תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטריקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מיטב דש 158,254 249,794 91,540  57.84%
אי.בי.אי. 265,948 290,116 24,168  9.09%
הירשמו לצפייה 449,107 465,977 16,870  3.76%
הירשמו לצפייה 5,496 18,680 13,184  239.88%
הירשמו לצפייה 134,658 145,966 11,308  8.40%
שדרגו את המנוי 476,924 486,953 10,029  2.10%
שדרגו את המנוי 286,994 293,200 6,206  2.16%
שדרגו את המנוי 46,891 52,888 5,997  12.79%
שדרגו את המנוי 5,810 10,212 4,402  75.77%
שדרגו את המנוי 16,480 17,726 1,246  7.56%
שדרגו את המנוי 950 1,150 200  21.05%
שדרגו את המנוי 9,100 9,300 200  2.20%
שדרגו את המנוי 2,340 2,490 150  6.41%
שדרגו את המנוי 110 155 45  40.91%
שדרגו את המנוי 4,625 4,500 -125  -2.70%
שדרגו את המנוי 4,630 4,500 -130  -2.81%
שדרגו את המנוי 12,328 11,937 -391  -3.17%
שדרגו את המנוי 42,750 38,950 -3,800  -8.89%
שדרגו את המנוי 31,461 25,527 -5,934  -18.86%
שדרגו את המנוי 345,276 262,860 -82,416  -23.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 185,545

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -92,796

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מגדל 5,582,530 5,639,010 56,473  1.01%
האוניברסיטה העברית 13,687 20,784 7,097  51.85%
הירשמו לצפייה 1,714,420 1,718,020 3,592  0.21%
הירשמו לצפייה 45 553 508  1,128.89%
הירשמו לצפייה 356,295 356,279 -16
שדרגו את המנוי 79,302 79,042 -260  -0.33%
שדרגו את המנוי 16,240 15,680 -560  -3.45%
שדרגו את המנוי 308,866 307,317 -1,549  -0.50%
שדרגו את המנוי 20,693 19,128 -1,565  -7.56%
שדרגו את המנוי 72,479 70,905 -1,574  -2.17%
שדרגו את המנוי 43,173 40,413 -2,760  -6.39%
שדרגו את המנוי 9,909 7,109 -2,800  -28.26%
שדרגו את המנוי 20,053 16,885 -3,168  -15.80%
שדרגו את המנוי 33,532 30,226 -3,306  -9.86%
שדרגו את המנוי 11,248 6,805 -4,443  -39.50%
שדרגו את המנוי 46,665 39,622 -7,043  -15.09%
שדרגו את המנוי 290,757 282,929 -7,828  -2.69%
שדרגו את המנוי 10,596 2,086 -8,510  -80.31%
שדרגו את המנוי 46,874 38,062 -8,812  -18.80%
שדרגו את המנוי 669,139 657,821 -11,318  -1.69%
שדרגו את המנוי 204,757 183,557 -21,200  -10.35%
שדרגו את המנוי 237,958 214,627 -23,331  -9.80%
שדרגו את המנוי 94,916 49,366 -45,550  -47.99%
שדרגו את המנוי 102,424 23,196 -79,228  -77.35%
שדרגו את המנוי 614,050 356,118 -257,932  -42.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 67,670

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -492,753

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 185,545
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -92,796
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 67,670
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -492,753
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,425,835 3.88%
מגדל 486,953 0.78%
הראל 465,977 0.74%
הירשמו לצפייה 293,200 0.47%
הירשמו לצפייה 290,116 0.46%
הירשמו לצפייה 262,860 0.42%
שדרגו את המנוי 249,794 0.40%
שדרגו את המנוי 145,966 0.23%
שדרגו את המנוי 52,888 0.08%
שדרגו את המנוי 38,950 0.06%
שדרגו את המנוי 25,527 0.04%
שדרגו את המנוי 18,680 0.03%
שדרגו את המנוי 17,726 0.03%
שדרגו את המנוי 12,855 0.02%
שדרגו את המנוי 11,937 0.02%
שדרגו את המנוי 10,212 0.02%
שדרגו את המנוי 9,300 0.01%
שדרגו את המנוי 6,592 0.01%
שדרגו את המנוי 5,592 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,490 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 429 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 155 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,272,653 18.01%
מגדל 5,639,010 9.01%
הראל 1,718,020 2.74%
הירשמו לצפייה 657,821 1.05%
הירשמו לצפייה 644,730 1.03%
הירשמו לצפייה 356,279 0.57%
שדרגו את המנוי 356,118 0.57%
שדרגו את המנוי 307,317 0.49%
שדרגו את המנוי 282,929 0.45%
שדרגו את המנוי 214,627 0.34%
שדרגו את המנוי 183,557 0.29%
שדרגו את המנוי 125,281 0.20%
שדרגו את המנוי 81,000 0.13%
שדרגו את המנוי 79,042 0.13%
שדרגו את המנוי 70,905 0.11%
שדרגו את המנוי 49,366 0.08%
שדרגו את המנוי 48,701 0.08%
שדרגו את המנוי 40,413 0.06%
שדרגו את המנוי 39,622 0.06%
שדרגו את המנוי 38,062 0.06%
שדרגו את המנוי 36,096 0.06%
שדרגו את המנוי 33,196 0.05%
שדרגו את המנוי 30,250 0.05%
שדרגו את המנוי 30,226 0.05%
שדרגו את המנוי 23,196 0.04%
שדרגו את המנוי 20,860 0.03%
שדרגו את המנוי 20,784 0.03%
שדרגו את המנוי 19,128 0.03%
שדרגו את המנוי 17,644 0.03%
שדרגו את המנוי 16,885 0.03%
שדרגו את המנוי 15,680 0.03%
שדרגו את המנוי 15,258 0.02%
שדרגו את המנוי 11,733 0.02%
שדרגו את המנוי 7,555 0.01%
שדרגו את המנוי 7,109 0.01%
שדרגו את המנוי 6,805 0.01%
שדרגו את המנוי 6,088 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,692 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,980 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,772 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,366 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,034 < 0.01%
שדרגו את המנוי 553 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית