כלל עסקי ביטוח - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל עסקי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 20,950 26,000 5,050  24.11%
ברק 890 3,036 2,146  241.12%
הירשמו לצפייה 42,076 43,135 1,059  2.52%
הירשמו לצפייה 2,000 2,576 576  28.80%
הירשמו לצפייה 71,695 72,260 565  0.79%
שדרגו את המנוי 20,578 20,713 135  0.66%
שדרגו את המנוי 300 141 -159  -53.00%
שדרגו את המנוי 12,808 12,561 -247  -1.93%
שדרגו את המנוי 1,836 1,521 -315  -17.16%
שדרגו את המנוי 26,606 25,400 -1,206  -4.53%
שדרגו את המנוי 96,883 94,056 -2,827  -2.92%
שדרגו את המנוי 271,905 267,705 -4,200  -1.54%
שדרגו את המנוי 68,593 64,022 -4,571  -6.66%
שדרגו את המנוי 34,442 28,428 -6,014  -17.46%
שדרגו את המנוי 24,016 15,765 -8,251  -34.36%
שדרגו את המנוי 172,677 160,062 -12,615  -7.31%
שדרגו את המנוי 362,809 341,163 -21,646  -5.97%
שדרגו את המנוי 394,145 197,326 -196,819  -49.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,531

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -258,870

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 501,864 631,119 129,255  25.75%
הפניקס 1,048,400 1,126,630 78,232  7.46%
הירשמו לצפייה 26,513 46,513 20,000  75.43%
הירשמו לצפייה 42,529 55,779 13,250  31.16%
הירשמו לצפייה 35,462 44,082 8,620  24.31%
שדרגו את המנוי 99,277 107,127 7,850  7.91%
שדרגו את המנוי 37,055 42,197 5,142  13.88%
שדרגו את המנוי 1,930,910 1,932,390 1,475  0.08%
שדרגו את המנוי 66,747 66,836 89  0.13%
שדרגו את המנוי 27,242 27,330 88  0.32%
שדרגו את המנוי 9,882 9,781 -101  -1.02%
שדרגו את המנוי 1,053,470 1,053,290 -178  -0.02%
שדרגו את המנוי 4,565 3,974 -591  -12.95%
שדרגו את המנוי 1,600 900 -700  -43.75%
שדרגו את המנוי 66,713 65,873 -840  -1.26%
שדרגו את המנוי 35,508 33,900 -1,608  -4.53%
שדרגו את המנוי 10,550 8,770 -1,780  -16.87%
שדרגו את המנוי 11,151 8,446 -2,705  -24.26%
שדרגו את המנוי 88,452 85,381 -3,071  -3.47%
שדרגו את המנוי 28,998 25,655 -3,343  -11.53%
שדרגו את המנוי 26,475 21,705 -4,770  -18.02%
שדרגו את המנוי 23,038 17,604 -5,434  -23.59%
שדרגו את המנוי 2,426,070 2,411,510 -14,562  -0.60%
שדרגו את המנוי 28,554 13,946 -14,608  -51.16%
שדרגו את המנוי 23,172 3,391 -19,781  -85.37%
שדרגו את המנוי 49,696 24,848 -24,848  -50.00%
שדרגו את המנוי 60,790 10,355 -50,435  -82.97%
שדרגו את המנוי 1,561,960 1,497,320 -64,649  -4.14%
שדרגו את המנוי 167,219 92,619 -74,600  -44.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 264,001

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -288,604

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,531
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -258,870
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 264,001
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -288,604
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,547,956 2.79%
אי.בי.אי. 341,163 0.61%
מור 267,705 0.48%
הירשמו לצפייה 197,326 0.36%
הירשמו לצפייה 170,110 0.31%
הירשמו לצפייה 160,062 0.29%
שדרגו את המנוי 94,056 0.17%
שדרגו את המנוי 72,260 0.13%
שדרגו את המנוי 64,022 0.12%
שדרגו את המנוי 43,135 0.08%
שדרגו את המנוי 28,428 0.05%
שדרגו את המנוי 26,000 0.05%
שדרגו את המנוי 25,400 0.05%
שדרגו את המנוי 20,713 0.04%
שדרגו את המנוי 15,765 0.03%
שדרגו את המנוי 12,561 0.02%
שדרגו את המנוי 3,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,576 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,521 < 0.01%
שדרגו את המנוי 778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 141 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,377,014 18.67%
מגדל 2,411,510 4.34%
מנורה 1,932,390 3.48%
הירשמו לצפייה 1,497,320 2.69%
הירשמו לצפייה 1,126,630 2.03%
הירשמו לצפייה 1,053,290 1.90%
שדרגו את המנוי 631,119 1.14%
שדרגו את המנוי 274,496 0.49%
שדרגו את המנוי 269,511 0.48%
שדרגו את המנוי 110,000 0.20%
שדרגו את המנוי 107,127 0.19%
שדרגו את המנוי 92,619 0.17%
שדרגו את המנוי 85,381 0.15%
שדרגו את המנוי 66,836 0.12%
שדרגו את המנוי 65,873 0.12%
שדרגו את המנוי 55,779 0.10%
שדרגו את המנוי 50,653 0.09%
שדרגו את המנוי 48,206 0.09%
שדרגו את המנוי 46,513 0.08%
שדרגו את המנוי 44,082 0.08%
שדרגו את המנוי 42,197 0.08%
שדרגו את המנוי 33,900 0.06%
שדרגו את המנוי 29,456 0.05%
שדרגו את המנוי 28,071 0.05%
שדרגו את המנוי 27,330 0.05%
שדרגו את המנוי 25,655 0.05%
שדרגו את המנוי 24,848 0.04%
שדרגו את המנוי 24,610 0.04%
שדרגו את המנוי 21,705 0.04%
שדרגו את המנוי 17,819 0.03%
שדרגו את המנוי 17,604 0.03%
שדרגו את המנוי 13,946 0.03%
שדרגו את המנוי 10,355 0.02%
שדרגו את המנוי 10,000 0.02%
שדרגו את המנוי 9,781 0.02%
שדרגו את המנוי 9,518 0.02%
שדרגו את המנוי 9,351 0.02%
שדרגו את המנוי 8,770 0.02%
שדרגו את המנוי 8,446 0.02%
שדרגו את המנוי 6,229 0.01%
שדרגו את המנוי 4,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,974 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,448 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,391 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,384 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית