תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק רכב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
הראל 87,903 110,371 22,468  25.56%
כוון 203,750 217,250 13,500  6.63%
הירשמו לצפייה 320,544 321,327 783  0.24%
הירשמו לצפייה 42,807 42,635 -172  -0.40%
הירשמו לצפייה 986 506 -480  -48.68%
שדרגו את המנוי 446,126 445,579 -547  -0.12%
שדרגו את המנוי 4,018 3,326 -692  -17.22%
שדרגו את המנוי 32,868 30,629 -2,239  -6.81%
שדרגו את המנוי 185,678 177,103 -8,575  -4.62%
שדרגו את המנוי 13,913 5,134 -8,779  -63.10%
שדרגו את המנוי 65,400 55,435 -9,965  -15.24%
שדרגו את המנוי 623,763 610,051 -13,712  -2.20%
שדרגו את המנוי 442,760 419,674 -23,086  -5.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,751

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68,247

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 1,504,690 2,974,390 1,469,700  97.67%
הפניקס 1,455,970 1,683,940 227,965  15.66%
הירשמו לצפייה 704,247 839,671 135,424  19.23%
הירשמו לצפייה 28,704 54,697 25,993  90.56%
הירשמו לצפייה 38,030 45,208 7,178  18.87%
שדרגו את המנוי 4,175 6,075 1,900  45.51%
שדרגו את המנוי 2,595,190 2,595,510 319  0.01%
שדרגו את המנוי 4,798 4,805 7  0.15%
שדרגו את המנוי 56,471 55,324 -1,147  -2.03%
שדרגו את המנוי 114,930 110,858 -4,072  -3.54%
שדרגו את המנוי 1,272,440 1,242,070 -30,375  -2.39%
שדרגו את המנוי 216,486 180,611 -35,875  -16.57%
שדרגו את המנוי 110,072 55,036 -55,036  -50.00%
שדרגו את המנוי 173,290 34,000 -139,290  -80.38%
שדרגו את המנוי 267,704 116,484 -151,220  -56.49%
שדרגו את המנוי 247,617 2 -247,615  -100.00%
שדרגו את המנוי 499,221 213,598 -285,623  -57.21%
שדרגו את המנוי 468,520 110,018 -358,502  -76.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,868,486

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,308,755

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,751
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -68,247
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,868,486
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,308,755
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,647,980 3.91%
אלטשולר - שחם 834,140 0.89%
פסגות 610,051 0.65%
הירשמו לצפייה 445,579 0.48%
הירשמו לצפייה 419,674 0.45%
הירשמו לצפייה 321,327 0.34%
שדרגו את המנוי 217,250 0.23%
שדרגו את המנוי 177,103 0.19%
שדרגו את המנוי 169,061 0.18%
שדרגו את המנוי 142,596 0.15%
שדרגו את המנוי 110,371 0.12%
שדרגו את המנוי 58,600 0.06%
שדרגו את המנוי 55,435 0.06%
שדרגו את המנוי 42,635 0.05%
שדרגו את המנוי 30,629 0.03%
שדרגו את המנוי 5,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,326 < 0.01%
שדרגו את המנוי 506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 386 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,459,576 13.37%
מנורה 2,974,390 3.19%
הראל 2,595,510 2.78%
הירשמו לצפייה 1,683,940 1.81%
הירשמו לצפייה 1,242,070 1.33%
הירשמו לצפייה 839,671 0.90%
שדרגו את המנוי 562,209 0.60%
שדרגו את המנוי 482,483 0.52%
שדרגו את המנוי 213,598 0.23%
שדרגו את המנוי 180,611 0.19%
שדרגו את המנוי 165,997 0.18%
שדרגו את המנוי 116,484 0.12%
שדרגו את המנוי 110,858 0.12%
שדרגו את המנוי 110,018 0.12%
שדרגו את המנוי 101,985 0.11%
שדרגו את המנוי 93,422 0.10%
שדרגו את המנוי 91,939 0.10%
שדרגו את המנוי 85,172 0.09%
שדרגו את המנוי 75,916 0.08%
שדרגו את המנוי 65,015 0.07%
שדרגו את המנוי 60,000 0.06%
שדרגו את המנוי 57,870 0.06%
שדרגו את המנוי 55,324 0.06%
שדרגו את המנוי 55,183 0.06%
שדרגו את המנוי 55,036 0.06%
שדרגו את המנוי 54,697 0.06%
שדרגו את המנוי 45,208 0.05%
שדרגו את המנוי 44,814 0.05%
שדרגו את המנוי 37,767 0.04%
שדרגו את המנוי 34,000 0.04%
שדרגו את המנוי 29,778 0.03%
שדרגו את המנוי 25,497 0.03%
שדרגו את המנוי 19,736 0.02%
שדרגו את המנוי 16,071 0.02%
שדרגו את המנוי 12,393 0.01%
שדרגו את המנוי 12,154 0.01%
שדרגו את המנוי 8,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,075 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,805 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,047 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית