תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 7,670,630 8,268,650 598,021  7.80%
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 675,585 789,815 114,230  16.91%
הירשמו לצפייה 6,517,850 6,628,860 111,010  1.70%
הירשמו לצפייה 4,822,730 4,909,410 86,683  1.80%
הירשמו לצפייה 0 64,635 64,635
שדרגו את המנוי 3,589,480 3,563,430 -26,053  -0.73%
שדרגו את המנוי 5,489,980 5,404,930 -85,053  -1.55%
שדרגו את המנוי 1,606,320 1,496,600 -109,720  -6.83%
שדרגו את המנוי 5,055,980 4,829,920 -226,068  -4.47%
שדרגו את המנוי 2,964,450 2,652,690 -311,762  -10.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 974,579

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -758,656

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 3,448,680 3,812,540 363,861  10.55%
מיטב דש 10,959 7,306 -3,653  -33.33%
הירשמו לצפייה 13,536 8,778 -4,758  -35.15%
הירשמו לצפייה 23,514 15,675 -7,839  -33.34%
הירשמו לצפייה 270,904 259,103 -11,801  -4.36%
שדרגו את המנוי 58,498 38,998 -19,500  -33.33%
שדרגו את המנוי 426,590 388,800 -37,790  -8.86%
שדרגו את המנוי 174,163 116,106 -58,057  -33.33%
שדרגו את המנוי 2,212,480 2,038,500 -173,985  -7.86%
שדרגו את המנוי 709,072 472,706 -236,366  -33.33%
שדרגו את המנוי 915,514 610,331 -305,183  -33.33%
שדרגו את המנוי 1,208,970 805,966 -403,005  -33.33%
שדרגו את המנוי 455,384 2 -455,382  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,780,340 1,194,860 -585,478  -32.89%
שדרגו את המנוי 1,840,860 1,227,220 -613,643  -33.33%
שדרגו את המנוי 1,579,360 953,537 -625,825  -39.63%
שדרגו את המנוי 981,792 0 -981,792  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,398,670 0 -1,398,670  -100.00%
שדרגו את המנוי 4,253,250 2,835,450 -1,417,800  -33.33%
שדרגו את המנוי 8,811,260 5,874,060 -2,937,190  -33.33%
שדרגו את המנוי 22,697,400 15,145,200 -7,552,220  -33.27%
שדרגו את המנוי 28,750,700 19,166,800 -9,583,920  -33.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 363,861

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,413,857

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 974,579
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -758,656
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 363,861
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,413,857
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,767,136 11.57%
מגדל 8,268,650 2.29%
אדמונד דה רוטשילד 6,628,860 1.84%
הירשמו לצפייה 5,404,930 1.50%
הירשמו לצפייה 4,909,410 1.36%
הירשמו לצפייה 4,829,920 1.34%
שדרגו את המנוי 3,563,430 0.99%
שדרגו את המנוי 2,652,690 0.73%
שדרגו את המנוי 1,627,650 0.45%
שדרגו את המנוי 1,496,600 0.41%
שדרגו את המנוי 1,318,000 0.37%
שדרגו את המנוי 789,815 0.22%
שדרגו את המנוי 132,318 0.04%
שדרגו את המנוי 64,635 0.02%
שדרגו את המנוי 35,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,971,938 15.23%
כלל 19,166,800 5.31%
מגדל 15,145,200 4.20%
הירשמו לצפייה 5,874,060 1.63%
הירשמו לצפייה 3,812,540 1.06%
הירשמו לצפייה 2,835,450 0.79%
שדרגו את המנוי 2,038,500 0.56%
שדרגו את המנוי 1,227,220 0.34%
שדרגו את המנוי 1,194,860 0.33%
שדרגו את המנוי 953,537 0.26%
שדרגו את המנוי 805,966 0.22%
שדרגו את המנוי 610,331 0.17%
שדרגו את המנוי 472,706 0.13%
שדרגו את המנוי 388,800 0.11%
שדרגו את המנוי 259,103 0.07%
שדרגו את המנוי 116,106 0.03%
שדרגו את המנוי 38,998 0.01%
שדרגו את המנוי 15,675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית