תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטריקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אקסלנס -6,857 11,085 17,942  -261.66%
אי.בי.אי. 101,737 109,251 7,514  7.39%
הירשמו לצפייה 63,168 70,261 7,093  11.23%
הירשמו לצפייה 41,870 45,734 3,864  9.23%
הירשמו לצפייה 536,115 538,798 2,683  0.50%
שדרגו את המנוי 6,741 7,039 298  4.42%
שדרגו את המנוי 5,307 5,599 292  5.50%
שדרגו את המנוי 637 539 -98  -15.38%
שדרגו את המנוי 468,854 468,640 -214  -0.05%
שדרגו את המנוי 8,683 8,392 -291  -3.35%
שדרגו את המנוי 1,105 105 -1,000  -90.50%
שדרגו את המנוי 21,414 17,936 -3,478  -16.24%
שדרגו את המנוי 423,570 419,609 -3,961  -0.94%
שדרגו את המנוי 97,798 87,298 -10,500  -10.74%
שדרגו את המנוי 396,322 383,854 -12,468  -3.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,686

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,010

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 1,359,210 1,679,930 320,717  23.60%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 48,464 102,753 54,289  112.02%
הירשמו לצפייה 243,138 262,485 19,347  7.96%
הירשמו לצפייה 149,590 155,219 5,629  3.76%
הירשמו לצפייה 12,218 15,323 3,105  25.41%
שדרגו את המנוי 25,501 25,654 153  0.60%
שדרגו את המנוי 54,077 54,196 119  0.22%
שדרגו את המנוי 36,980 37,039 59  0.16%
שדרגו את המנוי 4,981 5,015 34  0.68%
שדרגו את המנוי 1,104,680 1,104,630 -57
שדרגו את המנוי 54,724 54,554 -170  -0.31%
שדרגו את המנוי 118,068 117,714 -354  -0.30%
שדרגו את המנוי 78,944 77,057 -1,887  -2.39%
שדרגו את המנוי 47,919 45,919 -2,000  -4.17%
שדרגו את המנוי 22,974 18,782 -4,192  -18.25%
שדרגו את המנוי 45,705 35,047 -10,658  -23.32%
שדרגו את המנוי 444,576 429,450 -15,126  -3.40%
שדרגו את המנוי 1,649,720 1,591,760 -57,963  -3.51%
שדרגו את המנוי 92,227 21,517 -70,710  -76.67%
שדרגו את המנוי 6,461,790 6,321,350 -140,440  -2.17%
שדרגו את המנוי 241,929 33,158 -208,771  -86.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 403,452

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -512,328

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,686
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,010
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 403,452
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -512,328
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,222,248 3.63%
מיטב דש 538,798 0.88%
פסגות 468,640 0.76%
הירשמו לצפייה 419,609 0.68%
הירשמו לצפייה 383,854 0.63%
הירשמו לצפייה 109,251 0.18%
שדרגו את המנוי 87,298 0.14%
שדרגו את המנוי 70,261 0.11%
שדרגו את המנוי 45,734 0.07%
שדרגו את המנוי 38,363 0.06%
שדרגו את המנוי 17,936 0.03%
שדרגו את המנוי 11,085 0.02%
שדרגו את המנוי 8,392 0.01%
שדרגו את המנוי 7,039 0.01%
שדרגו את המנוי 6,695 0.01%
שדרגו את המנוי 5,599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 539 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,348,600 21.78%
מגדל 6,321,350 10.32%
הראל 1,679,930 2.74%
הירשמו לצפייה 1,591,760 2.60%
הירשמו לצפייה 1,104,630 1.80%
הירשמו לצפייה 429,450 0.70%
שדרגו את המנוי 275,221 0.45%
שדרגו את המנוי 262,485 0.43%
שדרגו את המנוי 182,028 0.30%
שדרגו את המנוי 155,219 0.25%
שדרגו את המנוי 117,714 0.19%
שדרגו את המנוי 102,753 0.17%
שדרגו את המנוי 102,753 0.17%
שדרגו את המנוי 96,502 0.16%
שדרגו את המנוי 93,098 0.15%
שדרגו את המנוי 77,057 0.13%
שדרגו את המנוי 69,861 0.11%
שדרגו את המנוי 61,338 0.10%
שדרגו את המנוי 57,716 0.09%
שדרגו את המנוי 55,754 0.09%
שדרגו את המנוי 54,554 0.09%
שדרגו את המנוי 54,196 0.09%
שדרגו את המנוי 45,919 0.07%
שדרגו את המנוי 37,039 0.06%
שדרגו את המנוי 35,047 0.06%
שדרגו את המנוי 33,158 0.05%
שדרגו את המנוי 31,567 0.05%
שדרגו את המנוי 25,654 0.04%
שדרגו את המנוי 23,839 0.04%
שדרגו את המנוי 21,517 0.04%
שדרגו את המנוי 20,019 0.03%
שדרגו את המנוי 19,170 0.03%
שדרגו את המנוי 18,782 0.03%
שדרגו את המנוי 15,323 0.03%
שדרגו את המנוי 13,687 0.02%
שדרגו את המנוי 13,062 0.02%
שדרגו את המנוי 9,303 0.02%
שדרגו את המנוי 8,796 0.01%
שדרגו את המנוי 6,282 0.01%
שדרגו את המנוי 5,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,624 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,077 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית