תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אאורה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אנליסט 3,959,420 4,186,340 226,915  5.73%
פורטה 243,496 254,426 10,930  4.49%
הירשמו לצפייה 23,788 27,309 3,521  14.80%
הירשמו לצפייה 26,597 30,087 3,490  13.12%
הירשמו לצפייה 38,900 42,271 3,371  8.67%
שדרגו את המנוי 13,538 14,878 1,340  9.90%
שדרגו את המנוי 88,593 89,066 473  0.53%
שדרגו את המנוי 43,809 43,302 -507  -1.16%
שדרגו את המנוי 268,530 244,047 -24,483  -9.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 250,040

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,990

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 468,411 632,405 163,994  35.01%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 99,673 201,415 101,742  102.08%
הירשמו לצפייה 798,523 866,025 67,502  8.45%
הירשמו לצפייה 226,364 227,887 1,523  0.67%
הירשמו לצפייה 2,958,400 2,958,400 1
שדרגו את המנוי 13,977,800 13,956,700 -21,094  -0.15%
שדרגו את המנוי 5,861,460 4,551,940 -1,309,520  -22.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 334,762

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,330,614

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 250,040
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,990
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 334,762
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,330,614
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,943,986 7.57%
ילין לפידות 9,885,990 5.01%
אנליסט 4,186,340 2.12%
הירשמו לצפייה 254,426 0.13%
הירשמו לצפייה 244,047 0.12%
הירשמו לצפייה 89,066 0.05%
שדרגו את המנוי 65,000 0.03%
שדרגו את המנוי 61,270 0.03%
שדרגו את המנוי 43,302 0.02%
שדרגו את המנוי 42,271 0.02%
שדרגו את המנוי 30,087 0.02%
שדרגו את המנוי 27,309 0.01%
שדרגו את המנוי 14,878 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,725,431 12.53%
מנורה 13,956,700 7.07%
הפניקס 4,551,940 2.31%
הירשמו לצפייה 2,958,400 1.50%
הירשמו לצפייה 1,308,460 0.66%
הירשמו לצפייה 866,025 0.44%
שדרגו את המנוי 632,405 0.32%
שדרגו את המנוי 227,887 0.12%
שדרגו את המנוי 201,415 0.10%
שדרגו את המנוי 22,199 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית