תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רפק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rapac.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מיטב דש 4,417 13,549 9,132  206.75%
אלטרנטיב בית השקעות 14 6,273 6,259  44,707.14%
הירשמו לצפייה 1,031,260 1,036,140 4,878  0.47%
הירשמו לצפייה 51,866 54,866 3,000  5.78%
הירשמו לצפייה 5,365 8,037 2,672  49.80%
שדרגו את המנוי 2,000 3,654 1,654  82.70%
שדרגו את המנוי 21,860 23,410 1,550  7.09%
שדרגו את המנוי 13,297 13,798 501  3.77%
שדרגו את המנוי 17,000 15,800 -1,200  -7.06%
שדרגו את המנוי 2,916 1,692 -1,224  -41.98%
שדרגו את המנוי 6,211 3,530 -2,681  -43.17%
שדרגו את המנוי 47,978 43,242 -4,736  -9.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,646

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,841

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
ילין לפידות 806,296 851,962 45,666  5.66%
פסגות 935,949 908,949 -27,000  -2.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 45,666

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,000

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,646
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,841
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 45,666
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,535,757 11.00%
ילין לפידות 1,036,140 7.42%
אלטשולר - שחם 121,807 0.87%
הירשמו לצפייה 67,625 0.48%
הירשמו לצפייה 54,866 0.39%
הירשמו לצפייה 44,055 0.32%
שדרגו את המנוי 43,242 0.31%
שדרגו את המנוי 38,323 0.27%
שדרגו את המנוי 23,410 0.17%
שדרגו את המנוי 18,344 0.13%
שדרגו את המנוי 16,112 0.12%
שדרגו את המנוי 15,800 0.11%
שדרגו את המנוי 13,798 0.10%
שדרגו את המנוי 13,549 0.10%
שדרגו את המנוי 8,037 0.06%
שדרגו את המנוי 6,273 0.04%
שדרגו את המנוי 5,500 0.04%
שדרגו את המנוי 3,654 0.03%
שדרגו את המנוי 3,530 0.03%
שדרגו את המנוי 1,692 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,835,832 13.15%
פסגות 908,949 6.51%
ילין לפידות 851,962 6.10%
הירשמו לצפייה 38,217 0.27%
הירשמו לצפייה 36,704 0.26%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית