תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רבל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.raval.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
הראל 458,482 566,221 107,739  23.50%
ברומטר 68,731 146,004 77,273  112.43%
הירשמו לצפייה 36,680 67,915 31,235  85.16%
הירשמו לצפייה 67,447 77,232 9,785  14.51%
הירשמו לצפייה 446,450 449,200 2,750  0.62%
שדרגו את המנוי 13,336 11,610 -1,726  -12.94%
שדרגו את המנוי 356,034 352,518 -3,516  -0.99%
שדרגו את המנוי 150,993 144,625 -6,368  -4.22%
שדרגו את המנוי 11,486 5,066 -6,420  -55.89%
שדרגו את המנוי 420,000 410,000 -10,000  -2.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 228,782

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,030

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 8,198,740 8,233,580 34,839  0.42%
קחצ"ק חברת ניהול 149,312 152,021 2,709  1.81%
הירשמו לצפייה 53,195 53,552 357  0.67%
הירשמו לצפייה 3,022,080 3,022,080 -3
הירשמו לצפייה 3,284,740 3,279,780 -4,962  -0.15%
שדרגו את המנוי 2,478,220 2,424,910 -53,307  -2.15%
שדרגו את המנוי 3,834,920 3,672,690 -162,234  -4.23%
שדרגו את המנוי 177,179 2,179 -175,000  -98.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,905

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -395,506

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 228,782
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,030
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 37,905
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -395,506
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,512,861 9.63%
ילין לפידות 4,955,070 6.35%
הראל 566,221 0.73%
הירשמו לצפייה 449,200 0.58%
הירשמו לצפייה 410,000 0.53%
הירשמו לצפייה 352,518 0.45%
שדרגו את המנוי 245,782 0.31%
שדרגו את המנוי 146,004 0.19%
שדרגו את המנוי 144,625 0.19%
שדרגו את המנוי 77,232 0.10%
שדרגו את המנוי 67,915 0.09%
שדרגו את המנוי 56,300 0.07%
שדרגו את המנוי 21,317 0.03%
שדרגו את המנוי 11,610 0.01%
שדרגו את המנוי 5,066 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,602,954 27.69%
מגדל 8,233,580 10.55%
הראל 3,672,690 4.71%
הירשמו לצפייה 3,279,780 4.20%
הירשמו לצפייה 3,022,080 3.87%
הירשמו לצפייה 2,424,910 3.11%
שדרגו את המנוי 340,784 0.44%
שדרגו את המנוי 322,486 0.41%
שדרגו את המנוי 152,021 0.19%
שדרגו את המנוי 67,988 0.09%
שדרגו את המנוי 53,552 0.07%
שדרגו את המנוי 25,522 0.03%
שדרגו את המנוי 4,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית