תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה צריכה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
מיטב דש 104,294 122,989 18,695  17.93%
הראל 287,321 299,367 12,046  4.19%
הירשמו לצפייה 43,006 52,000 8,994  20.91%
הירשמו לצפייה 144,676 153,377 8,701  6.01%
הירשמו לצפייה 77,182 81,725 4,543  5.89%
שדרגו את המנוי 171 839 668  390.64%
שדרגו את המנוי 2,340 2,395 55  2.35%
שדרגו את המנוי 25,170 22,814 -2,356  -9.36%
שדרגו את המנוי 405,999 402,463 -3,536  -0.87%
שדרגו את המנוי 69,133 65,133 -4,000  -5.79%
שדרגו את המנוי 6,713 2,418 -4,295  -63.98%
שדרגו את המנוי 111,510 67,621 -43,889  -39.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 53,702

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -58,076

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 334,539 431,114 96,575  28.87%
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 20,433 47,213 26,780  131.06%
הירשמו לצפייה 267,920 288,255 20,335  7.59%
הירשמו לצפייה 6,083 15,583 9,500  156.17%
הירשמו לצפייה 124,525 132,789 8,264  6.64%
שדרגו את המנוי 8,669 16,170 7,501  86.53%
שדרגו את המנוי 5,077 10,214 5,137  101.18%
שדרגו את המנוי 11,150 14,485 3,335  29.91%
שדרגו את המנוי 2,368 4,943 2,575  108.74%
שדרגו את המנוי 676,690 677,836 1,146  0.17%
שדרגו את המנוי 24,146 24,803 657  2.72%
שדרגו את המנוי 1,074 1,486 412  38.36%
שדרגו את המנוי 19,430 19,553 123  0.63%
שדרגו את המנוי 1,250,010 1,249,350 -658  -0.05%
שדרגו את המנוי 20,370 16,170 -4,200  -20.62%
שדרגו את המנוי 19,405 15,185 -4,220  -21.75%
שדרגו את המנוי 24,009 17,809 -6,200  -25.82%
שדרגו את המנוי 29,000 19,000 -10,000  -34.48%
שדרגו את המנוי 732,044 718,864 -13,180  -1.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 182,340

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,458

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 53,702
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -58,076
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 182,340
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -38,458
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,307,017 6.03%
אלטשולר - שחם 402,463 1.86%
הראל 299,367 1.38%
הירשמו לצפייה 153,377 0.71%
הירשמו לצפייה 122,989 0.57%
הירשמו לצפייה 81,725 0.38%
שדרגו את המנוי 67,621 0.31%
שדרגו את המנוי 65,133 0.30%
שדרגו את המנוי 52,000 0.24%
שדרגו את המנוי 25,819 0.12%
שדרגו את המנוי 22,814 0.11%
שדרגו את המנוי 5,925 0.03%
שדרגו את המנוי 2,418 0.01%
שדרגו את המנוי 2,395 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 815 < 0.01%
שדרגו את המנוי 417 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,881,875 17.90%
מנורה 1,249,350 5.76%
מגדל 718,864 3.31%
הירשמו לצפייה 677,836 3.13%
הירשמו לצפייה 431,114 1.99%
הירשמו לצפייה 288,255 1.33%
שדרגו את המנוי 132,789 0.61%
שדרגו את המנוי 55,577 0.26%
שדרגו את המנוי 47,213 0.22%
שדרגו את המנוי 24,803 0.11%
שדרגו את המנוי 21,991 0.10%
שדרגו את המנוי 19,553 0.09%
שדרגו את המנוי 19,000 0.09%
שדרגו את המנוי 17,809 0.08%
שדרגו את המנוי 16,170 0.07%
שדרגו את המנוי 16,170 0.07%
שדרגו את המנוי 15,583 0.07%
שדרגו את המנוי 15,185 0.07%
שדרגו את המנוי 14,485 0.07%
שדרגו את המנוי 13,531 0.06%
שדרגו את המנוי 11,126 0.05%
שדרגו את המנוי 10,315 0.05%
שדרגו את המנוי 10,214 0.05%
שדרגו את המנוי 7,848 0.04%
שדרגו את המנוי 7,782 0.04%
שדרגו את המנוי 6,160 0.03%
שדרגו את המנוי 5,209 0.02%
שדרגו את המנוי 5,047 0.02%
שדרגו את המנוי 4,943 0.02%
שדרגו את המנוי 3,899 0.02%
שדרגו את המנוי 2,923 0.01%
שדרגו את המנוי 2,061 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,707 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,486 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,281 < 0.01%
שדרגו את המנוי 882 < 0.01%
שדרגו את המנוי 854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 827 < 0.01%
שדרגו את המנוי 696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 607 < 0.01%
שדרגו את המנוי 435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 295 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אלקטרה צריכה הכריזה היום על תכנית ארגון מחדש, שכוללת שורה של צעדים לרבות ארגון של מבנה החברה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים, הקמת מערך תפעול ואספקה מרכזי, וכן מספר צעדים שיביאו לחסכון משמעותי בהוצאות ויסייעו להשבת החברה לרווחיות. על פי הערכת החברה בעקבות יישום התכנית, היא צפויה לצמצם את רמת ההוצאות השנתיות בכ- 50 מיליון שקל לפני מס. עם זאת, יישום התוכנית העיסקית כרוך ברישום הוצאות רה-אירגון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל לפני מס. #ארגון_מחדש #קמעונאות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית