תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צרפתי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
דיאמונד 4,700 8,400 3,700  78.72%
מגדל 11,329 8,177 -3,152  -27.82%
הירשמו לצפייה 93,893 86,902 -6,991  -7.45%
הירשמו לצפייה 50,000 40,000 -10,000  -20.00%
הירשמו לצפייה 1,420,990 1,370,310 -50,682  -3.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,700

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -70,825

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 204,134 175,423 -28,711  -14.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,711

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,700
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -70,825
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -28,711
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,682,668 19.16%
אלטשולר - שחם 2,156,690 11.22%
מור 1,370,310 7.13%
הירשמו לצפייה 86,902 0.45%
הירשמו לצפייה 40,000 0.21%
הירשמו לצפייה 12,189 0.06%
שדרגו את המנוי 8,400 0.04%
שדרגו את המנוי 8,177 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,175,423 6.12%
אלטשולר - שחם 1,000,000 5.20%
הכשרה ביטוח 175,423 0.91%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית