תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רפק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rapac.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
סלע 18,296 21,540 3,244  17.73%
מגדל 6,592 6,722 130  1.97%
הירשמו לצפייה 1,919 2,018 99  5.16%
הירשמו לצפייה 37,899 25,600 -12,299  -32.45%
הירשמו לצפייה 19,878 4,417 -15,461  -77.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,473

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,760

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
האוניברסיטה העברית 86,641 89,461 2,820  3.25%
אקסלנס 3,737 3,541 -196  -5.24%
הירשמו לצפייה 17,063 16,534 -529  -3.10%
הירשמו לצפייה 781,226 776,440 -4,786  -0.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,820

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,511

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,473
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,760
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,820
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,511
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,488,711 10.66%
ילין לפידות 876,350 6.28%
פורסט 354,824 2.54%
הירשמו לצפייה 121,807 0.87%
הירשמו לצפייה 32,826 0.24%
הירשמו לצפייה 31,508 0.23%
שדרגו את המנוי 25,600 0.18%
שדרגו את המנוי 21,540 0.15%
שדרגו את המנוי 8,889 0.06%
שדרגו את המנוי 6,722 0.05%
שדרגו את המנוי 4,417 0.03%
שדרגו את המנוי 2,018 0.01%
שדרגו את המנוי 1,459 0.01%
שדרגו את המנוי 751 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,340,298 9.60%
ילין לפידות 776,440 5.56%
פסגות 327,272 2.34%
הירשמו לצפייה 89,461 0.64%
הירשמו לצפייה 77,806 0.56%
הירשמו לצפייה 49,244 0.35%
שדרגו את המנוי 16,534 0.12%
שדרגו את המנוי 3,541 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית