תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתוראן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.ituran.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מור 690,537 705,945 15,408  2.23%
אנליסט 149,428 156,939 7,511  5.03%
הירשמו לצפייה 8,630 9,023 393  4.55%
הירשמו לצפייה 209,604 209,593 -11  -0.01%
הירשמו לצפייה 1,790 1,710 -80  -4.47%
שדרגו את המנוי 16,000 5,500 -10,500  -65.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,312

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,591

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 353,999 486,168 132,169  37.34%
אקסלנס 107,929 149,224 41,295  38.26%
הירשמו לצפייה 16,417 16,945 528  3.22%
הירשמו לצפייה 3,124 3,185 61  1.95%
הירשמו לצפייה 366,388 366,399 11
שדרגו את המנוי 382,471 382,122 -349  -0.09%
שדרגו את המנוי 23,600 15,713 -7,887  -33.42%
שדרגו את המנוי 21,396 1,068 -20,328  -95.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 174,064

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,564

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,312
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,591
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 174,064
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -28,564
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,222,304 5.83%
מור 705,945 3.37%
אי.בי.אי. 209,593 1.00%
הירשמו לצפייה 156,939 0.75%
הירשמו לצפייה 64,179 0.31%
הירשמו לצפייה 46,464 0.22%
שדרגו את המנוי 13,263 0.06%
שדרגו את המנוי 9,023 0.04%
שדרגו את המנוי 6,628 0.03%
שדרגו את המנוי 5,500 0.03%
שדרגו את המנוי 1,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,450 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,288,137 10.91%
הפניקס 486,168 2.32%
הראל 382,122 1.82%
הירשמו לצפייה 366,399 1.75%
הירשמו לצפייה 289,319 1.38%
הירשמו לצפייה 208,074 0.99%
שדרגו את המנוי 149,224 0.71%
שדרגו את המנוי 82,664 0.39%
שדרגו את המנוי 66,605 0.32%
שדרגו את המנוי 47,944 0.23%
שדרגו את המנוי 43,730 0.21%
שדרגו את המנוי 42,846 0.20%
שדרגו את המנוי 21,983 0.10%
שדרגו את המנוי 16,945 0.08%
שדרגו את המנוי 15,713 0.07%
שדרגו את המנוי 12,841 0.06%
שדרגו את המנוי 9,789 0.05%
שדרגו את המנוי 9,209 0.04%
שדרגו את המנוי 6,000 0.03%
שדרגו את המנוי 5,060 0.02%
שדרגו את המנוי 4,485 0.02%
שדרגו את המנוי 3,230 0.02%
שדרגו את המנוי 3,185 0.02%
שדרגו את המנוי 3,114 0.01%
שדרגו את המנוי 2,906 0.01%
שדרגו את המנוי 2,844 0.01%
שדרגו את המנוי 2,126 0.01%
שדרגו את המנוי 1,068 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית