תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פנינסולה

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אפסילון 91,880 230,389 138,509  150.75%
מיטב דש 667,080 742,929 75,849  11.37%
הירשמו לצפייה 1,156,620 1,187,210 30,589  2.64%
הירשמו לצפייה 100,000 130,000 30,000  30.00%
הירשמו לצפייה 140,000 163,963 23,963  17.12%
שדרגו את המנוי 209,017 230,017 21,000  10.05%
שדרגו את המנוי 724,939 738,124 13,185  1.82%
שדרגו את המנוי 11,702 10,073 -1,629  -13.92%
שדרגו את המנוי 102,710 93,807 -8,903  -8.67%
שדרגו את המנוי 945,000 919,000 -26,000  -2.75%
שדרגו את המנוי 478,957 415,701 -63,256  -13.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 333,095

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -99,788

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 2,539,980 2,667,740 127,756  5.03%
אנליסט 413,581 476,581 63,000  15.23%
הירשמו לצפייה 7,301,610 7,360,910 59,299  0.81%
הירשמו לצפייה 2,845,940 2,845,940 1
הירשמו לצפייה 226,000 159,348 -66,652  -29.49%
שדרגו את המנוי 308,000 150,000 -158,000  -51.30%
שדרגו את המנוי 22,751,600 22,538,800 -212,824  -0.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 250,056

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -437,476

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 333,095
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -99,788
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 250,056
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -437,476
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,776,515 4.02%
פסטרנק שהם 1,187,210 0.83%
כוון 919,000 0.64%
הירשמו לצפייה 742,929 0.52%
הירשמו לצפייה 738,124 0.51%
הירשמו לצפייה 600,124 0.42%
שדרגו את המנוי 415,701 0.29%
שדרגו את המנוי 230,389 0.16%
שדרגו את המנוי 230,017 0.16%
שדרגו את המנוי 163,963 0.11%
שדרגו את המנוי 130,000 0.09%
שדרגו את המנוי 120,465 0.08%
שדרגו את המנוי 93,807 0.07%
שדרגו את המנוי 84,438 0.06%
שדרגו את המנוי 54,000 0.04%
שדרגו את המנוי 45,745 0.03%
שדרגו את המנוי 10,529 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,161,868 28.62%
מגדל 22,538,800 15.67%
הפניקס 7,360,910 5.12%
הירשמו לצפייה 2,845,940 1.98%
הירשמו לצפייה 2,667,740 1.85%
הירשמו לצפייה 2,552,000 1.77%
שדרגו את המנוי 619,000 0.43%
שדרגו את המנוי 476,581 0.33%
שדרגו את המנוי 474,000 0.33%
שדרגו את המנוי 227,000 0.16%
שדרגו את המנוי 194,000 0.13%
שדרגו את המנוי 159,348 0.11%
שדרגו את המנוי 154,000 0.11%
שדרגו את המנוי 150,000 0.10%
שדרגו את המנוי 143,000 0.10%
שדרגו את המנוי 110,000 0.08%
שדרגו את המנוי 88,000 0.06%
שדרגו את המנוי 82,549 0.06%
שדרגו את המנוי 77,000 0.05%
שדרגו את המנוי 61,000 0.04%
שדרגו את המנוי 47,000 0.03%
שדרגו את המנוי 32,000 0.02%
שדרגו את המנוי 30,000 0.02%
שדרגו את המנוי 26,000 0.02%
שדרגו את המנוי 25,000 0.02%
שדרגו את המנוי 21,000 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  פנינסולה בניהולו של מיכה אבני פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הנקי בנטרול ההוצאה החד פעמית בגין הרישום למסחר הסתכם ב-6.7 מיליון שקל, עלייה של 64.6% לעומת 2013. ההוצאות בגין חובות מסופקים בשנת 2014 הסתכמו בכ-0.63% מתיק האשראי לעומת כ-1.26% בשנת 2013. תיק האשראי ללקוחות גדל אשתקד ב-52.5% ועמד נכון לסוף דצמבר 2014 על 290.8 מיליון שקל. #אשראי #מיכה_אבני #דוחות_כספים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית