תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אי. בי. אי בית השקעות

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר: www.ibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מגדל 1,562 1,404 -158  -10.12%
אילים 101,655 100,292 -1,363  -1.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,521

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
ארם גמולים 38,241 39,096 855  2.24%
אנליסט 182,535 182,350 -185  -0.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 855

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -185

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,521
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 855
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -185
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 376,229 2.97%
אנליסט 191,543 1.51%
אילים 100,292 0.79%
הירשמו לצפייה 38,220 0.30%
הירשמו לצפייה 22,501 0.18%
הירשמו לצפייה 20,000 0.16%
שדרגו את המנוי 2,176 0.02%
שדרגו את המנוי 1,404 0.01%
שדרגו את המנוי 93 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,580,156 12.48%
מנורה 565,173 4.46%
מיטב דש 429,323 3.39%
הירשמו לצפייה 359,871 2.84%
הירשמו לצפייה 182,350 1.44%
הירשמו לצפייה 39,096 0.31%
שדרגו את המנוי 4,343 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית