תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט השקעות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.dic.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מור 325,839 344,508 18,669  5.73%
מיטב דש 351,974 365,469 13,495  3.83%
הירשמו לצפייה 356,513 362,571 6,058  1.70%
הירשמו לצפייה 24,232 25,144 912  3.76%
הירשמו לצפייה 8,550 9,330 780  9.12%
שדרגו את המנוי 227,000 222,412 -4,588  -2.02%
שדרגו את המנוי 10,418 1,069 -9,349  -89.74%
שדרגו את המנוי 43,448 30,000 -13,448  -30.95%
שדרגו את המנוי 80,281 62,385 -17,896  -22.29%
שדרגו את המנוי 84,907 13,285 -71,622  -84.35%
שדרגו את המנוי 194,586 77,597 -116,989  -60.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,914

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -233,892

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
תעשייה אווירית 8,499 0 -8,499  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,499

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,914
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -233,892
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,499
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,931,812 1.27%
מיטב דש 365,469 0.24%
אלטשולר - שחם 362,571 0.24%
הירשמו לצפייה 347,549 0.23%
הירשמו לצפייה 344,508 0.23%
הירשמו לצפייה 222,412 0.15%
שדרגו את המנוי 77,597 0.05%
שדרגו את המנוי 62,385 0.04%
שדרגו את המנוי 32,792 0.02%
שדרגו את המנוי 30,000 0.02%
שדרגו את המנוי 28,800 0.02%
שדרגו את המנוי 25,144 0.02%
שדרגו את המנוי 13,285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,069 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 468,119 0.31%
הכשרה ביטוח 468,118 0.31%
מיטב דש 1 < 0.01%
הירשמו לצפייה 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  חברת דיסקונט השקעות דיווחה אמש על אישור תוכנית רכישה חוזרת של אג"ח שהנפיקה החברה בהיקף של עד 200 מיליון שקל. תוכנית הרכישה תהיה בתוקף למשך שנה. #רכישה_חוזרת #אג"ח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית