תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רבל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.raval.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 4,884,640 4,930,640 46,000  0.94%
אפסילון 100,000 120,000 20,000  20.00%
הירשמו לצפייה 400,000 420,000 20,000  5.00%
הירשמו לצפייה 39,842 52,276 12,434  31.21%
הירשמו לצפייה 115,933 121,574 5,641  4.87%
שדרגו את המנוי 209,340 211,340 2,000  0.96%
שדרגו את המנוי 159,438 159,838 400  0.25%
שדרגו את המנוי 136,225 133,091 -3,134  -2.30%
שדרגו את המנוי 865,960 862,596 -3,364  -0.39%
שדרגו את המנוי 619,405 602,201 -17,204  -2.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 106,475

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,702

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 249,249 301,892 52,643  21.12%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 280,000 313,062 33,062  11.81%
הירשמו לצפייה 8,168,290 8,186,860 18,570  0.23%
הירשמו לצפייה 3,275,700 3,277,990 2,293  0.07%
הירשמו לצפייה 3,827,060 3,827,540 473  0.01%
שדרגו את המנוי 62,489 60,281 -2,208  -3.53%
שדרגו את המנוי 3,039,600 3,034,250 -5,346  -0.18%
שדרגו את המנוי 169,485 163,480 -6,005  -3.54%
שדרגו את המנוי 2,565,900 2,473,770 -92,131  -3.59%
שדרגו את המנוי 345,231 177,179 -168,052  -48.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 107,041

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -273,742

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 106,475
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,702
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 107,041
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -273,742
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,939,310 10.18%
ילין לפידות 4,930,640 6.32%
מור 862,596 1.11%
הירשמו לצפייה 602,201 0.77%
הירשמו לצפייה 420,000 0.54%
הירשמו לצפייה 317,912 0.41%
שדרגו את המנוי 211,340 0.27%
שדרגו את המנוי 159,838 0.20%
שדרגו את המנוי 133,091 0.17%
שדרגו את המנוי 121,574 0.16%
שדרגו את המנוי 120,000 0.15%
שדרגו את המנוי 52,276 0.07%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,842 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,034,743 28.24%
מגדל 8,186,860 10.49%
הראל 3,827,540 4.91%
הירשמו לצפייה 3,277,990 4.20%
הירשמו לצפייה 3,034,250 3.89%
הירשמו לצפייה 2,473,770 3.17%
שדרגו את המנוי 313,062 0.40%
שדרגו את המנוי 301,892 0.39%
שדרגו את המנוי 177,179 0.23%
שדרגו את המנוי 163,480 0.21%
שדרגו את המנוי 146,351 0.19%
שדרגו את המנוי 67,988 0.09%
שדרגו את המנוי 60,281 0.08%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית