תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אלקטרה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 25,081 57,176 32,095  127.97%
הראל 11,030 17,094 6,064  54.98%
הירשמו לצפייה 12,727 16,450 3,723  29.25%
הירשמו לצפייה 8,586 10,033 1,447  16.85%
הירשמו לצפייה 700 1,037 337  48.14%
שדרגו את המנוי -30 20 50  -166.67%
שדרגו את המנוי 1,249 1,285 36  2.88%
שדרגו את המנוי 165 195 30  18.18%
שדרגו את המנוי 10 17 7  70.00%
שדרגו את המנוי 1,207 1,195 -12  -0.99%
שדרגו את המנוי -33 -45 -12  36.36%
שדרגו את המנוי 404 375 -29  -7.18%
שדרגו את המנוי 1,072 1,039 -33  -3.08%
שדרגו את המנוי -1,098 -1,151 -53  4.83%
שדרגו את המנוי 359 300 -59  -16.43%
שדרגו את המנוי 532 458 -74  -13.91%
שדרגו את המנוי 1,180 992 -188  -15.93%
שדרגו את המנוי 1,895 1,537 -358  -18.89%
שדרגו את המנוי 4,356 3,003 -1,353  -31.06%
שדרגו את המנוי 19,277 17,318 -1,959  -10.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 43,789

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,130

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 206,327 323,657 117,330  56.87%
מיטב דש 82,560 120,030 37,470  45.39%
הירשמו לצפייה 1,628 3,228 1,600  98.28%
הירשמו לצפייה 7,997 9,124 1,127  14.09%
הירשמו לצפייה 233,499 234,413 914  0.39%
שדרגו את המנוי 718 1,201 483  67.27%
שדרגו את המנוי 12,513 12,854 341  2.73%
שדרגו את המנוי 511 751 240  46.97%
שדרגו את המנוי 851 1,014 163  19.15%
שדרגו את המנוי 110,326 110,419 93  0.08%
שדרגו את המנוי 2,856 2,891 35  1.23%
שדרגו את המנוי 6,321 6,348 27  0.43%
שדרגו את המנוי 5,159 5,171 12  0.23%
שדרגו את המנוי 3,104 3,076 -28  -0.90%
שדרגו את המנוי 3,911 3,850 -61  -1.56%
שדרגו את המנוי 1,680 1,584 -96  -5.71%
שדרגו את המנוי 408 248 -160  -39.22%
שדרגו את המנוי 2,364 2,193 -171  -7.23%
שדרגו את המנוי 26,985 26,785 -200  -0.74%
שדרגו את המנוי 3,275 2,965 -310  -9.47%
שדרגו את המנוי 87,005 86,662 -343  -0.39%
שדרגו את המנוי 4,307 3,657 -650  -15.09%
שדרגו את המנוי 2,601 1,638 -963  -37.02%
שדרגו את המנוי 2,849 1,854 -995  -34.92%
שדרגו את המנוי 8,625 7,590 -1,035  -12.00%
שדרגו את המנוי 17,801 15,807 -1,994  -11.20%
שדרגו את המנוי 77,437 73,462 -3,975  -5.13%
שדרגו את המנוי 61,841 57,695 -4,146  -6.70%
שדרגו את המנוי 29,872 8,305 -21,567  -72.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 159,835

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,694

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 43,789
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,130
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 159,835
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -36,694
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 128,908 3.56%
אלטשולר - שחם 57,176 1.58%
מיטב דש 17,318 0.48%
הירשמו לצפייה 17,094 0.47%
הירשמו לצפייה 16,450 0.45%
הירשמו לצפייה 10,033 0.28%
שדרגו את המנוי 3,003 0.08%
שדרגו את המנוי 1,537 0.04%
שדרגו את המנוי 1,285 0.04%
שדרגו את המנוי 1,195 0.03%
שדרגו את המנוי 1,039 0.03%
שדרגו את המנוי 1,037 0.03%
שדרגו את המנוי 992 0.03%
שדרגו את המנוי 458 0.01%
שדרגו את המנוי 375 0.01%
שדרגו את המנוי 332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17 < 0.01%
שדרגו את המנוי -45 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,151 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,223,444 33.82%
מגדל 323,657 8.95%
כלל 234,413 6.48%
הירשמו לצפייה 120,030 3.32%
הירשמו לצפייה 110,419 3.05%
הירשמו לצפייה 86,662 2.40%
שדרגו את המנוי 73,462 2.03%
שדרגו את המנוי 72,935 2.02%
שדרגו את המנוי 57,695 1.60%
שדרגו את המנוי 26,785 0.74%
שדרגו את המנוי 15,807 0.44%
שדרגו את המנוי 12,854 0.36%
שדרגו את המנוי 9,124 0.25%
שדרגו את המנוי 8,305 0.23%
שדרגו את המנוי 7,590 0.21%
שדרגו את המנוי 6,961 0.19%
שדרגו את המנוי 6,348 0.18%
שדרגו את המנוי 5,171 0.14%
שדרגו את המנוי 3,850 0.11%
שדרגו את המנוי 3,657 0.10%
שדרגו את המנוי 3,345 0.09%
שדרגו את המנוי 3,228 0.09%
שדרגו את המנוי 3,076 0.09%
שדרגו את המנוי 2,965 0.08%
שדרגו את המנוי 2,891 0.08%
שדרגו את המנוי 2,193 0.06%
שדרגו את המנוי 2,190 0.06%
שדרגו את המנוי 1,854 0.05%
שדרגו את המנוי 1,693 0.05%
שדרגו את המנוי 1,646 0.05%
שדרגו את המנוי 1,638 0.05%
שדרגו את המנוי 1,584 0.04%
שדרגו את המנוי 1,500 0.04%
שדרגו את המנוי 1,201 0.03%
שדרגו את המנוי 1,154 0.03%
שדרגו את המנוי 1,014 0.03%
שדרגו את המנוי 940 0.03%
שדרגו את המנוי 751 0.02%
שדרגו את המנוי 359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 345 < 0.01%
שדרגו את המנוי 339 < 0.01%
שדרגו את המנוי 309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 284 < 0.01%
שדרגו את המנוי 282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלקטרה בניהולו של איתמר דויטשר דיווחה כי זכתה במכרז לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות אלקטרו מכאניות ומיסעות בטון בקו המהיר של רכבת ישראל לירושלים. הפרויקט בהיקף של כ- 761 מיליון שקל, יעשה בשיתוף שתי חברות זרות וצפוי להסתיים תוך 34 חודשים. #רכבת_ישראל #איתמר_דויטשר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית