תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

על בד

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס
אתר: www.albaad.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אי.בי.אי. 128,384 136,971 8,587  6.69%
אדמונד דה רוטשילד 13,500 15,580 2,080  15.41%
הירשמו לצפייה 119,553 120,253 700  0.59%
הירשמו לצפייה 2,316 2,769 453  19.56%
הירשמו לצפייה 192 480 288  150.00%
שדרגו את המנוי 8,396 8,491 95  1.13%
שדרגו את המנוי 1,107 1,069 -38  -3.43%
שדרגו את המנוי 60,348 59,897 -451  -0.75%
שדרגו את המנוי 77,500 76,500 -1,000  -1.29%
שדרגו את המנוי 22,731 20,872 -1,859  -8.18%
שדרגו את המנוי 17,249 13,943 -3,306  -19.17%
שדרגו את המנוי 260,056 250,858 -9,198  -3.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,203

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,852

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מיטב דש 286,745 410,382 123,637  43.12%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 5,524 13,762 8,238  149.13%
הירשמו לצפייה 714,582 716,482 1,900  0.27%
הירשמו לצפייה 140,308 140,116 -192  -0.14%
הירשמו לצפייה 582,439 581,189 -1,250  -0.21%
שדרגו את המנוי 250,779 249,498 -1,281  -0.51%
שדרגו את המנוי 11,698 9,232 -2,466  -21.08%
שדרגו את המנוי 140,113 0 -140,113  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 133,775

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -145,302

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,203
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,852
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 133,775
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -145,302
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 922,989 8.76%
פסגות 250,858 2.38%
אלטשולר - שחם 208,574 1.98%
הירשמו לצפייה 136,971 1.30%
הירשמו לצפייה 120,253 1.14%
הירשמו לצפייה 76,500 0.73%
שדרגו את המנוי 59,897 0.57%
שדרגו את המנוי 20,872 0.20%
שדרגו את המנוי 15,580 0.15%
שדרגו את המנוי 13,943 0.13%
שדרגו את המנוי 8,491 0.08%
שדרגו את המנוי 4,795 0.05%
שדרגו את המנוי 2,769 0.03%
שדרגו את המנוי 1,937 0.02%
שדרגו את המנוי 1,069 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,265,896 21.52%
כלל 716,482 6.80%
מגדל 581,189 5.52%
הירשמו לצפייה 410,382 3.90%
הירשמו לצפייה 249,498 2.37%
הירשמו לצפייה 140,116 1.33%
שדרגו את המנוי 63,524 0.60%
שדרגו את המנוי 18,150 0.17%
שדרגו את המנוי 13,762 0.13%
שדרגו את המנוי 13,078 0.12%
שדרגו את המנוי 12,153 0.12%
שדרגו את המנוי 9,232 0.09%
שדרגו את המנוי 8,709 0.08%
שדרגו את המנוי 7,734 0.07%
שדרגו את המנוי 6,367 0.06%
שדרגו את המנוי 5,524 0.05%
שדרגו את המנוי 4,899 0.05%
שדרגו את המנוי 4,109 0.04%
שדרגו את המנוי 642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 346 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  על בד דיווחה היום על מינויו של דן מסיקה למנכ"ל החברה. מסיקה כיהן עד שנה שעברה כמנכ"ל גדות תעשיות ביוכימיה. #דן_מסיקה #גדות_תעשיות_ביוכימיה #מינויים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית