תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אי.בי.אי. 5,901,050 6,634,680 733,638  12.43%
מיטב דש 48,934,400 49,571,000 636,644  1.30%
הירשמו לצפייה 12,957,400 13,147,900 190,449  1.47%
הירשמו לצפייה 3,978,000 4,020,000 42,000  1.06%
הירשמו לצפייה 2,378,590 2,419,600 41,009  1.72%
שדרגו את המנוי 7,952,270 7,951,740 -530  -0.01%
שדרגו את המנוי 8,044,170 8,025,070 -19,095  -0.24%
שדרגו את המנוי 41,410,200 41,375,300 -34,892  -0.08%
שדרגו את המנוי 8,626,930 8,416,660 -210,268  -2.44%
שדרגו את המנוי 11,196,800 10,334,000 -862,801  -7.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,643,740

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,127,586

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 49,506,500 57,502,500 7,995,940  16.15%
מיטב דש 40,638 34,833 -5,805  -14.28%
הירשמו לצפייה 96,616 82,813 -13,803  -14.29%
הירשמו לצפייה 790,334 677,427 -112,907  -14.29%
הירשמו לצפייה 1,048,600 924,422 -124,180  -11.84%
שדרגו את המנוי 890,904 763,630 -127,274  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,654,540 1,418,170 -236,366  -14.29%
שדרגו את המנוי 2,280,780 1,957,370 -323,413  -14.18%
שדרגו את המנוי 2,290,900 1,963,620 -327,276  -14.29%
שדרגו את המנוי 2,820,990 2,417,990 -403,005  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,254,660 836,539 -418,119  -33.33%
שדרגו את המנוי 3,263,640 2,797,400 -466,242  -14.29%
שדרגו את המנוי 3,886,750 3,314,880 -571,870  -14.71%
שדרגו את המנוי 4,154,220 3,560,750 -593,468  -14.29%
שדרגו את המנוי 4,295,430 3,681,790 -613,642  -14.29%
שדרגו את המנוי 6,334,000 5,428,710 -905,292  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,206,100 91,604 -1,114,500  -92.40%
שדרגו את המנוי 9,924,460 8,506,660 -1,417,800  -14.29%
שדרגו את המנוי 9,548,750 7,882,800 -1,665,960  -17.45%
שדרגו את המנוי 2,644,060 317,997 -2,326,060  -87.97%
שדרגו את המנוי 44,360,400 33,791,800 -10,568,600  -23.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,995,940

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,335,582

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,643,740
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,127,586
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,995,940
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,335,582
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 170,860,200 39.45%
מיטב דש 49,571,000 11.45%
פסגות 41,375,300 9.55%
הירשמו לצפייה 13,147,900 3.04%
הירשמו לצפייה 10,817,100 2.50%
הירשמו לצפייה 10,334,000 2.39%
שדרגו את המנוי 8,416,660 1.94%
שדרגו את המנוי 8,025,070 1.85%
שדרגו את המנוי 7,951,740 1.84%
שדרגו את המנוי 6,634,680 1.53%
שדרגו את המנוי 6,633,860 1.53%
שדרגו את המנוי 4,020,000 0.93%
שדרגו את המנוי 2,419,600 0.56%
שדרגו את המנוי 749,997 0.17%
שדרגו את המנוי 693,017 0.16%
שדרגו את המנוי 64,457 0.01%
שדרגו את המנוי 5,819 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 138,015,705 31.87%
כלל 57,502,500 13.28%
מגדל 33,791,800 7.80%
הירשמו לצפייה 8,506,660 1.96%
הירשמו לצפייה 7,882,800 1.82%
הירשמו לצפייה 5,428,710 1.25%
שדרגו את המנוי 3,681,790 0.85%
שדרגו את המנוי 3,560,750 0.82%
שדרגו את המנוי 3,314,880 0.77%
שדרגו את המנוי 2,797,400 0.65%
שדרגו את המנוי 2,417,990 0.56%
שדרגו את המנוי 1,963,620 0.45%
שדרגו את המנוי 1,957,370 0.45%
שדרגו את המנוי 1,418,170 0.33%
שדרגו את המנוי 924,422 0.21%
שדרגו את המנוי 836,539 0.19%
שדרגו את המנוי 763,630 0.18%
שדרגו את המנוי 677,427 0.16%
שדרגו את המנוי 317,997 0.07%
שדרגו את המנוי 91,604 0.02%
שדרגו את המנוי 82,813 0.02%
שדרגו את המנוי 62,000 0.01%
שדרגו את המנוי 34,833 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית