תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתוראן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.ituran.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מגדל 3,723 3,529 -194  -5.21%
אקסלנס 10,025 9,808 -217  -2.16%
הירשמו לצפייה 65,001 63,001 -2,000  -3.08%
הירשמו לצפייה 164,347 160,172 -4,175  -2.54%
הירשמו לצפייה 27,550 22,150 -5,400  -19.60%
שדרגו את המנוי 51,444 33,569 -17,875  -34.75%
שדרגו את המנוי 195,388 162,567 -32,821  -16.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -62,682

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 233,727 366,640 132,913  56.87%
אנליסט 310,319 380,074 69,755  22.48%
הירשמו לצפייה 350 2,386 2,036  581.71%
הירשמו לצפייה 9,789 11,188 1,399  14.29%
הירשמו לצפייה 382,158 382,679 521  0.14%
שדרגו את המנוי 17,217 16,951 -266  -1.54%
שדרגו את המנוי 178,965 108,098 -70,867  -39.60%
שדרגו את המנוי 208,074 62,351 -145,723  -70.03%
שדרגו את המנוי 591,112 375,452 -215,660  -36.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 206,624

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -432,516

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -62,682
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 206,624
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -432,516
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,192,871 5.69%
מור 710,945 3.39%
אי.בי.אי. 162,567 0.78%
הירשמו לצפייה 160,172 0.76%
הירשמו לצפייה 63,001 0.30%
הירשמו לצפייה 33,569 0.16%
שדרגו את המנוי 22,150 0.11%
שדרגו את המנוי 13,263 0.06%
שדרגו את המנוי 12,741 0.06%
שדרגו את המנוי 9,808 0.05%
שדרגו את המנוי 3,529 0.02%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,044,904 9.75%
הראל 382,679 1.83%
אנליסט 380,074 1.81%
הירשמו לצפייה 375,452 1.79%
הירשמו לצפייה 366,640 1.75%
הירשמו לצפייה 108,098 0.52%
שדרגו את המנוי 82,664 0.39%
שדרגו את המנוי 66,605 0.32%
שדרגו את המנוי 62,351 0.30%
שדרגו את המנוי 43,730 0.21%
שדרגו את המנוי 42,846 0.20%
שדרגו את המנוי 21,983 0.10%
שדרגו את המנוי 16,951 0.08%
שדרגו את המנוי 15,713 0.07%
שדרגו את המנוי 12,841 0.06%
שדרגו את המנוי 11,188 0.05%
שדרגו את המנוי 9,209 0.04%
שדרגו את המנוי 8,000 0.04%
שדרגו את המנוי 6,000 0.03%
שדרגו את המנוי 5,060 0.02%
שדרגו את המנוי 4,485 0.02%
שדרגו את המנוי 3,230 0.02%
שדרגו את המנוי 3,185 0.02%
שדרגו את המנוי 3,114 0.01%
שדרגו את המנוי 2,906 0.01%
שדרגו את המנוי 2,844 0.01%
שדרגו את המנוי 2,386 0.01%
שדרגו את המנוי 2,126 0.01%
שדרגו את המנוי 1,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית