תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

נובה

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: מוליכים למחצה
אתר: www.nova.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מור 59,861 117,228 57,367  95.83%
הראל 232,639 253,084 20,445  8.79%
הירשמו לצפייה 204,561 215,655 11,094  5.42%
הירשמו לצפייה 186,110 196,665 10,555  5.67%
הירשמו לצפייה 69,448 77,088 7,640  11.00%
שדרגו את המנוי 126,187 127,281 1,094  0.87%
שדרגו את המנוי 248 818 570  229.84%
שדרגו את המנוי 2,908 3,401 493  16.95%
שדרגו את המנוי 132,575 133,025 450  0.34%
שדרגו את המנוי 3,514 3,848 334  9.50%
שדרגו את המנוי 55,810 56,134 324  0.58%
שדרגו את המנוי 300 620 320  106.67%
שדרגו את המנוי 2,200 2,400 200  9.09%
שדרגו את המנוי 200 250 50  25.00%
שדרגו את המנוי 252 241 -11  -4.37%
שדרגו את המנוי 4,069 3,878 -191  -4.69%
שדרגו את המנוי 8,462 8,213 -249  -2.94%
שדרגו את המנוי 2,900 2,350 -550  -18.97%
שדרגו את המנוי 6,829 5,250 -1,579  -23.12%
שדרגו את המנוי 166,766 165,132 -1,634  -0.98%
שדרגו את המנוי 11,465 9,702 -1,763  -15.38%
שדרגו את המנוי 233,248 222,208 -11,040  -4.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 110,936

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,017

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מגדל 1,556,180 1,615,930 59,752  3.84%
הלמן אלדובי 128,658 160,206 31,548  24.52%
הירשמו לצפייה 10,449 39,064 28,615  273.85%
הירשמו לצפייה 13,013 20,754 7,741  59.49%
הירשמו לצפייה 117,000 123,399 6,399  5.47%
שדרגו את המנוי 1,194 7,434 6,240  522.61%
שדרגו את המנוי 22,336 25,596 3,260  14.60%
שדרגו את המנוי 7,570 10,691 3,121  41.23%
שדרגו את המנוי 2,112,350 2,114,340 1,988  0.09%
שדרגו את המנוי 1,428,230 1,429,340 1,109  0.08%
שדרגו את המנוי 143,740 144,740 1,000  0.70%
שדרגו את המנוי 660 1,346 686  103.94%
שדרגו את המנוי 22,627 23,083 456  2.02%
שדרגו את המנוי 60,774 60,457 -317  -0.52%
שדרגו את המנוי 2,847 2,404 -443  -15.56%
שדרגו את המנוי 3,111 2,624 -487  -15.65%
שדרגו את המנוי 4,698 3,994 -704  -14.99%
שדרגו את המנוי 8,516 7,267 -1,249  -14.67%
שדרגו את המנוי 33,090 31,535 -1,555  -4.70%
שדרגו את המנוי 27,972 26,010 -1,962  -7.01%
שדרגו את המנוי 12,476 10,385 -2,091  -16.76%
שדרגו את המנוי 15,074 11,851 -3,223  -21.38%
שדרגו את המנוי 21,752 18,410 -3,342  -15.36%
שדרגו את המנוי 15,008 10,434 -4,574  -30.48%
שדרגו את המנוי 44,722 37,517 -7,205  -16.11%
שדרגו את המנוי 25,040 17,687 -7,353  -29.37%
שדרגו את המנוי 50,000 41,200 -8,800  -17.60%
שדרגו את המנוי 28,840 19,675 -9,165  -31.78%
שדרגו את המנוי 42,609 30,480 -12,129  -28.47%
שדרגו את המנוי 331,397 312,858 -18,539  -5.59%
שדרגו את המנוי 234,333 194,103 -40,230  -17.17%
שדרגו את המנוי 915,330 838,836 -76,494  -8.36%
שדרגו את המנוי 738,684 616,734 -121,950  -16.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 151,915

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -321,812

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 110,936
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,017
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 151,915
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -321,812
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,639,365 5.85%
הראל 253,084 0.90%
אלטשולר - שחם 222,208 0.79%
הירשמו לצפייה 215,655 0.77%
הירשמו לצפייה 196,665 0.70%
הירשמו לצפייה 165,132 0.59%
שדרגו את המנוי 133,025 0.47%
שדרגו את המנוי 127,281 0.45%
שדרגו את המנוי 117,228 0.42%
שדרגו את המנוי 77,088 0.28%
שדרגו את המנוי 56,134 0.20%
שדרגו את המנוי 16,541 0.06%
שדרגו את המנוי 9,702 0.03%
שדרגו את המנוי 8,213 0.03%
שדרגו את המנוי 6,700 0.02%
שדרגו את המנוי 5,250 0.02%
שדרגו את המנוי 4,931 0.02%
שדרגו את המנוי 4,000 0.01%
שדרגו את המנוי 3,878 0.01%
שדרגו את המנוי 3,848 0.01%
שדרגו את המנוי 3,401 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,141 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 818 < 0.01%
שדרגו את המנוי 620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,307,554 33.21%
מנורה 2,114,340 7.54%
מגדל 1,615,930 5.77%
הירשמו לצפייה 1,429,340 5.10%
הירשמו לצפייה 838,836 2.99%
הירשמו לצפייה 699,878 2.50%
שדרגו את המנוי 616,734 2.20%
שדרגו את המנוי 438,842 1.57%
שדרגו את המנוי 312,858 1.12%
שדרגו את המנוי 194,103 0.69%
שדרגו את המנוי 160,206 0.57%
שדרגו את המנוי 144,740 0.52%
שדרגו את המנוי 123,399 0.44%
שדרגו את המנוי 60,457 0.22%
שדרגו את המנוי 41,200 0.15%
שדרגו את המנוי 39,064 0.14%
שדרגו את המנוי 37,517 0.13%
שדרגו את המנוי 35,611 0.13%
שדרגו את המנוי 34,758 0.12%
שדרגו את המנוי 31,535 0.11%
שדרגו את המנוי 30,480 0.11%
שדרגו את המנוי 26,010 0.09%
שדרגו את המנוי 25,596 0.09%
שדרגו את המנוי 23,083 0.08%
שדרגו את המנוי 20,754 0.07%
שדרגו את המנוי 19,675 0.07%
שדרגו את המנוי 18,410 0.07%
שדרגו את המנוי 18,392 0.07%
שדרגו את המנוי 18,081 0.06%
שדרגו את המנוי 17,687 0.06%
שדרגו את המנוי 15,817 0.06%
שדרגו את המנוי 14,243 0.05%
שדרגו את המנוי 11,851 0.04%
שדרגו את המנוי 10,691 0.04%
שדרגו את המנוי 10,434 0.04%
שדרגו את המנוי 10,385 0.04%
שדרגו את המנוי 7,756 0.03%
שדרגו את המנוי 7,434 0.03%
שדרגו את המנוי 7,267 0.03%
שדרגו את המנוי 7,212 0.03%
שדרגו את המנוי 3,994 0.01%
שדרגו את המנוי 2,624 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,404 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,346 < 0.01%
שדרגו את המנוי 930 < 0.01%
שדרגו את המנוי 686 < 0.01%
שדרגו את המנוי 317 < 0.01%
שם חברה: נובה
מספר נייר ערך: 1084557
אתר: http://www.nova.co.il
ענף: טכנולוגיה
תת ענף: מוליכים למחצה
תחום פעילות: פיתוח, ייצור ושיווק מערכות מדידה אופטיות לשימוש בתעשיית המוליכים למחצה.
משקיע/ה
חברה ציבורית