תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראכרט

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
ילין לפידות 5,718,640 6,203,250 484,610  8.47%
אנליסט 445,027 517,551 72,524  16.30%
הירשמו לצפייה 203,286 263,688 60,402  29.71%
הירשמו לצפייה 2,186,090 2,236,830 50,738  2.32%
הירשמו לצפייה 499,907 548,458 48,551  9.71%
שדרגו את המנוי 560,921 579,558 18,637  3.32%
שדרגו את המנוי 94,800 100,402 5,602  5.91%
שדרגו את המנוי 359,639 362,548 2,909  0.81%
שדרגו את המנוי 393,606 395,470 1,864  0.47%
שדרגו את המנוי 105,600 107,414 1,814  1.72%
שדרגו את המנוי 3,568 4,104 536  15.02%
שדרגו את המנוי 7,200 7,377 177  2.46%
שדרגו את המנוי 1,702,040 1,702,100 64
שדרגו את המנוי 6,238 5,896 -342  -5.48%
שדרגו את המנוי 19,500 18,755 -745  -3.82%
שדרגו את המנוי 545,469 529,134 -16,335  -2.99%
שדרגו את המנוי 27,159 6,628 -20,531  -75.60%
שדרגו את המנוי 5,135,670 5,113,210 -22,459  -0.44%
שדרגו את המנוי 173,595 150,487 -23,108  -13.31%
שדרגו את המנוי 384,871 322,895 -61,976  -16.10%
שדרגו את המנוי 288,431 224,368 -64,063  -22.21%
שדרגו את המנוי 344,629 160,703 -183,926  -53.37%
שדרגו את המנוי 826,573 637,867 -188,706  -22.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 748,428

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -582,191

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 5,524,240 8,665,700 3,141,460  56.87%
מנורה 3,683,410 5,011,070 1,327,660  36.04%
הירשמו לצפייה 580 225,580 225,000  38,793.10%
הירשמו לצפייה 185,193 328,193 143,000  77.22%
הירשמו לצפייה 861,327 887,846 26,519  3.08%
שדרגו את המנוי 56,112 71,888 15,776  28.12%
שדרגו את המנוי 435,604 437,724 2,120  0.49%
שדרגו את המנוי 615,885 617,155 1,270  0.21%
שדרגו את המנוי 132,203 131,013 -1,190  -0.90%
שדרגו את המנוי 80,000 70,400 -9,600  -12.00%
שדרגו את המנוי 231,296 203,300 -27,996  -12.10%
שדרגו את המנוי 3,203,850 3,156,090 -47,764  -1.49%
שדרגו את המנוי 400,000 345,000 -55,000  -13.75%
שדרגו את המנוי 443,000 235,500 -207,500  -46.84%
שדרגו את המנוי 2,233,460 1,907,750 -325,707  -14.58%
שדרגו את המנוי 7,599,440 6,771,450 -827,987  -10.90%
שדרגו את המנוי 2,568,790 713,157 -1,855,640  -72.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,882,805

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,358,384

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 748,428
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -582,191
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,882,805
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,358,384
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,458,477 10.23%
ילין לפידות 6,203,250 3.10%
מור 5,113,210 2.56%
הירשמו לצפייה 2,236,830 1.12%
הירשמו לצפייה 1,702,100 0.85%
הירשמו לצפייה 637,867 0.32%
שדרגו את המנוי 579,558 0.29%
שדרגו את המנוי 548,458 0.27%
שדרגו את המנוי 529,134 0.26%
שדרגו את המנוי 517,551 0.26%
שדרגו את המנוי 395,470 0.20%
שדרגו את המנוי 362,548 0.18%
שדרגו את המנוי 322,895 0.16%
שדרגו את המנוי 263,688 0.13%
שדרגו את המנוי 224,368 0.11%
שדרגו את המנוי 160,703 0.08%
שדרגו את המנוי 150,487 0.08%
שדרגו את המנוי 144,897 0.07%
שדרגו את המנוי 107,414 0.05%
שדרגו את המנוי 100,402 0.05%
שדרגו את המנוי 71,686 0.04%
שדרגו את המנוי 27,431 0.01%
שדרגו את המנוי 18,755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,628 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,896 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,433 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,041 < 0.01%
שדרגו את המנוי 890 < 0.01%
שדרגו את המנוי 797 < 0.01%
שדרגו את המנוי 677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 321 < 0.01%
שדרגו את המנוי 281 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,691,553 19.85%
מגדל 8,665,700 4.33%
הפניקס 6,771,450 3.39%
הירשמו לצפייה 5,580,600 2.79%
הירשמו לצפייה 5,011,070 2.51%
הירשמו לצפייה 3,156,090 1.58%
שדרגו את המנוי 1,907,750 0.95%
שדרגו את המנוי 887,846 0.44%
שדרגו את המנוי 721,000 0.36%
שדרגו את המנוי 713,157 0.36%
שדרגו את המנוי 703,356 0.35%
שדרגו את המנוי 617,155 0.31%
שדרגו את המנוי 457,277 0.23%
שדרגו את המנוי 437,724 0.22%
שדרגו את המנוי 345,000 0.17%
שדרגו את המנוי 328,193 0.16%
שדרגו את המנוי 318,512 0.16%
שדרגו את המנוי 273,151 0.14%
שדרגו את המנוי 235,500 0.12%
שדרגו את המנוי 225,580 0.11%
שדרגו את המנוי 208,259 0.10%
שדרגו את המנוי 204,047 0.10%
שדרגו את המנוי 203,300 0.10%
שדרגו את המנוי 202,031 0.10%
שדרגו את המנוי 180,620 0.09%
שדרגו את המנוי 163,700 0.08%
שדרגו את המנוי 142,100 0.07%
שדרגו את המנוי 131,013 0.07%
שדרגו את המנוי 114,910 0.06%
שדרגו את המנוי 110,670 0.06%
שדרגו את המנוי 98,161 0.05%
שדרגו את המנוי 73,400 0.04%
שדרגו את המנוי 71,888 0.04%
שדרגו את המנוי 71,222 0.04%
שדרגו את המנוי 70,400 0.04%
שדרגו את המנוי 56,337 0.03%
שדרגו את המנוי 38,710 0.02%
שדרגו את המנוי 37,500 0.02%
שדרגו את המנוי 32,435 0.02%
שדרגו את המנוי 27,892 0.01%
שדרגו את המנוי 24,788 0.01%
שדרגו את המנוי 24,600 0.01%
שדרגו את המנוי 21,804 0.01%
שדרגו את המנוי 15,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,036 < 0.01%
שם חברה: ישראכרט
מספר נייר ערך: 1157403
אתר: http://www.isracard.co.il
ענף: פיננסי
תת ענף: שירותים פיננסים
תחום פעילות: החברה עוסקת בהנפקת וסליקת כרטיסי אשראי ובתחום המימון.
משקיע/ה
חברה ציבורית