תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רבל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.raval.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
פורטה 86,959 131,369 44,410  51.07%
פסגות 73,685 74,040 355  0.48%
הירשמו לצפייה 449,159 449,130 -29  -0.01%
הירשמו לצפייה 4,955,070 4,954,070 -1,000  -0.02%
הירשמו לצפייה 12,552 11,459 -1,093  -8.71%
שדרגו את המנוי 352,518 351,018 -1,500  -0.43%
שדרגו את המנוי 5,066 3,454 -1,612  -31.82%
שדרגו את המנוי 144,666 109,998 -34,668  -23.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,765

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,902

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מנורה 3,279,780 6,344,320 3,064,540  93.44%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 53,552 97,609 44,057  82.27%
הירשמו לצפייה 8,233,580 8,241,420 7,837  0.10%
הירשמו לצפייה 152,021 135,950 -16,071  -10.57%
הירשמו לצפייה 2,424,910 2,378,940 -45,975  -1.90%
שדרגו את המנוי 3,672,690 3,115,650 -557,038  -15.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,116,434

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -619,084

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 44,765
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,902
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,116,434
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -619,084
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,534,163 9.66%
ילין לפידות 4,954,070 6.35%
הראל 566,221 0.73%
הירשמו לצפייה 449,130 0.58%
הירשמו לצפייה 410,000 0.53%
הירשמו לצפייה 351,018 0.45%
שדרגו את המנוי 245,782 0.31%
שדרגו את המנוי 146,004 0.19%
שדרגו את המנוי 131,369 0.17%
שדרגו את המנוי 109,998 0.14%
שדרגו את המנוי 74,040 0.09%
שדרגו את המנוי 56,300 0.07%
שדרגו את המנוי 21,317 0.03%
שדרגו את המנוי 11,459 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,454 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,315,732 31.16%
מגדל 8,241,420 10.56%
מנורה 6,344,320 8.13%
הירשמו לצפייה 3,115,650 3.99%
הירשמו לצפייה 3,022,080 3.87%
הירשמו לצפייה 2,378,940 3.05%
שדרגו את המנוי 340,784 0.44%
שדרגו את המנוי 322,486 0.41%
שדרגו את המנוי 175,444 0.22%
שדרגו את המנוי 135,950 0.17%
שדרגו את המנוי 97,609 0.13%
שדרגו את המנוי 67,988 0.09%
שדרגו את המנוי 39,657 0.05%
שדרגו את המנוי 25,522 0.03%
שדרגו את המנוי 4,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית