תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
מור 10,020 10,745 725  7.24%
סיגמא 279 510 231  82.80%
הירשמו לצפייה 1,778 1,951 173  9.73%
הירשמו לצפייה 1,120 1,180 60  5.36%
הירשמו לצפייה 146 197 51  34.93%
שדרגו את המנוי 350 380 30  8.57%
שדרגו את המנוי 3,135 3,154 19  0.61%
שדרגו את המנוי 115 121 6  5.22%
שדרגו את המנוי 712 672 -40  -5.62%
שדרגו את המנוי 80,305 80,257 -48  -0.06%
שדרגו את המנוי 672 624 -48  -7.14%
שדרגו את המנוי 117 15 -102  -87.18%
שדרגו את המנוי 1,001 896 -105  -10.49%
שדרגו את המנוי 2,611 2,493 -118  -4.52%
שדרגו את המנוי 583 357 -226  -38.77%
שדרגו את המנוי 20,983 20,749 -234  -1.12%
שדרגו את המנוי 510 234 -276  -54.12%
שדרגו את המנוי 1,153 875 -278  -24.11%
שדרגו את המנוי 2,601 2,290 -311  -11.96%
שדרגו את המנוי 2,834 2,287 -547  -19.30%
שדרגו את המנוי 7,152 6,526 -626  -8.75%
שדרגו את המנוי 20,762 20,082 -680  -3.28%
שדרגו את המנוי 14,625 13,428 -1,197  -8.18%
שדרגו את המנוי 17,191 15,952 -1,239  -7.21%
שדרגו את המנוי 3,371 1,836 -1,535  -45.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,295

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,610

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
כלל 185,351 204,916 19,565  10.56%
פסגות 7,532 19,347 11,815  156.86%
הירשמו לצפייה 61 5,770 5,709  9,359.02%
הירשמו לצפייה 10,017 13,955 3,938  39.31%
הירשמו לצפייה 4,089 4,408 319  7.80%
שדרגו את המנוי 14,167 14,359 192  1.36%
שדרגו את המנוי 87,002 87,063 61  0.07%
שדרגו את המנוי 669 729 60  8.97%
שדרגו את המנוי 5,093 5,111 18  0.35%
שדרגו את המנוי 8,283 8,292 9  0.11%
שדרגו את המנוי 6,114 6,102 -12  -0.20%
שדרגו את המנוי 1,155 1,109 -46  -3.98%
שדרגו את המנוי 1,659 1,601 -58  -3.50%
שדרגו את המנוי 2,742 2,580 -162  -5.91%
שדרגו את המנוי 2,262 2,082 -180  -7.96%
שדרגו את המנוי 4,092 3,883 -209  -5.11%
שדרגו את המנוי 8,253 8,005 -248  -3.00%
שדרגו את המנוי 106,368 105,735 -633  -0.60%
שדרגו את המנוי 92,417 90,911 -1,506  -1.63%
שדרגו את המנוי 13,907 1,662 -12,245  -88.05%
שדרגו את המנוי 341,521 321,894 -19,627  -5.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,686

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,926

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,295
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,610
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 41,686
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -34,926
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 189,786 5.25%
אלטשולר - שחם 80,257 2.22%
פסגות 20,749 0.57%
הירשמו לצפייה 20,082 0.56%
הירשמו לצפייה 15,952 0.44%
הירשמו לצפייה 13,428 0.37%
שדרגו את המנוי 10,745 0.30%
שדרגו את המנוי 6,526 0.18%
שדרגו את המנוי 3,154 0.09%
שדרגו את המנוי 2,493 0.07%
שדרגו את המנוי 2,290 0.06%
שדרגו את המנוי 2,287 0.06%
שדרגו את המנוי 1,975 0.05%
שדרגו את המנוי 1,951 0.05%
שדרגו את המנוי 1,836 0.05%
שדרגו את המנוי 1,180 0.03%
שדרגו את המנוי 896 0.02%
שדרגו את המנוי 875 0.02%
שדרגו את המנוי 672 0.02%
שדרגו את המנוי 624 0.02%
שדרגו את המנוי 510 0.01%
שדרגו את המנוי 380 0.01%
שדרגו את המנוי 357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 197 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,018,559 28.19%
מגדל 321,894 8.91%
כלל 204,916 5.67%
הירשמו לצפייה 105,735 2.93%
הירשמו לצפייה 90,911 2.52%
הירשמו לצפייה 87,063 2.41%
שדרגו את המנוי 43,219 1.20%
שדרגו את המנוי 19,347 0.54%
שדרגו את המנוי 18,132 0.50%
שדרגו את המנוי 14,359 0.40%
שדרגו את המנוי 13,955 0.39%
שדרגו את המנוי 9,118 0.25%
שדרגו את המנוי 8,292 0.23%
שדרגו את המנוי 8,005 0.22%
שדרגו את המנוי 6,961 0.19%
שדרגו את המנוי 6,102 0.17%
שדרגו את המנוי 5,770 0.16%
שדרגו את המנוי 5,111 0.14%
שדרגו את המנוי 4,408 0.12%
שדרגו את המנוי 3,883 0.11%
שדרגו את המנוי 3,716 0.10%
שדרגו את המנוי 3,657 0.10%
שדרגו את המנוי 3,209 0.09%
שדרגו את המנוי 3,031 0.08%
שדרגו את המנוי 2,810 0.08%
שדרגו את המנוי 2,580 0.07%
שדרגו את המנוי 2,238 0.06%
שדרגו את המנוי 2,082 0.06%
שדרגו את המנוי 2,010 0.06%
שדרגו את המנוי 1,708 0.05%
שדרגו את המנוי 1,662 0.05%
שדרגו את המנוי 1,615 0.04%
שדרגו את המנוי 1,601 0.04%
שדרגו את המנוי 1,427 0.04%
שדרגו את המנוי 1,109 0.03%
שדרגו את המנוי 1,053 0.03%
שדרגו את המנוי 1,044 0.03%
שדרגו את המנוי 860 0.02%
שדרגו את המנוי 820 0.02%
שדרגו את המנוי 729 0.02%
שדרגו את המנוי 598 0.02%
שדרגו את המנוי 521 0.01%
שדרגו את המנוי 373 0.01%
שדרגו את המנוי 371 0.01%
שדרגו את המנוי 309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 245 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקטרה בניהולו של איתמר דויטשר דיווחה כי זכתה במכרז לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות אלקטרו מכאניות ומיסעות בטון בקו המהיר של רכבת ישראל לירושלים. הפרויקט בהיקף של כ- 761 מיליון שקל, יעשה בשיתוף שתי חברות זרות וצפוי להסתיים תוך 34 חודשים. #רכבת_ישראל #איתמר_דויטשר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית