תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ירושלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אילים 94,901 183,097 88,196  92.93%
איילון 103,971 104,969 998  0.96%
הירשמו לצפייה 8,364 6,167 -2,197  -26.27%
הירשמו לצפייה 59,590 54,579 -5,011  -8.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 89,194

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,208

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 1,179,100 1,179,300 196  0.02%
ילין לפידות 1,440,520 1,426,910 -13,611  -0.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 196

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,611

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 89,194
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,208
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 196
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,611
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 439,420 0.62%
אילים 183,097 0.26%
איילון 104,969 0.15%
הירשמו לצפייה 87,800 0.12%
הירשמו לצפייה 54,579 0.08%
הירשמו לצפייה 6,167 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,566 < 0.01%
שדרגו את המנוי 242 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,906,114 4.12%
ילין לפידות 1,426,910 2.02%
הפניקס 1,179,300 1.67%
הירשמו לצפייה 177,600 0.25%
הירשמו לצפייה 122,304 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית