תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מגדל 42,836 83,168 40,332  94.15%
מיטב דש 108,566 135,850 27,284  25.13%
הירשמו לצפייה 351,034 360,062 9,028  2.57%
הירשמו לצפייה 47,878 54,472 6,594  13.77%
הירשמו לצפייה 1,209 7,709 6,500  537.63%
שדרגו את המנוי 163,496 166,538 3,042  1.86%
שדרגו את המנוי 2,492 2,659 167  6.70%
שדרגו את המנוי 17,364 17,461 97  0.56%
שדרגו את המנוי 70 100 30  42.86%
שדרגו את המנוי 631 254 -377  -59.75%
שדרגו את המנוי 500 100 -400  -80.00%
שדרגו את המנוי 86,351 84,794 -1,557  -1.80%
שדרגו את המנוי -2,749 -6,874 -4,125  150.05%
שדרגו את המנוי 114,350 103,752 -10,598  -9.27%
שדרגו את המנוי 420,491 393,927 -26,564  -6.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 93,074

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -43,621

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 5,083 10,140 5,057  99.49%
רעות 30,023 34,629 4,606  15.34%
הירשמו לצפייה 3,783 4,674 891  23.55%
הירשמו לצפייה 29,735 30,509 774  2.60%
הירשמו לצפייה 68,533 68,911 378  0.55%
שדרגו את המנוי 2,467 2,730 263  10.66%
שדרגו את המנוי 94,008 94,094 86  0.09%
שדרגו את המנוי 1,075 1,118 43  4.00%
שדרגו את המנוי 3,108 3,117 9  0.29%
שדרגו את המנוי 271,785 271,786 1
שדרגו את המנוי 25,537 25,444 -93  -0.36%
שדרגו את המנוי 888,458 888,296 -162  -0.02%
שדרגו את המנוי 60,971 60,678 -293  -0.48%
שדרגו את המנוי 15,816 6,092 -9,724  -61.48%
שדרגו את המנוי 1,189,130 1,174,640 -14,491  -1.22%
שדרגו את המנוי 39,805 14,305 -25,500  -64.06%
שדרגו את המנוי 798,616 762,440 -36,176  -4.53%
שדרגו את המנוי 108,150 54,145 -54,005  -49.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,108

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -140,444

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 93,074
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -43,621
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,108
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -140,444
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,425,190 5.61%
מור 393,927 1.55%
ילין לפידות 360,062 1.42%
הירשמו לצפייה 166,538 0.66%
הירשמו לצפייה 135,850 0.54%
הירשמו לצפייה 103,752 0.41%
שדרגו את המנוי 84,794 0.33%
שדרגו את המנוי 83,168 0.33%
שדרגו את המנוי 54,472 0.21%
שדרגו את המנוי 17,461 0.07%
שדרגו את המנוי 10,850 0.04%
שדרגו את המנוי 8,536 0.03%
שדרגו את המנוי 7,709 0.03%
שדרגו את המנוי 2,659 0.01%
שדרגו את המנוי 1,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 214 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי -6,874 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,586,322 14.13%
כלל 1,174,640 4.63%
הפניקס 888,296 3.50%
הירשמו לצפייה 762,440 3.00%
הירשמו לצפייה 271,786 1.07%
הירשמו לצפייה 94,094 0.37%
שדרגו את המנוי 68,911 0.27%
שדרגו את המנוי 60,678 0.24%
שדרגו את המנוי 55,787 0.22%
שדרגו את המנוי 54,145 0.21%
שדרגו את המנוי 34,629 0.14%
שדרגו את המנוי 30,509 0.12%
שדרגו את המנוי 25,444 0.10%
שדרגו את המנוי 14,305 0.06%
שדרגו את המנוי 10,140 0.04%
שדרגו את המנוי 8,124 0.03%
שדרגו את המנוי 6,092 0.02%
שדרגו את המנוי 4,736 0.02%
שדרגו את המנוי 4,674 0.02%
שדרגו את המנוי 3,640 0.01%
שדרגו את המנוי 3,117 0.01%
שדרגו את המנוי 2,730 0.01%
שדרגו את המנוי 2,592 0.01%
שדרגו את המנוי 2,358 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,118 < 0.01%
שדרגו את המנוי 825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 142 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית