תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפקון החזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 16,725 30,400 13,675  81.76%
אקסלנס 4,628 5,416 788  17.03%
הירשמו לצפייה 146 647 501  343.15%
הירשמו לצפייה 1,577 1,900 323  20.48%
הירשמו לצפייה 14,343 14,509 166  1.16%
שדרגו את המנוי 166 110 -56  -33.73%
שדרגו את המנוי 36,064 33,945 -2,119  -5.88%
שדרגו את המנוי 7,936 5,585 -2,351  -29.62%
שדרגו את המנוי 9,349 4,351 -4,998  -53.46%
שדרגו את המנוי 25,494 19,531 -5,963  -23.39%
שדרגו את המנוי 54,643 41,523 -13,120  -24.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,453

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,607

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 207,166 340,585 133,419  64.40%
אקסלנס 63,033 102,753 39,720  63.01%
הירשמו לצפייה 8,100 16,089 7,989  98.63%
הירשמו לצפייה 42,147 42,905 758  1.80%
הירשמו לצפייה 1,821 1,942 121  6.64%
שדרגו את המנוי 4,694 4,698 4  0.09%
שדרגו את המנוי 308,433 308,429 -4
שדרגו את המנוי 769 364 -405  -52.67%
שדרגו את המנוי 207,665 117,369 -90,296  -43.48%
שדרגו את המנוי 294,723 200,005 -94,718  -32.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 182,011

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -185,423

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,453
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,607
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 182,011
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -185,423
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 230,102 5.02%
הראל 41,523 0.91%
פורסט 35,963 0.79%
הירשמו לצפייה 33,945 0.74%
הירשמו לצפייה 31,166 0.68%
הירשמו לצפייה 30,400 0.66%
שדרגו את המנוי 19,531 0.43%
שדרגו את המנוי 14,509 0.32%
שדרגו את המנוי 5,585 0.12%
שדרגו את המנוי 5,416 0.12%
שדרגו את המנוי 4,599 0.10%
שדרגו את המנוי 4,351 0.09%
שדרגו את המנוי 1,900 0.04%
שדרגו את המנוי 647 0.01%
שדרגו את המנוי 235 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,135,139 24.78%
הפניקס 340,585 7.44%
מנורה 308,429 6.73%
הירשמו לצפייה 200,005 4.37%
הירשמו לצפייה 117,369 2.56%
הירשמו לצפייה 102,753 2.24%
שדרגו את המנוי 42,905 0.94%
שדרגו את המנוי 16,089 0.35%
שדרגו את המנוי 4,698 0.10%
שדרגו את המנוי 1,942 0.04%
שדרגו את המנוי 364 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אפקון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו ב-12.5% לעומת 2013 והסתכמו בכ-1.19 מיליארד שקל; הרווח הנקי זינק ב-67% ועמד על 43.2 מיליון שקל. נכון לסוף דצמבר 2014, צבר ההזמנות של החברה עמד על שיא של 1.28 מיליארד שקל - עלייה של 30% לעומת צבר ההזמנות בסוף שנת 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אפקון בניהולו של ג'רי שנירר זכתה במכרז להתקנת מערכת לקריאת מדי מים מרחוק בהיקף של כ-65 מיליון שקל, שיתפרס על פני כמה שנים. בהתאם לתנאי המכרז, הלקוח רשאי להזמין רק חלק מרכיבי ההזמנה. #ג'רי_שנירר #מדי_מים #מכרז
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית