תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
איילון 21,193 26,313 5,120  24.16%
מגדל 176,544 181,247 4,703  2.66%
הירשמו לצפייה 126,321 130,332 4,011  3.18%
הירשמו לצפייה 116,130 116,986 856  0.74%
הירשמו לצפייה 14,820 15,572 752  5.07%
שדרגו את המנוי 3,799 4,507 708  18.64%
שדרגו את המנוי 21,310 21,845 535  2.51%
שדרגו את המנוי 914 1,306 392  42.89%
שדרגו את המנוי 8,066 8,377 311  3.86%
שדרגו את המנוי -6,581 -6,597 -16  0.24%
שדרגו את המנוי 294,961 294,542 -419  -0.14%
שדרגו את המנוי 2,099 1,310 -789  -37.59%
שדרגו את המנוי 193,311 192,250 -1,061  -0.55%
שדרגו את המנוי 1,618 500 -1,118  -69.10%
שדרגו את המנוי 2,333 1,060 -1,273  -54.56%
שדרגו את המנוי 98,952 97,155 -1,797  -1.82%
שדרגו את המנוי 171,251 149,156 -22,095  -12.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,388

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,568

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הפניקס 889,525 919,408 29,883  3.36%
מגדל 775,275 787,548 12,273  1.58%
הירשמו לצפייה 104,645 113,736 9,091  8.69%
הירשמו לצפייה 11,085 15,522 4,437  40.03%
הירשמו לצפייה 5,553 9,025 3,472  62.52%
שדרגו את המנוי 3,933 4,833 900  22.88%
שדרגו את המנוי 142,055 142,422 367  0.26%
שדרגו את המנוי 71,921 72,003 82  0.11%
שדרגו את המנוי 1,304 1,308 4  0.31%
שדרגו את המנוי 27,404 27,357 -47  -0.17%
שדרגו את המנוי 3,145 3,038 -107  -3.40%
שדרגו את המנוי 2,872 2,716 -156  -5.43%
שדרגו את המנוי 85,053 84,853 -200  -0.24%
שדרגו את המנוי 5,766 3,799 -1,967  -34.11%
שדרגו את המנוי 4,066 1,126 -2,940  -72.31%
שדרגו את המנוי 14,540 9,543 -4,997  -34.37%
שדרגו את המנוי 11,085 1,978 -9,107  -82.16%
שדרגו את המנוי 1,269,720 1,066,350 -203,371  -16.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 60,509

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -222,892

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,388
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,568
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 60,509
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -222,892
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,682,480 6.62%
ילין לפידות 429,290 1.69%
מור 294,542 1.16%
הירשמו לצפייה 192,250 0.76%
הירשמו לצפייה 181,247 0.71%
הירשמו לצפייה 149,156 0.59%
שדרגו את המנוי 130,332 0.51%
שדרגו את המנוי 116,986 0.46%
שדרגו את המנוי 97,155 0.38%
שדרגו את המנוי 26,313 0.10%
שדרגו את המנוי 21,845 0.09%
שדרגו את המנוי 15,572 0.06%
שדרגו את המנוי 8,536 0.03%
שדרגו את המנוי 8,377 0.03%
שדרגו את המנוי 4,507 0.02%
שדרגו את המנוי 4,033 0.02%
שדרגו את המנוי 3,700 0.01%
שדרגו את המנוי 1,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 960 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי -6,597 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,549,145 13.97%
כלל 1,066,350 4.20%
הפניקס 919,408 3.62%
הירשמו לצפייה 787,548 3.10%
הירשמו לצפייה 142,422 0.56%
הירשמו לצפייה 113,736 0.45%
שדרגו את המנוי 84,853 0.33%
שדרגו את המנוי 72,003 0.28%
שדרגו את המנוי 58,137 0.23%
שדרגו את המנוי 49,148 0.19%
שדרגו את המנוי 33,181 0.13%
שדרגו את המנוי 27,803 0.11%
שדרגו את המנוי 27,357 0.11%
שדרגו את המנוי 22,357 0.09%
שדרגו את המנוי 22,136 0.09%
שדרגו את המנוי 15,522 0.06%
שדרגו את המנוי 10,478 0.04%
שדרגו את המנוי 10,436 0.04%
שדרגו את המנוי 9,543 0.04%
שדרגו את המנוי 9,025 0.04%
שדרגו את המנוי 8,171 0.03%
שדרגו את המנוי 7,157 0.03%
שדרגו את המנוי 6,653 0.03%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 4,736 0.02%
שדרגו את המנוי 3,955 0.02%
שדרגו את המנוי 3,799 0.01%
שדרגו את המנוי 3,426 0.01%
שדרגו את המנוי 3,038 0.01%
שדרגו את המנוי 2,732 0.01%
שדרגו את המנוי 2,716 0.01%
שדרגו את המנוי 2,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,719 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 646 < 0.01%
שדרגו את המנוי 625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית