תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפקון החזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מגדל 5,106 6,154 1,048  20.52%
פורטה -1,131 -468 663  -58.62%
הירשמו לצפייה 1,014 1,121 107  10.55%
הירשמו לצפייה 12,455 12,388 -67  -0.54%
הירשמו לצפייה 7,381 7,281 -100  -1.35%
שדרגו את המנוי -1,000 -1,630 -630  63.00%
שדרגו את המנוי 24,075 22,814 -1,261  -5.24%
שדרגו את המנוי 24,367 23,006 -1,361  -5.59%
שדרגו את המנוי 1,450 1 -1,449  -99.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,818

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,868

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 52,138 74,640 22,502  43.16%
קחצ"ק חברת ניהול 2,321 3,106 785  33.82%
הירשמו לצפייה 318,994 319,112 118  0.04%
הירשמו לצפייה 4,664 4,655 -9  -0.19%
הירשמו לצפייה 325,123 325,092 -31  -0.01%
שדרגו את המנוי 16,089 8,100 -7,989  -49.66%
שדרגו את המנוי 104,939 95,584 -9,355  -8.91%
שדרגו את המנוי 364,462 342,856 -21,606  -5.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,405

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,990

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,818
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,868
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,405
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -38,990
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 143,378 3.13%
הראל 36,544 0.80%
פורסט 36,067 0.79%
הירשמו לצפייה 23,006 0.50%
הירשמו לצפייה 22,814 0.50%
הירשמו לצפייה 12,388 0.27%
שדרגו את המנוי 7,281 0.16%
שדרגו את המנוי 6,154 0.13%
שדרגו את המנוי 1,121 0.02%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -468 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,630 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,469,313 32.08%
הפניקס 342,856 7.49%
מנורה 325,092 7.10%
הירשמו לצפייה 319,112 6.97%
הירשמו לצפייה 137,550 3.00%
הירשמו לצפייה 134,666 2.94%
שדרגו את המנוי 95,584 2.09%
שדרגו את המנוי 74,640 1.63%
שדרגו את המנוי 15,744 0.34%
שדרגו את המנוי 8,100 0.18%
שדרגו את המנוי 7,753 0.17%
שדרגו את המנוי 4,655 0.10%
שדרגו את המנוי 3,106 0.07%
שדרגו את המנוי 455 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אפקון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו ב-12.5% לעומת 2013 והסתכמו בכ-1.19 מיליארד שקל; הרווח הנקי זינק ב-67% ועמד על 43.2 מיליון שקל. נכון לסוף דצמבר 2014, צבר ההזמנות של החברה עמד על שיא של 1.28 מיליארד שקל - עלייה של 30% לעומת צבר ההזמנות בסוף שנת 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אפקון בניהולו של ג'רי שנירר זכתה במכרז להתקנת מערכת לקריאת מדי מים מרחוק בהיקף של כ-65 מיליון שקל, שיתפרס על פני כמה שנים. בהתאם לתנאי המכרז, הלקוח רשאי להזמין רק חלק מרכיבי ההזמנה. #ג'רי_שנירר #מדי_מים #מכרז
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית