תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה צריכה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אלומות - ספרינט 2,604 21,453 18,849  723.85%
אילים 17,075 25,140 8,065  47.23%
הירשמו לצפייה 18,581 18,812 231  1.24%
הירשמו לצפייה 19,858 20,071 213  1.07%
הירשמו לצפייה 29,290 29,350 60  0.20%
שדרגו את המנוי 1,910 1,510 -400  -20.94%
שדרגו את המנוי 58,702 56,939 -1,763  -3.00%
שדרגו את המנוי 31,765 28,339 -3,426  -10.79%
שדרגו את המנוי 393,651 378,946 -14,705  -3.74%
שדרגו את המנוי 53,000 34,313 -18,687  -35.26%
שדרגו את המנוי 396,856 373,881 -22,975  -5.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,418

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,956

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 645,048 677,423 32,375  5.02%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 2,020 24,173 22,153  1,096.68%
הירשמו לצפייה 4,520 13,910 9,390  207.74%
הירשמו לצפייה 655,994 660,506 4,512  0.69%
הירשמו לצפייה 492,286 493,777 1,491  0.30%
שדרגו את המנוי 1,076,420 1,077,700 1,278  0.12%
שדרגו את המנוי 28,000 28,770 770  2.75%
שדרגו את המנוי 104,154 104,138 -16  -0.02%
שדרגו את המנוי 14,028 13,833 -195  -1.39%
שדרגו את המנוי 47,436 46,980 -456  -0.96%
שדרגו את המנוי 3,236 2,301 -935  -28.89%
שדרגו את המנוי 4,508 3,526 -982  -21.78%
שדרגו את המנוי 5,018 3,868 -1,150  -22.92%
שדרגו את המנוי 18,884 17,525 -1,359  -7.20%
שדרגו את המנוי 21,450 20,063 -1,387  -6.47%
שדרגו את המנוי 4,419 2,845 -1,574  -35.62%
שדרגו את המנוי 14,298 12,185 -2,113  -14.78%
שדרגו את המנוי 8,500 6,250 -2,250  -26.47%
שדרגו את המנוי 13,005 10,565 -2,440  -18.76%
שדרגו את המנוי 12,108 8,128 -3,980  -32.87%
שדרגו את המנוי 15,078 9,298 -5,780  -38.33%
שדרגו את המנוי 8,187 528 -7,659  -93.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71,969

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,276

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,418
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -61,956
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 71,969
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -32,276
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,215,345 5.45%
פסגות 378,946 1.70%
הראל 373,881 1.68%
הירשמו לצפייה 205,706 0.92%
הירשמו לצפייה 56,939 0.26%
הירשמו לצפייה 34,313 0.15%
שדרגו את המנוי 29,350 0.13%
שדרגו את המנוי 28,339 0.13%
שדרגו את המנוי 25,140 0.11%
שדרגו את המנוי 21,453 0.10%
שדרגו את המנוי 20,071 0.09%
שדרגו את המנוי 18,812 0.08%
שדרגו את המנוי 18,407 0.08%
שדרגו את המנוי 1,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,657,085 20.90%
מנורה 1,077,700 4.84%
פסגות 734,138 3.29%
הירשמו לצפייה 677,423 3.04%
הירשמו לצפייה 660,506 2.96%
הירשמו לצפייה 493,777 2.22%
שדרגו את המנוי 295,501 1.33%
שדרגו את המנוי 130,986 0.59%
שדרגו את המנוי 104,138 0.47%
שדרגו את המנוי 58,398 0.26%
שדרגו את המנוי 50,573 0.23%
שדרגו את המנוי 46,980 0.21%
שדרגו את המנוי 39,215 0.18%
שדרגו את המנוי 31,061 0.14%
שדרגו את המנוי 28,770 0.13%
שדרגו את המנוי 24,283 0.11%
שדרגו את המנוי 24,173 0.11%
שדרגו את המנוי 20,063 0.09%
שדרגו את המנוי 17,525 0.08%
שדרגו את המנוי 13,910 0.06%
שדרגו את המנוי 13,833 0.06%
שדרגו את המנוי 12,806 0.06%
שדרגו את המנוי 12,185 0.05%
שדרגו את המנוי 10,898 0.05%
שדרגו את המנוי 10,565 0.05%
שדרגו את המנוי 9,298 0.04%
שדרגו את המנוי 8,128 0.04%
שדרגו את המנוי 7,848 0.04%
שדרגו את המנוי 6,965 0.03%
שדרגו את המנוי 6,250 0.03%
שדרגו את המנוי 6,160 0.03%
שדרגו את המנוי 3,868 0.02%
שדרגו את המנוי 3,526 0.02%
שדרגו את המנוי 2,845 0.01%
שדרגו את המנוי 2,345 0.01%
שדרגו את המנוי 2,301 0.01%
שדרגו את המנוי 2,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,638 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,067 < 0.01%
שדרגו את המנוי 528 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקטרה צריכה הכריזה היום על תכנית ארגון מחדש, שכוללת שורה של צעדים לרבות ארגון של מבנה החברה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים, הקמת מערך תפעול ואספקה מרכזי, וכן מספר צעדים שיביאו לחסכון משמעותי בהוצאות ויסייעו להשבת החברה לרווחיות. על פי הערכת החברה בעקבות יישום התכנית, היא צפויה לצמצם את רמת ההוצאות השנתיות בכ- 50 מיליון שקל לפני מס. עם זאת, יישום התוכנית העיסקית כרוך ברישום הוצאות רה-אירגון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל לפני מס. #ארגון_מחדש #קמעונאות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית