תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אפסילון 672 10,250 9,578  1,425.30%
אקסלנס -6,871 -4,236 2,635  -38.35%
הירשמו לצפייה 225,676 226,741 1,065  0.47%
הירשמו לצפייה 15,363 16,119 756  4.92%
הירשמו לצפייה 9,600 10,100 500  5.21%
שדרגו את המנוי 37,515 38,012 497  1.32%
שדרגו את המנוי 111 464 353  318.02%
שדרגו את המנוי 681 651 -30  -4.41%
שדרגו את המנוי 63,623 63,556 -67  -0.11%
שדרגו את המנוי 5,572 5,492 -80  -1.44%
שדרגו את המנוי 798 630 -168  -21.05%
שדרגו את המנוי 10,377 10,031 -346  -3.33%
שדרגו את המנוי 6,899 4,326 -2,573  -37.30%
שדרגו את המנוי 28,316 22,030 -6,286  -22.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,384

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,550

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אי.בי.אי. 599 22,471 21,872  3,651.42%
הפניקס 190,525 202,471 11,946  6.27%
הירשמו לצפייה 240,017 250,452 10,435  4.35%
הירשמו לצפייה 24,171 34,071 9,900  40.96%
הירשמו לצפייה 13,060 18,060 5,000  38.28%
שדרגו את המנוי 13,873 17,473 3,600  25.95%
שדרגו את המנוי 1,010 2,200 1,190  117.82%
שדרגו את המנוי 9,618 10,709 1,091  11.34%
שדרגו את המנוי 11,168 11,413 245  2.19%
שדרגו את המנוי 169 229 60  35.50%
שדרגו את המנוי 6,512 6,448 -64  -0.98%
שדרגו את המנוי 10,559 10,274 -285  -2.70%
שדרגו את המנוי 4,560 3,825 -735  -16.12%
שדרגו את המנוי 2,983 2,148 -835  -27.99%
שדרגו את המנוי 2,973 1,410 -1,563  -52.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 65,339

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,482

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,384
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,550
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 65,339
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,482
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 813,940 9.57%
אלטשולר - שחם 406,251 4.78%
מור 226,741 2.67%
הירשמו לצפייה 63,556 0.75%
הירשמו לצפייה 38,012 0.45%
הירשמו לצפייה 22,030 0.26%
שדרגו את המנוי 16,119 0.19%
שדרגו את המנוי 10,250 0.12%
שדרגו את המנוי 10,100 0.12%
שדרגו את המנוי 10,031 0.12%
שדרגו את המנוי 5,492 0.06%
שדרגו את המנוי 4,326 0.05%
שדרגו את המנוי 1,333 0.02%
שדרגו את המנוי 1,100 0.01%
שדרגו את המנוי 1,090 0.01%
שדרגו את המנוי 651 < 0.01%
שדרגו את המנוי 630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 464 < 0.01%
שדרגו את המנוי -4,236 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 718,131 8.44%
הראל 250,452 2.94%
הפניקס 202,471 2.38%
הירשמו לצפייה 50,283 0.59%
הירשמו לצפייה 34,071 0.40%
הירשמו לצפייה 22,471 0.26%
שדרגו את המנוי 20,937 0.25%
שדרגו את המנוי 18,060 0.21%
שדרגו את המנוי 17,473 0.21%
שדרגו את המנוי 11,441 0.13%
שדרגו את המנוי 11,413 0.13%
שדרגו את המנוי 10,709 0.13%
שדרגו את המנוי 10,274 0.12%
שדרגו את המנוי 9,196 0.11%
שדרגו את המנוי 7,999 0.09%
שדרגו את המנוי 6,448 0.08%
שדרגו את המנוי 4,470 0.05%
שדרגו את המנוי 4,001 0.05%
שדרגו את המנוי 3,825 0.04%
שדרגו את המנוי 3,162 0.04%
שדרגו את המנוי 3,143 0.04%
שדרגו את המנוי 2,200 0.03%
שדרגו את המנוי 2,148 0.03%
שדרגו את המנוי 1,959 0.02%
שדרגו את המנוי 1,648 0.02%
שדרגו את המנוי 1,410 0.02%
שדרגו את המנוי 1,323 0.02%
שדרגו את המנוי 1,009 0.01%
שדרגו את המנוי 902 0.01%
שדרגו את המנוי 881 0.01%
שדרגו את המנוי 683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית