תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו חיפושי נפט

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אנליסט 7,438,620 8,048,150 609,531  8.19%
מיטב דש 6,604,410 7,210,020 605,609  9.17%
הירשמו לצפייה 3,632,960 4,093,330 460,370  12.67%
הירשמו לצפייה 2,149,310 2,448,390 299,074  13.92%
הירשמו לצפייה 8,438,120 8,580,700 142,573  1.69%
שדרגו את המנוי 100,000 198,569 98,569  98.57%
שדרגו את המנוי 727,500 795,500 68,000  9.35%
שדרגו את המנוי 132,997 178,467 45,470  34.19%
שדרגו את המנוי 1,103,970 1,125,590 21,621  1.96%
שדרגו את המנוי 1,710,650 1,728,520 17,862  1.04%
שדרגו את המנוי 294,081 306,439 12,358  4.20%
שדרגו את המנוי 370,000 382,000 12,000  3.24%
שדרגו את המנוי 750 7,000 6,250  833.33%
שדרגו את המנוי 24,836 28,693 3,857  15.53%
שדרגו את המנוי 256,000 255,000 -1,000  -0.39%
שדרגו את המנוי 83,216 81,332 -1,884  -2.26%
שדרגו את המנוי 61,938 25,454 -36,484  -58.90%
שדרגו את המנוי 318,838 228,017 -90,821  -28.48%
שדרגו את המנוי 481,695 330,359 -151,336  -31.42%
שדרגו את המנוי 4,347,700 3,535,350 -812,357  -18.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,403,144

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,093,882

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
אי.בי.אי. 647,111 483,285 -163,826  -25.32%
אינפיניטי 302,885 50,722 -252,163  -83.25%
הירשמו לצפייה 400,000 50,000 -350,000  -87.50%
הירשמו לצפייה 1,576,040 197,004 -1,379,030  -87.50%
הירשמו לצפייה 1,798,310 224,788 -1,573,520  -87.50%
שדרגו את המנוי 2,534,440 380,521 -2,153,920  -84.99%
שדרגו את המנוי 2,577,280 349,760 -2,227,520  -86.43%
שדרגו את המנוי 2,862,630 357,829 -2,504,800  -87.50%
שדרגו את המנוי 2,900,470 325,398 -2,575,070  -88.78%
שדרגו את המנוי 3,656,880 424,844 -3,232,040  -88.38%
שדרגו את המנוי 3,797,920 474,739 -3,323,180  -87.50%
שדרגו את המנוי 4,695,050 550,317 -4,144,730  -88.28%
שדרגו את המנוי 5,219,920 673,190 -4,546,740  -87.10%
שדרגו את המנוי 5,334,120 666,764 -4,667,350  -87.50%
שדרגו את המנוי 6,238,180 848,772 -5,389,410  -86.39%
שדרגו את המנוי 7,389,940 1,107,240 -6,282,700  -85.02%
שדרגו את המנוי 7,825,630 1,210,270 -6,615,360  -84.53%
שדרגו את המנוי 7,988,680 998,585 -6,990,100  -87.50%
שדרגו את המנוי 8,469,820 1,058,730 -7,411,100  -87.50%
שדרגו את המנוי 8,941,790 1,117,720 -7,824,060  -87.50%
שדרגו את המנוי 10,370,400 1,202,320 -9,168,030  -88.41%
שדרגו את המנוי 12,292,000 1,560,220 -10,731,800  -87.31%
שדרגו את המנוי 13,842,400 1,730,300 -12,112,100  -87.50%
שדרגו את המנוי 17,315,100 4,339,920 -12,975,200  -74.94%
שדרגו את המנוי 15,668,100 1,958,510 -13,709,600  -87.50%
שדרגו את המנוי 16,632,100 2,094,210 -14,537,900  -87.41%
שדרגו את המנוי 16,895,900 2,146,800 -14,749,100  -87.29%
שדרגו את המנוי 31,871,500 3,993,880 -27,877,600  -87.47%
שדרגו את המנוי 32,051,900 1,762,900 -30,289,000  -94.50%
שדרגו את המנוי 36,748,700 4,951,050 -31,797,700  -86.53%
שדרגו את המנוי 43,083,200 9,026,500 -34,056,700  -79.05%
שדרגו את המנוי 57,935,100 7,246,950 -50,688,100  -87.49%
שדרגו את המנוי 75,270,900 9,408,860 -65,862,000  -87.50%
שדרגו את המנוי 76,740,400 7,314,660 -69,425,800  -90.47%
שדרגו את המנוי 96,213,200 22,991,700 -73,221,500  -76.10%
שדרגו את המנוי 117,400,000 13,150,700 -104,250,000  -88.80%
שדרגו את המנוי 132,390,000 13,407,000 -118,983,000  -89.87%
שדרגו את המנוי 227,888,000 33,507,600 -194,380,000  -85.30%
שדרגו את המנוי 263,804,000 27,233,000 -236,571,000  -89.68%
שדרגו את המנוי 445,574,000 57,596,800 -387,978,000  -87.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,586,970,749

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,403,144
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,093,882
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,586,970,749
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 42,454,730 0.53%
פסגות 8,580,700 0.11%
אנליסט 8,048,150 0.10%
הירשמו לצפייה 7,210,020 0.09%
הירשמו לצפייה 4,093,330 0.05%
הירשמו לצפייה 3,535,350 0.04%
שדרגו את המנוי 2,448,390 0.03%
שדרגו את המנוי 1,728,520 0.02%
שדרגו את המנוי 1,502,620 0.02%
שדרגו את המנוי 1,320,230 0.02%
שדרגו את המנוי 1,125,590 0.01%
שדרגו את המנוי 795,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 382,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 330,359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 306,439 < 0.01%
שדרגו את המנוי 255,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 228,017 < 0.01%
שדרגו את המנוי 198,569 < 0.01%
שדרגו את המנוי 178,467 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,454 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 239,758,498 2.97%
מנורה 57,596,800 0.71%
הפניקס 33,507,600 0.41%
הירשמו לצפייה 27,233,000 0.34%
הירשמו לצפייה 22,991,700 0.28%
הירשמו לצפייה 13,407,000 0.17%
שדרגו את המנוי 13,150,700 0.16%
שדרגו את המנוי 9,408,860 0.12%
שדרגו את המנוי 9,026,500 0.11%
שדרגו את המנוי 7,314,660 0.09%
שדרגו את המנוי 7,246,950 0.09%
שדרגו את המנוי 4,951,050 0.06%
שדרגו את המנוי 4,339,920 0.05%
שדרגו את המנוי 3,993,880 0.05%
שדרגו את המנוי 2,146,800 0.03%
שדרגו את המנוי 2,094,210 0.03%
שדרגו את המנוי 1,958,510 0.02%
שדרגו את המנוי 1,762,900 0.02%
שדרגו את המנוי 1,730,300 0.02%
שדרגו את המנוי 1,560,220 0.02%
שדרגו את המנוי 1,241,140 0.02%
שדרגו את המנוי 1,210,270 0.01%
שדרגו את המנוי 1,202,320 0.01%
שדרגו את המנוי 1,117,720 0.01%
שדרגו את המנוי 1,107,240 0.01%
שדרגו את המנוי 1,058,730 0.01%
שדרגו את המנוי 998,585 0.01%
שדרגו את המנוי 848,772 0.01%
שדרגו את המנוי 673,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 666,764 < 0.01%
שדרגו את המנוי 550,317 < 0.01%
שדרגו את המנוי 483,285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 474,739 < 0.01%
שדרגו את המנוי 424,844 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380,521 < 0.01%
שדרגו את המנוי 357,829 < 0.01%
שדרגו את המנוי 349,760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 343,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 325,398 < 0.01%
שדרגו את המנוי 224,788 < 0.01%
שדרגו את המנוי 197,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית