 1,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 742 < 0.01%
שדרגו את המנוי 602 < 0.01%
שדרגו את המנוי 532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 183 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית