תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פנינסולה

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אפסילון 993,846 1,423,200 429,351  43.20%
כוון 2,440,000 2,465,000 25,000  1.02%
הירשמו לצפייה 50,771 60,638 9,867  19.43%
הירשמו לצפייה 22,329 20,879 -1,450  -6.49%
הירשמו לצפייה 734,543 731,543 -3,000  -0.41%
שדרגו את המנוי 369,864 289,864 -80,000  -21.63%
שדרגו את המנוי 276,136 166,229 -109,907  -39.80%
שדרגו את המנוי 1,021,020 876,514 -144,508  -14.15%
שדרגו את המנוי 992,750 727,133 -265,617  -26.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 464,218

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -604,482

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 464,218
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -604,482
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,906,655 4.80%
כוון 2,465,000 1.71%
אפסילון 1,423,200 0.99%
הירשמו לצפייה 876,514 0.61%
הירשמו לצפייה 731,543 0.51%
הירשמו לצפייה 727,133 0.51%
שדרגו את המנוי 289,864 0.20%
שדרגו את המנוי 166,229 0.12%
שדרגו את המנוי 60,638 0.04%
שדרגו את המנוי 52,962 0.04%
שדרגו את המנוי 41,490 0.03%
שדרגו את המנוי 28,269 0.02%
שדרגו את המנוי 22,934 0.02%
שדרגו את המנוי 20,879 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,573,747 8.74%
מגדל 12,445,700 8.65%
כור תדיראן 113,441 0.08%
הירשמו לצפייה 14,606 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פנינסולה בניהולו של מיכה אבני פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הנקי בנטרול ההוצאה החד פעמית בגין הרישום למסחר הסתכם ב-6.7 מיליון שקל, עלייה של 64.6% לעומת 2013. ההוצאות בגין חובות מסופקים בשנת 2014 הסתכמו בכ-0.63% מתיק האשראי לעומת כ-1.26% בשנת 2013. תיק האשראי ללקוחות גדל אשתקד ב-52.5% ועמד נכון לסוף דצמבר 2014 על 290.8 מיליון שקל. #אשראי #מיכה_אבני #דוחות_כספים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית