תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מור 105,241 124,345 19,104  18.15%
הראל 196,120 200,251 4,131  2.11%
הירשמו לצפייה 66,741 70,115 3,374  5.06%
הירשמו לצפייה 76,535 79,688 3,153  4.12%
הירשמו לצפייה 11,223 13,866 2,643  23.55%
שדרגו את המנוי 4,940 7,313 2,373  48.04%
שדרגו את המנוי 71,589 72,539 950  1.33%
שדרגו את המנוי 136 802 666  489.71%
שדרגו את המנוי 521 769 248  47.60%
שדרגו את המנוי 6,319 6,508 189  2.99%
שדרגו את המנוי 7,556 7,116 -440  -5.82%
שדרגו את המנוי 1,700 900 -800  -47.06%
שדרגו את המנוי 16,910 15,841 -1,069  -6.32%
שדרגו את המנוי 9,312 8,106 -1,206  -12.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,831

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,515

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
אנליסט 10,709 11,362 653  6.10%
הראל 274,437 274,645 208  0.08%
הירשמו לצפייה 541 535 -6  -1.11%
הירשמו לצפייה 12,424 12,228 -196  -1.58%
הירשמו לצפייה 10,063 9,623 -440  -4.37%
שדרגו את המנוי 1,986 1,481 -505  -25.43%
שדרגו את המנוי 5,783 2,283 -3,500  -60.52%
שדרגו את המנוי 11,773 5,573 -6,200  -52.66%
שדרגו את המנוי 20,937 14,455 -6,482  -30.96%
שדרגו את המנוי 101,900 91,789 -10,111  -9.92%
שדרגו את המנוי 338,679 320,005 -18,674  -5.51%
שדרגו את המנוי 50,283 14,226 -36,057  -71.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 861

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -82,171

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,831
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,515
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 861
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -82,171
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 796,829 9.37%
הראל 200,251 2.35%
אלטשולר - שחם 177,176 2.08%
הירשמו לצפייה 124,345 1.46%
הירשמו לצפייה 79,688 0.94%
הירשמו לצפייה 72,539 0.85%
שדרגו את המנוי 70,115 0.82%
שדרגו את המנוי 15,841 0.19%
שדרגו את המנוי 13,866 0.16%
שדרגו את המנוי 8,627 0.10%
שדרגו את המנוי 8,106 0.10%
שדרגו את המנוי 7,313 0.09%
שדרגו את המנוי 7,116 0.08%
שדרגו את המנוי 6,508 0.08%
שדרגו את המנוי 1,650 0.02%
שדרגו את המנוי 900 0.01%
שדרגו את המנוי 802 < 0.01%
שדרגו את המנוי 769 < 0.01%
שדרגו את המנוי 640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 270 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 820,305 9.64%
הפניקס 320,005 3.76%
הראל 274,645 3.23%
הירשמו לצפייה 91,789 1.08%
הירשמו לצפייה 16,134 0.19%
הירשמו לצפייה 14,455 0.17%
שדרגו את המנוי 14,226 0.17%
שדרגו את המנוי 12,228 0.14%
שדרגו את המנוי 11,362 0.13%
שדרגו את המנוי 10,262 0.12%
שדרגו את המנוי 9,733 0.11%
שדרגו את המנוי 9,623 0.11%
שדרגו את המנוי 5,573 0.07%
שדרגו את המנוי 4,470 0.05%
שדרגו את המנוי 4,001 0.05%
שדרגו את המנוי 3,143 0.04%
שדרגו את המנוי 2,283 0.03%
שדרגו את המנוי 2,045 0.02%
שדרגו את המנוי 1,805 0.02%
שדרגו את המנוי 1,707 0.02%
שדרגו את המנוי 1,481 0.02%
שדרגו את המנוי 1,323 0.02%
שדרגו את המנוי 1,173 0.01%
שדרגו את המנוי 1,118 0.01%
שדרגו את המנוי 922 0.01%
שדרגו את המנוי 902 0.01%
שדרגו את המנוי 881 0.01%
שדרגו את המנוי 756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 535 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 221 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית