תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רבל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.raval.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מיטב דש 202,115 229,781 27,666  13.69%
מגדל 110,347 116,563 6,216  5.63%
הירשמו לצפייה 4,949,020 4,955,070 6,047  0.12%
הירשמו לצפייה 231,044 233,748 2,704  1.17%
הירשמו לצפייה 61,314 60,587 -727  -1.19%
שדרגו את המנוי 420,000 418,454 -1,546  -0.37%
שדרגו את המנוי 605,190 600,188 -5,002  -0.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,633

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,275

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 28,250 322,486 294,236  1,041.54%
מגדל 8,186,860 8,198,740 11,877  0.15%
הירשמו לצפייה 3,669,120 3,680,330 11,214  0.31%
הירשמו לצפייה 3,280,500 3,284,400 3,896  0.12%
הירשמו לצפייה 338,734 340,784 2,050  0.61%
שדרגו את המנוי 3,023,350 3,023,450 105
שדרגו את המנוי 57,551 53,411 -4,140  -7.19%
שדרגו את המנוי 2,497,820 2,491,320 -6,500  -0.26%
שדרגו את המנוי 161,420 150,977 -10,443  -6.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 323,378

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,083

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 42,633
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,275
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 323,378
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,083
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,157,762 9.17%
ילין לפידות 4,955,070 6.35%
אנליסט 600,188 0.77%
הירשמו לצפייה 418,454 0.54%
הירשמו לצפייה 319,390 0.41%
הירשמו לצפייה 233,748 0.30%
שדרגו את המנוי 229,781 0.29%
שדרגו את המנוי 161,138 0.21%
שדרגו את המנוי 116,563 0.15%
שדרגו את המנוי 60,587 0.08%
שדרגו את המנוי 55,000 0.07%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,842 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,943,556 28.12%
מגדל 8,198,740 10.51%
הראל 3,680,330 4.72%
הירשמו לצפייה 3,284,400 4.21%
הירשמו לצפייה 3,023,450 3.87%
הירשמו לצפייה 2,491,320 3.19%
שדרגו את המנוי 340,784 0.44%
שדרגו את המנוי 322,486 0.41%
שדרגו את המנוי 177,179 0.23%
שדרגו את המנוי 150,977 0.19%
שדרגו את המנוי 146,351 0.19%
שדרגו את המנוי 67,988 0.09%
שדרגו את המנוי 53,411 0.07%
שדרגו את המנוי 2,837 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,703 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית