תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
ילין לפידות 16,529,900 20,052,100 3,522,210  21.31%
אלטשולר - שחם -548,437 2,675,670 3,224,110  -587.87%
הירשמו לצפייה 2,264,100 3,772,910 1,508,810  66.64%
הירשמו לצפייה 5,403,210 6,171,710 768,500  14.22%
הירשמו לצפייה 4,930,600 5,596,260 665,660  13.50%
שדרגו את המנוי 267,403 904,325 636,922  238.19%
שדרגו את המנוי 196,633 772,641 576,008  292.94%
שדרגו את המנוי 7,000 342,352 335,352  4,790.74%
שדרגו את המנוי 184,225 516,325 332,100  180.27%
שדרגו את המנוי 37,000 288,163 251,163  678.82%
שדרגו את המנוי 5,417,830 5,619,460 201,630  3.72%
שדרגו את המנוי 1,533,850 1,673,260 139,415  9.09%
שדרגו את המנוי 1,504,760 1,634,400 129,636  8.62%
שדרגו את המנוי 109,313 155,556 46,243  42.30%
שדרגו את המנוי 591,993 627,421 35,428  5.98%
שדרגו את המנוי 744,921 769,206 24,285  3.26%
שדרגו את המנוי 25,000 32,000 7,000  28.00%
שדרגו את המנוי 13,700 19,000 5,300  38.69%
שדרגו את המנוי 353,529 199,951 -153,578  -43.44%
שדרגו את המנוי 1,828,420 1,661,480 -166,948  -9.13%
שדרגו את המנוי 5,714,700 5,450,700 -264,000  -4.62%
שדרגו את המנוי 3,146,710 2,850,110 -296,603  -9.43%
שדרגו את המנוי 15,777,900 15,463,600 -314,304  -1.99%
שדרגו את המנוי 582,800 160,000 -422,800  -72.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,409,772

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,618,233

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
כלל 44,655,400 63,431,600 18,776,200  42.05%
מיטב דש 36,321,400 44,987,400 8,666,040  23.86%
הירשמו לצפייה 3,981,570 11,504,100 7,522,570  188.93%
הירשמו לצפייה 116,841,000 119,244,000 2,403,160  2.06%
הירשמו לצפייה 1,293,300 1,902,940 609,639  47.14%
שדרגו את המנוי 1,016,610 1,448,200 431,585  42.45%
שדרגו את המנוי 746,073 1,129,070 383,000  51.34%
שדרגו את המנוי 40,246,000 40,546,400 300,448  0.75%
שדרגו את המנוי 1,065,520 1,239,000 173,478  16.28%
שדרגו את המנוי 516,511 582,907 66,396  12.85%
שדרגו את המנוי 4,036,320 4,048,580 12,262  0.30%
שדרגו את המנוי 3,652,210 3,653,750 1,539  0.04%
שדרגו את המנוי 1,250,380 1,251,420 1,040  0.08%
שדרגו את המנוי 1,173,770 1,173,770 4
שדרגו את המנוי 1,538,490 1,538,490 -2
שדרגו את המנוי 1,672,200 1,672,200 -4
שדרגו את המנוי 289,288 287,911 -1,377  -0.48%
שדרגו את המנוי 61,388 52,445 -8,943  -14.57%
שדרגו את המנוי 187,963 176,792 -11,171  -5.94%
שדרגו את המנוי 584,735 572,585 -12,150  -2.08%
שדרגו את המנוי 197,139 182,639 -14,500  -7.36%
שדרגו את המנוי 1,392,590 1,362,590 -29,998  -2.15%
שדרגו את המנוי 141,883 102,263 -39,620  -27.92%
שדרגו את המנוי 747,595 674,595 -73,000  -9.76%
שדרגו את המנוי 1,211,620 1,127,820 -83,796  -6.92%
שדרגו את המנוי 802,674 711,674 -91,000  -11.34%
שדרגו את המנוי 3,926,080 3,803,960 -122,117  -3.11%
שדרגו את המנוי 1,111,760 955,946 -155,814  -14.02%
שדרגו את המנוי 1,186,560 771,243 -415,317  -35.00%
שדרגו את המנוי 2,275,160 1,795,150 -480,006  -21.10%
שדרגו את המנוי 2,437,770 1,255,370 -1,182,400  -48.50%
שדרגו את המנוי 5,052,490 3,124,680 -1,927,820  -38.16%
שדרגו את המנוי 85,990,900 83,450,300 -2,540,610  -2.95%
שדרגו את המנוי 100,942,000 92,004,600 -8,937,420  -8.85%
שדרגו את המנוי 52,673,500 33,825,500 -18,848,000  -35.78%
שדרגו את המנוי 36,468,400 16,170,100 -20,298,300  -55.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,347,361

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -55,273,365

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,409,772
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,618,233
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 39,347,361
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -55,273,365
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 78,666,926 2.84%
ילין לפידות 20,052,100 0.73%
מיטב דש 15,463,600 0.56%
הירשמו לצפייה 6,171,710 0.22%
הירשמו לצפייה 5,619,460 0.20%
הירשמו לצפייה 5,596,260 0.20%
שדרגו את המנוי 5,450,700 0.20%
שדרגו את המנוי 3,772,910 0.14%
שדרגו את המנוי 2,850,110 0.10%
שדרגו את המנוי 2,675,670 0.10%
שדרגו את המנוי 1,673,260 0.06%
שדרגו את המנוי 1,661,480 0.06%
שדרגו את המנוי 1,634,400 0.06%
שדרגו את המנוי 904,325 0.03%
שדרגו את המנוי 772,641 0.03%
שדרגו את המנוי 769,206 0.03%
שדרגו את המנוי 627,421 0.02%
שדרגו את המנוי 623,970 0.02%
שדרגו את המנוי 516,325 0.02%
שדרגו את המנוי 342,352 0.01%
שדרגו את המנוי 288,163 0.01%
שדרגו את המנוי 199,951 < 0.01%
שדרגו את המנוי 199,332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 192,924 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 155,556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 554,401,151 20.05%
מגדל 119,244,000 4.31%
הראל 92,004,600 3.33%
הירשמו לצפייה 83,450,300 3.02%
הירשמו לצפייה 63,431,600 2.29%
הירשמו לצפייה 44,987,400 1.63%
שדרגו את המנוי 40,546,400 1.47%
שדרגו את המנוי 33,825,500 1.22%
שדרגו את המנוי 16,170,100 0.58%
שדרגו את המנוי 11,504,100 0.42%
שדרגו את המנוי 9,186,320 0.33%
שדרגו את המנוי 4,048,580 0.15%
שדרגו את המנוי 3,803,960 0.14%
שדרגו את המנוי 3,653,750 0.13%
שדרגו את המנוי 3,124,680 0.11%
שדרגו את המנוי 1,902,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,795,150 0.06%
שדרגו את המנוי 1,672,200 0.06%
שדרגו את המנוי 1,538,490 0.06%
שדרגו את המנוי 1,448,200 0.05%
שדרגו את המנוי 1,362,590 0.05%
שדרגו את המנוי 1,255,370 0.05%
שדרגו את המנוי 1,251,420 0.05%
שדרגו את המנוי 1,239,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,173,770 0.04%
שדרגו את המנוי 1,129,070 0.04%
שדרגו את המנוי 1,127,820 0.04%
שדרגו את המנוי 955,946 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 771,243 0.03%
שדרגו את המנוי 714,136 0.03%
שדרגו את המנוי 711,674 0.03%
שדרגו את המנוי 674,595 0.02%
שדרגו את המנוי 582,907 0.02%
שדרגו את המנוי 572,585 0.02%
שדרגו את המנוי 474,497 0.02%
שדרגו את המנוי 462,436 0.02%
שדרגו את המנוי 345,268 0.01%
שדרגו את המנוי 287,911 0.01%
שדרגו את המנוי 206,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 182,639 < 0.01%
שדרגו את המנוי 176,792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 102,263 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,445 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית