תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 7,114,040 7,443,650 329,612  4.63%
טופ אלפא 526,331 644,595 118,264  22.47%
הירשמו לצפייה 85,137 134,586 49,449  58.08%
הירשמו לצפייה 1,874,000 1,917,630 43,633  2.33%
הירשמו לצפייה 588,560 628,510 39,950  6.79%
שדרגו את המנוי 481,839 507,621 25,782  5.35%
שדרגו את המנוי 29,679 52,029 22,350  75.31%
שדרגו את המנוי 7,041,190 7,052,270 11,075  0.16%
שדרגו את המנוי 1,354,920 1,361,790 6,865  0.51%
שדרגו את המנוי 57,768 62,468 4,700  8.14%
שדרגו את המנוי 6,231 9,029 2,798  44.90%
שדרגו את המנוי 13,516 5,331 -8,185  -60.56%
שדרגו את המנוי 4,238,510 4,220,680 -17,834  -0.42%
שדרגו את המנוי 120,000 100,000 -20,000  -16.67%
שדרגו את המנוי 1,792,340 1,769,920 -22,414  -1.25%
שדרגו את המנוי 361,217 321,236 -39,981  -11.07%
שדרגו את המנוי 377,651 337,195 -40,456  -10.71%
שדרגו את המנוי 5,926,710 5,820,250 -106,459  -1.80%
שדרגו את המנוי 5,671,490 5,550,380 -121,112  -2.14%
שדרגו את המנוי 600,000 380,000 -220,000  -36.67%
שדרגו את המנוי 1,081,830 810,929 -270,902  -25.04%
שדרגו את המנוי 3,463,150 3,112,090 -351,062  -10.14%
שדרגו את המנוי 6,655,400 3,977,920 -2,677,490  -40.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 654,478

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,895,895

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 92,412,300 95,349,600 2,937,260  3.18%
הפניקס 40,362,800 42,586,200 2,223,440  5.51%
הירשמו לצפייה 15,994,100 17,543,300 1,549,200  9.69%
הירשמו לצפייה 807,891 1,897,200 1,089,310  134.83%
הירשמו לצפייה 124,996,000 125,680,000 684,416  0.55%
שדרגו את המנוי 1,990,560 2,656,080 665,520  33.43%
שדרגו את המנוי 1,283,720 1,661,220 377,500  29.41%
שדרגו את המנוי 7,825,900 8,097,530 271,630  3.47%
שדרגו את המנוי 814,533 1,028,360 213,830  26.25%
שדרגו את המנוי 563,402 746,073 182,671  32.42%
שדרגו את המנוי 5,810,020 5,895,820 85,797  1.48%
שדרגו את המנוי 917,649 944,870 27,221  2.97%
שדרגו את המנוי 1,236,280 1,237,440 1,158  0.09%
שדרגו את המנוי 211,860 201,290 -10,570  -4.99%
שדרגו את המנוי 152,392 139,666 -12,726  -8.35%
שדרגו את המנוי 208,630 195,505 -13,125  -6.29%
שדרגו את המנוי 76,149 62,986 -13,163  -17.29%
שדרגו את המנוי 4,086,370 4,066,700 -19,672  -0.48%
שדרגו את המנוי 119,226 97,233 -21,993  -18.45%
שדרגו את המנוי 183,219 158,224 -24,995  -13.64%
שדרגו את המנוי 352,340 314,331 -38,009  -10.79%
שדרגו את המנוי 26,393,300 26,352,000 -41,300  -0.16%
שדרגו את המנוי 1,412,760 1,364,020 -48,739  -3.45%
שדרגו את המנוי 487,078 438,225 -48,853  -10.03%
שדרגו את המנוי 270,616 206,746 -63,870  -23.60%
שדרגו את המנוי 490,158 424,383 -65,775  -13.42%
שדרגו את המנוי 573,360 504,087 -69,273  -12.08%
שדרגו את המנוי 336,439 259,036 -77,403  -23.01%
שדרגו את המנוי 929,278 833,260 -96,018  -10.33%
שדרגו את המנוי 2,154,580 2,047,040 -107,539  -4.99%
שדרגו את המנוי 1,144,860 1,013,140 -131,715  -11.51%
שדרגו את המנוי 1,119,260 963,303 -155,958  -13.93%
שדרגו את המנוי 434,133 250,000 -184,133  -42.41%
שדרגו את המנוי 2,157,880 1,932,460 -225,427  -10.45%
שדרגו את המנוי 2,770,500 2,525,270 -245,230  -8.85%
שדרגו את המנוי 1,696,060 1,436,220 -259,846  -15.32%
שדרגו את המנוי 1,959,720 1,695,840 -263,884  -13.47%
שדרגו את המנוי 2,640,960 2,357,890 -283,068  -10.72%
שדרגו את המנוי 1,986,290 1,663,520 -322,769  -16.25%
שדרגו את המנוי 1,671,490 1,347,150 -324,339  -19.40%
שדרגו את המנוי 3,411,900 3,036,900 -375,000  -10.99%
שדרגו את המנוי 1,374,100 914,100 -460,000  -33.48%
שדרגו את המנוי 1,601,630 1,111,860 -489,765  -30.58%
שדרגו את המנוי 6,241,680 5,326,530 -915,148  -14.66%
שדרגו את המנוי 2,200,000 967,007 -1,232,990  -56.05%
שדרגו את המנוי 1,690,200 0 -1,690,200  -100.00%
שדרגו את המנוי 15,290,200 12,790,400 -2,499,880  -16.35%
שדרגו את המנוי 102,728,000 92,217,400 -10,511,000  -10.23%
שדרגו את המנוי 39,275,700 20,997,200 -18,278,500  -46.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,308,953

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,621,875

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 654,478
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,895,895
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,308,953
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -39,621,875
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 46,325,554 1.68%
מיטב דש 7,443,650 0.27%
פסגות 7,052,270 0.26%
הירשמו לצפייה 5,820,250 0.21%
הירשמו לצפייה 5,550,380 0.20%
הירשמו לצפייה 4,220,680 0.15%
שדרגו את המנוי 3,977,920 0.14%
שדרגו את המנוי 3,112,090 0.11%
שדרגו את המנוי 1,917,630 0.07%
שדרגו את המנוי 1,769,920 0.06%
שדרגו את המנוי 1,361,790 0.05%
שדרגו את המנוי 810,929 0.03%
שדרגו את המנוי 644,595 0.02%
שדרגו את המנוי 628,510 0.02%
שדרגו את המנוי 507,621 0.02%
שדרגו את המנוי 380,000 0.01%
שדרגו את המנוי 337,195 0.01%
שדרגו את המנוי 321,236 0.01%
שדרגו את המנוי 134,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,029 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,029 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 388 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 543,862,415 19.67%
מגדל 125,680,000 4.54%
הראל 95,349,600 3.45%
הירשמו לצפייה 92,217,400 3.33%
הירשמו לצפייה 48,327,800 1.75%
הירשמו לצפייה 42,586,200 1.54%
שדרגו את המנוי 26,352,000 0.95%
שדרגו את המנוי 20,997,200 0.76%
שדרגו את המנוי 17,543,300 0.63%
שדרגו את המנוי 12,790,400 0.46%
שדרגו את המנוי 8,097,530 0.29%
שדרגו את המנוי 5,895,820 0.21%
שדרגו את המנוי 5,326,530 0.19%
שדרגו את המנוי 4,066,700 0.15%
שדרגו את המנוי 3,036,900 0.11%
שדרגו את המנוי 2,656,080 0.10%
שדרגו את המנוי 2,525,270 0.09%
שדרגו את המנוי 2,357,890 0.09%
שדרגו את המנוי 2,047,040 0.07%
שדרגו את המנוי 1,932,460 0.07%
שדרגו את המנוי 1,897,200 0.07%
שדרגו את המנוי 1,695,840 0.06%
שדרגו את המנוי 1,663,520 0.06%
שדרגו את המנוי 1,661,220 0.06%
שדרגו את המנוי 1,436,220 0.05%
שדרגו את המנוי 1,364,020 0.05%
שדרגו את המנוי 1,347,150 0.05%
שדרגו את המנוי 1,237,440 0.04%
שדרגו את המנוי 1,111,860 0.04%
שדרגו את המנוי 1,028,360 0.04%
שדרגו את המנוי 1,013,140 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 963,303 0.03%
שדרגו את המנוי 944,870 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 833,260 0.03%
שדרגו את המנוי 746,073 0.03%
שדרגו את המנוי 504,087 0.02%
שדרגו את המנוי 438,225 0.02%
שדרגו את המנוי 424,383 0.02%
שדרגו את המנוי 314,331 0.01%
שדרגו את המנוי 259,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 206,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 201,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 195,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 158,224 < 0.01%
שדרגו את המנוי 139,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 97,233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,986 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית