תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

על בד

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס
אתר: www.albaad.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
כוון 57,500 63,503 6,003  10.44%
אי.בי.אי. 85,862 89,362 3,500  4.08%
הירשמו לצפייה 2,889 3,429 540  18.69%
הירשמו לצפייה 21,114 21,609 495  2.34%
הירשמו לצפייה 264,502 263,853 -649  -0.25%
שדרגו את המנוי 124,042 123,329 -713  -0.57%
שדרגו את המנוי 24,105 22,376 -1,729  -7.17%
שדרגו את המנוי 4,516 0 -4,516  -100.00%
שדרגו את המנוי 58,009 52,583 -5,426  -9.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,538

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,033

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 2,762 5,524 2,762  100.00%
מנורה 139,949 140,113 164  0.12%
הירשמו לצפייה 250,794 250,779 -15  -0.01%
הירשמו לצפייה 2,996 2,833 -163  -5.44%
הירשמו לצפייה 6,687 6,367 -320  -4.79%
שדרגו את המנוי 140,742 140,308 -434  -0.31%
שדרגו את המנוי 4,744 4,109 -635  -13.39%
שדרגו את המנוי 715,386 714,582 -804  -0.11%
שדרגו את המנוי 12,944 11,698 -1,246  -9.63%
שדרגו את המנוי 15,500 13,078 -2,422  -15.63%
שדרגו את המנוי 585,319 582,439 -2,880  -0.49%
שדרגו את המנוי 325,849 286,745 -39,104  -12.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,926

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,023

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,538
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,033
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,926
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -48,023
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 903,267 8.58%
פסגות 263,853 2.51%
אלטשולר - שחם 208,574 1.98%
הירשמו לצפייה 123,329 1.17%
הירשמו לצפייה 89,362 0.85%
הירשמו לצפייה 63,503 0.60%
שדרגו את המנוי 52,583 0.50%
שדרגו את המנוי 30,983 0.29%
שדרגו את המנוי 22,376 0.21%
שדרגו את המנוי 21,609 0.21%
שדרגו את המנוי 13,500 0.13%
שדרגו את המנוי 4,795 0.05%
שדרגו את המנוי 3,429 0.03%
שדרגו את המנוי 2,209 0.02%
שדרגו את המנוי 1,848 0.02%
שדרגו את המנוי 612 < 0.01%
שדרגו את המנוי 602 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,279,910 21.65%
כלל 714,582 6.79%
מגדל 582,439 5.53%
הירשמו לצפייה 286,745 2.72%
הירשמו לצפייה 250,779 2.38%
הירשמו לצפייה 140,308 1.33%
שדרגו את המנוי 140,113 1.33%
שדרגו את המנוי 63,524 0.60%
שדרגו את המנוי 18,150 0.17%
שדרגו את המנוי 13,078 0.12%
שדרגו את המנוי 12,153 0.12%
שדרגו את המנוי 11,698 0.11%
שדרגו את המנוי 8,709 0.08%
שדרגו את המנוי 7,734 0.07%
שדרגו את המנוי 6,367 0.06%
שדרגו את המנוי 5,524 0.05%
שדרגו את המנוי 5,524 0.05%
שדרגו את המנוי 4,899 0.05%
שדרגו את המנוי 4,109 0.04%
שדרגו את המנוי 2,833 0.03%
שדרגו את המנוי 642 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  על בד דיווחה היום על מינויו של דן מסיקה למנכ"ל החברה. מסיקה כיהן עד שנה שעברה כמנכ"ל גדות תעשיות ביוכימיה. #דן_מסיקה #גדות_תעשיות_ביוכימיה #מינויים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית