תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
הראל 134,060 148,050 13,990  10.44%
ילין לפידות 470,786 482,419 11,633  2.47%
הירשמו לצפייה 118,717 121,798 3,081  2.60%
הירשמו לצפייה -3,903 -2,202 1,701  -43.58%
הירשמו לצפייה 21,870 22,940 1,070  4.89%
שדרגו את המנוי 26,313 27,139 826  3.14%
שדרגו את המנוי 9,000 9,600 600  6.67%
שדרגו את המנוי 4,033 4,287 254  6.30%
שדרגו את המנוי 1,038 1,089 51  4.91%
שדרגו את המנוי 2,147 1,897 -250  -11.64%
שדרגו את המנוי 796 233 -563  -70.73%
שדרגו את המנוי 187,868 187,140 -728  -0.39%
שדרגו את המנוי 16,304 14,895 -1,409  -8.64%
שדרגו את המנוי 156,394 153,092 -3,302  -2.11%
שדרגו את המנוי 90,212 86,178 -4,034  -4.47%
שדרגו את המנוי 192,295 186,772 -5,523  -2.87%
שדרגו את המנוי 307,614 301,452 -6,162  -2.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,206

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,971

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 919,408 1,081,440 162,034  17.62%
תעשייה אווירית 7,157 10,701 3,544  49.52%
הירשמו לצפייה 113,736 115,310 1,574  1.38%
הירשמו לצפייה 646 767 121  18.73%
הירשמו לצפייה 142,422 142,520 98  0.07%
שדרגו את המנוי 1,308 1,309 1  0.08%
שדרגו את המנוי 2,716 2,620 -96  -3.53%
שדרגו את המנוי 3,038 2,931 -107  -3.52%
שדרגו את המנוי 72,003 71,855 -148  -0.21%
שדרגו את המנוי 49,148 48,922 -226  -0.46%
שדרגו את המנוי 3,799 3,383 -416  -10.95%
שדרגו את המנוי 9,543 8,261 -1,282  -13.43%
שדרגו את המנוי 84,853 82,803 -2,050  -2.42%
שדרגו את המנוי 27,357 23,917 -3,440  -12.57%
שדרגו את המנוי 22,136 17,882 -4,254  -19.22%
שדרגו את המנוי 15,522 3,848 -11,674  -75.21%
שדרגו את המנוי 787,548 772,278 -15,270  -1.94%
שדרגו את המנוי 1,066,350 1,045,180 -21,165  -1.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 167,372

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -60,128

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 33,206
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,971
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 167,372
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -60,128
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,765,650 6.94%
ילין לפידות 482,419 1.90%
מור 301,452 1.18%
הירשמו לצפייה 187,140 0.74%
הירשמו לצפייה 186,772 0.73%
הירשמו לצפייה 153,092 0.60%
שדרגו את המנוי 148,050 0.58%
שדרגו את המנוי 121,798 0.48%
שדרגו את המנוי 86,178 0.34%
שדרגו את המנוי 27,139 0.11%
שדרגו את המנוי 22,940 0.09%
שדרגו את המנוי 14,895 0.06%
שדרגו את המנוי 9,600 0.04%
שדרגו את המנוי 8,536 0.03%
שדרגו את המנוי 8,377 0.03%
שדרגו את המנוי 4,287 0.02%
שדרגו את המנוי 1,897 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,358 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי -2,202 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,622,331 14.23%
הפניקס 1,081,440 4.25%
כלל 1,045,180 4.11%
הירשמו לצפייה 772,278 3.03%
הירשמו לצפייה 142,520 0.56%
הירשמו לצפייה 115,310 0.45%
שדרגו את המנוי 82,803 0.33%
שדרגו את המנוי 71,855 0.28%
שדרגו את המנוי 58,137 0.23%
שדרגו את המנוי 48,922 0.19%
שדרגו את המנוי 27,803 0.11%
שדרגו את המנוי 23,917 0.09%
שדרגו את המנוי 22,357 0.09%
שדרגו את המנוי 17,882 0.07%
שדרגו את המנוי 10,701 0.04%
שדרגו את המנוי 10,478 0.04%
שדרגו את המנוי 10,436 0.04%
שדרגו את המנוי 9,025 0.04%
שדרגו את המנוי 8,261 0.03%
שדרגו את המנוי 8,171 0.03%
שדרגו את המנוי 6,653 0.03%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 4,736 0.02%
שדרגו את המנוי 3,955 0.02%
שדרגו את המנוי 3,848 0.02%
שדרגו את המנוי 3,426 0.01%
שדרגו את המנוי 3,383 0.01%
שדרגו את המנוי 2,931 0.01%
שדרגו את המנוי 2,732 0.01%
שדרגו את המנוי 2,620 0.01%
שדרגו את המנוי 2,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,719 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית