ירושלים - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ירושלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
פורסט 87,800 105,632 17,832  20.31%
מגדל 5,363 4,765 -598  -11.15%
הירשמו לצפייה 202,718 192,669 -10,049  -4.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,832

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,647

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,179,300 1,179,620 315  0.03%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 177,600 7,600 -170,000  -95.72%
הירשמו לצפייה 1,426,910 1,253,330 -173,576  -12.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 315

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -343,576

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,832
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,647
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 315
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -343,576
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 462,614 0.66%
אילים 192,669 0.27%
פורסט 105,632 0.15%
הירשמו לצפייה 104,969 0.15%
הירשמו לצפייה 54,579 0.08%
הירשמו לצפייה 4,765 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,571,104 3.65%
ילין לפידות 1,253,330 1.78%
הפניקס 1,179,620 1.67%
הירשמו לצפייה 122,304 0.17%
הירשמו לצפייה 8,250 0.01%
הירשמו לצפייה 7,600 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית