תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2022 30.04.2022 שינוי
פסגות 43,928 46,417 2,489  5.67%
מגדל 72,609 74,250 1,641  2.26%
הירשמו לצפייה 137,617 138,327 710  0.52%
הירשמו לצפייה 22,858 23,271 413  1.81%
הירשמו לצפייה 7,069 7,422 353  4.99%
שדרגו את המנוי 2,358 2,694 336  14.25%
שדרגו את המנוי 64,308 64,618 310  0.48%
שדרגו את המנוי 350 400 50  14.29%
שדרגו את המנוי 7,736 7,764 28  0.36%
שדרגו את המנוי 60 86 26  43.33%
שדרגו את המנוי 4,265 4,254 -11  -0.26%
שדרגו את המנוי 825 775 -50  -6.06%
שדרגו את המנוי 8,151 7,952 -199  -2.44%
שדרגו את המנוי 2,785 2,235 -550  -19.75%
שדרגו את המנוי 131,611 130,401 -1,210  -0.92%
שדרגו את המנוי 16,686 13,220 -3,466  -20.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,356

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,486

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
מגדל 314,437 332,986 18,549  5.90%
הראל 112,447 123,137 10,690  9.51%
הירשמו לצפייה 4,693 11,106 6,413  136.65%
הירשמו לצפייה 45,095 47,768 2,673  5.93%
הירשמו לצפייה 269 1,769 1,500  557.62%
שדרגו את המנוי 2,538 2,699 161  6.34%
שדרגו את המנוי 4,182 4,332 150  3.59%
שדרגו את המנוי 6,001 6,101 100  1.67%
שדרגו את המנוי 3,491 3,585 94  2.69%
שדרגו את המנוי 1,481 1,502 21  1.42%
שדרגו את המנוי 57 43 -14  -24.56%
שדרגו את המנוי 42 21 -21  -50.00%
שדרגו את המנוי 34,584 27,524 -7,060  -20.41%
שדרגו את המנוי 94,724 76,478 -18,246  -19.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,351

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,341

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,356
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,486
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 40,351
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -25,341
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 619,125 7.26%
הראל 138,327 1.62%
מור 130,401 1.53%
הירשמו לצפייה 74,250 0.87%
הירשמו לצפייה 73,220 0.86%
הירשמו לצפייה 64,618 0.76%
שדרגו את המנוי 46,417 0.54%
שדרגו את המנוי 23,271 0.27%
שדרגו את המנוי 18,799 0.22%
שדרגו את המנוי 13,220 0.16%
שדרגו את המנוי 7,952 0.09%
שדרגו את המנוי 7,764 0.09%
שדרגו את המנוי 7,422 0.09%
שדרגו את המנוי 4,254 0.05%
שדרגו את המנוי 2,694 0.03%
שדרגו את המנוי 2,235 0.03%
שדרגו את המנוי 1,874 0.02%
שדרגו את המנוי 775 < 0.01%
שדרגו את המנוי 552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 835,285 9.80%
מגדל 332,986 3.91%
הראל 123,137 1.44%
הירשמו לצפייה 76,478 0.90%
הירשמו לצפייה 53,615 0.63%
הירשמו לצפייה 50,283 0.59%
שדרגו את המנוי 47,768 0.56%
שדרגו את המנוי 31,144 0.37%
שדרגו את המנוי 27,524 0.32%
שדרגו את המנוי 12,664 0.15%
שדרגו את המנוי 11,106 0.13%
שדרגו את המנוי 9,970 0.12%
שדרגו את המנוי 9,485 0.11%
שדרגו את המנוי 7,573 0.09%
שדרגו את המנוי 6,101 0.07%
שדרגו את המנוי 4,547 0.05%
שדרגו את המנוי 4,332 0.05%
שדרגו את המנוי 3,885 0.05%
שדרגו את המנוי 3,585 0.04%
שדרגו את המנוי 2,885 0.03%
שדרגו את המנוי 2,699 0.03%
שדרגו את המנוי 2,083 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,837 0.02%
שדרגו את המנוי 1,769 0.02%
שדרגו את המנוי 1,527 0.02%
שדרגו את המנוי 1,502 0.02%
שדרגו את המנוי 1,345 0.02%
שדרגו את המנוי 675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 542 < 0.01%
שדרגו את המנוי 174 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית