תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 160,120 165,385 5,265  3.29%
אפסילון 3,016 8,125 5,109  169.40%
הירשמו לצפייה 69,877 73,117 3,240  4.64%
הירשמו לצפייה 3,900 5,000 1,100  28.21%
הירשמו לצפייה 9,591 10,511 920  9.59%
שדרגו את המנוי 50,336 50,977 641  1.27%
שדרגו את המנוי 488 730 242  49.59%
שדרגו את המנוי 3,052 3,221 169  5.54%
שדרגו את המנוי 7,590 7,690 100  1.32%
שדרגו את המנוי 13,043 12,971 -72  -0.55%
שדרגו את המנוי 6,480 5,979 -501  -7.73%
שדרגו את המנוי 248,938 247,684 -1,254  -0.50%
שדרגו את המנוי 16,942 15,415 -1,527  -9.01%
שדרגו את המנוי 141,846 138,346 -3,500  -2.47%
שדרגו את המנוי 187,733 183,754 -3,979  -2.12%
שדרגו את המנוי 26,752 20,365 -6,387  -23.87%
שדרגו את המנוי 124,450 113,144 -11,306  -9.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,786

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,526

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 68,039 441,206 373,167  548.46%
הפניקס 1,229,720 1,410,450 180,730  14.70%
הירשמו לצפייה 97,512 263,070 165,558  169.78%
הירשמו לצפייה 1,625 29,009 27,384  1,685.17%
הירשמו לצפייה 3,869 10,118 6,249  161.51%
שדרגו את המנוי 40,846 41,771 925  2.26%
שדרגו את המנוי 116,066 116,476 410  0.35%
שדרגו את המנוי 10,478 10,515 37  0.35%
שדרגו את המנוי 2,648 2,671 23  0.87%
שדרגו את המנוי 8,054 7,960 -94  -1.17%
שדרגו את המנוי 3,955 3,395 -560  -14.16%
שדרגו את המנוי 6,259 5,509 -750  -11.98%
שדרגו את המנוי 3,683 2,290 -1,393  -37.82%
שדרגו את המנוי 9,045 7,645 -1,400  -15.48%
שדרגו את המנוי 8,261 4,557 -3,704  -44.84%
שדרגו את המנוי 8,992 4,672 -4,320  -48.04%
שדרגו את המנוי 48,871 33,146 -15,725  -32.18%
שדרגו את המנוי 1,010,650 976,171 -34,479  -3.41%
שדרגו את המנוי 58,137 18,251 -39,886  -68.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 754,483

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -102,311

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,786
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,526
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 754,483
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -102,311
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,550,869 6.09%
ילין לפידות 483,543 1.90%
מור 247,684 0.97%
הירשמו לצפייה 183,754 0.72%
הירשמו לצפייה 165,385 0.65%
הירשמו לצפייה 138,346 0.54%
שדרגו את המנוי 113,144 0.44%
שדרגו את המנוי 73,117 0.29%
שדרגו את המנוי 50,977 0.20%
שדרגו את המנוי 20,365 0.08%
שדרגו את המנוי 15,415 0.06%
שדרגו את המנוי 12,971 0.05%
שדרגו את המנוי 10,511 0.04%
שדרגו את המנוי 8,125 0.03%
שדרגו את המנוי 7,690 0.03%
שדרגו את המנוי 5,979 0.02%
שדרגו את המנוי 5,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,221 0.01%
שדרגו את המנוי 2,998 0.01%
שדרגו את המנוי 1,358 < 0.01%
שדרגו את המנוי 730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,462,728 13.60%
הפניקס 1,410,450 5.54%
כלל 976,171 3.83%
הירשמו לצפייה 441,206 1.73%
הירשמו לצפייה 263,070 1.03%
הירשמו לצפייה 116,476 0.46%
שדרגו את המנוי 41,771 0.16%
שדרגו את המנוי 33,146 0.13%
שדרגו את המנוי 29,009 0.11%
שדרגו את המנוי 26,057 0.10%
שדרגו את המנוי 18,251 0.07%
שדרגו את המנוי 10,515 0.04%
שדרגו את המנוי 10,118 0.04%
שדרגו את המנוי 9,690 0.04%
שדרגו את המנוי 7,960 0.03%
שדרגו את המנוי 7,645 0.03%
שדרגו את המנוי 6,784 0.03%
שדרגו את המנוי 5,509 0.02%
שדרגו את המנוי 5,218 0.02%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 4,736 0.02%
שדרגו את המנוי 4,672 0.02%
שדרגו את המנוי 4,557 0.02%
שדרגו את המנוי 3,395 0.01%
שדרגו את המנוי 2,671 0.01%
שדרגו את המנוי 2,657 0.01%
שדרגו את המנוי 2,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית