תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלאג

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
ילין לפידות 2,907,960 2,924,940 16,974  0.58%
מיטב דש 391,500 395,137 3,637  0.93%
הירשמו לצפייה 145,547 149,129 3,582  2.46%
הירשמו לצפייה 18,437 18,581 144  0.78%
הירשמו לצפייה 378 394 16  4.23%
שדרגו את המנוי 283 285 2  0.71%
שדרגו את המנוי 88,081 87,971 -110  -0.12%
שדרגו את המנוי 24,518 24,061 -457  -1.86%
שדרגו את המנוי 393,444 392,472 -972  -0.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,355

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,539

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
ילין לפידות 799,164 872,567 73,403  9.18%
הכשרה ביטוח 52,725 105,109 52,384  99.35%
הירשמו לצפייה 3,648,200 3,648,780 583  0.02%
הירשמו לצפייה 104,024 1,894 -102,130  -98.18%
הירשמו לצפייה 2,386,870 2,083,240 -303,633  -12.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 126,370

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -405,763

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,355
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,539
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 126,370
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -405,763
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,997,801 10.88%
ילין לפידות 2,924,940 7.96%
מיטב דש 395,137 1.08%
הירשמו לצפייה 392,472 1.07%
הירשמו לצפייה 149,129 0.41%
הירשמו לצפייה 87,971 0.24%
שדרגו את המנוי 24,061 0.07%
שדרגו את המנוי 18,581 0.05%
שדרגו את המנוי 4,831 0.01%
שדרגו את המנוי 394 < 0.01%
שדרגו את המנוי 285 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,022,552 19.11%
הפניקס 3,648,780 9.93%
מיטב דש 2,083,240 5.67%
הירשמו לצפייה 872,567 2.37%
הירשמו לצפייה 114,988 0.31%
הירשמו לצפייה 105,109 0.29%
שדרגו את המנוי 53,896 0.15%
שדרגו את המנוי 44,775 0.12%
שדרגו את המנוי 39,186 0.11%
שדרגו את המנוי 23,548 0.06%
שדרגו את המנוי 17,821 0.05%
שדרגו את המנוי 16,748 0.05%
שדרגו את המנוי 1,894 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית