תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רבל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.raval.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אי.בי.אי. 244,009 245,782 1,773  0.73%
מגדל 121,079 122,661 1,582  1.31%
הירשמו לצפייה 237,582 237,852 270  0.11%
הירשמו לצפייה 60,676 60,078 -598  -0.99%
הירשמו לצפייה 573,200 560,900 -12,300  -2.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,625

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,898

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 28,250 322,486 294,236  1,041.54%
מגדל 8,186,860 8,198,740 11,877  0.15%
הירשמו לצפייה 3,669,120 3,680,330 11,214  0.31%
הירשמו לצפייה 3,280,500 3,284,400 3,896  0.12%
הירשמו לצפייה 338,734 340,784 2,050  0.61%
שדרגו את המנוי 3,023,350 3,023,450 105
שדרגו את המנוי 57,551 53,411 -4,140  -7.19%
שדרגו את המנוי 2,497,820 2,491,320 -6,500  -0.26%
שדרגו את המנוי 161,420 150,977 -10,443  -6.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 323,378

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,083

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,625
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,898
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 323,378
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,083
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,109,168 9.11%
ילין לפידות 4,955,070 6.35%
אנליסט 560,900 0.72%
הירשמו לצפייה 423,454 0.54%
הירשמו לצפייה 319,390 0.41%
הירשמו לצפייה 245,782 0.31%
שדרגו את המנוי 237,852 0.30%
שדרגו את המנוי 154,138 0.20%
שדרגו את המנוי 122,661 0.16%
שדרגו את המנוי 60,078 0.08%
שדרגו את המנוי 22,000 0.03%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,842 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,943,556 28.12%
מגדל 8,198,740 10.51%
הראל 3,680,330 4.72%
הירשמו לצפייה 3,284,400 4.21%
הירשמו לצפייה 3,023,450 3.87%
הירשמו לצפייה 2,491,320 3.19%
שדרגו את המנוי 340,784 0.44%
שדרגו את המנוי 322,486 0.41%
שדרגו את המנוי 177,179 0.23%
שדרגו את המנוי 150,977 0.19%
שדרגו את המנוי 146,351 0.19%
שדרגו את המנוי 67,988 0.09%
שדרגו את המנוי 53,411 0.07%
שדרגו את המנוי 2,837 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,703 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית