תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מיטב דש 204,390 215,112 10,722  5.25%
אקסלנס 11,429 13,221 1,792  15.68%
הירשמו לצפייה 67,772 69,454 1,682  2.48%
הירשמו לצפייה 14,172 14,928 756  5.33%
הירשמו לצפייה 2,195 2,377 182  8.29%
שדרגו את המנוי 126,767 126,604 -163  -0.13%
שדרגו את המנוי 383,902 383,714 -188  -0.05%
שדרגו את המנוי 1,593 1,393 -200  -12.55%
שדרגו את המנוי 4,248 3,886 -362  -8.52%
שדרגו את המנוי 78,594 78,054 -540  -0.69%
שדרגו את המנוי 2,371 1,429 -942  -39.73%
שדרגו את המנוי 79,412 73,814 -5,598  -7.05%
שדרגו את המנוי 159,157 149,537 -9,620  -6.04%
שדרגו את המנוי 104,237 92,620 -11,617  -11.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,134

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,230

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הראל 416,493 421,906 5,413  1.30%
אקסלנס 330,199 332,385 2,186  0.66%
הירשמו לצפייה 10,561 12,658 2,097  19.86%
הירשמו לצפייה 17,108 17,955 847  4.95%
הירשמו לצפייה 4,213 4,919 706  16.76%
שדרגו את המנוי 28,317 28,888 571  2.02%
שדרגו את המנוי 546 1,076 530  97.07%
שדרגו את המנוי 116,537 116,738 201  0.17%
שדרגו את המנוי 50,781 50,604 -177  -0.35%
שדרגו את המנוי 1,287 889 -398  -30.92%
שדרגו את המנוי 6,784 5,244 -1,540  -22.70%
שדרגו את המנוי 631,197 623,458 -7,739  -1.23%
שדרגו את המנוי 1,119,740 1,095,120 -24,625  -2.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,551

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,479

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,134
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,230
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,551
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -34,479
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,239,366 4.87%
ילין לפידות 383,714 1.51%
מיטב דש 215,112 0.84%
הירשמו לצפייה 149,537 0.59%
הירשמו לצפייה 126,604 0.50%
הירשמו לצפייה 92,620 0.36%
שדרגו את המנוי 78,054 0.31%
שדרגו את המנוי 73,814 0.29%
שדרגו את המנוי 69,454 0.27%
שדרגו את המנוי 14,928 0.06%
שדרגו את המנוי 13,221 0.05%
שדרגו את המנוי 6,918 0.03%
שדרגו את המנוי 5,340 0.02%
שדרגו את המנוי 3,886 0.02%
שדרגו את המנוי 2,377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,429 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,393 < 0.01%
שדרגו את המנוי 865 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,268,338 16.76%
כלל 1,326,800 5.21%
הפניקס 1,095,120 4.30%
הירשמו לצפייה 623,458 2.45%
הירשמו לצפייה 421,906 1.66%
הירשמו לצפייה 332,385 1.31%
שדרגו את המנוי 116,738 0.46%
שדרגו את המנוי 58,137 0.23%
שדרגו את המנוי 50,604 0.20%
שדרגו את המנוי 36,265 0.14%
שדרגו את המנוי 33,146 0.13%
שדרגו את המנוי 28,888 0.11%
שדרגו את המנוי 26,057 0.10%
שדרגו את המנוי 17,955 0.07%
שדרגו את המנוי 12,658 0.05%
שדרגו את המנוי 11,767 0.05%
שדרגו את המנוי 9,690 0.04%
שדרגו את המנוי 8,403 0.03%
שדרגו את המנוי 7,369 0.03%
שדרגו את המנוי 5,244 0.02%
שדרגו את המנוי 5,218 0.02%
שדרגו את המנוי 4,919 0.02%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 4,736 0.02%
שדרגו את המנוי 3,848 0.02%
שדרגו את המנוי 3,395 0.01%
שדרגו את המנוי 2,671 0.01%
שדרגו את המנוי 2,657 0.01%
שדרגו את המנוי 2,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,076 < 0.01%
שדרגו את המנוי 905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 889 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית