תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 10,292,000 11,041,200 749,182  7.28%
מגדל 5,342,110 5,693,930 351,817  6.59%
הירשמו לצפייה 3,798,900 4,003,340 204,437  5.38%
הירשמו לצפייה 1,692,590 1,769,060 76,475  4.52%
הירשמו לצפייה 390,110 420,110 30,000  7.69%
שדרגו את המנוי 199,068 220,426 21,358  10.73%
שדרגו את המנוי 287,477 295,814 8,337  2.90%
שדרגו את המנוי 646,500 654,700 8,200  1.27%
שדרגו את המנוי 1,792,780 1,769,000 -23,776  -1.33%
שדרגו את המנוי 692,003 656,780 -35,223  -5.09%
שדרגו את המנוי -21,998,700 -22,034,600 -35,886  0.16%
שדרגו את המנוי 156,000 108,500 -47,500  -30.45%
שדרגו את המנוי 1,773,480 1,723,480 -50,000  -2.82%
שדרגו את המנוי 1,295,990 1,115,760 -180,228  -13.91%
שדרגו את המנוי 1,770,800 1,508,080 -262,721  -14.84%
שדרגו את המנוי 4,666,640 4,394,320 -272,315  -5.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,449,806

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -907,649

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
כלל 29,237,000 47,773,300 18,536,300  63.40%
מיטב דש 21,082,900 26,507,300 5,424,470  25.73%
הירשמו לצפייה 94,770,200 95,565,100 794,888  0.84%
הירשמו לצפייה 41,697,900 42,437,900 739,996  1.77%
הירשמו לצפייה 46,353,500 46,872,700 519,180  1.12%
שדרגו את המנוי 805,094 1,319,870 514,772  63.94%
שדרגו את המנוי 929,228 1,052,200 122,974  13.23%
שדרגו את המנוי 931,272 1,005,190 73,916  7.94%
שדרגו את המנוי 40,342,200 40,352,300 10,184  0.03%
שדרגו את המנוי 2,358,800 2,361,850 3,045  0.13%
שדרגו את המנוי 200,000 201,290 1,290  0.65%
שדרגו את המנוי 1,248,690 1,249,170 478  0.04%
שדרגו את המנוי 545,851 543,151 -2,700  -0.49%
שדרגו את המנוי 606,105 599,945 -6,160  -1.02%
שדרגו את המנוי 1,517,020 1,503,050 -13,970  -0.92%
שדרגו את המנוי 1,110,910 1,090,790 -20,126  -1.81%
שדרגו את המנוי 93,583 69,383 -24,200  -25.86%
שדרגו את המנוי 828,067 802,674 -25,393  -3.07%
שדרגו את המנוי 397,691 327,647 -70,044  -17.61%
שדרגו את המנוי 643,260 570,621 -72,639  -11.29%
שדרגו את המנוי 1,017,100 934,605 -82,500  -8.11%
שדרגו את המנוי 1,246,950 1,091,580 -155,366  -12.46%
שדרגו את המנוי 4,163,340 3,920,340 -242,997  -5.84%
שדרגו את המנוי 1,470,030 1,172,980 -297,052  -20.21%
שדרגו את המנוי 1,661,220 1,293,300 -367,920  -22.15%
שדרגו את המנוי 7,553,880 6,572,720 -981,160  -12.99%
שדרגו את המנוי 5,459,080 4,036,320 -1,422,760  -26.06%
שדרגו את המנוי 122,147,000 119,235,000 -2,911,650  -2.38%
שדרגו את המנוי 83,793,900 72,129,700 -11,664,200  -13.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,741,493

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,360,837

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,449,806
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -907,649
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 26,741,493
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,360,837
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,817,329 0.50%
מיטב דש 11,041,200 0.40%
מגדל 5,693,930 0.21%
הירשמו לצפייה 4,394,320 0.16%
הירשמו לצפייה 4,003,340 0.14%
הירשמו לצפייה 1,769,060 0.06%
שדרגו את המנוי 1,769,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,723,480 0.06%
שדרגו את המנוי 1,508,080 0.05%
שדרגו את המנוי 1,115,760 0.04%
שדרגו את המנוי 656,780 0.02%
שדרגו את המנוי 654,700 0.02%
שדרגו את המנוי 420,110 0.02%
שדרגו את המנוי 295,814 0.01%
שדרגו את המנוי 220,426 < 0.01%
שדרגו את המנוי 158,773 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 108,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,838 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,817 < 0.01%
שדרגו את המנוי -22,034,600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 553,810,512 20.03%
מגדל 119,235,000 4.31%
הראל 95,565,100 3.46%
הירשמו לצפייה 72,129,700 2.61%
הירשמו לצפייה 47,773,300 1.73%
הירשמו לצפייה 46,872,700 1.69%
שדרגו את המנוי 42,437,900 1.53%
שדרגו את המנוי 40,352,300 1.46%
שדרגו את המנוי 26,507,300 0.96%
שדרגו את המנוי 12,790,400 0.46%
שדרגו את המנוי 6,572,720 0.24%
שדרגו את המנוי 4,955,530 0.18%
שדרגו את המנוי 4,036,320 0.15%
שדרגו את המנוי 3,920,340 0.14%
שדרגו את המנוי 3,379,900 0.12%
שדרגו את המנוי 2,361,850 0.09%
שדרגו את המנוי 1,663,520 0.06%
שדרגו את המנוי 1,522,630 0.06%
שדרגו את המנוי 1,503,050 0.05%
שדרגו את המנוי 1,319,870 0.05%
שדרגו את המנוי 1,293,300 0.05%
שדרגו את המנוי 1,262,630 0.05%
שדרגו את המנוי 1,249,170 0.05%
שדרגו את המנוי 1,172,980 0.04%
שדרגו את המנוי 1,091,580 0.04%
שדרגו את המנוי 1,090,790 0.04%
שדרגו את המנוי 1,052,200 0.04%
שדרגו את המנוי 1,005,190 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 934,605 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 802,674 0.03%
שדרגו את המנוי 746,073 0.03%
שדרגו את המנוי 706,409 0.03%
שדרגו את המנוי 599,945 0.02%
שדרגו את המנוי 570,621 0.02%
שדרגו את המנוי 543,151 0.02%
שדרגו את המנוי 498,643 0.02%
שדרגו את המנוי 476,025 0.02%
שדרגו את המנוי 327,647 0.01%
שדרגו את המנוי 285,831 0.01%
שדרגו את המנוי 206,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 201,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 177,762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 144,858 < 0.01%
שדרגו את המנוי 139,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,383 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית