תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מיטב דש 40,313,700 42,071,400 1,757,710  4.36%
אדמונד דה רוטשילד 2,220,000 3,078,000 858,000  38.65%
הירשמו לצפייה 261,427 527,109 265,682  101.63%
הירשמו לצפייה 4,001,190 4,018,220 17,029  0.43%
הירשמו לצפייה 12,291,800 12,289,300 -2,494  -0.02%
שדרגו את המנוי 2,853,690 2,815,080 -38,603  -1.35%
שדרגו את המנוי 6,051,830 6,003,360 -48,471  -0.80%
שדרגו את המנוי 8,591,040 8,513,280 -77,758  -0.91%
שדרגו את המנוי 41,749,100 41,624,600 -124,544  -0.30%
שדרגו את המנוי 9,634,300 9,107,930 -526,371  -5.46%
שדרגו את המנוי 13,431,800 12,744,200 -687,674  -5.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,898,421

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,505,915

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 49,506,500 57,502,500 7,995,940  16.15%
מיטב דש 40,638 34,833 -5,805  -14.28%
הירשמו לצפייה 96,616 82,813 -13,803  -14.29%
הירשמו לצפייה 790,334 677,427 -112,907  -14.29%
הירשמו לצפייה 1,048,600 924,422 -124,180  -11.84%
שדרגו את המנוי 890,904 763,630 -127,274  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,654,540 1,418,170 -236,366  -14.29%
שדרגו את המנוי 2,280,780 1,957,370 -323,413  -14.18%
שדרגו את המנוי 2,290,900 1,963,620 -327,276  -14.29%
שדרגו את המנוי 2,820,990 2,417,990 -403,005  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,254,660 836,539 -418,119  -33.33%
שדרגו את המנוי 3,263,640 2,797,400 -466,242  -14.29%
שדרגו את המנוי 3,886,750 3,314,880 -571,870  -14.71%
שדרגו את המנוי 4,154,220 3,560,750 -593,468  -14.29%
שדרגו את המנוי 4,295,430 3,681,790 -613,642  -14.29%
שדרגו את המנוי 6,334,000 5,428,710 -905,292  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,206,100 91,604 -1,114,500  -92.40%
שדרגו את המנוי 9,924,460 8,506,660 -1,417,800  -14.29%
שדרגו את המנוי 9,548,750 7,882,800 -1,665,960  -17.45%
שדרגו את המנוי 2,644,060 317,997 -2,326,060  -87.97%
שדרגו את המנוי 44,360,400 33,791,800 -10,568,600  -23.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,995,940

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,335,582

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,898,421
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,505,915
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,995,940
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,335,582
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 160,680,306 37.10%
מיטב דש 42,071,400 9.71%
פסגות 41,624,600 9.61%
הירשמו לצפייה 12,744,200 2.94%
הירשמו לצפייה 12,289,300 2.84%
הירשמו לצפייה 10,406,400 2.40%
שדרגו את המנוי 9,107,930 2.10%
שדרגו את המנוי 8,513,280 1.97%
שדרגו את המנוי 6,633,860 1.53%
שדרגו את המנוי 6,003,360 1.39%
שדרגו את המנוי 4,018,220 0.93%
שדרגו את המנוי 3,078,000 0.71%
שדרגו את המנוי 2,815,080 0.65%
שדרגו את המנוי 749,997 0.17%
שדרגו את המנוי 527,109 0.12%
שדרגו את המנוי 64,457 0.01%
שדרגו את המנוי 27,294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,819 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 138,015,705 31.87%
כלל 57,502,500 13.28%
מגדל 33,791,800 7.80%
הירשמו לצפייה 8,506,660 1.96%
הירשמו לצפייה 7,882,800 1.82%
הירשמו לצפייה 5,428,710 1.25%
שדרגו את המנוי 3,681,790 0.85%
שדרגו את המנוי 3,560,750 0.82%
שדרגו את המנוי 3,314,880 0.77%
שדרגו את המנוי 2,797,400 0.65%
שדרגו את המנוי 2,417,990 0.56%
שדרגו את המנוי 1,963,620 0.45%
שדרגו את המנוי 1,957,370 0.45%
שדרגו את המנוי 1,418,170 0.33%
שדרגו את המנוי 924,422 0.21%
שדרגו את המנוי 836,539 0.19%
שדרגו את המנוי 763,630 0.18%
שדרגו את המנוי 677,427 0.16%
שדרגו את המנוי 317,997 0.07%
שדרגו את המנוי 91,604 0.02%
שדרגו את המנוי 82,813 0.02%
שדרגו את המנוי 62,000 0.01%
שדרגו את המנוי 34,833 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית