תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אי.בי.אי. 34,197 36,238 2,041  5.97%
אלטשולר - שחם 404,846 406,251 1,405  0.35%
הירשמו לצפייה 9,020 9,210 190  2.11%
הירשמו לצפייה 1,000 1,100 100  10.00%
הירשמו לצפייה 9,504 9,561 57  0.60%
שדרגו את המנוי 72,883 72,881 -2
שדרגו את המנוי 823 798 -25  -3.04%
שדרגו את המנוי 3,819 3,671 -148  -3.88%
שדרגו את המנוי 11,179 10,629 -550  -4.92%
שדרגו את המנוי 7,375 6,811 -564  -7.65%
שדרגו את המנוי 2,320 1,090 -1,230  -53.02%
שדרגו את המנוי 40,559 34,973 -5,586  -13.77%
שדרגו את המנוי 252,780 237,617 -15,163  -6.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,793

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,268

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 190,525 202,471 11,946  6.27%
הראל 240,017 250,452 10,435  4.35%
הירשמו לצפייה 24,171 34,071 9,900  40.96%
הירשמו לצפייה 13,060 18,060 5,000  38.28%
הירשמו לצפייה 13,873 17,473 3,600  25.95%
שדרגו את המנוי 1,010 2,200 1,190  117.82%
שדרגו את המנוי 9,618 10,709 1,091  11.34%
שדרגו את המנוי 11,168 11,413 245  2.19%
שדרגו את המנוי 169 229 60  35.50%
שדרגו את המנוי 6,512 6,448 -64  -0.98%
שדרגו את המנוי 10,559 10,274 -285  -2.70%
שדרגו את המנוי 4,560 3,825 -735  -16.12%
שדרגו את המנוי 2,983 2,148 -835  -27.99%
שדרגו את המנוי 2,973 1,410 -1,563  -52.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 43,467

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,482

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,793
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,268
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 43,467
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,482
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 839,022 9.86%
אלטשולר - שחם 406,251 4.78%
מור 237,617 2.79%
הירשמו לצפייה 72,881 0.86%
הירשמו לצפייה 36,238 0.43%
הירשמו לצפייה 34,973 0.41%
שדרגו את המנוי 10,629 0.12%
שדרגו את המנוי 9,561 0.11%
שדרגו את המנוי 9,210 0.11%
שדרגו את המנוי 6,811 0.08%
שדרגו את המנוי 5,572 0.07%
שדרגו את המנוי 3,671 0.04%
שדרגו את המנוי 1,333 0.02%
שדרגו את המנוי 1,100 0.01%
שדרגו את המנוי 1,090 0.01%
שדרגו את המנוי 798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 725 < 0.01%
שדרגו את המנוי 562 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 695,660 8.18%
הראל 250,452 2.94%
הפניקס 202,471 2.38%
הירשמו לצפייה 50,283 0.59%
הירשמו לצפייה 34,071 0.40%
הירשמו לצפייה 20,937 0.25%
שדרגו את המנוי 18,060 0.21%
שדרגו את המנוי 17,473 0.21%
שדרגו את המנוי 11,441 0.13%
שדרגו את המנוי 11,413 0.13%
שדרגו את המנוי 10,709 0.13%
שדרגו את המנוי 10,274 0.12%
שדרגו את המנוי 9,196 0.11%
שדרגו את המנוי 7,999 0.09%
שדרגו את המנוי 6,448 0.08%
שדרגו את המנוי 4,470 0.05%
שדרגו את המנוי 4,001 0.05%
שדרגו את המנוי 3,825 0.04%
שדרגו את המנוי 3,162 0.04%
שדרגו את המנוי 3,143 0.04%
שדרגו את המנוי 2,200 0.03%
שדרגו את המנוי 2,148 0.03%
שדרגו את המנוי 1,959 0.02%
שדרגו את המנוי 1,648 0.02%
שדרגו את המנוי 1,410 0.02%
שדרגו את המנוי 1,323 0.02%
שדרגו את המנוי 1,009 0.01%
שדרגו את המנוי 902 0.01%
שדרגו את המנוי 881 0.01%
שדרגו את המנוי 683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית