תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט השקעות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.dic.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
מיטב דש 90,923 276,589 185,666  204.20%
פסטרנק שהם 168,119 241,987 73,868  43.94%
הירשמו לצפייה 42,300 49,818 7,518  17.77%
הירשמו לצפייה 68,252 67,742 -510  -0.75%
הירשמו לצפייה 14,144 13,130 -1,014  -7.17%
שדרגו את המנוי 615,595 600,002 -15,593  -2.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 267,052

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,117

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 267,052
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,117
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,792,414 1.18%
אלטשולר - שחם 600,002 0.39%
כוון 541,345 0.36%
הירשמו לצפייה 276,589 0.18%
הירשמו לצפייה 241,987 0.16%
הירשמו לצפייה 67,742 0.04%
שדרגו את המנוי 49,818 0.03%
שדרגו את המנוי 13,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 476,618 0.31%
הכשרה ביטוח 468,118 0.31%
תעשייה אווירית 8,499 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת דיסקונט השקעות דיווחה אמש על אישור תוכנית רכישה חוזרת של אג"ח שהנפיקה החברה בהיקף של עד 200 מיליון שקל. תוכנית הרכישה תהיה בתוקף למשך שנה. #רכישה_חוזרת #אג"ח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית