תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אנליסט 29,462 34,801 5,339  18.12%
פסגות 43,549 48,830 5,281  12.13%
הירשמו לצפייה 21,341 23,288 1,947  9.12%
הירשמו לצפייה 30,800 32,300 1,500  4.87%
הירשמו לצפייה 2,716 2,976 260  9.57%
שדרגו את המנוי 420 520 100  23.81%
שדרגו את המנוי 5,485 5,570 85  1.55%
שדרגו את המנוי 4,220 4,250 30  0.71%
שדרגו את המנוי 3,051 3,034 -17  -0.56%
שדרגו את המנוי 20,442 20,383 -59  -0.29%
שדרגו את המנוי 9,768 9,671 -97  -0.99%
שדרגו את המנוי 351 114 -237  -67.52%
שדרגו את המנוי 9,870 9,595 -275  -2.79%
שדרגו את המנוי 11,690 10,570 -1,120  -9.58%
שדרגו את המנוי 4,251 2,878 -1,373  -32.30%
שדרגו את המנוי 8,395 6,449 -1,946  -23.18%
שדרגו את המנוי 3,795 903 -2,892  -76.21%
שדרגו את המנוי 78,305 72,802 -5,503  -7.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,542

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,519

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 11,316 20,786 9,470  83.69%
הפניקס 12,062 16,668 4,606  38.19%
הירשמו לצפייה 7,313 10,313 3,000  41.02%
הירשמו לצפייה 367,067 367,874 807  0.22%
הירשמו לצפייה 48,308 48,676 368  0.76%
שדרגו את המנוי 207,700 207,859 159  0.08%
שדרגו את המנוי 3,885 3,895 10  0.26%
שדרגו את המנוי 444 451 7  1.58%
שדרגו את המנוי 1,161 1,152 -9  -0.78%
שדרגו את המנוי 3,627 3,582 -45  -1.24%
שדרגו את המנוי 3,263 3,171 -92  -2.82%
שדרגו את המנוי 3,819 3,646 -173  -4.53%
שדרגו את המנוי 1,839 1,602 -237  -12.89%
שדרגו את המנוי 4,923 4,598 -325  -6.60%
שדרגו את המנוי 11,423 10,883 -540  -4.73%
שדרגו את המנוי 1,046 336 -710  -67.88%
שדרגו את המנוי 3,633 1,964 -1,669  -45.94%
שדרגו את המנוי 2,842 1,022 -1,820  -64.04%
שדרגו את המנוי 5,304 2,652 -2,652  -50.00%
שדרגו את המנוי 87,390 83,896 -3,494  -4.00%
שדרגו את המנוי 11,160 2,268 -8,892  -79.68%
שדרגו את המנוי 127,863 107,760 -20,103  -15.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,427

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,761

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,542
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,519
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,427
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -40,761
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 322,806 5.13%
הראל 72,802 1.16%
פסגות 48,830 0.78%
הירשמו לצפייה 34,801 0.55%
הירשמו לצפייה 32,300 0.51%
הירשמו לצפייה 24,265 0.39%
שדרגו את המנוי 23,288 0.37%
שדרגו את המנוי 20,383 0.32%
שדרגו את המנוי 10,570 0.17%
שדרגו את המנוי 9,671 0.15%
שדרגו את המנוי 9,595 0.15%
שדרגו את המנוי 7,960 0.13%
שדרגו את המנוי 6,449 0.10%
שדרגו את המנוי 5,570 0.09%
שדרגו את המנוי 4,250 0.07%
שדרגו את המנוי 3,034 0.05%
שדרגו את המנוי 2,976 0.05%
שדרגו את המנוי 2,878 0.05%
שדרגו את המנוי 903 0.01%
שדרגו את המנוי 652 0.01%
שדרגו את המנוי 520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 345 < 0.01%
שדרגו את המנוי 172 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,031,343 16.38%
פסגות 367,874 5.84%
מנורה 207,859 3.30%
הירשמו לצפייה 107,760 1.71%
הירשמו לצפייה 83,896 1.33%
הירשמו לצפייה 48,676 0.77%
שדרגו את המנוי 28,173 0.45%
שדרגו את המנוי 21,299 0.34%
שדרגו את המנוי 20,786 0.33%
שדרגו את המנוי 16,668 0.26%
שדרגו את המנוי 14,339 0.23%
שדרגו את המנוי 10,883 0.17%
שדרגו את המנוי 10,313 0.16%
שדרגו את המנוי 9,917 0.16%
שדרגו את המנוי 8,941 0.14%
שדרגו את המנוי 8,411 0.13%
שדרגו את המנוי 7,291 0.12%
שדרגו את המנוי 5,575 0.09%
שדרגו את המנוי 4,757 0.08%
שדרגו את המנוי 4,657 0.07%
שדרגו את המנוי 4,598 0.07%
שדרגו את המנוי 3,895 0.06%
שדרגו את המנוי 3,646 0.06%
שדרגו את המנוי 3,582 0.06%
שדרגו את המנוי 3,171 0.05%
שדרגו את המנוי 2,704 0.04%
שדרגו את המנוי 2,652 0.04%
שדרגו את המנוי 2,268 0.04%
שדרגו את המנוי 2,258 0.04%
שדרגו את המנוי 2,007 0.03%
שדרגו את המנוי 1,964 0.03%
שדרגו את המנוי 1,602 0.03%
שדרגו את המנוי 1,152 0.02%
שדרגו את המנוי 1,022 0.02%
שדרגו את המנוי 984 0.02%
שדרגו את המנוי 865 0.01%
שדרגו את המנוי 720 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 451 < 0.01%
שדרגו את המנוי 356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  יניב רחימי
  לפני 3 שנים
  הרווח הנקי של נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זינק ברבעון הראשון ב-100% (ליתר דיוק, 103%).
  מה עומד מאחורי התוצאות המרשימות?
  בעיקר שיפור בסעיף המימון.

   http://www.agach.co.il/?p=1279
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית