תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל עסקי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מור 101,906 156,337 54,431  53.41%
אי.בי.אי. 247,465 286,758 39,293  15.88%
הירשמו לצפייה 3,400 38,995 35,595  1,046.91%
הירשמו לצפייה 7,376 40,416 33,040  447.94%
הירשמו לצפייה 233,356 251,135 17,779  7.62%
שדרגו את המנוי 30,530 47,536 17,006  55.70%
שדרגו את המנוי 1,470 10,867 9,397  639.25%
שדרגו את המנוי 14,372 18,533 4,161  28.95%
שדרגו את המנוי 27,223 28,255 1,032  3.79%
שדרגו את המנוי 650 1,150 500  76.92%
שדרגו את המנוי 80,778 80,908 130  0.16%
שדרגו את המנוי 695 673 -22  -3.17%
שדרגו את המנוי 13,945 12,500 -1,445  -10.36%
שדרגו את המנוי 25,200 22,700 -2,500  -9.92%
שדרגו את המנוי 36,233 32,698 -3,535  -9.76%
שדרגו את המנוי 224,867 211,598 -13,269  -5.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 212,364

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,771

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 974,478 1,622,640 648,163  66.51%
מנורה 1,934,890 2,508,860 573,965  29.66%
הירשמו לצפייה 84,694 274,496 189,802  224.10%
הירשמו לצפייה 1,583,650 1,739,780 156,126  9.86%
הירשמו לצפייה 259,420 405,164 145,744  56.18%
שדרגו את המנוי 28,071 63,330 35,259  125.61%
שדרגו את המנוי 13,446 40,146 26,700  198.57%
שדרגו את המנוי 1,055,210 1,066,000 10,789  1.02%
שדרגו את המנוי 61,659 72,013 10,354  16.79%
שדרגו את המנוי 31,334 40,965 9,631  30.74%
שדרגו את המנוי 16,849 22,327 5,478  32.51%
שדרגו את המנוי 3,370 5,290 1,920  56.97%
שדרגו את המנוי 3,108 4,257 1,149  36.97%
שדרגו את המנוי 17,329 18,375 1,046  6.04%
שדרגו את המנוי 60,790 61,537 747  1.23%
שדרגו את המנוי 50,728 51,104 376  0.74%
שדרגו את המנוי 23,956 24,263 307  1.28%
שדרגו את המנוי 24,848 25,042 194  0.78%
שדרגו את המנוי 67,008 67,146 138  0.21%
שדרגו את המנוי 2,421,000 2,420,440 -563  -0.02%
שדרגו את המנוי 53,086 51,831 -1,255  -2.36%
שדרגו את המנוי 24,478 21,642 -2,836  -11.59%
שדרגו את המנוי 12,300 9,350 -2,950  -23.98%
שדרגו את המנוי 10,402 4,561 -5,841  -56.15%
שדרגו את המנוי 87,451 41,844 -45,607  -52.15%
שדרגו את המנוי 1,387,080 1,118,620 -268,462  -19.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,817,888

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -327,514

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 212,364
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,771
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,817,888
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -327,514
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,329,388 2.39%
אי.בי.אי. 286,758 0.52%
מיטב דש 251,135 0.45%
הירשמו לצפייה 211,598 0.38%
הירשמו לצפייה 156,337 0.28%
הירשמו לצפייה 80,908 0.15%
שדרגו את המנוי 51,000 0.09%
שדרגו את המנוי 47,536 0.09%
שדרגו את המנוי 40,416 0.07%
שדרגו את המנוי 38,995 0.07%
שדרגו את המנוי 32,698 0.06%
שדרגו את המנוי 28,255 0.05%
שדרגו את המנוי 22,700 0.04%
שדרגו את המנוי 18,533 0.03%
שדרגו את המנוי 18,278 0.03%
שדרגו את המנוי 12,500 0.02%
שדרגו את המנוי 10,867 0.02%
שדרגו את המנוי 10,000 0.02%
שדרגו את המנוי 6,641 0.01%
שדרגו את המנוי 1,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 673 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,392,613 22.30%
מנורה 2,508,860 4.51%
מגדל 2,420,440 4.36%
הירשמו לצפייה 1,739,780 3.13%
הירשמו לצפייה 1,622,640 2.92%
הירשמו לצפייה 1,118,620 2.01%
שדרגו את המנוי 1,066,000 1.92%
שדרגו את המנוי 405,164 0.73%
שדרגו את המנוי 319,151 0.57%
שדרגו את המנוי 274,496 0.49%
שדרגו את המנוי 107,127 0.19%
שדרגו את המנוי 72,013 0.13%
שדרגו את המנוי 67,146 0.12%
שדרגו את המנוי 63,330 0.11%
שדרגו את המנוי 61,537 0.11%
שדרגו את המנוי 51,831 0.09%
שדרגו את המנוי 51,104 0.09%
שדרגו את המנוי 42,181 0.08%
שדרגו את המנוי 41,844 0.08%
שדרגו את המנוי 40,965 0.07%
שדרגו את המנוי 40,146 0.07%
שדרגו את המנוי 29,002 0.05%
שדרגו את המנוי 25,042 0.05%
שדרגו את המנוי 24,263 0.04%
שדרגו את המנוי 22,920 0.04%
שדרגו את המנוי 22,327 0.04%
שדרגו את המנוי 21,642 0.04%
שדרגו את המנוי 18,375 0.03%
שדרגו את המנוי 15,973 0.03%
שדרגו את המנוי 13,946 0.03%
שדרגו את המנוי 12,694 0.02%
שדרגו את המנוי 9,882 0.02%
שדרגו את המנוי 9,518 0.02%
שדרגו את המנוי 9,350 0.02%
שדרגו את המנוי 8,132 0.01%
שדרגו את המנוי 6,229 0.01%
שדרגו את המנוי 5,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,561 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,257 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,384 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית