תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו חיפושי נפט

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אלומות - ספרינט 113,558 335,721 222,163  195.64%
תלתן 858,047 1,024,220 166,170  19.37%
הירשמו לצפייה 5,339,650 5,431,450 91,797  1.72%
הירשמו לצפייה 23,840 104,741 80,901  339.35%
הירשמו לצפייה 108,944 142,275 33,331  30.59%
שדרגו את המנוי 250,193 269,425 19,232  7.69%
שדרגו את המנוי 218,500 235,000 16,500  7.55%
שדרגו את המנוי 6,933 21,325 14,392  207.59%
שדרגו את המנוי 35,000 37,000 2,000  5.71%
שדרגו את המנוי 1,039,850 1,038,850 -1,000  -0.10%
שדרגו את המנוי 5,550 3,600 -1,950  -35.14%
שדרגו את המנוי 2,235,960 2,218,990 -16,967  -0.76%
שדרגו את המנוי 9,034,720 9,004,890 -29,833  -0.33%
שדרגו את המנוי 1,554,010 1,504,170 -49,837  -3.21%
שדרגו את המנוי 4,701,890 4,458,530 -243,361  -5.18%
שדרגו את המנוי 2,048,660 1,793,130 -255,524  -12.47%
שדרגו את המנוי 10,746,500 10,242,400 -504,037  -4.69%
שדרגו את המנוי 6,640,500 6,114,740 -525,752  -7.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 646,486

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,628,261

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מגדל 26,093,300 39,507,400 13,414,100  51.41%
הראל 16,011,900 21,500,500 5,488,620  34.28%
הירשמו לצפייה 83,526,900 88,019,500 4,492,560  5.38%
הירשמו לצפייה 36,064,500 38,261,000 2,196,420  6.09%
הירשמו לצפייה 31,001,000 31,924,000 922,912  2.98%
שדרגו את המנוי 833,461 1,492,440 658,977  79.07%
שדרגו את המנוי 1,429,230 1,735,720 306,490  21.44%
שדרגו את המנוי 1,762,900 2,042,440 279,539  15.86%
שדרגו את המנוי 683,892 945,901 262,009  38.31%
שדרגו את המנוי 5,781,590 5,969,080 187,494  3.24%
שדרגו את המנוי 1,181,660 1,367,230 185,572  15.70%
שדרגו את המנוי 1,089,670 1,175,410 85,741  7.87%
שדרגו את המנוי 2,151,960 2,222,040 70,082  3.26%
שדרגו את המנוי 501,190 539,669 38,479  7.68%
שדרגו את המנוי 7,436,740 7,474,780 38,039  0.51%
שדרגו את המנוי 1,536,020 1,544,160 8,138  0.53%
שדרגו את המנוי 1,247,540 1,236,980 -10,561  -0.85%
שדרגו את המנוי 110,362 94,555 -15,807  -14.32%
שדרגו את המנוי 343,000 319,804 -23,196  -6.76%
שדרגו את המנוי 244,948 208,751 -36,197  -14.78%
שדרגו את המנוי 197,004 138,046 -58,958  -29.93%
שדרגו את המנוי 380,521 300,000 -80,521  -21.16%
שדרגו את המנוי 306,698 221,195 -85,503  -27.88%
שדרגו את המנוי 586,932 442,544 -144,388  -24.60%
שדרגו את המנוי 2,152,860 1,997,990 -154,865  -7.19%
שדרגו את המנוי 437,866 281,685 -156,181  -35.67%
שדרגו את המנוי 2,318,050 1,947,520 -370,523  -15.98%
שדרגו את המנוי 1,058,730 601,940 -456,788  -43.15%
שדרגו את המנוי 4,133,290 3,534,140 -599,146  -14.50%
שדרגו את המנוי 1,843,510 1,217,640 -625,871  -33.95%
שדרגו את המנוי 6,071,730 5,416,350 -655,373  -10.79%
שדרגו את המנוי 1,494,890 753,004 -741,884  -49.63%
שדרגו את המנוי 9,408,860 7,471,970 -1,936,880  -20.59%
שדרגו את המנוי 11,589,300 8,993,240 -2,596,040  -22.40%
שדרגו את המנוי 4,522,450 1,870,990 -2,651,450  -58.63%
שדרגו את המנוי 14,500,100 2,289,060 -12,211,100  -84.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,635,172

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,611,232

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 646,486
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,628,261
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,635,172
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -23,611,232
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 46,075,887 4.41%
פסגות 10,242,400 0.98%
אנליסט 9,004,890 0.86%
הירשמו לצפייה 6,114,740 0.59%
הירשמו לצפייה 5,431,450 0.52%
הירשמו לצפייה 4,458,530 0.43%
שדרגו את המנוי 2,218,990 0.21%
שדרגו את המנוי 1,793,130 0.17%
שדרגו את המנוי 1,504,170 0.14%
שדרגו את המנוי 1,373,870 0.13%
שדרגו את המנוי 1,038,850 0.10%
שדרגו את המנוי 1,024,220 0.10%
שדרגו את המנוי 419,642 0.04%
שדרגו את המנוי 335,721 0.03%
שדרגו את המנוי 269,425 0.03%
שדרגו את המנוי 235,000 0.02%
שדרגו את המנוי 179,821 0.02%
שדרגו את המנוי 142,275 0.01%
שדרגו את המנוי 104,741 0.01%
שדרגו את המנוי 70,850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,747 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 304,382,213 29.14%
מנורה 88,019,500 8.43%
מגדל 39,507,400 3.78%
הירשמו לצפייה 38,261,000 3.66%
הירשמו לצפייה 31,924,000 3.06%
הירשמו לצפייה 21,500,500 2.06%
שדרגו את המנוי 13,407,000 1.28%
שדרגו את המנוי 8,993,240 0.86%
שדרגו את המנוי 7,474,780 0.72%
שדרגו את המנוי 7,471,970 0.72%
שדרגו את המנוי 5,969,080 0.57%
שדרגו את המנוי 5,416,350 0.52%
שדרגו את המנוי 3,534,140 0.34%
שדרגו את המנוי 2,289,060 0.22%
שדרגו את המנוי 2,222,040 0.21%
שדרגו את המנוי 2,042,440 0.20%
שדרגו את המנוי 1,997,990 0.19%
שדרגו את המנוי 1,947,520 0.19%
שדרגו את המנוי 1,870,990 0.18%
שדרגו את המנוי 1,865,000 0.18%
שדרגו את המנוי 1,735,720 0.17%
שדרגו את המנוי 1,544,160 0.15%
שדרגו את המנוי 1,492,440 0.14%
שדרגו את המנוי 1,367,230 0.13%
שדרגו את המנוי 1,236,980 0.12%
שדרגו את המנוי 1,217,640 0.12%
שדרגו את המנוי 1,175,410 0.11%
שדרגו את המנוי 950,000 0.09%
שדרגו את המנוי 945,901 0.09%
שדרגו את המנוי 753,004 0.07%
שדרגו את המנוי 685,434 0.07%
שדרגו את המנוי 601,940 0.06%
שדרגו את המנוי 595,368 0.06%
שדרגו את המנוי 539,669 0.05%
שדרגו את המנוי 499,378 0.05%
שדרגו את המנוי 446,087 0.04%
שדרגו את המנוי 442,544 0.04%
שדרגו את המנוי 319,804 0.03%
שדרגו את המנוי 300,000 0.03%
שדרגו את המנוי 287,441 0.03%
שדרגו את המנוי 284,289 0.03%
שדרגו את המנוי 281,685 0.03%
שדרגו את המנוי 221,195 0.02%
שדרגו את המנוי 213,770 0.02%
שדרגו את המנוי 208,751 0.02%
שדרגו את המנוי 138,046 0.01%
שדרגו את המנוי 94,555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,772 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית