תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
מגדל 108,900 115,741 6,841  6.28%
מיטב דש 156,286 161,040 4,754  3.04%
הירשמו לצפייה 397,150 398,277 1,127  0.28%
הירשמו לצפייה 190,499 191,232 733  0.38%
הירשמו לצפייה 12,200 12,450 250  2.05%
שדרגו את המנוי -1,522 -1,460 62  -4.07%
שדרגו את המנוי 17,147 16,854 -293  -1.71%
שדרגו את המנוי 336,982 336,525 -457  -0.14%
שדרגו את המנוי 40,162 38,564 -1,598  -3.98%
שדרגו את המנוי 7,850 5,057 -2,793  -35.58%
שדרגו את המנוי 109,510 104,343 -5,167  -4.72%
שדרגו את המנוי 81,913 47,758 -34,155  -41.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,767

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,463

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 53,818 71,921 18,103  33.64%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 1,457 11,085 9,628  660.81%
הירשמו לצפייה 12,926 22,136 9,210  71.25%
הירשמו לצפייה 20,873 27,803 6,930  33.20%
הירשמו לצפייה 99,160 104,645 5,485  5.53%
שדרגו את המנוי 5,179 10,436 5,257  101.51%
שדרגו את המנוי 5,277 6,653 1,376  26.08%
שדרגו את המנוי 10,140 11,085 945  9.32%
שדרגו את המנוי 2,531 3,426 895  35.36%
שדרגו את המנוי 1,107 1,752 645  58.27%
שדרגו את המנוי 1,300 1,767 467  35.92%
שדרגו את המנוי 14,470 14,540 70  0.48%
שדרגו את המנוי 8,117 8,171 54  0.67%
שדרגו את המנוי 1,262 1,304 42  3.33%
שדרגו את המנוי 5,520 5,553 33  0.60%
שדרגו את המנוי 10,455 10,478 23  0.22%
שדרגו את המנוי 3,125 3,145 20  0.64%
שדרגו את המנוי 27,500 27,404 -96  -0.35%
שדרגו את המנוי 880 646 -234  -26.59%
שדרגו את המנוי 50,048 49,148 -900  -1.80%
שדרגו את המנוי 3,813 2,872 -941  -24.68%
שדרגו את המנוי 1,270,980 1,269,720 -1,265  -0.10%
שדרגו את המנוי 38,123 33,181 -4,942  -12.96%
שדרגו את המנוי 780,435 775,275 -5,160  -0.66%
שדרגו את המנוי 178,113 142,055 -36,058  -20.24%
שדרגו את המנוי 930,711 889,525 -41,186  -4.43%
שדרגו את המנוי 132,192 85,053 -47,139  -35.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 59,183

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -137,921

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,767
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -44,463
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 59,183
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -137,921
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,436,832 5.66%
ילין לפידות 398,277 1.57%
מור 336,525 1.32%
הירשמו לצפייה 191,232 0.75%
הירשמו לצפייה 161,040 0.63%
הירשמו לצפייה 115,741 0.46%
שדרגו את המנוי 104,343 0.41%
שדרגו את המנוי 47,758 0.19%
שדרגו את המנוי 38,564 0.15%
שדרגו את המנוי 16,854 0.07%
שדרגו את המנוי 12,450 0.05%
שדרגו את המנוי 8,536 0.03%
שדרגו את המנוי 5,057 0.02%
שדרגו את המנוי 1,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 197 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,460 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,711,527 14.61%
כלל 1,269,720 5.00%
הפניקס 889,525 3.50%
הירשמו לצפייה 775,275 3.05%
הירשמו לצפייה 142,055 0.56%
הירשמו לצפייה 104,645 0.41%
שדרגו את המנוי 85,053 0.33%
שדרגו את המנוי 71,921 0.28%
שדרגו את המנוי 58,137 0.23%
שדרגו את המנוי 49,148 0.19%
שדרגו את המנוי 33,181 0.13%
שדרגו את המנוי 27,803 0.11%
שדרגו את המנוי 27,404 0.11%
שדרגו את המנוי 22,357 0.09%
שדרגו את המנוי 22,136 0.09%
שדרגו את המנוי 14,540 0.06%
שדרגו את המנוי 11,085 0.04%
שדרגו את המנוי 11,085 0.04%
שדרגו את המנוי 10,478 0.04%
שדרגו את המנוי 10,436 0.04%
שדרגו את המנוי 8,171 0.03%
שדרגו את המנוי 7,157 0.03%
שדרגו את המנוי 6,653 0.03%
שדרגו את המנוי 5,766 0.02%
שדרגו את המנוי 5,553 0.02%
שדרגו את המנוי 4,736 0.02%
שדרגו את המנוי 4,066 0.02%
שדרגו את המנוי 3,955 0.02%
שדרגו את המנוי 3,933 0.02%
שדרגו את המנוי 3,426 0.01%
שדרגו את המנוי 3,145 0.01%
שדרגו את המנוי 2,872 0.01%
שדרגו את המנוי 2,732 0.01%
שדרגו את המנוי 2,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,719 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 646 < 0.01%
שדרגו את המנוי 625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית