תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רפק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rapac.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
ילין לפידות 820,598 845,621 25,023  3.05%
פסגות 1,352 1,411 59  4.36%
הירשמו לצפייה 722 695 -27  -3.74%
הירשמו לצפייה 7,619 7,404 -215  -2.82%
הירשמו לצפייה 32,230 18,993 -13,237  -41.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,082

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,479

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
ילין לפידות 748,426 781,026 32,600  4.36%
הכשרה ביטוח 80,914 77,806 -3,108  -3.84%
הירשמו לצפייה 54,879 49,244 -5,635  -10.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,600

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,743

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 25,082
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,479
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 32,600
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,743
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,402,661 10.05%
ילין לפידות 845,621 6.06%
פורסט 354,824 2.54%
הירשמו לצפייה 121,807 0.87%
הירשמו לצפייה 26,508 0.19%
הירשמו לצפייה 25,398 0.18%
שדרגו את המנוי 18,993 0.14%
שדרגו את המנוי 7,404 0.05%
שדרגו את המנוי 1,411 0.01%
שדרגו את המנוי 695 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,368,847 9.80%
ילין לפידות 781,026 5.59%
פסגות 327,272 2.34%
הירשמו לצפייה 89,461 0.64%
הירשמו לצפייה 77,806 0.56%
הירשמו לצפייה 49,244 0.35%
שדרגו את המנוי 21,711 0.16%
שדרגו את המנוי 18,211 0.13%
שדרגו את המנוי 4,116 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית