דלק אנרגיה - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק אנרגיה

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אניגמה 5,598 6,280 682  12.18%
תלתן 34 64 30  88.24%
הירשמו לצפייה 436 435 -1  -0.23%
הירשמו לצפייה 95 89 -6  -6.32%
הירשמו לצפייה 639 622 -17  -2.66%
שדרגו את המנוי 582 530 -52  -8.93%
שדרגו את המנוי 200 130 -70  -35.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 712

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -146

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 279 276 -3  -1.08%
מיטב דש 11,768 11,740 -28  -0.24%
הירשמו לצפייה 1,389 1,181 -208  -14.97%
הירשמו לצפייה 40,156 39,920 -236  -0.59%
הירשמו לצפייה 6,551 6,280 -271  -4.14%
שדרגו את המנוי 12,502 12,174 -328  -2.62%
שדרגו את המנוי 2,218 292 -1,926  -86.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,000

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 712
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -146
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,981 0.23%
אניגמה 6,280 0.12%
מיטב דש 1,152 0.02%
הירשמו לצפייה 1,020 0.02%
הירשמו לצפייה 804 0.02%
הירשמו לצפייה 622 0.01%
שדרגו את המנוי 530 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 283,077 5.50%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 108,878 2.12%
כלל 53,508 1.04%
הירשמו לצפייה 43,559 0.85%
הירשמו לצפייה 39,920 0.78%
הירשמו לצפייה 12,174 0.24%
שדרגו את המנוי 11,740 0.23%
שדרגו את המנוי 6,280 0.12%
שדרגו את המנוי 1,776 0.03%
שדרגו את המנוי 1,383 0.03%
שדרגו את המנוי 1,181 0.02%
שדרגו את המנוי 1,156 0.02%
שדרגו את המנוי 470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 292 < 0.01%
שדרגו את המנוי 276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית