תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פנינסולה

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
מגדל 198,517 417,196 218,679  110.16%
כוון 2,490,700 2,510,700 20,000  0.80%
הירשמו לצפייה 34,003 36,803 2,800  8.23%
הירשמו לצפייה 57,158 54,792 -2,366  -4.14%
הירשמו לצפייה 366,775 363,584 -3,191  -0.87%
שדרגו את המנוי 1,041,530 913,420 -128,110  -12.30%
שדרגו את המנוי 1,206,930 1,072,430 -134,505  -11.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 241,479

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -268,172

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 12,445,700 12,376,300 -69,394  -0.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -69,394

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 241,479
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -268,172
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -69,394
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,704,809 3.97%
כוון 2,510,700 1.75%
אנליסט 1,072,430 0.75%
הירשמו לצפייה 913,420 0.64%
הירשמו לצפייה 417,196 0.29%
הירשמו לצפייה 363,584 0.25%
שדרגו את המנוי 226,891 0.16%
שדרגו את המנוי 54,792 0.04%
שדרגו את המנוי 36,803 0.03%
שדרגו את המנוי 36,538 0.03%
שדרגו את המנוי 28,269 0.02%
שדרגו את המנוי 27,183 0.02%
שדרגו את המנוי 10,879 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,067 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,489,741 8.68%
מגדל 12,376,300 8.60%
כור תדיראן 113,441 0.08%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  פנינסולה בניהולו של מיכה אבני פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הנקי בנטרול ההוצאה החד פעמית בגין הרישום למסחר הסתכם ב-6.7 מיליון שקל, עלייה של 64.6% לעומת 2013. ההוצאות בגין חובות מסופקים בשנת 2014 הסתכמו בכ-0.63% מתיק האשראי לעומת כ-1.26% בשנת 2013. תיק האשראי ללקוחות גדל אשתקד ב-52.5% ועמד נכון לסוף דצמבר 2014 על 290.8 מיליון שקל. #אשראי #מיכה_אבני #דוחות_כספים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית