תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 568,889 738,430 169,541  29.80%
סיגמא 1,121,030 1,175,960 54,931  4.90%
הירשמו לצפייה 9,999 19,999 10,000  100.01%
הירשמו לצפייה 1,881,330 1,856,090 -25,240  -1.34%
הירשמו לצפייה 3,274,610 3,224,610 -50,000  -1.53%
שדרגו את המנוי 3,872,360 3,795,990 -76,364  -1.97%
שדרגו את המנוי 1,425,610 1,341,550 -84,066  -5.90%
שדרגו את המנוי 813,778 697,892 -115,886  -14.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 234,472

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -351,556

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מיטב דש 7,306 12,600 5,294  72.46%
פסגות 5,293 2,434 -2,859  -54.01%
הירשמו לצפייה 38,998 19,498 -19,500  -50.00%
הירשמו לצפייה 53,498 28,642 -24,856  -46.46%
הירשמו לצפייה 104,322 52,158 -52,164  -50.00%
שדרגו את המנוי 396,849 200,357 -196,492  -49.51%
שדרגו את המנוי 610,331 305,149 -305,182  -50.00%
שדרגו את המנוי 805,966 402,961 -403,005  -50.00%
שדרגו את המנוי 953,537 476,742 -476,795  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,178,880 589,407 -589,473  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,227,220 613,575 -613,642  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,996,750 999,736 -997,017  -49.93%
שדרגו את המנוי 2,835,450 1,417,650 -1,417,800  -50.00%
שדרגו את המנוי 3,750,720 1,803,260 -1,947,460  -51.92%
שדרגו את המנוי 5,874,060 3,040,000 -2,834,060  -48.25%
שדרגו את המנוי 15,133,300 7,576,240 -7,557,020  -49.94%
שדרגו את המנוי 19,166,800 9,582,870 -9,583,920  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,294

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,021,245

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 234,472
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -351,556
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,294
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,021,245
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,244,173 5.61%
הראל 4,922,780 1.36%
מגדל 3,795,990 1.05%
הירשמו לצפייה 3,224,610 0.89%
הירשמו לצפייה 1,856,090 0.51%
הירשמו לצפייה 1,341,550 0.37%
שדרגו את המנוי 1,175,960 0.33%
שדרגו את המנוי 1,065,430 0.30%
שדרגו את המנוי 738,430 0.20%
שדרגו את המנוי 697,892 0.19%
שדרגו את המנוי 667,738 0.19%
שדרגו את המנוי 658,961 0.18%
שדרגו את המנוי 66,155 0.02%
שדרגו את המנוי 19,999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,588 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,123,279 7.51%
כלל 9,582,870 2.66%
מגדל 7,576,240 2.10%
הירשמו לצפייה 3,040,000 0.84%
הירשמו לצפייה 1,803,260 0.50%
הירשמו לצפייה 1,417,650 0.39%
שדרגו את המנוי 999,736 0.28%
שדרגו את המנוי 613,575 0.17%
שדרגו את המנוי 589,407 0.16%
שדרגו את המנוי 476,742 0.13%
שדרגו את המנוי 402,961 0.11%
שדרגו את המנוי 305,149 0.08%
שדרגו את המנוי 200,357 0.06%
שדרגו את המנוי 52,158 0.01%
שדרגו את המנוי 28,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,498 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,434 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שם חברה: אלדן תחבורה
מספר נייר ערך: 1134881
אתר: http://www.eldan.co.il
ענף: מסחר ושרותים
תת ענף: שרותים
תחום פעילות: ליסינג תפעולי,השכרת כלי רכב ובנדל"ן להשקעה
משקיע/ה
חברה ציבורית