תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל עסקי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
פסגות 279,314 441,599 162,285  58.10%
אקסלנס 57,311 69,272 11,961  20.87%
הירשמו לצפייה 5,270 13,750 8,480  160.91%
הירשמו לצפייה 4,970 11,150 6,180  124.35%
הירשמו לצפייה 51,000 55,065 4,065  7.97%
שדרגו את המנוי 50,168 53,947 3,779  7.53%
שדרגו את המנוי 3,500 7,155 3,655  104.43%
שדרגו את המנוי 4,100 6,593 2,493  60.80%
שדרגו את המנוי 1,150 2,150 1,000  86.96%
שדרגו את המנוי 108,262 108,774 512  0.47%
שדרגו את המנוי 288 437 149  51.74%
שדרגו את המנוי 87,283 86,625 -658  -0.75%
שדרגו את המנוי 14,513 12,013 -2,500  -17.23%
שדרגו את המנוי 15,907 13,389 -2,518  -15.83%
שדרגו את המנוי 22,900 20,000 -2,900  -12.66%
שדרגו את המנוי 33,504 28,089 -5,415  -16.16%
שדרגו את המנוי 48,981 39,484 -9,497  -19.39%
שדרגו את המנוי 167,813 148,460 -19,353  -11.53%
שדרגו את המנוי 45,106 25,106 -20,000  -44.34%
שדרגו את המנוי 307,353 240,741 -66,612  -21.67%
שדרגו את המנוי 310,115 236,661 -73,454  -23.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 204,559

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -202,907

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 274,496 588,786 314,290  114.50%
ילין לפידות 405,164 603,354 198,190  48.92%
הירשמו לצפייה 1,739,780 1,909,140 169,365  9.73%
הירשמו לצפייה 51,831 159,111 107,280  206.98%
הירשמו לצפייה 51,104 113,762 62,658  122.61%
שדרגו את המנוי 22,920 63,275 40,355  176.07%
שדרגו את המנוי 107,127 140,245 33,118  30.91%
שדרגו את המנוי 24,263 54,166 29,903  123.25%
שדרגו את המנוי 61,537 89,679 28,142  45.73%
שדרגו את המנוי 25,042 44,869 19,827  79.17%
שדרגו את המנוי 1,066,000 1,081,970 15,974  1.50%
שדרגו את המנוי 12,694 24,736 12,042  94.86%
שדרגו את המנוי 9,882 21,167 11,285  114.20%
שדרגו את המנוי 9,518 20,175 10,657  111.97%
שדרגו את המנוי 18,375 28,583 10,208  55.55%
שדרגו את המנוי 72,013 82,039 10,026  13.92%
שדרגו את המנוי 319,151 328,799 9,648  3.02%
שדרגו את המנוי 15,973 25,238 9,265  58.00%
שדרגו את המנוי 9,350 16,741 7,391  79.05%
שדרגו את המנוי 1,118,620 1,124,560 5,941  0.53%
שדרגו את המנוי 4,561 10,476 5,915  129.69%
שדרגו את המנוי 42,181 48,008 5,827  13.81%
שדרגו את המנוי 2,508,860 2,514,540 5,688  0.23%
שדרגו את המנוי 3,806 8,133 4,327  113.69%
שדרגו את המנוי 5,290 9,230 3,940  74.48%
שדרגו את המנוי 4,369 7,438 3,069  70.24%
שדרגו את המנוי 3,037 5,637 2,600  85.61%
שדרגו את המנוי 2,420,440 2,422,740 2,304  0.10%
שדרגו את המנוי 21,642 23,788 2,146  9.92%
שדרגו את המנוי 1,622,640 1,624,710 2,068  0.13%
שדרגו את המנוי 6,229 8,180 1,951  31.32%
שדרגו את המנוי 1,384 2,650 1,266  91.47%
שדרגו את המנוי 2,239 3,163 924  41.27%
שדרגו את המנוי 22,327 23,005 678  3.04%
שדרגו את המנוי 67,146 67,280 134  0.20%
שדרגו את המנוי 40,965 38,687 -2,278  -5.56%
שדרגו את המנוי 41,844 10,913 -30,931  -73.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,148,402

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,209

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 204,559
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -202,907
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,148,402
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -33,209
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,662,155 2.99%
פסגות 441,599 0.79%
מיטב דש 240,741 0.43%
הירשמו לצפייה 236,661 0.43%
הירשמו לצפייה 148,460 0.27%
הירשמו לצפייה 108,774 0.20%
שדרגו את המנוי 86,625 0.16%
שדרגו את המנוי 69,272 0.12%
שדרגו את המנוי 55,065 0.10%
שדרגו את המנוי 53,947 0.10%
שדרגו את המנוי 39,484 0.07%
שדרגו את המנוי 28,089 0.05%
שדרגו את המנוי 25,106 0.05%
שדרגו את המנוי 20,000 0.04%
שדרגו את המנוי 13,750 0.02%
שדרגו את המנוי 13,389 0.02%
שדרגו את המנוי 12,013 0.02%
שדרגו את המנוי 12,000 0.02%
שדרגו את המנוי 11,150 0.02%
שדרגו את המנוי 10,189 0.02%
שדרגו את המנוי 8,430 0.02%
שדרגו את המנוי 7,500 0.01%
שדרגו את המנוי 7,155 0.01%
שדרגו את המנוי 6,593 0.01%
שדרגו את המנוי 2,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,576 < 0.01%
שדרגו את המנוי 437 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,581,307 24.44%
מנורה 2,514,540 4.52%
מגדל 2,422,740 4.36%
הירשמו לצפייה 1,909,140 3.44%
הירשמו לצפייה 1,624,710 2.92%
הירשמו לצפייה 1,124,560 2.02%
שדרגו את המנוי 1,081,970 1.95%
שדרגו את המנוי 603,354 1.09%
שדרגו את המנוי 588,786 1.06%
שדרגו את המנוי 328,799 0.59%
שדרגו את המנוי 159,111 0.29%
שדרגו את המנוי 140,245 0.25%
שדרגו את המנוי 113,762 0.20%
שדרגו את המנוי 89,679 0.16%
שדרגו את המנוי 82,039 0.15%
שדרגו את המנוי 67,280 0.12%
שדרגו את המנוי 63,275 0.11%
שדרגו את המנוי 54,166 0.10%
שדרגו את המנוי 52,771 0.09%
שדרגו את המנוי 48,008 0.09%
שדרגו את המנוי 46,513 0.08%
שדרגו את המנוי 46,000 0.08%
שדרגו את המנוי 44,869 0.08%
שדרגו את המנוי 40,146 0.07%
שדרגו את המנוי 38,687 0.07%
שדרגו את המנוי 28,583 0.05%
שדרגו את המנוי 25,238 0.05%
שדרגו את המנוי 24,736 0.04%
שדרגו את המנוי 23,788 0.04%
שדרגו את המנוי 23,433 0.04%
שדרגו את המנוי 23,005 0.04%
שדרגו את המנוי 21,167 0.04%
שדרגו את המנוי 20,175 0.04%
שדרגו את המנוי 16,741 0.03%
שדרגו את המנוי 13,946 0.03%
שדרגו את המנוי 10,913 0.02%
שדרגו את המנוי 10,476 0.02%
שדרגו את המנוי 9,525 0.02%
שדרגו את המנוי 9,230 0.02%
שדרגו את המנוי 8,180 0.01%
שדרגו את המנוי 8,133 0.01%
שדרגו את המנוי 7,438 0.01%
שדרגו את המנוי 5,637 0.01%
שדרגו את המנוי 3,163 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,650 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית