תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
מגדל 11,692 21,534 9,842  84.18%
מיטב דש 16,708 22,636 5,928  35.48%
הירשמו לצפייה 53,167 58,078 4,911  9.24%
הירשמו לצפייה 6,406 7,209 803  12.54%
הירשמו לצפייה 6,492 7,214 722  11.12%
שדרגו את המנוי 17,502 17,994 492  2.81%
שדרגו את המנוי 2,090 2,396 306  14.64%
שדרגו את המנוי 4,923 5,073 150  3.05%
שדרגו את המנוי 2,797 2,842 45  1.61%
שדרגו את המנוי 492 405 -87  -17.68%
שדרגו את המנוי 2,200 858 -1,342  -61.00%
שדרגו את המנוי 3,942 44 -3,898  -98.88%
שדרגו את המנוי 167,318 163,034 -4,284  -2.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,199

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,611

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
כלל 4,682 273,416 268,734  5,739.73%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 16,174 50,283 34,109  210.89%
הירשמו לצפייה 276,244 303,456 27,212  9.85%
הירשמו לצפייה 267,465 282,107 14,642  5.47%
הירשמו לצפייה 1,118 11,732 10,614  949.37%
שדרגו את המנוי 10,413 11,677 1,264  12.14%
שדרגו את המנוי 8,034 8,085 51  0.63%
שדרגו את המנוי 3,825 1,287 -2,538  -66.35%
שדרגו את המנוי 9,196 5,922 -3,274  -35.60%
שדרגו את המנוי 7,037 1,707 -5,330  -75.74%
שדרגו את המנוי 17,473 11,773 -5,700  -32.62%
שדרגו את המנוי 18,060 9,030 -9,030  -50.00%
שדרגו את המנוי 22,804 634 -22,170  -97.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 356,626

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,042

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,199
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,611
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 356,626
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -48,042
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 513,638 6.04%
אלטשולר - שחם 191,418 2.25%
מור 163,034 1.92%
הירשמו לצפייה 58,078 0.68%
הירשמו לצפייה 22,636 0.27%
הירשמו לצפייה 21,534 0.25%
שדרגו את המנוי 17,994 0.21%
שדרגו את המנוי 7,214 0.08%
שדרגו את המנוי 7,209 0.08%
שדרגו את המנוי 7,050 0.08%
שדרגו את המנוי 5,073 0.06%
שדרגו את המנוי 2,842 0.03%
שדרגו את המנוי 2,523 0.03%
שדרגו את המנוי 2,396 0.03%
שדרגו את המנוי 1,500 0.02%
שדרגו את המנוי 858 0.01%
שדרגו את המנוי 762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 633 < 0.01%
שדרגו את המנוי 405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,144,325 13.45%
הפניקס 303,456 3.57%
הראל 282,107 3.32%
הירשמו לצפייה 273,416 3.21%
הירשמו לצפייה 89,447 1.05%
הירשמו לצפייה 50,283 0.59%
שדרגו את המנוי 20,937 0.25%
שדרגו את המנוי 11,773 0.14%
שדרגו את המנוי 11,732 0.14%
שדרגו את המנוי 11,677 0.14%
שדרגו את המנוי 11,413 0.13%
שדרגו את המנוי 10,709 0.13%
שדרגו את המנוי 9,030 0.11%
שדרגו את המנוי 8,085 0.10%
שדרגו את המנוי 6,448 0.08%
שדרגו את המנוי 5,922 0.07%
שדרגו את המנוי 5,663 0.07%
שדרגו את המנוי 4,470 0.05%
שדרגו את המנוי 4,001 0.05%
שדרגו את המנוי 3,143 0.04%
שדרגו את המנוי 2,200 0.03%
שדרגו את המנוי 2,166 0.03%
שדרגו את המנוי 2,045 0.02%
שדרגו את המנוי 1,959 0.02%
שדרגו את המנוי 1,707 0.02%
שדרגו את המנוי 1,648 0.02%
שדרגו את המנוי 1,410 0.02%
שדרגו את המנוי 1,323 0.02%
שדרגו את המנוי 1,287 0.02%
שדרגו את המנוי 1,009 0.01%
שדרגו את המנוי 881 0.01%
שדרגו את המנוי 683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית