תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
הראל 160,072 182,651 22,579  14.11%
אלטשולר - שחם 8,536 24,752 16,216  189.97%
הירשמו לצפייה 427 7,300 6,873  1,609.60%
הירשמו לצפייה 292,585 295,543 2,958  1.01%
הירשמו לצפייה 16,350 17,450 1,100  6.73%
שדרגו את המנוי 2,498 3,052 554  22.18%
שדרגו את המנוי 739 1,111 372  50.34%
שדרגו את המנוי 23,560 23,640 80  0.34%
שדרגו את המנוי 14,083 13,775 -308  -2.19%
שדרגו את המנוי 476 130 -346  -72.69%
שדרגו את המנוי 129,552 128,891 -661  -0.51%
שדרגו את המנוי 8,377 7,127 -1,250  -14.92%
שדרגו את המנוי 42,429 39,985 -2,444  -5.76%
שדרגו את המנוי 26,270 22,932 -3,338  -12.71%
שדרגו את המנוי 141,489 136,863 -4,626  -3.27%
שדרגו את המנוי 96,656 88,822 -7,834  -8.11%
שדרגו את המנוי 172,439 162,008 -10,431  -6.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,732

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,238

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 68,968 97,512 28,544  41.39%
מיטב דש 28,031 56,360 28,329  101.06%
הירשמו לצפייה 1,169,500 1,176,540 7,045  0.60%
הירשמו לצפייה 527 4,736 4,209  798.67%
הירשמו לצפייה 682,796 684,835 2,039  0.30%
שדרגו את המנוי 2,894 3,869 975  33.69%
שדרגו את המנוי 1,719 2,657 938  54.57%
שדרגו את המנוי 115,604 116,066 462  0.40%
שדרגו את המנוי 3,383 3,683 300  8.87%
שדרגו את המנוי 625 905 280  44.80%
שדרגו את המנוי 6,653 6,784 131  1.97%
שדרגו את המנוי 8,171 8,054 -117  -1.43%
שדרגו את המנוי 6,474 6,259 -215  -3.32%
שדרגו את המנוי 975 475 -500  -51.28%
שדרגו את המנוי 41,557 40,846 -711  -1.71%
שדרגו את המנוי 3,403 2,648 -755  -22.19%
שדרגו את המנוי 2,732 140 -2,592  -94.88%
שדרגו את המנוי 17,882 9,045 -8,837  -49.42%
שדרגו את המנוי 1,027,680 1,010,650 -17,036  -1.66%
שדרגו את המנוי 23,917 1,625 -22,292  -93.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 73,252

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -53,055

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 50,732
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -31,238
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 73,252
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -53,055
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,650,870 6.48%
ילין לפידות 483,543 1.90%
מור 295,543 1.16%
הירשמו לצפייה 182,651 0.72%
הירשמו לצפייה 162,008 0.64%
הירשמו לצפייה 136,863 0.54%
שדרגו את המנוי 128,891 0.51%
שדרגו את המנוי 88,822 0.35%
שדרגו את המנוי 39,985 0.16%
שדרגו את המנוי 24,752 0.10%
שדרגו את המנוי 23,640 0.09%
שדרגו את המנוי 22,932 0.09%
שדרגו את המנוי 17,450 0.07%
שדרגו את המנוי 13,775 0.05%
שדרגו את המנוי 7,300 0.03%
שדרגו את המנוי 7,127 0.03%
שדרגו את המנוי 4,415 0.02%
שדרגו את המנוי 3,052 0.01%
שדרגו את המנוי 2,682 0.01%
שדרגו את המנוי 2,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,358 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,111 < 0.01%
שדרגו את המנוי 489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,428,727 13.47%
הפניקס 1,176,540 4.62%
כלל 1,010,650 3.97%
הירשמו לצפייה 684,835 2.69%
הירשמו לצפייה 116,066 0.46%
הירשמו לצפייה 97,512 0.38%
שדרגו את המנוי 58,137 0.23%
שדרגו את המנוי 56,360 0.22%
שדרגו את המנוי 48,871 0.19%
שדרגו את המנוי 40,846 0.16%
שדרגו את המנוי 26,057 0.10%
שדרגו את המנוי 10,478 0.04%
שדרגו את המנוי 9,690 0.04%
שדרגו את המנוי 9,045 0.04%
שדרגו את המנוי 8,992 0.04%
שדרגו את המנוי 8,261 0.03%
שדרגו את המנוי 8,054 0.03%
שדרגו את המנוי 6,784 0.03%
שדרגו את המנוי 6,259 0.02%
שדרגו את המנוי 5,218 0.02%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 4,736 0.02%
שדרגו את המנוי 3,955 0.02%
שדרגו את המנוי 3,869 0.02%
שדרגו את המנוי 3,683 0.01%
שדרגו את המנוי 2,657 0.01%
שדרגו את המנוי 2,648 0.01%
שדרגו את המנוי 2,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית