תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הראל השקעות

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מיטב דש 1,329,460 1,519,370 189,906  14.28%
אי.בי.אי. 548,451 607,789 59,338  10.82%
הירשמו לצפייה 160,133 210,969 50,836  31.75%
הירשמו לצפייה 89,338 125,000 35,662  39.92%
הירשמו לצפייה 75,752 99,024 23,272  30.72%
שדרגו את המנוי 3,244,180 3,262,180 18,000  0.55%
שדרגו את המנוי 61,777 75,144 13,367  21.64%
שדרגו את המנוי 73,100 78,650 5,550  7.59%
שדרגו את המנוי 4,235 6,801 2,566  60.59%
שדרגו את המנוי 28,439 30,554 2,115  7.44%
שדרגו את המנוי 37,265 37,289 24  0.06%
שדרגו את המנוי 10,607 10,307 -300  -2.83%
שדרגו את המנוי 683,680 681,932 -1,748  -0.26%
שדרגו את המנוי 17,040 14,750 -2,290  -13.44%
שדרגו את המנוי 473,561 468,950 -4,611  -0.97%
שדרגו את המנוי 283,374 277,083 -6,291  -2.22%
שדרגו את המנוי 193,017 185,372 -7,645  -3.96%
שדרגו את המנוי 28,896 15,926 -12,970  -44.89%
שדרגו את המנוי 383,398 370,042 -13,356  -3.48%
שדרגו את המנוי 269,655 250,523 -19,132  -7.09%
שדרגו את המנוי 1,398,330 1,362,840 -35,484  -2.54%
שדרגו את המנוי 2,385,970 1,256,870 -1,129,100  -47.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 400,636

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,232,927

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 6,709,650 8,635,660 1,926,010  28.71%
הכשרה ביטוח 583,641 1,005,430 421,789  72.27%
הירשמו לצפייה 2,311,620 2,604,600 292,979  12.67%
הירשמו לצפייה 219,000 277,300 58,300  26.62%
הירשמו לצפייה 291,610 348,253 56,643  19.42%
שדרגו את המנוי 125,741 180,781 55,040  43.77%
שדרגו את המנוי 702,721 755,438 52,717  7.50%
שדרגו את המנוי 103,508 141,508 38,000  36.71%
שדרגו את המנוי 204,606 234,026 29,420  14.38%
שדרגו את המנוי 756,546 784,945 28,399  3.75%
שדרגו את המנוי 56,792 78,342 21,550  37.95%
שדרגו את המנוי 1,300 13,000 11,700  900.00%
שדרגו את המנוי 272,437 283,855 11,418  4.19%
שדרגו את המנוי 732,497 737,947 5,450  0.74%
שדרגו את המנוי 8,035,220 8,038,040 2,821  0.04%
שדרגו את המנוי 21,597 22,697 1,100  5.09%
שדרגו את המנוי 82,338 82,703 365  0.44%
שדרגו את המנוי 47,537 47,570 33  0.07%
שדרגו את המנוי 95,913 95,605 -308  -0.32%
שדרגו את המנוי 23,105 20,533 -2,572  -11.13%
שדרגו את המנוי 10,886 7,446 -3,440  -31.60%
שדרגו את המנוי 100,603 96,903 -3,700  -3.68%
שדרגו את המנוי 12,030 4,595 -7,435  -61.80%
שדרגו את המנוי 69,249 58,560 -10,689  -15.44%
שדרגו את המנוי 122,233 96,689 -25,544  -20.90%
שדרגו את המנוי 146,137 118,974 -27,163  -18.59%
שדרגו את המנוי 75,628 41,100 -34,528  -45.66%
שדרגו את המנוי 168,731 131,238 -37,493  -22.22%
שדרגו את המנוי 193,300 140,670 -52,630  -27.23%
שדרגו את המנוי 293,527 235,027 -58,500  -19.93%
שדרגו את המנוי 161,276 76,900 -84,376  -52.32%
שדרגו את המנוי 2,308,600 2,204,180 -104,422  -4.52%
שדרגו את המנוי 540,276 419,276 -121,000  -22.40%
שדרגו את המנוי 1,162,700 1,029,880 -132,822  -11.42%
שדרגו את המנוי 4,039,920 3,773,060 -266,863  -6.61%
שדרגו את המנוי 1,054,240 293,814 -760,424  -72.13%
שדרגו את המנוי 9,592,980 8,293,290 -1,299,690  -13.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,013,734

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,033,599

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 400,636
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,232,927
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,013,734
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,033,599
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,122,862 5.19%
ילין לפידות 3,262,180 1.52%
מיטב דש 1,519,370 0.71%
הירשמו לצפייה 1,362,840 0.64%
הירשמו לצפייה 1,256,870 0.59%
הירשמו לצפייה 681,932 0.32%
שדרגו את המנוי 607,789 0.28%
שדרגו את המנוי 468,950 0.22%
שדרגו את המנוי 370,042 0.17%
שדרגו את המנוי 277,083 0.13%
שדרגו את המנוי 250,523 0.12%
שדרגו את המנוי 210,969 0.10%
שדרגו את המנוי 185,372 0.09%
שדרגו את המנוי 125,000 0.06%
שדרגו את המנוי 116,246 0.05%
שדרגו את המנוי 99,024 0.05%
שדרגו את המנוי 78,650 0.04%
שדרגו את המנוי 75,144 0.04%
שדרגו את המנוי 37,289 0.02%
שדרגו את המנוי 30,554 0.01%
שדרגו את המנוי 23,166 0.01%
שדרגו את המנוי 15,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,661 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,456 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,738 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,994 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 758 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 52,072,298 24.29%
כלל 8,635,660 4.03%
מנורה 8,293,290 3.87%
הירשמו לצפייה 8,038,040 3.75%
הירשמו לצפייה 6,860,430 3.20%
הירשמו לצפייה 3,773,060 1.76%
שדרגו את המנוי 3,055,280 1.43%
שדרגו את המנוי 2,604,600 1.21%
שדרגו את המנוי 2,204,180 1.03%
שדרגו את המנוי 1,029,880 0.48%
שדרגו את המנוי 1,005,430 0.47%
שדרגו את המנוי 784,945 0.37%
שדרגו את המנוי 755,438 0.35%
שדרגו את המנוי 737,947 0.34%
שדרגו את המנוי 419,276 0.20%
שדרגו את המנוי 348,253 0.16%
שדרגו את המנוי 293,814 0.14%
שדרגו את המנוי 286,752 0.13%
שדרגו את המנוי 283,855 0.13%
שדרגו את המנוי 277,300 0.13%
שדרגו את המנוי 235,027 0.11%
שדרגו את המנוי 234,026 0.11%
שדרגו את המנוי 180,781 0.08%
שדרגו את המנוי 175,347 0.08%
שדרגו את המנוי 141,508 0.07%
שדרגו את המנוי 140,670 0.07%
שדרגו את המנוי 131,238 0.06%
שדרגו את המנוי 118,974 0.06%
שדרגו את המנוי 96,903 0.05%
שדרגו את המנוי 96,689 0.05%
שדרגו את המנוי 95,605 0.04%
שדרגו את המנוי 82,703 0.04%
שדרגו את המנוי 78,342 0.04%
שדרגו את המנוי 76,900 0.04%
שדרגו את המנוי 58,560 0.03%
שדרגו את המנוי 56,848 0.03%
שדרגו את המנוי 56,429 0.03%
שדרגו את המנוי 50,671 0.02%
שדרגו את המנוי 47,570 0.02%
שדרגו את המנוי 41,100 0.02%
שדרגו את המנוי 34,699 0.02%
שדרגו את המנוי 33,372 0.02%
שדרגו את המנוי 22,697 0.01%
שדרגו את המנוי 20,533 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,914 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,446 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,595 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,683 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הראל חברה לביטוח מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, זכתה במכרז לביטוח מערך הרכוש של חברת החשמל, זאת לאחר שחברת החשמל פנתה במכרז לחברות הביטוח הישראליות לשם קבלת הצעות לביטוח רכוש חברת החשמל לתקופה של 3 שנים. הרכוש כולל טורבינות ותחנות כוח המופעלות בפחם ובגז. הפרמיה ל-3 שנים מסתכמת בכ-280 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית