שלאג - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלאג

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
הראל 974 1,194 220  22.59%
פורטה 12,485 12,564 79  0.63%
הירשמו לצפייה 52,061 51,992 -69  -0.13%
הירשמו לצפייה 21,041 20,266 -775  -3.68%
הירשמו לצפייה 28,185 26,526 -1,659  -5.89%
שדרגו את המנוי 268,165 265,381 -2,784  -1.04%
שדרגו את המנוי 287,806 280,761 -7,045  -2.45%
שדרגו את המנוי 347,989 324,909 -23,080  -6.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 299

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,412

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 3,645,970 3,674,150 28,176  0.77%
אי.בי.אי. 3,119 20,766 17,647  565.79%
הירשמו לצפייה 1,970,960 1,974,950 3,999  0.20%
הירשמו לצפייה 143,904 145,084 1,180  0.82%
הירשמו לצפייה 115,369 115,585 216  0.19%
שדרגו את המנוי 862,571 843,640 -18,931  -2.19%
שדרגו את המנוי 50,733 4,630 -46,103  -90.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,218

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -65,034

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 299
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,412
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 51,218
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -65,034
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,967,318 10.79%
ילין לפידות 2,979,790 8.11%
מיטב דש 324,909 0.88%
הירשמו לצפייה 280,761 0.76%
הירשמו לצפייה 265,381 0.72%
הירשמו לצפייה 51,992 0.14%
שדרגו את המנוי 26,526 0.07%
שדרגו את המנוי 20,266 0.06%
שדרגו את המנוי 12,564 0.03%
שדרגו את המנוי 2,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 265 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,929,748 18.85%
הפניקס 3,674,150 10.00%
מיטב דש 1,974,950 5.37%
הירשמו לצפייה 843,640 2.30%
הירשמו לצפייה 145,084 0.39%
הירשמו לצפייה 115,585 0.31%
שדרגו את המנוי 53,640 0.15%
שדרגו את המנוי 39,186 0.11%
שדרגו את המנוי 23,548 0.06%
שדרגו את המנוי 20,766 0.06%
שדרגו את המנוי 17,821 0.05%
שדרגו את המנוי 16,748 0.05%
שדרגו את המנוי 4,630 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית