תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רבל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.raval.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מגדל 126,441 163,755 37,314  29.51%
ברומטר 3,842 24,481 20,639  537.19%
הירשמו לצפייה 319,390 337,058 17,668  5.53%
הירשמו לצפייה 59,416 60,216 800  1.35%
הירשמו לצפייה 4,955,070 4,955,070 -1
שדרגו את המנוי 22,000 21,921 -79  -0.36%
שדרגו את המנוי 238,143 236,670 -1,473  -0.62%
שדרגו את המנוי 154,138 152,418 -1,720  -1.12%
שדרגו את המנוי 555,167 547,867 -7,300  -1.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 76,421

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,573

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 3,680,330 3,834,920 154,590  4.20%
אנליסט 2,703 25,522 22,819  844.21%
הירשמו לצפייה 2,837 4,782 1,945  68.56%
הירשמו לצפייה 3,284,400 3,284,740 340  0.01%
הירשמו לצפייה 53,411 53,195 -216  -0.40%
שדרגו את המנוי 3,023,450 3,022,080 -1,370  -0.05%
שדרגו את המנוי 150,977 149,312 -1,665  -1.10%
שדרגו את המנוי 2,491,320 2,478,220 -13,100  -0.53%
שדרגו את המנוי 237,733 177,179 -60,554  -25.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 179,694

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -76,905

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 76,421
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,573
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 179,694
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -76,905
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,201,789 9.23%
ילין לפידות 4,955,070 6.35%
אנליסט 547,867 0.70%
הירשמו לצפייה 423,454 0.54%
הירשמו לצפייה 337,058 0.43%
הירשמו לצפייה 245,782 0.31%
שדרגו את המנוי 236,670 0.30%
שדרגו את המנוי 163,755 0.21%
שדרגו את המנוי 152,418 0.20%
שדרגו את המנוי 60,216 0.08%
שדרגו את המנוי 29,096 0.04%
שדרגו את המנוי 24,481 0.03%
שדרגו את המנוי 21,921 0.03%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,106,299 28.33%
מגדל 8,198,740 10.51%
הראל 3,834,920 4.91%
הירשמו לצפייה 3,284,740 4.21%
הירשמו לצפייה 3,022,080 3.87%
הירשמו לצפייה 2,478,220 3.18%
שדרגו את המנוי 340,784 0.44%
שדרגו את המנוי 322,486 0.41%
שדרגו את המנוי 177,179 0.23%
שדרגו את המנוי 149,312 0.19%
שדרגו את המנוי 146,351 0.19%
שדרגו את המנוי 67,988 0.09%
שדרגו את המנוי 53,195 0.07%
שדרגו את המנוי 25,522 0.03%
שדרגו את המנוי 4,782 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית