תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הראל השקעות

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
ברומטר 42,505 98,963 56,458  132.83%
פרופאונד 14,065 42,960 28,895  205.44%
הירשמו לצפייה 7,748 12,504 4,756  61.38%
הירשמו לצפייה 369,573 372,154 2,581  0.70%
הירשמו לצפייה 33,501 34,701 1,200  3.58%
שדרגו את המנוי 207,369 208,430 1,061  0.51%
שדרגו את המנוי 3,500 3,000 -500  -14.29%
שדרגו את המנוי 37,776 37,148 -628  -1.66%
שדרגו את המנוי 73,970 72,850 -1,120  -1.51%
שדרגו את המנוי 954,061 952,411 -1,650  -0.17%
שדרגו את המנוי 54,075 52,180 -1,895  -3.50%
שדרגו את המנוי 1,179,750 1,177,060 -2,685  -0.23%
שדרגו את המנוי 429,064 426,013 -3,051  -0.71%
שדרגו את המנוי 25,192 20,107 -5,085  -20.18%
שדרגו את המנוי 72,968 60,608 -12,360  -16.94%
שדרגו את המנוי 65,400 46,022 -19,378  -29.63%
שדרגו את המנוי 1,311,920 1,292,310 -19,618  -1.49%
שדרגו את המנוי 76,963 56,852 -20,111  -26.13%
שדרגו את המנוי 195,500 163,500 -32,000  -16.37%
שדרגו את המנוי 436,028 400,091 -35,937  -8.24%
שדרגו את המנוי 73,448 23,745 -49,703  -67.67%
שדרגו את המנוי 109,259 58,198 -51,061  -46.73%
שדרגו את המנוי 3,150,140 3,018,310 -131,835  -4.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 94,951

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -388,617

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מנורה 7,916,020 9,343,580 1,427,560  18.03%
עמיתים 2,939,280 3,880,430 941,151  32.02%
הירשמו לצפייה 375,180 923,074 547,894  146.03%
הירשמו לצפייה 4,436,860 4,778,030 341,165  7.69%
הירשמו לצפייה 741,649 925,455 183,806  24.78%
שדרגו את המנוי 1,593,370 1,770,260 176,885  11.10%
שדרגו את המנוי 4,359,840 4,438,920 79,083  1.81%
שדרגו את המנוי 104,829 114,946 10,117  9.65%
שדרגו את המנוי 18,961 28,624 9,663  50.96%
שדרגו את המנוי 1,001,660 1,004,680 3,024  0.30%
שדרגו את המנוי 305,883 308,079 2,196  0.72%
שדרגו את המנוי 8,043,660 8,043,410 -255
שדרגו את המנוי 23,435 23,037 -398  -1.70%
שדרגו את המנוי 41,100 38,500 -2,600  -6.33%
שדרגו את המנוי 18,514 14,840 -3,674  -19.84%
שדרגו את המנוי 27,703 22,927 -4,776  -17.24%
שדרגו את המנוי 256,505 249,505 -7,000  -2.73%
שדרגו את המנוי 200,242 190,542 -9,700  -4.84%
שדרגו את המנוי 62,851 53,005 -9,846  -15.67%
שדרגו את המנוי 91,786 77,265 -14,521  -15.82%
שדרגו את המנוי 119,540 100,857 -18,683  -15.63%
שדרגו את המנוי 61,103 33,372 -27,731  -45.38%
שדרגו את המנוי 161,012 47,770 -113,242  -70.33%
שדרגו את המנוי 2,442,510 2,261,220 -181,285  -7.42%
שדרגו את המנוי 2,025,870 1,740,390 -285,474  -14.09%
שדרגו את המנוי 1,814,770 1,149,170 -665,595  -36.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,722,544

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,344,780

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 94,951
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -388,617
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,722,544
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,344,780
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,131,179 4.26%
ילין לפידות 3,018,310 1.41%
מיטב דש 1,292,310 0.60%
הירשמו לצפייה 1,177,060 0.55%
הירשמו לצפייה 952,411 0.44%
הירשמו לצפייה 426,013 0.20%
שדרגו את המנוי 400,091 0.19%
שדרגו את המנוי 372,154 0.17%
שדרגו את המנוי 230,869 0.11%
שדרגו את המנוי 208,430 0.10%
שדרגו את המנוי 163,500 0.08%
שדרגו את המנוי 122,610 0.06%
שדרגו את המנוי 98,963 0.05%
שדרגו את המנוי 72,850 0.03%
שדרגו את המנוי 62,200 0.03%
שדרגו את המנוי 60,608 0.03%
שדרגו את המנוי 58,198 0.03%
שדרגו את המנוי 58,028 0.03%
שדרגו את המנוי 56,852 0.03%
שדרגו את המנוי 52,180 0.02%
שדרגו את המנוי 46,022 0.02%
שדרגו את המנוי 42,960 0.02%
שדרגו את המנוי 37,148 0.02%
שדרגו את המנוי 34,701 0.02%
שדרגו את המנוי 23,745 0.01%
שדרגו את המנוי 20,107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,418,173 25.38%
כלל 10,222,700 4.77%
מנורה 9,343,580 4.36%
הירשמו לצפייה 8,043,410 3.75%
הירשמו לצפייה 4,778,030 2.23%
הירשמו לצפייה 4,438,920 2.07%
שדרגו את המנוי 3,880,430 1.81%
שדרגו את המנוי 2,261,220 1.05%
שדרגו את המנוי 1,770,260 0.83%
שדרגו את המנוי 1,740,390 0.81%
שדרגו את המנוי 1,149,170 0.54%
שדרגו את המנוי 1,004,680 0.47%
שדרגו את המנוי 925,455 0.43%
שדרגו את המנוי 923,074 0.43%
שדרגו את המנוי 514,276 0.24%
שדרגו את המנוי 394,102 0.18%
שדרגו את המנוי 363,111 0.17%
שדרגו את המנוי 308,079 0.14%
שדרגו את המנוי 285,720 0.13%
שדרגו את המנוי 249,505 0.12%
שדרגו את המנוי 190,542 0.09%
שדרגו את המנוי 160,000 0.07%
שדרגו את המנוי 159,791 0.07%
שדרגו את המנוי 144,859 0.07%
שדרגו את המנוי 137,671 0.06%
שדרגו את המנוי 114,946 0.05%
שדרגו את המנוי 109,281 0.05%
שדרגו את המנוי 100,857 0.05%
שדרגו את המנוי 83,945 0.04%
שדרגו את המנוי 77,265 0.04%
שדרגו את המנוי 76,900 0.04%
שדרגו את המנוי 60,000 0.03%
שדרגו את המנוי 54,816 0.03%
שדרגו את המנוי 53,005 0.02%
שדרגו את המנוי 47,770 0.02%
שדרגו את המנוי 46,775 0.02%
שדרגו את המנוי 38,500 0.02%
שדרגו את המנוי 33,372 0.02%
שדרגו את המנוי 28,624 0.01%
שדרגו את המנוי 23,037 0.01%
שדרגו את המנוי 22,927 0.01%
שדרגו את המנוי 14,840 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,812 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,081 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  הראל חברה לביטוח מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, זכתה במכרז לביטוח מערך הרכוש של חברת החשמל, זאת לאחר שחברת החשמל פנתה במכרז לחברות הביטוח הישראליות לשם קבלת הצעות לביטוח רכוש חברת החשמל לתקופה של 3 שנים. הרכוש כולל טורבינות ותחנות כוח המופעלות בפחם ובגז. הפרמיה ל-3 שנים מסתכמת בכ-280 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית