תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אי. בי. אי בית השקעות

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר: www.ibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
אפסילון 4,912 5,347 435  8.86%
מגדל 772 713 -59  -7.64%
הירשמו לצפייה 250 175 -75  -30.00%
הירשמו לצפייה 189,863 189,263 -600  -0.32%
הירשמו לצפייה 40,380 39,390 -990  -2.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 435

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,724

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
ילין לפידות 2,984 3,274 290  9.72%
מנורה 545,121 545,178 57  0.01%
הירשמו לצפייה 8,864 8,828 -36  -0.41%
הירשמו לצפייה 2,585 2,525 -60  -2.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 347

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -96

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 435
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,724
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 347
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -96
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 260,264 2.06%
אנליסט 189,263 1.49%
אלטשולר - שחם 39,390 0.31%
הירשמו לצפייה 22,501 0.18%
הירשמו לצפייה 5,347 0.04%
הירשמו לצפייה 1,623 0.01%
שדרגו את המנוי 1,252 < 0.01%
שדרגו את המנוי 713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 175 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,549,361 12.24%
מנורה 545,178 4.31%
מיטב דש 427,711 3.38%
הירשמו לצפייה 359,871 2.84%
הירשמו לצפייה 183,811 1.45%
הירשמו לצפייה 18,163 0.14%
שדרגו את המנוי 8,828 0.07%
שדרגו את המנוי 3,274 0.03%
שדרגו את המנוי 2,525 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית