תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
אנליסט 8,627 33,627 25,000  289.79%
אקסלנס 7,435 14,719 7,284  97.97%
הירשמו לצפייה 9,401 9,881 480  5.11%
הירשמו לצפייה 2,782 3,209 427  15.35%
הירשמו לצפייה 11,177 11,115 -62  -0.55%
שדרגו את המנוי 4,357 4,244 -113  -2.59%
שדרגו את המנוי 2,000 1,700 -300  -15.00%
שדרגו את המנוי 6,105 5,744 -361  -5.91%
שדרגו את המנוי 144,411 143,911 -500  -0.35%
שדרגו את המנוי 61,643 60,226 -1,417  -2.30%
שדרגו את המנוי 212,062 208,943 -3,119  -1.47%
שדרגו את המנוי 75,717 69,629 -6,088  -8.04%
שדרגו את המנוי 116,924 110,649 -6,275  -5.37%
שדרגו את המנוי 63,241 56,144 -7,097  -11.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,191

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,332

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 81,858 100,355 18,497  22.60%
הלמן אלדובי 572 582 10  1.75%
הירשמו לצפייה 1,707 1,144 -563  -32.98%
הירשמו לצפייה 782 125 -657  -84.02%
הירשמו לצפייה 294,831 293,358 -1,473  -0.50%
שדרגו את המנוי 13,256 10,655 -2,601  -19.62%
שדרגו את המנוי 14,455 11,526 -2,929  -20.26%
שדרגו את המנוי 5,356 718 -4,638  -86.59%
שדרגו את המנוי 318,469 250,498 -67,971  -21.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,507

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -80,832

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 33,191
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,332
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,507
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -80,832
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 741,883 8.72%
הראל 208,943 2.46%
אלטשולר - שחם 143,911 1.69%
הירשמו לצפייה 110,649 1.30%
הירשמו לצפייה 69,629 0.82%
הירשמו לצפייה 60,226 0.71%
שדרגו את המנוי 56,144 0.66%
שדרגו את המנוי 33,627 0.40%
שדרגו את המנוי 14,719 0.17%
שדרגו את המנוי 11,115 0.13%
שדרגו את המנוי 9,881 0.12%
שדרגו את המנוי 5,744 0.07%
שדרגו את המנוי 5,027 0.06%
שדרגו את המנוי 4,244 0.05%
שדרגו את המנוי 3,209 0.04%
שדרגו את המנוי 1,888 0.02%
שדרגו את המנוי 1,700 0.02%
שדרגו את המנוי 802 < 0.01%
שדרגו את המנוי 225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,074,146 12.63%
הפניקס 293,358 3.45%
מגדל 281,411 3.31%
הירשמו לצפייה 250,498 2.94%
הירשמו לצפייה 100,355 1.18%
הירשמו לצפייה 50,283 0.59%
שדרגו את המנוי 19,250 0.23%
שדרגו את המנוי 11,526 0.14%
שדרגו את המנוי 11,462 0.13%
שדרגו את המנוי 10,655 0.13%
שדרגו את המנוי 10,262 0.12%
שדרגו את המנוי 9,733 0.11%
שדרגו את המנוי 4,470 0.05%
שדרגו את המנוי 3,143 0.04%
שדרגו את המנוי 2,360 0.03%
שדרגו את המנוי 2,283 0.03%
שדרגו את המנוי 1,805 0.02%
שדרגו את המנוי 1,481 0.02%
שדרגו את המנוי 1,323 0.02%
שדרגו את המנוי 1,144 0.01%
שדרגו את המנוי 1,009 0.01%
שדרגו את המנוי 1,006 0.01%
שדרגו את המנוי 977 0.01%
שדרגו את המנוי 881 0.01%
שדרגו את המנוי 718 < 0.01%
שדרגו את המנוי 683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 582 < 0.01%
שדרגו את המנוי 542 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית