תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מור 5,485 6,264 779  14.20%
מגדל 21,451 21,821 370  1.72%
הירשמו לצפייה 13,681 13,836 155  1.13%
הירשמו לצפייה 372 480 108  29.03%
הירשמו לצפייה 2,984 3,056 72  2.41%
שדרגו את המנוי 47,456 47,505 49  0.10%
שדרגו את המנוי 10,290 10,303 13  0.13%
שדרגו את המנוי 2,575 2,567 -8  -0.31%
שדרגו את המנוי 420 390 -30  -7.14%
שדרגו את המנוי 922 868 -54  -5.86%
שדרגו את המנוי 8,705 8,615 -90  -1.03%
שדרגו את המנוי 34,750 34,600 -150  -0.43%
שדרגו את המנוי 37,563 37,333 -230  -0.61%
שדרגו את המנוי 2,800 2,400 -400  -14.29%
שדרגו את המנוי 4,674 4,254 -420  -8.99%
שדרגו את המנוי 7,493 6,853 -640  -8.54%
שדרגו את המנוי 26,194 25,419 -775  -2.96%
שדרגו את המנוי 63,901 61,032 -2,869  -4.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,546

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,666

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 207,859 241,147 33,288  16.01%
הראל 83,896 103,890 19,994  23.83%
הירשמו לצפייה 16,668 23,817 7,149  42.89%
הירשמו לצפייה 2,268 4,764 2,496  110.05%
הירשמו לצפייה 48,676 50,610 1,934  3.97%
שדרגו את המנוי 3,582 4,160 578  16.14%
שדרגו את המנוי 367,874 368,357 483  0.13%
שדרגו את המנוי 451 847 396  87.80%
שדרגו את המנוי 3,646 3,921 275  7.54%
שדרגו את המנוי 2,258 2,224 -34  -1.51%
שדרגו את המנוי 107,760 107,609 -151  -0.14%
שדרגו את המנוי 3,171 2,971 -200  -6.31%
שדרגו את המנוי 14,339 14,104 -235  -1.64%
שדרגו את המנוי 4,598 4,238 -360  -7.83%
שדרגו את המנוי 10,883 9,554 -1,329  -12.21%
שדרגו את המנוי 9,917 6,620 -3,297  -33.25%
שדרגו את המנוי 20,786 9,106 -11,680  -56.19%
שדרגו את המנוי 28,173 12,223 -15,950  -56.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 66,593

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,236

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,546
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,666
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 66,593
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -33,236
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 313,746 4.98%
הראל 61,032 0.97%
פסגות 47,505 0.75%
הירשמו לצפייה 37,333 0.59%
הירשמו לצפייה 34,600 0.55%
הירשמו לצפייה 25,419 0.40%
שדרגו את המנוי 21,821 0.35%
שדרגו את המנוי 19,706 0.31%
שדרגו את המנוי 13,836 0.22%
שדרגו את המנוי 10,303 0.16%
שדרגו את המנוי 8,615 0.14%
שדרגו את המנוי 6,853 0.11%
שדרגו את המנוי 6,264 0.10%
שדרגו את המנוי 4,254 0.07%
שדרגו את המנוי 3,056 0.05%
שדרגו את המנוי 2,567 0.04%
שדרגו את המנוי 2,564 0.04%
שדרגו את המנוי 2,400 0.04%
שדרגו את המנוי 1,198 0.02%
שדרגו את המנוי 948 0.02%
שדרגו את המנוי 868 0.01%
שדרגו את המנוי 652 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 396 < 0.01%
שדרגו את המנוי 390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 208 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,055,225 16.76%
פסגות 368,357 5.85%
מנורה 241,147 3.83%
הירשמו לצפייה 107,609 1.71%
הירשמו לצפייה 103,890 1.65%
הירשמו לצפייה 50,610 0.80%
שדרגו את המנוי 23,817 0.38%
שדרגו את המנוי 21,299 0.34%
שדרגו את המנוי 14,104 0.22%
שדרגו את המנוי 12,223 0.19%
שדרגו את המנוי 10,313 0.16%
שדרגו את המנוי 9,554 0.15%
שדרגו את המנוי 9,106 0.14%
שדרגו את המנוי 8,941 0.14%
שדרגו את המנוי 8,411 0.13%
שדרגו את המנוי 7,291 0.12%
שדרגו את המנוי 6,620 0.11%
שדרגו את המנוי 4,764 0.08%
שדרגו את המנוי 4,757 0.08%
שדרגו את המנוי 4,238 0.07%
שדרגו את המנוי 4,160 0.07%
שדרגו את המנוי 3,921 0.06%
שדרגו את המנוי 3,895 0.06%
שדרגו את המנוי 2,971 0.05%
שדרגו את המנוי 2,704 0.04%
שדרגו את המנוי 2,652 0.04%
שדרגו את המנוי 2,224 0.04%
שדרגו את המנוי 2,007 0.03%
שדרגו את המנוי 1,964 0.03%
שדרגו את המנוי 1,602 0.03%
שדרגו את המנוי 1,500 0.02%
שדרגו את המנוי 1,152 0.02%
שדרגו את המנוי 1,022 0.02%
שדרגו את המנוי 984 0.02%
שדרגו את המנוי 865 0.01%
שדרגו את המנוי 847 0.01%
שדרגו את המנוי 720 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  יניב רחימי
  לפני 3 שנים
  הרווח הנקי של נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זינק ברבעון הראשון ב-100% (ליתר דיוק, 103%).
  מה עומד מאחורי התוצאות המרשימות?
  בעיקר שיפור בסעיף המימון.

   http://www.agach.co.il/?p=1279
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית