תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק רכב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מיטב דש 561,727 633,339 71,612  12.75%
פסגות 625,027 660,735 35,708  5.71%
הירשמו לצפייה 36,374 44,635 8,261  22.71%
הירשמו לצפייה 170,720 174,946 4,226  2.48%
הירשמו לצפייה 223,750 224,750 1,000  0.45%
שדרגו את המנוי 1,500 2,500 1,000  66.67%
שדרגו את המנוי 33,512 33,302 -210  -0.63%
שדרגו את המנוי 6,381 5,555 -826  -12.94%
שדרגו את המנוי 32,611 31,362 -1,249  -3.83%
שדרגו את המנוי 4,044 279 -3,765  -93.10%
שדרגו את המנוי 152,756 147,570 -5,186  -3.39%
שדרגו את המנוי 306,903 299,295 -7,608  -2.48%
שדרגו את המנוי 75,372 63,082 -12,290  -16.31%
שדרגו את המנוי 396,590 369,485 -27,105  -6.83%
שדרגו את המנוי 55,127 14,600 -40,527  -73.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 121,807

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -98,766

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 3,908,540 5,358,000 1,449,450  37.08%
הפניקס 1,480,300 1,571,250 90,953  6.14%
הירשמו לצפייה 12,000 82,694 70,694  589.12%
הירשמו לצפייה 68,569 87,132 18,563  27.07%
הירשמו לצפייה 2,488,080 2,495,680 7,604  0.31%
שדרגו את המנוי 95,156 98,563 3,407  3.58%
שדרגו את המנוי 57,556 56,708 -848  -1.47%
שדרגו את המנוי 869,628 867,466 -2,162  -0.25%
שדרגו את המנוי 839,671 832,671 -7,000  -0.83%
שדרגו את המנוי 83,099 76,019 -7,080  -8.52%
שדרגו את המנוי 109,461 102,379 -7,082  -6.47%
שדרגו את המנוי 43,071 35,521 -7,550  -17.53%
שדרגו את המנוי 554,740 539,398 -15,342  -2.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,640,671

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,064

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 121,807
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -98,766
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,640,671
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -47,064
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,752,449 4.03%
אלטשולר - שחם 903,269 0.97%
פסגות 660,735 0.71%
הירשמו לצפייה 633,339 0.68%
הירשמו לצפייה 369,485 0.40%
הירשמו לצפייה 299,295 0.32%
שדרגו את המנוי 224,750 0.24%
שדרגו את המנוי 174,946 0.19%
שדרגו את המנוי 147,570 0.16%
שדרגו את המנוי 142,596 0.15%
שדרגו את המנוי 63,082 0.07%
שדרגו את המנוי 44,635 0.05%
שדרגו את המנוי 33,302 0.04%
שדרגו את המנוי 31,362 0.03%
שדרגו את המנוי 14,600 0.02%
שדרגו את המנוי 5,555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 279 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,591,311 14.58%
מנורה 5,358,000 5.75%
הראל 2,495,680 2.68%
הירשמו לצפייה 1,571,250 1.69%
הירשמו לצפייה 867,466 0.93%
הירשמו לצפייה 832,671 0.89%
שדרגו את המנוי 539,398 0.58%
שדרגו את המנוי 482,483 0.52%
שדרגו את המנוי 204,997 0.22%
שדרגו את המנוי 116,484 0.12%
שדרגו את המנוי 102,379 0.11%
שדרגו את המנוי 98,563 0.11%
שדרגו את המנוי 91,939 0.10%
שדרגו את המנוי 87,132 0.09%
שדרגו את המנוי 82,694 0.09%
שדרגו את המנוי 76,494 0.08%
שדרגו את המנוי 76,019 0.08%
שדרגו את המנוי 56,708 0.06%
שדרגו את המנוי 55,036 0.06%
שדרגו את המנוי 54,903 0.06%
שדרגו את המנוי 46,711 0.05%
שדרגו את המנוי 43,516 0.05%
שדרגו את המנוי 41,815 0.04%
שדרגו את המנוי 35,521 0.04%
שדרגו את המנוי 29,778 0.03%
שדרגו את המנוי 25,497 0.03%
שדרגו את המנוי 19,744 0.02%
שדרגו את המנוי 19,581 0.02%
שדרגו את המנוי 16,071 0.02%
שדרגו את המנוי 12,393 0.01%
שדרגו את המנוי 8,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,376 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית