תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רפק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rapac.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
ילין לפידות 539,023 593,691 54,668  10.14%
פורסט 230,684 260,294 29,610  12.84%
הירשמו לצפייה 24,192 24,269 77  0.32%
הירשמו לצפייה 1,402 1,401 -1  -0.07%
הירשמו לצפייה 2,591 2,066 -525  -20.26%
שדרגו את המנוי 4,204 2,980 -1,224  -29.12%
שדרגו את המנוי 36,771 33,771 -3,000  -8.16%
שדרגו את המנוי 132,938 69,042 -63,896  -48.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 84,355

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68,646

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 240,776 250,888 10,112  4.20%
הכשרה ביטוח 74,478 80,914 6,436  8.64%
הירשמו לצפייה 9,877 9,768 -109  -1.10%
הירשמו לצפייה 746,848 746,226 -622  -0.08%
הירשמו לצפייה 23,254 21,970 -1,284  -5.52%
שדרגו את המנוי 61,832 54,879 -6,953  -11.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,548

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,968

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 84,355
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -68,646
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,548
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,968
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,109,321 7.94%
ילין לפידות 593,691 4.25%
פורסט 260,294 1.86%
הירשמו לצפייה 121,807 0.87%
הירשמו לצפייה 69,042 0.49%
הירשמו לצפייה 33,771 0.24%
שדרגו את המנוי 24,269 0.17%
שדרגו את המנוי 2,980 0.02%
שדרגו את המנוי 2,066 0.01%
שדרגו את המנוי 1,401 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,581,378 11.33%
ילין לפידות 746,226 5.34%
פסגות 327,272 2.34%
הירשמו לצפייה 250,888 1.80%
הירשמו לצפייה 89,461 0.64%
הירשמו לצפייה 80,914 0.58%
שדרגו את המנוי 54,879 0.39%
שדרגו את המנוי 21,970 0.16%
שדרגו את המנוי 9,768 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית