תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
ילין לפידות 22,838,300 27,651,900 4,813,620  21.08%
מיטב דש 15,455,800 17,879,500 2,423,710  15.68%
הירשמו לצפייה 2,662,500 4,302,510 1,640,010  61.60%
הירשמו לצפייה 452,599 1,709,390 1,256,800  277.68%
הירשמו לצפייה 19,000 916,599 897,599  4,724.21%
שדרגו את המנוי 9,803,200 10,603,400 800,205  8.16%
שדרגו את המנוי 771,707 1,199,130 427,426  55.39%
שדרגו את המנוי 1,556,240 1,967,020 410,788  26.40%
שדרגו את המנוי 623,970 1,032,120 408,150  65.41%
שדרגו את המנוי 1,742,640 1,964,500 221,860  12.73%
שדרגו את המנוי 232,033 431,969 199,936  86.17%
שדרגו את המנוי 1,824,390 1,935,130 110,744  6.07%
שדרגו את המנוי 515,232 622,500 107,268  20.82%
שדרגו את המנוי 377,527 466,390 88,863  23.54%
שדרגו את המנוי 320,151 402,061 81,910  25.58%
שדרגו את המנוי 265,969 344,521 78,552  29.53%
שדרגו את המנוי 168,000 242,000 74,000  44.05%
שדרגו את המנוי 3,814,830 3,885,860 71,026  1.86%
שדרגו את המנוי 21,000 24,949 3,949  18.80%
שדרגו את המנוי 12,618 15,420 2,802  22.21%
שדרגו את המנוי 805,993 800,493 -5,500  -0.68%
שדרגו את המנוי 1,675,850 1,651,600 -24,247  -1.45%
שדרגו את המנוי 5,660,170 5,568,410 -91,757  -1.62%
שדרגו את המנוי 182,000 85,000 -97,000  -53.30%
שדרגו את המנוי 750,775 583,875 -166,900  -22.23%
שדרגו את המנוי 5,546,850 4,990,430 -556,422  -10.03%
שדרגו את המנוי -904,335 -1,732,450 -828,117  91.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,119,218

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,769,943

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
עמיתים 16,170,100 50,386,400 34,216,300  211.60%
הפניקס 33,825,500 67,840,500 34,015,000  100.56%
הירשמו לצפייה 83,450,300 107,353,000 23,902,600  28.64%
הירשמו לצפייה 9,186,320 19,880,200 10,693,900  116.41%
הירשמו לצפייה 119,244,000 124,814,000 5,570,310  4.67%
שדרגו את המנוי 92,004,600 96,460,000 4,455,460  4.84%
שדרגו את המנוי 63,431,600 67,722,500 4,290,860  6.76%
שדרגו את המנוי 3,653,750 4,852,150 1,198,400  32.80%
שדרגו את המנוי 711,674 1,344,170 632,500  88.87%
שדרגו את המנוי 1,251,420 1,844,640 593,217  47.40%
שדרגו את המנוי 1,255,370 1,683,890 428,528  34.13%
שדרגו את המנוי 3,803,960 4,155,470 351,505  9.24%
שדרגו את המנוי 1,795,150 2,100,760 305,602  17.02%
שדרגו את המנוי 771,243 1,074,100 302,860  39.27%
שדרגו את המנוי 1,362,590 1,651,660 289,070  21.21%
שדרגו את המנוי 40,546,400 40,817,300 270,804  0.67%
שדרגו את המנוי 1,448,200 1,659,680 211,487  14.60%
שדרגו את המנוי 1,239,000 1,321,550 82,554  6.66%
שדרגו את המנוי 52,445 63,612 11,167  21.29%
שדרגו את המנוי 955,946 961,338 5,392  0.56%
שדרגו את המנוי 143,060 146,109 3,049  2.13%
שדרגו את המנוי 82,598 84,326 1,728  2.09%
שדרגו את המנוי 182,639 166,939 -15,700  -8.60%
שדרגו את המנוי 1,538,490 1,522,630 -15,855  -1.03%
שדרגו את המנוי 572,585 556,245 -16,340  -2.85%
שדרגו את המנוי 287,911 245,838 -42,073  -14.61%
שדרגו את המנוי 176,792 132,936 -43,856  -24.81%
שדרגו את המנוי 462,436 416,880 -45,556  -9.85%
שדרגו את המנוי 474,497 399,497 -75,000  -15.81%
שדרגו את המנוי 714,136 617,949 -96,187  -13.47%
שדרגו את המנוי 674,595 554,733 -119,862  -17.77%
שדרגו את המנוי 1,672,200 1,540,350 -131,847  -7.88%
שדרגו את המנוי 582,907 448,501 -134,406  -23.06%
שדרגו את המנוי 1,173,770 1,023,800 -149,970  -12.78%
שדרגו את המנוי 44,987,400 44,367,400 -620,016  -1.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 121,832,293

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,506,668

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,119,218
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,769,943
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 121,832,293
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,506,668
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 95,966,303 3.47%
ילין לפידות 27,651,900 1.00%
מיטב דש 17,879,500 0.65%
הירשמו לצפייה 10,603,400 0.38%
הירשמו לצפייה 5,568,410 0.20%
הירשמו לצפייה 4,990,430 0.18%
שדרגו את המנוי 4,652,720 0.17%
שדרגו את המנוי 4,302,510 0.16%
שדרגו את המנוי 3,885,860 0.14%
שדרגו את המנוי 1,967,020 0.07%
שדרגו את המנוי 1,964,500 0.07%
שדרגו את המנוי 1,935,130 0.07%
שדרגו את המנוי 1,709,390 0.06%
שדרגו את המנוי 1,651,600 0.06%
שדרגו את המנוי 1,199,130 0.04%
שדרגו את המנוי 1,032,120 0.04%
שדרגו את המנוי 916,599 0.03%
שדרגו את המנוי 890,618 0.03%
שדרגו את המנוי 800,493 0.03%
שדרגו את המנוי 622,500 0.02%
שדרגו את המנוי 583,875 0.02%
שדרגו את המנוי 466,390 0.02%
שדרגו את המנוי 431,969 0.02%
שדרגו את המנוי 402,061 0.01%
שדרגו את המנוי 363,000 0.01%
שדרגו את המנוי 344,521 0.01%
שדרגו את המנוי 242,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 187,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,949 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,732,450 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 677,125,336 24.48%
מגדל 124,814,000 4.51%
מנורה 107,353,000 3.88%
הירשמו לצפייה 96,460,000 3.49%
הירשמו לצפייה 67,840,500 2.45%
הירשמו לצפייה 67,722,500 2.45%
שדרגו את המנוי 50,386,400 1.82%
שדרגו את המנוי 44,367,400 1.60%
שדרגו את המנוי 40,817,300 1.48%
שדרגו את המנוי 19,880,200 0.72%
שדרגו את המנוי 11,504,100 0.42%
שדרגו את המנוי 4,852,150 0.18%
שדרגו את המנוי 4,155,470 0.15%
שדרגו את המנוי 4,048,580 0.15%
שדרגו את המנוי 3,124,680 0.11%
שדרגו את המנוי 2,100,760 0.08%
שדרגו את המנוי 2,031,220 0.07%
שדרגו את המנוי 1,844,640 0.07%
שדרגו את המנוי 1,683,890 0.06%
שדרגו את המנוי 1,659,680 0.06%
שדרגו את המנוי 1,651,660 0.06%
שדרגו את המנוי 1,540,350 0.06%
שדרגו את המנוי 1,522,630 0.06%
שדרגו את המנוי 1,439,740 0.05%
שדרגו את המנוי 1,344,170 0.05%
שדרגו את המנוי 1,321,550 0.05%
שדרגו את המנוי 1,129,070 0.04%
שדרגו את המנוי 1,074,100 0.04%
שדרגו את המנוי 1,023,800 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 961,338 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 791,130 0.03%
שדרגו את המנוי 617,949 0.02%
שדרגו את המנוי 556,245 0.02%
שדרגו את המנוי 554,733 0.02%
שדרגו את המנוי 471,749 0.02%
שדרגו את המנוי 448,501 0.02%
שדרגו את המנוי 416,880 0.02%
שדרגו את המנוי 399,497 0.01%
שדרגו את המנוי 245,838 < 0.01%
שדרגו את המנוי 206,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 176,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 166,939 < 0.01%
שדרגו את המנוי 146,109 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,326 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,612 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני שנה 1
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית