תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

איתוראן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.ituran.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
אקסלנס 12,032 12,178 146  1.21%
מגדל 1,733 1,622 -111  -6.41%
הירשמו לצפייה 12,241 10,713 -1,528  -12.48%
הירשמו לצפייה 25,001 23,453 -1,548  -6.19%
הירשמו לצפייה 33,569 19,869 -13,700  -40.81%
שדרגו את המנוי 525,643 434,000 -91,643  -17.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 146

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -108,530

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 136,405 171,295 34,890  25.58%
הפניקס 481,281 507,167 25,886  5.38%
הירשמו לצפייה 15,917 16,261 344  2.16%
הירשמו לצפייה 366,776 366,896 120  0.03%
הירשמו לצפייה 382,394 382,010 -384  -0.10%
שדרגו את המנוי 9,209 8,146 -1,063  -11.54%
שדרגו את המנוי 3,185 577 -2,608  -81.88%
שדרגו את המנוי 2,906 1 -2,905  -99.97%
שדרגו את המנוי 6,000 1,409 -4,591  -76.52%
שדרגו את המנוי 380,074 369,405 -10,669  -2.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 61,240

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,220

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 146
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -108,530
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 61,240
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,220
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 696,853 3.32%
מור 434,000 2.07%
אנליסט 146,711 0.70%
הירשמו לצפייה 47,181 0.23%
הירשמו לצפייה 23,453 0.11%
הירשמו לצפייה 19,869 0.09%
שדרגו את המנוי 12,178 0.06%
שדרגו את המנוי 10,713 0.05%
שדרגו את המנוי 1,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,322,663 11.08%
הפניקס 507,167 2.42%
הראל 382,010 1.82%
הירשמו לצפייה 369,405 1.76%
הירשמו לצפייה 366,896 1.75%
הירשמו לצפייה 208,074 0.99%
שדרגו את המנוי 171,295 0.82%
שדרגו את המנוי 82,664 0.39%
שדרגו את המנוי 66,605 0.32%
שדרגו את המנוי 43,730 0.21%
שדרגו את המנוי 42,846 0.20%
שדרגו את המנוי 16,261 0.08%
שדרגו את המנוי 15,713 0.07%
שדרגו את המנוי 11,188 0.05%
שדרגו את המנוי 8,146 0.04%
שדרגו את המנוי 8,000 0.04%
שדרגו את המנוי 4,485 0.02%
שדרגו את המנוי 3,230 0.02%
שדרגו את המנוי 3,114 0.01%
שדרגו את המנוי 2,844 0.01%
שדרגו את המנוי 2,386 0.01%
שדרגו את המנוי 2,126 0.01%
שדרגו את המנוי 1,409 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית