תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 13,474,300 14,228,900 754,531  5.60%
אקסלנס 2,506,320 2,839,040 332,722  13.28%
הירשמו לצפייה 5,419,070 5,689,140 270,076  4.98%
הירשמו לצפייה 31,281,600 31,495,400 213,838  0.68%
הירשמו לצפייה 25,000 207,414 182,414  729.66%
שדרגו את המנוי 2,230,970 2,408,200 177,232  7.94%
שדרגו את המנוי 1,699,800 1,838,070 138,268  8.13%
שדרגו את המנוי 1,588,960 1,648,400 59,447  3.74%
שדרגו את המנוי 11,487,800 11,540,000 52,214  0.45%
שדרגו את המנוי 70,000 115,400 45,400  64.86%
שדרגו את המנוי 1,409,770 1,437,690 27,920  1.98%
שדרגו את המנוי 1,502,020 1,523,620 21,600  1.44%
שדרגו את המנוי 651,491 669,536 18,045  2.77%
שדרגו את המנוי 4,342,900 4,356,000 13,096  0.30%
שדרגו את המנוי 465,700 475,900 10,200  2.19%
שדרגו את המנוי 50,000 60,000 10,000  20.00%
שדרגו את המנוי 466,423 468,975 2,552  0.55%
שדרגו את המנוי 599 3,086 2,487  415.19%
שדרגו את המנוי 243,000 237,000 -6,000  -2.47%
שדרגו את המנוי 233,400 225,400 -8,000  -3.43%
שדרגו את המנוי 802,093 792,093 -10,000  -1.25%
שדרגו את המנוי 263,587 248,022 -15,565  -5.91%
שדרגו את המנוי 113,722 93,722 -20,000  -17.59%
שדרגו את המנוי 103,018 75,747 -27,271  -26.47%
שדרגו את המנוי 200,003 165,003 -35,000  -17.50%
שדרגו את המנוי 1,164,850 1,111,800 -53,051  -4.55%
שדרגו את המנוי 6,547,020 6,479,020 -68,000  -1.04%
שדרגו את המנוי 1,167,390 1,029,610 -137,788  -11.80%
שדרגו את המנוי 2,530,870 1,762,930 -767,937  -30.34%
שדרגו את המנוי 15,883,400 14,221,500 -1,661,910  -10.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,332,042

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,810,522

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 15,549,200 41,312,500 25,763,300  165.69%
מיטב דש 13,422,400 22,839,000 9,416,630  70.16%
הירשמו לצפייה 42,919,300 49,563,000 6,643,670  15.48%
הירשמו לצפייה 4,147,370 9,072,780 4,925,410  118.76%
הירשמו לצפייה 1,725,190 5,979,430 4,254,240  246.60%
שדרגו את המנוי 37,356,400 39,365,200 2,008,760  5.38%
שדרגו את המנוי 12,336,900 12,780,100 443,250  3.59%
שדרגו את המנוי 67,176,900 67,599,800 422,944  0.63%
שדרגו את המנוי 3,627,110 4,038,400 411,287  11.34%
שדרגו את המנוי 6,206,510 6,601,810 395,302  6.37%
שדרגו את המנוי 2,801,510 3,177,360 375,847  13.42%
שדרגו את המנוי 791,130 1,041,130 250,000  31.60%
שדרגו את המנוי 2,900,090 3,055,030 154,937  5.34%
שדרגו את המנוי 4,518,400 4,663,800 145,397  3.22%
שדרגו את המנוי 666,873 766,873 100,000  15.00%
שדרגו את המנוי 1,677,250 1,748,090 70,847  4.22%
שדרגו את המנוי 1,770,020 1,825,010 54,989  3.11%
שדרגו את המנוי 5,415,710 5,468,260 52,548  0.97%
שדרגו את המנוי 4,194,700 4,243,270 48,566  1.16%
שדרגו את המנוי 748,250 786,443 38,193  5.10%
שדרגו את המנוי 124,819,000 124,857,000 38,080  0.03%
שדרגו את המנוי 473,062 504,888 31,826  6.73%
שדרגו את המנוי 1,996,600 1,998,230 1,630  0.08%
שדרגו את המנוי 407,404 408,610 1,206  0.30%
שדרגו את המנוי 131,173,000 131,171,000 -1,832
שדרגו את המנוי 465,974 461,224 -4,750  -1.02%
שדרגו את המנוי 3,721,740 3,692,960 -28,788  -0.77%
שדרגו את המנוי 19,749,600 19,611,500 -138,152  -0.70%
שדרגו את המנוי 1,712,280 1,571,910 -140,377  -8.20%
שדרגו את המנוי 1,080,840 820,028 -260,817  -24.13%
שדרגו את המנוי 1,129,070 746,073 -383,000  -33.92%
שדרגו את המנוי 94,275,200 93,785,600 -489,616  -0.52%
שדרגו את המנוי 4,219,340 3,483,860 -735,488  -17.43%
שדרגו את המנוי 125,061,000 124,172,000 -889,408  -0.71%
שדרגו את המנוי 4,853,230 1,868,390 -2,984,840  -61.50%
שדרגו את המנוי 49,749,700 37,082,100 -12,667,600  -25.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 56,048,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,724,668

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,332,042
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,810,522
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 56,048,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,724,668
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 113,580,172 4.11%
ילין לפידות 31,495,400 1.14%
אלטשולר - שחם 14,228,900 0.51%
הירשמו לצפייה 14,221,500 0.51%
הירשמו לצפייה 11,540,000 0.42%
הירשמו לצפייה 6,479,020 0.23%
שדרגו את המנוי 5,689,140 0.21%
שדרגו את המנוי 4,652,720 0.17%
שדרגו את המנוי 4,356,000 0.16%
שדרגו את המנוי 2,839,040 0.10%
שדרגו את המנוי 2,408,200 0.09%
שדרגו את המנוי 1,838,070 0.07%
שדרגו את המנוי 1,762,930 0.06%
שדרגו את המנוי 1,648,400 0.06%
שדרגו את המנוי 1,523,620 0.06%
שדרגו את המנוי 1,437,690 0.05%
שדרגו את המנוי 1,111,800 0.04%
שדרגו את המנוי 1,029,610 0.04%
שדרגו את המנוי 792,093 0.03%
שדרגו את המנוי 750,289 0.03%
שדרגו את המנוי 669,536 0.02%
שדרגו את המנוי 475,900 0.02%
שדרגו את המנוי 468,975 0.02%
שדרגו את המנוי 248,022 < 0.01%
שדרגו את המנוי 237,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 225,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 207,414 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 165,003 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,747 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,495 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,086 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 847,029,576 30.63%
מנורה 131,171,000 4.74%
מגדל 124,857,000 4.51%
הירשמו לצפייה 124,172,000 4.49%
הירשמו לצפייה 93,785,600 3.39%
הירשמו לצפייה 67,599,800 2.44%
שדרגו את המנוי 49,563,000 1.79%
שדרגו את המנוי 41,312,500 1.49%
שדרגו את המנוי 39,365,200 1.42%
שדרגו את המנוי 37,082,100 1.34%
שדרגו את המנוי 22,839,000 0.83%
שדרגו את המנוי 19,611,500 0.71%
שדרגו את המנוי 12,780,100 0.46%
שדרגו את המנוי 9,072,780 0.33%
שדרגו את המנוי 6,601,810 0.24%
שדרגו את המנוי 5,979,430 0.22%
שדרגו את המנוי 5,468,260 0.20%
שדרגו את המנוי 4,663,800 0.17%
שדרגו את המנוי 4,243,270 0.15%
שדרגו את המנוי 4,038,400 0.15%
שדרגו את המנוי 3,692,960 0.13%
שדרגו את המנוי 3,483,860 0.13%
שדרגו את המנוי 3,313,130 0.12%
שדרגו את המנוי 3,177,360 0.11%
שדרגו את המנוי 3,055,030 0.11%
שדרגו את המנוי 2,001,380 0.07%
שדרגו את המנוי 1,998,230 0.07%
שדרגו את המנוי 1,902,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,868,390 0.07%
שדרגו את המנוי 1,825,010 0.07%
שדרגו את המנוי 1,779,230 0.06%
שדרגו את המנוי 1,748,090 0.06%
שדרגו את המנוי 1,571,910 0.06%
שדרגו את המנוי 1,570,700 0.06%
שדרגו את המנוי 1,047,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,041,130 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 820,028 0.03%
שדרגו את המנוי 819,142 0.03%
שדרגו את המנוי 786,443 0.03%
שדרגו את המנוי 766,873 0.03%
שדרגו את המנוי 746,073 0.03%
שדרגו את המנוי 504,888 0.02%
שדרגו את המנוי 461,224 0.02%
שדרגו את המנוי 423,231 0.02%
שדרגו את המנוי 408,610 0.01%
שדרגו את המנוי 129,057 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני שנה 1
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית