תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
פסגות 52,048 72,594 20,546  39.48%
מיטב דש 176,751 190,426 13,675  7.74%
הירשמו לצפייה 4,532 4,630 98  2.16%
הירשמו לצפייה 12,879 12,708 -171  -1.33%
הירשמו לצפייה 7,690 7,390 -300  -3.90%
שדרגו את המנוי 3,221 2,881 -340  -10.56%
שדרגו את המנוי 630 193 -437  -69.37%
שדרגו את המנוי 1,329 781 -548  -41.23%
שדרגו את המנוי 3,900 3,050 -850  -21.79%
שדרגו את המנוי 2,878 1,988 -890  -30.92%
שדרגו את המנוי 11,399 10,210 -1,189  -10.43%
שדרגו את המנוי 3,078 1,703 -1,375  -44.67%
שדרגו את המנוי 91,663 88,104 -3,559  -3.88%
שדרגו את המנוי 15,488 11,588 -3,900  -25.18%
שדרגו את המנוי 165,960 159,527 -6,433  -3.88%
שדרגו את המנוי 142,856 136,121 -6,735  -4.71%
שדרגו את המנוי 136,517 128,724 -7,793  -5.71%
שדרגו את המנוי 77,471 68,815 -8,656  -11.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,319

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -43,176

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 68,039 441,206 373,167  548.46%
הפניקס 1,229,720 1,410,450 180,730  14.70%
הירשמו לצפייה 97,512 263,070 165,558  169.78%
הירשמו לצפייה 1,625 29,009 27,384  1,685.17%
הירשמו לצפייה 3,869 10,118 6,249  161.51%
שדרגו את המנוי 40,846 41,771 925  2.26%
שדרגו את המנוי 116,066 116,476 410  0.35%
שדרגו את המנוי 10,478 10,515 37  0.35%
שדרגו את המנוי 2,648 2,671 23  0.87%
שדרגו את המנוי 8,054 7,960 -94  -1.17%
שדרגו את המנוי 3,955 3,395 -560  -14.16%
שדרגו את המנוי 6,259 5,509 -750  -11.98%
שדרגו את המנוי 3,683 2,290 -1,393  -37.82%
שדרגו את המנוי 9,045 7,645 -1,400  -15.48%
שדרגו את המנוי 8,261 4,557 -3,704  -44.84%
שדרגו את המנוי 8,992 4,672 -4,320  -48.04%
שדרגו את המנוי 48,871 33,146 -15,725  -32.18%
שדרגו את המנוי 1,010,650 976,171 -34,479  -3.41%
שדרגו את המנוי 58,137 18,251 -39,886  -68.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 754,483

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -102,311

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 34,319
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -43,176
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 754,483
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -102,311
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,385,026 5.44%
ילין לפידות 483,543 1.90%
מיטב דש 190,426 0.75%
הירשמו לצפייה 159,527 0.63%
הירשמו לצפייה 136,121 0.53%
הירשמו לצפייה 128,724 0.51%
שדרגו את המנוי 88,104 0.35%
שדרגו את המנוי 72,594 0.29%
שדרגו את המנוי 68,815 0.27%
שדרגו את המנוי 12,708 0.05%
שדרגו את המנוי 11,588 0.05%
שדרגו את המנוי 10,210 0.04%
שדרגו את המנוי 7,390 0.03%
שדרגו את המנוי 4,630 0.02%
שדרגו את המנוי 3,050 0.01%
שדרגו את המנוי 2,881 0.01%
שדרגו את המנוי 1,988 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,703 < 0.01%
שדרגו את המנוי 781 < 0.01%
שדרגו את המנוי 193 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,462,728 13.60%
הפניקס 1,410,450 5.54%
כלל 976,171 3.83%
הירשמו לצפייה 441,206 1.73%
הירשמו לצפייה 263,070 1.03%
הירשמו לצפייה 116,476 0.46%
שדרגו את המנוי 41,771 0.16%
שדרגו את המנוי 33,146 0.13%
שדרגו את המנוי 29,009 0.11%
שדרגו את המנוי 26,057 0.10%
שדרגו את המנוי 18,251 0.07%
שדרגו את המנוי 10,515 0.04%
שדרגו את המנוי 10,118 0.04%
שדרגו את המנוי 9,690 0.04%
שדרגו את המנוי 7,960 0.03%
שדרגו את המנוי 7,645 0.03%
שדרגו את המנוי 6,784 0.03%
שדרגו את המנוי 5,509 0.02%
שדרגו את המנוי 5,218 0.02%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 4,736 0.02%
שדרגו את המנוי 4,672 0.02%
שדרגו את המנוי 4,557 0.02%
שדרגו את המנוי 3,395 0.01%
שדרגו את המנוי 2,671 0.01%
שדרגו את המנוי 2,657 0.01%
שדרגו את המנוי 2,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית