תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ירושלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
איילון 122,259 198,016 75,757  61.96%
מגדל 6,885 6,065 -820  -11.91%
הירשמו לצפייה 16,772 13,152 -3,620  -21.58%
הירשמו לצפייה 33,024 28,363 -4,661  -14.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,757

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,101

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 1,180,330 1,180,330 1
אינפיניטי 8,250 7,000 -1,250  -15.15%
הירשמו לצפייה 1,068,250 890,889 -177,365  -16.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -178,615

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 75,757
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,101
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -178,615
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 821,941 1.17%
פורסט 521,314 0.74%
איילון 198,016 0.28%
הירשמו לצפייה 55,031 0.08%
הירשמו לצפייה 28,363 0.04%
הירשמו לצפייה 13,152 0.02%
שדרגו את המנוי 6,065 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,378,123 3.37%
הפניקס 1,180,330 1.67%
ילין לפידות 890,889 1.26%
הירשמו לצפייה 177,600 0.25%
הירשמו לצפייה 122,304 0.17%
הירשמו לצפייה 7,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית