תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדל ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
מיטב דש 1,501,380 3,903,840 2,402,460  160.02%
אזימוט 92,898 330,845 237,947  256.14%
הירשמו לצפייה 175,427 217,637 42,210  24.06%
הירשמו לצפייה 137,011 153,926 16,915  12.35%
הירשמו לצפייה 40,000 45,000 5,000  12.50%
שדרגו את המנוי 283,502 285,312 1,810  0.64%
שדרגו את המנוי 18,500 16,500 -2,000  -10.81%
שדרגו את המנוי 13,000 10,000 -3,000  -23.08%
שדרגו את המנוי 70,706 67,706 -3,000  -4.24%
שדרגו את המנוי 549,840 542,840 -7,000  -1.27%
שדרגו את המנוי 416,684 406,684 -10,000  -2.40%
שדרגו את המנוי 1,947,520 1,934,680 -12,841  -0.66%
שדרגו את המנוי 1,665,250 1,651,940 -13,314  -0.80%
שדרגו את המנוי 4,463,140 4,403,340 -59,796  -1.34%
שדרגו את המנוי 90,000 23,000 -67,000  -74.44%
שדרגו את המנוי 880,861 741,746 -139,115  -15.79%
שדרגו את המנוי 5,120,530 4,820,600 -299,926  -5.86%
שדרגו את המנוי 480,000 101,000 -379,000  -78.96%
שדרגו את המנוי 703,578 291,312 -412,266  -58.60%
שדרגו את המנוי 1,452,530 1,017,160 -435,371  -29.97%
שדרגו את המנוי 6,258,570 5,686,830 -571,745  -9.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,706,342

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,415,374

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 2,140,200 2,314,140 173,943  8.13%
הפניקס 22,636,700 22,728,200 91,488  0.40%
הירשמו לצפייה 2,227,180 2,272,450 45,271  2.03%
הירשמו לצפייה 23,458,800 23,491,200 32,324  0.14%
הירשמו לצפייה 83,453 86,453 3,000  3.59%
שדרגו את המנוי 9,456,980 9,456,920 -54
שדרגו את המנוי 112,396 112,168 -228  -0.20%
שדרגו את המנוי 1,068,530 1,052,030 -16,507  -1.54%
שדרגו את המנוי 322,431 293,681 -28,750  -8.92%
שדרגו את המנוי 364,995 290,648 -74,347  -20.37%
שדרגו את המנוי 6,712,660 6,463,240 -249,416  -3.72%
שדרגו את המנוי 23,959,600 20,260,000 -3,699,570  -15.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 346,026

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,068,872

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,706,342
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,415,374
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 346,026
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,068,872
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,211,536 2.68%
אנליסט 5,686,830 0.54%
ילין לפידות 4,820,600 0.46%
הירשמו לצפייה 4,403,340 0.42%
הירשמו לצפייה 3,903,840 0.37%
הירשמו לצפייה 1,934,680 0.18%
שדרגו את המנוי 1,651,940 0.16%
שדרגו את המנוי 1,076,350 0.10%
שדרגו את המנוי 1,017,160 0.10%
שדרגו את המנוי 741,746 0.07%
שדרגו את המנוי 542,840 0.05%
שדרגו את המנוי 406,684 0.04%
שדרגו את המנוי 330,845 0.03%
שדרגו את המנוי 291,312 0.03%
שדרגו את המנוי 285,312 0.03%
שדרגו את המנוי 257,869 0.02%
שדרגו את המנוי 217,637 0.02%
שדרגו את המנוי 171,719 0.02%
שדרגו את המנוי 153,926 0.01%
שדרגו את המנוי 101,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 127,365,521 12.09%
הראל 23,491,200 2.23%
הפניקס 22,728,200 2.16%
הירשמו לצפייה 20,260,000 1.92%
הירשמו לצפייה 17,423,300 1.65%
הירשמו לצפייה 15,003,900 1.42%
שדרגו את המנוי 9,456,920 0.90%
שדרגו את המנוי 6,463,240 0.61%
שדרגו את המנוי 3,812,640 0.36%
שדרגו את המנוי 2,314,140 0.22%
שדרגו את המנוי 2,272,450 0.22%
שדרגו את המנוי 1,052,030 0.10%
שדרגו את המנוי 504,095 0.05%
שדרגו את המנוי 479,215 0.05%
שדרגו את המנוי 300,000 0.03%
שדרגו את המנוי 293,681 0.03%
שדרגו את המנוי 290,648 0.03%
שדרגו את המנוי 238,903 0.02%
שדרגו את המנוי 196,000 0.02%
שדרגו את המנוי 158,343 0.02%
שדרגו את המנוי 112,168 0.01%
שדרגו את המנוי 107,162 0.01%
שדרגו את המנוי 96,848 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,453 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שם חברה: מגדל ביטוח
מספר נייר ערך: 1081165
אתר: http://www.migdal.co.il
ענף: ביטוח
תת ענף: ביטוח
תחום פעילות: ביטוח חיים, ביטוח כללי ובפעילויות שוק ההון.
משקיע/ה
חברה ציבורית