תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
מור 263,721 292,008 28,287  10.73%
אזימוט 97,437 121,001 23,564  24.18%
הירשמו לצפייה 413,888 429,290 15,402  3.72%
הירשמו לצפייה 171,135 184,796 13,661  7.98%
הירשמו לצפייה 116,803 125,738 8,935  7.65%
שדרגו את המנוי 7,858 9,033 1,175  14.95%
שדרגו את המנוי 2,247 2,886 639  28.44%
שדרגו את המנוי 20,610 21,234 624  3.03%
שדרגו את המנוי 2,371 2,527 156  6.58%
שדרגו את המנוי 15,381 15,256 -125  -0.81%
שדרגו את המנוי 4,037 3,152 -885  -21.92%
שדרגו את המנוי 197,663 196,163 -1,500  -0.76%
שדרגו את המנוי 126,236 122,891 -3,345  -2.65%
שדרגו את המנוי 5,084 888 -4,196  -82.53%
שדרגו את המנוי 1,230 -3,229 -4,459  -362.52%
שדרגו את המנוי 118,101 105,829 -12,272  -10.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 92,443

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,782

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הפניקס 889,525 919,408 29,883  3.36%
מגדל 775,275 787,548 12,273  1.58%
הירשמו לצפייה 104,645 113,736 9,091  8.69%
הירשמו לצפייה 11,085 15,522 4,437  40.03%
הירשמו לצפייה 5,553 9,025 3,472  62.52%
שדרגו את המנוי 3,933 4,833 900  22.88%
שדרגו את המנוי 142,055 142,422 367  0.26%
שדרגו את המנוי 71,921 72,003 82  0.11%
שדרגו את המנוי 1,304 1,308 4  0.31%
שדרגו את המנוי 27,404 27,357 -47  -0.17%
שדרגו את המנוי 3,145 3,038 -107  -3.40%
שדרגו את המנוי 2,872 2,716 -156  -5.43%
שדרגו את המנוי 85,053 84,853 -200  -0.24%
שדרגו את המנוי 5,766 3,799 -1,967  -34.11%
שדרגו את המנוי 4,066 1,126 -2,940  -72.31%
שדרגו את המנוי 14,540 9,543 -4,997  -34.37%
שדרגו את המנוי 11,085 1,978 -9,107  -82.16%
שדרגו את המנוי 1,269,720 1,066,350 -203,371  -16.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 60,509

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -222,892

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 92,443
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -26,782
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 60,509
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -222,892
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,640,824 6.46%
ילין לפידות 429,290 1.69%
מור 292,008 1.15%
הירשמו לצפייה 196,163 0.77%
הירשמו לצפייה 184,796 0.73%
הירשמו לצפייה 125,738 0.50%
שדרגו את המנוי 122,891 0.48%
שדרגו את המנוי 121,001 0.48%
שדרגו את המנוי 105,829 0.42%
שדרגו את המנוי 21,234 0.08%
שדרגו את המנוי 15,256 0.06%
שדרגו את המנוי 9,033 0.04%
שדרגו את המנוי 8,536 0.03%
שדרגו את המנוי 3,152 0.01%
שדרגו את המנוי 2,886 0.01%
שדרגו את המנוי 2,527 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 888 < 0.01%
שדרגו את המנוי 832 < 0.01%
שדרגו את המנוי 151 < 0.01%
שדרגו את המנוי 124 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי -3,229 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,549,145 13.97%
כלל 1,066,350 4.20%
הפניקס 919,408 3.62%
הירשמו לצפייה 787,548 3.10%
הירשמו לצפייה 142,422 0.56%
הירשמו לצפייה 113,736 0.45%
שדרגו את המנוי 84,853 0.33%
שדרגו את המנוי 72,003 0.28%
שדרגו את המנוי 58,137 0.23%
שדרגו את המנוי 49,148 0.19%
שדרגו את המנוי 33,181 0.13%
שדרגו את המנוי 27,803 0.11%
שדרגו את המנוי 27,357 0.11%
שדרגו את המנוי 22,357 0.09%
שדרגו את המנוי 22,136 0.09%
שדרגו את המנוי 15,522 0.06%
שדרגו את המנוי 10,478 0.04%
שדרגו את המנוי 10,436 0.04%
שדרגו את המנוי 9,543 0.04%
שדרגו את המנוי 9,025 0.04%
שדרגו את המנוי 8,171 0.03%
שדרגו את המנוי 7,157 0.03%
שדרגו את המנוי 6,653 0.03%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 4,736 0.02%
שדרגו את המנוי 3,955 0.02%
שדרגו את המנוי 3,799 0.01%
שדרגו את המנוי 3,426 0.01%
שדרגו את המנוי 3,038 0.01%
שדרגו את המנוי 2,732 0.01%
שדרגו את המנוי 2,716 0.01%
שדרגו את המנוי 2,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,719 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 646 < 0.01%
שדרגו את המנוי 625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית