תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הראל השקעות

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
פסגות 1,090,270 1,157,630 67,363  6.18%
אזימוט 96,217 119,282 23,065  23.97%
הירשמו לצפייה 11,012 16,591 5,579  50.66%
הירשמו לצפייה 4,250 5,000 750  17.65%
הירשמו לצפייה 28,781 28,463 -318  -1.10%
שדרגו את המנוי 9,550 9,200 -350  -3.66%
שדרגו את המנוי 2,565 2,099 -466  -18.17%
שדרגו את המנוי 3,743 3,113 -630  -16.83%
שדרגו את המנוי 61,650 59,900 -1,750  -2.84%
שדרגו את המנוי 382,936 379,898 -3,038  -0.79%
שדרגו את המנוי 60,168 56,728 -3,440  -5.72%
שדרגו את המנוי 246,426 242,435 -3,991  -1.62%
שדרגו את המנוי 61,419 56,690 -4,729  -7.70%
שדרגו את המנוי 103,983 97,730 -6,253  -6.01%
שדרגו את המנוי 75,269 68,471 -6,798  -9.03%
שדרגו את המנוי 473,361 460,571 -12,790  -2.70%
שדרגו את המנוי 87,296 70,021 -17,275  -19.79%
שדרגו את המנוי 1,311,060 1,288,260 -22,806  -1.74%
שדרגו את המנוי 250,107 226,663 -23,444  -9.37%
שדרגו את המנוי 586,876 550,702 -36,174  -6.16%
שדרגו את המנוי 1,135,730 1,035,810 -99,917  -8.80%
שדרגו את המנוי 3,356,410 3,168,770 -187,642  -5.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 96,757

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -431,811

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 1,159,880 1,593,370 433,490  37.37%
מיטב דש 4,204,880 4,359,840 154,962  3.69%
הירשמו לצפייה 140,291 159,791 19,500  13.90%
הירשמו לצפייה 47,673 61,103 13,430  28.17%
הירשמו לצפייה 2,016,180 2,025,870 9,690  0.48%
שדרגו את המנוי 51,000 60,000 9,000  17.65%
שדרגו את המנוי 7,907,620 7,916,020 8,402  0.11%
שדרגו את המנוי 253,440 256,505 3,065  1.21%
שדרגו את המנוי 8,041,030 8,043,660 2,633  0.03%
שדרגו את המנוי 16,839 18,514 1,675  9.95%
שדרגו את המנוי 22,697 23,435 738  3.25%
שדרגו את המנוי 305,333 305,883 550  0.18%
שדרגו את המנוי 10,222,700 10,222,700 1
שדרגו את המנוי 42,200 41,100 -1,100  -2.61%
שדרגו את המנוי 16,112 10,900 -5,212  -32.35%
שדרגו את המנוי 113,229 104,829 -8,400  -7.42%
שדרגו את המנוי 1,010,670 1,001,660 -9,010  -0.89%
שדרגו את המנוי 171,546 160,000 -11,546  -6.73%
שדרגו את המנוי 4,453,560 4,436,860 -16,701  -0.37%
שדרגו את המנוי 64,025 46,775 -17,250  -26.94%
שדרגו את המנוי 58,835 36,662 -22,173  -37.69%
שדרגו את המנוי 115,808 91,786 -24,022  -20.74%
שדרגו את המנוי 151,781 109,281 -42,500  -28.00%
שדרגו את המנוי 790,018 741,649 -48,369  -6.12%
שדרגו את המנוי 240,112 161,012 -79,100  -32.94%
שדרגו את המנוי 237,637 51,500 -186,137  -78.33%
שדרגו את המנוי 2,245,140 1,814,770 -430,373  -19.17%
שדרגו את המנוי 3,020,750 2,442,510 -578,238  -19.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 657,136

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,480,131

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 96,757
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -431,811
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 657,136
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,480,131
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,495,472 4.43%
ילין לפידות 3,168,770 1.48%
מיטב דש 1,288,260 0.60%
הירשמו לצפייה 1,157,630 0.54%
הירשמו לצפייה 1,035,810 0.48%
הירשמו לצפייה 550,702 0.26%
שדרגו את המנוי 460,571 0.21%
שדרגו את המנוי 379,898 0.18%
שדרגו את המנוי 242,435 0.11%
שדרגו את המנוי 226,663 0.11%
שדרגו את המנוי 209,400 0.10%
שדרגו את המנוי 122,610 0.06%
שדרגו את המנוי 119,282 0.06%
שדרגו את המנוי 97,730 0.05%
שדרגו את המנוי 70,021 0.03%
שדרגו את המנוי 68,471 0.03%
שדרגו את המנוי 59,900 0.03%
שדרגו את המנוי 56,728 0.03%
שדרגו את המנוי 56,690 0.03%
שדרגו את המנוי 28,463 0.01%
שדרגו את המנוי 23,820 0.01%
שדרגו את המנוי 16,591 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,113 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,099 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 51,983,721 24.25%
כלל 10,222,700 4.77%
מגדל 8,043,660 3.75%
הירשמו לצפייה 7,916,020 3.69%
הירשמו לצפייה 4,436,860 2.07%
הירשמו לצפייה 4,359,840 2.03%
שדרגו את המנוי 2,939,280 1.37%
שדרגו את המנוי 2,442,510 1.14%
שדרגו את המנוי 2,025,870 0.94%
שדרגו את המנוי 1,814,770 0.85%
שדרגו את המנוי 1,593,370 0.74%
שדרגו את המנוי 1,001,660 0.47%
שדרגו את המנוי 741,649 0.35%
שדרגו את המנוי 514,276 0.24%
שדרגו את המנוי 394,102 0.18%
שדרגו את המנוי 375,180 0.18%
שדרגו את המנוי 363,111 0.17%
שדרגו את המנוי 305,883 0.14%
שדרגו את המנוי 285,720 0.13%
שדרגו את המנוי 256,505 0.12%
שדרגו את המנוי 200,242 0.09%
שדרגו את המנוי 161,012 0.08%
שדרגו את המנוי 160,000 0.07%
שדרגו את המנוי 159,791 0.07%
שדרגו את המנוי 137,671 0.06%
שדרגו את המנוי 119,540 0.06%
שדרגו את המנוי 109,281 0.05%
שדרגו את המנוי 104,829 0.05%
שדרגו את המנוי 91,786 0.04%
שדרגו את המנוי 83,945 0.04%
שדרגו את המנוי 76,900 0.04%
שדרגו את המנוי 62,851 0.03%
שדרגו את המנוי 61,103 0.03%
שדרגו את המנוי 60,000 0.03%
שדרגו את המנוי 54,816 0.03%
שדרגו את המנוי 51,500 0.02%
שדרגו את המנוי 46,775 0.02%
שדרגו את המנוי 41,100 0.02%
שדרגו את המנוי 36,662 0.02%
שדרגו את המנוי 27,703 0.01%
שדרגו את המנוי 23,435 0.01%
שדרגו את המנוי 18,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,812 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,081 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הראל חברה לביטוח מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, זכתה במכרז לביטוח מערך הרכוש של חברת החשמל, זאת לאחר שחברת החשמל פנתה במכרז לחברות הביטוח הישראליות לשם קבלת הצעות לביטוח רכוש חברת החשמל לתקופה של 3 שנים. הרכוש כולל טורבינות ותחנות כוח המופעלות בפחם ובגז. הפרמיה ל-3 שנים מסתכמת בכ-280 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית