אלקטרה - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
פרופאונד 253 2,203 1,950  770.75%
אושן 1,200 1,455 255  21.25%
הירשמו לצפייה 644 846 202  31.37%
הירשמו לצפייה 58 180 122  210.34%
הירשמו לצפייה 747 839 92  12.32%
שדרגו את המנוי 358 396 38  10.61%
שדרגו את המנוי 3,154 3,181 27  0.86%
שדרגו את המנוי 420 400 -20  -4.76%
שדרגו את המנוי 255 231 -24  -9.41%
שדרגו את המנוי 2,192 2,121 -71  -3.24%
שדרגו את המנוי 1,472 1,338 -134  -9.10%
שדרגו את המנוי 9,089 8,942 -147  -1.62%
שדרגו את המנוי 910 748 -162  -17.80%
שדרגו את המנוי 20,365 20,187 -178  -0.87%
שדרגו את המנוי 835 635 -200  -23.95%
שדרגו את המנוי 2,493 2,254 -239  -9.59%
שדרגו את המנוי 576 249 -327  -56.77%
שדרגו את המנוי 14,667 12,484 -2,183  -14.88%
שדרגו את המנוי 11,042 8,348 -2,694  -24.40%
שדרגו את המנוי 79,520 76,425 -3,095  -3.89%
שדרגו את המנוי 12,470 8,572 -3,898  -31.26%
שדרגו את המנוי 19,374 14,166 -5,208  -26.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,686

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,580

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
פסגות 19,347 30,752 11,405  58.95%
רעות 1,662 5,495 3,833  230.63%
הירשמו לצפייה 4,408 5,007 599  13.59%
הירשמו לצפייה 8,005 8,187 182  2.27%
הירשמו לצפייה 87,063 87,129 66  0.08%
שדרגו את המנוי 5,111 5,127 16  0.31%
שדרגו את המנוי 204,916 204,928 12  0.01%
שדרגו את המנוי 8,292 8,300 8  0.10%
שדרגו את המנוי 1,053 1,048 -5  -0.47%
שדרגו את המנוי 2,238 2,224 -14  -0.63%
שדרגו את המנוי 245 212 -33  -13.47%
שדרגו את המנוי 598 542 -56  -9.36%
שדרגו את המנוי 1,601 1,528 -73  -4.56%
שדרגו את המנוי 3,883 3,794 -89  -2.29%
שדרגו את המנוי 13,955 13,853 -102  -0.73%
שדרגו את המנוי 3,716 3,606 -110  -2.96%
שדרגו את המנוי 860 680 -180  -20.93%
שדרגו את המנוי 820 600 -220  -26.83%
שדרגו את המנוי 6,102 5,813 -289  -4.74%
שדרגו את המנוי 18,132 17,787 -345  -1.90%
שדרגו את המנוי 2,082 1,643 -439  -21.09%
שדרגו את המנוי 5,770 5,235 -535  -9.27%
שדרגו את המנוי 1,109 491 -618  -55.73%
שדרגו את המנוי 105,735 104,841 -894  -0.85%
שדרגו את המנוי 2,580 1,173 -1,407  -54.53%
שדרגו את המנוי 2,810 415 -2,395  -85.23%
שדרגו את המנוי 14,359 11,639 -2,720  -18.94%
שדרגו את המנוי 9,118 4,565 -4,553  -49.93%
שדרגו את המנוי 90,911 86,316 -4,595  -5.05%
שדרגו את המנוי 321,894 296,477 -25,417  -7.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,121

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -45,089

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,686
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,580
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,121
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -45,089
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 171,638 4.75%
אלטשולר - שחם 76,425 2.11%
פסגות 20,187 0.56%
הירשמו לצפייה 14,166 0.39%
הירשמו לצפייה 12,484 0.35%
הירשמו לצפייה 8,942 0.25%
שדרגו את המנוי 8,572 0.24%
שדרגו את המנוי 8,348 0.23%
שדרגו את המנוי 3,181 0.09%
שדרגו את המנוי 2,784 0.08%
שדרגו את המנוי 2,254 0.06%
שדרגו את המנוי 2,203 0.06%
שדרגו את המנוי 2,121 0.06%
שדרגו את המנוי 1,606 0.04%
שדרגו את המנוי 1,455 0.04%
שדרגו את המנוי 1,338 0.04%
שדרגו את המנוי 927 0.03%
שדרגו את המנוי 846 0.02%
שדרגו את המנוי 839 0.02%
שדרגו את המנוי 748 0.02%
שדרגו את המנוי 635 0.02%
שדרגו את המנוי 400 0.01%
שדרגו את המנוי 396 0.01%
שדרגו את המנוי 249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 990,326 27.41%
מגדל 296,477 8.20%
כלל 204,928 5.67%
הירשמו לצפייה 104,841 2.90%
הירשמו לצפייה 87,129 2.41%
הירשמו לצפייה 86,316 2.39%
שדרגו את המנוי 43,219 1.20%
שדרגו את המנוי 30,752 0.85%
שדרגו את המנוי 17,787 0.49%
שדרגו את המנוי 13,853 0.38%
שדרגו את המנוי 11,639 0.32%
שדרגו את המנוי 8,300 0.23%
שדרגו את המנוי 8,187 0.23%
שדרגו את המנוי 6,961 0.19%
שדרגו את המנוי 5,813 0.16%
שדרגו את המנוי 5,495 0.15%
שדרגו את המנוי 5,235 0.14%
שדרגו את המנוי 5,127 0.14%
שדרגו את המנוי 5,007 0.14%
שדרגו את המנוי 4,565 0.13%
שדרגו את המנוי 3,794 0.10%
שדרגו את המנוי 3,657 0.10%
שדרגו את המנוי 3,606 0.10%
שדרגו את המנוי 3,209 0.09%
שדרגו את המנוי 3,031 0.08%
שדרגו את המנוי 2,224 0.06%
שדרגו את המנוי 2,010 0.06%
שדרגו את המנוי 1,708 0.05%
שדרגו את המנוי 1,643 0.05%
שדרגו את המנוי 1,615 0.04%
שדרגו את המנוי 1,528 0.04%
שדרגו את המנוי 1,427 0.04%
שדרגו את המנוי 1,173 0.03%
שדרגו את המנוי 1,048 0.03%
שדרגו את המנוי 1,044 0.03%
שדרגו את המנוי 735 0.02%
שדרגו את המנוי 729 0.02%
שדרגו את המנוי 680 0.02%
שדרגו את המנוי 600 0.02%
שדרגו את המנוי 542 0.01%
שדרגו את המנוי 521 0.01%
שדרגו את המנוי 491 0.01%
שדרגו את המנוי 415 0.01%
שדרגו את המנוי 373 0.01%
שדרגו את המנוי 371 0.01%
שדרגו את המנוי 309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 212 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקטרה בניהולו של איתמר דויטשר דיווחה כי זכתה במכרז לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות אלקטרו מכאניות ומיסעות בטון בקו המהיר של רכבת ישראל לירושלים. הפרויקט בהיקף של כ- 761 מיליון שקל, יעשה בשיתוף שתי חברות זרות וצפוי להסתיים תוך 34 חודשים. #רכבת_ישראל #איתמר_דויטשר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית