תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מיטב דש 12,037 15,195 3,158  26.24%
מגדל 8,792 10,518 1,726  19.63%
הירשמו לצפייה 5,492 6,492 1,000  18.21%
הירשמו לצפייה 3,906 4,737 831  21.27%
הירשמו לצפייה 17,002 17,389 387  2.28%
שדרגו את המנוי 4,076 4,087 11  0.27%
שדרגו את המנוי 668 65 -603  -90.27%
שדרגו את המנוי 168,056 167,318 -738  -0.44%
שדרגו את המנוי 9,600 8,800 -800  -8.33%
שדרגו את המנוי 195,412 194,212 -1,200  -0.61%
שדרגו את המנוי 4,682 2,653 -2,029  -43.34%
שדרגו את המנוי 55,596 51,571 -4,025  -7.24%
שדרגו את המנוי 10,525 5,757 -4,768  -45.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,113

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,163

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 249,238 276,244 27,006  10.84%
הראל 250,452 267,465 17,013  6.79%
הירשמו לצפייה 10,274 10,413 139  1.35%
הירשמו לצפייה 7,999 8,034 35  0.44%
הירשמו לצפייה 2,148 2,166 18  0.84%
שדרגו את המנוי 3,162 2,045 -1,117  -35.33%
שדרגו את המנוי 50,283 16,174 -34,109  -67.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,211

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,226

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,113
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,163
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 44,211
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -35,226
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 494,341 5.81%
אלטשולר - שחם 194,212 2.28%
מור 167,318 1.97%
הירשמו לצפייה 51,571 0.61%
הירשמו לצפייה 17,389 0.20%
הירשמו לצפייה 15,195 0.18%
שדרגו את המנוי 10,518 0.12%
שדרגו את המנוי 8,800 0.10%
שדרגו את המנוי 6,492 0.08%
שדרגו את המנוי 5,757 0.07%
שדרגו את המנוי 4,737 0.06%
שדרגו את המנוי 4,087 0.05%
שדרגו את המנוי 2,653 0.03%
שדרגו את המנוי 2,200 0.03%
שדרגו את המנוי 1,100 0.01%
שדרגו את המנוי 923 0.01%
שדרגו את המנוי 762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 775,833 9.12%
הפניקס 276,244 3.25%
הראל 267,465 3.14%
הירשמו לצפייה 34,071 0.40%
הירשמו לצפייה 22,804 0.27%
הירשמו לצפייה 20,937 0.25%
שדרגו את המנוי 18,060 0.21%
שדרגו את המנוי 17,473 0.21%
שדרגו את המנוי 16,174 0.19%
שדרגו את המנוי 11,413 0.13%
שדרגו את המנוי 10,709 0.13%
שדרגו את המנוי 10,413 0.12%
שדרגו את המנוי 9,196 0.11%
שדרגו את המנוי 8,034 0.09%
שדרגו את המנוי 7,037 0.08%
שדרגו את המנוי 6,448 0.08%
שדרגו את המנוי 4,682 0.06%
שדרגו את המנוי 4,470 0.05%
שדרגו את המנוי 4,001 0.05%
שדרגו את המנוי 3,825 0.04%
שדרגו את המנוי 3,143 0.04%
שדרגו את המנוי 2,200 0.03%
שדרגו את המנוי 2,166 0.03%
שדרגו את המנוי 2,045 0.02%
שדרגו את המנוי 1,959 0.02%
שדרגו את המנוי 1,648 0.02%
שדרגו את המנוי 1,410 0.02%
שדרגו את המנוי 1,323 0.02%
שדרגו את המנוי 1,118 0.01%
שדרגו את המנוי 1,009 0.01%
שדרגו את המנוי 902 0.01%
שדרגו את המנוי 881 0.01%
שדרגו את המנוי 683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית