תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה צריכה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 90,155 379,721 289,566  321.19%
הראל 307,523 414,866 107,343  34.91%
הירשמו לצפייה 303,333 390,738 87,405  28.81%
הירשמו לצפייה 93,453 107,072 13,619  14.57%
הירשמו לצפייה 116,500 129,500 13,000  11.16%
שדרגו את המנוי 5,878 12,500 6,622  112.66%
שדרגו את המנוי 116,143 117,228 1,085  0.93%
שדרגו את המנוי 24,609 25,470 861  3.50%
שדרגו את המנוי 33,610 34,210 600  1.79%
שדרגו את המנוי 14,213 14,130 -83  -0.58%
שדרגו את המנוי 2,398 1,643 -755  -31.48%
שדרגו את המנוי -18,855 -20,750 -1,895  10.05%
שדרגו את המנוי 5,500 1,500 -4,000  -72.73%
שדרגו את המנוי 16,720 10,700 -6,020  -36.00%
שדרגו את המנוי 142,175 122,772 -19,403  -13.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 520,101

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,156

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 130,642 749,752 619,110  473.90%
הראל 431,616 513,271 81,655  18.92%
הירשמו לצפייה 17,582 83,227 65,645  373.36%
הירשמו לצפייה 685,536 734,231 48,695  7.10%
הירשמו לצפייה 11,126 14,827 3,701  33.26%
שדרגו את המנוי 6,894 10,494 3,600  52.22%
שדרגו את המנוי 18,890 21,724 2,834  15.00%
שדרגו את המנוי 1,394,220 1,395,200 977  0.07%
שדרגו את המנוי 1,490 1,503 13  0.87%
שדרגו את המנוי 295,502 295,501 -1
שדרגו את המנוי 26,597 25,657 -940  -3.53%
שדרגו את המנוי 10,477 8,585 -1,892  -18.06%
שדרגו את המנוי 15,268 9,268 -6,000  -39.30%
שדרגו את המנוי 728,814 718,658 -10,156  -1.39%
שדרגו את המנוי 43,123 26,673 -16,450  -38.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 826,230

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,439

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 520,101
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,156
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 826,230
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -35,439
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,776,487 8.19%
הראל 414,866 1.91%
פסגות 390,738 1.80%
הירשמו לצפייה 379,721 1.75%
הירשמו לצפייה 129,500 0.60%
הירשמו לצפייה 122,772 0.57%
שדרגו את המנוי 117,228 0.54%
שדרגו את המנוי 107,072 0.49%
שדרגו את המנוי 34,210 0.16%
שדרגו את המנוי 34,040 0.16%
שדרגו את המנוי 25,470 0.12%
שדרגו את המנוי 14,130 0.07%
שדרגו את המנוי 12,500 0.06%
שדרגו את המנוי 10,700 0.05%
שדרגו את המנוי 1,643 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5 < 0.01%
שדרגו את המנוי -20,750 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,990,336 23.01%
מנורה 1,395,200 6.43%
הפניקס 749,752 3.46%
הירשמו לצפייה 734,231 3.39%
הירשמו לצפייה 718,658 3.31%
הירשמו לצפייה 513,271 2.37%
שדרגו את המנוי 295,501 1.36%
שדרגו את המנוי 130,986 0.60%
שדרגו את המנוי 83,227 0.38%
שדרגו את המנוי 55,323 0.26%
שדרגו את המנוי 33,252 0.15%
שדרגו את המנוי 26,673 0.12%
שדרגו את המנוי 25,657 0.12%
שדרגו את המנוי 25,612 0.12%
שדרגו את המנוי 24,283 0.11%
שדרגו את המנוי 21,724 0.10%
שדרגו את המנוי 14,827 0.07%
שדרגו את המנוי 14,298 0.07%
שדרגו את המנוי 14,074 0.06%
שדרגו את המנוי 13,005 0.06%
שדרגו את המנוי 10,898 0.05%
שדרגו את המנוי 10,494 0.05%
שדרגו את המנוי 9,268 0.04%
שדרגו את המנוי 8,585 0.04%
שדרגו את המנוי 8,500 0.04%
שדרגו את המנוי 8,187 0.04%
שדרגו את המנוי 6,160 0.03%
שדרגו את המנוי 5,070 0.02%
שדרגו את המנוי 4,878 0.02%
שדרגו את המנוי 4,520 0.02%
שדרגו את המנוי 4,508 0.02%
שדרגו את המנוי 4,419 0.02%
שדרגו את המנוי 3,236 0.01%
שדרגו את המנוי 2,902 0.01%
שדרגו את המנוי 2,345 0.01%
שדרגו את המנוי 1,638 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,067 < 0.01%
שדרגו את המנוי 659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקטרה צריכה הכריזה היום על תכנית ארגון מחדש, שכוללת שורה של צעדים לרבות ארגון של מבנה החברה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים, הקמת מערך תפעול ואספקה מרכזי, וכן מספר צעדים שיביאו לחסכון משמעותי בהוצאות ויסייעו להשבת החברה לרווחיות. על פי הערכת החברה בעקבות יישום התכנית, היא צפויה לצמצם את רמת ההוצאות השנתיות בכ- 50 מיליון שקל לפני מס. עם זאת, יישום התוכנית העיסקית כרוך ברישום הוצאות רה-אירגון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל לפני מס. #ארגון_מחדש #קמעונאות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית