תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלאג

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2017 31.12.2017 שינוי
ילין לפידות 2,949,530 2,963,530 14,000  0.47%
פסגות 83,167 83,742 575  0.69%
הירשמו לצפייה 627 645 18  2.87%
הירשמו לצפייה 18,000 17,612 -388  -2.16%
הירשמו לצפייה 21,778 21,201 -577  -2.65%
שדרגו את המנוי 401,576 399,628 -1,948  -0.49%
שדרגו את המנוי 342,428 315,816 -26,612  -7.77%
שדרגו את המנוי 285,423 136,667 -148,756  -52.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,593

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -178,281

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 105,109 127,347 22,238  21.16%
אי.בי.אי. 1,894 3,117 1,223  64.57%
הירשמו לצפייה 114,988 115,369 381  0.33%
הירשמו לצפייה 53,896 53,640 -256  -0.47%
הירשמו לצפייה 3,648,780 3,645,670 -3,108  -0.09%
שדרגו את המנוי 2,083,240 2,064,950 -18,284  -0.88%
שדרגו את המנוי 872,567 802,950 -69,617  -7.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,842

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -91,265

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,593
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -178,281
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,842
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -91,265
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,939,606 10.72%
ילין לפידות 2,963,530 8.06%
מיטב דש 399,628 1.09%
הירשמו לצפייה 315,816 0.86%
הירשמו לצפייה 136,667 0.37%
הירשמו לצפייה 83,742 0.23%
שדרגו את המנוי 21,201 0.06%
שדרגו את המנוי 17,612 0.05%
שדרגו את המנוי 645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 265 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,955,121 18.92%
הפניקס 3,645,670 9.92%
מיטב דש 2,064,950 5.62%
הירשמו לצפייה 802,950 2.18%
הירשמו לצפייה 127,347 0.35%
הירשמו לצפייה 115,369 0.31%
שדרגו את המנוי 53,640 0.15%
שדרגו את המנוי 44,775 0.12%
שדרגו את המנוי 39,186 0.11%
שדרגו את המנוי 23,548 0.06%
שדרגו את המנוי 17,821 0.05%
שדרגו את המנוי 16,748 0.05%
שדרגו את המנוי 3,117 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית