תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל עסקי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אי.בי.אי. 227,910 248,842 20,932  9.18%
מיטב דש 224,806 245,077 20,271  9.02%
הירשמו לצפייה 13,063 22,710 9,647  73.85%
הירשמו לצפייה 4,091 8,341 4,250  103.89%
הירשמו לצפייה 1,314 2,554 1,240  94.37%
שדרגו את המנוי 52,057 53,121 1,064  2.04%
שדרגו את המנוי 5,925 3,400 -2,525  -42.62%
שדרגו את המנוי 113,846 108,906 -4,940  -4.34%
שדרגו את המנוי 56,308 51,000 -5,308  -9.43%
שדרגו את המנוי 32,956 26,876 -6,080  -18.45%
שדרגו את המנוי 106,894 78,728 -28,166  -26.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 57,404

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,019

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 1,519,820 1,583,650 63,830  4.20%
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 15,775 30,275 14,500  91.92%
הירשמו לצפייה 6,480 12,300 5,820  89.81%
הירשמו לצפייה 83,063 87,451 4,388  5.28%
הירשמו לצפייה 970,818 974,478 3,660  0.38%
שדרגו את המנוי 6,790 10,402 3,612  53.20%
שדרגו את המנוי 1,053,290 1,055,210 1,920  0.18%
שדרגו את המנוי 2,580 3,370 790  30.62%
שדרגו את המנוי 1,934,680 1,934,890 210  0.01%
שדרגו את המנוי 66,898 67,008 110  0.16%
שדרגו את המנוי 9,781 9,882 101  1.03%
שדרגו את המנוי 50,653 50,728 75  0.15%
שדרגו את המנוי 31,462 31,334 -128  -0.41%
שדרגו את המנוי 3,448 3,108 -340  -9.86%
שדרגו את המנוי 62,347 61,659 -688  -1.10%
שדרגו את המנוי 16,759 15,973 -786  -4.69%
שדרגו את המנוי 2,422,980 2,421,000 -1,980  -0.08%
שדרגו את המנוי 27,330 23,956 -3,374  -12.35%
שדרגו את המנוי 264,118 259,420 -4,698  -1.78%
שדרגו את המנוי 48,206 42,181 -6,025  -12.50%
שדרגו את המנוי 24,610 17,329 -7,281  -29.59%
שדרגו את המנוי 40,629 22,920 -17,709  -43.59%
שדרגו את המנוי 1,506,720 1,387,080 -119,640  -7.94%
שדרגו את המנוי 274,496 84,694 -189,802  -69.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 99,016

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -352,451

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 57,404
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -47,019
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 99,016
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -352,451
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,149,744 2.07%
אי.בי.אי. 248,842 0.45%
מיטב דש 245,077 0.44%
הירשמו לצפייה 229,435 0.41%
הירשמו לצפייה 108,906 0.20%
הירשמו לצפייה 78,728 0.14%
שדרגו את המנוי 53,121 0.10%
שדרגו את המנוי 51,000 0.09%
שדרגו את המנוי 26,876 0.05%
שדרגו את המנוי 25,590 0.05%
שדרגו את המנוי 22,710 0.04%
שדרגו את המנוי 21,469 0.04%
שדרגו את המנוי 14,000 0.03%
שדרגו את המנוי 8,341 0.02%
שדרגו את המנוי 6,766 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,554 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 729 < 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,617,323 19.10%
מגדל 2,421,000 4.36%
מנורה 1,934,890 3.48%
הירשמו לצפייה 1,583,650 2.85%
הירשמו לצפייה 1,387,080 2.50%
הירשמו לצפייה 1,055,210 1.90%
שדרגו את המנוי 974,478 1.75%
שדרגו את המנוי 259,420 0.47%
שדרגו את המנוי 107,127 0.19%
שדרגו את המנוי 87,451 0.16%
שדרגו את המנוי 84,694 0.15%
שדרגו את המנוי 67,008 0.12%
שדרגו את המנוי 61,659 0.11%
שדרגו את המנוי 60,790 0.11%
שדרגו את המנוי 53,086 0.10%
שדרגו את המנוי 50,728 0.09%
שדרגו את המנוי 42,181 0.08%
שדרגו את המנוי 31,334 0.06%
שדרגו את המנוי 30,275 0.05%
שדרגו את המנוי 29,002 0.05%
שדרגו את המנוי 28,071 0.05%
שדרגו את המנוי 24,848 0.04%
שדרגו את המנוי 24,478 0.04%
שדרגו את המנוי 23,956 0.04%
שדרגו את המנוי 22,920 0.04%
שדרגו את המנוי 17,329 0.03%
שדרגו את המנוי 16,849 0.03%
שדרגו את המנוי 15,973 0.03%
שדרגו את המנוי 13,946 0.03%
שדרגו את המנוי 13,446 0.02%
שדרגו את המנוי 12,694 0.02%
שדרגו את המנוי 12,300 0.02%
שדרגו את המנוי 10,402 0.02%
שדרגו את המנוי 9,882 0.02%
שדרגו את המנוי 9,518 0.02%
שדרגו את המנוי 8,132 0.01%
שדרגו את המנוי 6,229 0.01%
שדרגו את המנוי 4,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,974 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,384 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית