תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלאג

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מגדל 129,244 151,713 22,469  17.38%
דיביאם 500 3,000 2,500  500.00%
הירשמו לצפייה 2,394 4,253 1,859  77.65%
הירשמו לצפייה 2,606,490 2,608,100 1,609  0.06%
הירשמו לצפייה 319,163 320,243 1,080  0.34%
שדרגו את המנוי 14,553 15,095 542  3.72%
שדרגו את המנוי 1,958 2,451 493  25.18%
שדרגו את המנוי 24,774 24,910 136  0.55%
שדרגו את המנוי 292 345 53  18.15%
שדרגו את המנוי 28,959 28,668 -291  -1.00%
שדרגו את המנוי 391,522 389,130 -2,392  -0.61%
שדרגו את המנוי 94,984 88,846 -6,138  -6.46%
שדרגו את המנוי 558,358 536,974 -21,384  -3.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,741

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,205

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
ילין לפידות 732,858 758,908 26,050  3.55%
הכשרה ביטוח 17,214 27,362 10,148  58.95%
הירשמו לצפייה 47,401 53,896 6,495  13.70%
הירשמו לצפייה 112,385 112,167 -218  -0.19%
הירשמו לצפייה 3,245,670 3,196,790 -48,880  -1.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,693

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,098

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 30,741
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -30,205
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 42,693
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -49,098
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,186,059 11.39%
ילין לפידות 2,608,100 7.10%
אלטשולר - שחם 536,974 1.46%
הירשמו לצפייה 389,130 1.06%
הירשמו לצפייה 320,243 0.87%
הירשמו לצפייה 151,713 0.41%
שדרגו את המנוי 88,846 0.24%
שדרגו את המנוי 28,668 0.08%
שדרגו את המנוי 24,910 0.07%
שדרגו את המנוי 15,095 0.04%
שדרגו את המנוי 7,500 0.02%
שדרגו את המנוי 4,831 0.01%
שדרגו את המנוי 4,253 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,451 < 0.01%
שדרגו את המנוי 345 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,342,577 19.98%
הפניקס 3,196,790 8.70%
מיטב דש 2,261,720 6.15%
הירשמו לצפייה 758,908 2.06%
הירשמו לצפייה 462,509 1.26%
הירשמו לצפייה 220,000 0.60%
שדרגו את המנוי 112,167 0.31%
שדרגו את המנוי 107,147 0.29%
שדרגו את המנוי 53,896 0.15%
שדרגו את המנוי 44,775 0.12%
שדרגו את המנוי 39,186 0.11%
שדרגו את המנוי 27,362 0.07%
שדרגו את המנוי 23,548 0.06%
שדרגו את המנוי 17,821 0.05%
שדרגו את המנוי 16,748 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית