תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אילים 10,372 13,433 3,061  29.51%
איילון 7,569 9,006 1,437  18.99%
הירשמו לצפייה 74,022 75,180 1,158  1.56%
הירשמו לצפייה 25,156 25,714 558  2.22%
הירשמו לצפייה 3,552 3,694 142  4.00%
שדרגו את המנוי 321 454 133  41.43%
שדרגו את המנוי 6,703 6,795 92  1.37%
שדרגו את המנוי 2,220 2,300 80  3.60%
שדרגו את המנוי 533 483 -50  -9.38%
שדרגו את המנוי 6,329 6,179 -150  -2.37%
שדרגו את המנוי 7,152 6,966 -186  -2.60%
שדרגו את המנוי 25,947 25,747 -200  -0.77%
שדרגו את המנוי 740 530 -210  -28.38%
שדרגו את המנוי 12,455 12,080 -375  -3.01%
שדרגו את המנוי 808 353 -455  -56.31%
שדרגו את המנוי 30,566 29,804 -762  -2.49%
שדרגו את המנוי 3,967 3,023 -944  -23.80%
שדרגו את המנוי 76,694 75,405 -1,289  -1.68%
שדרגו את המנוי 2,190 598 -1,592  -72.69%
שדרגו את המנוי 35,330 33,531 -1,799  -5.09%
שדרגו את המנוי 7,297 3,607 -3,690  -50.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,661

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,702

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מנורה 151,095 180,802 29,707  19.66%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 13,172 21,299 8,127  61.70%
הירשמו לצפייה 411 3,643 3,232  786.37%
הירשמו לצפייה 5,792 8,941 3,149  54.37%
הירשמו לצפייה 2,356 3,876 1,520  64.52%
שדרגו את המנוי 2,620 4,138 1,518  57.94%
שדרגו את המנוי 5,906 7,291 1,385  23.45%
שדרגו את המנוי 1,019 1,839 820  80.47%
שדרגו את המנוי 2,018 2,704 686  33.99%
שדרגו את המנוי 404 984 580  143.56%
שדרגו את המנוי 4,370 4,923 553  12.65%
שדרגו את המנוי 5,027 5,443 416  8.28%
שדרגו את המנוי 3,041 3,449 408  13.42%
שדרגו את המנוי 1,958 2,258 300  15.32%
שדרגו את המנוי 300 600 300  100.00%
שדרגו את המנוי 195 452 257  131.79%
שדרגו את המנוי 525 720 195  37.14%
שדרגו את המנוי 188 356 168  89.36%
שדרגו את המנוי 154 314 160  103.90%
שדרגו את המנוי 22,104 22,250 146  0.66%
שדרגו את המנוי 48,009 48,138 129  0.27%
שדרגו את המנוי 114 231 117  102.63%
שדרגו את המנוי 86,924 87,024 100  0.12%
שדרגו את המנוי 441 530 89  20.18%
שדרגו את המנוי 9,423 9,494 71  0.75%
שדרגו את המנוי 18 85 67  372.22%
שדרגו את המנוי 116 143 27  23.28%
שדרגו את המנוי 318 325 7  2.20%
שדרגו את המנוי 1,157 1,161 4  0.35%
שדרגו את המנוי 127,864 127,863 -1
שדרגו את המנוי 14,358 14,339 -19  -0.13%
שדרגו את המנוי 3,893 3,761 -132  -3.39%
שדרגו את המנוי 15,916 15,707 -209  -1.31%
שדרגו את המנוי 530 225 -305  -57.55%
שדרגו את המנוי 380,718 380,337 -381  -0.10%
שדרגו את המנוי 10,516 9,936 -580  -5.52%
שדרגו את המנוי 6,724 5,575 -1,149  -17.09%
שדרגו את המנוי 6,724 4,724 -2,000  -29.74%
שדרגו את המנוי 21,548 11,423 -10,125  -46.99%
שדרגו את המנוי 43,673 28,173 -15,500  -35.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 54,238

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,401

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,661
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,702
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 54,238
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -30,401
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 364,797 5.79%
אלטשולר - שחם 75,405 1.20%
הראל 75,180 1.19%
הירשמו לצפייה 33,531 0.53%
הירשמו לצפייה 29,804 0.47%
הירשמו לצפייה 27,676 0.44%
שדרגו את המנוי 25,747 0.41%
שדרגו את המנוי 25,714 0.41%
שדרגו את המנוי 13,433 0.21%
שדרגו את המנוי 12,080 0.19%
שדרגו את המנוי 9,006 0.14%
שדרגו את המנוי 6,966 0.11%
שדרגו את המנוי 6,795 0.11%
שדרגו את המנוי 6,179 0.10%
שדרגו את המנוי 3,694 0.06%
שדרגו את המנוי 3,607 0.06%
שדרגו את המנוי 3,023 0.05%
שדרגו את המנוי 2,300 0.04%
שדרגו את המנוי 2,000 0.03%
שדרגו את המנוי 598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 483 < 0.01%
שדרגו את המנוי 454 < 0.01%
שדרגו את המנוי 353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 239 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,053,760 16.73%
פסגות 380,337 6.04%
מנורה 180,802 2.87%
הירשמו לצפייה 127,863 2.03%
הירשמו לצפייה 87,024 1.38%
הירשמו לצפייה 48,138 0.76%
שדרגו את המנוי 28,173 0.45%
שדרגו את המנוי 22,250 0.35%
שדרגו את המנוי 21,299 0.34%
שדרגו את המנוי 15,707 0.25%
שדרגו את המנוי 14,339 0.23%
שדרגו את המנוי 11,423 0.18%
שדרגו את המנוי 9,936 0.16%
שדרגו את המנוי 9,494 0.15%
שדרגו את המנוי 8,941 0.14%
שדרגו את המנוי 8,411 0.13%
שדרגו את המנוי 7,313 0.12%
שדרגו את המנוי 7,291 0.12%
שדרגו את המנוי 6,212 0.10%
שדרגו את המנוי 5,575 0.09%
שדרגו את המנוי 5,443 0.09%
שדרגו את המנוי 4,923 0.08%
שדרגו את המנוי 4,724 0.08%
שדרגו את המנוי 4,138 0.07%
שדרגו את המנוי 3,876 0.06%
שדרגו את המנוי 3,761 0.06%
שדרגו את המנוי 3,643 0.06%
שדרגו את המנוי 3,449 0.05%
שדרגו את המנוי 2,704 0.04%
שדרגו את המנוי 2,486 0.04%
שדרגו את המנוי 2,258 0.04%
שדרגו את המנוי 2,007 0.03%
שדרגו את המנוי 1,839 0.03%
שדרגו את המנוי 1,161 0.02%
שדרגו את המנוי 984 0.02%
שדרגו את המנוי 865 0.01%
שדרגו את המנוי 720 0.01%
שדרגו את המנוי 635 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  יניב רחימי
  לפני 2 שנים
  הרווח הנקי של נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זינק ברבעון הראשון ב-100% (ליתר דיוק, 103%).
  מה עומד מאחורי התוצאות המרשימות?
  בעיקר שיפור בסעיף המימון.

   http://www.agach.co.il/?p=1279
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית