רבל - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רבל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.raval.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מיטב דש 133,307 167,095 33,788  25.35%
אי.בי.אי. 211,340 215,340 4,000  1.89%
הירשמו לצפייה 317,912 319,390 1,478  0.46%
הירשמו לצפייה 159,838 161,138 1,300  0.81%
הירשמו לצפייה 119,547 114,733 -4,814  -4.03%
שדרגו את המנוי 596,520 588,520 -8,000  -1.34%
שדרגו את המנוי 110,000 55,000 -55,000  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,566

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -67,814

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 301,892 338,734 36,842  12.20%
ילין לפידות 2,473,770 2,497,820 24,050  0.97%
הירשמו לצפייה 3,277,990 3,280,500 2,507  0.08%
הירשמו לצפייה 1,000 2,837 1,837  183.70%
הירשמו לצפייה 163,480 161,420 -2,060  -1.26%
שדרגו את המנוי 60,281 57,551 -2,730  -4.53%
שדרגו את המנוי 3,034,250 3,023,350 -10,902  -0.36%
שדרגו את המנוי 3,827,540 3,669,120 -158,421  -4.14%
שדרגו את המנוי 313,062 28,250 -284,812  -90.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 65,236

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -458,925

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 40,566
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -67,814
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 65,236
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -458,925
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,072,101 9.06%
ילין לפידות 4,930,640 6.32%
אנליסט 588,520 0.75%
הירשמו לצפייה 420,000 0.54%
הירשמו לצפייה 319,390 0.41%
הירשמו לצפייה 215,340 0.28%
שדרגו את המנוי 167,095 0.21%
שדרגו את המנוי 161,138 0.21%
שדרגו את המנוי 114,733 0.15%
שדרגו את המנוי 61,571 0.08%
שדרגו את המנוי 55,000 0.07%
שדרגו את המנוי 30,831 0.04%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,842 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,641,060 27.74%
מגדל 8,186,860 10.49%
הראל 3,669,120 4.70%
הירשמו לצפייה 3,280,500 4.20%
הירשמו לצפייה 3,023,350 3.87%
הירשמו לצפייה 2,497,820 3.20%
שדרגו את המנוי 338,734 0.43%
שדרגו את המנוי 177,179 0.23%
שדרגו את המנוי 161,420 0.21%
שדרגו את המנוי 146,351 0.19%
שדרגו את המנוי 67,988 0.09%
שדרגו את המנוי 57,551 0.07%
שדרגו את המנוי 28,250 0.04%
שדרגו את המנוי 2,837 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית