תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

על בד

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס
אתר: www.albaad.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
אי.בי.אי. 97,762 113,662 15,900  16.26%
כוון 71,000 72,384 1,384  1.95%
הירשמו לצפייה 23,529 23,913 384  1.63%
הירשמו לצפייה 219 441 222  101.37%
הירשמו לצפייה 55,622 55,823 201  0.36%
שדרגו את המנוי 6,809 6,963 154  2.26%
שדרגו את המנוי 22,990 22,850 -140  -0.61%
שדרגו את המנוי 263,853 263,424 -429  -0.16%
שדרגו את המנוי 117,204 116,704 -500  -0.43%
שדרגו את המנוי 21,329 20,096 -1,233  -5.78%
שדרגו את המנוי 8,108 0 -8,108  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,245

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,410

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 2,762 5,524 2,762  100.00%
מנורה 139,949 140,113 164  0.12%
הירשמו לצפייה 250,794 250,779 -15  -0.01%
הירשמו לצפייה 2,996 2,833 -163  -5.44%
הירשמו לצפייה 6,687 6,367 -320  -4.79%
שדרגו את המנוי 140,742 140,308 -434  -0.31%
שדרגו את המנוי 4,744 4,109 -635  -13.39%
שדרגו את המנוי 715,386 714,582 -804  -0.11%
שדרגו את המנוי 12,944 11,698 -1,246  -9.63%
שדרגו את המנוי 15,500 13,078 -2,422  -15.63%
שדרגו את המנוי 585,319 582,439 -2,880  -0.49%
שדרגו את המנוי 325,849 286,745 -39,104  -12.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,926

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,023

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,245
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,410
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,926
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -48,023
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 926,140 8.79%
פסגות 263,424 2.50%
אלטשולר - שחם 208,574 1.98%
הירשמו לצפייה 116,704 1.11%
הירשמו לצפייה 113,662 1.08%
הירשמו לצפייה 72,384 0.69%
שדרגו את המנוי 55,823 0.53%
שדרגו את המנוי 23,913 0.23%
שדרגו את המנוי 22,850 0.22%
שדרגו את המנוי 20,096 0.19%
שדרגו את המנוי 13,500 0.13%
שדרגו את המנוי 6,963 0.07%
שדרגו את המנוי 4,795 0.05%
שדרגו את המנוי 1,848 0.02%
שדרגו את המנוי 602 < 0.01%
שדרגו את המנוי 561 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,279,910 21.65%
כלל 714,582 6.79%
מגדל 582,439 5.53%
הירשמו לצפייה 286,745 2.72%
הירשמו לצפייה 250,779 2.38%
הירשמו לצפייה 140,308 1.33%
שדרגו את המנוי 140,113 1.33%
שדרגו את המנוי 63,524 0.60%
שדרגו את המנוי 18,150 0.17%
שדרגו את המנוי 13,078 0.12%
שדרגו את המנוי 12,153 0.12%
שדרגו את המנוי 11,698 0.11%
שדרגו את המנוי 8,709 0.08%
שדרגו את המנוי 7,734 0.07%
שדרגו את המנוי 6,367 0.06%
שדרגו את המנוי 5,524 0.05%
שדרגו את המנוי 5,524 0.05%
שדרגו את המנוי 4,899 0.05%
שדרגו את המנוי 4,109 0.04%
שדרגו את המנוי 2,833 0.03%
שדרגו את המנוי 642 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  על בד דיווחה היום על מינויו של דן מסיקה למנכ"ל החברה. מסיקה כיהן עד שנה שעברה כמנכ"ל גדות תעשיות ביוכימיה. #דן_מסיקה #גדות_תעשיות_ביוכימיה #מינויים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית