תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלאג

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
פורטה 12,564 54,234 41,670  331.66%
סלע 1,485 7,015 5,530  372.39%
הירשמו לצפייה 1,144 1,050 -94  -8.22%
הירשמו לצפייה 51,904 51,504 -400  -0.77%
הירשמו לצפייה 20,135 19,710 -425  -2.11%
שדרגו את המנוי 2,271 1,419 -852  -37.52%
שדרגו את המנוי 24,778 20,693 -4,085  -16.49%
שדרגו את המנוי 318,869 313,522 -5,347  -1.68%
שדרגו את המנוי 257,101 236,519 -20,582  -8.01%
שדרגו את המנוי 308,248 277,514 -30,734  -9.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 47,200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -62,519

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 3,674,150 3,724,290 50,137  1.36%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 4,630 50,733 46,103  995.75%
הירשמו לצפייה 843,640 845,536 1,896  0.22%
הירשמו לצפייה 1,974,950 1,974,580 -373  -0.02%
הירשמו לצפייה 53,640 47,145 -6,495  -12.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 98,136

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,868

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 47,200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -62,519
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 98,136
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,868
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,976,962 10.82%
ילין לפידות 2,979,790 8.11%
מיטב דש 313,522 0.85%
הירשמו לצפייה 277,514 0.76%
הירשמו לצפייה 236,519 0.64%
הירשמו לצפייה 54,234 0.15%
שדרגו את המנוי 51,504 0.14%
שדרגו את המנוי 20,693 0.06%
שדרגו את המנוי 19,710 0.05%
שדרגו את המנוי 13,527 0.04%
שדרגו את המנוי 7,015 0.02%
שדרגו את המנוי 1,419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 265 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,000,256 19.05%
הפניקס 3,724,290 10.13%
מיטב דש 1,974,580 5.37%
הירשמו לצפייה 845,536 2.30%
הירשמו לצפייה 145,084 0.39%
הירשמו לצפייה 115,585 0.31%
שדרגו את המנוי 50,733 0.14%
שדרגו את המנוי 47,145 0.13%
שדרגו את המנוי 39,186 0.11%
שדרגו את המנוי 23,548 0.06%
שדרגו את המנוי 17,821 0.05%
שדרגו את המנוי 16,748 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית