תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדל ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
אקסלנס 708,500 1,463,690 755,190  106.59%
אזימוט 50,000 202,185 152,185  304.37%
הירשמו לצפייה 361,814 504,569 142,755  39.46%
הירשמו לצפייה 3,500 56,311 52,811  1,508.89%
הירשמו לצפייה 515,165 565,165 50,000  9.71%
שדרגו את המנוי 5,375,750 5,419,590 43,844  0.82%
שדרגו את המנוי 1,295,670 1,337,570 41,902  3.23%
שדרגו את המנוי 1,774,700 1,811,460 36,764  2.07%
שדרגו את המנוי 19,530 47,014 27,484  140.73%
שדרגו את המנוי 55,000 78,000 23,000  41.82%
שדרגו את המנוי 202,590 187,590 -15,000  -7.40%
שדרגו את המנוי 156,000 133,367 -22,633  -14.51%
שדרגו את המנוי 146,919 122,923 -23,996  -16.33%
שדרגו את המנוי 893,280 799,034 -94,246  -10.55%
שדרגו את המנוי 335,340 225,340 -110,000  -32.80%
שדרגו את המנוי 4,876,000 4,724,490 -151,513  -3.11%
שדרגו את המנוי 3,338,500 3,063,810 -274,689  -8.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,325,935

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -692,077

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 15,003,900 23,737,900 8,734,010  58.21%
הפניקס 20,909,300 21,811,400 902,048  4.31%
הירשמו לצפייה 7,310,220 7,926,660 616,447  8.43%
הירשמו לצפייה 107,162 469,082 361,920  337.73%
הירשמו לצפייה 238,903 498,227 259,324  108.55%
שדרגו את המנוי 44,014 97,318 53,304  121.11%
שדרגו את המנוי 20,279,700 20,298,800 19,076  0.09%
שדרגו את המנוי 23,262,800 23,273,400 10,636  0.05%
שדרגו את המנוי 454,685 454,013 -672  -0.15%
שדרגו את המנוי 990,236 984,544 -5,692  -0.57%
שדרגו את המנוי 268,556 249,720 -18,836  -7.01%
שדרגו את המנוי 2,514,250 2,417,580 -96,666  -3.84%
שדרגו את המנוי 396,381 286,381 -110,000  -27.75%
שדרגו את המנוי 2,430,010 2,072,840 -357,170  -14.70%
שדרגו את המנוי 9,456,880 20,471 -9,436,410  -99.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,956,765

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,025,446

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,325,935
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -692,077
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,956,765
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,025,446
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,321,113 2.59%
פסגות 5,419,590 0.51%
אנליסט 4,724,490 0.45%
הירשמו לצפייה 4,574,000 0.43%
הירשמו לצפייה 3,063,810 0.29%
הירשמו לצפייה 1,811,460 0.17%
שדרגו את המנוי 1,463,690 0.14%
שדרגו את המנוי 1,337,570 0.13%
שדרגו את המנוי 1,076,350 0.10%
שדרגו את המנוי 799,034 0.08%
שדרגו את המנוי 565,165 0.05%
שדרגו את המנוי 504,569 0.05%
שדרגו את המנוי 366,499 0.03%
שדרגו את המנוי 230,000 0.02%
שדרגו את המנוי 225,340 0.02%
שדרגו את המנוי 202,185 0.02%
שדרגו את המנוי 187,590 0.02%
שדרגו את המנוי 176,187 0.02%
שדרגו את המנוי 133,367 0.01%
שדרגו את המנוי 122,923 0.01%
שדרגו את המנוי 95,601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,311 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,014 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,946 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 127,057,194 12.06%
כלל 23,737,900 2.25%
הראל 23,273,400 2.21%
הירשמו לצפייה 21,811,400 2.07%
הירשמו לצפייה 20,298,800 1.93%
הירשמו לצפייה 17,089,000 1.62%
שדרגו את המנוי 7,926,660 0.75%
שדרגו את המנוי 4,140,640 0.39%
שדרגו את המנוי 2,417,580 0.23%
שדרגו את המנוי 2,072,840 0.20%
שדרגו את המנוי 984,544 0.09%
שדרגו את המנוי 504,095 0.05%
שדרגו את המנוי 498,227 0.05%
שדרגו את המנוי 479,215 0.05%
שדרגו את המנוי 469,082 0.04%
שדרגו את המנוי 454,013 0.04%
שדרגו את המנוי 286,381 0.03%
שדרגו את המנוי 249,720 0.02%
שדרגו את המנוי 97,318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,471 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית