תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 14,703,800 15,698,800 995,020  6.77%
אנליסט 6,272,020 6,693,720 421,700  6.72%
הירשמו לצפייה 547,822 862,251 314,429  57.40%
הירשמו לצפייה 15,952,900 16,265,100 312,213  1.96%
הירשמו לצפייה 1,303,600 1,570,700 267,098  20.49%
שדרגו את המנוי 1,533,160 1,784,190 251,034  16.37%
שדרגו את המנוי 1,161,250 1,324,970 163,724  14.10%
שדרגו את המנוי 4,207,730 4,344,900 137,168  3.26%
שדרגו את המנוי 11,006,700 11,139,600 132,933  1.21%
שדרגו את המנוי 2,249,770 2,352,440 102,665  4.56%
שדרגו את המנוי 6,669,800 6,722,040 52,240  0.78%
שדרגו את המנוי 28,758,500 28,783,600 25,104  0.09%
שדרגו את המנוי 767,993 792,093 24,100  3.14%
שדרגו את המנוי 453,398 462,910 9,512  2.10%
שדרגו את המנוי 270,277 277,807 7,530  2.79%
שדרגו את המנוי 733,114 739,204 6,090  0.83%
שדרגו את המנוי 2,699 599 -2,100  -77.81%
שדרגו את המנוי 16,200 14,000 -2,200  -13.58%
שדרגו את המנוי 51,937 37,000 -14,937  -28.76%
שדרגו את המנוי 298,538 274,957 -23,581  -7.90%
שדרגו את המנוי 131,000 100,000 -31,000  -23.66%
שדרגו את המנוי 220,000 160,000 -60,000  -27.27%
שדרגו את המנוי 1,083,530 974,092 -109,439  -10.10%
שדרגו את המנוי 456,168 295,437 -160,731  -35.24%
שדרגו את המנוי 437,825 239,023 -198,802  -45.41%
שדרגו את המנוי 1,996,040 1,441,150 -554,888  -27.80%
שדרגו את המנוי 1,750,410 1,186,190 -564,222  -32.23%
שדרגו את המנוי 3,719,580 2,545,060 -1,174,520  -31.58%
שדרגו את המנוי 3,343,120 1,813,260 -1,529,860  -45.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,222,560

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,426,280

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
כלל 67,722,500 125,061,000 57,338,800  84.67%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 11,504,100 37,356,400 25,852,300  224.72%
הירשמו לצפייה 107,353,000 131,173,000 23,819,700  22.19%
הירשמו לצפייה 3,124,680 12,336,900 9,212,210  294.82%
הירשמו לצפייה 2,100,760 6,206,510 4,105,760  195.44%
שדרגו את המנוי 1,683,890 4,853,230 3,169,330  188.22%
שדרגו את המנוי 1,439,740 4,219,340 2,779,610  193.06%
שדרגו את המנוי 1,844,640 4,147,370 2,302,740  124.83%
שדרגו את המנוי 1,522,630 3,627,110 2,104,480  138.21%
שדרגו את המנוי 40,817,300 42,919,300 2,102,030  5.15%
שדרגו את המנוי 1,023,800 2,900,090 1,876,290  183.27%
שדרגו את המנוי 1,540,350 3,313,130 1,772,780  115.09%
שדרגו את המנוי 1,074,100 2,801,510 1,727,410  160.82%
שדרגו את המנוי 2,031,220 3,721,740 1,690,520  83.23%
שדרגו את המנוי 554,733 2,001,380 1,446,650  260.78%
שדרגו את המנוי 617,949 1,677,250 1,059,300  171.42%
שדרגו את המנוי 961,338 1,712,280 750,945  78.11%
שדרגו את המנוי 399,497 1,133,670 734,175  183.77%
שדרגו את המנוי 416,880 1,047,000 630,117  151.15%
שדרגו את המנוי 4,852,150 5,415,710 563,567  11.61%
שדרגו את המנוי 556,245 1,080,840 524,600  94.31%
שדרגו את המנוי 245,838 748,250 502,412  204.37%
שדרגו את המנוי 4,048,580 4,518,400 469,817  11.60%
שדרגו את המנוי 1,321,550 1,779,230 457,675  34.63%
שדרגו את המנוי 1,344,170 1,770,020 425,846  31.68%
שדרגו את המנוי 448,501 819,142 370,641  82.64%
שדרגו את המנוי 1,651,660 1,996,600 344,936  20.88%
שדרגו את המנוי 166,939 465,974 299,035  179.13%
שדרגו את המנוי 176,161 473,062 296,901  168.54%
שדרגו את המנוי 132,936 423,231 290,295  218.37%
שדרגו את המנוי 110,000 375,222 265,222  241.11%
שדרגו את המנוי 206,746 407,404 200,658  97.06%
שדרגו את המנוי 471,749 666,873 195,124  41.36%
שדרגו את המנוי 146,109 336,163 190,054  130.08%
שדרגו את המנוי 84,326 242,327 158,001  187.37%
שדרגו את המנוי 1,659,680 1,725,190 65,506  3.95%
שדרגו את המנוי 63,612 129,057 65,445  102.88%
שדרגו את המנוי 4,155,470 4,194,700 39,232  0.94%
שדרגו את המנוי 124,814,000 124,819,000 4,120
שדרגו את המנוי 19,880,200 19,749,600 -130,600  -0.66%
שדרגו את המנוי 50,386,400 49,749,700 -636,700  -1.26%
שדרגו את המנוי 67,840,500 67,176,900 -663,584  -0.98%
שדרגו את המנוי 96,460,000 94,275,200 -2,184,800  -2.26%
שדרגו את המנוי 44,367,400 13,422,400 -30,945,000  -69.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 150,204,234

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,560,684

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,222,560
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,426,280
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 150,204,234
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -34,560,684
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 114,021,971 4.12%
ילין לפידות 28,783,600 1.04%
מיטב דש 16,265,100 0.59%
הירשמו לצפייה 15,698,800 0.57%
הירשמו לצפייה 11,139,600 0.40%
הירשמו לצפייה 6,722,040 0.24%
שדרגו את המנוי 6,693,720 0.24%
שדרגו את המנוי 4,652,720 0.17%
שדרגו את המנוי 4,344,900 0.16%
שדרגו את המנוי 2,545,060 0.09%
שדרגו את המנוי 2,352,440 0.09%
שדרגו את המנוי 1,813,260 0.07%
שדרגו את המנוי 1,784,190 0.06%
שדרגו את המנוי 1,570,700 0.06%
שדרגו את המנוי 1,441,150 0.05%
שדרגו את המנוי 1,324,970 0.05%
שדרגו את המנוי 1,186,190 0.04%
שדרגו את המנוי 974,092 0.04%
שדרגו את המנוי 862,251 0.03%
שדרגו את המנוי 792,093 0.03%
שדרגו את המנוי 739,204 0.03%
שדרגו את המנוי 462,910 0.02%
שדרגו את המנוי 295,437 0.01%
שדרגו את המנוי 277,807 0.01%
שדרגו את המנוי 274,957 < 0.01%
שדרגו את המנוי 239,023 < 0.01%
שדרגו את המנוי 187,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 599 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 811,792,552 29.35%
מנורה 131,173,000 4.74%
כלל 125,061,000 4.52%
הירשמו לצפייה 124,819,000 4.51%
הירשמו לצפייה 94,275,200 3.41%
הירשמו לצפייה 67,176,900 2.43%
שדרגו את המנוי 49,749,700 1.80%
שדרגו את המנוי 42,919,300 1.55%
שדרגו את המנוי 37,356,400 1.35%
שדרגו את המנוי 19,749,600 0.71%
שדרגו את המנוי 15,549,200 0.56%
שדרגו את המנוי 13,422,400 0.49%
שדרגו את המנוי 12,336,900 0.45%
שדרגו את המנוי 6,206,510 0.22%
שדרגו את המנוי 5,415,710 0.20%
שדרגו את המנוי 4,853,230 0.18%
שדרגו את המנוי 4,518,400 0.16%
שדרגו את המנוי 4,219,340 0.15%
שדרגו את המנוי 4,194,700 0.15%
שדרגו את המנוי 4,147,370 0.15%
שדרגו את המנוי 3,721,740 0.13%
שדרגו את המנוי 3,627,110 0.13%
שדרגו את המנוי 3,313,130 0.12%
שדרגו את המנוי 2,900,090 0.10%
שדרגו את המנוי 2,801,510 0.10%
שדרגו את המנוי 2,001,380 0.07%
שדרגו את המנוי 1,996,600 0.07%
שדרגו את המנוי 1,902,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,779,230 0.06%
שדרגו את המנוי 1,770,020 0.06%
שדרגו את המנוי 1,725,190 0.06%
שדרגו את המנוי 1,712,280 0.06%
שדרגו את המנוי 1,677,250 0.06%
שדרגו את המנוי 1,570,700 0.06%
שדרגו את המנוי 1,133,670 0.04%
שדרגו את המנוי 1,129,070 0.04%
שדרגו את המנוי 1,080,840 0.04%
שדרגו את המנוי 1,047,000 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 819,142 0.03%
שדרגו את המנוי 791,130 0.03%
שדרגו את המנוי 748,250 0.03%
שדרגו את המנוי 666,873 0.02%
שדרגו את המנוי 473,062 0.02%
שדרגו את המנוי 465,974 0.02%
שדרגו את המנוי 423,231 0.02%
שדרגו את המנוי 407,404 0.01%
שדרגו את המנוי 375,222 0.01%
שדרגו את המנוי 336,163 0.01%
שדרגו את המנוי 242,327 < 0.01%
שדרגו את המנוי 129,057 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני שנה 1
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית