תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדל ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 2,157,490 2,602,830 445,332  20.64%
מור 480,000 614,759 134,759  28.07%
הירשמו לצפייה 511,271 567,872 56,601  11.07%
הירשמו לצפייה 311,505 350,800 39,295  12.61%
הירשמו לצפייה 6,596,020 6,616,660 20,642  0.31%
שדרגו את המנוי 9,199 29,366 20,167  219.23%
שדרגו את המנוי 680,349 697,461 17,112  2.52%
שדרגו את המנוי 928,140 939,339 11,199  1.21%
שדרגו את המנוי 24,369 29,404 5,035  20.66%
שדרגו את המנוי 9,850,000 9,848,740 -1,260  -0.01%
שדרגו את המנוי 2,954 1,071 -1,883  -63.74%
שדרגו את המנוי 209,969 207,334 -2,635  -1.25%
שדרגו את המנוי 50,000 39,000 -11,000  -22.00%
שדרגו את המנוי 2,000,420 1,980,460 -19,966  -1.00%
שדרגו את המנוי 560,240 507,840 -52,400  -9.35%
שדרגו את המנוי 187,413 134,495 -52,918  -28.24%
שדרגו את המנוי 2,067,310 1,859,660 -207,648  -10.04%
שדרגו את המנוי 4,873,830 4,659,930 -213,900  -4.39%
שדרגו את המנוי 722,270 430,279 -291,991  -40.43%
שדרגו את המנוי 5,291,470 4,079,250 -1,212,220  -22.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 750,142

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,067,821

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
אנליסט 3,650,810 3,812,640 161,824  4.43%
ילין לפידות 17,089,700 17,144,300 54,584  0.32%
הירשמו לצפייה 2,130,070 2,169,560 39,494  1.85%
הירשמו לצפייה 23,926,700 23,959,900 33,178  0.14%
הירשמו לצפייה 1,018,840 1,051,620 32,780  3.22%
שדרגו את המנוי 16,221,200 16,221,200 -2
שדרגו את המנוי 368,121 364,697 -3,424  -0.93%
שדרגו את המנוי 96,742 92,341 -4,401  -4.55%
שדרגו את המנוי 91,053 83,453 -7,600  -8.35%
שדרגו את המנוי 9,524,130 9,513,000 -11,133  -0.12%
שדרגו את המנוי 23,478,200 23,456,600 -21,528  -0.09%
שדרגו את המנוי 2,250,080 2,227,180 -22,903  -1.02%
שדרגו את המנוי 48,762 15,942 -32,820  -67.31%
שדרגו את המנוי 388,414 322,431 -65,983  -16.99%
שדרגו את המנוי 122,680 46,557 -76,123  -62.05%
שדרגו את המנוי 158,343 66,009 -92,334  -58.31%
שדרגו את המנוי 585,257 479,215 -106,042  -18.12%
שדרגו את המנוי 113,121 0 -113,121  -100.00%
שדרגו את המנוי 7,197,320 6,833,650 -363,670  -5.05%
שדרגו את המנוי 23,855,800 22,667,000 -1,188,890  -4.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 321,860

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,109,974

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 750,142
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,067,821
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 321,860
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,109,974
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,169,690 3.62%
ילין לפידות 9,848,740 0.93%
אנליסט 6,616,660 0.63%
הירשמו לצפייה 4,659,930 0.44%
הירשמו לצפייה 4,079,250 0.39%
הירשמו לצפייה 2,602,830 0.25%
שדרגו את המנוי 1,980,460 0.19%
שדרגו את המנוי 1,859,660 0.18%
שדרגו את המנוי 1,575,430 0.15%
שדרגו את המנוי 939,339 0.09%
שדרגו את המנוי 697,461 0.07%
שדרגו את המנוי 614,759 0.06%
שדרגו את המנוי 567,872 0.05%
שדרגו את המנוי 507,840 0.05%
שדרגו את המנוי 430,279 0.04%
שדרגו את המנוי 350,800 0.03%
שדרגו את המנוי 207,334 0.02%
שדרגו את המנוי 140,000 0.01%
שדרגו את המנוי 134,495 0.01%
שדרגו את המנוי 116,218 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,404 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,366 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,071 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 132,692,797 12.59%
מנורה 23,959,900 2.27%
הראל 23,456,600 2.23%
הירשמו לצפייה 22,667,000 2.15%
הירשמו לצפייה 17,144,300 1.63%
הירשמו לצפייה 16,221,200 1.54%
שדרגו את המנוי 9,513,000 0.90%
שדרגו את המנוי 6,833,650 0.65%
שדרגו את המנוי 3,812,640 0.36%
שדרגו את המנוי 2,227,180 0.21%
שדרגו את המנוי 2,169,560 0.21%
שדרגו את המנוי 1,051,620 0.10%
שדרגו את המנוי 580,000 0.06%
שדרגו את המנוי 504,095 0.05%
שדרגו את המנוי 479,215 0.05%
שדרגו את המנוי 364,697 0.03%
שדרגו את המנוי 322,431 0.03%
שדרגו את המנוי 300,000 0.03%
שדרגו את המנוי 274,997 0.03%
שדרגו את המנוי 196,000 0.02%
שדרגו את המנוי 107,162 0.01%
שדרגו את המנוי 96,848 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,453 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית