תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
אי.בי.אי. 2,297 3,425 1,128  49.11%
פסגות 12,759 13,238 479  3.75%
הירשמו לצפייה 1,352 1,603 251  18.57%
הירשמו לצפייה 2,090 2,301 211  10.10%
הירשמו לצפייה 609 749 140  22.99%
שדרגו את המנוי 433 508 75  17.32%
שדרגו את המנוי 628 678 50  7.96%
שדרגו את המנוי 285 310 25  8.77%
שדרגו את המנוי 1,360 1,373 13  0.96%
שדרגו את המנוי 49 58 9  18.37%
שדרגו את המנוי 6 14 8  133.33%
שדרגו את המנוי 352 359 7  1.99%
שדרגו את המנוי 401 396 -5  -1.25%
שדרגו את המנוי -377 -389 -12  3.18%
שדרגו את המנוי 1,085 1,066 -19  -1.75%
שדרגו את המנוי 350 320 -30  -8.57%
שדרגו את המנוי 32,490 32,388 -102  -0.31%
שדרגו את המנוי 12,681 11,592 -1,089  -8.59%
שדרגו את המנוי 7,370 5,549 -1,821  -24.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,396

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,078

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מיטב דש 12 31,386 31,374  261,450.00%
כלל 197,791 222,414 24,623  12.45%
הירשמו לצפייה 87,111 109,920 22,809  26.18%
הירשמו לצפייה 278,347 290,189 11,842  4.25%
הירשמו לצפייה 86,239 89,693 3,454  4.01%
שדרגו את המנוי 85,053 85,884 831  0.98%
שדרגו את המנוי 24,359 25,153 794  3.26%
שדרגו את המנוי 1,422 1,691 269  18.92%
שדרגו את המנוי 3,553 3,729 176  4.95%
שדרגו את המנוי 318 476 158  49.69%
שדרגו את המנוי 11,754 11,795 41  0.35%
שדרגו את המנוי 521 493 -28  -5.37%
שדרגו את המנוי 8,187 8,130 -57  -0.70%
שדרגו את המנוי 178 113 -65  -36.52%
שדרגו את המנוי 21,882 21,701 -181  -0.83%
שדרגו את המנוי 371 181 -190  -51.21%
שדרגו את המנוי 488 282 -206  -42.21%
שדרגו את המנוי 1,521 1,262 -259  -17.03%
שדרגו את המנוי 626 359 -267  -42.65%
שדרגו את המנוי 652 380 -272  -41.72%
שדרגו את המנוי 685 339 -346  -50.51%
שדרגו את המנוי 3,616 3,187 -429  -11.86%
שדרגו את המנוי 3,233 2,733 -500  -15.47%
שדרגו את המנוי 1,100 574 -526  -47.82%
שדרגו את המנוי 1,427 851 -576  -40.36%
שדרגו את המנוי 2,311 1,638 -673  -29.12%
שדרגו את המנוי 1,658 976 -682  -41.13%
שדרגו את המנוי 2,532 1,693 -839  -33.14%
שדרגו את המנוי 5,718 4,307 -1,411  -24.68%
שדרגו את המנוי 4,111 2,364 -1,747  -42.50%
שדרגו את המנוי 3,963 2,190 -1,773  -44.74%
שדרגו את המנוי 76,212 73,849 -2,363  -3.10%
שדרגו את המנוי 8,337 5,139 -3,198  -38.36%
שדרגו את המנוי 16,487 8,625 -7,862  -47.69%
שדרגו את המנוי 43,219 29,872 -13,347  -30.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 96,371

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,797

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,396
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,078
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 96,371
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -37,797
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 81,727 2.26%
אלטשולר - שחם 32,388 0.90%
פסגות 13,238 0.37%
הירשמו לצפייה 11,592 0.32%
הירשמו לצפייה 5,549 0.15%
הירשמו לצפייה 3,425 0.09%
שדרגו את המנוי 3,378 0.09%
שדרגו את המנוי 2,301 0.06%
שדרגו את המנוי 1,603 0.04%
שדרגו את המנוי 1,373 0.04%
שדרגו את המנוי 1,334 0.04%
שדרגו את המנוי 1,210 0.03%
שדרגו את המנוי 1,066 0.03%
שדרגו את המנוי 749 0.02%
שדרגו את המנוי 678 0.02%
שדרגו את המנוי 508 0.01%
שדרגו את המנוי 396 0.01%
שדרגו את המנוי 359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -389 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,101,073 30.44%
מגדל 290,189 8.02%
כלל 222,414 6.15%
הירשמו לצפייה 109,920 3.04%
הירשמו לצפייה 89,693 2.48%
הירשמו לצפייה 85,884 2.37%
שדרגו את המנוי 73,849 2.04%
שדרגו את המנוי 31,386 0.87%
שדרגו את המנוי 29,888 0.83%
שדרגו את המנוי 29,872 0.83%
שדרגו את המנוי 25,153 0.70%
שדרגו את המנוי 21,701 0.60%
שדרגו את המנוי 11,795 0.33%
שדרגו את המנוי 8,625 0.24%
שדרגו את המנוי 8,130 0.22%
שדרגו את המנוי 6,961 0.19%
שדרגו את המנוי 6,000 0.17%
שדרגו את המנוי 5,495 0.15%
שדרגו את המנוי 5,139 0.14%
שדרגו את המנוי 4,307 0.12%
שדרגו את המנוי 3,729 0.10%
שדרגו את המנוי 3,235 0.09%
שדרגו את המנוי 3,187 0.09%
שדרגו את המנוי 2,810 0.08%
שדרגו את המנוי 2,733 0.08%
שדרגו את המנוי 2,364 0.07%
שדרגו את המנוי 2,190 0.06%
שדרגו את המנוי 1,989 0.05%
שדרגו את המנוי 1,693 0.05%
שדרגו את המנוי 1,691 0.05%
שדרגו את המנוי 1,638 0.05%
שדרגו את המנוי 1,262 0.03%
שדרגו את המנוי 976 0.03%
שדרגו את המנוי 851 0.02%
שדרגו את המנוי 574 0.02%
שדרגו את המנוי 493 0.01%
שדרגו את המנוי 476 0.01%
שדרגו את המנוי 433 0.01%
שדרגו את המנוי 385 0.01%
שדרגו את המנוי 380 0.01%
שדרגו את המנוי 359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 339 < 0.01%
שדרגו את המנוי 309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 113 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלקטרה בניהולו של איתמר דויטשר דיווחה כי זכתה במכרז לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות אלקטרו מכאניות ומיסעות בטון בקו המהיר של רכבת ישראל לירושלים. הפרויקט בהיקף של כ- 761 מיליון שקל, יעשה בשיתוף שתי חברות זרות וצפוי להסתיים תוך 34 חודשים. #רכבת_ישראל #איתמר_דויטשר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית