תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתוראן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.ituran.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
סיגמא 6,060 8,560 2,500  41.25%
מגדל 2,602 3,634 1,032  39.66%
הירשמו לצפייה 82 78 -4  -4.88%
הירשמו לצפייה 10,925 10,394 -531  -4.86%
הירשמו לצפייה 390,677 387,383 -3,294  -0.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,532

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,829

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
הפניקס 1,105,600 1,337,410 231,806  20.97%
אקסלנס 287,358 501,925 214,567  74.67%
הירשמו לצפייה 15,816 15,721 -95  -0.60%
הירשמו לצפייה 1,409 482 -927  -65.79%
הירשמו לצפייה 383,063 381,020 -2,043  -0.53%
שדרגו את המנוי 66,605 63,814 -2,791  -4.19%
שדרגו את המנוי 369,405 362,815 -6,590  -1.78%
שדרגו את המנוי 82,664 63,000 -19,664  -23.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 446,373

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,110

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,532
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,829
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 446,373
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -32,110
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 545,290 2.60%
מור 387,383 1.85%
אנליסט 134,220 0.64%
הירשמו לצפייה 10,394 0.05%
הירשמו לצפייה 8,560 0.04%
הירשמו לצפייה 3,634 0.02%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,872,588 13.70%
הפניקס 1,337,410 6.38%
אקסלנס 501,925 2.39%
הירשמו לצפייה 381,020 1.82%
הירשמו לצפייה 362,815 1.73%
הירשמו לצפייה 63,814 0.30%
שדרגו את המנוי 63,000 0.30%
שדרגו את המנוי 62,351 0.30%
שדרגו את המנוי 42,846 0.20%
שדרגו את המנוי 21,983 0.10%
שדרגו את המנוי 15,721 0.07%
שדרגו את המנוי 8,000 0.04%
שדרגו את המנוי 3,230 0.02%
שדרגו את המנוי 3,114 0.01%
שדרגו את המנוי 2,386 0.01%
שדרגו את המנוי 1,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 482 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית