תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פנינסולה

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
קוואנטום שוקי הון 28,217 30,597 2,380  8.43%
פסגות 54,566 56,708 2,142  3.93%
הירשמו לצפייה 1,021,420 1,020,900 -524  -0.05%
הירשמו לצפייה 4,421 2,221 -2,200  -49.76%
הירשמו לצפייה 2,495,000 2,490,700 -4,301  -0.17%
שדרגו את המנוי 45,676 36,538 -9,138  -20.01%
שדרגו את המנוי 392,729 371,448 -21,281  -5.42%
שדרגו את המנוי 219,573 196,923 -22,650  -10.32%
שדרגו את המנוי 29,358 1,067 -28,291  -96.37%
שדרגו את המנוי 1,304,430 1,207,360 -97,063  -7.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,522

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -185,448

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 12,445,700 12,376,300 -69,394  -0.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -69,394

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,522
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -185,448
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -69,394
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,680,501 3.95%
כוון 2,490,700 1.73%
אנליסט 1,207,360 0.84%
הירשמו לצפייה 1,020,900 0.71%
הירשמו לצפייה 371,448 0.26%
הירשמו לצפייה 226,891 0.16%
שדרגו את המנוי 196,923 0.14%
שדרגו את המנוי 56,708 0.04%
שדרגו את המנוי 36,538 0.03%
שדרגו את המנוי 30,597 0.02%
שדרגו את המנוי 28,269 0.02%
שדרגו את המנוי 10,879 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,067 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,489,741 8.68%
מגדל 12,376,300 8.60%
כור תדיראן 113,441 0.08%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פנינסולה בניהולו של מיכה אבני פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הנקי בנטרול ההוצאה החד פעמית בגין הרישום למסחר הסתכם ב-6.7 מיליון שקל, עלייה של 64.6% לעומת 2013. ההוצאות בגין חובות מסופקים בשנת 2014 הסתכמו בכ-0.63% מתיק האשראי לעומת כ-1.26% בשנת 2013. תיק האשראי ללקוחות גדל אשתקד ב-52.5% ועמד נכון לסוף דצמבר 2014 על 290.8 מיליון שקל. #אשראי #מיכה_אבני #דוחות_כספים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית