תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק רכב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מיטב דש 762,042 800,078 38,036  4.99%
הראל 34,000 50,933 16,933  49.80%
הירשמו לצפייה 52,338 60,617 8,279  15.82%
הירשמו לצפייה 719,581 726,853 7,272  1.01%
הירשמו לצפייה 209,125 211,502 2,377  1.14%
שדרגו את המנוי 924 2,550 1,626  175.97%
שדרגו את המנוי 48,522 49,891 1,369  2.82%
שדרגו את המנוי 162,269 155,863 -6,406  -3.95%
שדרגו את המנוי 107,227 100,511 -6,716  -6.26%
שדרגו את המנוי 49,535 37,369 -12,166  -24.56%
שדרגו את המנוי 308,035 294,036 -13,999  -4.54%
שדרגו את המנוי 61,714 4,001 -57,713  -93.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,892

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -97,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 1,953,120 2,875,620 922,500  47.23%
הראל 2,495,680 2,664,650 168,970  6.77%
הירשמו לצפייה 5,358,000 5,382,550 24,550  0.46%
הירשמו לצפייה 116,484 139,968 23,484  20.16%
הירשמו לצפייה 55,036 63,995 8,959  16.28%
שדרגו את המנוי 102,379 103,748 1,369  1.34%
שדרגו את המנוי 91,939 92,172 233  0.25%
שדרגו את המנוי 19,581 19,736 155  0.79%
שדרגו את המנוי 87,132 87,168 36  0.04%
שדרגו את המנוי 867,466 867,467 1
שדרגו את המנוי 3,530 1,790 -1,740  -49.29%
שדרגו את המנוי 35,521 33,181 -2,340  -6.59%
שדרגו את המנוי 56,708 52,096 -4,612  -8.13%
שדרגו את המנוי 76,019 69,513 -6,506  -8.56%
שדרגו את המנוי 37,814 30,211 -7,603  -20.11%
שדרגו את המנוי 482,483 151,273 -331,210  -68.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,150,257

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -354,011

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 75,892
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -97,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,150,257
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -354,011
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,471,867 3.73%
אלטשולר - שחם 806,769 0.87%
מיטב דש 800,078 0.86%
הירשמו לצפייה 726,853 0.78%
הירשמו לצפייה 294,036 0.32%
הירשמו לצפייה 211,502 0.23%
שדרגו את המנוי 155,863 0.17%
שדרגו את המנוי 142,596 0.15%
שדרגו את המנוי 100,511 0.11%
שדרגו את המנוי 60,617 0.07%
שדרגו את המנוי 50,933 0.05%
שדרגו את המנוי 49,891 0.05%
שדרגו את המנוי 37,369 0.04%
שדרגו את המנוי 16,155 0.02%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,919,961 14.94%
מנורה 5,382,550 5.78%
הפניקס 2,875,620 3.09%
הירשמו לצפייה 2,664,650 2.86%
הירשמו לצפייה 867,467 0.93%
הירשמו לצפייה 539,398 0.58%
שדרגו את המנוי 204,997 0.22%
שדרגו את המנוי 151,273 0.16%
שדרגו את המנוי 139,968 0.15%
שדרגו את המנוי 103,748 0.11%
שדרגו את המנוי 98,563 0.11%
שדרגו את המנוי 92,172 0.10%
שדרגו את המנוי 87,168 0.09%
שדרגו את המנוי 82,694 0.09%
שדרגו את המנוי 76,494 0.08%
שדרגו את המנוי 69,513 0.07%
שדרגו את המנוי 63,995 0.07%
שדרגו את המנוי 52,096 0.06%
שדרגו את המנוי 46,711 0.05%
שדרגו את המנוי 43,516 0.05%
שדרגו את המנוי 41,815 0.04%
שדרגו את המנוי 33,181 0.04%
שדרגו את המנוי 30,211 0.03%
שדרגו את המנוי 29,778 0.03%
שדרגו את המנוי 25,497 0.03%
שדרגו את המנוי 19,744 0.02%
שדרגו את המנוי 19,736 0.02%
שדרגו את המנוי 16,071 0.02%
שדרגו את המנוי 12,393 0.01%
שדרגו את המנוי 8,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,790 < 0.01%
שדרגו את המנוי 294 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית