תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתוראן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.ituran.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אקסלנס 9,470 10,265 795  8.39%
מגדל 3,274 3,288 14  0.43%
הירשמו לצפייה 33,001 29,476 -3,525  -10.68%
הירשמו לצפייה 624,490 542,153 -82,337  -13.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 809

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -85,862

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 62,351 208,074 145,723  233.71%
הפניקס 375,452 481,281 105,829  28.19%
הירשמו לצפייה 108,098 136,405 28,307  26.19%
הירשמו לצפייה 544 755 211  38.79%
הירשמו לצפייה 366,640 366,776 136  0.04%
שדרגו את המנוי 382,679 382,394 -285  -0.07%
שדרגו את המנוי 16,951 15,917 -1,034  -6.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 280,206

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,319

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 809
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -85,862
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 280,206
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,319
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 845,197 4.03%
מור 542,153 2.59%
אנליסט 150,921 0.72%
הירשמו לצפייה 47,245 0.23%
הירשמו לצפייה 33,569 0.16%
הירשמו לצפייה 29,476 0.14%
שדרגו את המנוי 13,263 0.06%
שדרגו את המנוי 12,741 0.06%
שדרגו את המנוי 10,265 0.05%
שדרגו את המנוי 3,288 0.02%
שדרגו את המנוי 1,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,319,095 11.06%
הפניקס 481,281 2.30%
הראל 382,394 1.82%
הירשמו לצפייה 380,074 1.81%
הירשמו לצפייה 366,776 1.75%
הירשמו לצפייה 208,074 0.99%
שדרגו את המנוי 136,405 0.65%
שדרגו את המנוי 82,664 0.39%
שדרגו את המנוי 66,605 0.32%
שדרגו את המנוי 43,730 0.21%
שדרגו את המנוי 42,846 0.20%
שדרגו את המנוי 21,983 0.10%
שדרגו את המנוי 15,917 0.08%
שדרגו את המנוי 15,713 0.07%
שדרגו את המנוי 12,841 0.06%
שדרגו את המנוי 11,188 0.05%
שדרגו את המנוי 9,209 0.04%
שדרגו את המנוי 8,000 0.04%
שדרגו את המנוי 6,000 0.03%
שדרגו את המנוי 5,060 0.02%
שדרגו את המנוי 3,230 0.02%
שדרגו את המנוי 3,185 0.02%
שדרגו את המנוי 3,114 0.01%
שדרגו את המנוי 2,906 0.01%
שדרגו את המנוי 2,844 0.01%
שדרגו את המנוי 2,386 0.01%
שדרגו את המנוי 2,126 0.01%
שדרגו את המנוי 1,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית