תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלביט הדמיה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מגדל 10,016 15,644 5,628  56.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,628

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
מיטב דש 66,057 89,586 23,529  35.62%
כלל 2 1 -1  -50.00%
הירשמו לצפייה 27,431 9,902 -17,529  -63.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,529

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,530

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,628
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,529
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,530
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,564 0.13%
פורסט 20,919 0.08%
מגדל 15,644 0.06%
הירשמו לצפייה 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 129,641 0.47%
מיטב דש 89,586 0.32%
עמ"י 21,127 0.08%
הירשמו לצפייה 9,902 0.04%
הירשמו לצפייה 9,025 0.03%
הירשמו לצפייה 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פלאזה סנטרס השלימה בהצלחה את השלב האחרון ביישום הסדר החוב שבוצע במהלך השנה האחרונה לאחר שגייסה כ-20 מיליון יורו בהנפקת זכויות. החברה-האם אלביט הדמיה השקיעה במסגרת ההנפקה כ-8.3 מיליון יורו; משקיעה בולטת אחרת היא קרן DK, שהשקיעה כ-11 מיליון יורו בהנפקה. #הנפקת_זכויות #DK #הסדר_חוב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פוקס חתמה על הסכמים לצורך הפעלת רשת חנויות המותג MANGO בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. תמורת קבלת הזיכיון תשלם פוקס ל-PUNTO דמי זיכיון בסך כ- 3 מיליון שקל שישולמו במועד תחילת הפעילות. להערכת פוקס תקופת הזיכיון תחל בחודש ינואר 2015, זאת בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם רכישת הפעילות. מסגרת ההסכם מול אלביט אופנה, תמכור אלביט אופנה, החברה-הבת של אלביט הדמיה לפוקס את כל הפעילות העסקית, החנויות, ההשקעות במושכרים, הריהוט והציוד, המלאי ומועדון הלקוחות וכל הזכויות הנלוות להם, בניכוי התחייבויות שוטפות לפעילות העסקית, תמורת כ-35 מיליון שקל. #מנגו #אופנה #זיכיון #רשות_פלסטינית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פלאזה סנטרס, החברה-הבת של אלביט הדמיה השלימה בהצלחה את מכירתו של המרכז המסחרי קרגויבאץ פלאזה שבסרביה, תמורת 38.6 מיליון יורו – בהתאם לשווי בספרי החברה. תזרים המזומנים שהתקבל בחברה (לאחר החזר ההלוואה הבנקאית) מסתכם בכ- 10.4 מיליון יורו. בהתאם לתנאי הסדר החוב של החברה, 75% מהתזרים ישולמו לבעלי אגרות החוב של החברה במהלך הרבעון הרביעי של השנה ויהוו חלק מפירעון מוקדם של האג"ח.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית