תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 93,491 329,394 235,903  252.33%
הראל 39,373 41,446 2,073  5.27%
הירשמו לצפייה 11,853 13,729 1,876  15.83%
הירשמו לצפייה 7,602 8,610 1,008  13.26%
הירשמו לצפייה 8,230 8,590 360  4.37%
שדרגו את המנוי 5,005 5,319 314  6.27%
שדרגו את המנוי 700 1,000 300  42.86%
שדרגו את המנוי 3,942 4,081 139  3.53%
שדרגו את המנוי 2,998 3,037 39  1.30%
שדרגו את המנוי 638 662 24  3.76%
שדרגו את המנוי 70,082 70,090 8  0.01%
שדרגו את המנוי 33,183 33,012 -171  -0.52%
שדרגו את המנוי 1,154 92 -1,062  -92.03%
שדרגו את המנוי 330,393 328,888 -1,505  -0.46%
שדרגו את המנוי 63,284 60,015 -3,269  -5.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 242,044

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,007

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
רום 5,573 13,873 8,300  148.93%
תעשייה אווירית 1,986 9,196 7,210  363.04%
הירשמו לצפייה 1,165 7,037 5,872  504.03%
הירשמו לצפייה 2,415 7,415 5,000  207.04%
הירשמו לצפייה 922 4,441 3,519  381.67%
שדרגו את המנוי 530 2,093 1,563  294.91%
שדרגו את המנוי 8,729 8,943 214  2.45%
שדרגו את המנוי 11,087 10,694 -393  -3.54%
שדרגו את המנוי 250,773 250,379 -394  -0.16%
שדרגו את המנוי 201,100 199,271 -1,829  -0.91%
שדרגו את המנוי 4,234 993 -3,241  -76.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,678

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,857

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 242,044
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,007
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,678
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,857
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 916,245 10.78%
אלטשולר - שחם 329,394 3.88%
מור 328,888 3.87%
הירשמו לצפייה 70,090 0.82%
הירשמו לצפייה 60,015 0.71%
הירשמו לצפייה 41,446 0.49%
שדרגו את המנוי 33,012 0.39%
שדרגו את המנוי 13,729 0.16%
שדרגו את המנוי 8,610 0.10%
שדרגו את המנוי 8,590 0.10%
שדרגו את המנוי 5,319 0.06%
שדרגו את המנוי 4,081 0.05%
שדרגו את המנוי 3,043 0.04%
שדרגו את המנוי 3,037 0.04%
שדרגו את המנוי 2,320 0.03%
שדרגו את המנוי 1,333 0.02%
שדרגו את המנוי 1,029 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 662 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 691,566 8.14%
הראל 250,379 2.95%
הפניקס 199,271 2.34%
הירשמו לצפייה 50,283 0.59%
הירשמו לצפייה 24,171 0.28%
הירשמו לצפייה 17,122 0.20%
שדרגו את המנוי 13,873 0.16%
שדרגו את המנוי 13,000 0.15%
שדרגו את המנוי 11,544 0.14%
שדרגו את המנוי 11,441 0.13%
שדרגו את המנוי 10,694 0.13%
שדרגו את המנוי 9,196 0.11%
שדרגו את המנוי 8,943 0.11%
שדרגו את המנוי 8,002 0.09%
שדרגו את המנוי 7,999 0.09%
שדרגו את המנוי 7,415 0.09%
שדרגו את המנוי 7,037 0.08%
שדרגו את המנוי 6,512 0.08%
שדרגו את המנוי 4,571 0.05%
שדרגו את המנוי 4,470 0.05%
שדרגו את המנוי 4,441 0.05%
שדרגו את המנוי 3,162 0.04%
שדרגו את המנוי 3,143 0.04%
שדרגו את המנוי 3,001 0.04%
שדרגו את המנוי 2,093 0.02%
שדרגו את המנוי 1,648 0.02%
שדרגו את המנוי 1,323 0.02%
שדרגו את המנוי 1,280 0.02%
שדרגו את המנוי 1,009 0.01%
שדרגו את המנוי 993 0.01%
שדרגו את המנוי 902 0.01%
שדרגו את המנוי 881 0.01%
שדרגו את המנוי 556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 169 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית