תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אי. בי. אי בית השקעות

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר: www.ibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אנליסט 191,543 192,598 1,055  0.55%
מגדל 1,746 2,651 905  51.83%
הירשמו לצפייה 38,220 38,880 660  1.73%
הירשמו לצפייה 97,092 89,092 -8,000  -8.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,620

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
אנליסט 182,350 182,470 120  0.07%
אלטשולר - שחם 359,871 359,471 -400  -0.11%
הירשמו לצפייה 565,173 554,739 -10,434  -1.85%
הירשמו לצפייה 39,096 28,110 -10,986  -28.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 120

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,820

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,620
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 120
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,820
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 374,491 2.96%
אנליסט 192,598 1.52%
אילים 89,092 0.70%
הירשמו לצפייה 38,880 0.31%
הירשמו לצפייה 22,501 0.18%
הירשמו לצפייה 20,000 0.16%
שדרגו את המנוי 6,152 0.05%
שדרגו את המנוי 2,651 0.02%
שדרגו את המנוי 2,176 0.02%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,568,889 12.39%
מנורה 554,739 4.38%
מיטב דש 429,323 3.39%
הירשמו לצפייה 359,471 2.84%
הירשמו לצפייה 182,470 1.44%
הירשמו לצפייה 28,110 0.22%
שדרגו את המנוי 10,433 0.08%
שדרגו את המנוי 4,343 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית