תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מגדל 119,303 144,051 24,748  20.74%
אקסלנס 23,090 32,675 9,585  41.51%
הירשמו לצפייה 187,070 192,119 5,049  2.70%
הירשמו לצפייה 10,447 12,326 1,879  17.99%
הירשמו לצפייה 13,421 14,754 1,333  9.93%
שדרגו את המנוי 4,620 4,885 265  5.74%
שדרגו את המנוי 120,788 119,198 -1,590  -1.32%
שדרגו את המנוי 61,979 58,248 -3,731  -6.02%
שדרגו את המנוי 62,893 58,444 -4,449  -7.07%
שדרגו את המנוי 7,863 1,518 -6,345  -80.69%
שדרגו את המנוי 151,527 138,778 -12,749  -8.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,864

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
איילון 57,749 71,822 14,073  24.37%
הפניקס 771,901 781,817 9,916  1.28%
הירשמו לצפייה 4,672 11,767 7,095  151.86%
הירשמו לצפייה 3,848 8,848 5,000  129.94%
הירשמו לצפייה 121,032 122,550 1,518  1.25%
שדרגו את המנוי 979 2,479 1,500  153.22%
שדרגו את המנוי 574,048 574,735 687  0.12%
שדרגו את המנוי 23,679 23,669 -10  -0.04%
שדרגו את המנוי 25,929 25,528 -401  -1.55%
שדרגו את המנוי 7,369 5,384 -1,985  -26.94%
שדרגו את המנוי 5,168 1,185 -3,983  -77.07%
שדרגו את המנוי 230,428 222,755 -7,673  -3.33%
שדרגו את המנוי 26,057 18,012 -8,045  -30.87%
שדרגו את המנוי 59,045 16,589 -42,456  -71.90%
שדרגו את המנוי 772,577 541,647 -230,930  -29.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,789

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -295,483

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 42,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,864
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 39,789
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -295,483
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 804,794 3.16%
הראל 192,119 0.75%
מגדל 144,051 0.57%
הירשמו לצפייה 138,778 0.55%
הירשמו לצפייה 119,198 0.47%
הירשמו לצפייה 58,444 0.23%
שדרגו את המנוי 58,248 0.23%
שדרגו את המנוי 32,675 0.13%
שדרגו את המנוי 14,754 0.06%
שדרגו את המנוי 12,326 0.05%
שדרגו את המנוי 8,882 0.03%
שדרגו את המנוי 6,259 0.02%
שדרגו את המנוי 4,890 0.02%
שדרגו את המנוי 4,885 0.02%
שדרגו את המנוי 2,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,748 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,518 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי -161 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,170,568 16.38%
כלל 1,571,930 6.17%
הפניקס 781,817 3.07%
הירשמו לצפייה 574,735 2.26%
הירשמו לצפייה 541,647 2.13%
הירשמו לצפייה 222,755 0.87%
שדרגו את המנוי 122,550 0.48%
שדרגו את המנוי 71,822 0.28%
שדרגו את המנוי 63,468 0.25%
שדרגו את המנוי 43,426 0.17%
שדרגו את המנוי 25,528 0.10%
שדרגו את המנוי 23,669 0.09%
שדרגו את המנוי 18,012 0.07%
שדרגו את המנוי 16,953 0.07%
שדרגו את המנוי 16,589 0.07%
שדרגו את המנוי 11,767 0.05%
שדרגו את המנוי 8,848 0.03%
שדרגו את המנוי 8,403 0.03%
שדרגו את המנוי 5,384 0.02%
שדרגו את המנוי 5,244 0.02%
שדרגו את המנוי 5,218 0.02%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 4,179 0.02%
שדרגו את המנוי 3,395 0.01%
שדרגו את המנוי 2,657 0.01%
שדרגו את המנוי 2,479 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,449 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 889 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית