תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל עסקי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
פסטרנק שהם 18,211 42,591 24,380  133.88%
קבין 32,055 51,766 19,711  61.49%
הירשמו לצפייה 447 8,480 8,033  1,797.09%
הירשמו לצפייה 19,342 25,887 6,545  33.84%
הירשמו לצפייה 447,347 452,058 4,711  1.05%
שדרגו את המנוי 2,700 5,400 2,700  100.00%
שדרגו את המנוי 8,943 11,466 2,523  28.21%
שדרגו את המנוי 156,195 158,552 2,357  1.51%
שדרגו את המנוי 428 279 -149  -34.81%
שדרגו את המנוי 4,950 4,650 -300  -6.06%
שדרגו את המנוי 1,035 300 -735  -71.01%
שדרגו את המנוי 43,550 42,650 -900  -2.07%
שדרגו את המנוי 7,426 6,351 -1,075  -14.48%
שדרגו את המנוי 4,586 1,395 -3,191  -69.58%
שדרגו את המנוי 6,000 1,400 -4,600  -76.67%
שדרגו את המנוי 7,961 2,261 -5,700  -71.60%
שדרגו את המנוי 13,675 6,660 -7,015  -51.30%
שדרגו את המנוי 41,562 31,980 -9,582  -23.05%
שדרגו את המנוי 224,098 213,429 -10,669  -4.76%
שדרגו את המנוי 52,767 40,567 -12,200  -23.12%
שדרגו את המנוי 169,551 155,109 -14,442  -8.52%
שדרגו את המנוי 592,330 573,079 -19,251  -3.25%
שדרגו את המנוי 154,087 133,511 -20,576  -13.35%
שדרגו את המנוי 843,637 784,753 -58,884  -6.98%
שדרגו את המנוי 437,177 352,010 -85,167  -19.48%
שדרגו את המנוי 250,024 128,815 -121,209  -48.48%
שדרגו את המנוי 455,271 324,221 -131,050  -28.79%
שדרגו את המנוי 408,537 5,929 -402,608  -98.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 70,960

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -909,303

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
ילין לפידות 1,057,930 1,941,700 883,770  83.54%
מגדל 1,545,520 2,424,410 878,889  56.87%
הירשמו לצפייה 1,117,010 1,776,900 659,897  59.08%
הירשמו לצפייה 1,081,100 1,545,700 464,605  42.97%
הירשמו לצפייה 1,799,470 2,168,840 369,373  20.53%
שדרגו את המנוי 100,238 454,238 354,000  353.16%
שדרגו את המנוי 318,821 493,437 174,616  54.77%
שדרגו את המנוי 222,799 395,579 172,780  77.55%
שדרגו את המנוי 250,297 306,558 56,261  22.48%
שדרגו את המנוי 62,176 115,176 53,000  85.24%
שדרגו את המנוי 98,520 137,723 39,203  39.79%
שדרגו את המנוי 13,446 40,146 26,700  198.57%
שדרגו את המנוי 81,434 96,523 15,089  18.53%
שדרגו את המנוי 38,787 52,612 13,825  35.64%
שדרגו את המנוי 114,268 128,023 13,755  12.04%
שדרגו את המנוי 52,771 58,660 5,889  11.16%
שדרגו את המנוי 44,869 50,740 5,871  13.08%
שדרגו את המנוי 23,005 27,502 4,497  19.55%
שדרגו את המנוי 58,813 61,428 2,615  4.45%
שדרגו את המנוי 33,839 35,615 1,776  5.25%
שדרגו את המנוי 16,277 17,830 1,553  9.54%
שדרגו את המנוי 47,466 48,975 1,509  3.18%
שדרגו את המנוי 20,175 21,419 1,244  6.17%
שדרגו את המנוי 7,556 8,701 1,145  15.15%
שדרגו את המנוי 8,133 9,066 933  11.47%
שדרגו את המנוי 7,438 8,310 872  11.72%
שדרגו את המנוי 16,741 17,382 641  3.83%
שדרגו את המנוי 2,257 2,518 261  11.56%
שדרגו את המנוי 12,935 12,392 -543  -4.20%
שדרגו את המנוי 24,736 23,648 -1,088  -4.40%
שדרגו את המנוי 7,126 4,730 -2,396  -33.62%
שדרגו את המנוי 28,583 25,981 -2,602  -9.10%
שדרגו את המנוי 47,450 44,570 -2,880  -6.07%
שדרגו את המנוי 38,307 32,736 -5,571  -14.54%
שדרגו את המנוי 66,715 51,743 -14,972  -22.44%
שדרגו את המנוי 897,945 803,884 -94,061  -10.48%
שדרגו את המנוי 2,514,660 2,281,960 -232,699  -9.25%
שדרגו את המנוי 588,786 183,434 -405,352  -68.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,204,569

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -762,164

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 70,960
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -909,303
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,204,569
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -762,164
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,629,325 5.37%
ילין לפידות 784,753 1.16%
פסגות 573,079 0.85%
הירשמו לצפייה 452,058 0.67%
הירשמו לצפייה 352,010 0.52%
הירשמו לצפייה 324,221 0.48%
שדרגו את המנוי 213,429 0.32%
שדרגו את המנוי 158,552 0.23%
שדרגו את המנוי 155,109 0.23%
שדרגו את המנוי 133,511 0.20%
שדרגו את המנוי 128,815 0.19%
שדרגו את המנוי 59,597 0.09%
שדרגו את המנוי 51,766 0.08%
שדרגו את המנוי 42,650 0.06%
שדרגו את המנוי 42,591 0.06%
שדרגו את המנוי 40,567 0.06%
שדרגו את המנוי 31,980 0.05%
שדרגו את המנוי 25,887 0.04%
שדרגו את המנוי 11,466 0.02%
שדרגו את המנוי 8,480 0.01%
שדרגו את המנוי 6,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,351 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,929 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,395 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 279 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,223,525 23.98%
מגדל 2,424,410 3.58%
מנורה 2,281,960 3.37%
הירשמו לצפייה 2,168,840 3.21%
הירשמו לצפייה 1,941,700 2.87%
הירשמו לצפייה 1,776,900 2.63%
שדרגו את המנוי 1,545,700 2.29%
שדרגו את המנוי 803,884 1.19%
שדרגו את המנוי 493,437 0.73%
שדרגו את המנוי 454,238 0.67%
שדרגו את המנוי 395,579 0.58%
שדרגו את המנוי 306,558 0.45%
שדרגו את המנוי 183,434 0.27%
שדרגו את המנוי 140,245 0.21%
שדרגו את המנוי 137,723 0.20%
שדרגו את המנוי 128,023 0.19%
שדרגו את המנוי 115,176 0.17%
שדרגו את המנוי 96,523 0.14%
שדרגו את המנוי 61,428 0.09%
שדרגו את המנוי 58,660 0.09%
שדרגו את המנוי 52,612 0.08%
שדרגו את המנוי 51,743 0.08%
שדרגו את המנוי 50,740 0.08%
שדרגו את המנוי 48,975 0.07%
שדרגו את המנוי 46,000 0.07%
שדרגו את המנוי 44,570 0.07%
שדרגו את המנוי 40,146 0.06%
שדרגו את המנוי 38,008 0.06%
שדרגו את המנוי 35,615 0.05%
שדרגו את המנוי 33,140 0.05%
שדרגו את המנוי 32,736 0.05%
שדרגו את המנוי 27,502 0.04%
שדרגו את המנוי 25,981 0.04%
שדרגו את המנוי 23,648 0.03%
שדרגו את המנוי 23,433 0.03%
שדרגו את המנוי 22,470 0.03%
שדרגו את המנוי 21,419 0.03%
שדרגו את המנוי 17,830 0.03%
שדרגו את המנוי 17,382 0.03%
שדרגו את המנוי 9,066 0.01%
שדרגו את המנוי 8,701 0.01%
שדרגו את המנוי 8,500 0.01%
שדרגו את המנוי 8,310 0.01%
שדרגו את המנוי 6,407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,775 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,518 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית