תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 4,128,420 14,703,800 10,575,400  256.16%
אנליסט 5,036,260 6,272,020 1,235,760  24.54%
הירשמו לצפייה 28,022,300 28,758,500 736,188  2.63%
הירשמו לצפייה 1,574,930 1,996,040 421,105  26.74%
הירשמו לצפייה 10,705,400 11,006,700 301,260  2.81%
שדרגו את המנוי 1,236,510 1,533,160 296,645  23.99%
שדרגו את המנוי 2,091,350 2,249,770 158,425  7.58%
שדרגו את המנוי 1,067,040 1,161,250 94,214  8.83%
שדרגו את המנוי 6,620,720 6,669,800 49,074  0.74%
שדרגו את המנוי 423,220 453,398 30,178  7.13%
שדרגו את המנוי 711,799 733,114 21,315  2.99%
שדרגו את המנוי 286,386 298,538 12,152  4.24%
שדרגו את המנוי 10,000 16,200 6,200  62.00%
שדרגו את המנוי 12,600 18,000 5,400  42.86%
שדרגו את המנוי 4,202,730 4,207,730 5,000  0.12%
שדרגו את המנוי 25,200 27,700 2,500  9.92%
שדרגו את המנוי 3,400 5,200 1,800  52.94%
שדרגו את המנוי 4,499 2,699 -1,800  -40.01%
שדרגו את המנוי 285,000 270,277 -14,723  -5.17%
שדרגו את המנוי 795,493 767,993 -27,500  -3.46%
שדרגו את המנוי 98,000 51,937 -46,063  -47.00%
שדרגו את המנוי 594,554 547,822 -46,732  -7.86%
שדרגו את המנוי 293,000 220,000 -73,000  -24.91%
שדרגו את המנוי 206,000 131,000 -75,000  -36.41%
שדרגו את המנוי 16,051,300 15,952,900 -98,474  -0.61%
שדרגו את המנוי 1,436,330 1,303,600 -132,725  -9.24%
שדרגו את המנוי 572,500 437,825 -134,675  -23.52%
שדרגו את המנוי 220,063 40,691 -179,372  -81.51%
שדרגו את המנוי 1,948,130 1,750,410 -197,716  -10.15%
שדרגו את המנוי 3,554,650 3,343,120 -211,521  -5.95%
שדרגו את המנוי 1,479,580 1,083,530 -396,049  -26.77%
שדרגו את המנוי 4,343,670 3,719,580 -624,087  -14.37%
שדרגו את המנוי 1,032,120 61,500 -970,620  -94.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,952,616

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,230,057

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
כלל 67,722,500 125,061,000 57,338,800  84.67%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 11,504,100 37,356,400 25,852,300  224.72%
הירשמו לצפייה 107,353,000 131,173,000 23,819,700  22.19%
הירשמו לצפייה 3,124,680 12,336,900 9,212,210  294.82%
הירשמו לצפייה 2,100,760 6,206,510 4,105,760  195.44%
שדרגו את המנוי 1,683,890 4,853,230 3,169,330  188.22%
שדרגו את המנוי 1,439,740 4,219,340 2,779,610  193.06%
שדרגו את המנוי 1,844,640 4,147,370 2,302,740  124.83%
שדרגו את המנוי 1,522,630 3,627,110 2,104,480  138.21%
שדרגו את המנוי 40,817,300 42,919,300 2,102,030  5.15%
שדרגו את המנוי 1,023,800 2,900,090 1,876,290  183.27%
שדרגו את המנוי 1,540,350 3,313,130 1,772,780  115.09%
שדרגו את המנוי 1,074,100 2,801,510 1,727,410  160.82%
שדרגו את המנוי 2,031,220 3,721,740 1,690,520  83.23%
שדרגו את המנוי 554,733 2,001,380 1,446,650  260.78%
שדרגו את המנוי 617,949 1,677,250 1,059,300  171.42%
שדרגו את המנוי 961,338 1,712,280 750,945  78.11%
שדרגו את המנוי 399,497 1,133,670 734,175  183.77%
שדרגו את המנוי 416,880 1,047,000 630,117  151.15%
שדרגו את המנוי 4,852,150 5,415,710 563,567  11.61%
שדרגו את המנוי 556,245 1,080,840 524,600  94.31%
שדרגו את המנוי 245,838 748,250 502,412  204.37%
שדרגו את המנוי 4,048,580 4,518,400 469,817  11.60%
שדרגו את המנוי 1,321,550 1,779,230 457,675  34.63%
שדרגו את המנוי 1,344,170 1,770,020 425,846  31.68%
שדרגו את המנוי 448,501 819,142 370,641  82.64%
שדרגו את המנוי 1,651,660 1,996,600 344,936  20.88%
שדרגו את המנוי 166,939 465,974 299,035  179.13%
שדרגו את המנוי 176,161 473,062 296,901  168.54%
שדרגו את המנוי 132,936 423,231 290,295  218.37%
שדרגו את המנוי 110,000 375,222 265,222  241.11%
שדרגו את המנוי 206,746 407,404 200,658  97.06%
שדרגו את המנוי 471,749 666,873 195,124  41.36%
שדרגו את המנוי 146,109 336,163 190,054  130.08%
שדרגו את המנוי 84,326 242,327 158,001  187.37%
שדרגו את המנוי 1,659,680 1,725,190 65,506  3.95%
שדרגו את המנוי 63,612 129,057 65,445  102.88%
שדרגו את המנוי 4,155,470 4,194,700 39,232  0.94%
שדרגו את המנוי 124,814,000 124,819,000 4,120
שדרגו את המנוי 19,880,200 19,749,600 -130,600  -0.66%
שדרגו את המנוי 50,386,400 49,749,700 -636,700  -1.26%
שדרגו את המנוי 67,840,500 67,176,900 -663,584  -0.98%
שדרגו את המנוי 96,460,000 94,275,200 -2,184,800  -2.26%
שדרגו את המנוי 44,367,400 13,422,400 -30,945,000  -69.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 150,204,234

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,560,684

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,952,616
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,230,057
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 150,204,234
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -34,560,684
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 115,339,299 4.17%
ילין לפידות 28,758,500 1.04%
מיטב דש 15,952,900 0.58%
הירשמו לצפייה 14,703,800 0.53%
הירשמו לצפייה 11,006,700 0.40%
הירשמו לצפייה 6,669,800 0.24%
שדרגו את המנוי 6,272,020 0.23%
שדרגו את המנוי 4,652,720 0.17%
שדרגו את המנוי 4,207,730 0.15%
שדרגו את המנוי 3,719,580 0.13%
שדרגו את המנוי 3,343,120 0.12%
שדרגו את המנוי 2,249,770 0.08%
שדרגו את המנוי 1,996,040 0.07%
שדרגו את המנוי 1,750,410 0.06%
שדרגו את המנוי 1,533,160 0.06%
שדרגו את המנוי 1,303,600 0.05%
שדרגו את המנוי 1,161,250 0.04%
שדרגו את המנוי 1,083,530 0.04%
שדרגו את המנוי 767,993 0.03%
שדרגו את המנוי 733,114 0.03%
שדרגו את המנוי 547,822 0.02%
שדרגו את המנוי 456,168 0.02%
שדרגו את המנוי 453,398 0.02%
שדרגו את המנוי 437,825 0.02%
שדרגו את המנוי 298,538 0.01%
שדרגו את המנוי 270,277 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 187,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 131,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,937 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,691 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,699 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 811,792,552 29.35%
מנורה 131,173,000 4.74%
כלל 125,061,000 4.52%
הירשמו לצפייה 124,819,000 4.51%
הירשמו לצפייה 94,275,200 3.41%
הירשמו לצפייה 67,176,900 2.43%
שדרגו את המנוי 49,749,700 1.80%
שדרגו את המנוי 42,919,300 1.55%
שדרגו את המנוי 37,356,400 1.35%
שדרגו את המנוי 19,749,600 0.71%
שדרגו את המנוי 15,549,200 0.56%
שדרגו את המנוי 13,422,400 0.49%
שדרגו את המנוי 12,336,900 0.45%
שדרגו את המנוי 6,206,510 0.22%
שדרגו את המנוי 5,415,710 0.20%
שדרגו את המנוי 4,853,230 0.18%
שדרגו את המנוי 4,518,400 0.16%
שדרגו את המנוי 4,219,340 0.15%
שדרגו את המנוי 4,194,700 0.15%
שדרגו את המנוי 4,147,370 0.15%
שדרגו את המנוי 3,721,740 0.13%
שדרגו את המנוי 3,627,110 0.13%
שדרגו את המנוי 3,313,130 0.12%
שדרגו את המנוי 2,900,090 0.10%
שדרגו את המנוי 2,801,510 0.10%
שדרגו את המנוי 2,001,380 0.07%
שדרגו את המנוי 1,996,600 0.07%
שדרגו את המנוי 1,902,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,779,230 0.06%
שדרגו את המנוי 1,770,020 0.06%
שדרגו את המנוי 1,725,190 0.06%
שדרגו את המנוי 1,712,280 0.06%
שדרגו את המנוי 1,677,250 0.06%
שדרגו את המנוי 1,570,700 0.06%
שדרגו את המנוי 1,133,670 0.04%
שדרגו את המנוי 1,129,070 0.04%
שדרגו את המנוי 1,080,840 0.04%
שדרגו את המנוי 1,047,000 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 819,142 0.03%
שדרגו את המנוי 791,130 0.03%
שדרגו את המנוי 748,250 0.03%
שדרגו את המנוי 666,873 0.02%
שדרגו את המנוי 473,062 0.02%
שדרגו את המנוי 465,974 0.02%
שדרגו את המנוי 423,231 0.02%
שדרגו את המנוי 407,404 0.01%
שדרגו את המנוי 375,222 0.01%
שדרגו את המנוי 336,163 0.01%
שדרגו את המנוי 242,327 < 0.01%
שדרגו את המנוי 129,057 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני שנה 1
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית