תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מגדל 9,452,080 10,607,900 1,155,840  12.23%
אדמונד דה רוטשילד 1,806,000 2,226,000 420,000  23.26%
הירשמו לצפייה 108,000 305,643 197,643  183.00%
הירשמו לצפייה 6,891,270 7,044,030 152,761  2.22%
הירשמו לצפייה 4,391,590 4,520,710 129,117  2.94%
שדרגו את המנוי 12,076,000 12,140,800 64,828  0.54%
שדרגו את המנוי 10,033,200 10,070,800 37,611  0.37%
שדרגו את המנוי 43,700 70,700 27,000  61.78%
שדרגו את המנוי 7,902,420 7,902,930 502  0.01%
שדרגו את המנוי 16,170,800 16,105,100 -65,782  -0.41%
שדרגו את המנוי 14,135,600 14,063,800 -71,750  -0.51%
שדרגו את המנוי 3,307,620 3,159,480 -148,145  -4.48%
שדרגו את המנוי 48,549,100 48,374,700 -174,312  -0.36%
שדרגו את המנוי 50,851,800 50,034,500 -817,360  -1.61%
שדרגו את המנוי 4,943,920 12,572 -4,931,350  -99.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,185,302

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,208,699

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
תעשייה אווירית 1,909,080 3,263,640 1,354,560  70.95%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 3,214,940 4,154,220 939,278  29.22%
הירשמו לצפייה 3,217,390 3,886,750 669,357  20.80%
הירשמו לצפייה 9,900,000 9,924,460 24,458  0.25%
הירשמו לצפייה 9,547,590 9,548,750 1,165  0.01%
שדרגו את המנוי 96,170 96,616 446  0.46%
שדרגו את המנוי 49,506,500 49,506,500 4
שדרגו את המנוי 44,449 40,638 -3,811  -8.57%
שדרגו את המנוי 1,061,330 1,048,600 -12,727  -1.20%
שדרגו את המנוי 6,455,930 6,334,000 -121,931  -1.89%
שדרגו את המנוי 1,429,200 1,206,100 -223,096  -15.61%
שדרגו את המנוי 1,544,740 1,254,660 -290,079  -18.78%
שדרגו את המנוי 5,471,480 2,280,780 -3,190,700  -58.32%
שדרגו את המנוי 50,380,300 44,360,400 -6,019,910  -11.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,989,268

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,862,254

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,185,302
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,208,699
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,989,268
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,862,254
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 188,753,038 37.35%
פסגות 50,034,500 9.90%
מיטב דש 48,374,700 9.57%
הירשמו לצפייה 16,105,100 3.19%
הירשמו לצפייה 14,063,800 2.78%
הירשמו לצפייה 12,140,800 2.40%
שדרגו את המנוי 10,607,900 2.10%
שדרגו את המנוי 10,070,800 1.99%
שדרגו את המנוי 7,902,930 1.56%
שדרגו את המנוי 7,044,030 1.39%
שדרגו את המנוי 4,520,710 0.89%
שדרגו את המנוי 3,159,480 0.63%
שדרגו את המנוי 2,226,000 0.44%
שדרגו את המנוי 1,858,240 0.37%
שדרגו את המנוי 305,643 0.06%
שדרגו את המנוי 216,500 0.04%
שדרגו את המנוי 70,700 0.01%
שדרגו את המנוי 31,844 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,789 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 152,293,272 30.14%
כלל 49,506,500 9.80%
מגדל 44,360,400 8.78%
הירשמו לצפייה 9,924,460 1.96%
הירשמו לצפייה 9,548,750 1.89%
הירשמו לצפייה 6,334,000 1.25%
שדרגו את המנוי 4,295,430 0.85%
שדרגו את המנוי 4,154,220 0.82%
שדרגו את המנוי 3,886,750 0.77%
שדרגו את המנוי 3,263,640 0.65%
שדרגו את המנוי 2,820,990 0.56%
שדרגו את המנוי 2,644,060 0.52%
שדרגו את המנוי 2,290,900 0.45%
שדרגו את המנוי 2,280,780 0.45%
שדרגו את המנוי 1,654,540 0.33%
שדרגו את המנוי 1,254,660 0.25%
שדרגו את המנוי 1,206,100 0.24%
שדרגו את המנוי 1,048,600 0.21%
שדרגו את המנוי 890,904 0.18%
שדרגו את המנוי 790,334 0.16%
שדרגו את המנוי 96,616 0.02%
שדרגו את המנוי 40,638 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית