תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו חיפושי נפט

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אלומות - ספרינט 309,213 1,140,970 831,755  268.99%
תלתן 2,255,980 2,743,780 487,796  21.62%
הירשמו לצפייה 1,799,430 1,933,920 134,495  7.47%
הירשמו לצפייה 4,311,830 4,434,640 122,809  2.85%
הירשמו לצפייה 1,426,060 1,451,610 25,548  1.79%
שדרגו את המנוי 204,722 222,042 17,320  8.46%
שדרגו את המנוי 1,196,200 1,205,820 9,616  0.80%
שדרגו את המנוי 151,793 159,877 8,084  5.33%
שדרגו את המנוי 937,500 941,000 3,500  0.37%
שדרגו את המנוי 39,500 42,000 2,500  6.33%
שדרגו את המנוי 177,000 170,000 -7,000  -3.95%
שדרגו את המנוי 38,277 10,801 -27,476  -71.78%
שדרגו את המנוי 300,328 254,520 -45,808  -15.25%
שדרגו את המנוי 7,629,850 7,559,480 -70,375  -0.92%
שדרגו את המנוי 6,220,140 6,123,380 -96,766  -1.56%
שדרגו את המנוי 918,266 818,783 -99,483  -10.83%
שדרגו את המנוי 7,832,790 7,732,160 -100,632  -1.28%
שדרגו את המנוי 5,001,110 4,885,510 -115,604  -2.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,643,423

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -563,144

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 39,507,400 59,625,900 20,118,500  50.92%
כלל 31,924,000 34,392,800 2,468,850  7.73%
הירשמו לצפייה 1,492,440 2,090,330 597,888  40.06%
הירשמו לצפייה 88,019,500 88,124,000 104,536  0.12%
הירשמו לצפייה 21,500,500 21,566,200 65,712  0.31%
שדרגו את המנוי 39,772 69,672 29,900  75.18%
שדרגו את המנוי 7,474,780 7,489,690 14,902  0.20%
שדרגו את המנוי 5,969,080 5,982,280 13,192  0.22%
שדרגו את המנוי 300,000 308,878 8,878  2.96%
שדרגו את המנוי 3,534,140 3,537,970 3,827  0.11%
שדרגו את המנוי 1,947,520 1,947,520 -1
שדרגו את המנוי 281,685 281,684 -1
שדרגו את המנוי 221,195 213,545 -7,650  -3.46%
שדרגו את המנוי 1,735,720 1,726,840 -8,878  -0.51%
שדרגו את המנוי 442,544 423,576 -18,968  -4.29%
שדרגו את המנוי 601,940 582,531 -19,409  -3.22%
שדרגו את המנוי 945,901 884,704 -61,197  -6.47%
שדרגו את המנוי 319,804 249,300 -70,504  -22.05%
שדרגו את המנוי 1,236,980 1,162,080 -74,898  -6.06%
שדרגו את המנוי 1,217,640 1,141,960 -75,682  -6.22%
שדרגו את המנוי 8,993,240 8,896,340 -96,899  -1.08%
שדרגו את המנוי 213,770 110,760 -103,010  -48.19%
שדרגו את המנוי 1,544,160 1,433,080 -111,083  -7.19%
שדרגו את המנוי 1,870,990 1,720,990 -150,000  -8.02%
שדרגו את המנוי 1,997,990 1,845,130 -152,859  -7.65%
שדרגו את המנוי 499,378 277,012 -222,366  -44.53%
שדרגו את המנוי 38,261,000 37,697,000 -563,968  -1.47%
שדרגו את המנוי 5,416,350 4,247,720 -1,168,640  -21.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,426,185

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,906,013

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,643,423
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -563,144
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,426,185
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,906,013
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 42,345,227 4.05%
אנליסט 7,732,160 0.74%
פסגות 7,559,480 0.72%
הירשמו לצפייה 6,123,380 0.59%
הירשמו לצפייה 4,885,510 0.47%
הירשמו לצפייה 4,434,640 0.42%
שדרגו את המנוי 2,743,780 0.26%
שדרגו את המנוי 1,933,920 0.19%
שדרגו את המנוי 1,451,610 0.14%
שדרגו את המנוי 1,205,820 0.12%
שדרגו את המנוי 1,140,970 0.11%
שדרגו את המנוי 941,000 0.09%
שדרגו את המנוי 818,783 0.08%
שדרגו את המנוי 254,520 0.02%
שדרגו את המנוי 222,042 0.02%
שדרגו את המנוי 173,082 0.02%
שדרגו את המנוי 170,000 0.02%
שדרגו את המנוי 159,877 0.02%
שדרגו את המנוי 139,998 0.01%
שדרגו את המנוי 82,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65,384 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,470 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 321,871,088 30.80%
מנורה 88,124,000 8.43%
מגדל 59,625,900 5.71%
הירשמו לצפייה 37,697,000 3.61%
הירשמו לצפייה 34,392,800 3.29%
הירשמו לצפייה 21,566,200 2.06%
שדרגו את המנוי 13,407,000 1.28%
שדרגו את המנוי 8,896,340 0.85%
שדרגו את המנוי 7,489,690 0.72%
שדרגו את המנוי 7,471,970 0.71%
שדרגו את המנוי 5,982,280 0.57%
שדרגו את המנוי 4,247,720 0.41%
שדרגו את המנוי 3,537,970 0.34%
שדרגו את המנוי 2,289,060 0.22%
שדרגו את המנוי 2,222,040 0.21%
שדרגו את המנוי 2,090,330 0.20%
שדרגו את המנוי 2,042,440 0.20%
שדרגו את המנוי 1,947,520 0.19%
שדרגו את המנוי 1,865,000 0.18%
שדרגו את המנוי 1,845,130 0.18%
שדרגו את המנוי 1,726,840 0.17%
שדרגו את המנוי 1,720,990 0.16%
שדרגו את המנוי 1,433,080 0.14%
שדרגו את המנוי 1,162,080 0.11%
שדרגו את המנוי 1,141,960 0.11%
שדרגו את המנוי 950,000 0.09%
שדרגו את המנוי 884,704 0.08%
שדרגו את המנוי 753,004 0.07%
שדרגו את המנוי 685,434 0.07%
שדרגו את המנוי 582,531 0.06%
שדרגו את המנוי 539,669 0.05%
שדרגו את המנוי 535,654 0.05%
שדרגו את המנוי 446,087 0.04%
שדרגו את המנוי 423,576 0.04%
שדרגו את המנוי 308,878 0.03%
שדרגו את המנוי 287,441 0.03%
שדרגו את המנוי 281,684 0.03%
שדרגו את המנוי 277,012 0.03%
שדרגו את המנוי 249,300 0.02%
שדרגו את המנוי 213,545 0.02%
שדרגו את המנוי 208,751 0.02%
שדרגו את המנוי 138,046 0.01%
שדרגו את המנוי 110,760 0.01%
שדרגו את המנוי 69,672 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית