תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אאורה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
פסטרנק שהם 375,835 722,753 346,918  92.31%
אקסלנס 45,000 100,706 55,706  123.79%
הירשמו לצפייה 4,561,390 4,582,500 21,117  0.46%
הירשמו לצפייה 215,707 229,915 14,208  6.59%
הירשמו לצפייה 88,309 101,309 13,000  14.72%
שדרגו את המנוי 6,092 16,114 10,022  164.51%
שדרגו את המנוי 24,174 31,514 7,340  30.36%
שדרגו את המנוי 402,339 407,339 5,000  1.24%
שדרגו את המנוי 18,573 19,852 1,279  6.89%
שדרגו את המנוי 104,619 102,367 -2,252  -2.15%
שדרגו את המנוי 47,169 42,529 -4,640  -9.84%
שדרגו את המנוי 147,300 110,000 -37,300  -25.32%
שדרגו את המנוי 91,043 53,485 -37,558  -41.25%
שדרגו את המנוי 1,174,960 1,081,070 -93,887  -7.99%
שדרגו את המנוי 144,959 11,839 -133,120  -91.83%
שדרגו את המנוי 7,789,360 7,651,920 -137,434  -1.76%
שדרגו את המנוי 678,722 499,062 -179,660  -26.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 474,590

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -625,851

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,254,830 4,504,930 3,250,110  259.01%
הפניקס 7,692,580 8,212,240 519,658  6.76%
הירשמו לצפייה 1,102,560 1,119,580 17,017  1.54%
הירשמו לצפייה 42,389 58,827 16,438  38.78%
הירשמו לצפייה 362,177 361,467 -710  -0.20%
שדרגו את המנוי 25,246,100 25,243,800 -2,300  -0.01%
שדרגו את המנוי 2,187,240 2,177,760 -9,471  -0.43%
שדרגו את המנוי 686,760 632,405 -54,355  -7.91%
שדרגו את המנוי 866,773 789,042 -77,731  -8.97%
שדרגו את המנוי 393,047 140,437 -252,610  -64.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,803,223

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -397,177

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 474,590
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -625,851
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,803,223
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -397,177
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,844,071 7.56%
ילין לפידות 7,651,920 3.65%
אנליסט 4,582,500 2.19%
הירשמו לצפייה 1,081,070 0.52%
הירשמו לצפייה 722,753 0.35%
הירשמו לצפייה 499,062 0.24%
שדרגו את המנוי 407,339 0.19%
שדרגו את המנוי 229,915 0.11%
שדרגו את המנוי 110,000 0.05%
שדרגו את המנוי 102,367 0.05%
שדרגו את המנוי 101,309 0.05%
שדרגו את המנוי 100,706 0.05%
שדרגו את המנוי 58,000 0.03%
שדרגו את המנוי 53,485 0.03%
שדרגו את המנוי 42,529 0.02%
שדרגו את המנוי 31,514 0.02%
שדרגו את המנוי 19,852 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,797 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,397,154 23.10%
מנורה 25,243,800 12.05%
הפניקס 8,212,240 3.92%
הירשמו לצפייה 4,504,930 2.15%
הירשמו לצפייה 2,177,760 1.04%
הירשמו לצפייה 1,273,700 0.61%
שדרגו את המנוי 1,119,580 0.53%
שדרגו את המנוי 789,042 0.38%
שדרגו את המנוי 764,867 0.37%
שדרגו את המנוי 632,405 0.30%
שדרגו את המנוי 446,639 0.21%
שדרגו את המנוי 361,467 0.17%
שדרגו את המנוי 357,111 0.17%
שדרגו את המנוי 334,825 0.16%
שדרגו את המנוי 321,157 0.15%
שדרגו את המנוי 248,892 0.12%
שדרגו את המנוי 204,319 0.10%
שדרגו את המנוי 203,315 0.10%
שדרגו את המנוי 195,997 0.09%
שדרגו את המנוי 148,433 0.07%
שדרגו את המנוי 140,437 0.07%
שדרגו את המנוי 128,887 0.06%
שדרגו את המנוי 105,118 0.05%
שדרגו את המנוי 99,427 0.05%
שדרגו את המנוי 78,954 0.04%
שדרגו את המנוי 63,854 0.03%
שדרגו את המנוי 58,827 0.03%
שדרגו את המנוי 57,413 0.03%
שדרגו את המנוי 52,203 0.02%
שדרגו את המנוי 42,714 0.02%
שדרגו את המנוי 28,841 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית