תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפקון החזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מגדל 14,446 15,154 708  4.90%
ברומטר 110 726 616  560.00%
הירשמו לצפייה 3,502 3,468 -34  -0.97%
הירשמו לצפייה 2,137 1,527 -610  -28.54%
הירשמו לצפייה 13,785 13,085 -700  -5.08%
שדרגו את המנוי 10,592 8,964 -1,628  -15.37%
שדרגו את המנוי 38,940 35,897 -3,043  -7.81%
שדרגו את המנוי 14,872 9,079 -5,793  -38.95%
שדרגו את המנוי 70,062 57,994 -12,068  -17.22%
שדרגו את המנוי 41,894 29,487 -12,407  -29.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,324

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,283

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 193,296 207,166 13,870  7.18%
מגדל 283,182 294,723 11,541  4.08%
הירשמו לצפייה 58,473 63,033 4,560  7.80%
הירשמו לצפייה 1,764 1,821 57  3.23%
הירשמו לצפייה 308,414 308,433 19  0.01%
שדרגו את המנוי 773 769 -4  -0.52%
שדרגו את המנוי 4,745 4,694 -51  -1.07%
שדרגו את המנוי 207,811 207,665 -146  -0.07%
שדרגו את המנוי 42,424 42,147 -277  -0.65%
שדרגו את המנוי 10,580 8,100 -2,480  -23.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,047

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,958

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,324
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -36,283
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,047
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,958
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 248,442 5.42%
הראל 57,994 1.27%
פורסט 35,963 0.79%
הירשמו לצפייה 35,897 0.78%
הירשמו לצפייה 31,166 0.68%
הירשמו לצפייה 29,487 0.64%
שדרגו את המנוי 15,154 0.33%
שדרגו את המנוי 13,085 0.29%
שדרגו את המנוי 9,079 0.20%
שדרגו את המנוי 8,964 0.20%
שדרגו את המנוי 4,801 0.10%
שדרגו את המנוי 3,468 0.08%
שדרגו את המנוי 1,527 0.03%
שדרגו את המנוי 762 0.02%
שדרגו את המנוי 726 0.02%
שדרגו את המנוי 162 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,138,551 24.86%
מנורה 308,433 6.73%
מגדל 294,723 6.43%
הירשמו לצפייה 207,665 4.53%
הירשמו לצפייה 207,166 4.52%
הירשמו לצפייה 63,033 1.38%
שדרגו את המנוי 42,147 0.92%
שדרגו את המנוי 8,100 0.18%
שדרגו את המנוי 4,694 0.10%
שדרגו את המנוי 1,821 0.04%
שדרגו את המנוי 769 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפקון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו ב-12.5% לעומת 2013 והסתכמו בכ-1.19 מיליארד שקל; הרווח הנקי זינק ב-67% ועמד על 43.2 מיליון שקל. נכון לסוף דצמבר 2014, צבר ההזמנות של החברה עמד על שיא של 1.28 מיליארד שקל - עלייה של 30% לעומת צבר ההזמנות בסוף שנת 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפקון בניהולו של ג'רי שנירר זכתה במכרז להתקנת מערכת לקריאת מדי מים מרחוק בהיקף של כ-65 מיליון שקל, שיתפרס על פני כמה שנים. בהתאם לתנאי המכרז, הלקוח רשאי להזמין רק חלק מרכיבי ההזמנה. #ג'רי_שנירר #מדי_מים #מכרז
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית