תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רפק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rapac.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
פורטה 66,504 82,818 16,314  24.53%
ילין לפידות 997,607 1,009,970 12,359  1.24%
הירשמו לצפייה 11,328 19,000 7,672  67.73%
הירשמו לצפייה 6,556 11,346 4,790  73.06%
הירשמו לצפייה 63,258 66,261 3,003  4.75%
שדרגו את המנוי 475 2,593 2,118  445.89%
שדרגו את המנוי 4,417 4,655 238  5.39%
שדרגו את המנוי 58,000 57,644 -356  -0.61%
שדרגו את המנוי 26,636 24,360 -2,276  -8.54%
שדרגו את המנוי 35,524 29,137 -6,387  -17.98%
שדרגו את המנוי 21,931 12,084 -9,847  -44.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 46,494

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,866

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
פסגות 327,272 935,949 608,677  185.99%
ילין לפידות 776,540 806,696 30,156  3.88%
הירשמו לצפייה 89,461 86,641 -2,820  -3.15%
הירשמו לצפייה 49,244 38,008 -11,236  -22.82%
הירשמו לצפייה 77,806 43,970 -33,836  -43.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 638,833

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,892

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 46,494
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,866
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 638,833
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -47,892
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,424,195 10.20%
ילין לפידות 1,009,970 7.23%
פורטה 82,818 0.59%
הירשמו לצפייה 66,261 0.47%
הירשמו לצפייה 57,644 0.41%
הירשמו לצפייה 32,826 0.24%
שדרגו את המנוי 32,206 0.23%
שדרגו את המנוי 29,137 0.21%
שדרגו את המנוי 24,360 0.17%
שדרגו את המנוי 19,000 0.14%
שדרגו את המנוי 18,112 0.13%
שדרגו את המנוי 12,500 0.09%
שדרגו את המנוי 12,084 0.09%
שדרגו את המנוי 11,346 0.08%
שדרגו את המנוי 8,683 0.06%
שדרגו את המנוי 4,655 0.03%
שדרגו את המנוי 2,593 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,911,264 13.69%
פסגות 935,949 6.70%
ילין לפידות 806,696 5.78%
הירשמו לצפייה 86,641 0.62%
הירשמו לצפייה 43,970 0.31%
הירשמו לצפייה 38,008 0.27%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית