תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט השקעות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.dic.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 186,977 414,246 227,269  121.55%
מיטב דש 67,514 142,219 74,705  110.65%
הירשמו לצפייה 16,200 54,150 37,950  234.26%
הירשמו לצפייה 34,512 64,751 30,239  87.62%
הירשמו לצפייה 10,000 12,000 2,000  20.00%
שדרגו את המנוי 12,496 12,878 382  3.06%
שדרגו את המנוי 1,809 1,499 -310  -17.14%
שדרגו את המנוי 69,131 54,481 -14,650  -21.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 372,545

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,960

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מנורה 1,324,620 1,325,740 1,125  0.08%
הפניקס 47,855 48,823 968  2.02%
הירשמו לצפייה 10,249 10,118 -131  -1.28%
הירשמו לצפייה 20,178 19,019 -1,159  -5.74%
הירשמו לצפייה 1,862 1 -1,861  -99.95%
שדרגו את המנוי 20,995 8,499 -12,496  -59.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,093

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,647

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 372,545
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,960
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,093
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -15,647
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,529,895 1.01%
כוון 665,250 0.44%
אלטשולר - שחם 414,246 0.27%
הירשמו לצפייה 142,219 0.09%
הירשמו לצפייה 106,920 0.07%
הירשמו לצפייה 64,751 0.04%
שדרגו את המנוי 54,481 0.04%
שדרגו את המנוי 54,150 0.04%
שדרגו את המנוי 12,878 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,880,318 1.24%
מנורה 1,325,740 0.87%
הכשרה ביטוח 468,118 0.31%
הירשמו לצפייה 48,823 0.03%
הירשמו לצפייה 19,019 0.01%
הירשמו לצפייה 10,118 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת דיסקונט השקעות דיווחה אמש על אישור תוכנית רכישה חוזרת של אג"ח שהנפיקה החברה בהיקף של עד 200 מיליון שקל. תוכנית הרכישה תהיה בתוקף למשך שנה. #רכישה_חוזרת #אג"ח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית