תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אמת

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.emet.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אושן 127,850 173,100 45,250  35.39%
אפסילון 36,081 69,643 33,562  93.02%
הירשמו לצפייה 485,366 490,736 5,370  1.11%
הירשמו לצפייה 66,946 70,992 4,046  6.04%
הירשמו לצפייה 2,364 3,196 832  35.19%
שדרגו את המנוי 207,776 207,736 -40  -0.02%
שדרגו את המנוי 796,004 795,938 -66  -0.01%
שדרגו את המנוי 369,507 368,507 -1,000  -0.27%
שדרגו את המנוי 526,726 523,951 -2,775  -0.53%
שדרגו את המנוי 44,745 38,724 -6,021  -13.46%
שדרגו את המנוי 86,634 75,900 -10,734  -12.39%
שדרגו את המנוי 1,324,740 1,288,800 -35,939  -2.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 89,060

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -56,575

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הראל 1,036,080 1,125,200 89,124  8.60%
קחצ"ק חברת ניהול 42,885 49,097 6,212  14.49%
הירשמו לצפייה 778,813 783,926 5,113  0.66%
הירשמו לצפייה 407,758 408,900 1,142  0.28%
הירשמו לצפייה 1,467,070 1,467,070 -1
שדרגו את המנוי 24,316 21,710 -2,606  -10.72%
שדרגו את המנוי 102,472 97,968 -4,504  -4.40%
שדרגו את המנוי 780,455 773,658 -6,797  -0.87%
שדרגו את המנוי 46,103 15,348 -30,755  -66.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 101,591

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,663

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 89,060
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -56,575
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 101,591
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -44,663
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,122,431 9.30%
ילין לפידות 1,288,800 2.91%
פסגות 795,938 1.80%
הירשמו לצפייה 523,951 1.18%
הירשמו לצפייה 490,736 1.11%
הירשמו לצפייה 368,507 0.83%
שדרגו את המנוי 207,736 0.47%
שדרגו את המנוי 173,100 0.39%
שדרגו את המנוי 75,900 0.17%
שדרגו את המנוי 70,992 0.16%
שדרגו את המנוי 69,643 0.16%
שדרגו את המנוי 38,724 0.09%
שדרגו את המנוי 12,482 0.03%
שדרגו את המנוי 3,196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 726 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,914,693 11.09%
כלל 1,467,070 3.31%
הראל 1,125,200 2.54%
הירשמו לצפייה 783,926 1.77%
הירשמו לצפייה 773,658 1.75%
הירשמו לצפייה 408,900 0.92%
שדרגו את המנוי 97,968 0.22%
שדרגו את המנוי 81,826 0.18%
שדרגו את המנוי 67,865 0.15%
שדרגו את המנוי 49,097 0.11%
שדרגו את המנוי 21,710 0.05%
שדרגו את המנוי 18,495 0.04%
שדרגו את המנוי 15,348 0.03%
שדרגו את המנוי 3,630 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  א.מ.ת מחשוב: צמיחה של 26% בהכנסות הרבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל ל-171.5 מיליון שקל; בשורה התחתונה השיגה החברה רווח נקי של 13.8 מיליון שקל, לעומת רווח של 5.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. #תשתיות_מחשוב #תוכנה #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית