דלתא - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אושן 9,600 15,290 5,690  59.27%
הראל 147,571 150,695 3,124  2.12%
הירשמו לצפייה 496 1,447 951  191.73%
הירשמו לצפייה 23,440 23,560 120  0.51%
הירשמו לצפייה 400 489 89  22.25%
שדרגו את המנוי 27,139 26,897 -242  -0.89%
שדרגו את המנוי 14,704 14,176 -528  -3.59%
שדרגו את המנוי 1,459 739 -720  -49.35%
שדרגו את המנוי 903 -5,181 -6,084  -673.75%
שדרגו את המנוי 184,532 177,889 -6,643  -3.60%
שדרגו את המנוי 305,769 292,863 -12,906  -4.22%
שדרגו את המנוי 174,624 161,021 -13,603  -7.79%
שדרגו את המנוי 146,720 130,574 -16,146  -11.00%
שדרגו את המנוי 120,129 102,334 -17,795  -14.81%
שדרגו את המנוי 74,794 45,133 -29,661  -39.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,974

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,328

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,081,440 1,169,500 88,053  8.14%
איילון 27,803 41,557 13,754  49.47%
הירשמו לצפייה 22,357 26,057 3,700  16.55%
הירשמו לצפייה 767 3,400 2,633  343.29%
הירשמו לצפייה 115,310 115,604 294  0.25%
שדרגו את המנוי 1,309 1,554 245  18.72%
שדרגו את המנוי 3,426 3,403 -23  -0.67%
שדרגו את המנוי 9,025 8,992 -33  -0.37%
שדרגו את המנוי 2,931 2,894 -37  -1.26%
שדרגו את המנוי 48,922 48,871 -51  -0.10%
שדרגו את המנוי 1,149 817 -332  -28.89%
שדרגו את המנוי 1,752 1,287 -465  -26.54%
שדרגו את המנוי 71,855 68,968 -2,887  -4.02%
שדרגו את המנוי 4,736 527 -4,209  -88.87%
שדרגו את המנוי 10,701 6,474 -4,227  -39.50%
שדרגו את המנוי 10,436 5,218 -5,218  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,045,180 1,027,680 -17,499  -1.67%
שדרגו את המנוי 82,803 28,031 -54,772  -66.15%
שדרגו את המנוי 772,278 682,796 -89,482  -11.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 108,679

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -179,235

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,974
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -104,328
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 108,679
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -179,235
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,652,805 6.49%
ילין לפידות 483,543 1.90%
מור 292,863 1.15%
הירשמו לצפייה 177,889 0.70%
הירשמו לצפייה 161,021 0.63%
הירשמו לצפייה 150,695 0.59%
שדרגו את המנוי 130,574 0.51%
שדרגו את המנוי 102,334 0.40%
שדרגו את המנוי 45,133 0.18%
שדרגו את המנוי 26,897 0.11%
שדרגו את המנוי 23,560 0.09%
שדרגו את המנוי 15,290 0.06%
שדרגו את המנוי 14,176 0.06%
שדרגו את המנוי 8,536 0.03%
שדרגו את המנוי 8,377 0.03%
שדרגו את המנוי 5,896 0.02%
שדרגו את המנוי 4,287 0.02%
שדרגו את המנוי 2,682 0.01%
שדרגו את המנוי 1,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,358 < 0.01%
שדרגו את המנוי 739 < 0.01%
שדרגו את המנוי 489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי -5,181 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,418,176 13.43%
הפניקס 1,169,500 4.60%
כלל 1,027,680 4.04%
הירשמו לצפייה 682,796 2.68%
הירשמו לצפייה 115,604 0.45%
הירשמו לצפייה 68,968 0.27%
שדרגו את המנוי 58,137 0.23%
שדרגו את המנוי 48,871 0.19%
שדרגו את המנוי 41,557 0.16%
שדרגו את המנוי 28,031 0.11%
שדרגו את המנוי 26,057 0.10%
שדרגו את המנוי 23,917 0.09%
שדרגו את המנוי 17,882 0.07%
שדרגו את המנוי 10,478 0.04%
שדרגו את המנוי 9,690 0.04%
שדרגו את המנוי 8,992 0.04%
שדרגו את המנוי 8,261 0.03%
שדרגו את המנוי 8,171 0.03%
שדרגו את המנוי 6,653 0.03%
שדרגו את המנוי 6,474 0.03%
שדרגו את המנוי 5,218 0.02%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 3,955 0.02%
שדרגו את המנוי 3,848 0.02%
שדרגו את המנוי 3,403 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 0.01%
שדרגו את המנוי 3,383 0.01%
שדרגו את המנוי 2,894 0.01%
שדרגו את המנוי 2,732 0.01%
שדרגו את המנוי 2,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,719 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,554 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 527 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית