תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק רכב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מגדל 189,799 199,196 9,397  4.95%
אקסלנס 41,780 48,340 6,560  15.70%
הירשמו לצפייה 379,777 384,842 5,065  1.33%
הירשמו לצפייה 307,036 310,786 3,750  1.22%
הירשמו לצפייה 56,931 58,929 1,998  3.51%
שדרגו את המנוי 742 862 120  16.17%
שדרגו את המנוי 743,132 742,359 -773  -0.10%
שדרגו את המנוי 28,841 23,463 -5,378  -18.65%
שדרגו את המנוי 68,530 61,044 -7,486  -10.92%
שדרגו את המנוי 660,057 638,689 -21,368  -3.24%
שדרגו את המנוי 788,169 752,707 -35,462  -4.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,890

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -70,467

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הראל 2,747,560 2,787,460 39,894  1.45%
מנורה 5,374,410 5,386,590 12,183  0.23%
הירשמו לצפייה 92,645 102,533 9,888  10.67%
הירשמו לצפייה 113,728 119,356 5,628  4.95%
הירשמו לצפייה 1,305,520 1,305,520 1
שדרגו את המנוי 98,792 96,912 -1,880  -1.90%
שדרגו את המנוי 63,995 62,095 -1,900  -2.97%
שדרגו את המנוי 87,754 82,874 -4,880  -5.56%
שדרגו את המנוי 69,513 62,679 -6,834  -9.83%
שדרגו את המנוי 639,042 626,603 -12,439  -1.95%
שדרגו את המנוי 2,185,460 2,089,540 -95,916  -4.39%
שדרגו את המנוי 116,850 10,539 -106,311  -90.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 67,594

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -230,160

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,890
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -70,467
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 67,594
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -230,160
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,467,945 3.72%
אלטשולר - שחם 752,707 0.81%
מיטב דש 742,359 0.80%
הירשמו לצפייה 638,689 0.69%
הירשמו לצפייה 384,842 0.41%
הירשמו לצפייה 310,786 0.33%
שדרגו את המנוי 199,196 0.21%
שדרגו את המנוי 142,596 0.15%
שדרגו את המנוי 66,661 0.07%
שדרגו את המנוי 61,044 0.07%
שדרגו את המנוי 58,929 0.06%
שדרגו את המנוי 48,340 0.05%
שדרגו את המנוי 23,463 0.03%
שדרגו את המנוי 16,660 0.02%
שדרגו את המנוי 15,304 0.02%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,064 < 0.01%
שדרגו את המנוי 862 < 0.01%
שדרגו את המנוי 543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,592,150 15.66%
מנורה 5,386,590 5.78%
הראל 2,787,460 2.99%
הירשמו לצפייה 2,089,540 2.24%
הירשמו לצפייה 1,305,520 1.40%
הירשמו לצפייה 626,603 0.67%
שדרגו את המנוי 544,472 0.58%
שדרגו את המנוי 482,483 0.52%
שדרגו את המנוי 204,997 0.22%
שדרגו את המנוי 119,356 0.13%
שדרגו את המנוי 102,533 0.11%
שדרגו את המנוי 96,912 0.10%
שדרגו את המנוי 82,874 0.09%
שדרגו את המנוי 76,494 0.08%
שדרגו את המנוי 74,692 0.08%
שדרגו את המנוי 62,679 0.07%
שדרגו את המנוי 62,095 0.07%
שדרגו את המנוי 57,776 0.06%
שדרגו את המנוי 46,711 0.05%
שדרגו את המנוי 43,516 0.05%
שדרגו את המנוי 41,815 0.04%
שדרגו את המנוי 39,235 0.04%
שדרגו את המנוי 38,804 0.04%
שדרגו את המנוי 33,181 0.04%
שדרגו את המנוי 29,778 0.03%
שדרגו את המנוי 25,497 0.03%
שדרגו את המנוי 19,744 0.02%
שדרגו את המנוי 19,736 0.02%
שדרגו את המנוי 19,173 0.02%
שדרגו את המנוי 12,393 0.01%
שדרגו את המנוי 10,539 0.01%
שדרגו את המנוי 8,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,482 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 294 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית