תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אאורה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אנליסט 4,294,130 4,330,200 36,068  0.84%
אלומות - ספרינט 79,813 111,380 31,567  39.55%
הירשמו לצפייה 256,073 269,479 13,406  5.24%
הירשמו לצפייה 30,087 36,685 6,598  21.93%
הירשמו לצפייה 247,031 248,872 1,841  0.75%
שדרגו את המנוי 75,972 76,347 375  0.49%
שדרגו את המנוי 52,644 50,467 -2,177  -4.14%
שדרגו את המנוי 9,885,990 9,805,640 -80,355  -0.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 89,855

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -82,532

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מנורה 13,956,700 13,988,300 31,639  0.23%
אקסלנס 1,308,460 1,324,300 15,842  1.21%
הירשמו לצפייה 227,887 215,215 -12,672  -5.56%
הירשמו לצפייה 4,551,940 4,463,720 -88,220  -1.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 47,481

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -100,892

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 89,855
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -82,532
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 47,481
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -100,892
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,198,136 7.70%
ילין לפידות 9,805,640 4.97%
אנליסט 4,330,200 2.19%
הירשמו לצפייה 269,479 0.14%
הירשמו לצפייה 248,872 0.13%
הירשמו לצפייה 111,380 0.06%
שדרגו את המנוי 76,347 0.04%
שדרגו את המנוי 66,765 0.03%
שדרגו את המנוי 65,000 0.03%
שדרגו את המנוי 61,270 0.03%
שדרגו את המנוי 50,467 0.03%
שדרגו את המנוי 36,685 0.02%
שדרגו את המנוי 28,722 0.01%
שדרגו את המנוי 27,309 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,671,979 12.50%
מנורה 13,988,300 7.09%
הפניקס 4,463,720 2.26%
הירשמו לצפייה 2,958,400 1.50%
הירשמו לצפייה 1,324,300 0.67%
הירשמו לצפייה 866,025 0.44%
שדרגו את המנוי 632,405 0.32%
שדרגו את המנוי 215,215 0.11%
שדרגו את המנוי 201,415 0.10%
שדרגו את המנוי 22,199 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית