תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל עסקי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
מודלים 12,104 21,925 9,821  81.14%
אי.בי.אי. 343,443 348,995 5,552  1.62%
הירשמו לצפייה 94,632 98,476 3,844  4.06%
הירשמו לצפייה 22,888 26,606 3,718  16.24%
הירשמו לצפייה 40,993 42,682 1,689  4.12%
שדרגו את המנוי 70,427 71,155 728  1.03%
שדרגו את המנוי 20,505 20,578 73  0.36%
שדרגו את המנוי 714 778 64  8.96%
שדרגו את המנוי 16,700 16,726 26  0.16%
שדרגו את המנוי 683 231 -452  -66.18%
שדרגו את המנוי 14,447 13,511 -936  -6.48%
שדרגו את המנוי 35,685 33,793 -1,892  -5.30%
שדרגו את המנוי 74,516 71,660 -2,856  -3.83%
שדרגו את המנוי 400,611 394,145 -6,466  -1.61%
שדרגו את המנוי 201,346 181,734 -19,612  -9.74%
שדרגו את המנוי 327,810 304,322 -23,488  -7.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,515

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -55,702

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מגדל 2,067,420 2,426,070 358,655  17.35%
רעות 13,204 28,554 15,350  116.25%
הירשמו לצפייה 1,035,430 1,048,400 12,968  1.25%
הירשמו לצפייה 20,161 28,071 7,910  39.23%
הירשמו לצפייה 5,559 10,000 4,441  79.89%
שדרגו את המנוי 265,580 269,511 3,931  1.48%
שדרגו את המנוי 19,326 23,038 3,712  19.21%
שדרגו את המנוי 20,405 23,172 2,767  13.56%
שדרגו את המנוי 1,560,470 1,561,960 1,498  0.10%
שדרגו את המנוי 1,929,560 1,930,910 1,351  0.07%
שדרגו את המנוי 1,240 1,600 360  29.03%
שדרגו את המנוי 27,093 27,242 149  0.55%
שדרגו את המנוי 66,632 66,747 115  0.17%
שדרגו את המנוי 50,610 50,653 43  0.08%
שדרגו את המנוי 4,051 3,806 -245  -6.05%
שדרגו את המנוי 6,824 6,229 -595  -8.72%
שדרגו את המנוי 10,734 9,882 -852  -7.94%
שדרגו את המנוי 36,809 35,508 -1,301  -3.53%
שדרגו את המנוי 6,099 4,565 -1,534  -25.15%
שדרגו את המנוי 69,107 66,713 -2,394  -3.46%
שדרגו את המנוי 14,951 11,151 -3,800  -25.42%
שדרגו את המנוי 53,842 49,696 -4,146  -7.70%
שדרגו את המנוי 15,160 10,550 -4,610  -30.41%
שדרגו את המנוי 35,906 28,998 -6,908  -19.24%
שדרגו את המנוי 1,061,950 1,053,470 -8,485  -0.80%
שדרגו את המנוי 36,042 26,475 -9,567  -26.54%
שדרגו את המנוי 116,532 99,277 -17,255  -14.81%
שדרגו את המנוי 186,319 167,219 -19,100  -10.25%
שדרגו את המנוי 540,885 501,864 -39,021  -7.21%
שדרגו את המנוי 123,847 37,055 -86,792  -70.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 413,250

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -206,605

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 25,515
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -55,702
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 413,250
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -206,605
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,821,792 3.28%
ילין לפידות 394,145 0.71%
אי.בי.אי. 348,995 0.63%
הירשמו לצפייה 304,322 0.55%
הירשמו לצפייה 181,734 0.33%
הירשמו לצפייה 171,710 0.31%
שדרגו את המנוי 98,476 0.18%
שדרגו את המנוי 71,660 0.13%
שדרגו את המנוי 71,155 0.13%
שדרגו את המנוי 42,682 0.08%
שדרגו את המנוי 33,793 0.06%
שדרגו את המנוי 26,606 0.05%
שדרגו את המנוי 21,925 0.04%
שדרגו את המנוי 20,578 0.04%
שדרגו את המנוי 16,726 0.03%
שדרגו את המנוי 13,511 0.02%
שדרגו את המנוי 1,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,287,046 18.51%
מגדל 2,426,070 4.37%
מנורה 1,930,910 3.47%
הירשמו לצפייה 1,561,960 2.81%
הירשמו לצפייה 1,053,470 1.90%
הירשמו לצפייה 1,048,400 1.89%
שדרגו את המנוי 501,864 0.90%
שדרגו את המנוי 274,496 0.49%
שדרגו את המנוי 269,511 0.48%
שדרגו את המנוי 167,219 0.30%
שדרגו את המנוי 99,277 0.18%
שדרגו את המנוי 88,452 0.16%
שדרגו את המנוי 66,747 0.12%
שדרגו את המנוי 66,713 0.12%
שדרגו את המנוי 60,790 0.11%
שדרגו את המנוי 50,653 0.09%
שדרגו את המנוי 49,696 0.09%
שדרגו את המנוי 48,206 0.09%
שדרגו את המנוי 42,529 0.08%
שדרגו את המנוי 37,055 0.07%
שדרגו את המנוי 35,508 0.06%
שדרגו את המנוי 35,462 0.06%
שדרגו את המנוי 29,456 0.05%
שדרגו את המנוי 28,998 0.05%
שדרגו את המנוי 28,554 0.05%
שדרגו את המנוי 28,071 0.05%
שדרגו את המנוי 27,242 0.05%
שדרגו את המנוי 26,513 0.05%
שדרגו את המנוי 26,475 0.05%
שדרגו את המנוי 24,610 0.04%
שדרגו את המנוי 23,172 0.04%
שדרגו את המנוי 23,038 0.04%
שדרגו את המנוי 17,819 0.03%
שדרגו את המנוי 11,151 0.02%
שדרגו את המנוי 10,550 0.02%
שדרגו את המנוי 10,000 0.02%
שדרגו את המנוי 9,882 0.02%
שדרגו את המנוי 9,518 0.02%
שדרגו את המנוי 9,351 0.02%
שדרגו את המנוי 6,229 0.01%
שדרגו את המנוי 4,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,448 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,384 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,350 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית