תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ירושלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
פורסט 196,471 358,786 162,315  82.62%
איילון 104,969 107,069 2,100  2.00%
הירשמו לצפייה 54,579 55,031 452  0.83%
הירשמו לצפייה 92 211 119  129.35%
הירשמו לצפייה 8,764 6,666 -2,098  -23.94%
שדרגו את המנוי 180,768 76,268 -104,500  -57.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 164,986

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -106,598

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 7,600 177,600 170,000  2,236.84%
הפניקס 1,179,620 1,176,760 -2,856  -0.24%
הירשמו לצפייה 1,253,330 1,068,250 -185,078  -14.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 170,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -187,934

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 164,986
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -106,598
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 170,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -187,934
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 604,031 0.86%
פורסט 358,786 0.51%
איילון 107,069 0.15%
הירשמו לצפייה 76,268 0.11%
הירשמו לצפייה 55,031 0.08%
הירשמו לצפייה 6,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,553,164 3.62%
הפניקס 1,176,760 1.67%
ילין לפידות 1,068,250 1.51%
הירשמו לצפייה 177,600 0.25%
הירשמו לצפייה 122,304 0.17%
הירשמו לצפייה 8,250 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית