תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

צרפתי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מור 1,342,170 1,351,160 8,991  0.67%
אלטשולר - שחם 2,156,690 2,164,780 8,092  0.38%
הירשמו לצפייה 8,180 10,200 2,020  24.69%
הירשמו לצפייה 7,438 5,287 -2,151  -28.92%
הירשמו לצפייה 82,402 75,317 -7,085  -8.60%
שדרגו את המנוי 25,227 12,680 -12,547  -49.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,103

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,783

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 175,423 145,500 -29,923  -17.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,923

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,103
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,783
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -29,923
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,655,721 19.02%
אלטשולר - שחם 2,164,780 11.27%
מור 1,351,160 7.03%
הירשמו לצפייה 75,317 0.39%
הירשמו לצפייה 36,297 0.19%
הירשמו לצפייה 12,680 0.07%
שדרגו את המנוי 10,200 0.05%
שדרגו את המנוי 5,287 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,145,500 5.96%
אלטשולר - שחם 1,000,000 5.20%
הכשרה ביטוח 145,500 0.76%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית