תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אי. בי. אי בית השקעות

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר: www.ibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
אלטרנטיב בית השקעות 4,446 6,492 2,046  46.02%
מגדל 2,071 1,942 -129  -6.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,046

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -129

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מנורה 547,120 547,678 558  0.10%
אנליסט 152,068 152,056 -12  -0.01%
הירשמו לצפייה 6,730 6,186 -544  -8.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 558

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -556

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,046
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -129
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 558
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -556
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 242,755 1.92%
אנליסט 159,342 1.26%
אלטשולר - שחם 38,979 0.31%
הירשמו לצפייה 22,501 0.18%
הירשמו לצפייה 12,066 0.10%
הירשמו לצפייה 6,492 0.05%
שדרגו את המנוי 1,942 0.02%
שדרגו את המנוי 1,433 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,084,241 8.56%
מנורה 547,678 4.33%
אלטשולר - שחם 359,871 2.84%
הירשמו לצפייה 152,056 1.20%
הירשמו לצפייה 18,298 0.14%
הירשמו לצפייה 6,186 0.05%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית