תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתוראן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.ituran.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
מור 710,945 713,325 2,380  0.33%
מגדל 3,529 3,220 -309  -8.76%
הירשמו לצפייה 9,808 8,781 -1,027  -10.47%
הירשמו לצפייה 160,172 152,306 -7,866  -4.91%
הירשמו לצפייה 22,150 1,150 -21,000  -94.81%
שדרגו את המנוי 162,567 135,317 -27,250  -16.76%
שדרגו את המנוי 63,001 35,001 -28,000  -44.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,380

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -85,452

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 233,727 366,640 132,913  56.87%
אנליסט 310,319 380,074 69,755  22.48%
הירשמו לצפייה 350 2,386 2,036  581.71%
הירשמו לצפייה 9,789 11,188 1,399  14.29%
הירשמו לצפייה 382,158 382,679 521  0.14%
שדרגו את המנוי 17,217 16,951 -266  -1.54%
שדרגו את המנוי 178,965 108,098 -70,867  -39.60%
שדרגו את המנוי 208,074 62,351 -145,723  -70.03%
שדרגו את המנוי 591,112 375,452 -215,660  -36.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 206,624

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -432,516

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,380
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -85,452
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 206,624
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -432,516
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,109,799 5.29%
מור 713,325 3.40%
אנליסט 152,306 0.73%
הירשמו לצפייה 135,317 0.65%
הירשמו לצפייה 35,001 0.17%
הירשמו לצפייה 33,569 0.16%
שדרגו את המנוי 13,263 0.06%
שדרגו את המנוי 12,741 0.06%
שדרגו את המנוי 8,781 0.04%
שדרגו את המנוי 3,220 0.02%
שדרגו את המנוי 1,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,044,904 9.75%
הראל 382,679 1.83%
אנליסט 380,074 1.81%
הירשמו לצפייה 375,452 1.79%
הירשמו לצפייה 366,640 1.75%
הירשמו לצפייה 108,098 0.52%
שדרגו את המנוי 82,664 0.39%
שדרגו את המנוי 66,605 0.32%
שדרגו את המנוי 62,351 0.30%
שדרגו את המנוי 43,730 0.21%
שדרגו את המנוי 42,846 0.20%
שדרגו את המנוי 21,983 0.10%
שדרגו את המנוי 16,951 0.08%
שדרגו את המנוי 15,713 0.07%
שדרגו את המנוי 12,841 0.06%
שדרגו את המנוי 11,188 0.05%
שדרגו את המנוי 9,209 0.04%
שדרגו את המנוי 8,000 0.04%
שדרגו את המנוי 6,000 0.03%
שדרגו את המנוי 5,060 0.02%
שדרגו את המנוי 4,485 0.02%
שדרגו את המנוי 3,230 0.02%
שדרגו את המנוי 3,185 0.02%
שדרגו את המנוי 3,114 0.01%
שדרגו את המנוי 2,906 0.01%
שדרגו את המנוי 2,844 0.01%
שדרגו את המנוי 2,386 0.01%
שדרגו את המנוי 2,126 0.01%
שדרגו את המנוי 1,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53 < 0.01%
שם חברה: איתוראן
מספר נייר ערך: 1081868
אתר: http://www.ituran.com
ענף: מסחר ושרותים
תת ענף: שרותים
תחום פעילות: מתן שירותי איתור וסיכול גניבות רכב ומטען ומכירת מוצרי תקשורת אלחוטית בארץ ובחו"ל.
משקיע/ה
חברה ציבורית