תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טוגדר פארמה

ענף: ביומד
תת-ענף: פארמה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אלפי בנדק 8,647 15,549 6,902  79.82%
מגדל 14,250 18,812 4,562  32.01%
הירשמו לצפייה 110,000 92,892 -17,108  -15.55%
הירשמו לצפייה 460,687 428,633 -32,054  -6.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,464

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,162

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 57,013 61,246 4,233  7.42%
אקסלנס 12,887 13,413 526  4.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,759

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,464
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -49,162
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,759
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 555,886 1.23%
אי.בי.אי. 428,633 0.95%
איילון 92,892 0.20%
הירשמו לצפייה 18,812 0.04%
הירשמו לצפייה 15,549 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 74,659 0.16%
הפניקס 61,246 0.14%
אקסלנס 13,413 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    טוגדר פארמה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית