תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
טנדם 2,500 4,500 2,000  80.00%
מגדל 5,240 4,628 -612  -11.68%
הירשמו לצפייה 99,091 91,968 -7,123  -7.19%
הירשמו לצפייה 27,285 18,500 -8,785  -32.20%
הירשמו לצפייה 49,129 24,099 -25,030  -50.95%
שדרגו את המנוי 71,500 8,500 -63,000  -88.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,550

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הראל 3,758,200 3,763,350 5,153  0.14%
אל-על 4,355 1,757 -2,598  -59.66%
הירשמו לצפייה 170,362 167,730 -2,632  -1.54%
הירשמו לצפייה 1,885,950 1,882,690 -3,268  -0.17%
הירשמו לצפייה 338,740 308,490 -30,250  -8.93%
שדרגו את המנוי 622,825 385,928 -236,897  -38.04%
שדרגו את המנוי 360,251 100,090 -260,161  -72.22%
שדרגו את המנוי 2,046,850 1,330,080 -716,771  -35.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,153

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,252,577

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -104,550
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,153
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,252,577
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 218,809 0.04%
אקסלנס 91,968 0.02%
הראל 35,653 < 0.01%
הירשמו לצפייה 26,511 < 0.01%
הירשמו לצפייה 24,099 < 0.01%
הירשמו לצפייה 18,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,628 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,668,961 1.76%
הראל 3,763,350 0.77%
פסגות 1,882,690 0.38%
הירשמו לצפייה 1,330,080 0.27%
הירשמו לצפייה 385,928 0.08%
הירשמו לצפייה 308,490 0.06%
שדרגו את המנוי 265,244 0.05%
שדרגו את המנוי 167,730 0.03%
שדרגו את המנוי 100,090 0.02%
שדרגו את המנוי 68,975 0.01%
שדרגו את המנוי 61,826 0.01%
שדרגו את המנוי 44,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,703 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,585 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,969 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,688 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,299 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,927 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,822 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,959 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,426 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,393 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,757 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,414 < 0.01%
שדרגו את המנוי 205 < 0.01%
שם חברה: מיילן
אתר: http://www.mylan.com
ענף: תעשייה
תת ענף: כימיה גומי ופלסטיק
תחום פעילות: עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק תרופות בלעדיות וגנריות
משקיע/ה
חברה ציבורית