תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
מיטב דש 120,849,000 257,086,000 136,237,000  112.73%
מגדל 107,151,000 148,951,000 41,799,800  39.01%
הירשמו לצפייה 55,780,000 74,678,500 18,898,500  33.88%
הירשמו לצפייה 71,862,900 77,099,000 5,236,070  7.29%
הירשמו לצפייה 14,441,100 17,184,800 2,743,690  19.00%
שדרגו את המנוי 86,784 72,023 -14,761  -17.01%
שדרגו את המנוי 1,733,870 1,611,730 -122,137  -7.04%
שדרגו את המנוי 2,804,580 2,535,480 -269,102  -9.60%
שדרגו את המנוי 1,606,000 1,146,000 -460,002  -28.64%
שדרגו את המנוי 1,088,420 440,000 -648,422  -59.57%
שדרגו את המנוי 26,217,300 25,233,100 -984,184  -3.75%
שדרגו את המנוי 163,141,000 155,242,000 -7,898,430  -4.84%
שדרגו את המנוי 9,500,000 1,150,000 -8,350,000  -87.89%
שדרגו את המנוי 86,119,600 64,925,100 -21,194,500  -24.61%
שדרגו את המנוי 43,124,800 737,793 -42,387,000  -98.29%
שדרגו את המנוי 183,989,000 29,113,100 -154,876,000  -84.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 204,915,060

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -237,204,538

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מנורה 51,666,300 63,152,200 11,485,900  22.23%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 1,447,940 1,762,650 314,717  21.74%
הירשמו לצפייה 2,695,900 2,747,950 52,048  1.93%
הירשמו לצפייה 280,000 300,000 20,000  7.14%
הירשמו לצפייה 3,689,020 3,688,190 -831  -0.02%
שדרגו את המנוי 161,055,000 161,041,000 -14,000  -0.01%
שדרגו את המנוי 5,171,000 4,321,940 -849,054  -16.42%
שדרגו את המנוי 19,754,700 16,568,500 -3,186,180  -16.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,872,665

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,050,065

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 204,915,060
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -237,204,538
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,872,665
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,050,065
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 860,207,146 41.71%
מיטב דש 257,086,000 12.46%
הראל 155,242,000 7.53%
הירשמו לצפייה 148,951,000 7.22%
הירשמו לצפייה 77,099,000 3.74%
הירשמו לצפייה 74,678,500 3.62%
שדרגו את המנוי 64,925,100 3.15%
שדרגו את המנוי 29,113,100 1.41%
שדרגו את המנוי 25,233,100 1.22%
שדרגו את המנוי 17,184,800 0.83%
שדרגו את המנוי 2,801,520 0.14%
שדרגו את המנוי 2,535,480 0.12%
שדרגו את המנוי 1,611,730 0.08%
שדרגו את המנוי 1,150,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,146,000 0.06%
שדרגו את המנוי 737,793 0.04%
שדרגו את המנוי 440,000 0.02%
שדרגו את המנוי 200,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,023 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 314,644,633 15.26%
כלל 161,041,000 7.81%
מנורה 63,152,200 3.06%
הירשמו לצפייה 48,760,600 2.36%
הירשמו לצפייה 16,568,500 0.80%
הירשמו לצפייה 6,210,000 0.30%
שדרגו את המנוי 5,000,000 0.24%
שדרגו את המנוי 4,321,940 0.21%
שדרגו את המנוי 3,688,190 0.18%
שדרגו את המנוי 2,747,950 0.13%
שדרגו את המנוי 1,762,650 0.09%
שדרגו את המנוי 654,103 0.03%
שדרגו את המנוי 300,000 0.01%
שדרגו את המנוי 282,500 0.01%
שדרגו את המנוי 140,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שם חברה: מזרחי טפחות הנפקות
מספר נייר ערך: 231
ענף: בנקים
תת ענף: בנקים
תחום פעילות: הנפקת אגרות חוב והפקדת תמורתן במזרחי טפחות
משקיע/ה
חברה ציבורית