תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדל ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
פסגות 4,905,040 5,033,250 128,206  2.61%
אי.בי.אי. 946,552 1,034,370 87,821  9.28%
הירשמו לצפייה 1,746,090 1,816,030 69,939  4.01%
הירשמו לצפייה 263,018 285,930 22,912  8.71%
הירשמו לצפייה 800,939 816,432 15,493  1.93%
שדרגו את המנוי 70,000 80,000 10,000  14.29%
שדרגו את המנוי 24,000 12,000 -12,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 560,840 547,840 -13,000  -2.32%
שדרגו את המנוי 186,719 173,000 -13,719  -7.35%
שדרגו את המנוי 100,661 72,428 -28,233  -28.05%
שדרגו את המנוי 266,906 222,528 -44,378  -16.63%
שדרגו את המנוי 2,351,140 2,304,590 -46,550  -1.98%
שדרגו את המנוי 148,926 46,027 -102,899  -69.09%
שדרגו את המנוי 217,637 87,916 -129,721  -59.60%
שדרגו את המנוי 253,300 111,085 -142,215  -56.14%
שדרגו את המנוי 5,612,200 5,306,930 -305,266  -5.44%
שדרגו את המנוי 3,313,120 1,221,080 -2,092,040  -63.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 334,371

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,930,021

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הלמן אלדובי 112,168 481,838 369,670  329.57%
אנליסט 3,812,640 4,161,640 349,001  9.15%
הירשמו לצפייה 2,272,450 2,514,250 241,796  10.64%
הירשמו לצפייה 293,681 405,681 112,000  38.14%
הירשמו לצפייה 2,314,140 2,400,700 86,564  3.74%
שדרגו את המנוי 36,400 47,400 11,000  30.22%
שדרגו את המנוי 86,453 87,203 750  0.87%
שדרגו את המנוי 9,456,920 9,456,880 -40
שדרגו את המנוי 290,648 290,078 -570  -0.20%
שדרגו את המנוי 20,260,000 20,258,200 -1,846  -0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 32,702 -12,298  -27.33%
שדרגו את המנוי 1,052,030 963,675 -88,352  -8.40%
שדרגו את המנוי 158,343 66,009 -92,334  -58.31%
שדרגו את המנוי 17,423,300 17,089,000 -334,300  -1.92%
שדרגו את המנוי 23,491,200 23,151,000 -340,188  -1.45%
שדרגו את המנוי 6,463,240 5,677,910 -785,327  -12.15%
שדרגו את המנוי 22,728,200 20,968,500 -1,759,690  -7.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,170,781

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,414,945

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 334,371
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,930,021
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,170,781
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,414,945
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,701,173 2.44%
אנליסט 5,306,930 0.50%
פסגות 5,033,250 0.48%
הירשמו לצפייה 4,574,000 0.43%
הירשמו לצפייה 2,304,590 0.22%
הירשמו לצפייה 1,816,030 0.17%
שדרגו את המנוי 1,221,080 0.12%
שדרגו את המנוי 1,076,350 0.10%
שדרגו את המנוי 1,034,370 0.10%
שדרגו את המנוי 816,432 0.08%
שדרגו את המנוי 547,840 0.05%
שדרגו את המנוי 406,684 0.04%
שדרגו את המנוי 345,033 0.03%
שדרגו את המנוי 285,930 0.03%
שדרגו את המנוי 222,528 0.02%
שדרגו את המנוי 173,000 0.02%
שדרגו את המנוי 111,085 0.01%
שדרגו את המנוי 87,916 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,027 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,964 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 125,014,440 11.86%
הראל 23,151,000 2.20%
הפניקס 20,968,500 1.99%
הירשמו לצפייה 20,258,200 1.92%
הירשמו לצפייה 17,089,000 1.62%
הירשמו לצפייה 15,003,900 1.42%
שדרגו את המנוי 9,456,880 0.90%
שדרגו את המנוי 5,677,910 0.54%
שדרגו את המנוי 4,161,640 0.39%
שדרגו את המנוי 2,514,250 0.24%
שדרגו את המנוי 2,400,700 0.23%
שדרגו את המנוי 963,675 0.09%
שדרגו את המנוי 504,095 0.05%
שדרגו את המנוי 481,838 0.05%
שדרגו את המנוי 479,215 0.05%
שדרגו את המנוי 405,681 0.04%
שדרגו את המנוי 300,000 0.03%
שדרגו את המנוי 290,078 0.03%
שדרגו את המנוי 238,903 0.02%
שדרגו את המנוי 196,000 0.02%
שדרגו את המנוי 107,162 0.01%
שדרגו את המנוי 87,203 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,702 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית