תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אי. בי. אי בית השקעות

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר: www.ibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אנליסט 191,680 192,084 404  0.21%
מגדל 1,268 1,502 234  18.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 638

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
אנליסט 183,204 183,712 508  0.28%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 10,981 10,545 -436  -3.97%
הירשמו לצפייה 4,343 2,984 -1,359  -31.29%
הירשמו לצפייה 554,190 552,773 -1,417  -0.26%
הירשמו לצפייה 28,110 18,620 -9,490  -33.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 508

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,702

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 638
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 508
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,702
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 336,896 2.66%
אנליסט 192,084 1.52%
אילים 79,753 0.63%
הירשמו לצפייה 38,880 0.31%
הירשמו לצפייה 22,501 0.18%
הירשמו לצפייה 2,176 0.02%
שדרגו את המנוי 1,502 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,562,408 12.34%
מנורה 552,773 4.37%
מיטב דש 429,323 3.39%
הירשמו לצפייה 359,871 2.84%
הירשמו לצפייה 183,712 1.45%
הירשמו לצפייה 18,620 0.15%
שדרגו את המנוי 10,545 0.08%
שדרגו את המנוי 4,580 0.04%
שדרגו את המנוי 2,984 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית