תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מיטב דש -4,657 42,849 47,506  -1,020.10%
מור 124,566 128,064 3,498  2.81%
הירשמו לצפייה 181,015 183,742 2,727  1.51%
הירשמו לצפייה 4,404 4,873 469  10.65%
הירשמו לצפייה 400 750 350  87.50%
שדרגו את המנוי 148 291 143  96.62%
שדרגו את המנוי 9,632 9,614 -18  -0.19%
שדרגו את המנוי 588 489 -99  -16.84%
שדרגו את המנוי 24,716 24,607 -109  -0.44%
שדרגו את המנוי 15,103 14,964 -139  -0.92%
שדרגו את המנוי 262 82 -180  -68.70%
שדרגו את המנוי 1,812 1,501 -311  -17.16%
שדרגו את המנוי 2,525 2,045 -480  -19.01%
שדרגו את המנוי 51,470 50,700 -770  -1.50%
שדרגו את המנוי 52,685 51,558 -1,127  -2.14%
שדרגו את המנוי 154,065 152,559 -1,506  -0.98%
שדרגו את המנוי 59,254 57,473 -1,781  -3.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 54,693

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,520

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
הראל 98,403 114,265 15,862  16.12%
אקסלנס 71,019 78,824 7,805  10.99%
הירשמו לצפייה 4,047 7,436 3,389  83.74%
הירשמו לצפייה 15,393 16,193 800  5.20%
הירשמו לצפייה 506 464 -42  -8.30%
שדרגו את המנוי 1,006 912 -94  -9.34%
שדרגו את המנוי 260 137 -123  -47.31%
שדרגו את המנוי 9,733 9,586 -147  -1.51%
שדרגו את המנוי 317,891 317,719 -172  -0.05%
שדרגו את המנוי 977 675 -302  -30.91%
שדרגו את המנוי 1,805 1,083 -722  -40.00%
שדרגו את המנוי 7,642 4,900 -2,742  -35.88%
שדרגו את המנוי 39,183 33,500 -5,683  -14.50%
שדרגו את המנוי 284,483 207,791 -76,692  -26.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,856

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -86,719

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 54,693
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,520
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,856
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -86,719
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 755,336 8.86%
אלטשולר - שחם 183,742 2.16%
הראל 152,559 1.79%
הירשמו לצפייה 128,064 1.50%
הירשמו לצפייה 57,473 0.67%
הירשמו לצפייה 51,558 0.60%
שדרגו את המנוי 50,700 0.59%
שדרגו את המנוי 42,849 0.50%
שדרגו את המנוי 24,607 0.29%
שדרגו את המנוי 14,964 0.18%
שדרגו את המנוי 11,200 0.13%
שדרגו את המנוי 9,614 0.11%
שדרגו את המנוי 5,094 0.06%
שדרגו את המנוי 5,000 0.06%
שדרגו את המנוי 4,873 0.06%
שדרגו את המנוי 4,466 0.05%
שדרגו את המנוי 2,045 0.02%
שדרגו את המנוי 1,501 0.02%
שדרגו את המנוי 1,450 0.02%
שדרגו את המנוי 1,200 0.01%
שדרגו את המנוי 750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 291 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 892,349 10.47%
מגדל 317,719 3.73%
הפניקס 207,791 2.44%
הירשמו לצפייה 114,265 1.34%
הירשמו לצפייה 78,824 0.92%
הירשמו לצפייה 48,335 0.57%
שדרגו את המנוי 33,500 0.39%
שדרגו את המנוי 18,010 0.21%
שדרגו את המנוי 16,193 0.19%
שדרגו את המנוי 9,586 0.11%
שדרגו את המנוי 9,187 0.11%
שדרגו את המנוי 7,573 0.09%
שדרגו את המנוי 7,436 0.09%
שדרגו את המנוי 4,900 0.06%
שדרגו את המנוי 4,001 0.05%
שדרגו את המנוי 3,143 0.04%
שדרגו את המנוי 2,283 0.03%
שדרגו את המנוי 1,481 0.02%
שדרגו את המנוי 1,114 0.01%
שדרגו את המנוי 1,083 0.01%
שדרגו את המנוי 912 0.01%
שדרגו את המנוי 881 0.01%
שדרגו את המנוי 683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 542 < 0.01%
שדרגו את המנוי 487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 464 < 0.01%
שדרגו את המנוי 397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 269 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית