תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלתא

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
ילין לפידות 360,062 397,150 37,088  10.30%
מגדל 114,074 130,216 16,142  14.15%
הירשמו לצפייה 173,274 187,105 13,831  7.98%
הירשמו לצפייה 147,501 153,733 6,232  4.23%
הירשמו לצפייה -6,227 -2,647 3,580  -57.49%
שדרגו את המנוי 100 410 310  310.00%
שדרגו את המנוי 11,550 11,800 250  2.16%
שדרגו את המנוי 17,544 17,590 46  0.26%
שדרגו את המנוי 200 196 -4  -2.00%
שדרגו את המנוי 83,357 82,568 -789  -0.95%
שדרגו את המנוי 8,191 6,850 -1,341  -16.37%
שדרגו את המנוי 338,832 336,982 -1,850  -0.55%
שדרגו את המנוי 49,727 38,667 -11,060  -22.24%
שדרגו את המנוי 126,921 111,979 -14,942  -11.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 77,479

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,986

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
כלל 1,174,640 1,270,980 96,342  8.20%
מיטב דש 54,145 132,192 78,047  144.14%
הירשמו לצפייה 888,296 930,711 42,415  4.77%
הירשמו לצפייה 762,440 780,435 17,995  2.36%
הירשמו לצפייה 94,094 99,160 5,066  5.38%
שדרגו את המנוי 8,124 12,926 4,802  59.11%
שדרגו את המנוי 142 3,813 3,671  2,585.21%
שדרגו את המנוי 34,629 38,123 3,494  10.09%
שדרגו את המנוי 2,730 5,520 2,790  102.20%
שדרגו את המנוי 4,674 7,157 2,483  53.12%
שדרגו את המנוי 25,444 27,500 2,056  8.08%
שדרגו את המנוי 370 1,483 1,113  300.81%
שדרגו את המנוי 3,640 4,066 426  11.70%
שדרגו את המנוי 14,305 14,470 165  1.15%
שדרגו את המנוי 1,118 1,262 144  12.88%
שדרגו את המנוי 2,592 2,732 140  5.40%
שדרגו את המנוי 3,117 3,125 8  0.26%
שדרגו את המנוי 6,092 5,766 -326  -5.35%
שדרגו את המנוי 2,358 880 -1,478  -62.68%
שדרגו את המנוי 55,787 50,048 -5,739  -10.29%
שדרגו את המנוי 68,911 53,818 -15,093  -21.90%
שדרגו את המנוי 60,678 20,873 -39,805  -65.60%
שדרגו את המנוי 271,786 178,113 -93,673  -34.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 261,157

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -156,114

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 77,479
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,986
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 261,157
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -156,114
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,486,584 5.86%
ילין לפידות 397,150 1.56%
מור 336,982 1.33%
הירשמו לצפייה 187,105 0.74%
הירשמו לצפייה 153,733 0.61%
הירשמו לצפייה 130,216 0.51%
שדרגו את המנוי 111,979 0.44%
שדרגו את המנוי 82,568 0.33%
שדרגו את המנוי 38,667 0.15%
שדרגו את המנוי 17,590 0.07%
שדרגו את המנוי 11,800 0.05%
שדרגו את המנוי 8,536 0.03%
שדרגו את המנוי 6,850 0.03%
שדרגו את המנוי 3,517 0.01%
שדרגו את המנוי 1,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 214 < 0.01%
שדרגו את המנוי 196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי -2,647 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,791,441 14.93%
כלל 1,270,980 5.01%
הפניקס 930,711 3.67%
הירשמו לצפייה 780,435 3.07%
הירשמו לצפייה 178,113 0.70%
הירשמו לצפייה 132,192 0.52%
שדרגו את המנוי 99,160 0.39%
שדרגו את המנוי 58,137 0.23%
שדרגו את המנוי 53,818 0.21%
שדרגו את המנוי 50,048 0.20%
שדרגו את המנוי 38,123 0.15%
שדרגו את המנוי 27,500 0.11%
שדרגו את המנוי 22,357 0.09%
שדרגו את המנוי 20,873 0.08%
שדרגו את המנוי 14,470 0.06%
שדרגו את המנוי 12,926 0.05%
שדרגו את המנוי 10,455 0.04%
שדרגו את המנוי 10,140 0.04%
שדרגו את המנוי 8,117 0.03%
שדרגו את המנוי 7,157 0.03%
שדרגו את המנוי 5,766 0.02%
שדרגו את המנוי 5,520 0.02%
שדרגו את המנוי 5,277 0.02%
שדרגו את המנוי 5,179 0.02%
שדרגו את המנוי 4,736 0.02%
שדרגו את המנוי 4,066 0.02%
שדרגו את המנוי 3,955 0.02%
שדרגו את המנוי 3,933 0.02%
שדרגו את המנוי 3,813 0.02%
שדרגו את המנוי 3,125 0.01%
שדרגו את המנוי 2,732 0.01%
שדרגו את המנוי 2,531 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,719 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,483 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,262 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית