תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל עסקי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
פורסט 71,365 107,325 35,960  50.39%
פסגות 229,110 257,959 28,849  12.59%
הירשמו לצפייה 21,361 40,106 18,745  87.75%
הירשמו לצפייה 270,974 287,577 16,603  6.13%
הירשמו לצפייה 151,265 158,777 7,512  4.97%
שדרגו את המנוי 84,207 86,659 2,452  2.91%
שדרגו את המנוי 50,892 52,004 1,112  2.19%
שדרגו את המנוי 17,074 17,863 789  4.62%
שדרגו את המנוי 40,824 41,587 763  1.87%
שדרגו את המנוי 35,944 36,238 294  0.82%
שדרגו את המנוי 22,700 22,500 -200  -0.88%
שדרגו את המנוי 11,016 10,189 -827  -7.51%
שדרגו את המנוי 40,786 39,456 -1,330  -3.26%
שדרגו את המנוי 322,995 321,650 -1,345  -0.42%
שדרגו את המנוי 6,641 5,270 -1,371  -20.64%
שדרגו את המנוי 11,250 5,000 -6,250  -55.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 113,079

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,323

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 974,478 1,622,640 648,163  66.51%
מנורה 1,934,890 2,508,860 573,965  29.66%
הירשמו לצפייה 84,694 274,496 189,802  224.10%
הירשמו לצפייה 1,583,650 1,739,780 156,126  9.86%
הירשמו לצפייה 259,420 405,164 145,744  56.18%
שדרגו את המנוי 28,071 63,330 35,259  125.61%
שדרגו את המנוי 13,446 40,146 26,700  198.57%
שדרגו את המנוי 1,055,210 1,066,000 10,789  1.02%
שדרגו את המנוי 61,659 72,013 10,354  16.79%
שדרגו את המנוי 31,334 40,965 9,631  30.74%
שדרגו את המנוי 16,849 22,327 5,478  32.51%
שדרגו את המנוי 3,370 5,290 1,920  56.97%
שדרגו את המנוי 3,108 4,257 1,149  36.97%
שדרגו את המנוי 17,329 18,375 1,046  6.04%
שדרגו את המנוי 60,790 61,537 747  1.23%
שדרגו את המנוי 50,728 51,104 376  0.74%
שדרגו את המנוי 23,956 24,263 307  1.28%
שדרגו את המנוי 24,848 25,042 194  0.78%
שדרגו את המנוי 67,008 67,146 138  0.21%
שדרגו את המנוי 2,421,000 2,420,440 -563  -0.02%
שדרגו את המנוי 53,086 51,831 -1,255  -2.36%
שדרגו את המנוי 24,478 21,642 -2,836  -11.59%
שדרגו את המנוי 12,300 9,350 -2,950  -23.98%
שדרגו את המנוי 10,402 4,561 -5,841  -56.15%
שדרגו את המנוי 87,451 41,844 -45,607  -52.15%
שדרגו את המנוי 1,387,080 1,118,620 -268,462  -19.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,817,888

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -327,514

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 113,079
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,323
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,817,888
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -327,514
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,554,961 2.80%
אי.בי.אי. 321,650 0.58%
מיטב דש 287,577 0.52%
הירשמו לצפייה 257,959 0.46%
הירשמו לצפייה 158,777 0.29%
הירשמו לצפייה 107,325 0.19%
שדרגו את המנוי 86,659 0.16%
שדרגו את המנוי 52,004 0.09%
שדרגו את המנוי 51,000 0.09%
שדרגו את המנוי 41,587 0.07%
שדרגו את המנוי 40,106 0.07%
שדרגו את המנוי 39,456 0.07%
שדרגו את המנוי 36,238 0.07%
שדרגו את המנוי 22,500 0.04%
שדרגו את המנוי 17,863 0.03%
שדרגו את המנוי 10,750 0.02%
שדרגו את המנוי 10,189 0.02%
שדרגו את המנוי 5,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 673 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 430 < 0.01%
שדרגו את המנוי 198 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,392,613 22.30%
מנורה 2,508,860 4.51%
מגדל 2,420,440 4.36%
הירשמו לצפייה 1,739,780 3.13%
הירשמו לצפייה 1,622,640 2.92%
הירשמו לצפייה 1,118,620 2.01%
שדרגו את המנוי 1,066,000 1.92%
שדרגו את המנוי 405,164 0.73%
שדרגו את המנוי 319,151 0.57%
שדרגו את המנוי 274,496 0.49%
שדרגו את המנוי 107,127 0.19%
שדרגו את המנוי 72,013 0.13%
שדרגו את המנוי 67,146 0.12%
שדרגו את המנוי 63,330 0.11%
שדרגו את המנוי 61,537 0.11%
שדרגו את המנוי 51,831 0.09%
שדרגו את המנוי 51,104 0.09%
שדרגו את המנוי 42,181 0.08%
שדרגו את המנוי 41,844 0.08%
שדרגו את המנוי 40,965 0.07%
שדרגו את המנוי 40,146 0.07%
שדרגו את המנוי 29,002 0.05%
שדרגו את המנוי 25,042 0.05%
שדרגו את המנוי 24,263 0.04%
שדרגו את המנוי 22,920 0.04%
שדרגו את המנוי 22,327 0.04%
שדרגו את המנוי 21,642 0.04%
שדרגו את המנוי 18,375 0.03%
שדרגו את המנוי 15,973 0.03%
שדרגו את המנוי 13,946 0.03%
שדרגו את המנוי 12,694 0.02%
שדרגו את המנוי 9,882 0.02%
שדרגו את המנוי 9,518 0.02%
שדרגו את המנוי 9,350 0.02%
שדרגו את המנוי 8,132 0.01%
שדרגו את המנוי 6,229 0.01%
שדרגו את המנוי 5,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,561 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,257 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,384 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית