תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
מיטב דש 183,482 191,671 8,189  4.46%
דיביאם 100 4,150 4,050  4,050.00%
הירשמו לצפייה 83,846 86,811 2,965  3.54%
הירשמו לצפייה 27,332 29,114 1,782  6.52%
הירשמו לצפייה 84,229 84,677 448  0.53%
שדרגו את המנוי 2,594 2,851 257  9.91%
שדרגו את המנוי 1,465 1,405 -60  -4.10%
שדרגו את המנוי 5,040 4,890 -150  -2.98%
שדרגו את המנוי 70,581 70,415 -166  -0.24%
שדרגו את המנוי 18,201 17,928 -273  -1.50%
שדרגו את המנוי 8,236 7,895 -341  -4.14%
שדרגו את המנוי 4,666 3,646 -1,020  -21.86%
שדרגו את המנוי 80,429 75,768 -4,661  -5.80%
שדרגו את המנוי 190,551 181,201 -9,350  -4.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,691

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,021

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הראל 421,473 574,048 152,575  36.20%
מיטב דש 650,291 772,577 122,286  18.80%
הירשמו לצפייה 33,083 63,468 30,385  91.84%
הירשמו לצפייה 18,532 25,929 7,397  39.91%
הירשמו לצפייה 50,604 57,749 7,145  14.12%
שדרגו את המנוי 116,956 121,032 4,076  3.49%
שדרגו את המנוי 1,569,580 1,571,930 2,347  0.15%
שדרגו את המנוי 23,571 23,679 108  0.46%
שדרגו את המנוי 1,076 1,008 -68  -6.32%
שדרגו את המנוי 8,483 5,168 -3,315  -39.08%
שדרגו את המנוי 11,767 4,672 -7,095  -60.30%
שדרגו את המנוי 253,219 230,428 -22,791  -9.00%
שדרגו את המנוי 832,920 771,901 -61,019  -7.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 326,319

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -94,288

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,691
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,021
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 326,319
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -94,288
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 912,366 3.58%
מיטב דש 191,671 0.75%
הראל 181,201 0.71%
הירשמו לצפייה 128,506 0.50%
הירשמו לצפייה 86,811 0.34%
הירשמו לצפייה 84,677 0.33%
שדרגו את המנוי 75,768 0.30%
שדרגו את המנוי 70,415 0.28%
שדרגו את המנוי 29,114 0.11%
שדרגו את המנוי 17,928 0.07%
שדרגו את המנוי 7,895 0.03%
שדרגו את המנוי 7,532 0.03%
שדרגו את המנוי 4,890 0.02%
שדרגו את המנוי 4,150 0.02%
שדרגו את המנוי 3,906 0.02%
שדרגו את המנוי 3,646 0.01%
שדרגו את המנוי 3,614 0.01%
שדרגו את המנוי 2,851 0.01%
שדרגו את המנוי 2,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,391 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,405 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,425,024 17.38%
כלל 1,571,930 6.17%
מיטב דש 772,577 3.03%
הירשמו לצפייה 771,901 3.03%
הירשמו לצפייה 574,048 2.25%
הירשמו לצפייה 230,428 0.91%
שדרגו את המנוי 121,032 0.48%
שדרגו את המנוי 63,468 0.25%
שדרגו את המנוי 59,045 0.23%
שדרגו את המנוי 57,749 0.23%
שדרגו את המנוי 43,426 0.17%
שדרגו את המנוי 26,057 0.10%
שדרגו את המנוי 25,929 0.10%
שדרגו את המנוי 23,679 0.09%
שדרגו את המנוי 16,953 0.07%
שדרגו את המנוי 8,403 0.03%
שדרגו את המנוי 7,369 0.03%
שדרגו את המנוי 5,244 0.02%
שדרגו את המנוי 5,218 0.02%
שדרגו את המנוי 5,168 0.02%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 4,672 0.02%
שדרגו את המנוי 4,179 0.02%
שדרגו את המנוי 3,848 0.02%
שדרגו את המנוי 3,395 0.01%
שדרגו את המנוי 2,657 0.01%
שדרגו את המנוי 2,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,449 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,008 < 0.01%
שדרגו את המנוי 979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 889 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית