תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטריקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
תמיר פישמן 51,991 60,292 8,301  15.97%
אי.בי.אי. 95,923 102,470 6,547  6.83%
הירשמו לצפייה 206,973 212,500 5,527  2.67%
הירשמו לצפייה 284,769 290,159 5,390  1.89%
הירשמו לצפייה 282,417 284,671 2,254  0.80%
שדרגו את המנוי 22,216 24,434 2,218  9.98%
שדרגו את המנוי 34,636 36,629 1,993  5.75%
שדרגו את המנוי 8,200 8,900 700  8.54%
שדרגו את המנוי 9,109 9,059 -50  -0.55%
שדרגו את המנוי 1,515 1,447 -68  -4.49%
שדרגו את המנוי 2,811 2,741 -70  -2.49%
שדרגו את המנוי 2,700 2,600 -100  -3.70%
שדרגו את המנוי 8,135 6,694 -1,441  -17.71%
שדרגו את המנוי 17,206 12,456 -4,750  -27.61%
שדרגו את המנוי 199,241 193,714 -5,527  -2.77%
שדרגו את המנוי 79,084 72,450 -6,634  -8.39%
שדרגו את המנוי 138,448 108,880 -29,568  -21.36%
שדרגו את המנוי 230,340 188,743 -41,597  -18.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,930

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -89,805

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 1,584,440 1,589,280 4,843  0.31%
אנליסט 342,538 345,676 3,138  0.92%
הירשמו לצפייה 8,796 10,596 1,800  20.46%
הירשמו לצפייה 1,112,850 1,113,820 971  0.09%
הירשמו לצפייה 1,948 2,726 778  39.94%
שדרגו את המנוי 55,921 56,013 92  0.16%
שדרגו את המנוי 27,580 27,274 -306  -1.11%
שדרגו את המנוי 30,833 29,560 -1,273  -4.13%
שדרגו את המנוי 17,619 15,278 -2,341  -13.29%
שדרגו את המנוי 9,303 6,890 -2,413  -25.94%
שדרגו את המנוי 34,121 31,606 -2,515  -7.37%
שדרגו את המנוי 15,051 11,176 -3,875  -25.75%
שדרגו את המנוי 69,706 65,196 -4,510  -6.47%
שדרגו את המנוי 72,102 67,476 -4,626  -6.42%
שדרגו את המנוי 31,247 26,477 -4,770  -15.27%
שדרגו את המנוי 192,733 187,413 -5,320  -2.76%
שדרגו את המנוי 30,983 24,043 -6,940  -22.40%
שדרגו את המנוי 35,292 27,578 -7,714  -21.86%
שדרגו את המנוי 95,161 84,861 -10,300  -10.82%
שדרגו את המנוי 25,532 5,001 -20,531  -80.41%
שדרגו את המנוי 1,397,980 1,325,400 -72,572  -5.19%
שדרגו את המנוי 5,489,800 5,312,400 -177,398  -3.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,622

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -327,404

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32,930
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -89,805
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,622
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -327,404
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,639,067 2.66%
הראל 290,159 0.47%
פסגות 284,671 0.46%
הירשמו לצפייה 212,500 0.34%
הירשמו לצפייה 193,714 0.31%
הירשמו לצפייה 188,743 0.31%
שדרגו את המנוי 108,880 0.18%
שדרגו את המנוי 102,470 0.17%
שדרגו את המנוי 72,450 0.12%
שדרגו את המנוי 60,292 0.10%
שדרגו את המנוי 36,629 0.06%
שדרגו את המנוי 24,434 0.04%
שדרגו את המנוי 12,456 0.02%
שדרגו את המנוי 9,059 0.01%
שדרגו את המנוי 8,900 0.01%
שדרגו את המנוי 7,400 0.01%
שדרגו את המנוי 7,028 0.01%
שדרגו את המנוי 6,694 0.01%
שדרגו את המנוי 5,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,741 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 331 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,291,371 18.31%
מגדל 5,312,400 8.61%
הראל 1,589,280 2.58%
הירשמו לצפייה 1,325,400 2.15%
הירשמו לצפייה 1,113,820 1.81%
הירשמו לצפייה 345,676 0.56%
שדרגו את המנוי 275,221 0.45%
שדרגו את המנוי 187,413 0.30%
שדרגו את המנוי 131,865 0.21%
שדרגו את המנוי 121,528 0.20%
שדרגו את המנוי 110,922 0.18%
שדרגו את המנוי 84,861 0.14%
שדרגו את המנוי 72,498 0.12%
שדרגו את המנוי 67,476 0.11%
שדרגו את המנוי 65,196 0.11%
שדרגו את המנוי 57,716 0.09%
שדרגו את המנוי 56,013 0.09%
שדרגו את המנוי 32,109 0.05%
שדרגו את המנוי 31,606 0.05%
שדרגו את המנוי 29,560 0.05%
שדרגו את המנוי 27,578 0.04%
שדרגו את המנוי 27,274 0.04%
שדרגו את המנוי 27,098 0.04%
שדרגו את המנוי 26,477 0.04%
שדרגו את המנוי 25,893 0.04%
שדרגו את המנוי 24,043 0.04%
שדרגו את המנוי 23,839 0.04%
שדרגו את המנוי 15,278 0.02%
שדרגו את המנוי 13,687 0.02%
שדרגו את המנוי 11,176 0.02%
שדרגו את המנוי 10,596 0.02%
שדרגו את המנוי 6,890 0.01%
שדרגו את המנוי 6,435 0.01%
שדרגו את המנוי 6,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,904 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,667 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית