תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק רכב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
הראל 101,492 105,775 4,283  4.22%
אילים 19,456 22,581 3,125  16.06%
הירשמו לצפייה 73,085 75,585 2,500  3.42%
הירשמו לצפייה 624,752 626,629 1,877  0.30%
הירשמו לצפייה 64,465 66,341 1,876  2.91%
שדרגו את המנוי 439,120 440,681 1,561  0.36%
שדרגו את המנוי 664,083 664,173 90  0.01%
שדרגו את המנוי 543 150 -393  -72.38%
שדרגו את המנוי 201,668 201,157 -511  -0.25%
שדרגו את המנוי 116,037 114,400 -1,637  -1.41%
שדרגו את המנוי 16,160 6,633 -9,527  -58.95%
שדרגו את המנוי 86,852 57,451 -29,401  -33.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,312

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -41,469

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 2,073,850 2,153,070 79,217  3.82%
ילין לפידות 550,452 584,037 33,585  6.10%
הירשמו לצפייה 624,698 638,890 14,192  2.27%
הירשמו לצפייה 41,815 50,915 9,100  21.76%
הירשמו לצפייה 123,196 125,178 1,982  1.61%
שדרגו את המנוי 102,533 102,872 339  0.33%
שדרגו את המנוי 2,784,940 2,785,200 261  0.01%
שדרגו את המנוי 82,030 82,097 67  0.08%
שדרגו את המנוי 1,305,520 1,305,520 1
שדרגו את המנוי 5,389,240 5,389,170 -76
שדרגו את המנוי 10,110 9,591 -519  -5.13%
שדרגו את המנוי 76,494 75,518 -976  -1.28%
שדרגו את המנוי 71,634 60,004 -11,630  -16.24%
שדרגו את המנוי 62,679 47,097 -15,582  -24.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 138,744

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,783

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,312
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -41,469
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 138,744
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -28,783
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,414,976 3.66%
אלטשולר - שחם 726,869 0.78%
מיטב דש 664,173 0.71%
הירשמו לצפייה 626,629 0.67%
הירשמו לצפייה 440,681 0.47%
הירשמו לצפייה 301,536 0.32%
שדרגו את המנוי 201,157 0.22%
שדרגו את המנוי 114,400 0.12%
שדרגו את המנוי 105,775 0.11%
שדרגו את המנוי 75,585 0.08%
שדרגו את המנוי 66,341 0.07%
שדרגו את המנוי 57,451 0.06%
שדרגו את המנוי 22,581 0.02%
שדרגו את המנוי 6,633 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,579,944 15.64%
מנורה 5,389,170 5.78%
הראל 2,785,200 2.99%
הירשמו לצפייה 2,153,070 2.31%
הירשמו לצפייה 1,305,520 1.40%
הירשמו לצפייה 638,890 0.69%
שדרגו את המנוי 584,037 0.63%
שדרגו את המנוי 489,630 0.53%
שדרגו את המנוי 204,997 0.22%
שדרגו את המנוי 125,178 0.13%
שדרגו את המנוי 102,872 0.11%
שדרגו את המנוי 96,912 0.10%
שדרגו את המנוי 82,097 0.09%
שדרגו את המנוי 75,518 0.08%
שדרגו את המנוי 64,995 0.07%
שדרגו את המנוי 60,004 0.06%
שדרגו את המנוי 57,776 0.06%
שדרגו את המנוי 50,915 0.05%
שדרגו את המנוי 47,097 0.05%
שדרגו את המנוי 46,711 0.05%
שדרגו את המנוי 43,516 0.05%
שדרגו את המנוי 29,778 0.03%
שדרגו את המנוי 20,362 0.02%
שדרגו את המנוי 19,744 0.02%
שדרגו את המנוי 19,173 0.02%
שדרגו את המנוי 17,079 0.02%
שדרגו את המנוי 12,393 0.01%
שדרגו את המנוי 9,591 0.01%
שדרגו את המנוי 8,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,482 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 294 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית