תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה צריכה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
פסגות 161,307 170,309 9,002  5.58%
מיטב דש 97,703 105,168 7,465  7.64%
הירשמו לצפייה 81,500 88,800 7,300  8.96%
הירשמו לצפייה 106,433 107,930 1,497  1.41%
הירשמו לצפייה 3,987 5,171 1,184  29.70%
שדרגו את המנוי 2,901 3,013 112  3.86%
שדרגו את המנוי 174 157 -17  -9.77%
שדרגו את המנוי 2,050 1,800 -250  -12.20%
שדרגו את המנוי 25,395 25,109 -286  -1.13%
שדרגו את המנוי 4,393 4,045 -348  -7.92%
שדרגו את המנוי 27,700 27,100 -600  -2.17%
שדרגו את המנוי 99,418 95,430 -3,988  -4.01%
שדרגו את המנוי 121,526 113,631 -7,895  -6.50%
שדרגו את המנוי 319,502 299,425 -20,077  -6.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,560

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,461

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מנורה 1,249,350 1,394,220 144,870  11.60%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 55,577 130,986 75,409  135.68%
הירשמו לצפייה 21,991 55,323 33,332  151.57%
הירשמו לצפייה 10,214 25,612 15,398  150.75%
הירשמו לצפייה 10,315 24,283 13,968  135.41%
שדרגו את המנוי 718,864 728,814 9,950  1.38%
שדרגו את המנוי 5,209 13,005 7,796  149.66%
שדרגו את המנוי 677,836 685,536 7,700  1.14%
שדרגו את המנוי 288,255 295,502 7,247  2.51%
שדרגו את המנוי 7,782 14,074 6,292  80.85%
שדרגו את המנוי 2,923 8,187 5,264  180.09%
שדרגו את המנוי 3,899 8,500 4,601  118.00%
שדרגו את המנוי 14,485 17,582 3,097  21.38%
שדרגו את המנוי 1,707 4,508 2,801  164.09%
שדרגו את המנוי 2,061 4,419 2,358  114.41%
שדרגו את המנוי 882 2,902 2,020  229.02%
שדרגו את המנוי 1,281 3,236 1,955  152.62%
שדרגו את המנוי 5,047 6,894 1,847  36.60%
שדרגו את המנוי 24,803 26,597 1,794  7.23%
שדרגו את המנוי 827 2,345 1,518  183.56%
שדרגו את המנוי 854 2,077 1,223  143.21%
שדרגו את המנוי 696 1,638 942  135.34%
שדרגו את המנוי 607 1,445 838  138.06%
שדרגו את המנוי 435 1,067 632  145.29%
שדרגו את המנוי 431,114 431,616 502  0.12%
שדרגו את המנוי 295 659 364  123.39%
שדרגו את המנוי 4,943 5,070 127  2.57%
שדרגו את המנוי 1,486 1,490 4  0.27%
שדרגו את המנוי 15,583 15,268 -315  -2.02%
שדרגו את המנוי 19,553 18,890 -663  -3.39%
שדרגו את המנוי 15,185 14,298 -887  -5.84%
שדרגו את המנוי 132,789 130,642 -2,147  -1.62%
שדרגו את המנוי 47,213 43,123 -4,090  -8.66%
שדרגו את המנוי 16,170 10,477 -5,693  -35.21%
שדרגו את המנוי 17,809 10,898 -6,911  -38.81%
שדרגו את המנוי 13,531 4,520 -9,011  -66.60%
שדרגו את המנוי 16,170 4,878 -11,292  -69.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 353,849

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -41,009

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,560
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,461
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 353,849
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -41,009
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,052,459 4.85%
הראל 299,425 1.38%
פסגות 170,309 0.79%
הירשמו לצפייה 113,631 0.52%
הירשמו לצפייה 107,930 0.50%
הירשמו לצפייה 105,168 0.48%
שדרגו את המנוי 95,430 0.44%
שדרגו את המנוי 88,800 0.41%
שדרגו את המנוי 27,100 0.12%
שדרגו את המנוי 25,109 0.12%
שדרגו את המנוי 5,171 0.02%
שדרגו את המנוי 4,045 0.02%
שדרגו את המנוי 3,836 0.02%
שדרגו את המנוי 3,013 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 815 < 0.01%
שדרגו את המנוי 720 < 0.01%
שדרגו את המנוי 157 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,175,715 19.25%
מנורה 1,394,220 6.43%
מגדל 728,814 3.36%
הירשמו לצפייה 685,536 3.16%
הירשמו לצפייה 431,616 1.99%
הירשמו לצפייה 295,502 1.36%
שדרגו את המנוי 130,986 0.60%
שדרגו את המנוי 130,642 0.60%
שדרגו את המנוי 55,323 0.26%
שדרגו את המנוי 43,123 0.20%
שדרגו את המנוי 26,597 0.12%
שדרגו את המנוי 25,612 0.12%
שדרגו את המנוי 24,283 0.11%
שדרגו את המנוי 18,890 0.09%
שדרגו את המנוי 17,582 0.08%
שדרגו את המנוי 15,268 0.07%
שדרגו את המנוי 14,298 0.07%
שדרגו את המנוי 14,074 0.06%
שדרגו את המנוי 13,005 0.06%
שדרגו את המנוי 11,126 0.05%
שדרגו את המנוי 10,898 0.05%
שדרגו את המנוי 10,477 0.05%
שדרגו את המנוי 8,500 0.04%
שדרגו את המנוי 8,187 0.04%
שדרגו את המנוי 7,848 0.04%
שדרגו את המנוי 6,894 0.03%
שדרגו את המנוי 6,160 0.03%
שדרגו את המנוי 5,070 0.02%
שדרגו את המנוי 4,878 0.02%
שדרגו את המנוי 4,520 0.02%
שדרגו את המנוי 4,508 0.02%
שדרגו את המנוי 4,419 0.02%
שדרגו את המנוי 3,236 0.01%
שדרגו את המנוי 2,902 0.01%
שדרגו את המנוי 2,345 0.01%
שדרגו את המנוי 2,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,638 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,490 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,067 < 0.01%
שדרגו את המנוי 659 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקטרה צריכה הכריזה היום על תכנית ארגון מחדש, שכוללת שורה של צעדים לרבות ארגון של מבנה החברה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים, הקמת מערך תפעול ואספקה מרכזי, וכן מספר צעדים שיביאו לחסכון משמעותי בהוצאות ויסייעו להשבת החברה לרווחיות. על פי הערכת החברה בעקבות יישום התכנית, היא צפויה לצמצם את רמת ההוצאות השנתיות בכ- 50 מיליון שקל לפני מס. עם זאת, יישום התוכנית העיסקית כרוך ברישום הוצאות רה-אירגון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל לפני מס. #ארגון_מחדש #קמעונאות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית