תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ירושלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2017 31.12.2017 שינוי
איילון 92,099 91,809 -290  -0.31%
מגדל 7,641 7,065 -576  -7.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -866

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
ילין לפידות 1,439,720 1,440,520 800  0.06%
הפניקס 1,181,330 1,179,100 -2,223  -0.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 800

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,223

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -866
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 800
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,223
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 249,130 0.35%
איילון 91,809 0.13%
פורסט 87,800 0.12%
הירשמו לצפייה 59,590 0.08%
הירשמו לצפייה 7,065 0.01%
הירשמו לצפייה 2,866 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,919,595 4.14%
ילין לפידות 1,440,520 2.04%
הפניקס 1,179,100 1.67%
הירשמו לצפייה 177,600 0.25%
הירשמו לצפייה 122,304 0.17%
הירשמו לצפייה 71 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית