תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אאורה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
פסטרנק שהם 193,522 446,432 252,910  130.69%
איילון 194,170 218,410 24,240  12.48%
הירשמו לצפייה 246,519 255,068 8,549  3.47%
הירשמו לצפייה 4,654,640 4,663,040 8,392  0.18%
הירשמו לצפייה 109,387 117,017 7,630  6.98%
שדרגו את המנוי 389,427 396,191 6,764  1.74%
שדרגו את המנוי 120,526 123,076 2,550  2.12%
שדרגו את המנוי 2,433 3,710 1,277  52.49%
שדרגו את המנוי 256,945 257,494 549  0.21%
שדרגו את המנוי 53,993 44,158 -9,835  -18.22%
שדרגו את המנוי 36,202 24,449 -11,753  -32.47%
שדרגו את המנוי 9,346,340 9,305,360 -40,974  -0.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 312,861

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -62,562

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אנליסט 1,066,020 1,102,560 36,538  3.43%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 383,953 384,267 314  0.08%
הירשמו לצפייה 25,225,000 25,224,700 -354
הירשמו לצפייה 1,198,650 880,000 -318,649  -26.58%
הירשמו לצפייה 3,011,650 2,268,460 -743,190  -24.68%
שדרגו את המנוי 9,809,810 7,610,810 -2,199,000  -22.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,852

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,261,193

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 312,861
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -62,562
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 36,852
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,261,193
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,172,859 8.19%
ילין לפידות 9,305,360 4.71%
אנליסט 4,663,040 2.36%
הירשמו לצפייה 446,432 0.23%
הירשמו לצפייה 396,191 0.20%
הירשמו לצפייה 257,494 0.13%
שדרגו את המנוי 255,068 0.13%
שדרגו את המנוי 218,410 0.11%
שדרגו את המנוי 123,076 0.06%
שדרגו את המנוי 117,017 0.06%
שדרגו את המנוי 88,309 0.04%
שדרגו את המנוי 83,242 0.04%
שדרגו את המנוי 61,270 0.03%
שדרגו את המנוי 50,000 0.03%
שדרגו את המנוי 44,158 0.02%
שדרגו את המנוי 35,633 0.02%
שדרגו את המנוי 24,449 0.01%
שדרגו את המנוי 3,710 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,285,453 24.46%
מנורה 25,224,700 12.78%
הפניקס 7,610,810 3.86%
הירשמו לצפייה 4,504,930 2.28%
הירשמו לצפייה 2,268,460 1.15%
הירשמו לצפייה 1,273,700 0.65%
שדרגו את המנוי 1,102,560 0.56%
שדרגו את המנוי 880,000 0.45%
שדרגו את המנוי 764,867 0.39%
שדרגו את המנוי 686,760 0.35%
שדרגו את המנוי 446,639 0.23%
שדרגו את המנוי 401,415 0.20%
שדרגו את המנוי 384,267 0.19%
שדרגו את המנוי 357,111 0.18%
שדרגו את המנוי 334,825 0.17%
שדרגו את המנוי 321,157 0.16%
שדרגו את המנוי 248,892 0.13%
שדרגו את המנוי 204,319 0.10%
שדרגו את המנוי 203,315 0.10%
שדרגו את המנוי 195,997 0.10%
שדרגו את המנוי 148,433 0.08%
שדרגו את המנוי 128,887 0.07%
שדרגו את המנוי 105,118 0.05%
שדרגו את המנוי 99,427 0.05%
שדרגו את המנוי 78,954 0.04%
שדרגו את המנוי 63,854 0.03%
שדרגו את המנוי 57,413 0.03%
שדרגו את המנוי 55,414 0.03%
שדרגו את המנוי 52,203 0.03%
שדרגו את המנוי 42,389 0.02%
שדרגו את המנוי 22,199 0.01%
שדרגו את המנוי 16,438 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית