תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רפק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rapac.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
ילין לפידות 812,145 812,845 700  0.09%
מגדל 4,339 4,289 -50  -1.15%
הירשמו לצפייה 1,272 1,211 -61  -4.80%
הירשמו לצפייה 41,342 38,108 -3,234  -7.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 700

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,345

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
ילין לפידות 746,226 748,426 2,200  0.29%
קחצ"ק חברת ניהול 9,768 9,945 177  1.81%
הירשמו לצפייה 21,970 21,711 -259  -1.18%
הירשמו לצפייה 250,888 240,276 -10,612  -4.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,377

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,871

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 700
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,345
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,377
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,871
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,385,712 9.92%
ילין לפידות 812,845 5.82%
פורסט 354,824 2.54%
הירשמו לצפייה 121,807 0.87%
הירשמו לצפייה 38,108 0.27%
הירשמו לצפייה 26,508 0.19%
שדרגו את המנוי 25,398 0.18%
שדרגו את המנוי 4,289 0.03%
שדרגו את המנוי 1,211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 722 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,572,884 11.26%
ילין לפידות 748,426 5.36%
פסגות 327,272 2.34%
הירשמו לצפייה 240,276 1.72%
הירשמו לצפייה 89,461 0.64%
הירשמו לצפייה 80,914 0.58%
שדרגו את המנוי 54,879 0.39%
שדרגו את המנוי 21,711 0.16%
שדרגו את המנוי 9,945 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית