תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה צריכה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
הראל 472,722 481,334 8,612  1.82%
אפסילון 16,000 21,889 5,889  36.81%
הירשמו לצפייה 119,900 124,650 4,750  3.96%
הירשמו לצפייה -20,000 -16,250 3,750  -18.75%
הירשמו לצפייה 2,000 3,874 1,874  93.70%
שדרגו את המנוי 34,450 36,250 1,800  5.22%
שדרגו את המנוי 129,250 130,500 1,250  0.97%
שדרגו את המנוי 141 1,022 881  624.82%
שדרגו את המנוי 200 300 100  50.00%
שדרגו את המנוי 20,526 20,352 -174  -0.85%
שדרגו את המנוי 116,311 113,308 -3,003  -2.58%
שדרגו את המנוי 542,581 532,593 -9,988  -1.84%
שדרגו את המנוי 83,097 71,132 -11,965  -14.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,906

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,130

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 1,503 47,436 45,933  3,056.09%
ילין לפידות 500 28,000 27,500  5,500.00%
הירשמו לצפייה 26,673 39,215 12,542  47.02%
הירשמו לצפייה 9,268 15,078 5,810  62.69%
הירשמו לצפייה 10,494 12,108 1,614  15.38%
שדרגו את המנוי 14,074 14,028 -46  -0.33%
שדרגו את המנוי 5,070 5,018 -52  -1.03%
שדרגו את המנוי 734,231 734,138 -93  -0.01%
שדרגו את המנוי 21,724 21,450 -274  -1.26%
שדרגו את המנוי 2,902 1,389 -1,513  -52.14%
שדרגו את המנוי 33,252 31,061 -2,191  -6.59%
שדרגו את המנוי 55,323 50,573 -4,750  -8.59%
שדרגו את המנוי 25,657 18,884 -6,773  -26.40%
שדרגו את המנוי 25,612 12,806 -12,806  -50.00%
שדרגו את המנוי 14,827 2,020 -12,807  -86.38%
שדרגו את המנוי 513,271 492,286 -20,985  -4.09%
שדרגו את המנוי 83,227 58,398 -24,829  -29.83%
שדרגו את המנוי 718,658 655,994 -62,664  -8.72%
שדרגו את המנוי 749,752 645,048 -104,704  -13.97%
שדרגו את המנוי 1,395,200 1,076,420 -318,783  -22.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 93,399

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -573,270

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,906
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,130
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 93,399
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -573,270
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,851,517 8.31%
פסגות 532,593 2.39%
הראל 481,334 2.16%
הירשמו לצפייה 314,755 1.41%
הירשמו לצפייה 130,500 0.59%
הירשמו לצפייה 124,650 0.56%
שדרגו את המנוי 113,308 0.51%
שדרגו את המנוי 71,132 0.32%
שדרגו את המנוי 36,250 0.16%
שדרגו את המנוי 21,889 0.10%
שדרגו את המנוי 20,352 0.09%
שדרגו את המנוי 14,130 0.06%
שדרגו את המנוי 3,874 0.02%
שדרגו את המנוי 1,168 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,022 < 0.01%
שדרגו את המנוי 353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 157 < 0.01%
שדרגו את המנוי -16,250 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,635,602 20.80%
מנורה 1,076,420 4.83%
פסגות 734,138 3.29%
הירשמו לצפייה 655,994 2.94%
הירשמו לצפייה 645,048 2.89%
הירשמו לצפייה 492,286 2.21%
שדרגו את המנוי 295,501 1.33%
שדרגו את המנוי 130,986 0.59%
שדרגו את המנוי 104,154 0.47%
שדרגו את המנוי 58,398 0.26%
שדרגו את המנוי 50,573 0.23%
שדרגו את המנוי 47,436 0.21%
שדרגו את המנוי 39,215 0.18%
שדרגו את המנוי 31,061 0.14%
שדרגו את המנוי 28,000 0.13%
שדרגו את המנוי 24,283 0.11%
שדרגו את המנוי 21,450 0.10%
שדרגו את המנוי 18,884 0.08%
שדרגו את המנוי 15,078 0.07%
שדרגו את המנוי 14,298 0.06%
שדרגו את המנוי 14,028 0.06%
שדרגו את המנוי 13,005 0.06%
שדרגו את המנוי 12,806 0.06%
שדרגו את המנוי 12,108 0.05%
שדרגו את המנוי 11,055 0.05%
שדרגו את המנוי 10,898 0.05%
שדרגו את המנוי 8,585 0.04%
שדרגו את המנוי 8,500 0.04%
שדרגו את המנוי 8,187 0.04%
שדרגו את המנוי 7,848 0.04%
שדרגו את המנוי 6,160 0.03%
שדרגו את המנוי 5,018 0.02%
שדרגו את המנוי 4,878 0.02%
שדרגו את המנוי 4,520 0.02%
שדרגו את המנוי 4,508 0.02%
שדרגו את המנוי 4,419 0.02%
שדרגו את המנוי 3,236 0.01%
שדרגו את המנוי 2,345 0.01%
שדרגו את המנוי 2,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,638 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,067 < 0.01%
שדרגו את המנוי 659 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקטרה צריכה הכריזה היום על תכנית ארגון מחדש, שכוללת שורה של צעדים לרבות ארגון של מבנה החברה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים, הקמת מערך תפעול ואספקה מרכזי, וכן מספר צעדים שיביאו לחסכון משמעותי בהוצאות ויסייעו להשבת החברה לרווחיות. על פי הערכת החברה בעקבות יישום התכנית, היא צפויה לצמצם את רמת ההוצאות השנתיות בכ- 50 מיליון שקל לפני מס. עם זאת, יישום התוכנית העיסקית כרוך ברישום הוצאות רה-אירגון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל לפני מס. #ארגון_מחדש #קמעונאות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית