תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק רכב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
פורסט 316,701 349,247 32,546  10.28%
מגדל 167,920 181,390 13,470  8.02%
הירשמו לצפייה 294,036 307,036 13,000  4.42%
הירשמו לצפייה 51,887 54,579 2,692  5.19%
הירשמו לצפייה 39,383 40,157 774  1.97%
שדרגו את המנוי 66,050 66,002 -48  -0.07%
שדרגו את המנוי 600 400 -200  -33.33%
שדרגו את המנוי 832,786 832,078 -708  -0.09%
שדרגו את המנוי 16,155 15,000 -1,155  -7.15%
שדרגו את המנוי 9,000 7,200 -1,800  -20.00%
שדרגו את המנוי 3,383 742 -2,641  -78.07%
שדרגו את המנוי 723,720 713,041 -10,679  -1.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,482

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,231

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
כלל 867,467 1,305,520 438,050  50.50%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 151,273 482,483 331,210  218.95%
הירשמו לצפייה 2,664,650 2,747,560 82,912  3.11%
הירשמו לצפייה 103,748 113,728 9,980  9.62%
הירשמו לצפייה 30,211 38,804 8,593  28.44%
שדרגו את המנוי 539,398 544,472 5,074  0.94%
שדרגו את המנוי 87,168 87,754 586  0.67%
שדרגו את המנוי 92,172 92,645 473  0.51%
שדרגו את המנוי 98,563 98,792 229  0.23%
שדרגו את המנוי 82,694 74,692 -8,002  -9.68%
שדרגו את המנוי 5,382,550 5,374,410 -8,139  -0.15%
שדרגו את המנוי 139,968 116,850 -23,118  -16.52%
שדרגו את המנוי 2,875,620 2,185,460 -690,164  -24.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 877,107

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -729,423

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 62,482
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,231
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 877,107
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -729,423
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,602,236 3.87%
מיטב דש 832,078 0.89%
אלטשולר - שחם 788,169 0.85%
הירשמו לצפייה 713,041 0.77%
הירשמו לצפייה 349,247 0.37%
הירשמו לצפייה 307,036 0.33%
שדרגו את המנוי 181,390 0.19%
שדרגו את המנוי 142,596 0.15%
שדרגו את המנוי 67,304 0.07%
שדרגו את המנוי 66,002 0.07%
שדרגו את המנוי 54,579 0.06%
שדרגו את המנוי 40,157 0.04%
שדרגו את המנוי 31,702 0.03%
שדרגו את המנוי 15,000 0.02%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 742 < 0.01%
שדרגו את המנוי 543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,737,925 15.81%
מנורה 5,374,410 5.77%
הראל 2,747,560 2.95%
הירשמו לצפייה 2,185,460 2.34%
הירשמו לצפייה 1,305,520 1.40%
הירשמו לצפייה 639,042 0.69%
שדרגו את המנוי 544,472 0.58%
שדרגו את המנוי 482,483 0.52%
שדרגו את המנוי 204,997 0.22%
שדרגו את המנוי 116,850 0.13%
שדרגו את המנוי 113,728 0.12%
שדרגו את המנוי 98,792 0.11%
שדרגו את המנוי 92,645 0.10%
שדרגו את המנוי 87,754 0.09%
שדרגו את המנוי 76,494 0.08%
שדרגו את המנוי 74,692 0.08%
שדרגו את המנוי 69,513 0.07%
שדרגו את המנוי 63,995 0.07%
שדרגו את המנוי 52,096 0.06%
שדרגו את המנוי 46,711 0.05%
שדרגו את המנוי 43,516 0.05%
שדרגו את המנוי 41,815 0.04%
שדרגו את המנוי 39,235 0.04%
שדרגו את המנוי 38,804 0.04%
שדרגו את המנוי 33,181 0.04%
שדרגו את המנוי 29,778 0.03%
שדרגו את המנוי 25,497 0.03%
שדרגו את המנוי 19,744 0.02%
שדרגו את המנוי 19,736 0.02%
שדרגו את המנוי 16,071 0.02%
שדרגו את המנוי 12,393 0.01%
שדרגו את המנוי 8,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,790 < 0.01%
שדרגו את המנוי 294 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית