תדיראן הולדינגס - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

תדיראן הולדינגס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 329,915 363,312 33,397  10.12%
פסגות 70,907 72,007 1,100  1.55%
הירשמו לצפייה 8,630 8,730 100  1.16%
הירשמו לצפייה 9,420 9,504 84  0.89%
הירשמו לצפייה 3,037 3,095 58  1.91%
שדרגו את המנוי 612 642 30  4.90%
שדרגו את המנוי 3,043 2,973 -70  -2.30%
שדרגו את המנוי 34,356 34,219 -137  -0.40%
שדרגו את המנוי 14,898 14,157 -741  -4.97%
שדרגו את המנוי 5,294 3,756 -1,538  -29.05%
שדרגו את המנוי 81,413 63,074 -18,339  -22.53%
שדרגו את המנוי 27,279 7,194 -20,085  -73.63%
שדרגו את המנוי 322,443 260,414 -62,029  -19.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,769

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -102,939

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
בנק לאומי 17,122 20,937 3,815  22.28%
הכשרה ביטוח 2,093 2,973 880  42.04%
הירשמו לצפייה 8,943 9,618 675  7.55%
הירשמו לצפייה 4,441 4,560 119  2.68%
הירשמו לצפייה 13,000 13,060 60  0.46%
שדרגו את המנוי 3,001 2,983 -18  -0.60%
שדרגו את המנוי 10,694 10,559 -135  -1.26%
שדרגו את המנוי 1,280 1,010 -270  -21.09%
שדרגו את המנוי 11,544 11,168 -376  -3.26%
שדרגו את המנוי 993 599 -394  -39.68%
שדרגו את המנוי 8,002 4,001 -4,001  -50.00%
שדרגו את המנוי 199,271 190,525 -8,746  -4.39%
שדרגו את המנוי 250,379 240,017 -10,362  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,549

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,302

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 34,769
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -102,939
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,549
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -24,302
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 853,357 10.04%
אלטשולר - שחם 363,312 4.27%
מור 260,414 3.06%
הירשמו לצפייה 72,007 0.85%
הירשמו לצפייה 63,074 0.74%
הירשמו לצפייה 34,219 0.40%
שדרגו את המנוי 14,157 0.17%
שדרגו את המנוי 9,504 0.11%
שדרגו את המנוי 8,730 0.10%
שדרגו את המנוי 7,194 0.08%
שדרגו את המנוי 5,072 0.06%
שדרגו את המנוי 3,756 0.04%
שדרגו את המנוי 3,095 0.04%
שדרגו את המנוי 2,973 0.03%
שדרגו את המנוי 2,320 0.03%
שדרגו את המנוי 1,333 0.02%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 670,884 7.89%
הראל 240,017 2.82%
הפניקס 190,525 2.24%
הירשמו לצפייה 50,283 0.59%
הירשמו לצפייה 24,171 0.28%
הירשמו לצפייה 20,937 0.25%
שדרגו את המנוי 13,873 0.16%
שדרגו את המנוי 13,060 0.15%
שדרגו את המנוי 11,441 0.13%
שדרגו את המנוי 11,168 0.13%
שדרגו את המנוי 10,559 0.12%
שדרגו את המנוי 9,618 0.11%
שדרגו את המנוי 9,196 0.11%
שדרגו את המנוי 7,999 0.09%
שדרגו את המנוי 7,415 0.09%
שדרגו את המנוי 7,037 0.08%
שדרגו את המנוי 6,512 0.08%
שדרגו את המנוי 4,560 0.05%
שדרגו את המנוי 4,470 0.05%
שדרגו את המנוי 4,001 0.05%
שדרגו את המנוי 3,162 0.04%
שדרגו את המנוי 3,143 0.04%
שדרגו את המנוי 2,983 0.04%
שדרגו את המנוי 2,973 0.03%
שדרגו את המנוי 1,959 0.02%
שדרגו את המנוי 1,648 0.02%
שדרגו את המנוי 1,323 0.02%
שדרגו את המנוי 1,010 0.01%
שדרגו את המנוי 1,009 0.01%
שדרגו את המנוי 902 0.01%
שדרגו את המנוי 881 0.01%
שדרגו את המנוי 683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 169 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית