תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 9,817,980 10,943,100 1,125,170  11.46%
אדמונד דה רוטשילד 4,044,000 4,353,400 309,400  7.65%
הירשמו לצפייה 14,634,000 14,941,300 307,394  2.10%
הירשמו לצפייה 6,601,350 6,684,200 82,845  1.26%
הירשמו לצפייה 6,383,530 6,414,380 30,855  0.48%
שדרגו את המנוי 74,457 84,457 10,000  13.43%
שדרגו את המנוי 40,530,100 40,496,800 -33,396  -0.08%
שדרגו את המנוי 7,841,190 7,788,700 -52,491  -0.67%
שדרגו את המנוי 10,750,400 10,552,800 -197,588  -1.84%
שדרגו את המנוי 2,094,840 1,886,360 -208,477  -9.95%
שדרגו את המנוי 49,777,400 49,524,900 -252,560  -0.51%
שדרגו את המנוי 8,162,820 7,185,940 -976,878  -11.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,865,664

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,721,390

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 33,791,800 38,791,800 5,000,000  14.80%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 317,997 2,266,330 1,948,330  612.69%
הירשמו לצפייה 62,000 117,000 55,000  88.71%
הירשמו לצפייה 836,539 849,759 13,220  1.58%
הירשמו לצפייה 677,427 680,552 3,125  0.46%
שדרגו את המנוי 7,882,800 7,883,970 1,170  0.01%
שדרגו את המנוי 91,604 92,166 562  0.61%
שדרגו את המנוי 57,502,500 57,502,500 4
שדרגו את המנוי 82,813 73,420 -9,393  -11.34%
שדרגו את המנוי 5,428,710 3,942,150 -1,486,550  -27.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,021,411

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,495,943

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,865,664
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,721,390
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,021,411
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,495,943
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 176,657,820 48.95%
מיטב דש 49,524,900 13.72%
פסגות 40,496,800 11.22%
הירשמו לצפייה 14,941,300 4.14%
הירשמו לצפייה 10,943,100 3.03%
הירשמו לצפייה 10,552,800 2.92%
שדרגו את המנוי 8,025,070 2.22%
שדרגו את המנוי 7,788,700 2.16%
שדרגו את המנוי 7,185,940 1.99%
שדרגו את המנוי 6,684,200 1.85%
שדרגו את המנוי 6,414,380 1.78%
שדרגו את המנוי 6,327,580 1.75%
שדרגו את המנוי 4,353,400 1.21%
שדרגו את המנוי 1,886,360 0.52%
שדרגו את המנוי 749,997 0.21%
שדרגו את המנוי 693,017 0.19%
שדרגו את המנוי 84,457 0.02%
שדרגו את המנוי 5,819 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 139,401,992 38.62%
כלל 57,502,500 15.93%
מגדל 38,791,800 10.75%
הירשמו לצפייה 8,506,660 2.36%
הירשמו לצפייה 7,883,970 2.18%
הירשמו לצפייה 3,942,150 1.09%
שדרגו את המנוי 3,681,790 1.02%
שדרגו את המנוי 3,560,750 0.99%
שדרגו את המנוי 3,314,880 0.92%
שדרגו את המנוי 2,797,400 0.78%
שדרגו את המנוי 2,417,990 0.67%
שדרגו את המנוי 2,266,330 0.63%
שדרגו את המנוי 1,963,620 0.54%
שדרגו את המנוי 924,422 0.26%
שדרגו את המנוי 849,759 0.24%
שדרגו את המנוי 680,552 0.19%
שדרגו את המנוי 117,000 0.03%
שדרגו את המנוי 92,166 0.03%
שדרגו את המנוי 73,420 0.02%
שדרגו את המנוי 34,833 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית