תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אביב בניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.maviv.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
פסגות 23,773 26,470 2,697  11.34%
אילים 8,593 9,651 1,058  12.31%
הירשמו לצפייה 18,896 19,947 1,051  5.56%
הירשמו לצפייה 1,170 1,210 40  3.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,846

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 4,481 4,572 91  2.03%
אקסלנס 959 947 -12  -1.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 91

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,846
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 91
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 57,282 0.43%
פסגות 26,470 0.20%
פסטרנק שהם 19,947 0.15%
הירשמו לצפייה 9,651 0.07%
הירשמו לצפייה 1,210 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 797,559 6.02%
הלמן אלדובי 792,040 5.98%
הפניקס 4,572 0.03%
הירשמו לצפייה 947 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית