תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטריקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
מגדל 248,005 251,342 3,337  1.35%
פיטנגו 5,518 8,643 3,125  56.63%
הירשמו לצפייה 63,296 64,798 1,502  2.37%
הירשמו לצפייה 8,349 9,494 1,145  13.71%
הירשמו לצפייה 517,637 518,274 637  0.12%
שדרגו את המנוי 6,631 6,903 272  4.10%
שדרגו את המנוי 545 496 -49  -8.99%
שדרגו את המנוי 7,625 7,137 -488  -6.40%
שדרגו את המנוי 50,364 49,558 -806  -1.60%
שדרגו את המנוי 36,048 34,616 -1,432  -3.97%
שדרגו את המנוי 27,201 25,450 -1,751  -6.44%
שדרגו את המנוי 483,113 474,028 -9,085  -1.88%
שדרגו את המנוי 469,277 458,711 -10,566  -2.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,018

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,177

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 182,028 217,046 35,018  19.24%
אנליסט 262,485 277,120 14,635  5.58%
הירשמו לצפייה 31,567 31,767 200  0.63%
הירשמו לצפייה 55,754 55,810 56  0.10%
הירשמו לצפייה 21,517 21,527 10  0.05%
שדרגו את המנוי 33,158 33,112 -46  -0.14%
שדרגו את המנוי 117,714 117,506 -208  -0.18%
שדרגו את המנוי 2,348 1,948 -400  -17.04%
שדרגו את המנוי 1,104,630 1,102,580 -2,049  -0.19%
שדרגו את המנוי 20,019 17,321 -2,698  -13.48%
שדרגו את המנוי 77,057 73,137 -3,920  -5.09%
שדרגו את המנוי 54,554 43,975 -10,579  -19.39%
שדרגו את המנוי 102,753 91,388 -11,365  -11.06%
שדרגו את המנוי 45,919 31,123 -14,796  -32.22%
שדרגו את המנוי 155,219 132,068 -23,151  -14.92%
שדרגו את המנוי 1,679,930 1,652,440 -27,493  -1.64%
שדרגו את המנוי 102,753 37,464 -65,289  -63.54%
שדרגו את המנוי 1,591,760 1,525,320 -66,442  -4.17%
שדרגו את המנוי 429,450 231,865 -197,585  -46.01%
שדרגו את המנוי 6,321,350 6,018,360 -302,992  -4.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,919

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -729,013

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,018
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,177
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 49,919
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -729,013
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,970,682 3.22%
מיטב דש 518,274 0.85%
אלטשולר - שחם 474,028 0.77%
הירשמו לצפייה 458,711 0.75%
הירשמו לצפייה 251,342 0.41%
הירשמו לצפייה 64,798 0.11%
שדרגו את המנוי 49,558 0.08%
שדרגו את המנוי 48,050 0.08%
שדרגו את המנוי 34,616 0.06%
שדרגו את המנוי 25,450 0.04%
שדרגו את המנוי 9,494 0.02%
שדרגו את המנוי 8,643 0.01%
שדרגו את המנוי 7,137 0.01%
שדרגו את המנוי 6,903 0.01%
שדרגו את המנוי 6,695 0.01%
שדרגו את המנוי 2,463 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 496 < 0.01%
שדרגו את המנוי 306 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,669,512 20.67%
מגדל 6,018,360 9.82%
הראל 1,652,440 2.70%
הירשמו לצפייה 1,525,320 2.49%
הירשמו לצפייה 1,102,580 1.80%
הירשמו לצפייה 277,120 0.45%
שדרגו את המנוי 275,221 0.45%
שדרגו את המנוי 231,865 0.38%
שדרגו את המנוי 217,046 0.35%
שדרגו את המנוי 132,068 0.22%
שדרגו את המנוי 117,506 0.19%
שדרגו את המנוי 96,502 0.16%
שדרגו את המנוי 93,098 0.15%
שדרגו את המנוי 91,388 0.15%
שדרגו את המנוי 73,137 0.12%
שדרגו את המנוי 69,861 0.11%
שדרגו את המנוי 61,338 0.10%
שדרגו את המנוי 57,716 0.09%
שדרגו את המנוי 55,810 0.09%
שדרגו את המנוי 54,196 0.09%
שדרגו את המנוי 43,975 0.07%
שדרגו את המנוי 37,464 0.06%
שדרגו את המנוי 37,039 0.06%
שדרגו את המנוי 35,047 0.06%
שדרגו את המנוי 33,112 0.05%
שדרגו את המנוי 31,767 0.05%
שדרגו את המנוי 31,123 0.05%
שדרגו את המנוי 25,654 0.04%
שדרגו את המנוי 23,839 0.04%
שדרגו את המנוי 21,527 0.04%
שדרגו את המנוי 19,170 0.03%
שדרגו את המנוי 18,782 0.03%
שדרגו את המנוי 17,321 0.03%
שדרגו את המנוי 15,323 0.03%
שדרגו את המנוי 13,687 0.02%
שדרגו את המנוי 13,062 0.02%
שדרגו את המנוי 9,303 0.02%
שדרגו את המנוי 8,796 0.01%
שדרגו את המנוי 6,282 0.01%
שדרגו את המנוי 5,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,624 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,077 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית