תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הראל השקעות

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פסטרנק שהם 137,937 247,908 109,971  79.73%
פיטנגו 20,107 56,964 36,857  183.30%
הירשמו לצפייה 508,714 517,708 8,994  1.77%
הירשמו לצפייה 31,407 39,420 8,013  25.51%
הירשמו לצפייה 34,081 37,679 3,598  10.56%
שדרגו את המנוי 21,328 24,823 3,495  16.39%
שדרגו את המנוי 47,885 51,036 3,151  6.58%
שדרגו את המנוי 48,611 50,852 2,241  4.61%
שדרגו את המנוי 110,710 112,650 1,940  1.75%
שדרגו את המנוי 515 1,492 977  189.71%
שדרגו את המנוי 53,612 54,370 758  1.41%
שדרגו את המנוי 386,180 386,212 32  0.01%
שדרגו את המנוי 375 400 25  6.67%
שדרגו את המנוי 43,552 43,023 -529  -1.21%
שדרגו את המנוי 3,280 2,457 -823  -25.09%
שדרגו את המנוי 216,403 214,505 -1,898  -0.88%
שדרגו את המנוי 40,284 38,034 -2,250  -5.59%
שדרגו את המנוי 9,800 5,550 -4,250  -43.37%
שדרגו את המנוי 5,774 1,132 -4,642  -80.39%
שדרגו את המנוי 67,905 62,943 -4,962  -7.31%
שדרגו את המנוי 155,000 150,010 -4,990  -3.22%
שדרגו את המנוי 846,111 837,057 -9,054  -1.07%
שדרגו את המנוי 312,759 294,029 -18,730  -5.99%
שדרגו את המנוי 2,903,500 2,878,390 -25,113  -0.86%
שדרגו את המנוי 733,718 683,582 -50,136  -6.83%
שדרגו את המנוי 1,343,960 1,250,850 -93,114  -6.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 180,052

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -220,491

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מנורה 7,916,020 9,343,580 1,427,560  18.03%
עמיתים 2,939,280 3,880,430 941,151  32.02%
הירשמו לצפייה 375,180 923,074 547,894  146.03%
הירשמו לצפייה 4,436,860 4,778,030 341,165  7.69%
הירשמו לצפייה 741,649 925,455 183,806  24.78%
שדרגו את המנוי 1,593,370 1,770,260 176,885  11.10%
שדרגו את המנוי 4,359,840 4,438,920 79,083  1.81%
שדרגו את המנוי 104,829 114,946 10,117  9.65%
שדרגו את המנוי 18,961 28,624 9,663  50.96%
שדרגו את המנוי 1,001,660 1,004,680 3,024  0.30%
שדרגו את המנוי 305,883 308,079 2,196  0.72%
שדרגו את המנוי 8,043,660 8,043,410 -255
שדרגו את המנוי 23,435 23,037 -398  -1.70%
שדרגו את המנוי 41,100 38,500 -2,600  -6.33%
שדרגו את המנוי 18,514 14,840 -3,674  -19.84%
שדרגו את המנוי 27,703 22,927 -4,776  -17.24%
שדרגו את המנוי 256,505 249,505 -7,000  -2.73%
שדרגו את המנוי 200,242 190,542 -9,700  -4.84%
שדרגו את המנוי 62,851 53,005 -9,846  -15.67%
שדרגו את המנוי 91,786 77,265 -14,521  -15.82%
שדרגו את המנוי 119,540 100,857 -18,683  -15.63%
שדרגו את המנוי 61,103 33,372 -27,731  -45.38%
שדרגו את המנוי 161,012 47,770 -113,242  -70.33%
שדרגו את המנוי 2,442,510 2,261,220 -181,285  -7.42%
שדרגו את המנוי 2,025,870 1,740,390 -285,474  -14.09%
שדרגו את המנוי 1,814,770 1,149,170 -665,595  -36.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,722,544

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,344,780

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 180,052
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -220,491
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,722,544
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,344,780
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,536,810 3.98%
ילין לפידות 2,878,390 1.34%
מיטב דש 1,250,850 0.58%
הירשמו לצפייה 837,057 0.39%
הירשמו לצפייה 683,582 0.32%
הירשמו לצפייה 517,708 0.24%
שדרגו את המנוי 386,212 0.18%
שדרגו את המנוי 294,029 0.14%
שדרגו את המנוי 247,908 0.12%
שדרגו את המנוי 246,069 0.11%
שדרגו את המנוי 214,505 0.10%
שדרגו את המנוי 150,010 0.07%
שדרגו את המנוי 120,587 0.06%
שדרגו את המנוי 112,650 0.05%
שדרגו את המנוי 62,943 0.03%
שדרגו את המנוי 60,608 0.03%
שדרגו את המנוי 56,964 0.03%
שדרגו את המנוי 54,370 0.03%
שדרגו את המנוי 51,036 0.02%
שדרגו את המנוי 50,852 0.02%
שדרגו את המנוי 43,023 0.02%
שדרגו את המנוי 39,420 0.02%
שדרגו את המנוי 38,034 0.02%
שדרגו את המנוי 37,679 0.02%
שדרגו את המנוי 33,426 0.02%
שדרגו את המנוי 24,823 0.01%
שדרגו את המנוי 16,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,418,173 25.38%
כלל 10,222,700 4.77%
מנורה 9,343,580 4.36%
הירשמו לצפייה 8,043,410 3.75%
הירשמו לצפייה 4,778,030 2.23%
הירשמו לצפייה 4,438,920 2.07%
שדרגו את המנוי 3,880,430 1.81%
שדרגו את המנוי 2,261,220 1.05%
שדרגו את המנוי 1,770,260 0.83%
שדרגו את המנוי 1,740,390 0.81%
שדרגו את המנוי 1,149,170 0.54%
שדרגו את המנוי 1,004,680 0.47%
שדרגו את המנוי 925,455 0.43%
שדרגו את המנוי 923,074 0.43%
שדרגו את המנוי 514,276 0.24%
שדרגו את המנוי 394,102 0.18%
שדרגו את המנוי 363,111 0.17%
שדרגו את המנוי 308,079 0.14%
שדרגו את המנוי 285,720 0.13%
שדרגו את המנוי 249,505 0.12%
שדרגו את המנוי 190,542 0.09%
שדרגו את המנוי 160,000 0.07%
שדרגו את המנוי 159,791 0.07%
שדרגו את המנוי 144,859 0.07%
שדרגו את המנוי 137,671 0.06%
שדרגו את המנוי 114,946 0.05%
שדרגו את המנוי 109,281 0.05%
שדרגו את המנוי 100,857 0.05%
שדרגו את המנוי 83,945 0.04%
שדרגו את המנוי 77,265 0.04%
שדרגו את המנוי 76,900 0.04%
שדרגו את המנוי 60,000 0.03%
שדרגו את המנוי 54,816 0.03%
שדרגו את המנוי 53,005 0.02%
שדרגו את המנוי 47,770 0.02%
שדרגו את המנוי 46,775 0.02%
שדרגו את המנוי 38,500 0.02%
שדרגו את המנוי 33,372 0.02%
שדרגו את המנוי 28,624 0.01%
שדרגו את המנוי 23,037 0.01%
שדרגו את המנוי 22,927 0.01%
שדרגו את המנוי 14,840 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,812 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,081 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  הראל חברה לביטוח מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, זכתה במכרז לביטוח מערך הרכוש של חברת החשמל, זאת לאחר שחברת החשמל פנתה במכרז לחברות הביטוח הישראליות לשם קבלת הצעות לביטוח רכוש חברת החשמל לתקופה של 3 שנים. הרכוש כולל טורבינות ותחנות כוח המופעלות בפחם ובגז. הפרמיה ל-3 שנים מסתכמת בכ-280 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית