תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק אנרגיה

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
דולפין 106 114 8  7.55%
הראל 661 664 3  0.45%
הירשמו לצפייה 1,015 1,018 3  0.30%
הירשמו לצפייה 384 383 -1  -0.26%
הירשמו לצפייה 146 143 -3  -2.05%
שדרגו את המנוי 60 47 -13  -21.67%
שדרגו את המנוי 500 450 -50  -10.00%
שדרגו את המנוי 1,105 1,015 -90  -8.14%
שדרגו את המנוי 5,554 5,012 -542  -9.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -699

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
ילין לפידות 38,646 40,156 1,510  3.91%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 107,868 108,878 1,010  0.94%
הירשמו לצפייה 12,146 12,502 356  2.93%
הירשמו לצפייה 1,306 1,389 83  6.36%
הירשמו לצפייה 11,753 11,768 15  0.13%
שדרגו את המנוי 53,507 53,508 1
שדרגו את המנוי 6,550 6,551 1  0.02%
שדרגו את המנוי 43,560 43,559 -1
שדרגו את המנוי 290 279 -11  -3.79%
שדרגו את המנוי 407 294 -113  -27.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,976

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -125

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -699
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,976
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -125
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,004 0.21%
אניגמה 5,012 0.10%
מיטב דש 1,154 0.02%
הירשמו לצפייה 1,018 0.02%
הירשמו לצפייה 1,015 0.02%
הירשמו לצפייה 804 0.02%
שדרגו את המנוי 664 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 286,094 5.56%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 108,878 2.12%
כלל 53,508 1.04%
הירשמו לצפייה 43,559 0.85%
הירשמו לצפייה 40,156 0.78%
הירשמו לצפייה 12,502 0.24%
שדרגו את המנוי 11,768 0.23%
שדרגו את המנוי 6,551 0.13%
שדרגו את המנוי 2,218 0.04%
שדרגו את המנוי 1,776 0.03%
שדרגו את המנוי 1,389 0.03%
שדרגו את המנוי 1,383 0.03%
שדרגו את המנוי 1,156 0.02%
שדרגו את המנוי 470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 279 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית