תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פנינסולה

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אנליסט 1,101,840 1,368,050 266,208  24.16%
מגדל 151,972 234,279 82,307  54.16%
הירשמו לצפייה 58,578 58,339 -239  -0.41%
הירשמו לצפייה 37,039 28,217 -8,822  -23.82%
הירשמו לצפייה 1,056,290 1,046,540 -9,748  -0.92%
שדרגו את המנוי 246,054 226,891 -19,163  -7.79%
שדרגו את המנוי 567,955 492,058 -75,897  -13.36%
שדרגו את המנוי 402,897 263,194 -139,703  -34.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 348,515

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -253,572

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
ילין לפידות 14,606 3,640 -10,966  -75.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,966

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 348,515
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -253,572
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,966
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,289,678 4.37%
כוון 2,480,000 1.72%
אנליסט 1,368,050 0.95%
הירשמו לצפייה 1,046,540 0.73%
הירשמו לצפייה 492,058 0.34%
הירשמו לצפייה 263,194 0.18%
שדרגו את המנוי 234,279 0.16%
שדרגו את המנוי 226,891 0.16%
שדרגו את המנוי 58,339 0.04%
שדרגו את המנוי 52,962 0.04%
שדרגו את המנוי 28,269 0.02%
שדרגו את המנוי 28,217 0.02%
שדרגו את המנוי 10,879 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,562,781 8.73%
מגדל 12,445,700 8.65%
כור תדיראן 113,441 0.08%
הירשמו לצפייה 3,640 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פנינסולה בניהולו של מיכה אבני פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הנקי בנטרול ההוצאה החד פעמית בגין הרישום למסחר הסתכם ב-6.7 מיליון שקל, עלייה של 64.6% לעומת 2013. ההוצאות בגין חובות מסופקים בשנת 2014 הסתכמו בכ-0.63% מתיק האשראי לעומת כ-1.26% בשנת 2013. תיק האשראי ללקוחות גדל אשתקד ב-52.5% ועמד נכון לסוף דצמבר 2014 על 290.8 מיליון שקל. #אשראי #מיכה_אבני #דוחות_כספים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית