תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אקסלנס 15,901 17,666 1,765  11.10%
אי.בי.אי. 14,868 15,804 936  6.30%
הירשמו לצפייה 300 750 450  150.00%
הירשמו לצפייה 378 510 132  34.92%
הירשמו לצפייה 3,886 3,800 -86  -2.21%
שדרגו את המנוי 92,133 91,919 -214  -0.23%
שדרגו את המנוי 75,278 75,016 -262  -0.35%
שדרגו את המנוי 167,867 167,384 -483  -0.29%
שדרגו את המנוי 126,104 125,604 -500  -0.40%
שדרגו את המנוי 6,246 5,496 -750  -12.01%
שדרגו את המנוי 6,044 4,869 -1,175  -19.44%
שדרגו את המנוי 375,985 373,154 -2,831  -0.75%
שדרגו את המנוי 52,994 49,531 -3,463  -6.53%
שדרגו את המנוי 73,590 69,630 -3,960  -5.38%
שדרגו את המנוי 217,050 212,246 -4,804  -2.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,283

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,528

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
כלל 1,326,800 1,569,580 242,788  18.30%
מיטב דש 623,458 650,291 26,833  4.30%
הירשמו לצפייה 36,265 43,426 7,161  19.75%
הירשמו לצפייה 58,137 59,045 908  1.56%
הירשמו לצפייה 17,955 18,532 577  3.21%
שדרגו את המנוי 116,738 116,956 218  0.19%
שדרגו את המנוי 33,146 33,083 -63  -0.19%
שדרגו את המנוי 1,234 979 -255  -20.66%
שדרגו את המנוי 421,906 421,473 -433  -0.10%
שדרגו את המנוי 2,671 2,201 -470  -17.60%
שדרגו את המנוי 4,919 4,179 -740  -15.04%
שדרגו את המנוי 9,690 8,483 -1,207  -12.46%
שדרגו את המנוי 28,888 23,571 -5,317  -18.41%
שדרגו את המנוי 12,658 1,449 -11,209  -88.55%
שדרגו את המנוי 332,385 253,219 -79,166  -23.82%
שדרגו את המנוי 1,095,120 832,920 -262,198  -23.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 278,485

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -361,058

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,283
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,528
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 278,485
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -361,058
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,230,845 4.83%
ילין לפידות 373,154 1.47%
מיטב דש 212,246 0.83%
הירשמו לצפייה 167,384 0.66%
הירשמו לצפייה 125,604 0.49%
הירשמו לצפייה 91,919 0.36%
שדרגו את המנוי 75,016 0.29%
שדרגו את המנוי 69,630 0.27%
שדרגו את המנוי 49,531 0.19%
שדרגו את המנוי 17,666 0.07%
שדרגו את המנוי 15,804 0.06%
שדרגו את המנוי 6,918 0.03%
שדרגו את המנוי 5,496 0.02%
שדרגו את המנוי 5,340 0.02%
שדרגו את המנוי 4,869 0.02%
שדרגו את המנוי 3,800 0.01%
שדרגו את המנוי 2,556 0.01%
שדרגו את המנוי 1,393 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,196,537 16.48%
כלל 1,569,580 6.16%
הפניקס 832,920 3.27%
הירשמו לצפייה 650,291 2.55%
הירשמו לצפייה 421,473 1.66%
הירשמו לצפייה 253,219 0.99%
שדרגו את המנוי 116,956 0.46%
שדרגו את המנוי 59,045 0.23%
שדרגו את המנוי 50,604 0.20%
שדרגו את המנוי 43,426 0.17%
שדרגו את המנוי 33,083 0.13%
שדרגו את המנוי 26,057 0.10%
שדרגו את המנוי 23,571 0.09%
שדרגו את המנוי 18,532 0.07%
שדרגו את המנוי 16,953 0.07%
שדרגו את המנוי 11,767 0.05%
שדרגו את המנוי 8,483 0.03%
שדרגו את המנוי 8,403 0.03%
שדרגו את המנוי 7,369 0.03%
שדרגו את המנוי 5,244 0.02%
שדרגו את המנוי 5,218 0.02%
שדרגו את המנוי 4,833 0.02%
שדרגו את המנוי 4,179 0.02%
שדרגו את המנוי 3,848 0.02%
שדרגו את המנוי 3,395 0.01%
שדרגו את המנוי 2,657 0.01%
שדרגו את המנוי 2,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,449 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,076 < 0.01%
שדרגו את המנוי 979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 889 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית