תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אאורה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
מגדל 60,172 74,009 13,837  23.00%
מיטב דש 16,253 24,545 8,292  51.02%
הירשמו לצפייה 52,000 53,000 1,000  1.92%
הירשמו לצפייה 38,361 35,621 -2,740  -7.14%
הירשמו לצפייה 918,296 908,728 -9,568  -1.04%
שדרגו את המנוי 567,691 295,815 -271,876  -47.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,129

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -284,184

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הפניקס 2,647,690 6,045,470 3,397,780  128.33%
הכשרה ביטוח 485,299 497,322 12,023  2.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,409,803

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,129
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -284,184
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,409,803
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,999,315 7.95%
ילין לפידות 13,202,900 7.00%
פסגות 908,728 0.48%
הירשמו לצפייה 295,815 0.16%
הירשמו לצפייה 172,000 0.09%
הירשמו לצפייה 138,259 0.07%
שדרגו את המנוי 81,000 0.04%
שדרגו את המנוי 74,009 0.04%
שדרגו את המנוי 53,000 0.03%
שדרגו את המנוי 35,621 0.02%
שדרגו את המנוי 24,545 0.01%
שדרגו את המנוי 13,438 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,632,248 10.94%
מנורה 13,758,000 7.29%
הפניקס 6,045,470 3.20%
הירשמו לצפייה 497,322 0.26%
הירשמו לצפייה 262,456 0.14%
הירשמו לצפייה 69,000 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית