תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דלק רכב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 760,655 815,399 54,744  7.20%
ברומטר 14,598 42,819 28,221  193.32%
הירשמו לצפייה 40,000 67,000 27,000  67.50%
הירשמו לצפייה 85,332 99,847 14,515  17.01%
הירשמו לצפייה 210,992 221,302 10,310  4.89%
שדרגו את המנוי 64,649 65,501 852  1.32%
שדרגו את המנוי 250 500 250  100.00%
שדרגו את המנוי 22,997 18,680 -4,317  -18.77%
שדרגו את המנוי 111,272 103,319 -7,953  -7.15%
שדרגו את המנוי 301,536 291,884 -9,652  -3.20%
שדרגו את המנוי 19,889 8,002 -11,887  -59.77%
שדרגו את המנוי 136,133 75,000 -61,133  -44.91%
שדרגו את המנוי 672,530 564,903 -107,627  -16.00%
שדרגו את המנוי 581,242 470,306 -110,936  -19.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 135,892

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -313,505

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 2,073,850 2,153,070 79,217  3.82%
ילין לפידות 550,452 584,037 33,585  6.10%
הירשמו לצפייה 624,698 638,890 14,192  2.27%
הירשמו לצפייה 41,815 50,915 9,100  21.76%
הירשמו לצפייה 123,196 125,178 1,982  1.61%
שדרגו את המנוי 102,533 102,872 339  0.33%
שדרגו את המנוי 2,784,940 2,785,200 261  0.01%
שדרגו את המנוי 82,030 82,097 67  0.08%
שדרגו את המנוי 1,305,520 1,305,520 1
שדרגו את המנוי 5,389,240 5,389,170 -76
שדרגו את המנוי 10,110 9,591 -519  -5.13%
שדרגו את המנוי 76,494 75,518 -976  -1.28%
שדרגו את המנוי 71,634 60,004 -11,630  -16.24%
שדרגו את המנוי 62,679 47,097 -15,582  -24.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 138,744

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,783

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 135,892
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -313,505
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 138,744
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -28,783
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,360,808 3.61%
אלטשולר - שחם 815,399 0.87%
מיטב דש 564,903 0.61%
הירשמו לצפייה 470,306 0.50%
הירשמו לצפייה 443,154 0.48%
הירשמו לצפייה 291,884 0.31%
שדרגו את המנוי 221,302 0.24%
שדרגו את המנוי 103,319 0.11%
שדרגו את המנוי 99,847 0.11%
שדרגו את המנוי 75,000 0.08%
שדרגו את המנוי 67,000 0.07%
שדרגו את המנוי 65,501 0.07%
שדרגו את המנוי 44,729 0.05%
שדרגו את המנוי 42,819 0.05%
שדרגו את המנוי 18,680 0.02%
שדרגו את המנוי 13,308 0.01%
שדרגו את המנוי 8,590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,002 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,579,944 15.64%
מנורה 5,389,170 5.78%
הראל 2,785,200 2.99%
הירשמו לצפייה 2,153,070 2.31%
הירשמו לצפייה 1,305,520 1.40%
הירשמו לצפייה 638,890 0.69%
שדרגו את המנוי 584,037 0.63%
שדרגו את המנוי 489,630 0.53%
שדרגו את המנוי 204,997 0.22%
שדרגו את המנוי 125,178 0.13%
שדרגו את המנוי 102,872 0.11%
שדרגו את המנוי 96,912 0.10%
שדרגו את המנוי 82,097 0.09%
שדרגו את המנוי 75,518 0.08%
שדרגו את המנוי 64,995 0.07%
שדרגו את המנוי 60,004 0.06%
שדרגו את המנוי 57,776 0.06%
שדרגו את המנוי 50,915 0.05%
שדרגו את המנוי 47,097 0.05%
שדרגו את המנוי 46,711 0.05%
שדרגו את המנוי 43,516 0.05%
שדרגו את המנוי 29,778 0.03%
שדרגו את המנוי 20,362 0.02%
שדרגו את המנוי 19,744 0.02%
שדרגו את המנוי 19,173 0.02%
שדרגו את המנוי 17,079 0.02%
שדרגו את המנוי 12,393 0.01%
שדרגו את המנוי 9,591 0.01%
שדרגו את המנוי 8,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,482 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 294 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית