תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתוראן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.ituran.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
מור 395,433 406,188 10,755  2.72%
סיגמא 8,560 13,537 4,977  58.14%
הירשמו לצפייה 1,456 1,525 69  4.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,801

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הראל 381,020 382,232 1,212  0.32%
קחצ"ק חברת ניהול 15,721 14,377 -1,344  -8.55%
הירשמו לצפייה 362,815 342,815 -20,000  -5.51%
הירשמו לצפייה 63,814 42,664 -21,150  -33.14%
הירשמו לצפייה 501,925 429,082 -72,843  -14.51%
שדרגו את המנוי 1,337,410 1,116,300 -221,116  -16.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,212

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -336,453

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,801
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,212
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -336,453
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 562,279 2.68%
מור 406,188 1.94%
אנליסט 131,970 0.63%
הירשמו לצפייה 13,537 0.06%
הירשמו לצפייה 6,349 0.03%
הירשמו לצפייה 1,601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,662,854 12.70%
הפניקס 1,116,300 5.32%
אקסלנס 429,082 2.05%
הירשמו לצפייה 382,232 1.82%
הירשמו לצפייה 342,815 1.63%
הירשמו לצפייה 129,109 0.62%
שדרגו את המנוי 63,000 0.30%
שדרגו את המנוי 62,351 0.30%
שדרגו את המנוי 42,846 0.20%
שדרגו את המנוי 42,664 0.20%
שדרגו את המנוי 21,983 0.10%
שדרגו את המנוי 14,377 0.07%
שדרגו את המנוי 8,000 0.04%
שדרגו את המנוי 3,114 0.01%
שדרגו את המנוי 2,386 0.01%
שדרגו את המנוי 1,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 482 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית