תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אקסלנס 10,767 10,967 200  1.86%
אי.בי.אי. 13,490 13,476 -14  -0.10%
הירשמו לצפייה 585 464 -121  -20.68%
הירשמו לצפייה 2,338 2,195 -143  -6.12%
הירשמו לצפייה 1,693 1,543 -150  -8.86%
שדרגו את המנוי 5,490 5,340 -150  -2.73%
שדרגו את המנוי 1,750 1,520 -230  -13.14%
שדרגו את המנוי 3,327 3,078 -249  -7.48%
שדרגו את המנוי 4,533 4,248 -285  -6.29%
שדרגו את המנוי 1,565 1,247 -318  -20.32%
שדרגו את המנוי 128,129 127,769 -360  -0.28%
שדרגו את המנוי 82,608 82,041 -567  -0.69%
שדרגו את המנוי 77,107 76,403 -704  -0.91%
שדרגו את המנוי 159,591 158,688 -903  -0.57%
שדרגו את המנוי 58,458 57,322 -1,136  -1.94%
שדרגו את המנוי 386,920 384,597 -2,323  -0.60%
שדרגו את המנוי 207,803 203,646 -4,157  -2.00%
שדרגו את המנוי 109,924 104,271 -5,653  -5.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,463

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
כלל 976,171 1,326,800 350,626  35.92%
מיטב דש 441,206 631,197 189,991  43.06%
הירשמו לצפייה 263,070 416,493 153,423  58.32%
הירשמו לצפייה 18,251 58,137 39,886  218.54%
הירשמו לצפייה 7,645 16,953 9,308  121.75%
שדרגו את המנוי 41,771 50,781 9,010  21.57%
שדרגו את המנוי 4,672 11,767 7,095  151.86%
שדרגו את המנוי 10,118 17,108 6,990  69.08%
שדרגו את המנוי 2,290 4,213 1,923  83.97%
שדרגו את המנוי 5,509 7,369 1,860  33.76%
שדרגו את המנוי 1,978 2,469 491  24.82%
שדרגו את המנוי 116,476 116,537 61  0.05%
שדרגו את המנוי 10,515 10,561 46  0.44%
שדרגו את המנוי 7,960 7,496 -464  -5.83%
שדרגו את המנוי 29,009 28,317 -692  -2.39%
שדרגו את המנוי 1,410,450 1,119,740 -290,707  -20.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 770,710

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -291,863

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,463
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 770,710
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -291,863
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,248,390 4.90%
ילין לפידות 384,597 1.51%
מיטב דש 203,646 0.80%
הירשמו לצפייה 158,688 0.62%
הירשמו לצפייה 127,769 0.50%
הירשמו לצפייה 104,271 0.41%
שדרגו את המנוי 82,041 0.32%
שדרגו את המנוי 76,403 0.30%
שדרגו את המנוי 57,322 0.23%
שדרגו את המנוי 13,476 0.05%
שדרגו את המנוי 10,967 0.04%
שדרגו את המנוי 6,918 0.03%
שדרגו את המנוי 5,340 0.02%
שדרגו את המנוי 4,248 0.02%
שדרגו את המנוי 3,078 0.01%
שדרגו את המנוי 2,371 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,247 < 0.01%
שדרגו את המנוי 464 < 0.01%
שדרגו את המנוי 186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,266,946 16.76%
כלל 1,326,800 5.21%
הפניקס 1,119,740 4.40%
הירשמו לצפייה 631,197 2.48%
הירשמו לצפייה 416,493 1.64%
הירשמו לצפייה 330,199 1.30%
שדרגו את המנוי 116,537 0.46%
שדרגו את המנוי 58,137 0.23%
שדרגו את המנוי 50,781 0.20%
שדרגו את המנוי 33,146 0.13%
שדרגו את המנוי 28,317 0.11%
שדרגו את המנוי 26,057 0.10%
שדרגו את המנוי 17,108 0.07%
שדרגו את המנוי 16,953 0.07%
שדרגו את המנוי 11,767 0.05%
שדרגו את המנוי 10,561 0.04%
שדרגו את המנוי 9,690 0.04%
שדרגו את המנוי 7,496 0.03%
שדרגו את המנוי 7,369 0.03%
שדרגו את המנוי 6,784 0.03%
שדרגו את המנוי 5,218 0.02%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 4,736 0.02%
שדרגו את המנוי 4,213 0.02%
שדרגו את המנוי 3,395 0.01%
שדרגו את המנוי 2,671 0.01%
שדרגו את המנוי 2,657 0.01%
שדרגו את המנוי 2,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית