תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק רכב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 298,139 306,638 8,499  2.85%
אקסלנס 34,362 37,819 3,457  10.06%
הירשמו לצפייה 174,946 176,993 2,047  1.17%
הירשמו לצפייה 653,120 653,551 431  0.07%
הירשמו לצפייה 28,586 28,375 -211  -0.74%
שדרגו את המנוי 13,053 10,570 -2,483  -19.02%
שדרגו את המנוי 135,035 130,253 -4,782  -3.54%
שדרגו את המנוי 61,226 55,509 -5,717  -9.34%
שדרגו את המנוי 755,065 746,502 -8,563  -1.13%
שדרגו את המנוי 187,500 154,689 -32,811  -17.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,434

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,567

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 3,908,540 5,358,000 1,449,450  37.08%
הפניקס 1,480,300 1,571,250 90,953  6.14%
הירשמו לצפייה 12,000 82,694 70,694  589.12%
הירשמו לצפייה 68,569 87,132 18,563  27.07%
הירשמו לצפייה 2,488,080 2,495,680 7,604  0.31%
שדרגו את המנוי 95,156 98,563 3,407  3.58%
שדרגו את המנוי 57,556 56,708 -848  -1.47%
שדרגו את המנוי 869,628 867,466 -2,162  -0.25%
שדרגו את המנוי 839,671 832,671 -7,000  -0.83%
שדרגו את המנוי 83,099 76,019 -7,080  -8.52%
שדרגו את המנוי 109,461 102,379 -7,082  -6.47%
שדרגו את המנוי 43,071 35,521 -7,550  -17.53%
שדרגו את המנוי 554,740 539,398 -15,342  -2.77%
שדרגו את המנוי 56,296 5,667 -50,629  -89.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,640,671

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -97,693

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,434
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -54,567
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,640,671
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -97,693
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,761,432 4.04%
אלטשולר - שחם 898,489 0.96%
מיטב דש 746,502 0.80%
הירשמו לצפייה 653,551 0.70%
הירשמו לצפייה 369,485 0.40%
הירשמו לצפייה 306,638 0.33%
שדרגו את המנוי 176,993 0.19%
שדרגו את המנוי 154,689 0.17%
שדרגו את המנוי 142,596 0.15%
שדרגו את המנוי 130,253 0.14%
שדרגו את המנוי 55,509 0.06%
שדרגו את המנוי 37,819 0.04%
שדרגו את המנוי 31,216 0.03%
שדרגו את המנוי 28,375 0.03%
שדרגו את המנוי 14,600 0.02%
שדרגו את המנוי 10,570 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,596,978 14.59%
מנורה 5,358,000 5.75%
הראל 2,495,680 2.68%
הירשמו לצפייה 1,571,250 1.69%
הירשמו לצפייה 867,466 0.93%
הירשמו לצפייה 832,671 0.89%
שדרגו את המנוי 539,398 0.58%
שדרגו את המנוי 482,483 0.52%
שדרגו את המנוי 204,997 0.22%
שדרגו את המנוי 116,484 0.12%
שדרגו את המנוי 102,379 0.11%
שדרגו את המנוי 98,563 0.11%
שדרגו את המנוי 91,939 0.10%
שדרגו את המנוי 87,132 0.09%
שדרגו את המנוי 82,694 0.09%
שדרגו את המנוי 76,494 0.08%
שדרגו את המנוי 76,019 0.08%
שדרגו את המנוי 56,708 0.06%
שדרגו את המנוי 55,036 0.06%
שדרגו את המנוי 54,903 0.06%
שדרגו את המנוי 46,711 0.05%
שדרגו את המנוי 43,516 0.05%
שדרגו את המנוי 41,815 0.04%
שדרגו את המנוי 35,521 0.04%
שדרגו את המנוי 29,778 0.03%
שדרגו את המנוי 25,497 0.03%
שדרגו את המנוי 19,744 0.02%
שדרגו את המנוי 19,581 0.02%
שדרגו את המנוי 16,071 0.02%
שדרגו את המנוי 12,393 0.01%
שדרגו את המנוי 8,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,667 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,376 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית