תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ירושלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מגדל 2,703 4,606 1,903  70.40%
איילון 34,652 36,452 1,800  5.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,703

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
ילין לפידות 666,064 1,438,910 772,846  116.03%
מיטב דש 734,571 71 -734,500  -99.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 772,846

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -734,500

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,703
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 772,846
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -734,500
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 103,514 0.15%
פסגות 59,590 0.08%
איילון 36,452 0.05%
הירשמו לצפייה 4,606 < 0.01%
הירשמו לצפייה 2,866 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,977,548 4.22%
ילין לפידות 1,438,910 2.04%
הפניקס 1,180,340 1.67%
הירשמו לצפייה 177,600 0.25%
הירשמו לצפייה 122,304 0.17%
הירשמו לצפייה 58,323 0.08%
שדרגו את המנוי 71 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית