תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רבל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.raval.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אושן 21,000 65,000 44,000  209.52%
אדמונד דה רוטשילד 114,967 153,217 38,250  33.27%
הירשמו לצפייה 128,000 160,800 32,800  25.63%
הירשמו לצפייה 78,350 106,043 27,693  35.35%
הירשמו לצפייה 30,800 49,197 18,397  59.73%
שדרגו את המנוי 123,308 131,609 8,301  6.73%
שדרגו את המנוי 521,128 522,010 882  0.17%
שדרגו את המנוי 198,986 198,993 7
שדרגו את המנוי 3,700 3,200 -500  -13.51%
שדרגו את המנוי 174,859 174,283 -576  -0.33%
שדרגו את המנוי 211,517 210,543 -974  -0.46%
שדרגו את המנוי 4,921,250 4,909,150 -12,100  -0.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 170,330

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,150

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ילין לפידות 2,376,820 3,150,000 773,184  32.53%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 322,486 358,239 35,753  11.09%
הירשמו לצפייה 340,784 372,015 31,231  9.16%
הירשמו לצפייה 175,283 196,808 21,525  12.28%
הירשמו לצפייה 38,387 42,150 3,763  9.80%
שדרגו את המנוי 140,324 142,581 2,257  1.61%
שדרגו את המנוי 25,522 26,844 1,322  5.18%
שדרגו את המנוי 600 1,200 600  100.00%
שדרגו את המנוי 3,112,780 3,113,070 296  0.01%
שדרגו את המנוי 96,573 96,652 79  0.08%
שדרגו את המנוי 6,344,700 6,344,610 -91
שדרגו את המנוי 4,782 3,434 -1,348  -28.19%
שדרגו את המנוי 3,022,080 2,186,070 -836,003  -27.66%
שדרגו את המנוי 8,241,690 5,257,390 -2,984,300  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 870,010

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,821,742

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 170,330
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,150
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 870,010
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,821,742
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,563,050 10.97%
ילין לפידות 4,909,150 6.29%
הראל 1,058,320 1.36%
הירשמו לצפייה 522,010 0.67%
הירשמו לצפייה 450,200 0.58%
הירשמו לצפייה 366,018 0.47%
שדרגו את המנוי 210,543 0.27%
שדרגו את המנוי 198,993 0.26%
שדרגו את המנוי 174,283 0.22%
שדרגו את המנוי 160,800 0.21%
שדרגו את המנוי 153,217 0.20%
שדרגו את המנוי 131,609 0.17%
שדרגו את המנוי 106,043 0.14%
שדרגו את המנוי 65,000 0.08%
שדרגו את המנוי 49,197 0.06%
שדרגו את המנוי 4,466 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,361,551 27.38%
מנורה 6,344,610 8.13%
מגדל 5,257,390 6.74%
הירשמו לצפייה 3,150,000 4.04%
הירשמו לצפייה 3,113,070 3.99%
הירשמו לצפייה 2,186,070 2.80%
שדרגו את המנוי 372,015 0.48%
שדרגו את המנוי 358,239 0.46%
שדרגו את המנוי 196,808 0.25%
שדרגו את המנוי 142,581 0.18%
שדרגו את המנוי 96,652 0.12%
שדרגו את המנוי 67,988 0.09%
שדרגו את המנוי 42,150 0.05%
שדרגו את המנוי 26,844 0.03%
שדרגו את המנוי 3,434 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית