תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה צריכה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
פסגות 349,751 371,019 21,268  6.08%
אי.בי.אי. 12,160 14,618 2,458  20.21%
הירשמו לצפייה 12,887 13,020 133  1.03%
הירשמו לצפייה 33,692 33,000 -692  -2.05%
הירשמו לצפייה 18,674 11,990 -6,684  -35.79%
שדרגו את המנוי 22,649 10,599 -12,050  -53.20%
שדרגו את המנוי 26,083 12,169 -13,914  -53.35%
שדרגו את המנוי 45,369 26,131 -19,238  -42.40%
שדרגו את המנוי 29,350 4,931 -24,419  -83.20%
שדרגו את המנוי 194,643 129,806 -64,837  -33.31%
שדרגו את המנוי 302,852 151,826 -151,026  -49.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -292,860

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 295,501 914,145 618,644  209.35%
הפניקס 805,002 1,276,660 471,658  58.59%
הירשמו לצפייה 493,777 537,327 43,550  8.82%
הירשמו לצפייה 31,061 62,343 31,282  100.71%
הירשמו לצפייה 28,770 56,625 27,855  96.82%
שדרגו את המנוי 13,910 18,051 4,141  29.77%
שדרגו את המנוי 20,063 20,737 674  3.36%
שדרגו את המנוי 1,077,700 1,077,810 110  0.01%
שדרגו את המנוי 3,868 3,920 52  1.34%
שדרגו את המנוי 17,525 17,454 -71  -0.41%
שדרגו את המנוי 660,506 659,714 -792  -0.12%
שדרגו את המנוי 126,873 123,336 -3,537  -2.79%
שדרגו את המנוי 8,128 2,083 -6,045  -74.37%
שדרגו את המנוי 39,215 2,763 -36,452  -92.95%
שדרגו את המנוי 130,986 40,062 -90,924  -69.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,197,966

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -137,821

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -292,860
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,197,966
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -137,821
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 813,731 3.65%
פסגות 371,019 1.66%
הראל 151,826 0.68%
הירשמו לצפייה 129,806 0.58%
הירשמו לצפייה 33,000 0.15%
הירשמו לצפייה 26,562 0.12%
שדרגו את המנוי 26,131 0.12%
שדרגו את המנוי 14,618 0.07%
שדרגו את המנוי 13,020 0.06%
שדרגו את המנוי 12,169 0.05%
שדרגו את המנוי 11,990 0.05%
שדרגו את המנוי 10,599 0.05%
שדרגו את המנוי 6,190 0.03%
שדרגו את המנוי 4,931 0.02%
שדרגו את המנוי 1,072 < 0.01%
שדרגו את המנוי 353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,816,803 26.10%
הפניקס 1,276,660 5.73%
מנורה 1,077,810 4.84%
הירשמו לצפייה 914,145 4.10%
הירשמו לצפייה 734,138 3.29%
הירשמו לצפייה 659,714 2.96%
שדרגו את המנוי 537,327 2.41%
שדרגו את המנוי 123,336 0.55%
שדרגו את המנוי 62,343 0.28%
שדרגו את המנוי 58,398 0.26%
שדרגו את המנוי 56,625 0.25%
שדרגו את המנוי 50,573 0.23%
שדרגו את המנוי 40,062 0.18%
שדרגו את המנוי 24,283 0.11%
שדרגו את המנוי 24,173 0.11%
שדרגו את המנוי 20,737 0.09%
שדרגו את המנוי 18,051 0.08%
שדרגו את המנוי 17,454 0.08%
שדרגו את המנוי 13,833 0.06%
שדרגו את המנוי 12,806 0.06%
שדרגו את המנוי 12,185 0.05%
שדרגו את המנוי 10,898 0.05%
שדרגו את המנוי 10,565 0.05%
שדרגו את המנוי 7,848 0.04%
שדרגו את המנוי 6,965 0.03%
שדרגו את המנוי 6,250 0.03%
שדרגו את המנוי 6,160 0.03%
שדרגו את המנוי 4,878 0.02%
שדרגו את המנוי 3,920 0.02%
שדרגו את המנוי 3,526 0.02%
שדרגו את המנוי 2,845 0.01%
שדרגו את המנוי 2,763 0.01%
שדרגו את המנוי 2,345 0.01%
שדרגו את המנוי 2,301 0.01%
שדרגו את המנוי 2,083 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,638 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,067 < 0.01%
שדרגו את המנוי 659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 528 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלקטרה צריכה הכריזה היום על תכנית ארגון מחדש, שכוללת שורה של צעדים לרבות ארגון של מבנה החברה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים, הקמת מערך תפעול ואספקה מרכזי, וכן מספר צעדים שיביאו לחסכון משמעותי בהוצאות ויסייעו להשבת החברה לרווחיות. על פי הערכת החברה בעקבות יישום התכנית, היא צפויה לצמצם את רמת ההוצאות השנתיות בכ- 50 מיליון שקל לפני מס. עם זאת, יישום התוכנית העיסקית כרוך ברישום הוצאות רה-אירגון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל לפני מס. #ארגון_מחדש #קמעונאות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית