תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מור 235,384 244,394 9,010  3.83%
אפסילון 13,535 16,413 2,878  21.26%
הירשמו לצפייה 9,669 11,841 2,172  22.46%
הירשמו לצפייה 4,141 4,418 277  6.69%
הירשמו לצפייה 57,081 57,102 21  0.04%
שדרגו את המנוי 1,090 1,072 -18  -1.65%
שדרגו את המנוי 651 619 -32  -4.92%
שדרגו את המנוי 10,500 9,600 -900  -8.57%
שדרגו את המנוי 16,381 12,879 -3,502  -21.38%
שדרגו את המנוי 21,804 12,759 -9,045  -41.48%
שדרגו את המנוי 401,751 390,989 -10,762  -2.68%
שדרגו את המנוי 19,849 8,725 -11,124  -56.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,358

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,383

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 249,238 276,244 27,006  10.84%
הראל 250,452 267,465 17,013  6.79%
הירשמו לצפייה 10,274 10,413 139  1.35%
הירשמו לצפייה 7,999 8,034 35  0.44%
הירשמו לצפייה 2,148 2,166 18  0.84%
שדרגו את המנוי 3,162 2,045 -1,117  -35.33%
שדרגו את המנוי 50,283 16,174 -34,109  -67.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,211

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,226

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,358
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,383
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 44,211
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -35,226
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 783,956 9.21%
אלטשולר - שחם 390,989 4.60%
מור 244,394 2.87%
הירשמו לצפייה 57,102 0.67%
הירשמו לצפייה 16,413 0.19%
הירשמו לצפייה 12,879 0.15%
שדרגו את המנוי 12,759 0.15%
שדרגו את המנוי 11,841 0.14%
שדרגו את המנוי 9,600 0.11%
שדרגו את המנוי 8,725 0.10%
שדרגו את המנוי 5,492 0.06%
שדרגו את המנוי 4,418 0.05%
שדרגו את המנוי 3,906 0.05%
שדרגו את המנוי 1,279 0.02%
שדרגו את המנוי 1,100 0.01%
שדרגו את המנוי 1,072 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 619 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 775,833 9.12%
הפניקס 276,244 3.25%
הראל 267,465 3.14%
הירשמו לצפייה 34,071 0.40%
הירשמו לצפייה 22,804 0.27%
הירשמו לצפייה 20,937 0.25%
שדרגו את המנוי 18,060 0.21%
שדרגו את המנוי 17,473 0.21%
שדרגו את המנוי 16,174 0.19%
שדרגו את המנוי 11,413 0.13%
שדרגו את המנוי 10,709 0.13%
שדרגו את המנוי 10,413 0.12%
שדרגו את המנוי 9,196 0.11%
שדרגו את המנוי 8,034 0.09%
שדרגו את המנוי 7,037 0.08%
שדרגו את המנוי 6,448 0.08%
שדרגו את המנוי 4,682 0.06%
שדרגו את המנוי 4,470 0.05%
שדרגו את המנוי 4,001 0.05%
שדרגו את המנוי 3,825 0.04%
שדרגו את המנוי 3,143 0.04%
שדרגו את המנוי 2,200 0.03%
שדרגו את המנוי 2,166 0.03%
שדרגו את המנוי 2,045 0.02%
שדרגו את המנוי 1,959 0.02%
שדרגו את המנוי 1,648 0.02%
שדרגו את המנוי 1,410 0.02%
שדרגו את המנוי 1,323 0.02%
שדרגו את המנוי 1,118 0.01%
שדרגו את המנוי 1,009 0.01%
שדרגו את המנוי 902 0.01%
שדרגו את המנוי 881 0.01%
שדרגו את המנוי 683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית