תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלאג

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
פורטה 71,969 86,183 14,214  19.75%
מור 5,065 5,355 290  5.73%
הירשמו לצפייה 29,421 29,552 131  0.45%
הירשמו לצפייה 12,571 12,042 -529  -4.21%
הירשמו לצפייה 54,028 43,835 -10,193  -18.87%
שדרגו את המנוי 43,318 13,407 -29,911  -69.05%
שדרגו את המנוי 374,530 281,429 -93,101  -24.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,635

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -133,734

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הפניקס 3,302,580 3,317,070 14,487  0.44%
ילין לפידות 738,974 750,474 11,500  1.56%
הירשמו לצפייה 113,548 113,128 -420  -0.37%
הירשמו לצפייה 48,819 36,715 -12,104  -24.79%
הירשמו לצפייה 1,160,710 865,237 -295,470  -25.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,987

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -307,994

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,635
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -133,734
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25,987
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -307,994
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 989,276 2.69%
ילין לפידות 334,892 0.91%
מגדל 281,429 0.77%
הירשמו לצפייה 170,591 0.46%
הירשמו לצפייה 86,183 0.23%
הירשמו לצפייה 43,835 0.12%
שדרגו את המנוי 29,552 0.08%
שדרגו את המנוי 13,407 0.04%
שדרגו את המנוי 12,042 0.03%
שדרגו את המנוי 8,000 0.02%
שדרגו את המנוי 5,355 0.01%
שדרגו את המנוי 3,990 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,131,100 13.96%
הפניקס 3,317,070 9.02%
אקסלנס 865,237 2.35%
הירשמו לצפייה 750,474 2.04%
הירשמו לצפייה 113,128 0.31%
הירשמו לצפייה 46,386 0.13%
שדרגו את המנוי 36,715 0.10%
שדרגו את המנוי 2,090 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית