תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלאג

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 150,599 283,526 132,927  88.27%
מיטב דש 393,444 403,475 10,031  2.55%
הירשמו לצפייה 2,944,710 2,949,530 4,818  0.16%
הירשמו לצפייה 388 391 3  0.77%
הירשמו לצפייה 285 287 2  0.70%
שדרגו את המנוי 23,292 22,301 -991  -4.25%
שדרגו את המנוי 18,883 16,189 -2,694  -14.27%
שדרגו את המנוי 87,798 84,359 -3,439  -3.92%
שדרגו את המנוי 364,224 348,075 -16,149  -4.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 147,781

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,273

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
ילין לפידות 799,164 872,567 73,403  9.18%
הכשרה ביטוח 52,725 105,109 52,384  99.35%
הירשמו לצפייה 3,648,200 3,648,780 583  0.02%
הירשמו לצפייה 104,024 1,894 -102,130  -98.18%
הירשמו לצפייה 2,386,870 2,083,240 -303,633  -12.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 126,370

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -405,763

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 147,781
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,273
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 126,370
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -405,763
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,121,447 11.21%
ילין לפידות 2,949,530 8.02%
מיטב דש 403,475 1.10%
הירשמו לצפייה 348,075 0.95%
הירשמו לצפייה 283,526 0.77%
הירשמו לצפייה 84,359 0.23%
שדרגו את המנוי 22,301 0.06%
שדרגו את המנוי 16,189 0.04%
שדרגו את המנוי 7,983 0.02%
שדרגו את המנוי 4,831 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 391 < 0.01%
שדרגו את המנוי 287 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,022,552 19.11%
הפניקס 3,648,780 9.93%
מיטב דש 2,083,240 5.67%
הירשמו לצפייה 872,567 2.37%
הירשמו לצפייה 114,988 0.31%
הירשמו לצפייה 105,109 0.29%
שדרגו את המנוי 53,896 0.15%
שדרגו את המנוי 44,775 0.12%
שדרגו את המנוי 39,186 0.11%
שדרגו את המנוי 23,548 0.06%
שדרגו את המנוי 17,821 0.05%
שדרגו את המנוי 16,748 0.05%
שדרגו את המנוי 1,894 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית