תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פולירם תעשיות פלסטיק

ענף: ריאלי
תת-ענף: תעשייה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מיטב דש 89,307 1,438,590 1,349,280  1,510.84%
מור 4,669,480 4,734,000 64,515  1.38%
הירשמו לצפייה 36,444 66,543 30,099  82.59%
הירשמו לצפייה 9,750 10,142 392  4.02%
הירשמו לצפייה 2,398,920 2,399,080 150  0.01%
שדרגו את המנוי 2,303 2,203 -100  -4.34%
שדרגו את המנוי 116,600 113,880 -2,720  -2.33%
שדרגו את המנוי 91,220 84,720 -6,500  -7.13%
שדרגו את המנוי 40,370 29,690 -10,680  -26.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,444,436

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מור 3,948,420 4,545,000 596,580  15.11%
אקסלנס 584,587 709,675 125,088  21.40%
הירשמו לצפייה 490,000 516,532 26,532  5.41%
הירשמו לצפייה 6,600 29,000 22,400  339.39%
הירשמו לצפייה 75,000 95,000 20,000  26.67%
שדרגו את המנוי 220,000 226,000 6,000  2.73%
שדרגו את המנוי 3,959,770 3,962,700 2,937  0.07%
שדרגו את המנוי 44,729 40,874 -3,855  -8.62%
שדרגו את המנוי 7,977,520 7,973,200 -4,326  -0.05%
שדרגו את המנוי 500,000 379,046 -120,954  -24.19%
שדרגו את המנוי 2,241,110 1,838,680 -402,430  -17.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 799,537

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -531,565

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,444,436
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 799,537
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -531,565
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,188,773 9.19%
מור 4,734,000 4.73%
ילין לפידות 2,399,080 2.40%
הירשמו לצפייה 1,438,590 1.44%
הירשמו לצפייה 303,127 0.30%
הירשמו לצפייה 113,880 0.11%
שדרגו את המנוי 84,720 0.08%
שדרגו את המנוי 66,543 0.07%
שדרגו את המנוי 29,690 0.03%
שדרגו את המנוי 10,142 0.01%
שדרגו את המנוי 6,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,203 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,539,627 23.54%
מגדל 7,973,200 7.97%
מור 4,545,000 4.55%
הירשמו לצפייה 3,962,700 3.96%
הירשמו לצפייה 1,838,680 1.84%
הירשמו לצפייה 1,521,920 1.52%
שדרגו את המנוי 709,675 0.71%
שדרגו את המנוי 658,000 0.66%
שדרגו את המנוי 516,532 0.52%
שדרגו את המנוי 379,046 0.38%
שדרגו את המנוי 300,000 0.30%
שדרגו את המנוי 226,000 0.23%
שדרגו את המנוי 222,000 0.22%
שדרגו את המנוי 210,000 0.21%
שדרגו את המנוי 192,000 0.19%
שדרגו את המנוי 95,000 0.10%
שדרגו את המנוי 66,000 0.07%
שדרגו את המנוי 54,000 0.05%
שדרגו את המנוי 40,874 0.04%
שדרגו את המנוי 29,000 0.03%
שם חברה: פולירם תעשיות פלסטיק
מספר נייר ערך: 1170216
אתר: http://www.polyram-group.com
ענף: ריאלי
תת ענף: תעשייה
תחום פעילות: החברה עוסקת בייצור ושיווק תרכובים תרמופלסטים המשמשים לתעשיית הפלסטיק.
משקיע/ה
חברה ציבורית