תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רבל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.raval.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
מור 72,496 736,490 663,994  915.90%
אקסלנס 14,000 603,754 589,754  4,212.53%
הירשמו לצפייה 1,058,690 1,229,820 171,136  16.16%
הירשמו לצפייה 37,226 179,987 142,761  383.50%
הירשמו לצפייה 104,521 205,006 100,485  96.14%
שדרגו את המנוי 159,800 233,400 73,600  46.06%
שדרגו את המנוי 101,100 159,050 57,950  57.32%
שדרגו את המנוי 158,817 166,817 8,000  5.04%
שדרגו את המנוי 193,182 198,779 5,597  2.90%
שדרגו את המנוי 141,020 144,834 3,814  2.70%
שדרגו את המנוי 4,897,640 4,900,910 3,267  0.07%
שדרגו את המנוי 522,017 508,642 -13,375  -2.56%
שדרגו את המנוי 200,368 181,887 -18,481  -9.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,820,358

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,856

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ילין לפידות 2,376,820 3,150,000 773,184  32.53%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 322,486 358,239 35,753  11.09%
הירשמו לצפייה 340,784 372,015 31,231  9.16%
הירשמו לצפייה 175,283 196,808 21,525  12.28%
הירשמו לצפייה 38,387 42,150 3,763  9.80%
שדרגו את המנוי 140,324 142,581 2,257  1.61%
שדרגו את המנוי 25,522 26,844 1,322  5.18%
שדרגו את המנוי 600 1,200 600  100.00%
שדרגו את המנוי 3,112,780 3,113,070 296  0.01%
שדרגו את המנוי 96,573 96,652 79  0.08%
שדרגו את המנוי 6,344,700 6,344,610 -91
שדרגו את המנוי 4,782 3,434 -1,348  -28.19%
שדרגו את המנוי 3,022,080 2,186,070 -836,003  -27.66%
שדרגו את המנוי 8,241,690 5,257,390 -2,984,300  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 870,010

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,821,742

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,820,358
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -31,856
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 870,010
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,821,742
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,517,678 13.48%
ילין לפידות 4,900,910 6.28%
הראל 1,229,820 1.58%
הירשמו לצפייה 736,490 0.94%
הירשמו לצפייה 603,754 0.77%
הירשמו לצפייה 508,642 0.65%
שדרגו את המנוי 450,200 0.58%
שדרגו את המנוי 364,018 0.47%
שדרגו את המנוי 233,400 0.30%
שדרגו את המנוי 205,006 0.26%
שדרגו את המנוי 200,676 0.26%
שדרגו את המנוי 198,779 0.25%
שדרגו את המנוי 181,887 0.23%
שדרגו את המנוי 179,987 0.23%
שדרגו את המנוי 166,817 0.21%
שדרגו את המנוי 159,050 0.20%
שדרגו את המנוי 144,834 0.19%
שדרגו את המנוי 49,197 0.06%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,361,551 27.38%
מנורה 6,344,610 8.13%
מגדל 5,257,390 6.74%
הירשמו לצפייה 3,150,000 4.04%
הירשמו לצפייה 3,113,070 3.99%
הירשמו לצפייה 2,186,070 2.80%
שדרגו את המנוי 372,015 0.48%
שדרגו את המנוי 358,239 0.46%
שדרגו את המנוי 196,808 0.25%
שדרגו את המנוי 142,581 0.18%
שדרגו את המנוי 96,652 0.12%
שדרגו את המנוי 67,988 0.09%
שדרגו את המנוי 42,150 0.05%
שדרגו את המנוי 26,844 0.03%
שדרגו את המנוי 3,434 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית