תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל עסקי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 157,690 194,557 36,867  23.38%
אושן 9,250 14,600 5,350  57.84%
הירשמו לצפייה 85,780 89,511 3,731  4.35%
הירשמו לצפייה 231,362 233,203 1,841  0.80%
הירשמו לצפייה 43,282 44,829 1,547  3.57%
שדרגו את המנוי 8,671 8,753 82  0.95%
שדרגו את המנוי 562 450 -112  -19.93%
שדרגו את המנוי 39,453 38,875 -578  -1.47%
שדרגו את המנוי 16,701 14,292 -2,409  -14.42%
שדרגו את המנוי 8,946 6,524 -2,422  -27.07%
שדרגו את המנוי 17,500 14,200 -3,300  -18.86%
שדרגו את המנוי 156,538 152,538 -4,000  -2.56%
שדרגו את המנוי 313,027 299,218 -13,809  -4.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,418

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,630

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 631,119 787,401 156,282  24.76%
הפניקס 1,126,630 1,204,440 77,808  6.91%
הירשמו לצפייה 10,355 60,790 50,435  487.06%
הירשמו לצפייה 1,497,320 1,519,820 22,504  1.50%
הירשמו לצפייה 2,411,510 2,422,980 11,472  0.48%
שדרגו את המנוי 42,197 53,086 10,889  25.81%
שדרגו את המנוי 10,000 13,446 3,446  34.46%
שדרגו את המנוי 1,932,390 1,934,680 2,296  0.12%
שדרגו את המנוי 900 2,580 1,680  186.67%
שדרגו את המנוי 66,836 66,898 62  0.09%
שדרגו את המנוי 3,391 3,379 -12  -0.35%
שדרגו את המנוי 190 90 -100  -52.63%
שדרגו את המנוי 29,456 29,002 -454  -1.54%
שדרגו את המנוי 17,604 16,759 -845  -4.80%
שדרגו את המנוי 17,819 16,849 -970  -5.44%
שדרגו את המנוי 25,655 24,478 -1,177  -4.59%
שדרגו את המנוי 9,351 8,132 -1,219  -13.04%
שדרגו את המנוי 8,446 6,790 -1,656  -19.61%
שדרגו את המנוי 8,770 6,480 -2,290  -26.11%
שדרגו את המנוי 85,381 83,063 -2,318  -2.71%
שדרגו את המנוי 33,900 31,462 -2,438  -7.19%
שדרגו את המנוי 65,873 62,347 -3,526  -5.35%
שדרגו את המנוי 269,511 264,118 -5,393  -2.00%
שדרגו את המנוי 21,705 15,775 -5,930  -27.32%
שדרגו את המנוי 55,779 40,629 -15,150  -27.16%
שדרגו את המנוי 46,513 21,000 -25,513  -54.85%
שדרגו את המנוי 110,000 44,516 -65,484  -59.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 336,874

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -134,475

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 49,418
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -26,630
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 336,874
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -134,475
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,227,787 2.21%
אי.בי.אי. 299,218 0.54%
פסגות 233,203 0.42%
הירשמו לצפייה 194,557 0.35%
הירשמו לצפייה 152,538 0.27%
הירשמו לצפייה 89,511 0.16%
שדרגו את המנוי 56,308 0.10%
שדרגו את המנוי 44,829 0.08%
שדרגו את המנוי 38,875 0.07%
שדרגו את המנוי 25,410 0.05%
שדרגו את המנוי 21,109 0.04%
שדרגו את המנוי 14,600 0.03%
שדרגו את המנוי 14,292 0.03%
שדרגו את המנוי 14,200 0.03%
שדרגו את המנוי 8,753 0.02%
שדרגו את המנוי 6,766 0.01%
שדרגו את המנוי 6,524 0.01%
שדרגו את המנוי 4,792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 424 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,428,052 18.76%
מגדל 2,422,980 4.36%
מנורה 1,934,680 3.48%
הירשמו לצפייה 1,519,820 2.73%
הירשמו לצפייה 1,204,440 2.17%
הירשמו לצפייה 1,053,290 1.90%
שדרגו את המנוי 787,401 1.42%
שדרגו את המנוי 274,496 0.49%
שדרגו את המנוי 264,118 0.48%
שדרגו את המנוי 107,127 0.19%
שדרגו את המנוי 83,063 0.15%
שדרגו את המנוי 66,898 0.12%
שדרגו את המנוי 62,347 0.11%
שדרגו את המנוי 60,790 0.11%
שדרגו את המנוי 53,086 0.10%
שדרגו את המנוי 50,653 0.09%
שדרגו את המנוי 48,206 0.09%
שדרגו את המנוי 44,516 0.08%
שדרגו את המנוי 40,629 0.07%
שדרגו את המנוי 31,462 0.06%
שדרגו את המנוי 29,002 0.05%
שדרגו את המנוי 28,071 0.05%
שדרגו את המנוי 27,330 0.05%
שדרגו את המנוי 24,848 0.04%
שדרגו את המנוי 24,478 0.04%
שדרגו את המנוי 21,000 0.04%
שדרגו את המנוי 16,849 0.03%
שדרגו את המנוי 16,759 0.03%
שדרגו את המנוי 15,775 0.03%
שדרגו את המנוי 13,946 0.03%
שדרגו את המנוי 13,446 0.02%
שדרגו את המנוי 12,694 0.02%
שדרגו את המנוי 9,781 0.02%
שדרגו את המנוי 9,518 0.02%
שדרגו את המנוי 8,132 0.01%
שדרגו את המנוי 6,790 0.01%
שדרגו את המנוי 6,480 0.01%
שדרגו את המנוי 6,229 0.01%
שדרגו את המנוי 4,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,974 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,448 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,379 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית