תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

שלאג

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
מיטב דש 269,929 271,222 1,293  0.48%
פורטה 73,042 73,905 863  1.18%
הירשמו לצפייה 21,374 21,913 539  2.52%
הירשמו לצפייה 265 405 140  52.83%
הירשמו לצפייה 2,979,790 2,979,790 2
שדרגו את המנוי 2,513 2,313 -200  -7.96%
שדרגו את המנוי 45,081 44,770 -311  -0.69%
שדרגו את המנוי 19,089 18,642 -447  -2.34%
שדרגו את המנוי 216,991 213,591 -3,400  -1.57%
שדרגו את המנוי 145,316 120,554 -24,762  -17.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,837

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,120

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 3,958,530 3,968,960 10,433  0.26%
ילין לפידות 845,536 850,184 4,648  0.55%
הירשמו לצפייה 2,297,260 2,299,030 1,762  0.08%
הירשמו לצפייה 16,748 10,936 -5,812  -34.70%
הירשמו לצפייה 39,186 25,378 -13,808  -35.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,843

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,620

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,837
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,120
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,843
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,620
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,764,232 10.24%
ילין לפידות 2,979,790 8.11%
מיטב דש 271,222 0.74%
הירשמו לצפייה 213,591 0.58%
הירשמו לצפייה 120,554 0.33%
הירשמו לצפייה 73,905 0.20%
שדרגו את המנוי 44,770 0.12%
שדרגו את המנוי 21,913 0.06%
שדרגו את המנוי 18,642 0.05%
שדרגו את המנוי 13,943 0.04%
שדרגו את המנוי 2,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,313 < 0.01%
שדרגו את המנוי 405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,510,660 20.43%
הפניקס 3,968,960 10.80%
מיטב דש 2,299,030 6.26%
הירשמו לצפייה 850,184 2.31%
הירשמו לצפייה 145,084 0.39%
הירשמו לצפייה 115,585 0.31%
שדרגו את המנוי 50,733 0.14%
שדרגו את המנוי 25,378 0.07%
שדרגו את המנוי 23,548 0.06%
שדרגו את המנוי 17,821 0.05%
שדרגו את המנוי 10,936 0.03%
שדרגו את המנוי 3,401 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית