תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטריקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 314,954 348,000 33,046  10.49%
מגדל 498,699 524,882 26,183  5.25%
הירשמו לצפייה 519,874 537,146 17,272  3.32%
הירשמו לצפייה 294,731 302,222 7,491  2.54%
הירשמו לצפייה -24,442 -19,234 5,208  -21.31%
שדרגו את המנוי 15,876 19,302 3,426  21.58%
שדרגו את המנוי 3,243 4,411 1,168  36.02%
שדרגו את המנוי 3,695 4,695 1,000  27.06%
שדרגו את המנוי 5,618 6,115 497  8.85%
שדרגו את המנוי 2,081 2,418 337  16.19%
שדרגו את המנוי 55,497 55,780 283  0.51%
שדרגו את המנוי 800 700 -100  -12.50%
שדרגו את המנוי 190,337 186,017 -4,320  -2.27%
שדרגו את המנוי 19,137 14,496 -4,641  -24.25%
שדרגו את המנוי 27,322 22,479 -4,843  -17.73%
שדרגו את המנוי 48,600 36,100 -12,500  -25.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 95,911

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,404

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
פסגות 908,062 1,126,380 218,315  24.04%
הראל 1,642,450 1,651,980 9,528  0.58%
הירשמו לצפייה 18,782 22,974 4,192  22.32%
הירשמו לצפייה 232,739 236,485 3,746  1.61%
הירשמו לצפייה 17,773 20,467 2,694  15.16%
שדרגו את המנוי 61,001 61,338 337  0.55%
שדרגו את המנוי 95,398 95,669 271  0.28%
שדרגו את המנוי 78,499 78,721 222  0.28%
שדרגו את המנוי 48,282 48,464 182  0.38%
שדרגו את המנוי 25,341 25,435 94  0.37%
שדרגו את המנוי 1,422 1,077 -345  -24.26%
שדרגו את המנוי 118,786 118,068 -718  -0.60%
שדרגו את המנוי 63,335 61,705 -1,630  -2.57%
שדרגו את המנוי 144,549 142,800 -1,749  -1.21%
שדרגו את המנוי 178,528 176,005 -2,523  -1.41%
שדרגו את המנוי 8,648 4,624 -4,024  -46.53%
שדרגו את המנוי 103,276 96,502 -6,774  -6.56%
שדרגו את המנוי 2,089,240 1,869,990 -219,245  -10.49%
שדרגו את המנוי 864,820 565,701 -299,119  -34.59%
שדרגו את המנוי 941,990 504,936 -437,054  -46.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 239,581

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -973,181

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 95,911
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -26,404
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 239,581
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -973,181
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,056,000 3.39%
מיטב דש 537,146 0.89%
מגדל 524,882 0.87%
הירשמו לצפייה 348,000 0.57%
הירשמו לצפייה 302,222 0.50%
הירשמו לצפייה 186,017 0.31%
שדרגו את המנוי 55,780 0.09%
שדרגו את המנוי 36,100 0.06%
שדרגו את המנוי 22,479 0.04%
שדרגו את המנוי 19,302 0.03%
שדרגו את המנוי 14,496 0.02%
שדרגו את המנוי 8,566 0.01%
שדרגו את המנוי 6,115 0.01%
שדרגו את המנוי 4,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי -19,234 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,732,040 24.32%
מגדל 6,231,690 10.29%
כלל 1,869,990 3.09%
הירשמו לצפייה 1,651,980 2.73%
הירשמו לצפייה 1,126,380 1.86%
הירשמו לצפייה 565,701 0.93%
שדרגו את המנוי 504,936 0.83%
שדרגו את המנוי 463,304 0.76%
שדרגו את המנוי 275,221 0.45%
שדרגו את המנוי 236,485 0.39%
שדרגו את המנוי 182,028 0.30%
שדרגו את המנוי 176,005 0.29%
שדרגו את המנוי 142,800 0.24%
שדרגו את המנוי 118,068 0.19%
שדרגו את המנוי 102,753 0.17%
שדרגו את המנוי 96,502 0.16%
שדרגו את המנוי 95,669 0.16%
שדרגו את המנוי 93,098 0.15%
שדרגו את המנוי 78,721 0.13%
שדרגו את המנוי 61,705 0.10%
שדרגו את המנוי 61,338 0.10%
שדרגו את המנוי 57,716 0.10%
שדרגו את המנוי 55,624 0.09%
שדרגו את המנוי 54,724 0.09%
שדרגו את המנוי 48,464 0.08%
שדרגו את המנוי 47,919 0.08%
שדרגו את המנוי 40,118 0.07%
שדרגו את המנוי 36,608 0.06%
שדרגו את המנוי 31,567 0.05%
שדרגו את המנוי 26,979 0.04%
שדרגו את המנוי 25,870 0.04%
שדרגו את המנוי 25,435 0.04%
שדרגו את המנוי 22,974 0.04%
שדרגו את המנוי 20,467 0.03%
שדרגו את המנוי 20,019 0.03%
שדרגו את המנוי 15,638 0.03%
שדרגו את המנוי 12,218 0.02%
שדרגו את המנוי 9,303 0.02%
שדרגו את המנוי 8,796 0.01%
שדרגו את המנוי 8,312 0.01%
שדרגו את המנוי 6,282 0.01%
שדרגו את המנוי 4,624 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,077 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית