תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תורפז תעשיות

ענף: ריאלי
תת-ענף: תעשייה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מור 1,852,400 1,882,390 29,993  1.62%
מיטב דש 39,857 59,741 19,884  49.89%
הירשמו לצפייה 10,808 19,475 8,667  80.19%
הירשמו לצפייה 172,500 167,500 -5,000  -2.90%
הירשמו לצפייה 2,409,810 2,322,600 -87,213  -3.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 58,544

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -92,213

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.10.2021 20.10.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 58,544
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -92,213
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,638,744 4.72%
ילין לפידות 2,322,600 2.36%
מור 1,882,390 1.91%
הירשמו לצפייה 177,238 0.18%
הירשמו לצפייה 167,500 0.17%
הירשמו לצפייה 59,741 0.06%
שדרגו את המנוי 19,475 0.02%
שדרגו את המנוי 7,850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,043,428 12.25%
מגדל 3,703,700 3.77%
כלל 3,323,400 3.38%
הירשמו לצפייה 1,851,900 1.88%
הירשמו לצפייה 841,800 0.86%
הירשמו לצפייה 835,540 0.85%
שדרגו את המנוי 763,304 0.78%
שדרגו את המנוי 293,067 0.30%
שדרגו את המנוי 110,000 0.11%
שדרגו את המנוי 88,593 0.09%
שדרגו את המנוי 84,000 0.09%
שדרגו את המנוי 78,721 0.08%
שדרגו את המנוי 69,403 0.07%
שם חברה: תורפז תעשיות
מספר נייר ערך: 1175611
אתר: http://www.turpaz.co.il
ענף: ריאלי
תת ענף: תעשייה
תחום פעילות: החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק תמציות טעם וריח לתעשיות הקוסמטיקה והמזון וכן חומרי גלם לתעשית הפארמה.
משקיע/ה
חברה ציבורית