תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פיבי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 86,167 89,444 3,277  3.80%
אקסלנס 45,568 47,055 1,487  3.26%
הירשמו לצפייה 12,132 13,014 882  7.27%
הירשמו לצפייה 32,541 33,419 878  2.70%
הירשמו לצפייה 107,525 107,754 229  0.21%
שדרגו את המנוי 76,878 76,367 -511  -0.66%
שדרגו את המנוי 1,402 722 -680  -48.50%
שדרגו את המנוי 269,577 255,239 -14,338  -5.32%
שדרגו את המנוי 166,295 148,565 -17,730  -10.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,753

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,259

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 63,162 227,572 164,410  260.30%
מיטב דש 298,756 432,368 133,612  44.72%
הירשמו לצפייה 985,210 1,004,470 19,264  1.95%
הירשמו לצפייה 90,460 98,362 7,902  8.74%
הירשמו לצפייה 7,334 11,151 3,817  52.05%
שדרגו את המנוי 1,146,110 1,149,190 3,073  0.27%
שדרגו את המנוי 59,373 61,467 2,094  3.53%
שדרגו את המנוי 863,227 863,351 124  0.01%
שדרגו את המנוי 37,837 37,926 89  0.24%
שדרגו את המנוי 11,746 11,723 -23  -0.20%
שדרגו את המנוי 818,836 818,761 -75  -0.01%
שדרגו את המנוי 18,426 18,334 -92  -0.50%
שדרגו את המנוי 20,630 20,529 -101  -0.49%
שדרגו את המנוי 7,084 6,952 -132  -1.86%
שדרגו את המנוי 4,962 4,607 -355  -7.15%
שדרגו את המנוי 17,921 17,263 -658  -3.67%
שדרגו את המנוי 13,733 12,952 -781  -5.69%
שדרגו את המנוי 1,200,340 1,199,560 -782  -0.06%
שדרגו את המנוי 207,048 205,573 -1,475  -0.71%
שדרגו את המנוי 106,049 102,912 -3,137  -2.96%
שדרגו את המנוי 53,253 49,932 -3,321  -6.24%
שדרגו את המנוי 7,873 4,410 -3,463  -43.99%
שדרגו את המנוי 64,409 59,909 -4,500  -6.99%
שדרגו את המנוי 278,284 269,572 -8,712  -3.13%
שדרגו את המנוי 1,401,890 1,378,000 -23,887  -1.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 334,385

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -51,494

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,753
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,259
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 334,385
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -51,494
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,260,962 3.56%
ילין לפידות 311,123 0.88%
אלטשולר - שחם 255,239 0.72%
הירשמו לצפייה 148,565 0.42%
הירשמו לצפייה 115,458 0.33%
הירשמו לצפייה 107,754 0.30%
שדרגו את המנוי 89,444 0.25%
שדרגו את המנוי 76,367 0.22%
שדרגו את המנוי 47,055 0.13%
שדרגו את המנוי 38,714 0.11%
שדרגו את המנוי 33,419 0.09%
שדרגו את המנוי 20,088 0.06%
שדרגו את המנוי 13,014 0.04%
שדרגו את המנוי 4,000 0.01%
שדרגו את המנוי 722 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,322,909 23.48%
ילין לפידות 1,378,000 3.89%
הראל 1,199,560 3.38%
הירשמו לצפייה 1,149,190 3.24%
הירשמו לצפייה 1,004,470 2.83%
הירשמו לצפייה 863,351 2.44%
שדרגו את המנוי 818,761 2.31%
שדרגו את המנוי 432,368 1.22%
שדרגו את המנוי 269,572 0.76%
שדרגו את המנוי 227,572 0.64%
שדרגו את המנוי 205,573 0.58%
שדרגו את המנוי 102,912 0.29%
שדרגו את המנוי 98,362 0.28%
שדרגו את המנוי 63,360 0.18%
שדרגו את המנוי 61,467 0.17%
שדרגו את המנוי 59,909 0.17%
שדרגו את המנוי 49,932 0.14%
שדרגו את המנוי 45,730 0.13%
שדרגו את המנוי 37,926 0.11%
שדרגו את המנוי 22,047 0.06%
שדרגו את המנוי 20,529 0.06%
שדרגו את המנוי 19,457 0.05%
שדרגו את המנוי 18,334 0.05%
שדרגו את המנוי 17,263 0.05%
שדרגו את המנוי 16,238 0.05%
שדרגו את המנוי 15,359 0.04%
שדרגו את המנוי 13,268 0.04%
שדרגו את המנוי 12,952 0.04%
שדרגו את המנוי 12,554 0.04%
שדרגו את המנוי 11,723 0.03%
שדרגו את המנוי 11,231 0.03%
שדרגו את המנוי 11,151 0.03%
שדרגו את המנוי 8,954 0.03%
שדרגו את המנוי 7,894 0.02%
שדרגו את המנוי 6,952 0.02%
שדרגו את המנוי 4,903 0.01%
שדרגו את המנוי 4,607 0.01%
שדרגו את המנוי 4,455 0.01%
שדרגו את המנוי 4,410 0.01%
שדרגו את המנוי 3,188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,671 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,679 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית