תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מגדל 6,747 7,740 993  14.72%
אושן 1,495 1,995 500  33.44%
הירשמו לצפייה 1,074 1,210 136  12.66%
הירשמו לצפייה 3,181 3,272 91  2.86%
הירשמו לצפייה 65 56 -9  -13.85%
שדרגו את המנוי 1,251 1,232 -19  -1.52%
שדרגו את המנוי 387 360 -27  -6.98%
שדרגו את המנוי 679 613 -66  -9.72%
שדרגו את המנוי 2,091 2,021 -70  -3.35%
שדרגו את המנוי 8,314 8,208 -106  -1.27%
שדרגו את המנוי 2,159 2,046 -113  -5.23%
שדרגו את המנוי 635 435 -200  -31.50%
שדרגו את המנוי 786 534 -252  -32.06%
שדרגו את המנוי 20,112 19,753 -359  -1.79%
שדרגו את המנוי 14,258 13,805 -453  -3.18%
שדרגו את המנוי 2,163 1,504 -659  -30.47%
שדרגו את המנוי 1,729 528 -1,201  -69.46%
שדרגו את המנוי 2,653 958 -1,695  -63.89%
שדרגו את המנוי 6,589 4,883 -1,706  -25.89%
שדרגו את המנוי 74,125 70,342 -3,783  -5.10%
שדרגו את המנוי 12,269 6,623 -5,646  -46.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,720

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,364

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 415 2,810 2,395  577.11%
הלמן אלדובי 13,853 14,640 787  5.68%
הירשמו לצפייה 30,752 31,212 460  1.50%
הירשמו לצפייה 86,316 86,703 387  0.45%
הירשמו לצפייה 87,129 87,231 102  0.12%
שדרגו את המנוי 1,173 1,263 90  7.67%
שדרגו את המנוי 680 713 33  4.85%
שדרגו את המנוי 491 521 30  6.11%
שדרגו את המנוי 11,639 11,665 26  0.22%
שדרגו את המנוי 8,300 8,306 6  0.07%
שדרגו את המנוי 542 509 -33  -6.09%
שדרגו את המנוי 1,048 992 -56  -5.34%
שדרגו את המנוי 1,643 1,574 -69  -4.20%
שדרגו את המנוי 1,528 1,418 -110  -7.20%
שדרגו את המנוי 3,606 3,433 -173  -4.80%
שדרגו את המנוי 3,794 3,549 -245  -6.46%
שדרגו את המנוי 3,031 2,701 -330  -10.89%
שדרגו את המנוי 2,224 1,700 -524  -23.56%
שדרגו את המנוי 5,127 4,541 -586  -11.43%
שדרגו את המנוי 104,841 103,557 -1,284  -1.22%
שדרגו את המנוי 5,813 4,433 -1,380  -23.74%
שדרגו את המנוי 5,235 21 -5,214  -99.60%
שדרגו את המנוי 204,928 194,208 -10,720  -5.23%
שדרגו את המנוי 296,477 272,982 -23,495  -7.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,316

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,219

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,720
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,364
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,316
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -44,219
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 150,762 4.17%
אלטשולר - שחם 70,342 1.94%
פסגות 19,753 0.55%
הירשמו לצפייה 13,805 0.38%
הירשמו לצפייה 8,208 0.23%
הירשמו לצפייה 7,740 0.21%
שדרגו את המנוי 6,623 0.18%
שדרגו את המנוי 4,883 0.13%
שדרגו את המנוי 3,272 0.09%
שדרגו את המנוי 2,046 0.06%
שדרגו את המנוי 2,021 0.06%
שדרגו את המנוי 1,995 0.06%
שדרגו את המנוי 1,754 0.05%
שדרגו את המנוי 1,504 0.04%
שדרגו את המנוי 1,232 0.03%
שדרגו את המנוי 1,210 0.03%
שדרגו את המנוי 958 0.03%
שדרגו את המנוי 613 0.02%
שדרגו את המנוי 534 0.01%
שדרגו את המנוי 528 0.01%
שדרגו את המנוי 435 0.01%
שדרגו את המנוי 430 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 964,432 26.66%
מגדל 272,982 7.55%
כלל 194,208 5.37%
הירשמו לצפייה 103,557 2.86%
הירשמו לצפייה 87,231 2.41%
הירשמו לצפייה 86,703 2.40%
שדרגו את המנוי 43,219 1.19%
שדרגו את המנוי 31,212 0.86%
שדרגו את המנוי 23,367 0.65%
שדרגו את המנוי 17,787 0.49%
שדרגו את המנוי 14,640 0.40%
שדרגו את המנוי 11,665 0.32%
שדרגו את המנוי 8,306 0.23%
שדרגו את המנוי 8,187 0.23%
שדרגו את המנוי 6,961 0.19%
שדרגו את המנוי 5,495 0.15%
שדרגו את המנוי 4,565 0.13%
שדרגו את המנוי 4,541 0.13%
שדרגו את המנוי 4,433 0.12%
שדרגו את המנוי 3,657 0.10%
שדרגו את המנוי 3,549 0.10%
שדרגו את המנוי 3,433 0.09%
שדרגו את המנוי 2,810 0.08%
שדרגו את המנוי 2,701 0.07%
שדרגו את המנוי 2,010 0.06%
שדרגו את המנוי 1,708 0.05%
שדרגו את המנוי 1,700 0.05%
שדרגו את המנוי 1,574 0.04%
שדרגו את המנוי 1,427 0.04%
שדרגו את המנוי 1,418 0.04%
שדרגו את המנוי 1,263 0.03%
שדרגו את המנוי 1,044 0.03%
שדרגו את המנוי 992 0.03%
שדרגו את המנוי 735 0.02%
שדרגו את המנוי 729 0.02%
שדרגו את המנוי 713 0.02%
שדרגו את המנוי 685 0.02%
שדרגו את המנוי 600 0.02%
שדרגו את המנוי 521 0.01%
שדרגו את המנוי 521 0.01%
שדרגו את המנוי 509 0.01%
שדרגו את המנוי 373 0.01%
שדרגו את המנוי 371 0.01%
שדרגו את המנוי 309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקטרה בניהולו של איתמר דויטשר דיווחה כי זכתה במכרז לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות אלקטרו מכאניות ומיסעות בטון בקו המהיר של רכבת ישראל לירושלים. הפרויקט בהיקף של כ- 761 מיליון שקל, יעשה בשיתוף שתי חברות זרות וצפוי להסתיים תוך 34 חודשים. #רכבת_ישראל #איתמר_דויטשר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית