תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אקסלנס 50,917 57,986 7,069  13.88%
קבין 1,136 4,296 3,160  278.17%
הירשמו לצפייה 12,055 14,860 2,805  23.27%
הירשמו לצפייה 23,778 25,668 1,890  7.95%
הירשמו לצפייה 3,815 4,402 587  15.39%
שדרגו את המנוי 998 1,450 452  45.29%
שדרגו את המנוי 800 1,100 300  37.50%
שדרגו את המנוי 455 695 240  52.75%
שדרגו את המנוי 1,000 1,100 100  10.00%
שדרגו את המנוי 52,219 52,263 44  0.08%
שדרגו את המנוי 1,360 1,330 -30  -2.21%
שדרגו את המנוי 720 608 -112  -15.56%
שדרגו את המנוי 9,966 9,672 -294  -2.95%
שדרגו את המנוי 2,061 1,693 -368  -17.86%
שדרגו את המנוי 6,387 5,817 -570  -8.92%
שדרגו את המנוי 3,266 2,640 -626  -19.17%
שדרגו את המנוי 121,471 119,864 -1,607  -1.32%
שדרגו את המנוי 177,330 174,643 -2,687  -1.52%
שדרגו את המנוי 58,666 55,866 -2,800  -4.77%
שדרגו את המנוי 161,069 157,360 -3,709  -2.30%
שדרגו את המנוי 40,836 35,134 -5,702  -13.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,647

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,505

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מגדל 281,411 304,014 22,603  8.03%
אנליסט 11,462 15,393 3,931  34.30%
הירשמו לצפייה 2,360 3,060 700  29.66%
הירשמו לצפייה 100,355 100,526 171  0.17%
הירשמו לצפייה 582 578 -4  -0.69%
שדרגו את המנוי 1,144 1,114 -30  -2.62%
שדרגו את המנוי 343 269 -74  -21.57%
שדרגו את המנוי 1,009 487 -522  -51.73%
שדרגו את המנוי 19,250 18,010 -1,240  -6.44%
שדרגו את המנוי 10,655 6,899 -3,756  -35.25%
שדרגו את המנוי 11,526 7,573 -3,953  -34.30%
שדרגו את המנוי 293,358 282,895 -10,463  -3.57%
שדרגו את המנוי 250,498 163,262 -87,236  -34.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,405

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -107,278

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,647
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,505
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,405
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -107,278
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 740,401 8.70%
אלטשולר - שחם 174,643 2.05%
הראל 157,360 1.85%
הירשמו לצפייה 119,864 1.41%
הירשמו לצפייה 57,986 0.68%
הירשמו לצפייה 55,866 0.66%
שדרגו את המנוי 52,263 0.61%
שדרגו את המנוי 35,134 0.41%
שדרגו את המנוי 25,668 0.30%
שדרגו את המנוי 14,860 0.17%
שדרגו את המנוי 9,672 0.11%
שדרגו את המנוי 6,825 0.08%
שדרגו את המנוי 5,817 0.07%
שדרגו את המנוי 5,094 0.06%
שדרגו את המנוי 4,402 0.05%
שדרגו את המנוי 4,296 0.05%
שדרגו את המנוי 2,640 0.03%
שדרגו את המנוי 1,693 0.02%
שדרגו את המנוי 1,450 0.02%
שדרגו את המנוי 1,330 0.02%
שדרגו את המנוי 1,100 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 0.01%
שדרגו את המנוי 695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 608 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 998,149 11.73%
מגדל 304,014 3.57%
הפניקס 282,895 3.33%
הירשמו לצפייה 163,262 1.92%
הירשמו לצפייה 100,526 1.18%
הירשמו לצפייה 50,283 0.59%
שדרגו את המנוי 18,010 0.21%
שדרגו את המנוי 15,393 0.18%
שדרגו את המנוי 10,262 0.12%
שדרגו את המנוי 9,733 0.11%
שדרגו את המנוי 7,573 0.09%
שדרגו את המנוי 6,899 0.08%
שדרגו את המנוי 4,470 0.05%
שדרגו את המנוי 4,001 0.05%
שדרגו את המנוי 3,143 0.04%
שדרגו את המנוי 3,060 0.04%
שדרגו את המנוי 2,283 0.03%
שדרגו את המנוי 1,805 0.02%
שדרגו את המנוי 1,481 0.02%
שדרגו את המנוי 1,323 0.02%
שדרגו את המנוי 1,114 0.01%
שדרגו את המנוי 1,006 0.01%
שדרגו את המנוי 977 0.01%
שדרגו את המנוי 881 0.01%
שדרגו את המנוי 718 < 0.01%
שדרגו את המנוי 683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 578 < 0.01%
שדרגו את המנוי 542 < 0.01%
שדרגו את המנוי 487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 269 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית