תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 133,425 147,350 13,925  10.44%
אקסלנס 7,797 8,570 773  9.91%
הירשמו לצפייה 305,538 305,888 350  0.11%
הירשמו לצפייה 13,112 13,355 243  1.85%
הירשמו לצפייה 973 1,048 75  7.71%
שדרגו את המנוי 69,458 68,999 -459  -0.66%
שדרגו את המנוי 19,608 19,038 -570  -2.91%
שדרגו את המנוי 192,851 192,161 -690  -0.36%
שדרגו את המנוי 5,600 3,900 -1,700  -30.36%
שדרגו את המנוי 128,937 124,771 -4,166  -3.23%
שדרגו את המנוי 154,584 146,846 -7,738  -5.01%
שדרגו את המנוי 64,030 51,841 -12,189  -19.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,366

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,512

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 68,968 97,512 28,544  41.39%
מיטב דש 28,031 56,360 28,329  101.06%
הירשמו לצפייה 1,554 27,513 25,959  1,670.46%
הירשמו לצפייה 1,169,500 1,176,540 7,045  0.60%
הירשמו לצפייה 527 4,736 4,209  798.67%
שדרגו את המנוי 682,796 684,835 2,039  0.30%
שדרגו את המנוי 2,894 3,869 975  33.69%
שדרגו את המנוי 1,719 2,657 938  54.57%
שדרגו את המנוי 115,604 116,066 462  0.40%
שדרגו את המנוי 3,383 3,683 300  8.87%
שדרגו את המנוי 625 905 280  44.80%
שדרגו את המנוי 6,653 6,784 131  1.97%
שדרגו את המנוי 8,171 8,054 -117  -1.43%
שדרגו את המנוי 6,474 6,259 -215  -3.32%
שדרגו את המנוי 975 475 -500  -51.28%
שדרגו את המנוי 41,557 40,846 -711  -1.71%
שדרגו את המנוי 3,403 2,648 -755  -22.19%
שדרגו את המנוי 2,732 140 -2,592  -94.88%
שדרגו את המנוי 17,882 9,045 -8,837  -49.42%
שדרגו את המנוי 1,027,680 1,010,650 -17,036  -1.66%
שדרגו את המנוי 23,917 1,625 -22,292  -93.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 99,211

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -53,055

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,366
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,512
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 99,211
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -53,055
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,619,111 6.36%
ילין לפידות 483,543 1.90%
מור 305,888 1.20%
הירשמו לצפייה 192,161 0.75%
הירשמו לצפייה 147,350 0.58%
הירשמו לצפייה 146,846 0.58%
שדרגו את המנוי 124,771 0.49%
שדרגו את המנוי 68,999 0.27%
שדרגו את המנוי 51,841 0.20%
שדרגו את המנוי 26,752 0.11%
שדרגו את המנוי 19,038 0.07%
שדרגו את המנוי 13,355 0.05%
שדרגו את המנוי 8,570 0.03%
שדרגו את המנוי 7,590 0.03%
שדרגו את המנוי 6,522 0.03%
שדרגו את המנוי 3,900 0.02%
שדרגו את המנוי 3,052 0.01%
שדרגו את המנוי 2,998 0.01%
שדרגו את המנוי 2,940 0.01%
שדרגו את המנוי 1,358 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,048 < 0.01%
שדרגו את המנוי 539 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,456,240 13.57%
הפניקס 1,176,540 4.62%
כלל 1,010,650 3.97%
הירשמו לצפייה 684,835 2.69%
הירשמו לצפייה 116,066 0.46%
הירשמו לצפייה 97,512 0.38%
שדרגו את המנוי 58,137 0.23%
שדרגו את המנוי 56,360 0.22%
שדרגו את המנוי 48,871 0.19%
שדרגו את המנוי 40,846 0.16%
שדרגו את המנוי 27,513 0.11%
שדרגו את המנוי 26,057 0.10%
שדרגו את המנוי 10,478 0.04%
שדרגו את המנוי 9,690 0.04%
שדרגו את המנוי 9,045 0.04%
שדרגו את המנוי 8,992 0.04%
שדרגו את המנוי 8,261 0.03%
שדרגו את המנוי 8,054 0.03%
שדרגו את המנוי 6,784 0.03%
שדרגו את המנוי 6,259 0.02%
שדרגו את המנוי 5,218 0.02%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 4,736 0.02%
שדרגו את המנוי 3,955 0.02%
שדרגו את המנוי 3,869 0.02%
שדרגו את המנוי 3,683 0.01%
שדרגו את המנוי 2,657 0.01%
שדרגו את המנוי 2,648 0.01%
שדרגו את המנוי 2,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית