תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אביב בניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.maviv.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פסטרנק שהם 99,610 148,051 48,441  48.63%
פסגות 24,485 36,692 12,207  49.86%
הירשמו לצפייה 25,697 36,123 10,426  40.57%
הירשמו לצפייה 2,082 2,167 85  4.08%
הירשמו לצפייה 9,011 8,871 -140  -1.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71,159

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -140

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 71,159
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -140
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 245,578 1.85%
פסטרנק שהם 148,051 1.12%
פסגות 36,692 0.28%
הירשמו לצפייה 36,123 0.27%
הירשמו לצפייה 11,811 0.09%
הירשמו לצפייה 8,871 0.07%
שדרגו את המנוי 2,167 0.02%
שדרגו את המנוי 1,029 < 0.01%
שדרגו את המנוי 834 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 424,650 3.21%
הלמן אלדובי 422,040 3.19%
אינפיניטי 2,610 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית