תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו חיפושי נפט

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
פסגות 8,652,190 9,338,780 686,591  7.94%
איילון 1,163,780 1,472,130 308,342  26.50%
הירשמו לצפייה 3,919,590 4,129,810 210,224  5.36%
הירשמו לצפייה 1,735,500 1,892,820 157,323  9.06%
הירשמו לצפייה 729,238 833,759 104,521  14.33%
שדרגו את המנוי 8,728,870 8,756,590 27,720  0.32%
שדרגו את המנוי 156,720 183,035 26,315  16.79%
שדרגו את המנוי 50,141 70,850 20,709  41.30%
שדרגו את המנוי 416,858 421,022 4,164  1.00%
שדרגו את המנוי 1,052,500 1,056,500 4,000  0.38%
שדרגו את המנוי 5,261,100 5,260,110 -999  -0.02%
שדרגו את המנוי 205,000 195,000 -10,000  -4.88%
שדרגו את המנוי 7,780,630 7,768,320 -12,310  -0.16%
שדרגו את המנוי 443,662 429,642 -14,020  -3.16%
שדרגו את המנוי 94,380 62,763 -31,617  -33.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,549,909

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68,946

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מנורה 63,067,800 73,251,600 10,183,800  16.15%
הראל 9,315,360 14,520,500 5,205,190  55.88%
הירשמו לצפייה 33,083,300 35,309,500 2,226,240  6.73%
הירשמו לצפייה 23,288,900 25,417,400 2,128,520  9.14%
הירשמו לצפייה 26,527,400 27,960,400 1,433,000  5.40%
שדרגו את המנוי 5,258,090 5,683,450 425,358  8.09%
שדרגו את המנוי 1,767,650 2,151,960 384,315  21.74%
שדרגו את המנוי 427,534 643,058 215,524  50.41%
שדרגו את המנוי 4,353,670 4,522,450 168,778  3.88%
שדרגו את המנוי 3,997,210 4,131,970 134,760  3.37%
שדרגו את המנוי 1,270,980 1,397,400 126,415  9.95%
שדרגו את המנוי 224,788 244,948 20,160  8.97%
שדרגו את המנוי 2,146,640 2,157,400 10,752  0.50%
שדרגו את המנוי 2,305,030 2,313,720 8,696  0.38%
שדרגו את המנוי 1,300,880 1,302,150 1,274  0.10%
שדרגו את המנוי 13,407,000 13,407,000 -1
שדרגו את המנוי 825,211 824,180 -1,031  -0.12%
שדרגו את המנוי 1,587,800 1,579,210 -8,587  -0.54%
שדרגו את המנוי 50,722 39,772 -10,950  -21.59%
שדרגו את המנוי 673,190 501,190 -172,000  -25.55%
שדרגו את המנוי 1,441,980 1,221,980 -220,000  -15.26%
שדרגו את המנוי 407,460 168,460 -239,000  -58.66%
שדרגו את המנוי 1,441,980 1,089,670 -352,313  -24.43%
שדרגו את המנוי 1,003,170 431,412 -571,760  -57.00%
שדרגו את המנוי 7,444,300 6,649,260 -795,031  -10.68%
שדרגו את המנוי 12,543,700 11,402,800 -1,140,900  -9.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,672,782

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,511,573

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,549,909
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -68,946
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 22,672,782
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,511,573
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 43,333,210 4.15%
פסגות 9,338,780 0.89%
אנליסט 8,756,590 0.84%
הירשמו לצפייה 7,768,320 0.74%
הירשמו לצפייה 5,260,110 0.50%
הירשמו לצפייה 4,129,810 0.40%
שדרגו את המנוי 1,892,820 0.18%
שדרגו את המנוי 1,472,130 0.14%
שדרגו את המנוי 1,327,840 0.13%
שדרגו את המנוי 1,056,500 0.10%
שדרגו את המנוי 833,759 0.08%
שדרגו את המנוי 429,642 0.04%
שדרגו את המנוי 421,022 0.04%
שדרגו את המנוי 195,000 0.02%
שדרגו את המנוי 183,035 0.02%
שדרגו את המנוי 70,850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,763 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,856 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 266,229,262 25.49%
מנורה 73,251,600 7.01%
הפניקס 35,309,500 3.38%
הירשמו לצפייה 27,960,400 2.68%
הירשמו לצפייה 25,417,400 2.43%
הירשמו לצפייה 14,520,500 1.39%
שדרגו את המנוי 13,407,000 1.28%
שדרגו את המנוי 11,402,800 1.09%
שדרגו את המנוי 9,408,860 0.90%
שדרגו את המנוי 7,246,950 0.69%
שדרגו את המנוי 6,649,260 0.64%
שדרגו את המנוי 5,683,450 0.54%
שדרגו את המנוי 4,522,450 0.43%
שדרגו את המנוי 4,131,970 0.40%
שדרגו את המנוי 2,313,720 0.22%
שדרגו את המנוי 2,157,400 0.21%
שדרגו את המנוי 2,151,960 0.21%
שדרגו את המנוי 1,843,510 0.18%
שדרגו את המנוי 1,762,900 0.17%
שדרגו את המנוי 1,579,210 0.15%
שדרגו את המנוי 1,494,890 0.14%
שדרגו את המנוי 1,397,400 0.13%
שדרגו את המנוי 1,302,150 0.12%
שדרגו את המנוי 1,221,980 0.12%
שדרגו את המנוי 1,107,240 0.11%
שדרגו את המנוי 1,089,670 0.10%
שדרגו את המנוי 1,058,730 0.10%
שדרגו את המנוי 824,180 0.08%
שדרגו את המנוי 685,434 0.07%
שדרגו את המנוי 643,058 0.06%
שדרגו את המנוי 586,932 0.06%
שדרגו את המנוי 501,190 0.05%
שדרגו את המנוי 437,866 0.04%
שדרגו את המנוי 431,412 0.04%
שדרגו את המנוי 380,521 0.04%
שדרגו את המנוי 369,500 0.04%
שדרגו את המנוי 357,829 0.03%
שדרגו את המנוי 343,000 0.03%
שדרגו את המנוי 306,698 0.03%
שדרגו את המנוי 244,948 0.02%
שדרגו את המנוי 197,004 0.02%
שדרגו את המנוי 168,460 0.02%
שדרגו את המנוי 158,196 0.02%
שדרגו את המנוי 110,362 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,772 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית