תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נובה

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: מוליכים למחצה
אתר: www.nova.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
אי.בי.אי. 113,988 116,552 2,564  2.25%
הלמן אלדובי 1,153 1,103 -50  -4.34%
הירשמו לצפייה 530 375 -155  -29.25%
הירשמו לצפייה 9,405 9,241 -164  -1.74%
הירשמו לצפייה 534 261 -273  -51.12%
שדרגו את המנוי 4,000 2,772 -1,228  -30.70%
שדרגו את המנוי 6,325 4,908 -1,417  -22.40%
שדרגו את המנוי 85,695 84,200 -1,495  -1.74%
שדרגו את המנוי 3,810 2,250 -1,560  -40.94%
שדרגו את המנוי 10,152 8,350 -1,802  -17.75%
שדרגו את המנוי 4,679 2,534 -2,145  -45.84%
שדרגו את המנוי 13,681 9,829 -3,852  -28.16%
שדרגו את המנוי 31,687 26,880 -4,807  -15.17%
שדרגו את המנוי 67,228 57,175 -10,053  -14.95%
שדרגו את המנוי 239,544 224,196 -15,348  -6.41%
שדרגו את המנוי 137,111 121,620 -15,491  -11.30%
שדרגו את המנוי 62,899 33,340 -29,559  -46.99%
שדרגו את המנוי 200,722 166,900 -33,822  -16.85%
שדרגו את המנוי 186,059 150,287 -35,772  -19.23%
שדרגו את המנוי 261,374 201,510 -59,864  -22.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,564

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -218,857

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 710,528 1,180,010 469,486  66.08%
הלמן אלדובי 83,304 109,122 25,818  30.99%
הירשמו לצפייה 356,026 378,054 22,028  6.19%
הירשמו לצפייה 11,677 29,427 17,750  152.01%
הירשמו לצפייה 340 3,700 3,360  988.24%
שדרגו את המנוי 134,424 137,488 3,064  2.28%
שדרגו את המנוי 2,235 2,488 253  11.32%
שדרגו את המנוי 438,841 438,842 1
שדרגו את המנוי 43,853 41,874 -1,979  -4.51%
שדרגו את המנוי 67,420 65,336 -2,084  -3.09%
שדרגו את המנוי 4,144 1,529 -2,615  -63.10%
שדרגו את המנוי 39,810 30,273 -9,537  -23.96%
שדרגו את המנוי 57,404 42,404 -15,000  -26.13%
שדרגו את המנוי 300,030 281,022 -19,008  -6.34%
שדרגו את המנוי 1,503,890 1,482,700 -21,189  -1.41%
שדרגו את המנוי 73,850 50,000 -23,850  -32.30%
שדרגו את המנוי 405,456 349,016 -56,440  -13.92%
שדרגו את המנוי 1,371,380 1,240,300 -131,083  -9.56%
שדרגו את המנוי 234,333 64,623 -169,710  -72.42%
שדרגו את המנוי 2,613,370 2,078,840 -534,530  -20.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 541,760

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -987,025

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,564
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -218,857
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 541,760
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -987,025
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,230,406 4.39%
מיטב דש 224,196 0.80%
ילין לפידות 201,510 0.72%
הירשמו לצפייה 166,900 0.60%
הירשמו לצפייה 150,287 0.54%
הירשמו לצפייה 121,620 0.43%
שדרגו את המנוי 116,552 0.42%
שדרגו את המנוי 84,200 0.30%
שדרגו את המנוי 57,175 0.20%
שדרגו את המנוי 33,340 0.12%
שדרגו את המנוי 26,880 0.10%
שדרגו את המנוי 9,829 0.04%
שדרגו את המנוי 9,241 0.03%
שדרגו את המנוי 8,350 0.03%
שדרגו את המנוי 4,908 0.02%
שדרגו את המנוי 3,347 0.01%
שדרגו את המנוי 2,772 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,534 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,512 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,103 < 0.01%
שדרגו את המנוי 375 < 0.01%
שדרגו את המנוי 261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,342,920 29.77%
מנורה 2,078,840 7.42%
הראל 1,482,700 5.29%
הירשמו לצפייה 1,240,300 4.43%
הירשמו לצפייה 1,180,010 4.21%
הירשמו לצפייה 438,842 1.57%
שדרגו את המנוי 378,054 1.35%
שדרגו את המנוי 349,016 1.25%
שדרגו את המנוי 281,022 1.00%
שדרגו את המנוי 137,488 0.49%
שדרגו את המנוי 109,122 0.39%
שדרגו את המנוי 65,336 0.23%
שדרגו את המנוי 64,623 0.23%
שדרגו את המנוי 50,000 0.18%
שדרגו את המנוי 44,722 0.16%
שדרגו את המנוי 42,404 0.15%
שדרגו את המנוי 41,874 0.15%
שדרגו את המנוי 40,190 0.14%
שדרגו את המנוי 30,273 0.11%
שדרגו את המנוי 29,427 0.11%
שדרגו את המנוי 22,774 0.08%
שדרגו את המנוי 22,691 0.08%
שדרגו את המנוי 22,336 0.08%
שדרגו את המנוי 21,752 0.08%
שדרגו את המנוי 18,877 0.07%
שדרגו את המנוי 18,675 0.07%
שדרגו את המנוי 18,392 0.07%
שדרגו את המנוי 18,078 0.06%
שדרגו את המנוי 15,008 0.05%
שדרגו את המנוי 13,013 0.05%
שדרגו את המנוי 12,476 0.04%
שדרגו את המנוי 8,516 0.03%
שדרגו את המנוי 7,756 0.03%
שדרגו את המנוי 7,570 0.03%
שדרגו את המנוי 4,698 0.02%
שדרגו את המנוי 3,893 0.01%
שדרגו את המנוי 3,700 0.01%
שדרגו את המנוי 3,111 0.01%
שדרגו את המנוי 2,847 0.01%
שדרגו את המנוי 2,577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,488 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,259 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,529 < 0.01%
שדרגו את המנוי 905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 686 < 0.01%
שם חברה: נובה
מספר נייר ערך: 1084557
אתר: http://www.nova.co.il
ענף: טכנולוגיה
תת ענף: מוליכים למחצה
תחום פעילות: פיתוח, ייצור ושיווק מערכות מדידה אופטיות לשימוש בתעשיית המוליכים למחצה.
משקיע/ה
חברה ציבורית