תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתוראן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.ituran.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מור 541,158 583,489 42,331  7.82%
אי.בי.אי. 203,784 229,532 25,748  12.63%
הירשמו לצפייה 6,285 6,691 406  6.46%
הירשמו לצפייה 3,400 1,000 -2,400  -70.59%
הירשמו לצפייה 67,579 59,179 -8,400  -12.43%
שדרגו את המנוי 163,172 137,172 -26,000  -15.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 68,485

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,800

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 209,975 353,999 144,024  68.59%
הראל 255,350 382,471 127,121  49.78%
הירשמו לצפייה 62,382 107,929 45,547  73.01%
הירשמו לצפייה 33,846 42,846 9,000  26.59%
הירשמו לצפייה 15,713 23,600 7,887  50.19%
שדרגו את המנוי 10,569 16,417 5,848  55.33%
שדרגו את המנוי 366,040 366,388 348  0.10%
שדרגו את המנוי 10,135 10,047 -88  -0.87%
שדרגו את המנוי 21,653 21,396 -257  -1.19%
שדרגו את המנוי 17,208 9,789 -7,419  -43.11%
שדרגו את המנוי 301,199 289,319 -11,880  -3.94%
שדרגו את המנוי 86,126 47,944 -38,182  -44.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 339,775

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -57,826

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 68,485
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -36,800
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 339,775
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -57,826
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,245,368 5.94%
מור 583,489 2.78%
אי.בי.אי. 229,532 1.09%
הירשמו לצפייה 149,428 0.71%
הירשמו לצפייה 137,172 0.65%
הירשמו לצפייה 59,179 0.28%
שדרגו את המנוי 46,464 0.22%
שדרגו את המנוי 16,000 0.08%
שדרגו את המנוי 13,263 0.06%
שדרגו את המנוי 6,691 0.03%
שדרגו את המנוי 1,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,152,684 10.27%
הראל 382,471 1.82%
מגדל 366,388 1.75%
הירשמו לצפייה 353,999 1.69%
הירשמו לצפייה 289,319 1.38%
הירשמו לצפייה 208,074 0.99%
שדרגו את המנוי 107,929 0.51%
שדרגו את המנוי 82,664 0.39%
שדרגו את המנוי 66,605 0.32%
שדרגו את המנוי 47,944 0.23%
שדרגו את המנוי 43,730 0.21%
שדרגו את המנוי 42,846 0.20%
שדרגו את המנוי 23,600 0.11%
שדרגו את המנוי 21,983 0.10%
שדרגו את המנוי 21,396 0.10%
שדרגו את המנוי 16,417 0.08%
שדרגו את המנוי 12,841 0.06%
שדרגו את המנוי 10,047 0.05%
שדרגו את המנוי 9,789 0.05%
שדרגו את המנוי 9,209 0.04%
שדרגו את המנוי 6,000 0.03%
שדרגו את המנוי 5,060 0.02%
שדרגו את המנוי 4,485 0.02%
שדרגו את המנוי 3,230 0.02%
שדרגו את המנוי 3,124 0.01%
שדרגו את המנוי 3,114 0.01%
שדרגו את המנוי 2,906 0.01%
שדרגו את המנוי 2,844 0.01%
שדרגו את המנוי 2,126 0.01%
שדרגו את המנוי 1,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית