תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פוקס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fox.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מגדל 75,289 88,856 13,567  18.02%
מיטב דש 67,309 72,577 5,268  7.83%
הירשמו לצפייה 16,780 19,410 2,630  15.67%
הירשמו לצפייה 2,171 3,171 1,000  46.06%
הירשמו לצפייה 3,279 3,394 115  3.51%
שדרגו את המנוי 1,263 1,294 31  2.45%
שדרגו את המנוי 3,766 3,763 -3  -0.08%
שדרגו את המנוי 184 176 -8  -4.35%
שדרגו את המנוי 2,359 1,200 -1,159  -49.13%
שדרגו את המנוי 7,950 6,212 -1,738  -21.86%
שדרגו את המנוי 31,435 29,473 -1,962  -6.24%
שדרגו את המנוי 35,729 14,851 -20,878  -58.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,611

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,748

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 43,770 368,604 324,834  742.14%
אי.בי.אי. 820 20,332 19,512  2,379.51%
הירשמו לצפייה 100,306 105,688 5,382  5.37%
הירשמו לצפייה 806 2,946 2,140  265.51%
הירשמו לצפייה 6,040 7,081 1,041  17.24%
שדרגו את המנוי 395 1,092 697  176.46%
שדרגו את המנוי 22,497 22,561 64  0.28%
שדרגו את המנוי 277 57 -220  -79.42%
שדרגו את המנוי 5,899 4,967 -932  -15.80%
שדרגו את המנוי 454,975 445,437 -9,538  -2.10%
שדרגו את המנוי 572,973 560,388 -12,585  -2.20%
שדרגו את המנוי 27,109 6,886 -20,223  -74.60%
שדרגו את המנוי 96,530 40,107 -56,423  -58.45%
שדרגו את המנוי 472,115 388,447 -83,668  -17.72%
שדרגו את המנוי 1,245,040 1,095,660 -149,382  -12.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 353,670

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -332,971

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,611
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,748
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 353,670
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -332,971
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 938,724 6.97%
ילין לפידות 675,010 5.01%
מגדל 88,856 0.66%
הירשמו לצפייה 72,577 0.54%
הירשמו לצפייה 29,473 0.22%
הירשמו לצפייה 19,410 0.14%
שדרגו את המנוי 14,851 0.11%
שדרגו את המנוי 9,443 0.07%
שדרגו את המנוי 7,045 0.05%
שדרגו את המנוי 6,212 0.05%
שדרגו את המנוי 3,763 0.03%
שדרגו את המנוי 3,394 0.03%
שדרגו את המנוי 3,171 0.02%
שדרגו את המנוי 2,588 0.02%
שדרגו את המנוי 1,294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 176 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,390,142 25.16%
מגדל 1,095,660 8.13%
כלל 560,388 4.16%
הירשמו לצפייה 445,437 3.31%
הירשמו לצפייה 388,447 2.88%
הירשמו לצפייה 368,604 2.74%
שדרגו את המנוי 131,095 0.97%
שדרגו את המנוי 105,688 0.78%
שדרגו את המנוי 55,737 0.41%
שדרגו את המנוי 40,107 0.30%
שדרגו את המנוי 27,488 0.20%
שדרגו את המנוי 22,561 0.17%
שדרגו את המנוי 20,332 0.15%
שדרגו את המנוי 19,705 0.15%
שדרגו את המנוי 11,216 0.08%
שדרגו את המנוי 9,813 0.07%
שדרגו את המנוי 9,538 0.07%
שדרגו את המנוי 8,969 0.07%
שדרגו את המנוי 7,081 0.05%
שדרגו את המנוי 6,936 0.05%
שדרגו את המנוי 6,886 0.05%
שדרגו את המנוי 6,012 0.04%
שדרגו את המנוי 4,967 0.04%
שדרגו את המנוי 4,949 0.04%
שדרגו את המנוי 4,415 0.03%
שדרגו את המנוי 3,369 0.02%
שדרגו את המנוי 3,353 0.02%
שדרגו את המנוי 3,232 0.02%
שדרגו את המנוי 2,946 0.02%
שדרגו את המנוי 2,156 0.02%
שדרגו את המנוי 2,116 0.02%
שדרגו את המנוי 1,799 0.01%
שדרגו את המנוי 1,466 0.01%
שדרגו את המנוי 1,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,092 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 742 < 0.01%
שדרגו את המנוי 602 < 0.01%
שדרגו את המנוי 532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 183 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית