תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדל ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
הראל 2,947,470 4,809,390 1,861,920  63.17%
פסטרנק שהם 1,401,480 2,018,010 616,528  43.99%
הירשמו לצפייה 1,492,580 1,864,390 371,810  24.91%
הירשמו לצפייה 4,584,180 4,837,670 253,493  5.53%
הירשמו לצפייה 652,534 758,794 106,260  16.28%
שדרגו את המנוי 2,842,320 2,934,750 92,435  3.25%
שדרגו את המנוי 127,139 190,209 63,070  49.61%
שדרגו את המנוי 1,782,520 1,811,000 28,475  1.60%
שדרגו את המנוי 220,759 231,159 10,400  4.71%
שדרגו את המנוי 65,000 73,000 8,000  12.31%
שדרגו את המנוי 238,920 228,392 -10,528  -4.41%
שדרגו את המנוי 71,264 31,952 -39,312  -55.16%
שדרגו את המנוי 523,750 461,489 -62,261  -11.89%
שדרגו את המנוי 115,905 42,001 -73,904  -63.76%
שדרגו את המנוי 5,037,970 4,957,400 -80,568  -1.60%
שדרגו את המנוי 824,778 667,508 -157,270  -19.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,412,391

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -423,843

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 15,003,900 23,737,900 8,734,010  58.21%
הפניקס 20,909,300 21,811,400 902,048  4.31%
הירשמו לצפייה 7,310,220 7,926,660 616,447  8.43%
הירשמו לצפייה 107,162 469,082 361,920  337.73%
הירשמו לצפייה 238,903 498,227 259,324  108.55%
שדרגו את המנוי 44,014 97,318 53,304  121.11%
שדרגו את המנוי 20,279,700 20,298,800 19,076  0.09%
שדרגו את המנוי 23,262,800 23,273,400 10,636  0.05%
שדרגו את המנוי 454,685 454,013 -672  -0.15%
שדרגו את המנוי 990,236 984,544 -5,692  -0.57%
שדרגו את המנוי 268,556 249,720 -18,836  -7.01%
שדרגו את המנוי 2,514,250 2,417,580 -96,666  -3.84%
שדרגו את המנוי 396,381 286,381 -110,000  -27.75%
שדרגו את המנוי 2,430,010 2,072,840 -357,170  -14.70%
שדרגו את המנוי 9,456,880 20,471 -9,436,410  -99.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,956,765

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,025,446

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,412,391
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -423,843
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,956,765
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,025,446
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,702,079 3.01%
פסגות 4,957,400 0.47%
אנליסט 4,837,670 0.46%
הירשמו לצפייה 4,809,390 0.46%
הירשמו לצפייה 4,545,670 0.43%
הירשמו לצפייה 2,934,750 0.28%
שדרגו את המנוי 2,018,010 0.19%
שדרגו את המנוי 1,864,390 0.18%
שדרגו את המנוי 1,811,000 0.17%
שדרגו את המנוי 1,069,050 0.10%
שדרגו את המנוי 758,794 0.07%
שדרגו את המנוי 667,508 0.06%
שדרגו את המנוי 461,489 0.04%
שדרגו את המנוי 231,159 0.02%
שדרגו את המנוי 228,392 0.02%
שדרגו את המנוי 190,209 0.02%
שדרגו את המנוי 73,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,952 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,502 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 127,057,194 12.06%
כלל 23,737,900 2.25%
הראל 23,273,400 2.21%
הירשמו לצפייה 21,811,400 2.07%
הירשמו לצפייה 20,298,800 1.93%
הירשמו לצפייה 17,089,000 1.62%
שדרגו את המנוי 7,926,660 0.75%
שדרגו את המנוי 4,140,640 0.39%
שדרגו את המנוי 2,417,580 0.23%
שדרגו את המנוי 2,072,840 0.20%
שדרגו את המנוי 984,544 0.09%
שדרגו את המנוי 504,095 0.05%
שדרגו את המנוי 498,227 0.05%
שדרגו את המנוי 479,215 0.05%
שדרגו את המנוי 469,082 0.04%
שדרגו את המנוי 454,013 0.04%
שדרגו את המנוי 286,381 0.03%
שדרגו את המנוי 249,720 0.02%
שדרגו את המנוי 97,318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,471 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית