תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה צריכה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
פסגות 92,701 158,754 66,053  71.25%
אלטשולר - שחם 277,766 316,171 38,405  13.83%
הירשמו לצפייה 81,585 114,225 32,640  40.01%
הירשמו לצפייה 53,365 81,436 28,071  52.60%
הירשמו לצפייה 175,036 196,380 21,344  12.19%
שדרגו את המנוי 21,650 23,800 2,150  9.93%
שדרגו את המנוי 650 1,400 750  115.38%
שדרגו את המנוי 1,076 1,523 447  41.54%
שדרגו את המנוי 9,058 9,371 313  3.46%
שדרגו את המנוי 199 218 19  9.55%
שדרגו את המנוי 6,000 4,693 -1,307  -21.78%
שדרגו את המנוי 29,699 24,198 -5,501  -18.52%
שדרגו את המנוי 24,000 14,000 -10,000  -41.67%
שדרגו את המנוי 108,300 76,255 -32,045  -29.59%
שדרגו את המנוי 186,146 138,328 -47,818  -25.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 190,192

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -96,671

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
איילון 161,363 229,553 68,190  42.26%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 9,344 20,370 11,026  118.00%
הירשמו לצפייה 392,835 395,114 2,279  0.58%
הירשמו לצפייה 2,103 3,439 1,336  63.53%
הירשמו לצפייה 1,074 1,362 288  26.82%
שדרגו את המנוי 973,325 973,532 207  0.02%
שדרגו את המנוי 643 832 189  29.39%
שדרגו את המנוי 18,775 18,828 53  0.28%
שדרגו את המנוי 9,938 9,977 39  0.39%
שדרגו את המנוי 87,417 87,415 -2
שדרגו את המנוי 786 747 -39  -4.96%
שדרגו את המנוי 138,656 133,557 -5,099  -3.68%
שדרגו את המנוי 1,609,710 1,532,640 -77,067  -4.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 83,607

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -82,207

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 190,192
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -96,671
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 83,607
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -82,207
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,192,701 5.51%
אלטשולר - שחם 316,171 1.46%
הראל 196,380 0.91%
הירשמו לצפייה 158,754 0.73%
הירשמו לצפייה 138,328 0.64%
הירשמו לצפייה 114,225 0.53%
שדרגו את המנוי 81,436 0.38%
שדרגו את המנוי 76,255 0.35%
שדרגו את המנוי 24,271 0.11%
שדרגו את המנוי 24,198 0.11%
שדרגו את המנוי 23,800 0.11%
שדרגו את המנוי 14,000 0.06%
שדרגו את המנוי 9,371 0.04%
שדרגו את המנוי 5,925 0.03%
שדרגו את המנוי 4,693 0.02%
שדרגו את המנוי 1,523 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 893 < 0.01%
שדרגו את המנוי 860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 218 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,608,890 21.31%
מנורה 1,532,640 7.08%
פסגות 973,532 4.50%
הירשמו לצפייה 736,444 3.40%
הירשמו לצפייה 395,114 1.83%
הירשמו לצפייה 229,553 1.06%
שדרגו את המנוי 133,557 0.62%
שדרגו את המנוי 117,467 0.54%
שדרגו את המנוי 99,513 0.46%
שדרגו את המנוי 87,415 0.40%
שדרגו את המנוי 58,813 0.27%
שדרגו את המנוי 40,762 0.19%
שדרגו את המנוי 20,452 0.09%
שדרגו את המנוי 20,370 0.09%
שדרגו את המנוי 18,828 0.09%
שדרגו את המנוי 18,168 0.08%
שדרגו את המנוי 13,850 0.06%
שדרגו את המנוי 11,126 0.05%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 9,977 0.05%
שדרגו את המנוי 9,819 0.05%
שדרגו את המנוי 8,909 0.04%
שדרגו את המנוי 7,157 0.03%
שדרגו את המנוי 6,741 0.03%
שדרגו את המנוי 6,693 0.03%
שדרגו את המנוי 5,843 0.03%
שדרגו את המנוי 4,670 0.02%
שדרגו את המנוי 4,542 0.02%
שדרגו את המנוי 3,980 0.02%
שדרגו את המנוי 3,580 0.02%
שדרגו את המנוי 3,439 0.02%
שדרגו את המנוי 2,868 0.01%
שדרגו את המנוי 2,267 0.01%
שדרגו את המנוי 2,209 0.01%
שדרגו את המנוי 1,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,075 < 0.01%
שדרגו את המנוי 832 < 0.01%
שדרגו את המנוי 788 < 0.01%
שדרגו את המנוי 747 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אלקטרה צריכה הכריזה היום על תכנית ארגון מחדש, שכוללת שורה של צעדים לרבות ארגון של מבנה החברה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים, הקמת מערך תפעול ואספקה מרכזי, וכן מספר צעדים שיביאו לחסכון משמעותי בהוצאות ויסייעו להשבת החברה לרווחיות. על פי הערכת החברה בעקבות יישום התכנית, היא צפויה לצמצם את רמת ההוצאות השנתיות בכ- 50 מיליון שקל לפני מס. עם זאת, יישום התוכנית העיסקית כרוך ברישום הוצאות רה-אירגון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל לפני מס. #ארגון_מחדש #קמעונאות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית