תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
הראל 4,606 6,677 2,071  44.96%
מגדל 5,893 6,331 438  7.43%
הירשמו לצפייה 17,795 18,017 222  1.25%
הירשמו לצפייה 34,523 34,672 149  0.43%
הירשמו לצפייה 13,972 14,060 88  0.63%
שדרגו את המנוי 720 790 70  9.72%
שדרגו את המנוי 30 48 18  60.00%
שדרגו את המנוי 255 265 10  3.92%
שדרגו את המנוי 1,213 1,220 7  0.58%
שדרגו את המנוי 384 388 4  1.04%
שדרגו את המנוי 4,877 4,869 -8  -0.16%
שדרגו את המנוי -343 -364 -21  6.12%
שדרגו את המנוי 1,165 1,143 -22  -1.89%
שדרגו את המנוי 945 919 -26  -2.75%
שדרגו את המנוי 58 27 -31  -53.45%
שדרגו את המנוי 528 482 -46  -8.71%
שדרגו את המנוי 470 420 -50  -10.64%
שדרגו את המנוי 1,845 1,756 -89  -4.82%
שדרגו את המנוי 1,503 1,327 -176  -11.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,077

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -469

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מיטב דש 63,139 82,560 19,421  30.76%
כלל 215,419 233,499 18,080  8.39%
הירשמו לצפייה 11,865 12,513 648  5.46%
הירשמו לצפייה 5,795 6,321 526  9.08%
הירשמו לצפייה 26,485 26,985 500  1.89%
שדרגו את המנוי 3,235 3,345 110  3.40%
שדרגו את המנוי 3,849 3,911 62  1.61%
שדרגו את המנוי 1,109 1,154 45  4.06%
שדרגו את המנוי 5,139 5,159 20  0.39%
שדרגו את המנוי 1,679 1,680 1  0.06%
שדרגו את המנוי 110,327 110,326 -1
שדרגו את המנוי 411 408 -3  -0.73%
שדרגו את המנוי 113 98 -15  -13.27%
שדרגו את המנוי 380 285 -95  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,742 2,601 -141  -5.14%
שדרגו את המנוי 3,031 2,856 -175  -5.77%
שדרגו את המנוי 3,149 2,849 -300  -9.53%
שדרגו את המנוי 889 309 -580  -65.24%
שדרגו את המנוי 1,617 940 -677  -41.87%
שדרגו את המנוי 18,640 17,801 -839  -4.50%
שדרגו את המנוי 88,012 87,005 -1,007  -1.14%
שדרגו את המנוי 3,000 1,500 -1,500  -50.00%
שדרגו את המנוי 63,655 61,841 -1,814  -2.85%
שדרגו את המנוי 82,812 77,437 -5,375  -6.49%
שדרגו את המנוי 29,888 16,788 -13,100  -43.83%
שדרגו את המנוי 309,655 206,327 -103,328  -33.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,413

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -128,950

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,077
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -469
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 39,413
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -128,950
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 95,667 2.64%
אלטשולר - שחם 34,672 0.96%
מיטב דש 18,017 0.50%
הירשמו לצפייה 14,060 0.39%
הירשמו לצפייה 6,677 0.18%
הירשמו לצפייה 6,331 0.18%
שדרגו את המנוי 4,869 0.13%
שדרגו את המנוי 1,756 0.05%
שדרגו את המנוי 1,334 0.04%
שדרגו את המנוי 1,327 0.04%
שדרגו את המנוי 1,220 0.03%
שדרגו את המנוי 1,143 0.03%
שדרגו את המנוי 919 0.03%
שדרגו את המנוי 790 0.02%
שדרגו את המנוי 655 0.02%
שדרגו את המנוי 482 0.01%
שדרגו את המנוי 420 0.01%
שדרגו את המנוי 388 0.01%
שדרגו את המנוי 328 < 0.01%
שדרגו את המנוי 265 < 0.01%
שדרגו את המנוי 161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -364 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,043,567 28.85%
כלל 233,499 6.46%
מגדל 206,327 5.70%
הירשמו לצפייה 110,326 3.05%
הירשמו לצפייה 87,005 2.41%
הירשמו לצפייה 82,560 2.28%
שדרגו את המנוי 77,437 2.14%
שדרגו את המנוי 61,841 1.71%
שדרגו את המנוי 29,872 0.83%
שדרגו את המנוי 26,985 0.75%
שדרגו את המנוי 17,801 0.49%
שדרגו את המנוי 16,788 0.46%
שדרגו את המנוי 12,513 0.35%
שדרגו את המנוי 8,625 0.24%
שדרגו את המנוי 7,997 0.22%
שדרגו את המנוי 6,961 0.19%
שדרגו את המנוי 6,321 0.17%
שדרגו את המנוי 5,159 0.14%
שדרגו את המנוי 4,307 0.12%
שדרגו את המנוי 3,911 0.11%
שדרגו את המנוי 3,345 0.09%
שדרגו את המנוי 3,275 0.09%
שדרגו את המנוי 3,104 0.09%
שדרגו את המנוי 2,856 0.08%
שדרגו את המנוי 2,849 0.08%
שדרגו את המנוי 2,601 0.07%
שדרגו את המנוי 2,364 0.07%
שדרגו את המנוי 2,190 0.06%
שדרגו את המנוי 1,693 0.05%
שדרגו את המנוי 1,680 0.05%
שדרגו את המנוי 1,646 0.05%
שדרגו את המנוי 1,628 0.05%
שדרגו את המנוי 1,500 0.04%
שדרגו את המנוי 1,154 0.03%
שדרגו את המנוי 940 0.03%
שדרגו את המנוי 851 0.02%
שדרגו את המנוי 718 0.02%
שדרגו את המנוי 511 0.01%
שדרגו את המנוי 408 0.01%
שדרגו את המנוי 359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 345 < 0.01%
שדרגו את המנוי 339 < 0.01%
שדרגו את המנוי 309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 284 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלקטרה בניהולו של איתמר דויטשר דיווחה כי זכתה במכרז לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות אלקטרו מכאניות ומיסעות בטון בקו המהיר של רכבת ישראל לירושלים. הפרויקט בהיקף של כ- 761 מיליון שקל, יעשה בשיתוף שתי חברות זרות וצפוי להסתיים תוך 34 חודשים. #רכבת_ישראל #איתמר_דויטשר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית