תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רפק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rapac.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
ילין לפידות 859,072 864,752 5,680  0.66%
פסגות 1,966 2,032 66  3.36%
הירשמו לצפייה 6,839 6,527 -312  -4.56%
הירשמו לצפייה 25,269 22,913 -2,356  -9.32%
הירשמו לצפייה 18,993 12,000 -6,993  -36.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,746

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,661

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 781,026 781,226 200  0.03%
אקסלנס 4,116 3,737 -379  -9.21%
הירשמו לצפייה 18,211 17,063 -1,148  -6.30%
הירשמו לצפייה 89,461 86,641 -2,820  -3.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,347

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,746
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,661
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,347
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,430,021 10.24%
ילין לפידות 864,752 6.19%
פורסט 354,824 2.54%
הירשמו לצפייה 121,807 0.87%
הירשמו לצפייה 26,508 0.19%
הירשמו לצפייה 22,913 0.16%
שדרגו את המנוי 18,658 0.13%
שדרגו את המנוי 12,000 0.09%
שדרגו את המנוי 6,527 0.05%
שדרגו את המנוי 2,032 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,364,700 9.77%
ילין לפידות 781,226 5.59%
פסגות 327,272 2.34%
הירשמו לצפייה 86,641 0.62%
הירשמו לצפייה 77,806 0.56%
הירשמו לצפייה 49,244 0.35%
שדרגו את המנוי 21,711 0.16%
שדרגו את המנוי 17,063 0.12%
שדרגו את המנוי 3,737 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית