תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רפק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rapac.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
ילין לפידות 282,273 338,523 56,250  19.93%
פסגות 1,741 1,673 -68  -3.91%
הירשמו לצפייה 6,074 4,620 -1,454  -23.94%
הירשמו לצפייה 208,855 176,931 -31,924  -15.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 56,250

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,446

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 7,096 61,832 54,736  771.36%
ילין לפידות 740,161 746,848 6,687  0.90%
הירשמו לצפייה 240,042 240,776 734  0.31%
הירשמו לצפייה 10,560 9,877 -683  -6.47%
הירשמו לצפייה 18,167 16,596 -1,571  -8.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,157

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,254

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 56,250
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,446
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 62,157
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,254
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 912,485 6.53%
ילין לפידות 338,523 2.42%
פורסט 227,501 1.63%
הירשמו לצפייה 176,931 1.27%
הירשמו לצפייה 121,807 0.87%
הירשמו לצפייה 40,641 0.29%
שדרגו את המנוי 4,620 0.03%
שדרגו את המנוי 1,673 0.01%
שדרגו את המנוי 789 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,590,394 11.39%
ילין לפידות 746,848 5.35%
פסגות 327,272 2.34%
הירשמו לצפייה 240,776 1.72%
הירשמו לצפייה 89,461 0.64%
הירשמו לצפייה 74,478 0.53%
שדרגו את המנוי 61,832 0.44%
שדרגו את המנוי 23,254 0.17%
שדרגו את המנוי 16,596 0.12%
שדרגו את המנוי 9,877 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית