תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צרפתי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 2,263,360 2,278,360 15,008  0.66%
פרופאונד 111,579 116,378 4,799  4.30%
הירשמו לצפייה 6,617 6,693 76  1.15%
הירשמו לצפייה 5,643 5,378 -265  -4.70%
הירשמו לצפייה 8,000 7,000 -1,000  -12.50%
שדרגו את המנוי 20,561 16,728 -3,833  -18.64%
שדרגו את המנוי 8,470 3,339 -5,131  -60.58%
שדרגו את המנוי 1,265,110 1,233,460 -31,656  -2.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,883

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -41,885

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אקסלנס 6,864 6,266 -598  -8.71%
הפניקס 31,343 29,257 -2,086  -6.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,684

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,883
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -41,885
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,684
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,670,630 19.10%
אלטשולר - שחם 2,278,360 11.86%
מור 1,233,460 6.42%
הירשמו לצפייה 116,378 0.61%
הירשמו לצפייה 16,728 0.09%
הירשמו לצפייה 7,000 0.04%
שדרגו את המנוי 6,693 0.03%
שדרגו את המנוי 5,378 0.03%
שדרגו את המנוי 3,339 0.02%
שדרגו את המנוי 2,677 0.01%
שדרגו את המנוי 543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 74 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,184,259 6.16%
אלטשולר - שחם 1,000,000 5.20%
הכשרה ביטוח 145,500 0.76%
הירשמו לצפייה 29,257 0.15%
הירשמו לצפייה 6,266 0.03%
הירשמו לצפייה 3,236 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית