תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
אקסלנס 54,837 63,696 8,859  16.16%
אלטשולר - שחם 184,378 185,332 954  0.52%
הירשמו לצפייה 33,777 34,086 309  0.91%
הירשמו לצפייה 10,585 10,812 227  2.14%
הירשמו לצפייה 3,235 2,906 -329  -10.17%
שדרגו את המנוי 109,154 108,820 -334  -0.31%
שדרגו את המנוי 1,980 1,630 -350  -17.68%
שדרגו את המנוי 11,342 10,656 -686  -6.05%
שדרגו את המנוי 5,359 4,222 -1,137  -21.22%
שדרגו את המנוי 4,357 3,182 -1,175  -26.97%
שדרגו את המנוי 63,182 61,197 -1,985  -3.14%
שדרגו את המנוי 58,200 55,901 -2,299  -3.95%
שדרגו את המנוי 58,884 55,878 -3,006  -5.10%
שדרגו את המנוי 200,623 188,279 -12,344  -6.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,349

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,645

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מגדל 281,411 304,014 22,603  8.03%
אנליסט 11,462 15,393 3,931  34.30%
הירשמו לצפייה 2,360 3,060 700  29.66%
הירשמו לצפייה 100,355 100,526 171  0.17%
הירשמו לצפייה 582 578 -4  -0.69%
שדרגו את המנוי 1,144 1,114 -30  -2.62%
שדרגו את המנוי 343 269 -74  -21.57%
שדרגו את המנוי 1,009 487 -522  -51.73%
שדרגו את המנוי 19,250 18,010 -1,240  -6.44%
שדרגו את המנוי 10,655 6,899 -3,756  -35.25%
שדרגו את המנוי 11,526 7,573 -3,953  -34.30%
שדרגו את המנוי 293,358 282,895 -10,463  -3.57%
שדרגו את המנוי 250,498 163,262 -87,236  -34.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,405

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -107,278

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,349
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,645
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,405
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -107,278
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 802,738 9.44%
הראל 188,279 2.21%
אלטשולר - שחם 185,332 2.18%
הירשמו לצפייה 108,820 1.28%
הירשמו לצפייה 63,696 0.75%
הירשמו לצפייה 61,197 0.72%
שדרגו את המנוי 55,901 0.66%
שדרגו את המנוי 55,878 0.66%
שדרגו את המנוי 34,086 0.40%
שדרגו את המנוי 11,215 0.13%
שדרגו את המנוי 10,812 0.13%
שדרגו את המנוי 10,656 0.13%
שדרגו את המנוי 4,222 0.05%
שדרגו את המנוי 3,182 0.04%
שדרגו את המנוי 2,906 0.03%
שדרגו את המנוי 1,686 0.02%
שדרגו את המנוי 1,630 0.02%
שדרגו את המנוי 1,360 0.02%
שדרגו את המנוי 952 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 998,149 11.73%
מגדל 304,014 3.57%
הפניקס 282,895 3.33%
הירשמו לצפייה 163,262 1.92%
הירשמו לצפייה 100,526 1.18%
הירשמו לצפייה 50,283 0.59%
שדרגו את המנוי 18,010 0.21%
שדרגו את המנוי 15,393 0.18%
שדרגו את המנוי 10,262 0.12%
שדרגו את המנוי 9,733 0.11%
שדרגו את המנוי 7,573 0.09%
שדרגו את המנוי 6,899 0.08%
שדרגו את המנוי 4,470 0.05%
שדרגו את המנוי 4,001 0.05%
שדרגו את המנוי 3,143 0.04%
שדרגו את המנוי 3,060 0.04%
שדרגו את המנוי 2,283 0.03%
שדרגו את המנוי 1,805 0.02%
שדרגו את המנוי 1,481 0.02%
שדרגו את המנוי 1,323 0.02%
שדרגו את המנוי 1,114 0.01%
שדרגו את המנוי 1,006 0.01%
שדרגו את המנוי 977 0.01%
שדרגו את המנוי 881 0.01%
שדרגו את המנוי 718 < 0.01%
שדרגו את המנוי 683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 578 < 0.01%
שדרגו את המנוי 542 < 0.01%
שדרגו את המנוי 487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 269 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית