תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אאורה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מגדל 61,206 119,979 58,773  96.02%
סיגמא 66,414 80,309 13,895  20.92%
הירשמו לצפייה 40,000 50,000 10,000  25.00%
הירשמו לצפייה 106,477 109,867 3,390  3.18%
הירשמו לצפייה 257,577 257,594 17  0.01%
שדרגו את המנוי 390,763 389,407 -1,356  -0.35%
שדרגו את המנוי 58,966 53,993 -4,973  -8.43%
שדרגו את המנוי 4,649,250 4,640,870 -8,377  -0.18%
שדרגו את המנוי 233,200 224,384 -8,816  -3.78%
שדרגו את המנוי 39,990 24,887 -15,103  -37.77%
שדרגו את המנוי 129,759 83,242 -46,517  -35.85%
שדרגו את המנוי 9,588,520 9,370,440 -218,073  -2.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 86,075

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -303,215

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מנורה 13,988,300 25,225,000 11,236,700  80.33%
הפניקס 4,463,720 9,809,810 5,346,090  119.77%
הירשמו לצפייה 1,324,300 3,011,650 1,687,350  127.41%
הירשמו לצפייה 201,415 401,415 200,000  99.30%
הירשמו לצפייה 866,025 1,066,020 200,000  23.09%
שדרגו את המנוי 215,215 383,953 168,738  78.40%
שדרגו את המנוי 632,405 686,760 54,355  8.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,893,233

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 86,075
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -303,215
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,893,233
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,882,547 8.05%
ילין לפידות 9,370,440 4.75%
אנליסט 4,640,870 2.35%
הירשמו לצפייה 389,407 0.20%
הירשמו לצפייה 257,594 0.13%
הירשמו לצפייה 224,384 0.11%
שדרגו את המנוי 194,170 0.10%
שדרגו את המנוי 186,502 0.09%
שדרגו את המנוי 119,979 0.06%
שדרגו את המנוי 109,867 0.06%
שדרגו את המנוי 83,242 0.04%
שדרגו את המנוי 80,309 0.04%
שדרגו את המנוי 61,270 0.03%
שדרגו את המנוי 53,993 0.03%
שדרגו את המנוי 50,000 0.03%
שדרגו את המנוי 35,633 0.02%
שדרגו את המנוי 24,887 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 51,720,364 26.20%
מנורה 25,225,000 12.78%
הפניקס 9,809,810 4.97%
הירשמו לצפייה 4,504,930 2.28%
הירשמו לצפייה 3,011,650 1.53%
הירשמו לצפייה 1,273,700 0.65%
שדרגו את המנוי 1,198,650 0.61%
שדרגו את המנוי 1,066,020 0.54%
שדרגו את המנוי 764,867 0.39%
שדרגו את המנוי 686,760 0.35%
שדרגו את המנוי 446,639 0.23%
שדרגו את המנוי 401,415 0.20%
שדרגו את המנוי 383,953 0.19%
שדרגו את המנוי 357,111 0.18%
שדרגו את המנוי 334,825 0.17%
שדרגו את המנוי 321,157 0.16%
שדרגו את המנוי 248,892 0.13%
שדרגו את המנוי 204,319 0.10%
שדרגו את המנוי 203,315 0.10%
שדרגו את המנוי 195,997 0.10%
שדרגו את המנוי 148,433 0.08%
שדרגו את המנוי 139,070 0.07%
שדרגו את המנוי 128,887 0.07%
שדרגו את המנוי 105,118 0.05%
שדרגו את המנוי 99,427 0.05%
שדרגו את המנוי 78,954 0.04%
שדרגו את המנוי 63,854 0.03%
שדרגו את המנוי 57,413 0.03%
שדרגו את המנוי 55,414 0.03%
שדרגו את המנוי 52,203 0.03%
שדרגו את המנוי 42,714 0.02%
שדרגו את המנוי 42,389 0.02%
שדרגו את המנוי 28,841 0.01%
שדרגו את המנוי 22,199 0.01%
שדרגו את המנוי 16,438 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית