דלק רכב - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק רכב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מיטב דש 444,066 515,599 71,533  16.11%
ברק 1,937 5,418 3,481  179.71%
הירשמו לצפייה 30,332 32,754 2,422  7.98%
הירשמו לצפייה 826,889 828,961 2,072  0.25%
הירשמו לצפייה 169,537 170,720 1,183  0.70%
שדרגו את המנוי 4,159 4,160 1  0.02%
שדרגו את המנוי 115,431 114,455 -976  -0.85%
שדרגו את המנוי 217,250 216,000 -1,250  -0.58%
שדרגו את המנוי 58,600 56,600 -2,000  -3.41%
שדרגו את המנוי 49,979 44,252 -5,727  -11.46%
שדרגו את המנוי 42,544 36,799 -5,745  -13.50%
שדרגו את המנוי 314,602 308,525 -6,077  -1.93%
שדרגו את המנוי 588,073 581,224 -6,849  -1.16%
שדרגו את המנוי 165,006 157,270 -7,736  -4.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 80,692

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,360

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 2,974,390 3,908,540 934,151  31.41%
אי.בי.אי. 4,805 56,296 51,491  1,071.61%
הירשמו לצפייה 34,000 76,494 42,494  124.98%
הירשמו לצפייה 165,997 204,997 39,000  23.49%
הירשמו לצפייה 54,697 68,569 13,872  25.36%
שדרגו את המנוי 12,154 19,744 7,590  62.45%
שדרגו את המנוי 19,736 19,581 -155  -0.79%
שדרגו את המנוי 55,183 54,903 -280  -0.51%
שדרגו את המנוי 57,870 57,556 -314  -0.54%
שדרגו את המנוי 110,858 109,461 -1,397  -1.26%
שדרגו את המנוי 2,047 294 -1,753  -85.64%
שדרגו את המנוי 45,208 43,071 -2,137  -4.73%
שדרגו את המנוי 6,075 3,530 -2,545  -41.89%
שדרגו את המנוי 101,985 95,156 -6,829  -6.70%
שדרגו את המנוי 44,814 37,814 -7,000  -15.62%
שדרגו את המנוי 562,209 554,740 -7,469  -1.33%
שדרגו את המנוי 65,015 41,815 -23,200  -35.68%
שדרגו את המנוי 110,018 83,099 -26,919  -24.47%
שדרגו את המנוי 75,916 43,516 -32,400  -42.68%
שדרגו את המנוי 55,324 19,173 -36,151  -65.34%
שדרגו את המנוי 93,422 46,711 -46,711  -50.00%
שדרגו את המנוי 85,172 12,000 -73,172  -85.91%
שדרגו את המנוי 2,595,510 2,488,080 -107,426  -4.14%
שדרגו את המנוי 213,598 16,861 -196,737  -92.11%
שדרגו את המנוי 1,683,940 1,480,300 -203,641  -12.09%
שדרגו את המנוי 1,242,070 869,628 -372,440  -29.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,088,598

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,148,676

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 80,692
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -36,360
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,088,598
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,148,676
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,620,445 3.88%
אלטשולר - שחם 828,961 0.89%
פסגות 581,224 0.62%
הירשמו לצפייה 515,599 0.55%
הירשמו לצפייה 403,963 0.43%
הירשמו לצפייה 308,525 0.33%
שדרגו את המנוי 216,000 0.23%
שדרגו את המנוי 170,720 0.18%
שדרגו את המנוי 157,270 0.17%
שדרגו את המנוי 142,596 0.15%
שדרגו את המנוי 114,455 0.12%
שדרגו את המנוי 56,600 0.06%
שדרגו את המנוי 44,252 0.05%
שדרגו את המנוי 36,799 0.04%
שדרגו את המנוי 32,754 0.04%
שדרגו את המנוי 5,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,121,778 13.01%
מנורה 3,908,540 4.19%
הראל 2,488,080 2.67%
הירשמו לצפייה 1,480,300 1.59%
הירשמו לצפייה 869,628 0.93%
הירשמו לצפייה 839,671 0.90%
שדרגו את המנוי 554,740 0.60%
שדרגו את המנוי 482,483 0.52%
שדרגו את המנוי 204,997 0.22%
שדרגו את המנוי 116,484 0.12%
שדרגו את המנוי 109,461 0.12%
שדרגו את המנוי 95,156 0.10%
שדרגו את המנוי 91,939 0.10%
שדרגו את המנוי 83,099 0.09%
שדרגו את המנוי 76,494 0.08%
שדרגו את המנוי 68,569 0.07%
שדרגו את המנוי 57,556 0.06%
שדרגו את המנוי 56,296 0.06%
שדרגו את המנוי 55,036 0.06%
שדרגו את המנוי 54,903 0.06%
שדרגו את המנוי 46,711 0.05%
שדרגו את המנוי 43,516 0.05%
שדרגו את המנוי 43,071 0.05%
שדרגו את המנוי 41,815 0.04%
שדרגו את המנוי 37,814 0.04%
שדרגו את המנוי 29,778 0.03%
שדרגו את המנוי 25,497 0.03%
שדרגו את המנוי 19,744 0.02%
שדרגו את המנוי 19,581 0.02%
שדרגו את המנוי 19,173 0.02%
שדרגו את המנוי 16,861 0.02%
שדרגו את המנוי 16,071 0.02%
שדרגו את המנוי 12,393 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 0.01%
שדרגו את המנוי 8,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 294 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית