תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלאג

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
ילין לפידות 2,710,290 2,790,360 80,071  2.95%
אנליסט 363,450 389,398 25,948  7.14%
הירשמו לצפייה 194,732 207,216 12,484  6.41%
הירשמו לצפייה 352,208 363,797 11,589  3.29%
הירשמו לצפייה 16,926 18,508 1,582  9.35%
שדרגו את המנוי 25,030 25,096 66  0.26%
שדרגו את המנוי 377 363 -14  -3.71%
שדרגו את המנוי 88,648 88,381 -267  -0.30%
שדרגו את המנוי 28,380 282 -28,098  -99.01%
שדרגו את המנוי 536,974 480,919 -56,055  -10.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 131,740

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -84,434

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 3,196,790 3,648,200 451,406  14.12%
מיטב דש 2,261,720 2,386,870 125,153  5.53%
הירשמו לצפייה 758,908 799,164 40,256  5.30%
הירשמו לצפייה 27,362 52,725 25,363  92.69%
הירשמו לצפייה 112,167 114,988 2,821  2.51%
שדרגו את המנוי 107,147 104,024 -3,123  -2.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 644,999

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,123

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 131,740
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -84,434
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 644,999
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,123
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,383,216 11.93%
ילין לפידות 2,790,360 7.59%
אלטשולר - שחם 480,919 1.31%
הירשמו לצפייה 389,398 1.06%
הירשמו לצפייה 363,797 0.99%
הירשמו לצפייה 207,216 0.56%
שדרגו את המנוי 88,381 0.24%
שדרגו את המנוי 25,096 0.07%
שדרגו את המנוי 18,508 0.05%
שדרגו את המנוי 7,500 0.02%
שדרגו את המנוי 4,831 0.01%
שדרגו את המנוי 3,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 282 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,521,945 20.47%
הפניקס 3,648,200 9.93%
מיטב דש 2,386,870 6.49%
הירשמו לצפייה 799,164 2.17%
הירשמו לצפייה 220,000 0.60%
הירשמו לצפייה 114,988 0.31%
שדרגו את המנוי 104,024 0.28%
שדרגו את המנוי 53,896 0.15%
שדרגו את המנוי 52,725 0.14%
שדרגו את המנוי 44,775 0.12%
שדרגו את המנוי 39,186 0.11%
שדרגו את המנוי 23,548 0.06%
שדרגו את המנוי 17,821 0.05%
שדרגו את המנוי 16,748 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית