תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטריקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
פסגות 317,334 430,602 113,268  35.69%
אי.בי.אי. 56,104 87,052 30,948  55.16%
הירשמו לצפייה 373,274 403,724 30,450  8.16%
הירשמו לצפייה 53,798 64,125 10,327  19.20%
הירשמו לצפייה 4,634 7,010 2,376  51.27%
שדרגו את המנוי 4,312 3,995 -317  -7.35%
שדרגו את המנוי 10,309 9,866 -443  -4.30%
שדרגו את המנוי 1,000 500 -500  -50.00%
שדרגו את המנוי 42,250 40,550 -1,700  -4.02%
שדרגו את המנוי 2,939 633 -2,306  -78.46%
שדרגו את המנוי -203 -2,805 -2,602  1,281.77%
שדרגו את המנוי 3,937 383 -3,554  -90.27%
שדרגו את המנוי 543,071 537,400 -5,671  -1.04%
שדרגו את המנוי 8,566 2,884 -5,682  -66.33%
שדרגו את המנוי 29,346 22,532 -6,814  -23.22%
שדרגו את המנוי 363,148 315,191 -47,957  -13.21%
שדרגו את המנוי 186,017 115,832 -70,185  -37.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 187,369

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -147,731

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
מגדל 6,231,690 6,461,790 230,101  3.69%
קו הבריאות 26,979 54,077 27,098  100.44%
הירשמו לצפייה 142,800 149,590 6,790  4.75%
הירשמו לצפייה 236,485 243,138 6,653  2.81%
הירשמו לצפייה 8,312 13,062 4,750  57.15%
שדרגו את המנוי 3,489 4,981 1,492  42.76%
שדרגו את המנוי 1,440 2,348 908  63.06%
שדרגו את המנוי 36,608 36,980 372  1.02%
שדרגו את המנוי 78,721 78,944 223  0.28%
שדרגו את המנוי 55,624 55,754 130  0.23%
שדרגו את המנוי 25,435 25,501 66  0.26%
שדרגו את המנוי 15,638 13,687 -1,951  -12.48%
שדרגו את המנוי 95,669 92,227 -3,442  -3.60%
שדרגו את המנוי 25,870 19,170 -6,700  -25.90%
שדרגו את המנוי 61,705 45,705 -16,000  -25.93%
שדרגו את המנוי 40,118 23,839 -16,279  -40.58%
שדרגו את המנוי 463,304 444,576 -18,728  -4.04%
שדרגו את המנוי 1,126,380 1,104,680 -21,694  -1.93%
שדרגו את המנוי 176,005 69,861 -106,144  -60.31%
שדרגו את המנוי 1,869,990 1,649,720 -220,271  -11.78%
שדרגו את המנוי 1,651,980 1,359,210 -292,763  -17.72%
שדרגו את המנוי 565,701 241,929 -323,772  -57.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 278,583

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,027,744

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 187,369
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -147,731
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 278,583
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,027,744
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,079,295 3.43%
מיטב דש 537,400 0.89%
פסגות 430,602 0.71%
הירשמו לצפייה 403,724 0.67%
הירשמו לצפייה 315,191 0.52%
הירשמו לצפייה 115,832 0.19%
שדרגו את המנוי 87,052 0.14%
שדרגו את המנוי 64,125 0.11%
שדרגו את המנוי 40,550 0.07%
שדרגו את המנוי 33,126 0.05%
שדרגו את המנוי 22,532 0.04%
שדרגו את המנוי 9,866 0.02%
שדרגו את המנוי 7,010 0.01%
שדרגו את המנוי 6,695 0.01%
שדרגו את המנוי 3,995 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 633 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 383 < 0.01%
שדרגו את המנוי -2,805 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,456,386 22.21%
מגדל 6,461,790 10.67%
כלל 1,649,720 2.72%
הירשמו לצפייה 1,359,210 2.24%
הירשמו לצפייה 1,104,680 1.82%
הירשמו לצפייה 444,576 0.73%
שדרגו את המנוי 275,221 0.45%
שדרגו את המנוי 243,138 0.40%
שדרגו את המנוי 241,929 0.40%
שדרגו את המנוי 182,028 0.30%
שדרגו את המנוי 149,590 0.25%
שדרגו את המנוי 118,068 0.19%
שדרגו את המנוי 102,753 0.17%
שדרגו את המנוי 96,502 0.16%
שדרגו את המנוי 93,098 0.15%
שדרגו את המנוי 92,227 0.15%
שדרגו את המנוי 78,944 0.13%
שדרגו את המנוי 69,861 0.12%
שדרגו את המנוי 61,338 0.10%
שדרגו את המנוי 57,716 0.10%
שדרגו את המנוי 55,754 0.09%
שדרגו את המנוי 54,724 0.09%
שדרגו את המנוי 54,077 0.09%
שדרגו את המנוי 48,464 0.08%
שדרגו את המנוי 47,919 0.08%
שדרגו את המנוי 45,705 0.08%
שדרגו את המנוי 36,980 0.06%
שדרגו את המנוי 31,567 0.05%
שדרגו את המנוי 25,501 0.04%
שדרגו את המנוי 23,839 0.04%
שדרגו את המנוי 22,974 0.04%
שדרגו את המנוי 20,019 0.03%
שדרגו את המנוי 19,170 0.03%
שדרגו את המנוי 13,687 0.02%
שדרגו את המנוי 13,062 0.02%
שדרגו את המנוי 12,218 0.02%
שדרגו את המנוי 9,303 0.02%
שדרגו את המנוי 8,796 0.01%
שדרגו את המנוי 6,282 0.01%
שדרגו את המנוי 4,981 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,624 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,926 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית