תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צרפתי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 2,200,080 2,213,070 12,982  0.59%
מגדל 4,872 5,951 1,079  22.15%
הירשמו לצפייה 8,000 7,650 -350  -4.38%
הירשמו לצפייה 36,297 10,000 -26,297  -72.45%
הירשמו לצפייה 49,348 19,102 -30,246  -61.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,061

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -56,893

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,061
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -56,893
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,642,763 18.96%
אלטשולר - שחם 2,213,070 11.52%
מור 1,386,990 7.22%
הירשמו לצפייה 19,102 0.10%
הירשמו לצפייה 10,000 0.05%
הירשמו לצפייה 7,650 0.04%
שדרגו את המנוי 5,951 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,145,500 5.96%
אלטשולר - שחם 1,000,000 5.20%
הכשרה ביטוח 145,500 0.76%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית