תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק רכב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
פורסט 400,134 438,172 38,038  9.51%
אזימוט 98,529 116,037 17,508  17.77%
הירשמו לצפייה 9,510 20,253 10,743  112.97%
הירשמו לצפייה 204,467 205,995 1,528  0.75%
הירשמו לצפייה 63,263 64,632 1,369  2.16%
שדרגו את המנוי 61,912 62,625 713  1.15%
שדרגו את המנוי 15,875 16,160 285  1.80%
שדרגו את המנוי 64,567 63,944 -623  -0.96%
שדרגו את המנוי 664,633 661,799 -2,834  -0.43%
שדרגו את המנוי 630,523 618,893 -11,630  -1.84%
שדרגו את המנוי 142,596 101,942 -40,654  -28.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 70,184

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -55,741

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 482,483 489,630 7,147  1.48%
ילין לפידות 544,472 550,452 5,980  1.10%
הירשמו לצפייה 119,356 123,196 3,840  3.22%
הירשמו לצפייה 62,095 64,995 2,900  4.67%
הירשמו לצפייה 5,386,590 5,389,240 2,649  0.05%
שדרגו את המנוי 1,305,520 1,305,520 -1
שדרגו את המנוי 19,736 19,581 -155  -0.79%
שדרגו את המנוי 10,539 10,110 -429  -4.07%
שדרגו את המנוי 82,874 82,030 -844  -1.02%
שדרגו את המנוי 626,603 624,698 -1,905  -0.30%
שדרגו את המנוי 2,787,460 2,784,940 -2,521  -0.09%
שדרגו את המנוי 74,692 71,634 -3,058  -4.09%
שדרגו את המנוי 2,089,540 2,073,850 -15,690  -0.75%
שדרגו את המנוי 33,181 17,079 -16,102  -48.53%
שדרגו את המנוי 25,497 8,590 -16,907  -66.31%
שדרגו את המנוי 38,804 20,362 -18,442  -47.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,516

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -76,054

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 70,184
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -55,741
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 22,516
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -76,054
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,404,565 3.65%
אלטשולר - שחם 726,869 0.78%
מיטב דש 661,799 0.71%
הירשמו לצפייה 618,893 0.66%
הירשמו לצפייה 438,172 0.47%
הירשמו לצפייה 301,536 0.32%
שדרגו את המנוי 205,995 0.22%
שדרגו את המנוי 116,037 0.12%
שדרגו את המנוי 101,942 0.11%
שדרגו את המנוי 64,632 0.07%
שדרגו את המנוי 63,944 0.07%
שדרגו את המנוי 62,625 0.07%
שדרגו את המנוי 20,253 0.02%
שדרגו את המנוי 16,160 0.02%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,499,380 15.56%
מנורה 5,389,240 5.78%
הראל 2,784,940 2.99%
הירשמו לצפייה 2,073,850 2.23%
הירשמו לצפייה 1,305,520 1.40%
הירשמו לצפייה 624,698 0.67%
שדרגו את המנוי 550,452 0.59%
שדרגו את המנוי 489,630 0.53%
שדרגו את המנוי 204,997 0.22%
שדרגו את המנוי 123,196 0.13%
שדרגו את המנוי 102,533 0.11%
שדרגו את המנוי 96,912 0.10%
שדרגו את המנוי 82,030 0.09%
שדרגו את המנוי 76,494 0.08%
שדרגו את המנוי 71,634 0.08%
שדרגו את המנוי 64,995 0.07%
שדרגו את המנוי 62,679 0.07%
שדרגו את המנוי 57,776 0.06%
שדרגו את המנוי 46,711 0.05%
שדרגו את המנוי 43,516 0.05%
שדרגו את המנוי 41,815 0.04%
שדרגו את המנוי 29,778 0.03%
שדרגו את המנוי 20,362 0.02%
שדרגו את המנוי 19,744 0.02%
שדרגו את המנוי 19,581 0.02%
שדרגו את המנוי 19,173 0.02%
שדרגו את המנוי 17,079 0.02%
שדרגו את המנוי 12,393 0.01%
שדרגו את המנוי 10,110 0.01%
שדרגו את המנוי 8,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,482 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 294 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית