תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה צריכה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
הראל 197,057 247,349 50,292  25.52%
אלטשולר - שחם 346,986 391,531 44,545  12.84%
הירשמו לצפייה 32,500 43,000 10,500  32.31%
הירשמו לצפייה 105,459 115,094 9,635  9.14%
הירשמו לצפייה 93,657 103,170 9,513  10.16%
שדרגו את המנוי 24,957 27,389 2,432  9.74%
שדרגו את המנוי 24,050 25,269 1,219  5.07%
שדרגו את המנוי 1,100 1,200 100  9.09%
שדרגו את המנוי 1,450 1,544 94  6.48%
שדרגו את המנוי 170 171 1  0.59%
שדרגו את המנוי 893 815 -78  -8.73%
שדרגו את המנוי 8,170 6,452 -1,718  -21.03%
שדרגו את המנוי 9,700 7,000 -2,700  -27.84%
שדרגו את המנוי 157,343 150,014 -7,329  -4.66%
שדרגו את המנוי 125,935 117,143 -8,792  -6.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 128,331

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,617

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 87,415 124,525 37,110  42.45%
רום 6,693 24,009 17,316  258.72%
הירשמו לצפייה 4,542 19,405 14,863  327.23%
הירשמו לצפייה 2,267 8,669 6,402  282.40%
הירשמו לצפייה 4,670 7,848 3,178  68.05%
שדרגו את המנוי 9,819 11,150 1,331  13.56%
שדרגו את המנוי 18,828 19,430 602  3.20%
שדרגו את המנוי 120 121 1  0.83%
שדרגו את המנוי 788 435 -353  -44.80%
שדרגו את המנוי 1,075 607 -468  -43.53%
שדרגו את המנוי 1,362 854 -508  -37.30%
שדרגו את המנוי 1,378 827 -551  -39.99%
שדרגו את המנוי 1,290 696 -594  -46.05%
שדרגו את המנוי 2,868 1,707 -1,161  -40.48%
שדרגו את המנוי 2,209 882 -1,327  -60.07%
שדרגו את המנוי 3,580 2,061 -1,519  -42.43%
שדרגו את המנוי 3,980 2,368 -1,612  -40.50%
שדרגו את המנוי 7,157 5,047 -2,110  -29.48%
שדרגו את המנוי 3,439 1,281 -2,158  -62.75%
שדרגו את המנוי 6,741 3,899 -2,842  -42.16%
שדרגו את המנוי 5,843 2,923 -2,920  -49.97%
שדרגו את המנוי 8,909 5,077 -3,832  -43.01%
שדרגו את המנוי 736,444 732,044 -4,400  -0.60%
שדרגו את המנוי 9,977 5,209 -4,768  -47.79%
שדרגו את המנוי 11,000 6,160 -4,840  -44.00%
שדרגו את המנוי 13,850 7,782 -6,068  -43.81%
שדרגו את המנוי 18,168 10,315 -7,853  -43.22%
שדרגו את המנוי 20,452 6,083 -14,369  -70.26%
שדרגו את המנוי 40,762 21,991 -18,771  -46.05%
שדרגו את המנוי 58,813 20,433 -38,380  -65.26%
שדרגו את המנוי 99,513 55,577 -43,936  -44.15%
שדרגו את המנוי 395,114 334,539 -60,575  -15.33%
שדרגו את המנוי 117,467 24,146 -93,321  -79.44%
שדרגו את המנוי 229,553 13,531 -216,022  -94.11%
שדרגו את המנוי 1,532,640 1,250,010 -282,631  -18.44%
שדרגו את המנוי 973,532 676,690 -296,842  -30.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 80,803

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,114,731

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 128,331
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,617
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 80,803
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,114,731
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,324,431 6.12%
אלטשולר - שחם 391,531 1.81%
הראל 247,349 1.14%
הירשמו לצפייה 150,014 0.69%
הירשמו לצפייה 117,143 0.54%
הירשמו לצפייה 115,094 0.53%
שדרגו את המנוי 103,170 0.48%
שדרגו את המנוי 76,255 0.35%
שדרגו את המנוי 43,000 0.20%
שדרגו את המנוי 27,389 0.13%
שדרגו את המנוי 25,269 0.12%
שדרגו את המנוי 7,000 0.03%
שדרגו את המנוי 6,452 0.03%
שדרגו את המנוי 5,925 0.03%
שדרגו את המנוי 4,693 0.02%
שדרגו את המנוי 1,544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 815 < 0.01%
שדרגו את המנוי 417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,737,821 17.28%
מנורה 1,250,010 5.78%
מגדל 732,044 3.38%
הירשמו לצפייה 676,690 3.13%
הירשמו לצפייה 334,539 1.55%
הירשמו לצפייה 267,920 1.24%
שדרגו את המנוי 124,525 0.58%
שדרגו את המנוי 55,577 0.26%
שדרגו את המנוי 29,000 0.13%
שדרגו את המנוי 24,146 0.11%
שדרגו את המנוי 24,009 0.11%
שדרגו את המנוי 21,991 0.10%
שדרגו את המנוי 20,433 0.09%
שדרגו את המנוי 20,370 0.09%
שדרגו את המנוי 19,430 0.09%
שדרגו את המנוי 19,405 0.09%
שדרגו את המנוי 13,531 0.06%
שדרגו את המנוי 11,150 0.05%
שדרגו את המנוי 11,126 0.05%
שדרגו את המנוי 10,315 0.05%
שדרגו את המנוי 8,669 0.04%
שדרגו את המנוי 7,848 0.04%
שדרגו את המנוי 7,782 0.04%
שדרגו את המנוי 6,160 0.03%
שדרגו את המנוי 6,083 0.03%
שדרגו את המנוי 5,209 0.02%
שדרגו את המנוי 5,077 0.02%
שדרגו את המנוי 5,047 0.02%
שדרגו את המנוי 3,899 0.02%
שדרגו את המנוי 2,923 0.01%
שדרגו את המנוי 2,368 0.01%
שדרגו את המנוי 2,061 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,707 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,281 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,074 < 0.01%
שדרגו את המנוי 882 < 0.01%
שדרגו את המנוי 854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 827 < 0.01%
שדרגו את המנוי 696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 607 < 0.01%
שדרגו את המנוי 435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אלקטרה צריכה הכריזה היום על תכנית ארגון מחדש, שכוללת שורה של צעדים לרבות ארגון של מבנה החברה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים, הקמת מערך תפעול ואספקה מרכזי, וכן מספר צעדים שיביאו לחסכון משמעותי בהוצאות ויסייעו להשבת החברה לרווחיות. על פי הערכת החברה בעקבות יישום התכנית, היא צפויה לצמצם את רמת ההוצאות השנתיות בכ- 50 מיליון שקל לפני מס. עם זאת, יישום התוכנית העיסקית כרוך ברישום הוצאות רה-אירגון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל לפני מס. #ארגון_מחדש #קמעונאות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית