תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פנינסולה

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אפסילון 1,197,360 1,251,380 54,019  4.51%
אנליסט 799,483 832,821 33,338  4.17%
הירשמו לצפייה 165,210 167,731 2,521  1.53%
הירשמו לצפייה 60,952 59,458 -1,494  -2.45%
הירשמו לצפייה 20,879 10,879 -10,000  -47.90%
שדרגו את המנוי 746,003 723,981 -22,022  -2.95%
שדרגו את המנוי 543,377 509,593 -33,784  -6.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 89,878

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -67,300

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 89,878
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -67,300
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,401,986 4.45%
כוון 2,480,000 1.72%
אפסילון 1,251,380 0.87%
הירשמו לצפייה 832,821 0.58%
הירשמו לצפייה 723,981 0.50%
הירשמו לצפייה 509,593 0.35%
שדרגו את המנוי 247,873 0.17%
שדרגו את המנוי 167,731 0.12%
שדרגו את המנוי 59,458 0.04%
שדרגו את המנוי 52,962 0.04%
שדרגו את המנוי 37,039 0.03%
שדרגו את המנוי 28,269 0.02%
שדרגו את המנוי 10,879 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,573,747 8.74%
מגדל 12,445,700 8.65%
כור תדיראן 113,441 0.08%
הירשמו לצפייה 14,606 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פנינסולה בניהולו של מיכה אבני פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הנקי בנטרול ההוצאה החד פעמית בגין הרישום למסחר הסתכם ב-6.7 מיליון שקל, עלייה של 64.6% לעומת 2013. ההוצאות בגין חובות מסופקים בשנת 2014 הסתכמו בכ-0.63% מתיק האשראי לעומת כ-1.26% בשנת 2013. תיק האשראי ללקוחות גדל אשתקד ב-52.5% ועמד נכון לסוף דצמבר 2014 על 290.8 מיליון שקל. #אשראי #מיכה_אבני #דוחות_כספים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית