תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו חיפושי נפט

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אנליסט 4,973,760 6,441,190 1,467,430  29.50%
פסגות 7,985,610 8,546,690 561,084  7.03%
הירשמו לצפייה 3,696,420 4,211,930 515,508  13.95%
הירשמו לצפייה 6,020,560 6,469,370 448,816  7.45%
הירשמו לצפייה 3,146,480 3,307,140 160,663  5.11%
שדרגו את המנוי 1,651,710 1,716,490 64,778  3.92%
שדרגו את המנוי 629,750 693,500 63,750  10.12%
שדרגו את המנוי 34,000 60,000 26,000  76.47%
שדרגו את המנוי 88,659 109,528 20,869  23.54%
שדרגו את המנוי 331,000 348,500 17,500  5.29%
שדרגו את המנוי 64,668 81,200 16,532  25.56%
שדרגו את המנוי 14,078 21,430 7,352  52.22%
שדרגו את המנוי 262,813 268,853 6,040  2.30%
שדרגו את המנוי 255,000 250,000 -5,000  -1.96%
שדרגו את המנוי 61,214 53,562 -7,652  -12.50%
שדרגו את המנוי 37,500 28,663 -8,837  -23.57%
שדרגו את המנוי 317,416 306,991 -10,425  -3.28%
שדרגו את המנוי 1,259,220 1,229,460 -29,760  -2.36%
שדרגו את המנוי 2,462,190 2,323,980 -138,202  -5.61%
שדרגו את המנוי 1,837,480 1,633,760 -203,725  -11.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,376,322

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -403,601

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
מנורה 329,760,000 445,574,000 115,814,000  35.12%
הפניקס 145,609,000 227,888,000 82,279,300  56.51%
הירשמו לצפייה 193,328,000 263,804,000 70,476,500  36.45%
הירשמו לצפייה 50,445,800 117,400,000 66,954,600  132.73%
הירשמו לצפייה 27,792,600 43,083,200 15,290,600  55.02%
שדרגו את המנוי 2,222,390 12,292,000 10,069,600  453.10%
שדרגו את המנוי 123,138,000 132,390,000 9,251,860  7.51%
שדרגו את המנוי 71,822,600 75,270,900 3,448,270  4.80%
שדרגו את המנוי 3,512,180 6,238,180 2,726,000  77.62%
שדרגו את המנוי 29,550,800 31,871,500 2,320,690  7.85%
שדרגו את המנוי 8,828,830 10,370,400 1,541,520  17.46%
שדרגו את המנוי 7,576,630 8,941,790 1,365,160  18.02%
שדרגו את המנוי 15,585,600 16,895,900 1,310,340  8.41%
שדרגו את המנוי 6,681,430 7,988,680 1,307,250  19.57%
שדרגו את המנוי 1,441,080 2,577,280 1,136,200  78.84%
שדרגו את המנוי 4,104,370 5,219,920 1,115,560  27.18%
שדרגו את המנוי 7,420,870 8,469,820 1,048,950  14.14%
שדרגו את המנוי 45,090,200 46,055,200 965,000  2.14%
שדרגו את המנוי 15,716,700 16,632,100 915,404  5.82%
שדרגו את המנוי 16,456,600 17,315,100 858,540  5.22%
שדרגו את המנוי 14,999,100 15,668,100 668,991  4.46%
שדרגו את המנוי 13,189,800 13,842,400 652,684  4.95%
שדרגו את המנוי 89,120,700 89,588,800 468,072  0.53%
שדרגו את המנוי 76,297,800 76,740,400 442,584  0.58%
שדרגו את המנוי 2,448,670 2,862,630 413,965  16.91%
שדרגו את המנוי 36,372,100 36,748,700 376,640  1.04%
שדרגו את המנוי 5,048,190 5,334,120 285,925  5.66%
שדרגו את המנוי 4,459,000 4,695,050 236,047  5.29%
שדרגו את המנוי 3,595,340 3,797,920 202,576  5.63%
שדרגו את המנוי 2,781,090 2,900,470 119,383  4.29%
שדרגו את המנוי 1,501,620 1,576,040 74,414  4.96%
שדרגו את המנוי 620,165 647,111 26,946  4.34%
שדרגו את המנוי 282,885 302,885 20,000  7.07%
שדרגו את המנוי 3,646,570 3,656,880 10,313  0.28%
שדרגו את המנוי 2,558,830 2,534,440 -24,383  -0.95%
שדרגו את המנוי 980,101 882,900 -97,201  -9.92%
שדרגו את המנוי 7,497,440 7,389,940 -107,500  -1.43%
שדרגו את המנוי 1,909,210 1,798,310 -110,901  -5.81%
שדרגו את המנוי 33,913,500 32,051,900 -1,861,660  -5.49%
שדרגו את המנוי 9,418,810 1,241,140 -8,177,670  -86.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 394,193,884

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,379,315

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,376,322
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -403,601
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 394,193,884
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,379,315
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,961,850 0.49%
פסגות 8,546,690 0.11%
מיטב דש 6,469,370 0.08%
הירשמו לצפייה 6,441,190 0.08%
הירשמו לצפייה 4,211,930 0.05%
הירשמו לצפייה 3,307,140 0.04%
שדרגו את המנוי 2,323,980 0.03%
שדרגו את המנוי 1,716,490 0.02%
שדרגו את המנוי 1,633,760 0.02%
שדרגו את המנוי 1,320,230 0.02%
שדרגו את המנוי 1,229,460 0.02%
שדרגו את המנוי 693,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 431,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 348,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 306,991 < 0.01%
שדרגו את המנוי 268,853 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109,528 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,562 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,663 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,430 < 0.01%
שדרגו את המנוי 750 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,962,912,036 24.31%
מנורה 445,574,000 5.52%
כלל 263,804,000 3.27%
הירשמו לצפייה 227,888,000 2.82%
הירשמו לצפייה 132,390,000 1.64%
הירשמו לצפייה 117,400,000 1.45%
שדרגו את המנוי 96,213,200 1.19%
שדרגו את המנוי 89,588,800 1.11%
שדרגו את המנוי 76,740,400 0.95%
שדרגו את המנוי 75,270,900 0.93%
שדרגו את המנוי 57,935,100 0.72%
שדרגו את המנוי 46,055,200 0.57%
שדרגו את המנוי 43,083,200 0.53%
שדרגו את המנוי 36,748,700 0.46%
שדרגו את המנוי 32,051,900 0.40%
שדרגו את המנוי 31,871,500 0.39%
שדרגו את המנוי 17,315,100 0.21%
שדרגו את המנוי 16,895,900 0.21%
שדרגו את המנוי 16,632,100 0.21%
שדרגו את המנוי 15,668,100 0.19%
שדרגו את המנוי 13,842,400 0.17%
שדרגו את המנוי 12,292,000 0.15%
שדרגו את המנוי 10,370,400 0.13%
שדרגו את המנוי 8,941,790 0.11%
שדרגו את המנוי 8,469,820 0.10%
שדרגו את המנוי 7,988,680 0.10%
שדרגו את המנוי 7,825,630 0.10%
שדרגו את המנוי 7,389,940 0.09%
שדרגו את המנוי 6,238,180 0.08%
שדרגו את המנוי 5,334,120 0.07%
שדרגו את המנוי 5,219,920 0.06%
שדרגו את המנוי 4,695,050 0.06%
שדרגו את המנוי 3,797,920 0.05%
שדרגו את המנוי 3,656,880 0.05%
שדרגו את המנוי 2,900,470 0.04%
שדרגו את המנוי 2,862,630 0.04%
שדרגו את המנוי 2,577,280 0.03%
שדרגו את המנוי 2,534,440 0.03%
שדרגו את המנוי 1,798,310 0.02%
שדרגו את המנוי 1,576,040 0.02%
שדרגו את המנוי 1,241,140 0.02%
שדרגו את המנוי 882,900 0.01%
שדרגו את המנוי 647,111 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302,885 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית