תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
אי.בי.אי. 3,821,200 4,767,550 946,355  24.77%
פסגות 22,206,200 23,017,700 811,570  3.65%
הירשמו לצפייה 10,426,100 11,113,200 687,134  6.59%
הירשמו לצפייה 8,339,870 8,505,820 165,949  1.99%
הירשמו לצפייה 2,573,910 2,563,910 -10,000  -0.39%
שדרגו את המנוי 4,557,450 4,546,130 -11,320  -0.25%
שדרגו את המנוי 6,016,140 5,885,810 -130,333  -2.17%
שדרגו את המנוי 10,112,400 9,384,580 -727,783  -7.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,611,008

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -879,436

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
ילין לפידות 1,610,320 8,811,260 7,200,940  447.17%
מגדל 17,725,300 22,697,400 4,972,130  28.05%
הירשמו לצפייה 1,889,310 3,448,680 1,559,370  82.54%
הירשמו לצפייה 1,343,610 2,212,480 868,871  64.67%
הירשמו לצפייה 4,253,250 4,253,250 -1
שדרגו את המנוי 354,158 174,163 -179,995  -50.82%
שדרגו את המנוי 582,922 270,904 -312,018  -53.53%
שדרגו את המנוי 424,872 23,514 -401,358  -94.47%
שדרגו את המנוי 2,044,270 426,590 -1,617,680  -79.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,601,311

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,511,052

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,611,008
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -879,436
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,601,311
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,511,052
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 77,332,383 21.43%
פסגות 23,017,700 6.38%
אדמונד דה רוטשילד 11,113,200 3.08%
הירשמו לצפייה 9,384,580 2.60%
הירשמו לצפייה 8,505,820 2.36%
הירשמו לצפייה 5,885,810 1.63%
שדרגו את המנוי 4,767,550 1.32%
שדרגו את המנוי 4,546,130 1.26%
שדרגו את המנוי 3,054,920 0.85%
שדרגו את המנוי 2,563,910 0.71%
שדרגו את המנוי 1,977,040 0.55%
שדרגו את המנוי 645,618 0.18%
שדרגו את המנוי 497,488 0.14%
שדרגו את המנוי 347,627 0.10%
שדרגו את המנוי 280,002 0.08%
שדרגו את המנוי 276,918 0.08%
שדרגו את המנוי 175,000 0.05%
שדרגו את המנוי 114,873 0.03%
שדרגו את המנוי 75,000 0.02%
שדרגו את המנוי 67,977 0.02%
שדרגו את המנוי 35,220 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 82,021,896 22.73%
כלל 28,750,700 7.97%
מגדל 22,697,400 6.29%
הירשמו לצפייה 8,811,260 2.44%
הירשמו לצפייה 4,253,250 1.18%
הירשמו לצפייה 3,448,680 0.96%
שדרגו את המנוי 2,212,480 0.61%
שדרגו את המנוי 1,840,860 0.51%
שדרגו את המנוי 1,780,340 0.49%
שדרגו את המנוי 1,579,360 0.44%
שדרגו את המנוי 1,398,670 0.39%
שדרגו את המנוי 1,208,970 0.33%
שדרגו את המנוי 981,792 0.27%
שדרגו את המנוי 915,514 0.25%
שדרגו את המנוי 709,072 0.20%
שדרגו את המנוי 455,384 0.13%
שדרגו את המנוי 426,590 0.12%
שדרגו את המנוי 270,904 0.08%
שדרגו את המנוי 174,163 0.05%
שדרגו את המנוי 58,498 0.02%
שדרגו את המנוי 23,514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,536 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,959 < 0.01%
שם חברה: אלדן תחבורה
מספר נייר ערך: 1134881
אתר: http://www.eldan.co.il
ענף: מסחר ושרותים
תת ענף: שרותים
תחום פעילות: ליסינג תפעולי,השכרת כלי רכב ובנדל"ן להשקעה
משקיע/ה
חברה ציבורית