תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פנינסולה

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
כוון 2,150,000 2,239,790 89,789  4.18%
אפסילון 921,669 928,914 7,245  0.79%
הירשמו לצפייה 78,506 84,851 6,345  8.08%
הירשמו לצפייה 1,111,300 1,113,400 2,100  0.19%
הירשמו לצפייה 424,716 417,492 -7,224  -1.70%
שדרגו את המנוי 43,481 36,190 -7,291  -16.77%
שדרגו את המנוי 125,454 107,942 -17,512  -13.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 105,479

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,027

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מגדל 17,375,700 12,445,700 -4,930,000  -28.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,930,000

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 105,479
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,027
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,930,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,194,958 5.00%
כוון 2,239,790 1.56%
איילון 1,113,400 0.77%
הירשמו לצפייה 949,210 0.66%
הירשמו לצפייה 928,914 0.65%
הירשמו לצפייה 834,543 0.58%
שדרגו את המנוי 417,492 0.29%
שדרגו את המנוי 407,335 0.28%
שדרגו את המנוי 107,942 0.08%
שדרגו את המנוי 84,851 0.06%
שדרגו את המנוי 52,962 0.04%
שדרגו את המנוי 36,190 0.03%
שדרגו את המנוי 22,329 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,459,700 8.66%
מגדל 12,445,700 8.65%
ילין לפידות 14,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פנינסולה בניהולו של מיכה אבני פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הנקי בנטרול ההוצאה החד פעמית בגין הרישום למסחר הסתכם ב-6.7 מיליון שקל, עלייה של 64.6% לעומת 2013. ההוצאות בגין חובות מסופקים בשנת 2014 הסתכמו בכ-0.63% מתיק האשראי לעומת כ-1.26% בשנת 2013. תיק האשראי ללקוחות גדל אשתקד ב-52.5% ועמד נכון לסוף דצמבר 2014 על 290.8 מיליון שקל. #אשראי #מיכה_אבני #דוחות_כספים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית