תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קווליטאו

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: מוליכים למחצה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
דולפין 7,750 10,470 2,720  35.10%
פסגות 421 311 -110  -26.13%
הירשמו לצפייה 2,077 1,913 -164  -7.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,720

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -274

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
ילין לפידות 674,515 676,570 2,055  0.30%
פסגות 81,630 62,103 -19,527  -23.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,055

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,527

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,720
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -274
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,055
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,527
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 55,697 1.31%
פורסט 37,668 0.88%
דולפין 10,470 0.25%
הירשמו לצפייה 5,000 0.12%
הירשמו לצפייה 1,913 0.04%
הירשמו לצפייה 335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 311 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 812,867 19.09%
ילין לפידות 676,570 15.89%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 74,194 1.74%
הירשמו לצפייה 62,103 1.46%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית