תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט השקעות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.dic.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 31.07.2021 שינוי
מגדל 85,759 110,445 24,686  28.79%
מור 393,955 403,853 9,898  2.51%
הירשמו לצפייה 172,000 166,600 -5,400  -3.14%
הירשמו לצפייה 75,986 68,087 -7,899  -10.40%
הירשמו לצפייה 26,476 13,413 -13,063  -49.34%
שדרגו את המנוי 339,057 325,057 -14,000  -4.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,584

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,362

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.11.2021 28.11.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 34,584
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -40,362
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,160,151 0.82%
מור 403,853 0.29%
הראל 325,057 0.23%
הירשמו לצפייה 166,600 0.12%
הירשמו לצפייה 110,445 0.08%
הירשמו לצפייה 68,087 0.05%
שדרגו את המנוי 40,475 0.03%
שדרגו את המנוי 18,000 0.01%
שדרגו את המנוי 13,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,069 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 551 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  חברת דיסקונט השקעות דיווחה אמש על אישור תוכנית רכישה חוזרת של אג"ח שהנפיקה החברה בהיקף של עד 200 מיליון שקל. תוכנית הרכישה תהיה בתוקף למשך שנה. #רכישה_חוזרת #אג"ח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית