תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רבל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.raval.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
הראל 576,274 697,388 121,114  21.02%
כוון 410,000 450,200 40,200  9.80%
הירשמו לצפייה 21,317 61,317 40,000  187.64%
הירשמו לצפייה 158,384 176,561 18,177  11.48%
הירשמו לצפייה 180,345 186,582 6,237  3.46%
שדרגו את המנוי 76,657 76,641 -16  -0.02%
שדרגו את המנוי 245,782 244,749 -1,033  -0.42%
שדרגו את המנוי 72,520 67,766 -4,754  -6.56%
שדרגו את המנוי 55,000 4,466 -50,534  -91.88%
שדרגו את המנוי 449,939 180,989 -268,950  -59.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 225,728

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -325,287

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 135,950 140,324 4,374  3.22%
מנורה 6,344,320 6,344,700 380  0.01%
הירשמו לצפייה 8,241,420 8,241,690 272
הירשמו לצפייה 175,444 175,283 -161  -0.09%
הירשמו לצפייה 97,609 96,573 -1,036  -1.06%
שדרגו את המנוי 39,657 38,387 -1,270  -3.20%
שדרגו את המנוי 2,378,940 2,376,820 -2,122  -0.09%
שדרגו את המנוי 3,115,650 3,112,780 -2,872  -0.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,026

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,461

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 225,728
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -325,287
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,026
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,461
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,470,128 9.57%
ילין לפידות 4,948,750 6.34%
הראל 697,388 0.89%
הירשמו לצפייה 450,200 0.58%
הירשמו לצפייה 351,018 0.45%
הירשמו לצפייה 244,749 0.31%
שדרגו את המנוי 186,582 0.24%
שדרגו את המנוי 180,989 0.23%
שדרגו את המנוי 176,561 0.23%
שדרגו את המנוי 76,641 0.10%
שדרגו את המנוי 67,766 0.09%
שדרגו את המנוי 61,317 0.08%
שדרגו את המנוי 20,000 0.03%
שדרגו את המנוי 4,466 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,313,299 31.16%
מגדל 8,241,690 10.56%
מנורה 6,344,700 8.13%
הירשמו לצפייה 3,112,780 3.99%
הירשמו לצפייה 3,022,080 3.87%
הירשמו לצפייה 2,376,820 3.05%
שדרגו את המנוי 340,784 0.44%
שדרגו את המנוי 322,486 0.41%
שדרגו את המנוי 175,283 0.22%
שדרגו את המנוי 140,324 0.18%
שדרגו את המנוי 96,573 0.12%
שדרגו את המנוי 67,988 0.09%
שדרגו את המנוי 38,387 0.05%
שדרגו את המנוי 25,522 0.03%
שדרגו את המנוי 4,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית