תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אי. בי. אי בית השקעות

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר: www.ibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 878 1,574 696  79.27%
אילים 45,594 42,898 -2,696  -5.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 696

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,696

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 10,172 9,551 -621  -6.10%
מיטב דש 428,801 427,711 -1,090  -0.25%
הירשמו לצפייה 4,580 3,280 -1,300  -28.38%
הירשמו לצפייה 553,161 544,474 -8,687  -1.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,698

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 696
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,696
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,698
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 299,413 2.36%
אנליסט 190,062 1.50%
אילים 42,898 0.34%
הירשמו לצפייה 38,880 0.31%
הירשמו לצפייה 22,501 0.18%
הירשמו לצפייה 2,176 0.02%
שדרגו את המנוי 1,574 0.01%
שדרגו את המנוי 1,322 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,549,845 12.24%
מנורה 544,474 4.30%
מיטב דש 427,711 3.38%
הירשמו לצפייה 359,871 2.84%
הירשמו לצפייה 183,811 1.45%
הירשמו לצפייה 18,163 0.14%
שדרגו את המנוי 9,551 0.08%
שדרגו את המנוי 3,280 0.03%
שדרגו את המנוי 2,984 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית