תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אביב בניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.maviv.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
פסטרנק שהם 28,244 30,308 2,064  7.31%
הראל 8,702 9,365 663  7.62%
הירשמו לצפייה 1,532 1,566 34  2.22%
הירשמו לצפייה 9,218 9,011 -207  -2.25%
הירשמו לצפייה 524 250 -274  -52.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,761

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -481

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,761
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -481
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 78,667 0.59%
פסטרנק שהם 30,308 0.23%
פסגות 28,025 0.21%
הירשמו לצפייה 9,365 0.07%
הירשמו לצפייה 9,011 0.07%
הירשמו לצפייה 1,566 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 138 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 424,650 3.21%
הלמן אלדובי 422,040 3.19%
אינפיניטי 2,610 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית