תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדל ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
פסגות 4,538,100 4,865,160 327,063  7.21%
אלטשולר - שחם 1,570,720 1,823,610 252,889  16.10%
הירשמו לצפייה 367,463 425,147 57,684  15.70%
הירשמו לצפייה 1,961,340 1,997,970 36,630  1.87%
הירשמו לצפייה 1,497,770 1,509,260 11,485  0.77%
שדרגו את המנוי 927,917 932,375 4,458  0.48%
שדרגו את המנוי 116,457 118,322 1,865  1.60%
שדרגו את המנוי 85,000 75,000 -10,000  -11.76%
שדרגו את המנוי 575,560 559,100 -16,460  -2.86%
שדרגו את המנוי 187,900 169,459 -18,441  -9.81%
שדרגו את המנוי 752,270 722,270 -30,000  -3.99%
שדרגו את המנוי 380,328 301,590 -78,738  -20.70%
שדרגו את המנוי 6,729,340 6,643,440 -85,896  -1.28%
שדרגו את המנוי 711,436 622,566 -88,870  -12.49%
שדרגו את המנוי 5,621,100 5,496,960 -124,133  -2.21%
שדרגו את המנוי 2,378,990 2,187,110 -191,886  -8.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 692,074

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -644,424

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
רעות 48,888 113,121 64,233  131.39%
רום 134,506 196,000 61,494  45.72%
הירשמו לצפייה 23,872,600 23,926,700 54,120  0.23%
הירשמו לצפייה 978,308 1,018,840 40,533  4.14%
הירשמו לצפייה 17,066,200 17,089,700 23,512  0.14%
שדרגו את המנוי 83,358 96,742 13,384  16.06%
שדרגו את המנוי 2,120,450 2,130,070 9,618  0.45%
שדרגו את המנוי 16,221,200 16,221,200 1
שדרגו את המנוי 94,846 91,053 -3,793  -4.00%
שדרגו את המנוי 389,796 368,121 -21,675  -5.56%
שדרגו את המנוי 527,798 504,095 -23,703  -4.49%
שדרגו את המנוי 29,122 0 -29,122  -100.00%
שדרגו את המנוי 45,477 0 -45,477  -100.00%
שדרגו את המנוי 144,137 96,848 -47,289  -32.81%
שדרגו את המנוי 7,290,160 7,197,320 -92,846  -1.27%
שדרגו את המנוי 177,513 70,000 -107,513  -60.57%
שדרגו את המנוי 23,634,900 23,478,200 -156,788  -0.66%
שדרגו את המנוי 915,006 585,257 -329,749  -36.04%
שדרגו את המנוי 10,219,400 9,524,130 -695,218  -6.80%
שדרגו את המנוי 24,823,300 23,855,800 -967,482  -3.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 266,895

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,520,655

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 692,074
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -644,424
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 266,895
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,520,655
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,496,788 3.75%
ילין לפידות 10,301,300 0.98%
אנליסט 6,643,440 0.63%
הירשמו לצפייה 5,496,960 0.52%
הירשמו לצפייה 4,865,160 0.46%
הירשמו לצפייה 2,187,110 0.21%
שדרגו את המנוי 1,997,970 0.19%
שדרגו את המנוי 1,823,610 0.17%
שדרגו את המנוי 1,509,260 0.14%
שדרגו את המנוי 932,375 0.09%
שדרגו את המנוי 722,270 0.07%
שדרגו את המנוי 622,566 0.06%
שדרגו את המנוי 559,100 0.05%
שדרגו את המנוי 480,000 0.05%
שדרגו את המנוי 425,147 0.04%
שדרגו את המנוי 301,590 0.03%
שדרגו את המנוי 169,459 0.02%
שדרגו את המנוי 140,000 0.01%
שדרגו את המנוי 118,322 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,430 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,433 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 134,073,683 12.72%
מנורה 23,926,700 2.27%
הפניקס 23,855,800 2.26%
הירשמו לצפייה 23,478,200 2.23%
הירשמו לצפייה 17,089,700 1.62%
הירשמו לצפייה 16,221,200 1.54%
שדרגו את המנוי 9,524,130 0.90%
שדרגו את המנוי 7,197,320 0.68%
שדרגו את המנוי 3,650,810 0.35%
שדרגו את המנוי 2,250,080 0.21%
שדרגו את המנוי 2,130,070 0.20%
שדרגו את המנוי 1,018,840 0.10%
שדרגו את המנוי 585,257 0.06%
שדרגו את המנוי 580,000 0.06%
שדרגו את המנוי 504,095 0.05%
שדרגו את המנוי 388,414 0.04%
שדרגו את המנוי 368,121 0.03%
שדרגו את המנוי 274,997 0.03%
שדרגו את המנוי 196,000 0.02%
שדרגו את המנוי 158,343 0.02%
שדרגו את המנוי 122,680 0.01%
שדרגו את המנוי 113,121 0.01%
שדרגו את המנוי 96,848 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,742 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית