תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טוגדר פארמה

ענף: ביומד
תת-ענף: פארמה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מגדל 17,721 17,924 203  1.15%
אי.בי.אי. 421,349 376,890 -44,459  -10.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 203

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,459

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 61,246 78,348 17,102  27.92%
אקסלנס 13,413 16,780 3,367  25.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,469

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 203
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -44,459
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 20,469
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 503,255 1.11%
אי.בי.אי. 376,890 0.83%
איילון 92,892 0.20%
הירשמו לצפייה 17,924 0.04%
הירשמו לצפייה 15,549 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 95,128 0.21%
הפניקס 78,348 0.17%
אקסלנס 16,780 0.04%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    טוגדר פארמה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית