תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אאורה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
פסגות 311,432 655,835 344,403  110.59%
אי.בי.אי. 270,000 584,797 314,797  116.59%
הירשמו לצפייה 4,706,250 4,767,250 61,000  1.30%
הירשמו לצפייה 208,072 254,820 46,748  22.47%
הירשמו לצפייה 146,050 161,928 15,878  10.87%
שדרגו את המנוי 7,933 23,152 15,219  191.84%
שדרגו את המנוי 14,000 17,000 3,000  21.43%
שדרגו את המנוי 263,111 265,806 2,695  1.02%
שדרגו את המנוי 50,000 52,000 2,000  4.00%
שדרגו את המנוי 83,242 79,369 -3,873  -4.65%
שדרגו את המנוי 8,863,100 8,845,660 -17,440  -0.20%
שדרגו את המנוי 109,014 91,139 -17,875  -16.40%
שדרגו את המנוי 409,821 327,458 -82,363  -20.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 805,740

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -121,551

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אנליסט 1,066,020 1,102,560 36,538  3.43%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 383,953 384,267 314  0.08%
הירשמו לצפייה 25,225,000 25,224,700 -354
הירשמו לצפייה 1,198,650 880,000 -318,649  -26.58%
הירשמו לצפייה 3,011,650 2,268,460 -743,190  -24.68%
שדרגו את המנוי 9,809,810 7,610,810 -2,199,000  -22.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,852

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,261,193

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 805,740
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -121,551
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 36,852
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,261,193
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,967,857 8.60%
ילין לפידות 8,845,660 4.48%
אנליסט 4,767,250 2.42%
הירשמו לצפייה 655,835 0.33%
הירשמו לצפייה 584,797 0.30%
הירשמו לצפייה 482,523 0.24%
שדרגו את המנוי 327,458 0.17%
שדרגו את המנוי 265,806 0.13%
שדרגו את המנוי 254,820 0.13%
שדרגו את המנוי 161,928 0.08%
שדרגו את המנוי 124,000 0.06%
שדרגו את המנוי 91,139 0.05%
שדרגו את המנוי 88,309 0.04%
שדרגו את המנוי 79,369 0.04%
שדרגו את המנוי 58,000 0.03%
שדרגו את המנוי 52,000 0.03%
שדרגו את המנוי 36,736 0.02%
שדרגו את המנוי 30,125 0.02%
שדרגו את המנוי 23,152 0.01%
שדרגו את המנוי 17,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,850 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,285,453 24.46%
מנורה 25,224,700 12.78%
הפניקס 7,610,810 3.86%
הירשמו לצפייה 4,504,930 2.28%
הירשמו לצפייה 2,268,460 1.15%
הירשמו לצפייה 1,273,700 0.65%
שדרגו את המנוי 1,102,560 0.56%
שדרגו את המנוי 880,000 0.45%
שדרגו את המנוי 764,867 0.39%
שדרגו את המנוי 686,760 0.35%
שדרגו את המנוי 446,639 0.23%
שדרגו את המנוי 401,415 0.20%
שדרגו את המנוי 384,267 0.19%
שדרגו את המנוי 357,111 0.18%
שדרגו את המנוי 334,825 0.17%
שדרגו את המנוי 321,157 0.16%
שדרגו את המנוי 248,892 0.13%
שדרגו את המנוי 204,319 0.10%
שדרגו את המנוי 203,315 0.10%
שדרגו את המנוי 195,997 0.10%
שדרגו את המנוי 148,433 0.08%
שדרגו את המנוי 128,887 0.07%
שדרגו את המנוי 105,118 0.05%
שדרגו את המנוי 99,427 0.05%
שדרגו את המנוי 78,954 0.04%
שדרגו את המנוי 63,854 0.03%
שדרגו את המנוי 57,413 0.03%
שדרגו את המנוי 55,414 0.03%
שדרגו את המנוי 52,203 0.03%
שדרגו את המנוי 42,389 0.02%
שדרגו את המנוי 22,199 0.01%
שדרגו את המנוי 16,438 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית