תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מיטב דש 22,418 33,924 11,506  51.32%
מגדל 37,495 44,339 6,844  18.25%
הירשמו לצפייה 3,881 7,491 3,610  93.02%
הירשמו לצפייה 160,462 163,300 2,838  1.77%
הירשמו לצפייה 2,966 3,431 465  15.68%
שדרגו את המנוי 762 700 -62  -8.14%
שדרגו את המנוי 1,000 800 -200  -20.00%
שדרגו את המנוי 2,851 2,219 -632  -22.17%
שדרגו את המנוי 7,341 6,656 -685  -9.33%
שדרגו את המנוי 1,738 935 -803  -46.20%
שדרגו את המנוי 56,715 54,974 -1,741  -3.07%
שדרגו את המנוי 21,183 19,299 -1,884  -8.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,263

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,007

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הראל 282,107 293,229 11,122  3.94%
מיטב דש 2,200 6,386 4,186  190.27%
הירשמו לצפייה 9,030 13,060 4,030  44.63%
הירשמו לצפייה 8,085 9,733 1,648  20.38%
הירשמו לצפייה 1,410 2,785 1,375  97.52%
שדרגו את המנוי 11,677 12,513 836  7.16%
שדרגו את המנוי 634 545 -89  -14.04%
שדרגו את המנוי 11,413 11,122 -291  -2.55%
שדרגו את המנוי 1,287 922 -365  -28.36%
שדרגו את המנוי 89,447 89,007 -440  -0.49%
שדרגו את המנוי 2,045 485 -1,560  -76.28%
שדרגו את המנוי 5,922 1,986 -3,936  -66.46%
שדרגו את המנוי 303,456 293,382 -10,074  -3.32%
שדרגו את המנוי 273,416 190,603 -82,813  -30.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,197

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -99,568

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 25,263
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,007
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,197
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -99,568
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 552,461 6.49%
אלטשולר - שחם 191,418 2.25%
מור 163,300 1.92%
הירשמו לצפייה 54,974 0.65%
הירשמו לצפייה 44,339 0.52%
הירשמו לצפייה 33,924 0.40%
שדרגו את המנוי 19,299 0.23%
שדרגו את המנוי 7,966 0.09%
שדרגו את המנוי 7,491 0.09%
שדרגו את המנוי 7,050 0.08%
שדרגו את המנוי 6,656 0.08%
שדרגו את המנוי 5,600 0.07%
שדרגו את המנוי 3,431 0.04%
שדרגו את המנוי 2,219 0.03%
שדרגו את המנוי 1,423 0.02%
שדרגו את המנוי 935 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,088,530 12.79%
הפניקס 293,382 3.45%
הראל 293,229 3.45%
הירשמו לצפייה 190,603 2.24%
הירשמו לצפייה 89,007 1.05%
הירשמו לצפייה 50,283 0.59%
שדרגו את המנוי 20,937 0.25%
שדרגו את המנוי 17,600 0.21%
שדרגו את המנוי 13,060 0.15%
שדרגו את המנוי 12,513 0.15%
שדרגו את המנוי 11,773 0.14%
שדרגו את המנוי 11,732 0.14%
שדרגו את המנוי 11,122 0.13%
שדרגו את המנוי 10,709 0.13%
שדרגו את המנוי 10,050 0.12%
שדרגו את המנוי 9,733 0.11%
שדרגו את המנוי 6,386 0.08%
שדרגו את המנוי 5,783 0.07%
שדרגו את המנוי 4,470 0.05%
שדרגו את המנוי 4,001 0.05%
שדרגו את המנוי 3,143 0.04%
שדרגו את המנוי 2,785 0.03%
שדרגו את המנוי 2,166 0.03%
שדרגו את המנוי 1,986 0.02%
שדרגו את המנוי 1,959 0.02%
שדרגו את המנוי 1,707 0.02%
שדרגו את המנוי 1,323 0.02%
שדרגו את המנוי 1,009 0.01%
שדרגו את המנוי 922 0.01%
שדרגו את המנוי 902 0.01%
שדרגו את המנוי 881 0.01%
שדרגו את המנוי 683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 485 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית