תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אי. בי. אי בית השקעות

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר: www.ibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
מגדל 2,499 2,494 -5  -0.20%
אילים 89,092 86,214 -2,878  -3.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,883

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
אנליסט 182,470 183,204 734  0.40%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 10,433 10,981 548  5.25%
הירשמו לצפייה 359,471 359,871 400  0.11%
הירשמו לצפייה 554,739 554,190 -549  -0.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,682

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -549

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,883
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,682
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -549
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 372,472 2.94%
אנליסט 192,303 1.52%
אילים 86,214 0.68%
הירשמו לצפייה 38,880 0.31%
הירשמו לצפייה 22,501 0.18%
הירשמו לצפייה 20,000 0.16%
שדרגו את המנוי 6,152 0.05%
שדרגו את המנוי 2,494 0.02%
שדרגו את המנוי 2,176 0.02%
שדרגו את המנוי 1,752 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,570,022 12.40%
מנורה 554,190 4.38%
מיטב דש 429,323 3.39%
הירשמו לצפייה 359,871 2.84%
הירשמו לצפייה 183,204 1.45%
הירשמו לצפייה 28,110 0.22%
שדרגו את המנוי 10,981 0.09%
שדרגו את המנוי 4,343 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית