תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
פסגות 33,193 41,464 8,271  24.92%
אפסילון 2,000 9,470 7,470  373.50%
הירשמו לצפייה 26,550 28,800 2,250  8.47%
הירשמו לצפייה 6,943 7,525 582  8.38%
הירשמו לצפייה 27,324 27,877 553  2.02%
שדרגו את המנוי 3,247 3,509 262  8.07%
שדרגו את המנוי 26 180 154  592.31%
שדרגו את המנוי 76,925 77,029 104  0.14%
שדרגו את המנוי 6,649 6,505 -144  -2.17%
שדרגו את המנוי 10,580 10,433 -147  -1.39%
שדרגו את המנוי 356 204 -152  -42.70%
שדרגו את המנוי 3,574 3,416 -158  -4.42%
שדרגו את המנוי 3,400 3,200 -200  -5.88%
שדרגו את המנוי 30,335 29,378 -957  -3.15%
שדרגו את המנוי 12,499 10,795 -1,704  -13.63%
שדרגו את המנוי 7,257 4,479 -2,778  -38.28%
שדרגו את המנוי 28,513 24,298 -4,215  -14.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,646

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,455

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 11,316 20,786 9,470  83.69%
הפניקס 12,062 16,668 4,606  38.19%
הירשמו לצפייה 7,313 10,313 3,000  41.02%
הירשמו לצפייה 367,067 367,874 807  0.22%
הירשמו לצפייה 48,308 48,676 368  0.76%
שדרגו את המנוי 207,700 207,859 159  0.08%
שדרגו את המנוי 3,885 3,895 10  0.26%
שדרגו את המנוי 444 451 7  1.58%
שדרגו את המנוי 1,161 1,152 -9  -0.78%
שדרגו את המנוי 3,627 3,582 -45  -1.24%
שדרגו את המנוי 3,263 3,171 -92  -2.82%
שדרגו את המנוי 3,819 3,646 -173  -4.53%
שדרגו את המנוי 1,839 1,602 -237  -12.89%
שדרגו את המנוי 4,923 4,598 -325  -6.60%
שדרגו את המנוי 11,423 10,883 -540  -4.73%
שדרגו את המנוי 1,046 336 -710  -67.88%
שדרגו את המנוי 3,633 1,964 -1,669  -45.94%
שדרגו את המנוי 2,842 1,022 -1,820  -64.04%
שדרגו את המנוי 5,304 2,652 -2,652  -50.00%
שדרגו את המנוי 87,390 83,896 -3,494  -4.00%
שדרגו את המנוי 11,160 2,268 -8,892  -79.68%
שדרגו את המנוי 127,863 107,760 -20,103  -15.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,427

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,761

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,646
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,455
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,427
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -40,761
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 327,851 5.21%
הראל 77,029 1.22%
פסגות 41,464 0.66%
הירשמו לצפייה 29,378 0.47%
הירשמו לצפייה 28,800 0.46%
הירשמו לצפייה 27,877 0.44%
שדרגו את המנוי 24,298 0.39%
שדרגו את המנוי 24,265 0.39%
שדרגו את המנוי 10,795 0.17%
שדרגו את המנוי 10,433 0.17%
שדרגו את המנוי 9,768 0.16%
שדרגו את המנוי 9,470 0.15%
שדרגו את המנוי 7,525 0.12%
שדרגו את המנוי 6,505 0.10%
שדרגו את המנוי 4,479 0.07%
שדרגו את המנוי 3,509 0.06%
שדרגו את המנוי 3,416 0.05%
שדרגו את המנוי 3,200 0.05%
שדרגו את המנוי 3,051 0.05%
שדרגו את המנוי 1,257 0.02%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,031,343 16.38%
פסגות 367,874 5.84%
מנורה 207,859 3.30%
הירשמו לצפייה 107,760 1.71%
הירשמו לצפייה 83,896 1.33%
הירשמו לצפייה 48,676 0.77%
שדרגו את המנוי 28,173 0.45%
שדרגו את המנוי 21,299 0.34%
שדרגו את המנוי 20,786 0.33%
שדרגו את המנוי 16,668 0.26%
שדרגו את המנוי 14,339 0.23%
שדרגו את המנוי 10,883 0.17%
שדרגו את המנוי 10,313 0.16%
שדרגו את המנוי 9,917 0.16%
שדרגו את המנוי 8,941 0.14%
שדרגו את המנוי 8,411 0.13%
שדרגו את המנוי 7,291 0.12%
שדרגו את המנוי 5,575 0.09%
שדרגו את המנוי 4,757 0.08%
שדרגו את המנוי 4,657 0.07%
שדרגו את המנוי 4,598 0.07%
שדרגו את המנוי 3,895 0.06%
שדרגו את המנוי 3,646 0.06%
שדרגו את המנוי 3,582 0.06%
שדרגו את המנוי 3,171 0.05%
שדרגו את המנוי 2,704 0.04%
שדרגו את המנוי 2,652 0.04%
שדרגו את המנוי 2,268 0.04%
שדרגו את המנוי 2,258 0.04%
שדרגו את המנוי 2,007 0.03%
שדרגו את המנוי 1,964 0.03%
שדרגו את המנוי 1,602 0.03%
שדרגו את המנוי 1,152 0.02%
שדרגו את המנוי 1,022 0.02%
שדרגו את המנוי 984 0.02%
שדרגו את המנוי 865 0.01%
שדרגו את המנוי 720 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 451 < 0.01%
שדרגו את המנוי 356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  יניב רחימי
  לפני 3 שנים
  הרווח הנקי של נכסים ובנין מקבוצת אי.די.בי זינק ברבעון הראשון ב-100% (ליתר דיוק, 103%).
  מה עומד מאחורי התוצאות המרשימות?
  בעיקר שיפור בסעיף המימון.

   http://www.agach.co.il/?p=1279
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית