פנינסולה - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פנינסולה

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אפסילון 928,914 1,015,680 86,764  9.34%
כוון 2,330,000 2,380,000 50,000  2.15%
הירשמו לצפייה 1,048,730 1,098,730 50,000  4.77%
הירשמו לצפייה 349,939 341,664 -8,275  -2.36%
הירשמו לצפייה 108,208 78,486 -29,722  -27.47%
שדרגו את המנוי 407,335 369,864 -37,471  -9.20%
שדרגו את המנוי 1,113,400 1,021,020 -92,382  -8.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 186,764

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -167,850

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 14,000 14,606 606  4.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 606

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 186,764
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -167,850
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 606
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,189,737 5.00%
כוון 2,380,000 1.66%
אנליסט 1,098,730 0.76%
הירשמו לצפייה 1,021,020 0.71%
הירשמו לצפייה 1,015,680 0.71%
הירשמו לצפייה 734,543 0.51%
שדרגו את המנוי 369,864 0.26%
שדרגו את המנוי 341,664 0.24%
שדרגו את המנוי 78,486 0.05%
שדרגו את המנוי 52,962 0.04%
שדרגו את המנוי 36,190 0.03%
שדרגו את המנוי 28,269 0.02%
שדרגו את המנוי 22,329 0.02%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,573,747 8.74%
מגדל 12,445,700 8.65%
כור תדיראן 113,441 0.08%
הירשמו לצפייה 14,606 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פנינסולה בניהולו של מיכה אבני פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הנקי בנטרול ההוצאה החד פעמית בגין הרישום למסחר הסתכם ב-6.7 מיליון שקל, עלייה של 64.6% לעומת 2013. ההוצאות בגין חובות מסופקים בשנת 2014 הסתכמו בכ-0.63% מתיק האשראי לעומת כ-1.26% בשנת 2013. תיק האשראי ללקוחות גדל אשתקד ב-52.5% ועמד נכון לסוף דצמבר 2014 על 290.8 מיליון שקל. #אשראי #מיכה_אבני #דוחות_כספים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית