תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מיטב דש 179,682 189,342 9,660  5.38%
דיאמונד 750 6,940 6,190  825.33%
הירשמו לצפייה 67,925 72,504 4,579  6.74%
הירשמו לצפייה 63,647 65,907 2,260  3.55%
הירשמו לצפייה 1,247 2,398 1,151  92.30%
שדרגו את המנוי 171,615 172,754 1,139  0.66%
שדרגו את המנוי 19,997 21,086 1,089  5.45%
שדרגו את המנוי 6,918 7,532 614  8.88%
שדרגו את המנוי 127,906 128,506 600  0.47%
שדרגו את המנוי 16,506 17,020 514  3.11%
שדרגו את המנוי 70,685 68,751 -1,934  -2.74%
שדרגו את המנוי 88,475 84,667 -3,808  -4.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,796

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,742

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הראל 421,473 574,048 152,575  36.20%
מיטב דש 650,291 772,577 122,286  18.80%
הירשמו לצפייה 33,083 63,468 30,385  91.84%
הירשמו לצפייה 18,532 25,929 7,397  39.91%
הירשמו לצפייה 50,604 57,749 7,145  14.12%
שדרגו את המנוי 116,956 121,032 4,076  3.49%
שדרגו את המנוי 1,569,580 1,571,930 2,347  0.15%
שדרגו את המנוי 23,571 23,679 108  0.46%
שדרגו את המנוי 1,076 1,008 -68  -6.32%
שדרגו את המנוי 8,483 5,168 -3,315  -39.08%
שדרגו את המנוי 11,767 4,672 -7,095  -60.30%
שדרגו את המנוי 253,219 230,428 -22,791  -9.00%
שדרגו את המנוי 832,920 771,901 -61,019  -7.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 326,319

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -94,288

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,796
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,742
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 326,319
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -94,288
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 860,145 3.38%
מיטב דש 189,342 0.74%
הראל 172,754 0.68%
הירשמו לצפייה 128,506 0.50%
הירשמו לצפייה 84,667 0.33%
הירשמו לצפייה 72,504 0.28%
שדרגו את המנוי 68,751 0.27%
שדרגו את המנוי 65,907 0.26%
שדרגו את המנוי 21,086 0.08%
שדרגו את המנוי 17,020 0.07%
שדרגו את המנוי 7,532 0.03%
שדרגו את המנוי 6,940 0.03%
שדרגו את המנוי 5,366 0.02%
שדרגו את המנוי 5,040 0.02%
שדרגו את המנוי 3,906 0.02%
שדרגו את המנוי 3,614 0.01%
שדרגו את המנוי 2,398 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,718 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,425,024 17.38%
כלל 1,571,930 6.17%
מיטב דש 772,577 3.03%
הירשמו לצפייה 771,901 3.03%
הירשמו לצפייה 574,048 2.25%
הירשמו לצפייה 230,428 0.91%
שדרגו את המנוי 121,032 0.48%
שדרגו את המנוי 63,468 0.25%
שדרגו את המנוי 59,045 0.23%
שדרגו את המנוי 57,749 0.23%
שדרגו את המנוי 43,426 0.17%
שדרגו את המנוי 26,057 0.10%
שדרגו את המנוי 25,929 0.10%
שדרגו את המנוי 23,679 0.09%
שדרגו את המנוי 16,953 0.07%
שדרגו את המנוי 8,403 0.03%
שדרגו את המנוי 7,369 0.03%
שדרגו את המנוי 5,244 0.02%
שדרגו את המנוי 5,218 0.02%
שדרגו את המנוי 5,168 0.02%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 4,672 0.02%
שדרגו את המנוי 4,179 0.02%
שדרגו את המנוי 3,848 0.02%
שדרגו את המנוי 3,395 0.01%
שדרגו את המנוי 2,657 0.01%
שדרגו את המנוי 2,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,449 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,008 < 0.01%
שדרגו את המנוי 979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 889 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית