תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפקון החזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אי.בי.אי. 13,142 14,242 1,100  8.37%
מגדל 15,398 16,044 646  4.20%
הירשמו לצפייה 9,280 9,592 312  3.36%
הירשמו לצפייה 3,963 4,178 215  5.43%
הירשמו לצפייה 9,615 9,797 182  1.89%
שדרגו את המנוי 58,240 58,364 124  0.21%
שדרגו את המנוי 35,945 36,068 123  0.34%
שדרגו את המנוי 762 543 -219  -28.74%
שדרגו את המנוי 27,411 25,597 -1,814  -6.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,702

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,033

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 207,166 340,585 133,419  64.40%
אקסלנס 63,033 102,753 39,720  63.01%
הירשמו לצפייה 8,100 16,089 7,989  98.63%
הירשמו לצפייה 42,147 42,905 758  1.80%
הירשמו לצפייה 1,821 1,942 121  6.64%
שדרגו את המנוי 4,694 4,698 4  0.09%
שדרגו את המנוי 308,433 308,429 -4
שדרגו את המנוי 769 364 -405  -52.67%
שדרגו את המנוי 207,665 117,369 -90,296  -43.48%
שדרגו את המנוי 294,723 200,005 -94,718  -32.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 182,011

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -185,423

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,702
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,033
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 182,011
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -185,423
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 244,227 5.33%
הראל 58,364 1.27%
פסגות 36,068 0.79%
הירשמו לצפייה 35,963 0.79%
הירשמו לצפייה 31,166 0.68%
הירשמו לצפייה 25,597 0.56%
שדרגו את המנוי 16,044 0.35%
שדרגו את המנוי 14,242 0.31%
שדרגו את המנוי 9,797 0.21%
שדרגו את המנוי 9,592 0.21%
שדרגו את המנוי 4,178 0.09%
שדרגו את המנוי 1,577 0.03%
שדרגו את המנוי 726 0.02%
שדרגו את המנוי 543 0.01%
שדרגו את המנוי 162 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,135,139 24.78%
הפניקס 340,585 7.44%
מנורה 308,429 6.73%
הירשמו לצפייה 200,005 4.37%
הירשמו לצפייה 117,369 2.56%
הירשמו לצפייה 102,753 2.24%
שדרגו את המנוי 42,905 0.94%
שדרגו את המנוי 16,089 0.35%
שדרגו את המנוי 4,698 0.10%
שדרגו את המנוי 1,942 0.04%
שדרגו את המנוי 364 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפקון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו ב-12.5% לעומת 2013 והסתכמו בכ-1.19 מיליארד שקל; הרווח הנקי זינק ב-67% ועמד על 43.2 מיליון שקל. נכון לסוף דצמבר 2014, צבר ההזמנות של החברה עמד על שיא של 1.28 מיליארד שקל - עלייה של 30% לעומת צבר ההזמנות בסוף שנת 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפקון בניהולו של ג'רי שנירר זכתה במכרז להתקנת מערכת לקריאת מדי מים מרחוק בהיקף של כ-65 מיליון שקל, שיתפרס על פני כמה שנים. בהתאם לתנאי המכרז, הלקוח רשאי להזמין רק חלק מרכיבי ההזמנה. #ג'רי_שנירר #מדי_מים #מכרז
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית