תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רפק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rapac.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מגדל 2,753 3,363 610  22.16%
פסגות 1,018 1,225 207  20.33%
הירשמו לצפייה 965 722 -243  -25.18%
הירשמו לצפייה 29,655 26,508 -3,147  -10.61%
הירשמו לצפייה 48,042 40,842 -7,200  -14.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 817

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,590

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 240,776 250,888 10,112  4.20%
הכשרה ביטוח 74,478 80,914 6,436  8.64%
הירשמו לצפייה 9,877 9,768 -109  -1.10%
הירשמו לצפייה 746,848 746,226 -622  -0.08%
הירשמו לצפייה 23,254 21,970 -1,284  -5.52%
שדרגו את המנוי 61,832 54,879 -6,953  -11.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,548

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,968

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 817
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,590
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,548
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,968
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,168,130 8.37%
ילין לפידות 593,691 4.25%
פורסט 354,824 2.54%
הירשמו לצפייה 121,807 0.87%
הירשמו לצפייה 40,842 0.29%
הירשמו לצפייה 26,508 0.19%
שדרגו את המנוי 25,148 0.18%
שדרגו את המנוי 3,363 0.02%
שדרגו את המנוי 1,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 722 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,581,378 11.33%
ילין לפידות 746,226 5.34%
פסגות 327,272 2.34%
הירשמו לצפייה 250,888 1.80%
הירשמו לצפייה 89,461 0.64%
הירשמו לצפייה 80,914 0.58%
שדרגו את המנוי 54,879 0.39%
שדרגו את המנוי 21,970 0.16%
שדרגו את המנוי 9,768 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית