תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

רפק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rapac.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
פסטרנק שהם 700 31,816 31,116  4,445.14%
אקסלנס 27,500 38,500 11,000  40.00%
הירשמו לצפייה 26,508 31,508 5,000  18.86%
הירשמו לצפייה 12,357 14,217 1,860  15.05%
הירשמו לצפייה 6,144 6,187 43  0.70%
שדרגו את המנוי 1,945 1,981 36  1.85%
שדרגו את המנוי 2,000 1,877 -123  -6.15%
שדרגו את המנוי 22,913 21,798 -1,115  -4.87%
שדרגו את המנוי 13,459 1,459 -12,000  -89.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,055

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,238

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
האוניברסיטה העברית 86,641 89,461 2,820  3.25%
אקסלנס 3,737 3,541 -196  -5.24%
הירשמו לצפייה 17,063 16,534 -529  -3.10%
הירשמו לצפייה 781,226 776,440 -4,786  -0.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,820

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,511

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 49,055
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,238
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,820
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,511
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,501,444 10.75%
ילין לפידות 875,470 6.27%
פורסט 354,824 2.54%
הירשמו לצפייה 121,807 0.87%
הירשמו לצפייה 38,500 0.28%
הירשמו לצפייה 31,816 0.23%
שדרגו את המנוי 31,508 0.23%
שדרגו את המנוי 21,798 0.16%
שדרגו את המנוי 14,217 0.10%
שדרגו את המנוי 6,187 0.04%
שדרגו את המנוי 1,981 0.01%
שדרגו את המנוי 1,877 0.01%
שדרגו את המנוי 1,459 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,340,298 9.60%
ילין לפידות 776,440 5.56%
פסגות 327,272 2.34%
הירשמו לצפייה 89,461 0.64%
הירשמו לצפייה 77,806 0.56%
הירשמו לצפייה 49,244 0.35%
שדרגו את המנוי 16,534 0.12%
שדרגו את המנוי 3,541 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית