תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מגדל ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
פורטה 110,834 843,311 732,477  660.88%
מיטב דש 1,806,320 2,521,860 715,537  39.61%
הירשמו לצפייה 5,272,740 5,404,380 131,644  2.50%
הירשמו לצפייה 261,267 297,105 35,838  13.72%
הירשמו לצפייה 1,801,170 1,807,460 6,291  0.35%
שדרגו את המנוי 230,168 228,155 -2,013  -0.87%
שדרגו את המנוי 75,000 65,000 -10,000  -13.33%
שדרגו את המנוי 67,706 45,764 -21,942  -32.41%
שדרגו את המנוי 203,943 160,612 -43,331  -21.25%
שדרגו את המנוי 1,027,460 975,887 -51,577  -5.02%
שדרגו את המנוי 1,977,140 1,911,670 -65,474  -3.31%
שדרגו את המנוי 825,275 752,452 -72,823  -8.82%
שדרגו את המנוי 5,301,890 5,133,440 -168,452  -3.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,621,787

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -435,612

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 5,677,910 7,310,220 1,632,300  28.75%
הראל 23,151,000 23,262,800 111,804  0.48%
הירשמו לצפייה 2,400,700 2,430,010 29,306  1.22%
הירשמו לצפייה 963,675 990,236 26,561  2.76%
הירשמו לצפייה 20,258,200 20,279,700 21,526  0.11%
שדרגו את המנוי 405,681 396,381 -9,300  -2.29%
שדרגו את המנוי 4,161,640 4,140,640 -21,000  -0.50%
שדרגו את המנוי 290,078 268,556 -21,522  -7.42%
שדרגו את המנוי 481,838 454,685 -27,153  -5.64%
שדרגו את המנוי 87,203 44,014 -43,189  -49.53%
שדרגו את המנוי 20,968,500 20,909,300 -59,164  -0.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,821,497

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -181,328

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,621,787
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -435,612
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,821,497
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -181,328
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,602,710 2.52%
פסגות 5,404,380 0.51%
אנליסט 5,133,440 0.49%
הירשמו לצפייה 4,574,000 0.43%
הירשמו לצפייה 2,521,860 0.24%
הירשמו לצפייה 1,911,670 0.18%
שדרגו את המנוי 1,807,460 0.17%
שדרגו את המנוי 1,076,350 0.10%
שדרגו את המנוי 975,887 0.09%
שדרגו את המנוי 843,311 0.08%
שדרגו את המנוי 752,452 0.07%
שדרגו את המנוי 406,684 0.04%
שדרגו את המנוי 297,105 0.03%
שדרגו את המנוי 228,155 0.02%
שדרגו את המנוי 202,590 0.02%
שדרגו את המנוי 174,990 0.02%
שדרגו את המנוי 160,612 0.02%
שדרגו את המנוי 65,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,764 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 127,355,047 12.08%
הראל 23,262,800 2.21%
הפניקס 20,909,300 1.98%
הירשמו לצפייה 20,279,700 1.92%
הירשמו לצפייה 17,089,000 1.62%
הירשמו לצפייה 15,003,900 1.42%
שדרגו את המנוי 9,456,880 0.90%
שדרגו את המנוי 7,310,220 0.69%
שדרגו את המנוי 4,140,640 0.39%
שדרגו את המנוי 2,514,250 0.24%
שדרגו את המנוי 2,430,010 0.23%
שדרגו את המנוי 1,000,490 0.09%
שדרגו את המנוי 990,236 0.09%
שדרגו את המנוי 504,095 0.05%
שדרגו את המנוי 479,215 0.05%
שדרגו את המנוי 454,685 0.04%
שדרגו את המנוי 396,381 0.04%
שדרגו את המנוי 268,556 0.03%
שדרגו את המנוי 238,903 0.02%
שדרגו את המנוי 196,000 0.02%
שדרגו את המנוי 107,162 0.01%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,014 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,702 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית