תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ירושלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 10,717 10,071 -646  -6.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -646

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הפניקס 1,180,340 1,181,330 982  0.08%
ילין לפידות 1,438,910 1,439,720 809  0.06%
הירשמו לצפייה 58,323 57,943 -380  -0.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,791

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -380

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -646
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,791
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -380
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 170,796 0.24%
איילון 92,099 0.13%
פסגות 59,590 0.08%
הירשמו לצפייה 10,071 0.01%
הירשמו לצפייה 6,170 < 0.01%
הירשמו לצפייה 2,866 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,978,968 4.22%
ילין לפידות 1,439,720 2.04%
הפניקס 1,181,330 1.68%
הירשמו לצפייה 177,600 0.25%
הירשמו לצפייה 122,304 0.17%
הירשמו לצפייה 57,943 0.08%
שדרגו את המנוי 71 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית