תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

נובה

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: מוליכים למחצה
אתר: www.nova.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פסטרנק שהם 616 27,439 26,823  4,354.38%
מור 127,831 130,184 2,353  1.84%
הירשמו לצפייה 211,628 213,582 1,954  0.92%
הירשמו לצפייה 40,627 42,367 1,740  4.28%
הירשמו לצפייה 123,426 124,701 1,275  1.03%
שדרגו את המנוי 9,687 10,784 1,097  11.32%
שדרגו את המנוי 3,235 4,000 765  23.65%
שדרגו את המנוי 72,021 72,379 358  0.50%
שדרגו את המנוי 632 937 305  48.26%
שדרגו את המנוי 2,500 2,800 300  12.00%
שדרגו את המנוי 5,127 5,413 286  5.58%
שדרגו את המנוי 3,591 3,864 273  7.60%
שדרגו את המנוי 122,033 122,145 112  0.09%
שדרגו את המנוי 785 820 35  4.46%
שדרגו את המנוי 117 147 30  25.64%
שדרגו את המנוי 129 151 22  17.05%
שדרגו את המנוי 241 186 -55  -22.82%
שדרגו את המנוי 250 173 -77  -30.80%
שדרגו את המנוי 6,603 6,488 -115  -1.74%
שדרגו את המנוי 1,320 1,200 -120  -9.09%
שדרגו את המנוי 570 200 -370  -64.91%
שדרגו את המנוי 7,569 7,130 -439  -5.80%
שדרגו את המנוי 3,967 3,319 -648  -16.33%
שדרגו את המנוי 2,000 1,000 -1,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 240,358 234,520 -5,838  -2.43%
שדרגו את המנוי 157,131 149,106 -8,025  -5.11%
שדרגו את המנוי 180,666 170,674 -9,992  -5.53%
שדרגו את המנוי 176,489 164,530 -11,959  -6.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,728

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,638

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מגדל 1,556,180 1,615,930 59,752  3.84%
הלמן אלדובי 128,658 160,206 31,548  24.52%
הירשמו לצפייה 10,449 39,064 28,615  273.85%
הירשמו לצפייה 13,013 20,754 7,741  59.49%
הירשמו לצפייה 117,000 123,399 6,399  5.47%
שדרגו את המנוי 1,194 7,434 6,240  522.61%
שדרגו את המנוי 22,336 25,596 3,260  14.60%
שדרגו את המנוי 7,570 10,691 3,121  41.23%
שדרגו את המנוי 2,112,350 2,114,340 1,988  0.09%
שדרגו את המנוי 1,428,230 1,429,340 1,109  0.08%
שדרגו את המנוי 143,740 144,740 1,000  0.70%
שדרגו את המנוי 660 1,346 686  103.94%
שדרגו את המנוי 22,627 23,083 456  2.02%
שדרגו את המנוי 60,774 60,457 -317  -0.52%
שדרגו את המנוי 2,847 2,404 -443  -15.56%
שדרגו את המנוי 3,111 2,624 -487  -15.65%
שדרגו את המנוי 4,698 3,994 -704  -14.99%
שדרגו את המנוי 8,516 7,267 -1,249  -14.67%
שדרגו את המנוי 33,090 31,535 -1,555  -4.70%
שדרגו את המנוי 27,972 26,010 -1,962  -7.01%
שדרגו את המנוי 12,476 10,385 -2,091  -16.76%
שדרגו את המנוי 15,074 11,851 -3,223  -21.38%
שדרגו את המנוי 21,752 18,410 -3,342  -15.36%
שדרגו את המנוי 15,008 10,434 -4,574  -30.48%
שדרגו את המנוי 44,722 37,517 -7,205  -16.11%
שדרגו את המנוי 25,040 17,687 -7,353  -29.37%
שדרגו את המנוי 50,000 41,200 -8,800  -17.60%
שדרגו את המנוי 28,840 19,675 -9,165  -31.78%
שדרגו את המנוי 42,609 30,480 -12,129  -28.47%
שדרגו את המנוי 331,397 312,858 -18,539  -5.59%
שדרגו את המנוי 234,333 194,103 -40,230  -17.17%
שדרגו את המנוי 915,330 838,836 -76,494  -8.36%
שדרגו את המנוי 738,684 616,734 -121,950  -16.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 151,915

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -321,812

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 37,728
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -38,638
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 151,915
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -321,812
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,510,703 5.39%
הראל 234,520 0.84%
מיטב דש 213,582 0.76%
הירשמו לצפייה 170,674 0.61%
הירשמו לצפייה 164,530 0.59%
הירשמו לצפייה 149,106 0.53%
שדרגו את המנוי 130,184 0.46%
שדרגו את המנוי 124,701 0.44%
שדרגו את המנוי 122,145 0.44%
שדרגו את המנוי 72,379 0.26%
שדרגו את המנוי 42,367 0.15%
שדרגו את המנוי 27,439 0.10%
שדרגו את המנוי 10,784 0.04%
שדרגו את המנוי 7,130 0.03%
שדרגו את המנוי 6,488 0.02%
שדרגו את המנוי 5,721 0.02%
שדרגו את המנוי 5,413 0.02%
שדרגו את המנוי 4,000 0.01%
שדרגו את המנוי 3,864 0.01%
שדרגו את המנוי 3,319 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,096 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 937 < 0.01%
שדרגו את המנוי 820 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 173 < 0.01%
שדרגו את המנוי 151 < 0.01%
שדרגו את המנוי 147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,307,554 33.21%
מנורה 2,114,340 7.54%
מגדל 1,615,930 5.77%
הירשמו לצפייה 1,429,340 5.10%
הירשמו לצפייה 838,836 2.99%
הירשמו לצפייה 699,878 2.50%
שדרגו את המנוי 616,734 2.20%
שדרגו את המנוי 438,842 1.57%
שדרגו את המנוי 312,858 1.12%
שדרגו את המנוי 194,103 0.69%
שדרגו את המנוי 160,206 0.57%
שדרגו את המנוי 144,740 0.52%
שדרגו את המנוי 123,399 0.44%
שדרגו את המנוי 60,457 0.22%
שדרגו את המנוי 41,200 0.15%
שדרגו את המנוי 39,064 0.14%
שדרגו את המנוי 37,517 0.13%
שדרגו את המנוי 35,611 0.13%
שדרגו את המנוי 34,758 0.12%
שדרגו את המנוי 31,535 0.11%
שדרגו את המנוי 30,480 0.11%
שדרגו את המנוי 26,010 0.09%
שדרגו את המנוי 25,596 0.09%
שדרגו את המנוי 23,083 0.08%
שדרגו את המנוי 20,754 0.07%
שדרגו את המנוי 19,675 0.07%
שדרגו את המנוי 18,410 0.07%
שדרגו את המנוי 18,392 0.07%
שדרגו את המנוי 18,081 0.06%
שדרגו את המנוי 17,687 0.06%
שדרגו את המנוי 15,817 0.06%
שדרגו את המנוי 14,243 0.05%
שדרגו את המנוי 11,851 0.04%
שדרגו את המנוי 10,691 0.04%
שדרגו את המנוי 10,434 0.04%
שדרגו את המנוי 10,385 0.04%
שדרגו את המנוי 7,756 0.03%
שדרגו את המנוי 7,434 0.03%
שדרגו את המנוי 7,267 0.03%
שדרגו את המנוי 7,212 0.03%
שדרגו את המנוי 3,994 0.01%
שדרגו את המנוי 2,624 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,404 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,346 < 0.01%
שדרגו את המנוי 930 < 0.01%
שדרגו את המנוי 686 < 0.01%
שדרגו את המנוי 317 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  נובה מכשירי מדידה הודיעה על רכישת רוורה (ReVera) האמריקנית תמורת 46.5 מיליון דולר. החברה, שרכישתה תמומן מקופתה של נובה, היא יצרנית פתרונות מדידה בטכנולוגיית X-Ray לאפיון חומרים בתהליכי ייצור מתקדמים בתעשיית המוליכים למחצה. לדברי מנכ"ל נובה, איתן אופנהיים, "טכנולוגיית ה–X-Ray הייחודית של ReVera משלימה את טכנולוגיית ה-Optical CD של נובה ותאפשר לנו לחזק את מעמדנו בשוק יצרני ה-Memory וה-Logic. אנו רואים במהלך זה הזדמנות גדולה לשילוב הטכנולוגיות הייחודיות של שתי החברות ויצירת היצע מוצרים ופתרונות משלימים, אשר ייתן מענה מיטבי לאתגרים העתידיים של התעשייה". #שבבים #מיזוגים_ורכישות #מדידה #רוורה #איתן_אופנהיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  נובה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 12 מיליון דולר. החברה בניהולו של איתן אופנהיים דיווחה על צמיחה של 8% בהכנסות לעומת 2013 ל-120.6 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם הסתכם אשתקד בכ-19.2 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-14.1 מיליון דולר ב-2013 #דוחות_כספיים #רכישה_עצמית #איתן_אופנהיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  נובה קיבלה הזמנה ראשונה עבור פתרון התוכנה למדידה בזמן אמת במהלך תהליך הייצור. לנובה מעתה שלושה פתרונות תוכנה: פתרון לניהול ציי מערכות מדידה, פתרון עבור מטרולוגיה היברידית וכעת גם פתרון לבדיקה מטרולוגית בקו הייצור בזמן אמת כולל הזמנה ראשונה זו. הפתרון שתספק החברה בניהולו של איתן אופנהיים ליצרן מוביל של שבבי זיכרון, נועד לספק בקרה טובה יותר בתהליך הייצור על ידי שילוב יכולות החומרה של ספק הציוד לייצור שבבים עם פתרונות התוכנה של נובה. #שבבים #תוכנה #איתן_אופנהיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בבית ההשקעות סטיפל ניקלאוס העניקו לנובה מחיר יעד של 14 דולר - גבוה בכ-38% ממחיר המניה עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון בוול סטריט. #סטיפל #המלצת_קניה #מחיר_יעד #וול_סטריט #בית_השקעות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית