תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלאג

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מגדל 140,114 143,330 3,216  2.30%
אי.בי.אי. 22,285 23,354 1,069  4.80%
הירשמו לצפייה 6,551 7,166 615  9.39%
הירשמו לצפייה 843 902 59  7.00%
הירשמו לצפייה 27,627 23,254 -4,373  -15.83%
שדרגו את המנוי 381,638 372,857 -8,781  -2.30%
שדרגו את המנוי 83,025 71,394 -11,631  -14.01%
שדרגו את המנוי 286,790 273,320 -13,470  -4.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,959

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,255

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
ילין לפידות 802,950 862,571 59,621  7.43%
הכשרה ביטוח 127,347 143,904 16,557  13.00%
הירשמו לצפייה 44,775 50,733 5,958  13.31%
הירשמו לצפייה 3,645,670 3,645,970 302  0.01%
הירשמו לצפייה 3,117 3,119 2  0.06%
שדרגו את המנוי 2,064,950 1,970,960 -93,996  -4.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 82,440

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -93,996

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,959
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -38,255
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 82,440
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -93,996
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,914,240 10.65%
ילין לפידות 2,979,790 8.11%
מיטב דש 372,857 1.01%
הירשמו לצפייה 273,320 0.74%
הירשמו לצפייה 143,330 0.39%
הירשמו לצפייה 71,394 0.19%
שדרגו את המנוי 23,354 0.06%
שדרגו את המנוי 23,254 0.06%
שדרגו את המנוי 12,485 0.03%
שדרגו את המנוי 7,166 0.02%
שדרגו את המנוי 5,320 0.01%
שדרגו את המנוי 902 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 265 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,943,569 18.89%
הפניקס 3,645,970 9.92%
מיטב דש 1,970,960 5.36%
הירשמו לצפייה 862,571 2.35%
הירשמו לצפייה 143,904 0.39%
הירשמו לצפייה 115,369 0.31%
שדרגו את המנוי 53,640 0.15%
שדרגו את המנוי 50,733 0.14%
שדרגו את המנוי 39,186 0.11%
שדרגו את המנוי 23,548 0.06%
שדרגו את המנוי 17,821 0.05%
שדרגו את המנוי 16,748 0.05%
שדרגו את המנוי 3,119 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית