תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רבל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.raval.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מיטב דש 252,486 292,548 40,062  15.87%
ברומטר 53,059 68,090 15,031  28.33%
הירשמו לצפייה 436,448 447,945 11,497  2.63%
הירשמו לצפייה 8,119 13,709 5,590  68.85%
הירשמו לצפייה 48,019 49,738 1,719  3.58%
שדרגו את המנוי 21,252 16,844 -4,408  -20.74%
שדרגו את המנוי 58,170 53,308 -4,862  -8.36%
שדרגו את המנוי 27,338 21,317 -6,021  -22.02%
שדרגו את המנוי 191,286 169,060 -22,226  -11.62%
שדרגו את המנוי 475,180 375,658 -99,522  -20.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 73,899

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -137,039

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 8,198,740 8,233,580 34,839  0.42%
קחצ"ק חברת ניהול 149,312 152,021 2,709  1.81%
הירשמו לצפייה 53,195 53,552 357  0.67%
הירשמו לצפייה 3,022,080 3,022,080 -3
הירשמו לצפייה 3,284,740 3,279,780 -4,962  -0.15%
שדרגו את המנוי 2,478,220 2,424,910 -53,307  -2.15%
שדרגו את המנוי 3,834,920 3,672,690 -162,234  -4.23%
שדרגו את המנוי 177,179 2,179 -175,000  -98.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,905

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -395,506

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 73,899
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -137,039
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 37,905
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -395,506
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,192,228 9.22%
ילין לפידות 4,955,070 6.35%
הראל 447,945 0.57%
הירשמו לצפייה 420,000 0.54%
הירשמו לצפייה 375,658 0.48%
הירשמו לצפייה 292,548 0.37%
שדרגו את המנוי 245,782 0.31%
שדרגו את המנוי 169,060 0.22%
שדרגו את המנוי 68,090 0.09%
שדרגו את המנוי 59,158 0.08%
שדרגו את המנוי 53,308 0.07%
שדרגו את המנוי 49,738 0.06%
שדרגו את המנוי 21,317 0.03%
שדרגו את המנוי 16,844 0.02%
שדרגו את המנוי 13,709 0.02%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,602,954 27.69%
מגדל 8,233,580 10.55%
הראל 3,672,690 4.71%
הירשמו לצפייה 3,279,780 4.20%
הירשמו לצפייה 3,022,080 3.87%
הירשמו לצפייה 2,424,910 3.11%
שדרגו את המנוי 340,784 0.44%
שדרגו את המנוי 322,486 0.41%
שדרגו את המנוי 152,021 0.19%
שדרגו את המנוי 67,988 0.09%
שדרגו את המנוי 53,552 0.07%
שדרגו את המנוי 25,522 0.03%
שדרגו את המנוי 4,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית