תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו חיפושי נפט

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אי.בי.אי. 2,692,570 2,872,780 180,209  6.69%
מיטב דש 7,698,060 7,786,200 88,141  1.14%
הירשמו לצפייה 219,506 289,976 70,470  32.10%
הירשמו לצפייה 4,754,830 4,819,290 64,463  1.36%
הירשמו לצפייה 844,500 890,000 45,500  5.39%
שדרגו את המנוי 228,017 269,757 41,740  18.31%
שדרגו את המנוי 364,938 399,436 34,498  9.45%
שדרגו את המנוי 1,105,860 1,124,000 18,137  1.64%
שדרגו את המנוי 8,048,750 8,064,030 15,281  0.19%
שדרגו את המנוי 37,432 41,065 3,633  9.71%
שדרגו את המנוי 25,454 11,824 -13,630  -53.55%
שדרגו את המנוי 153,569 135,228 -18,341  -11.94%
שדרגו את המנוי 254,000 235,000 -19,000  -7.48%
שדרגו את המנוי 1,749,660 1,725,000 -24,663  -1.41%
שדרגו את המנוי 321,586 205,200 -116,386  -36.19%
שדרגו את המנוי 8,760,560 8,610,390 -150,165  -1.71%
שדרגו את המנוי 3,205,980 1,696,870 -1,509,110  -47.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 562,072

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,851,295

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
מנורה 57,596,800 63,067,800 5,471,030  9.50%
הראל 7,314,660 9,315,360 2,000,700  27.35%
הירשמו לצפייה 998,585 1,441,980 443,396  44.40%
הירשמו לצפייה 1,117,720 1,494,890 377,165  33.74%
הירשמו לצפייה 483,285 825,211 341,926  70.75%
שדרגו את המנוי 4,951,050 5,258,090 307,039  6.20%
שדרגו את המנוי 22,991,700 23,288,900 297,180  1.29%
שדרגו את המנוי 2,094,210 2,305,030 210,820  10.07%
שדרגו את המנוי 1,241,140 1,441,980 200,837  16.18%
שדרגו את המנוי 848,772 1,003,170 154,400  18.19%
שדרגו את המנוי 1,202,320 1,300,880 98,550  8.20%
שדרגו את המנוי 1,210,270 1,270,980 60,716  5.02%
שדרגו את המנוי 349,760 407,460 57,700  16.50%
שדרגו את המנוי 1,730,300 1,767,650 37,341  2.16%
שדרגו את המנוי 550,317 586,932 36,615  6.65%
שדרגו את המנוי 1,560,220 1,587,800 27,582  1.77%
שדרגו את המנוי 666,764 685,434 18,670  2.80%
שדרגו את המנוי 4,339,920 4,353,670 13,745  0.32%
שדרגו את המנוי 3,993,880 3,997,210 3,326  0.08%
שדרגו את המנוי 424,844 427,534 2,690  0.63%
שדרגו את המנוי 2,146,800 2,146,640 -156  -0.01%
שדרגו את המנוי 325,398 306,698 -18,700  -5.75%
שדרגו את המנוי 474,739 437,866 -36,873  -7.77%
שדרגו את המנוי 1,958,510 1,843,510 -115,000  -5.87%
שדרגו את המנוי 33,507,600 33,083,300 -424,280  -1.27%
שדרגו את המנוי 13,150,700 12,543,700 -606,964  -4.62%
שדרגו את המנוי 27,233,000 26,527,400 -705,618  -2.59%
שדרגו את המנוי 9,026,500 7,444,300 -1,582,200  -17.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,161,428

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,489,791

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 562,072
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,851,295
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,161,428
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,489,791
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 42,043,896 4.03%
פסגות 8,610,390 0.82%
אנליסט 8,064,030 0.77%
הירשמו לצפייה 7,786,200 0.75%
הירשמו לצפייה 4,819,290 0.46%
הירשמו לצפייה 2,872,780 0.28%
שדרגו את המנוי 1,725,000 0.17%
שדרגו את המנוי 1,696,870 0.16%
שדרגו את המנוי 1,502,620 0.14%
שדרגו את המנוי 1,320,230 0.13%
שדרגו את המנוי 1,124,000 0.11%
שדרגו את המנוי 890,000 0.09%
שדרגו את המנוי 399,436 0.04%
שדרגו את המנוי 289,976 0.03%
שדרגו את המנוי 269,757 0.03%
שדרגו את המנוי 235,000 0.02%
שדרגו את המנוי 205,200 0.02%
שדרגו את המנוי 135,228 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,065 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,824 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 247,068,167 23.65%
מנורה 63,067,800 6.04%
הפניקס 33,083,300 3.17%
הירשמו לצפייה 26,527,400 2.54%
הירשמו לצפייה 23,288,900 2.23%
הירשמו לצפייה 13,407,000 1.28%
שדרגו את המנוי 12,543,700 1.20%
שדרגו את המנוי 9,408,860 0.90%
שדרגו את המנוי 9,315,360 0.89%
שדרגו את המנוי 7,444,300 0.71%
שדרגו את המנוי 7,246,950 0.69%
שדרגו את המנוי 5,258,090 0.50%
שדרגו את המנוי 4,353,670 0.42%
שדרגו את המנוי 3,997,210 0.38%
שדרגו את המנוי 2,305,030 0.22%
שדרגו את המנוי 2,146,640 0.21%
שדרגו את המנוי 1,843,510 0.18%
שדרגו את המנוי 1,767,650 0.17%
שדרגו את המנוי 1,762,900 0.17%
שדרגו את המנוי 1,587,800 0.15%
שדרגו את המנוי 1,494,890 0.14%
שדרגו את המנוי 1,441,980 0.14%
שדרגו את המנוי 1,441,980 0.14%
שדרגו את המנוי 1,300,880 0.12%
שדרגו את המנוי 1,270,980 0.12%
שדרגו את המנוי 1,107,240 0.11%
שדרגו את המנוי 1,058,730 0.10%
שדרגו את המנוי 1,003,170 0.10%
שדרגו את המנוי 825,211 0.08%
שדרגו את המנוי 685,434 0.07%
שדרגו את המנוי 673,190 0.06%
שדרגו את המנוי 586,932 0.06%
שדרגו את המנוי 437,866 0.04%
שדרגו את המנוי 427,534 0.04%
שדרגו את המנוי 407,460 0.04%
שדרגו את המנוי 380,521 0.04%
שדרגו את המנוי 369,500 0.04%
שדרגו את המנוי 357,829 0.03%
שדרגו את המנוי 343,000 0.03%
שדרגו את המנוי 306,698 0.03%
שדרגו את המנוי 224,788 0.02%
שדרגו את המנוי 197,004 0.02%
שדרגו את המנוי 158,196 0.02%
שדרגו את המנוי 110,362 0.01%
שדרגו את המנוי 50,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית