תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

ענף: פיננסי
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
הראל 1,621,040 1,816,940 195,900  12.08%
סלע 954,898 961,282 6,384  0.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 202,284

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 2,848,000 3,748,000 900,000  31.60%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,899,000 2,051,200 152,200  8.01%
הירשמו לצפייה 18,941,000 18,941,000 2
הירשמו לצפייה 7,385,000 6,539,430 -845,568  -11.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,052,202

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -845,568

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 202,284
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,052,202
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -845,568
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,134,199 14.67%
סיגמא 4,358,680 3.96%
מיטב דש 4,051,670 3.68%
הירשמו לצפייה 2,431,230 2.21%
הירשמו לצפייה 1,816,940 1.65%
הירשמו לצפייה 1,671,310 1.52%
שדרגו את המנוי 961,282 0.87%
שדרגו את המנוי 729,227 0.66%
שדרגו את המנוי 113,860 0.10%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,813,709 29.83%
כלל 18,941,000 17.22%
ילין לפידות 6,539,430 5.94%
הירשמו לצפייה 3,748,000 3.41%
הירשמו לצפייה 2,051,200 1.86%
הירשמו לצפייה 1,205,000 1.10%
שדרגו את המנוי 329,079 0.30%
שם חברה: איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון
מספר נייר ערך: 1159565
ענף: פיננסי
תת ענף: ביטוח
תחום פעילות: החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן ב"איילון".
משקיע/ה
חברה ציבורית