תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מור 1,164,640 5,731,000 4,566,360  392.08%
אלטשולר - שחם -5,167,730 -882,782 4,284,950  -82.92%
הירשמו לצפייה 13,746,700 15,332,700 1,586,070  11.54%
הירשמו לצפייה 4,256,240 5,429,810 1,173,560  27.57%
הירשמו לצפייה 1,562,210 2,262,970 700,761  44.86%
שדרגו את המנוי -254,208 315,330 569,538  -224.04%
שדרגו את המנוי 256,471 764,843 508,372  198.22%
שדרגו את המנוי 15,000 371,855 356,855  2,379.03%
שדרגו את המנוי 1,144,350 1,329,110 184,762  16.15%
שדרגו את המנוי 5,133,330 5,287,250 153,916  3.00%
שדרגו את המנוי 17,368 134,000 116,632  671.53%
שדרגו את המנוי 1,397,180 1,441,580 44,390  3.18%
שדרגו את המנוי 1,000 37,000 36,000  3,600.00%
שדרגו את המנוי 10,000 45,000 35,000  350.00%
שדרגו את המנוי 6,302 12,000 5,698  90.42%
שדרגו את המנוי 7,200 10,000 2,800  38.89%
שדרגו את המנוי 316,815 319,338 2,523  0.80%
שדרגו את המנוי 1,795,180 1,795,210 30
שדרגו את המנוי 672,800 657,493 -15,307  -2.28%
שדרגו את המנוי 226,740 136,761 -89,979  -39.68%
שדרגו את המנוי 158,821 24,836 -133,985  -84.36%
שדרגו את המנוי 3,822,160 3,223,480 -598,682  -15.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,328,217

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -837,953

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
כלל 44,655,400 63,431,600 18,776,200  42.05%
מיטב דש 36,321,400 44,987,400 8,666,040  23.86%
הירשמו לצפייה 3,981,570 11,504,100 7,522,570  188.93%
הירשמו לצפייה 116,841,000 119,244,000 2,403,160  2.06%
הירשמו לצפייה 1,293,300 1,902,940 609,639  47.14%
שדרגו את המנוי 1,016,610 1,448,200 431,585  42.45%
שדרגו את המנוי 746,073 1,129,070 383,000  51.34%
שדרגו את המנוי 40,246,000 40,546,400 300,448  0.75%
שדרגו את המנוי 1,065,520 1,239,000 173,478  16.28%
שדרגו את המנוי 516,511 582,907 66,396  12.85%
שדרגו את המנוי 4,036,320 4,048,580 12,262  0.30%
שדרגו את המנוי 3,652,210 3,653,750 1,539  0.04%
שדרגו את המנוי 1,250,380 1,251,420 1,040  0.08%
שדרגו את המנוי 1,173,770 1,173,770 4
שדרגו את המנוי 1,538,490 1,538,490 -2
שדרגו את המנוי 1,672,200 1,672,200 -4
שדרגו את המנוי 289,288 287,911 -1,377  -0.48%
שדרגו את המנוי 61,388 52,445 -8,943  -14.57%
שדרגו את המנוי 187,963 176,792 -11,171  -5.94%
שדרגו את המנוי 584,735 572,585 -12,150  -2.08%
שדרגו את המנוי 197,139 182,639 -14,500  -7.36%
שדרגו את המנוי 1,392,590 1,362,590 -29,998  -2.15%
שדרגו את המנוי 141,883 102,263 -39,620  -27.92%
שדרגו את המנוי 747,595 674,595 -73,000  -9.76%
שדרגו את המנוי 1,211,620 1,127,820 -83,796  -6.92%
שדרגו את המנוי 802,674 711,674 -91,000  -11.34%
שדרגו את המנוי 3,926,080 3,803,960 -122,117  -3.11%
שדרגו את המנוי 1,111,760 955,946 -155,814  -14.02%
שדרגו את המנוי 1,186,560 771,243 -415,317  -35.00%
שדרגו את המנוי 2,275,160 1,795,150 -480,006  -21.10%
שדרגו את המנוי 2,437,770 1,255,370 -1,182,400  -48.50%
שדרגו את המנוי 5,052,490 3,124,680 -1,927,820  -38.16%
שדרגו את המנוי 85,990,900 83,450,300 -2,540,610  -2.95%
שדרגו את המנוי 100,942,000 92,004,600 -8,937,420  -8.85%
שדרגו את המנוי 52,673,500 33,825,500 -18,848,000  -35.78%
שדרגו את המנוי 36,468,400 16,170,100 -20,298,300  -55.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,347,361

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -55,273,365

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,328,217
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -837,953
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 39,347,361
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -55,273,365
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 59,000,562 2.13%
מיטב דש 15,332,700 0.55%
ילין לפידות 13,981,200 0.51%
הירשמו לצפייה 5,731,000 0.21%
הירשמו לצפייה 5,429,810 0.20%
הירשמו לצפייה 5,287,250 0.19%
שדרגו את המנוי 3,223,480 0.12%
שדרגו את המנוי 2,262,970 0.08%
שדרגו את המנוי 1,795,210 0.06%
שדרגו את המנוי 1,441,580 0.05%
שדרגו את המנוי 1,329,110 0.05%
שדרגו את המנוי 764,843 0.03%
שדרגו את המנוי 657,493 0.02%
שדרגו את המנוי 609,312 0.02%
שדרגו את המנוי 475,400 0.02%
שדרגו את המנוי 371,855 0.01%
שדרגו את המנוי 319,338 0.01%
שדרגו את המנוי 315,330 0.01%
שדרגו את המנוי 136,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 134,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,836 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,268 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי -882,782 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 554,401,151 20.05%
מגדל 119,244,000 4.31%
הראל 92,004,600 3.33%
הירשמו לצפייה 83,450,300 3.02%
הירשמו לצפייה 63,431,600 2.29%
הירשמו לצפייה 44,987,400 1.63%
שדרגו את המנוי 40,546,400 1.47%
שדרגו את המנוי 33,825,500 1.22%
שדרגו את המנוי 16,170,100 0.58%
שדרגו את המנוי 11,504,100 0.42%
שדרגו את המנוי 9,186,320 0.33%
שדרגו את המנוי 4,048,580 0.15%
שדרגו את המנוי 3,803,960 0.14%
שדרגו את המנוי 3,653,750 0.13%
שדרגו את המנוי 3,124,680 0.11%
שדרגו את המנוי 1,902,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,795,150 0.06%
שדרגו את המנוי 1,672,200 0.06%
שדרגו את המנוי 1,538,490 0.06%
שדרגו את המנוי 1,448,200 0.05%
שדרגו את המנוי 1,362,590 0.05%
שדרגו את המנוי 1,255,370 0.05%
שדרגו את המנוי 1,251,420 0.05%
שדרגו את המנוי 1,239,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,173,770 0.04%
שדרגו את המנוי 1,129,070 0.04%
שדרגו את המנוי 1,127,820 0.04%
שדרגו את המנוי 955,946 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 771,243 0.03%
שדרגו את המנוי 714,136 0.03%
שדרגו את המנוי 711,674 0.03%
שדרגו את המנוי 674,595 0.02%
שדרגו את המנוי 582,907 0.02%
שדרגו את המנוי 572,585 0.02%
שדרגו את המנוי 474,497 0.02%
שדרגו את המנוי 462,436 0.02%
שדרגו את המנוי 345,268 0.01%
שדרגו את המנוי 287,911 0.01%
שדרגו את המנוי 206,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 182,639 < 0.01%
שדרגו את המנוי 176,792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 102,263 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,445 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני 8 חודשים
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית