תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפקון החזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מיטב דש 43,869 44,498 629  1.43%
מגדל 10,628 11,039 411  3.87%
הירשמו לצפייה 2,266 2,622 356  15.71%
הירשמו לצפייה 865 979 114  13.18%
הירשמו לצפייה 35,836 35,900 64  0.18%
שדרגו את המנוי 18,870 18,850 -20  -0.11%
שדרגו את המנוי 200 150 -50  -25.00%
שדרגו את המנוי 11,147 11,064 -83  -0.74%
שדרגו את המנוי 2,023 1,907 -116  -5.73%
שדרגו את המנוי 1,520 1,256 -264  -17.37%
שדרגו את המנוי 39,387 39,064 -323  -0.82%
שדרגו את המנוי 11,453 10,953 -500  -4.37%
שדרגו את המנוי 84,334 83,300 -1,034  -1.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,574

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,390

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 139,866 193,296 53,430  38.20%
מגדל 252,052 283,182 31,130  12.35%
הירשמו לצפייה 278,410 308,414 30,004  10.78%
הירשמו לצפייה 40,977 58,473 17,496  42.70%
הירשמו לצפייה 38,443 42,424 3,981  10.36%
שדרגו את המנוי 1,514 1,764 250  16.51%
שדרגו את המנוי 4,545 4,745 200  4.40%
שדרגו את המנוי 207,835 207,811 -24  -0.01%
שדרגו את המנוי 16,089 10,580 -5,509  -34.24%
שדרגו את המנוי 7,507 773 -6,734  -89.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 136,491

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,267

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,574
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,390
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 136,491
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,267
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 301,225 6.58%
הראל 83,300 1.82%
מיטב דש 44,498 0.97%
הירשמו לצפייה 39,064 0.85%
הירשמו לצפייה 35,900 0.78%
הירשמו לצפייה 31,166 0.68%
שדרגו את המנוי 18,850 0.41%
שדרגו את המנוי 11,064 0.24%
שדרגו את המנוי 11,039 0.24%
שדרגו את המנוי 10,953 0.24%
שדרגו את המנוי 4,801 0.10%
שדרגו את המנוי 2,665 0.06%
שדרגו את המנוי 2,622 0.06%
שדרגו את המנוי 1,907 0.04%
שדרגו את המנוי 1,256 0.03%
שדרגו את המנוי 979 0.02%
שדרגו את המנוי 792 0.02%
שדרגו את המנוי 162 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,111,462 24.27%
מנורה 308,414 6.73%
מגדל 283,182 6.18%
הירשמו לצפייה 207,811 4.54%
הירשמו לצפייה 193,296 4.22%
הירשמו לצפייה 58,473 1.28%
שדרגו את המנוי 42,424 0.93%
שדרגו את המנוי 10,580 0.23%
שדרגו את המנוי 4,745 0.10%
שדרגו את המנוי 1,764 0.04%
שדרגו את המנוי 773 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפקון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו ב-12.5% לעומת 2013 והסתכמו בכ-1.19 מיליארד שקל; הרווח הנקי זינק ב-67% ועמד על 43.2 מיליון שקל. נכון לסוף דצמבר 2014, צבר ההזמנות של החברה עמד על שיא של 1.28 מיליארד שקל - עלייה של 30% לעומת צבר ההזמנות בסוף שנת 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפקון בניהולו של ג'רי שנירר זכתה במכרז להתקנת מערכת לקריאת מדי מים מרחוק בהיקף של כ-65 מיליון שקל, שיתפרס על פני כמה שנים. בהתאם לתנאי המכרז, הלקוח רשאי להזמין רק חלק מרכיבי ההזמנה. #ג'רי_שנירר #מדי_מים #מכרז
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית