תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טוגדר פארמה

ענף: ביומד
תת-ענף: פארמה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אי.בי.אי. 154,933 186,564 31,631  20.42%
אלפי בנדק 19,676 20,365 689  3.50%
הירשמו לצפייה 22,621 22,172 -449  -1.98%
הירשמו לצפייה 46,209 40,010 -6,199  -13.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,320

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,648

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 10.08.2020 10.08.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32,320
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,648
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 337,933 0.61%
אי.בי.אי. 186,564 0.34%
איילון 68,822 0.12%
הירשמו לצפייה 40,010 0.07%
הירשמו לצפייה 22,172 0.04%
הירשמו לצפייה 20,365 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    טוגדר פארמה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית