תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 25,710,100 27,778,200 2,068,060  8.04%
פסגות 12,996,600 14,029,700 1,033,120  7.95%
הירשמו לצפייה 6,374,950 7,158,950 784,000  12.30%
הירשמו לצפייה 3,267,460 3,512,370 244,916  7.50%
הירשמו לצפייה 939,993 1,136,220 196,222  20.88%
שדרגו את המנוי 32,693,600 32,851,600 158,016  0.48%
שדרגו את המנוי 708,699 772,619 63,920  9.02%
שדרגו את המנוי 423,054 466,162 43,108  10.19%
שדרגו את המנוי 3,400 16,145 12,745  374.85%
שדרגו את המנוי 506,392 514,892 8,500  1.68%
שדרגו את המנוי 111,876 116,876 5,000  4.47%
שדרגו את המנוי 6,412,130 6,415,630 3,500  0.05%
שדרגו את המנוי 11,049,100 11,051,100 2,000  0.02%
שדרגו את המנוי 184,900 184,000 -900  -0.49%
שדרגו את המנוי 4,003,000 3,996,000 -7,000  -0.17%
שדרגו את המנוי 458,600 449,308 -9,292  -2.03%
שדרגו את המנוי 54,000 36,000 -18,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 93,722 72,535 -21,187  -22.61%
שדרגו את המנוי 162,000 126,556 -35,444  -21.88%
שדרגו את המנוי 234,713 185,693 -49,020  -20.89%
שדרגו את המנוי 1,692,880 1,640,040 -52,837  -3.12%
שדרגו את המנוי 1,495,810 1,421,240 -74,566  -4.99%
שדרגו את המנוי 740,500 608,700 -131,800  -17.80%
שדרגו את המנוי 600,402 402,534 -197,868  -32.96%
שדרגו את המנוי 8,278,940 8,069,600 -209,339  -2.53%
שדרגו את המנוי 2,143,640 1,929,760 -213,890  -9.98%
שדרגו את המנוי 2,717,450 2,379,390 -338,067  -12.44%
שדרגו את המנוי 2,420,030 1,914,990 -505,041  -20.87%
שדרגו את המנוי 12,210,100 11,642,700 -567,462  -4.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,623,107

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,431,713

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 15,549,200 41,312,500 25,763,300  165.69%
מיטב דש 13,422,400 22,839,000 9,416,630  70.16%
הירשמו לצפייה 42,919,300 49,563,000 6,643,670  15.48%
הירשמו לצפייה 4,147,370 9,072,780 4,925,410  118.76%
הירשמו לצפייה 1,725,190 5,979,430 4,254,240  246.60%
שדרגו את המנוי 37,356,400 39,365,200 2,008,760  5.38%
שדרגו את המנוי 12,336,900 12,780,100 443,250  3.59%
שדרגו את המנוי 67,176,900 67,599,800 422,944  0.63%
שדרגו את המנוי 3,627,110 4,038,400 411,287  11.34%
שדרגו את המנוי 6,206,510 6,601,810 395,302  6.37%
שדרגו את המנוי 2,801,510 3,177,360 375,847  13.42%
שדרגו את המנוי 791,130 1,041,130 250,000  31.60%
שדרגו את המנוי 2,900,090 3,055,030 154,937  5.34%
שדרגו את המנוי 4,518,400 4,663,800 145,397  3.22%
שדרגו את המנוי 666,873 766,873 100,000  15.00%
שדרגו את המנוי 1,677,250 1,748,090 70,847  4.22%
שדרגו את המנוי 1,770,020 1,825,010 54,989  3.11%
שדרגו את המנוי 5,415,710 5,468,260 52,548  0.97%
שדרגו את המנוי 4,194,700 4,243,270 48,566  1.16%
שדרגו את המנוי 748,250 786,443 38,193  5.10%
שדרגו את המנוי 124,819,000 124,857,000 38,080  0.03%
שדרגו את המנוי 473,062 504,888 31,826  6.73%
שדרגו את המנוי 1,996,600 1,998,230 1,630  0.08%
שדרגו את המנוי 407,404 408,610 1,206  0.30%
שדרגו את המנוי 131,173,000 131,171,000 -1,832
שדרגו את המנוי 465,974 461,224 -4,750  -1.02%
שדרגו את המנוי 3,721,740 3,692,960 -28,788  -0.77%
שדרגו את המנוי 19,749,600 19,611,500 -138,152  -0.70%
שדרגו את המנוי 1,712,280 1,571,910 -140,377  -8.20%
שדרגו את המנוי 1,080,840 820,028 -260,817  -24.13%
שדרגו את המנוי 1,129,070 746,073 -383,000  -33.92%
שדרגו את המנוי 94,275,200 93,785,600 -489,616  -0.52%
שדרגו את המנוי 4,219,340 3,483,860 -735,488  -17.43%
שדרגו את המנוי 125,061,000 124,172,000 -889,408  -0.71%
שדרגו את המנוי 4,853,230 1,868,390 -2,984,840  -61.50%
שדרגו את המנוי 49,749,700 37,082,100 -12,667,600  -25.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 56,048,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,724,668

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,623,107
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,431,713
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 56,048,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,724,668
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 142,750,331 5.16%
ילין לפידות 32,851,600 1.19%
אלטשולר - שחם 27,778,200 1.00%
הירשמו לצפייה 14,029,700 0.51%
הירשמו לצפייה 11,642,700 0.42%
הירשמו לצפייה 11,051,100 0.40%
שדרגו את המנוי 8,069,600 0.29%
שדרגו את המנוי 7,158,950 0.26%
שדרגו את המנוי 6,415,630 0.23%
שדרגו את המנוי 3,996,000 0.14%
שדרגו את המנוי 3,512,370 0.13%
שדרגו את המנוי 2,379,390 0.09%
שדרגו את המנוי 1,929,760 0.07%
שדרגו את המנוי 1,914,990 0.07%
שדרגו את המנוי 1,640,040 0.06%
שדרגו את המנוי 1,421,240 0.05%
שדרגו את המנוי 1,136,220 0.04%
שדרגו את המנוי 772,619 0.03%
שדרגו את המנוי 750,289 0.03%
שדרגו את המנוי 608,700 0.02%
שדרגו את המנוי 514,892 0.02%
שדרגו את המנוי 466,162 0.02%
שדרגו את המנוי 449,308 0.02%
שדרגו את המנוי 402,534 0.01%
שדרגו את המנוי 346,437 0.01%
שדרגו את המנוי 185,693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 184,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 176,386 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126,556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 116,876 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,535 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 847,029,576 30.63%
מנורה 131,171,000 4.74%
מגדל 124,857,000 4.51%
הירשמו לצפייה 124,172,000 4.49%
הירשמו לצפייה 93,785,600 3.39%
הירשמו לצפייה 67,599,800 2.44%
שדרגו את המנוי 49,563,000 1.79%
שדרגו את המנוי 41,312,500 1.49%
שדרגו את המנוי 39,365,200 1.42%
שדרגו את המנוי 37,082,100 1.34%
שדרגו את המנוי 22,839,000 0.83%
שדרגו את המנוי 19,611,500 0.71%
שדרגו את המנוי 12,780,100 0.46%
שדרגו את המנוי 9,072,780 0.33%
שדרגו את המנוי 6,601,810 0.24%
שדרגו את המנוי 5,979,430 0.22%
שדרגו את המנוי 5,468,260 0.20%
שדרגו את המנוי 4,663,800 0.17%
שדרגו את המנוי 4,243,270 0.15%
שדרגו את המנוי 4,038,400 0.15%
שדרגו את המנוי 3,692,960 0.13%
שדרגו את המנוי 3,483,860 0.13%
שדרגו את המנוי 3,313,130 0.12%
שדרגו את המנוי 3,177,360 0.11%
שדרגו את המנוי 3,055,030 0.11%
שדרגו את המנוי 2,001,380 0.07%
שדרגו את המנוי 1,998,230 0.07%
שדרגו את המנוי 1,902,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,868,390 0.07%
שדרגו את המנוי 1,825,010 0.07%
שדרגו את המנוי 1,779,230 0.06%
שדרגו את המנוי 1,748,090 0.06%
שדרגו את המנוי 1,571,910 0.06%
שדרגו את המנוי 1,570,700 0.06%
שדרגו את המנוי 1,047,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,041,130 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 820,028 0.03%
שדרגו את המנוי 819,142 0.03%
שדרגו את המנוי 786,443 0.03%
שדרגו את המנוי 766,873 0.03%
שדרגו את המנוי 746,073 0.03%
שדרגו את המנוי 504,888 0.02%
שדרגו את המנוי 461,224 0.02%
שדרגו את המנוי 423,231 0.02%
שדרגו את המנוי 408,610 0.01%
שדרגו את המנוי 129,057 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני שנה 1
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית