תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
הראל 3,039,160 3,848,530 809,373  26.63%
מיטב דש 11,401,900 11,933,900 532,036  4.67%
הירשמו לצפייה 677,918 847,330 169,412  24.99%
הירשמו לצפייה 4,337,340 4,422,360 85,025  1.96%
הירשמו לצפייה 480,110 544,312 64,202  13.37%
שדרגו את המנוי 193,666 235,990 42,324  21.85%
שדרגו את המנוי 155,191 168,596 13,405  8.64%
שדרגו את המנוי 1,745,060 1,747,720 2,655  0.15%
שדרגו את המנוי 5,782 6,302 520  8.99%
שדרגו את המנוי 11,838 7,977 -3,861  -32.62%
שדרגו את המנוי 54,949 48,265 -6,684  -12.16%
שדרגו את המנוי 111,400 99,500 -11,900  -10.68%
שדרגו את המנוי 55,000 43,000 -12,000  -21.82%
שדרגו את המנוי 36,143 17,368 -18,775  -51.95%
שדרגו את המנוי 667,800 641,800 -26,000  -3.89%
שדרגו את המנוי 277,332 228,918 -48,414  -17.46%
שדרגו את המנוי 1,766,600 1,604,270 -162,331  -9.19%
שדרגו את המנוי 1,648,480 1,472,280 -176,201  -10.69%
שדרגו את המנוי 293,745 53,546 -240,199  -81.77%
שדרגו את המנוי 1,342,640 1,064,640 -277,995  -20.71%
שדרגו את המנוי 1,005,620 486,374 -519,246  -51.63%
שדרגו את המנוי 5,753,880 4,936,850 -817,026  -14.20%
שדרגו את המנוי -21,003,500 -22,576,700 -1,573,190  7.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,718,952

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,893,822

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מנורה 72,129,700 85,990,900 13,861,200  19.22%
הראל 95,565,100 100,942,000 5,376,900  5.63%
הירשמו לצפייה 32,507,800 36,321,400 3,813,600  11.73%
הירשמו לצפייה 781,938 1,111,760 329,822  42.18%
הירשמו לצפייה 3,379,900 3,652,210 272,310  8.06%
שדרגו את המנוי 52,446,100 52,673,500 227,400  0.43%
שדרגו את המנוי 1,172,980 1,392,590 219,610  18.72%
שדרגו את המנוי 570,621 747,595 176,974  31.01%
שדרגו את המנוי 1,052,200 1,186,560 134,360  12.77%
שדרגו את המנוי 1,090,790 1,211,620 120,830  11.08%
שדרגו את המנוי 4,955,530 5,052,490 96,960  1.96%
שדרגו את המנוי 327,647 345,268 17,621  5.38%
שדרגו את המנוי 1,522,630 1,538,490 15,860  1.04%
שדרגו את המנוי 69,383 82,598 13,215  19.05%
שדרגו את המנוי 1,005,190 1,016,610 11,420  1.14%
שדרגו את המנוי 1,663,520 1,672,200 8,680  0.52%
שדרגו את המנוי 706,409 714,136 7,727  1.09%
שדרגו את המנוי 180,806 187,963 7,157  3.96%
שדרגו את המנוי 3,920,340 3,926,080 5,740  0.15%
שדרגו את המנוי 285,831 289,288 3,457  1.21%
שדרגו את המנוי 139,666 143,060 3,394  2.43%
שדרגו את המנוי 1,249,170 1,250,380 1,210  0.10%
שדרגו את המנוי 177,762 176,161 -1,601  -0.90%
שדרגו את המנוי 144,858 141,883 -2,975  -2.05%
שדרגו את המנוי 201,290 197,139 -4,151  -2.06%
שדרגו את המנוי 476,025 462,436 -13,589  -2.85%
שדרגו את המנוי 498,643 474,497 -24,146  -4.84%
שדרגו את המנוי 1,091,580 1,065,520 -26,060  -2.39%
שדרגו את המנוי 543,151 516,511 -26,640  -4.90%
שדרגו את המנוי 599,945 518,845 -81,100  -13.52%
שדרגו את המנוי 2,361,850 2,275,160 -86,690  -3.67%
שדרגו את המנוי 1,262,630 1,173,770 -88,860  -7.04%
שדרגו את המנוי 200,000 110,000 -90,000  -45.00%
שדרגו את המנוי 40,352,300 40,246,000 -106,300  -0.26%
שדרגו את המנוי 1,503,050 1,216,990 -286,060  -19.03%
שדרגו את המנוי 934,605 584,735 -349,870  -37.44%
שדרגו את המנוי 119,235,000 116,841,000 -2,394,000  -2.01%
שדרגו את המנוי 47,773,300 44,655,400 -3,117,900  -6.53%
שדרגו את המנוי 6,572,720 2,437,770 -4,134,950  -62.91%
שדרגו את המנוי 42,437,900 36,468,400 -5,969,500  -14.07%
שדרגו את המנוי 12,790,400 3,981,570 -8,808,830  -68.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,725,447

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,613,222

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,718,952
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,893,822
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,725,447
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -25,613,222
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,997,002 0.43%
מיטב דש 11,933,900 0.43%
מגדל 4,936,850 0.18%
הירשמו לצפייה 4,422,360 0.16%
הירשמו לצפייה 3,848,530 0.14%
הירשמו לצפייה 1,747,720 0.06%
שדרגו את המנוי 1,604,270 0.06%
שדרגו את המנוי 1,472,280 0.05%
שדרגו את המנוי 1,064,640 0.04%
שדרגו את המנוי 847,330 0.03%
שדרגו את המנוי 641,800 0.02%
שדרגו את המנוי 544,312 0.02%
שדרגו את המנוי 486,374 0.02%
שדרגו את המנוי 235,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 228,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 168,596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 99,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,265 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,368 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,302 < 0.01%
שדרגו את המנוי -22,576,700 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 563,813,347 20.39%
מגדל 116,841,000 4.22%
הראל 100,942,000 3.65%
הירשמו לצפייה 85,990,900 3.11%
הירשמו לצפייה 52,673,500 1.90%
הירשמו לצפייה 44,655,400 1.61%
שדרגו את המנוי 40,246,000 1.46%
שדרגו את המנוי 36,468,400 1.32%
שדרגו את המנוי 36,321,400 1.31%
שדרגו את המנוי 5,052,490 0.18%
שדרגו את המנוי 4,036,320 0.15%
שדרגו את המנוי 3,981,570 0.14%
שדרגו את המנוי 3,926,080 0.14%
שדרגו את המנוי 3,652,210 0.13%
שדרגו את המנוי 2,437,770 0.09%
שדרגו את המנוי 2,275,160 0.08%
שדרגו את המנוי 1,672,200 0.06%
שדרגו את המנוי 1,538,490 0.06%
שדרגו את המנוי 1,392,590 0.05%
שדרגו את המנוי 1,293,300 0.05%
שדרגו את המנוי 1,250,380 0.05%
שדרגו את המנוי 1,216,990 0.04%
שדרגו את המנוי 1,211,620 0.04%
שדרגו את המנוי 1,186,560 0.04%
שדרגו את המנוי 1,173,770 0.04%
שדרגו את המנוי 1,111,760 0.04%
שדרגו את המנוי 1,065,520 0.04%
שדרגו את המנוי 1,016,610 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 802,674 0.03%
שדרגו את המנוי 747,595 0.03%
שדרגו את המנוי 746,073 0.03%
שדרגו את המנוי 714,136 0.03%
שדרגו את המנוי 584,735 0.02%
שדרגו את המנוי 518,845 0.02%
שדרגו את המנוי 516,511 0.02%
שדרגו את המנוי 474,497 0.02%
שדרגו את המנוי 462,436 0.02%
שדרגו את המנוי 345,268 0.01%
שדרגו את המנוי 289,288 0.01%
שדרגו את המנוי 197,139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 187,963 < 0.01%
שדרגו את המנוי 176,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 141,883 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,388 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני 6 חודשים
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית