תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 1,067,640 1,088,320 20,675  1.94%
פורסט 66,895 72,872 5,977  8.93%
הירשמו לצפייה 23,170 27,330 4,160  17.95%
הירשמו לצפייה 90,544 94,634 4,090  4.52%
הירשמו לצפייה 8,410 9,814 1,404  16.69%
שדרגו את המנוי 38,315 38,671 356  0.93%
שדרגו את המנוי 147,864 147,972 108  0.07%
שדרגו את המנוי 23 56 33  143.48%
שדרגו את המנוי 6,604 6,518 -86  -1.30%
שדרגו את המנוי 438 305 -133  -30.37%
שדרגו את המנוי 1,977 1,148 -829  -41.93%
שדרגו את המנוי 5,313 3,528 -1,785  -33.60%
שדרגו את המנוי 8,498 -6,054 -14,552  -171.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,803

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,385

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הלמן אלדובי 104,172 196,223 92,051  88.36%
תעשייה אווירית 2,946 5,346 2,400  81.47%
הירשמו לצפייה 40,359 40,707 348  0.86%
הירשמו לצפייה 414,586 414,875 289  0.07%
הירשמו לצפייה 495,279 495,339 60  0.01%
שדרגו את המנוי 7,908 7,629 -279  -3.53%
שדרגו את המנוי 21,934 21,156 -778  -3.55%
שדרגו את המנוי 7,648 6,059 -1,589  -20.78%
שדרגו את המנוי 274,349 228,206 -46,143  -16.82%
שדרגו את המנוי 97,691 4,000 -93,691  -95.91%
שדרגו את המנוי 1,038,730 675,287 -363,440  -34.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 95,148

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -505,920

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,803
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,385
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 95,148
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -505,920
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,591,307 11.81%
ילין לפידות 1,088,320 8.08%
מגדל 147,972 1.10%
הירשמו לצפייה 94,634 0.70%
הירשמו לצפייה 72,872 0.54%
הירשמו לצפייה 45,494 0.34%
שדרגו את המנוי 44,281 0.33%
שדרגו את המנוי 38,671 0.29%
שדרגו את המנוי 27,330 0.20%
שדרגו את המנוי 11,131 0.08%
שדרגו את המנוי 9,814 0.07%
שדרגו את המנוי 6,518 0.05%
שדרגו את המנוי 3,528 0.03%
שדרגו את המנוי 2,353 0.02%
שדרגו את המנוי 1,698 0.01%
שדרגו את המנוי 1,148 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,148 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56 < 0.01%
שדרגו את המנוי -6,054 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,845,411 21.11%
מגדל 675,287 5.01%
כלל 541,248 4.02%
הירשמו לצפייה 495,339 3.68%
הירשמו לצפייה 414,875 3.08%
הירשמו לצפייה 228,206 1.69%
שדרגו את המנוי 196,223 1.46%
שדרגו את המנוי 55,737 0.41%
שדרגו את המנוי 40,707 0.30%
שדרגו את המנוי 21,156 0.16%
שדרגו את המנוי 19,705 0.15%
שדרגו את המנוי 19,522 0.14%
שדרגו את המנוי 12,886 0.10%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 8,990 0.07%
שדרגו את המנוי 8,884 0.07%
שדרגו את המנוי 8,777 0.07%
שדרגו את המנוי 8,384 0.06%
שדרגו את המנוי 8,216 0.06%
שדרגו את המנוי 7,629 0.06%
שדרגו את המנוי 7,181 0.05%
שדרגו את המנוי 7,130 0.05%
שדרגו את המנוי 6,936 0.05%
שדרגו את המנוי 6,059 0.04%
שדרגו את המנוי 5,775 0.04%
שדרגו את המנוי 5,346 0.04%
שדרגו את המנוי 4,000 0.03%
שדרגו את המנוי 3,369 0.02%
שדרגו את המנוי 3,353 0.02%
שדרגו את המנוי 3,232 0.02%
שדרגו את המנוי 1,799 0.01%
שדרגו את המנוי 1,466 0.01%
שדרגו את המנוי 1,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 602 < 0.01%
שדרגו את המנוי 532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 183 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית