תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדל ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 3,302,680 6,252,320 2,949,630  89.31%
מיטב דש 3,384,870 3,461,530 76,654  2.26%
הירשמו לצפייה 677,555 750,505 72,950  10.77%
הירשמו לצפייה 1,775,380 1,784,700 9,324  0.52%
הירשמו לצפייה 65,000 70,000 5,000  7.69%
שדרגו את המנוי 706,418 709,616 3,198  0.45%
שדרגו את המנוי 509,840 510,440 600  0.12%
שדרגו את המנוי 934,142 930,325 -3,817  -0.41%
שדרגו את המנוי 248,545 237,110 -11,435  -4.60%
שדרגו את המנוי 29,000 17,000 -12,000  -41.38%
שדרגו את המנוי 1,848,000 1,835,220 -12,783  -0.69%
שדרגו את המנוי 1,656,400 1,616,620 -39,782  -2.40%
שדרגו את המנוי 6,529,900 6,481,800 -48,100  -0.74%
שדרגו את המנוי 9,255,960 9,178,280 -77,687  -0.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,117,356

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -205,604

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ילין לפידות 17,144,300 17,423,300 279,000  1.63%
האוניברסיטה העברית 66,009 158,343 92,334  139.88%
הירשמו לצפייה 92,341 112,396 20,055  21.72%
הירשמו לצפייה 1,051,620 1,068,530 16,913  1.61%
הירשמו לצפייה 23,456,600 23,458,800 2,224  0.01%
שדרגו את המנוי 364,697 364,995 298  0.08%
שדרגו את המנוי 23,959,900 23,959,600 -336
שדרגו את המנוי 2,169,560 2,140,200 -29,369  -1.35%
שדרגו את המנוי 22,667,000 22,636,700 -30,250  -0.13%
שדרגו את המנוי 274,997 238,903 -36,094  -13.13%
שדרגו את המנוי 9,513,000 9,456,980 -56,024  -0.59%
שדרגו את המנוי 6,833,650 6,712,660 -120,990  -1.77%
שדרגו את המנוי 16,221,200 15,003,900 -1,217,300  -7.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 410,824

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,490,363

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,117,356
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -205,604
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 410,824
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,490,363
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,885,312 3.78%
ילין לפידות 9,178,280 0.87%
אנליסט 6,481,800 0.62%
הירשמו לצפייה 6,252,320 0.59%
הירשמו לצפייה 4,618,880 0.44%
הירשמו לצפייה 3,461,530 0.33%
שדרגו את המנוי 1,835,220 0.17%
שדרגו את המנוי 1,784,700 0.17%
שדרגו את המנוי 1,616,620 0.15%
שדרגו את המנוי 930,325 0.09%
שדרגו את המנוי 750,505 0.07%
שדרגו את המנוי 709,616 0.07%
שדרגו את המנוי 608,000 0.06%
שדרגו את המנוי 510,440 0.05%
שדרגו את המנוי 416,684 0.04%
שדרגו את המנוי 237,110 0.02%
שדרגו את המנוי 140,000 0.01%
שדרגו את המנוי 102,999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98,387 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,976 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,071 < 0.01%
שדרגו את המנוי -19,083 < 0.01%
שדרגו את המנוי -55,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 131,639,663 12.49%
מנורה 23,959,600 2.27%
הראל 23,458,800 2.23%
הירשמו לצפייה 22,636,700 2.15%
הירשמו לצפייה 17,423,300 1.65%
הירשמו לצפייה 15,003,900 1.42%
שדרגו את המנוי 9,456,980 0.90%
שדרגו את המנוי 6,712,660 0.64%
שדרגו את המנוי 3,812,640 0.36%
שדרגו את המנוי 2,227,180 0.21%
שדרגו את המנוי 2,140,200 0.20%
שדרגו את המנוי 1,068,530 0.10%
שדרגו את המנוי 597,833 0.06%
שדרגו את המנוי 504,095 0.05%
שדרגו את המנוי 479,215 0.05%
שדרגו את המנוי 364,995 0.03%
שדרגו את המנוי 322,431 0.03%
שדרגו את המנוי 300,000 0.03%
שדרגו את המנוי 238,903 0.02%
שדרגו את המנוי 196,000 0.02%
שדרגו את המנוי 158,343 0.02%
שדרגו את המנוי 112,396 0.01%
שדרגו את המנוי 107,162 0.01%
שדרגו את המנוי 96,848 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,453 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית