תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל עסקי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
פסגות 170,110 189,340 19,230  11.30%
פורסט 20,861 21,109 248  1.19%
הירשמו לצפייה 39,212 39,037 -175  -0.45%
הירשמו לצפייה 25,860 25,410 -450  -1.74%
הירשמו לצפייה 71,160 70,528 -632  -0.89%
שדרגו את המנוי 2,576 1,189 -1,387  -53.84%
שדרגו את המנוי 61,759 59,180 -2,579  -4.18%
שדרגו את המנוי 156,257 153,649 -2,608  -1.67%
שדרגו את המנוי 25,225 20,000 -5,225  -20.71%
שדרגו את המנוי 12,561 6,766 -5,795  -46.13%
שדרגו את המנוי 324,640 317,925 -6,715  -2.07%
שדרגו את המנוי 25,225 16,652 -8,573  -33.99%
שדרגו את המנוי 96,755 56,308 -40,447  -41.80%
שדרגו את המנוי 89,639 44,324 -45,315  -50.55%
שדרגו את המנוי 233,773 160,201 -73,572  -31.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,478

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -193,473

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 631,119 787,401 156,282  24.76%
הפניקס 1,126,630 1,204,440 77,808  6.91%
הירשמו לצפייה 10,355 60,790 50,435  487.06%
הירשמו לצפייה 1,497,320 1,519,820 22,504  1.50%
הירשמו לצפייה 2,411,510 2,422,980 11,472  0.48%
שדרגו את המנוי 42,197 53,086 10,889  25.81%
שדרגו את המנוי 10,000 13,446 3,446  34.46%
שדרגו את המנוי 1,932,390 1,934,680 2,296  0.12%
שדרגו את המנוי 900 2,580 1,680  186.67%
שדרגו את המנוי 66,836 66,898 62  0.09%
שדרגו את המנוי 190 90 -100  -52.63%
שדרגו את המנוי 29,456 29,002 -454  -1.54%
שדרגו את המנוי 17,604 16,759 -845  -4.80%
שדרגו את המנוי 17,819 16,849 -970  -5.44%
שדרגו את המנוי 25,655 24,478 -1,177  -4.59%
שדרגו את המנוי 9,351 8,132 -1,219  -13.04%
שדרגו את המנוי 8,446 6,790 -1,656  -19.61%
שדרגו את המנוי 8,770 6,480 -2,290  -26.11%
שדרגו את המנוי 85,381 83,063 -2,318  -2.71%
שדרגו את המנוי 33,900 31,462 -2,438  -7.19%
שדרגו את המנוי 65,873 62,347 -3,526  -5.35%
שדרגו את המנוי 269,511 264,118 -5,393  -2.00%
שדרגו את המנוי 21,705 15,775 -5,930  -27.32%
שדרגו את המנוי 55,779 40,629 -15,150  -27.16%
שדרגו את המנוי 46,513 21,000 -25,513  -54.85%
שדרגו את המנוי 110,000 44,516 -65,484  -59.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 336,874

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -134,463

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,478
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -193,473
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 336,874
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -134,463
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,209,526 2.18%
אי.בי.אי. 317,925 0.57%
פסגות 189,340 0.34%
הירשמו לצפייה 160,201 0.29%
הירשמו לצפייה 153,649 0.28%
הירשמו לצפייה 70,528 0.13%
שדרגו את המנוי 59,180 0.11%
שדרגו את המנוי 56,308 0.10%
שדרגו את המנוי 44,324 0.08%
שדרגו את המנוי 39,037 0.07%
שדרגו את המנוי 25,410 0.05%
שדרגו את המנוי 21,109 0.04%
שדרגו את המנוי 20,000 0.04%
שדרגו את המנוי 16,652 0.03%
שדרגו את המנוי 14,009 0.03%
שדרגו את המנוי 12,121 0.02%
שדרגו את המנוי 6,766 0.01%
שדרגו את המנוי 1,189 < 0.01%
שדרגו את המנוי 778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 148 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,424,673 18.76%
מגדל 2,422,980 4.36%
מנורה 1,934,680 3.48%
הירשמו לצפייה 1,519,820 2.73%
הירשמו לצפייה 1,204,440 2.17%
הירשמו לצפייה 1,053,290 1.90%
שדרגו את המנוי 787,401 1.42%
שדרגו את המנוי 274,496 0.49%
שדרגו את המנוי 264,118 0.48%
שדרגו את המנוי 107,127 0.19%
שדרגו את המנוי 83,063 0.15%
שדרגו את המנוי 66,898 0.12%
שדרגו את המנוי 62,347 0.11%
שדרגו את המנוי 60,790 0.11%
שדרגו את המנוי 53,086 0.10%
שדרגו את המנוי 50,653 0.09%
שדרגו את המנוי 48,206 0.09%
שדרגו את המנוי 44,516 0.08%
שדרגו את המנוי 40,629 0.07%
שדרגו את המנוי 31,462 0.06%
שדרגו את המנוי 29,002 0.05%
שדרגו את המנוי 28,071 0.05%
שדרגו את המנוי 27,330 0.05%
שדרגו את המנוי 24,848 0.04%
שדרגו את המנוי 24,478 0.04%
שדרגו את המנוי 21,000 0.04%
שדרגו את המנוי 16,849 0.03%
שדרגו את המנוי 16,759 0.03%
שדרגו את המנוי 15,775 0.03%
שדרגו את המנוי 13,946 0.03%
שדרגו את המנוי 13,446 0.02%
שדרגו את המנוי 12,694 0.02%
שדרגו את המנוי 9,781 0.02%
שדרגו את המנוי 9,518 0.02%
שדרגו את המנוי 8,132 0.01%
שדרגו את המנוי 6,790 0.01%
שדרגו את המנוי 6,480 0.01%
שדרגו את המנוי 6,229 0.01%
שדרגו את המנוי 4,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,974 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,448 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית