תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רבל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.raval.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אקסלנס 616,644 694,600 77,956  12.64%
פורטה 224,488 289,554 65,066  28.98%
הירשמו לצפייה 49,207 58,441 9,234  18.77%
הירשמו לצפייה 272,666 276,783 4,117  1.51%
הירשמו לצפייה 122,549 124,564 2,015  1.64%
שדרגו את המנוי 4,338 5,838 1,500  34.58%
שדרגו את המנוי 638,884 638,880 -4
שדרגו את המנוי 1,000 500 -500  -50.00%
שדרגו את המנוי 9,589 8,395 -1,194  -12.45%
שדרגו את המנוי 4,875,190 4,873,190 -2,000  -0.04%
שדרגו את המנוי 170,372 168,006 -2,366  -1.39%
שדרגו את המנוי 151,136 148,407 -2,729  -1.81%
שדרגו את המנוי 595,973 591,012 -4,961  -0.83%
שדרגו את המנוי 130,400 122,400 -8,000  -6.13%
שדרגו את המנוי 91,105 68,598 -22,507  -24.70%
שדרגו את המנוי 2,055,600 2,025,690 -29,905  -1.46%
שדרגו את המנוי 495,571 445,500 -50,071  -10.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 159,888

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -124,237

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 158,900 259,729 100,829  63.45%
מגדל 8,247,100 8,250,160 3,062  0.04%
הירשמו לצפייה 3,117,380 3,118,160 776  0.03%
הירשמו לצפייה 91,096 90,917 -179  -0.20%
הירשמו לצפייה 6,350,000 6,349,420 -580  -0.01%
שדרגו את המנוי 32,931 30,716 -2,215  -6.73%
שדרגו את המנוי 140,378 129,795 -10,583  -7.54%
שדרגו את המנוי 348,423 327,876 -20,547  -5.90%
שדרגו את המנוי 497,607 316,939 -180,668  -36.31%
שדרגו את המנוי 2,756,160 2,544,800 -211,359  -7.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 104,667

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -426,131

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 159,888
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -124,237
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 104,667
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -426,131
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,554,927 14.81%
ילין לפידות 4,873,190 6.25%
הראל 2,025,690 2.60%
הירשמו לצפייה 694,600 0.89%
הירשמו לצפייה 638,880 0.82%
הירשמו לצפייה 591,012 0.76%
שדרגו את המנוי 450,200 0.58%
שדרגו את המנוי 445,500 0.57%
שדרגו את המנוי 371,018 0.48%
שדרגו את המנוי 289,554 0.37%
שדרגו את המנוי 276,783 0.35%
שדרגו את המנוי 168,006 0.22%
שדרגו את המנוי 166,850 0.21%
שדרגו את המנוי 148,407 0.19%
שדרגו את המנוי 124,564 0.16%
שדרגו את המנוי 122,400 0.16%
שדרגו את המנוי 68,598 0.09%
שדרגו את המנוי 58,441 0.07%
שדרגו את המנוי 26,500 0.03%
שדרגו את המנוי 8,395 0.01%
שדרגו את המנוי 5,838 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,545,533 27.61%
מגדל 8,250,160 10.57%
מנורה 6,349,420 8.14%
הירשמו לצפייה 3,118,160 4.00%
הירשמו לצפייה 2,544,800 3.26%
הירשמו לצפייה 327,876 0.42%
שדרגו את המנוי 316,939 0.41%
שדרגו את המנוי 259,729 0.33%
שדרגו את המנוי 129,795 0.17%
שדרגו את המנוי 90,917 0.12%
שדרגו את המנוי 67,988 0.09%
שדרגו את המנוי 59,033 0.08%
שדרגו את המנוי 30,716 0.04%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית