תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק רכב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
ברומטר 50,187 53,864 3,677  7.33%
פורסט 321,190 324,189 2,999  0.93%
הירשמו לצפייה 295,707 296,297 590  0.20%
הירשמו לצפייה 8,931 8,250 -681  -7.63%
הירשמו לצפייה 1,510 577 -933  -61.79%
שדרגו את המנוי 66,734 65,360 -1,374  -2.06%
שדרגו את המנוי 107,807 100,283 -7,524  -6.98%
שדרגו את המנוי 77,426 63,327 -14,099  -18.21%
שדרגו את המנוי 133,539 112,450 -21,089  -15.79%
שדרגו את המנוי 374,824 330,828 -43,996  -11.74%
שדרגו את המנוי 291,884 197,000 -94,884  -32.51%
שדרגו את המנוי 400,942 250,560 -150,382  -37.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,266

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -334,962

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 1,305,520 1,893,500 587,986  45.04%
הכשרה ביטוח 47,097 539,561 492,464  1,045.64%
הירשמו לצפייה 19,173 91,373 72,200  376.57%
הירשמו לצפייה 7,482 31,482 24,000  320.77%
הירשמו לצפייה 2,153,070 2,171,680 18,616  0.86%
שדרגו את המנוי 57,776 75,199 17,423  30.16%
שדרגו את המנוי 75,518 88,268 12,750  16.88%
שדרגו את המנוי 5,389,170 5,393,740 4,576  0.08%
שדרגו את המנוי 2,785,200 2,788,980 3,786  0.14%
שדרגו את המנוי 9,591 9,561 -30  -0.31%
שדרגו את המנוי 17,079 15,249 -1,830  -10.71%
שדרגו את המנוי 125,178 123,244 -1,934  -1.54%
שדרגו את המנוי 82,097 77,378 -4,719  -5.75%
שדרגו את המנוי 638,890 615,178 -23,712  -3.71%
שדרגו את המנוי 96,912 63,053 -33,859  -34.94%
שדרגו את המנוי 60,004 5,713 -54,291  -90.48%
שדרגו את המנוי 204,997 119,175 -85,822  -41.87%
שדרגו את המנוי 584,037 372,343 -211,694  -36.25%
שדרגו את המנוי 489,630 138,830 -350,800  -71.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,233,801

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -768,691

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,266
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -334,962
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,233,801
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -768,691
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,318,796 3.56%
אלטשולר - שחם 1,443,510 1.55%
פסגות 330,828 0.35%
הירשמו לצפייה 324,189 0.35%
הירשמו לצפייה 296,297 0.32%
הירשמו לצפייה 250,560 0.27%
שדרגו את המנוי 197,000 0.21%
שדרגו את המנוי 112,450 0.12%
שדרגו את המנוי 100,283 0.11%
שדרגו את המנוי 67,000 0.07%
שדרגו את המנוי 65,360 0.07%
שדרגו את המנוי 63,327 0.07%
שדרגו את המנוי 53,864 0.06%
שדרגו את המנוי 8,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,877,009 27.76%
אלטשולר - שחם 10,722,100 11.50%
מנורה 5,393,740 5.79%
הירשמו לצפייה 2,788,980 2.99%
הירשמו לצפייה 2,171,680 2.33%
הירשמו לצפייה 1,893,500 2.03%
שדרגו את המנוי 615,178 0.66%
שדרגו את המנוי 539,561 0.58%
שדרגו את המנוי 372,343 0.40%
שדרגו את המנוי 138,830 0.15%
שדרגו את המנוי 123,244 0.13%
שדרגו את המנוי 119,175 0.13%
שדרגו את המנוי 102,872 0.11%
שדרגו את המנוי 91,373 0.10%
שדרגו את המנוי 88,268 0.09%
שדרגו את המנוי 77,378 0.08%
שדרגו את המנוי 75,199 0.08%
שדרגו את המנוי 64,995 0.07%
שדרגו את המנוי 63,053 0.07%
שדרגו את המנוי 59,250 0.06%
שדרגו את המנוי 50,915 0.05%
שדרגו את המנוי 46,711 0.05%
שדרגו את המנוי 43,516 0.05%
שדרגו את המנוי 31,482 0.03%
שדרגו את המנוי 29,778 0.03%
שדרגו את המנוי 22,652 0.02%
שדרגו את המנוי 20,362 0.02%
שדרגו את המנוי 19,744 0.02%
שדרגו את המנוי 16,912 0.02%
שדרגו את המנוי 15,249 0.02%
שדרגו את המנוי 13,635 0.01%
שדרגו את המנוי 9,561 0.01%
שדרגו את המנוי 8,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 294 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית