תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתוראן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.ituran.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
אי.בי.אי. 88 82 -6  -6.82%
אקסלנס 11,561 10,715 -846  -7.32%
הירשמו לצפייה 401,245 393,186 -8,059  -2.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,911

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הפניקס 623,967 1,105,600 481,638  77.19%
אקסלנס 220,549 287,358 66,809  30.29%
הירשמו לצפייה 382,116 383,063 947  0.25%
הירשמו לצפייה 16,167 15,816 -351  -2.17%
הירשמו לצפייה 208,074 62,351 -145,723  -70.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 549,394

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -146,074

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,911
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 549,394
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -146,074
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 554,603 2.64%
מור 393,186 1.88%
אנליסט 134,220 0.64%
הירשמו לצפייה 10,715 0.05%
הירשמו לצפייה 9,319 0.04%
הירשמו לצפייה 6,060 0.03%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,511,024 11.98%
הפניקס 1,105,600 5.27%
הראל 383,063 1.83%
הירשמו לצפייה 369,405 1.76%
הירשמו לצפייה 287,358 1.37%
הירשמו לצפייה 82,664 0.39%
שדרגו את המנוי 66,605 0.32%
שדרגו את המנוי 62,351 0.30%
שדרגו את המנוי 50,000 0.24%
שדרגו את המנוי 42,846 0.20%
שדרגו את המנוי 21,983 0.10%
שדרגו את המנוי 15,816 0.08%
שדרגו את המנוי 8,000 0.04%
שדרגו את המנוי 3,230 0.02%
שדרגו את המנוי 3,114 0.01%
שדרגו את המנוי 2,386 0.01%
שדרגו את המנוי 2,126 0.01%
שדרגו את המנוי 1,409 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית