תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צרפתי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 2,238,280 2,263,360 25,071  1.12%
אילים 13,600 16,909 3,309  24.33%
הירשמו לצפייה 1,250,040 1,253,090 3,057  0.24%
הירשמו לצפייה 7,293 7,025 -268  -3.67%
הירשמו לצפייה 13,200 10,300 -2,900  -21.97%
שדרגו את המנוי 114,179 109,505 -4,674  -4.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,437

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,842

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
אקסלנס 7,194 6,864 -330  -4.59%
הפניקס 31,828 31,343 -485  -1.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -815

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 31,437
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,842
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -815
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,678,751 19.14%
אלטשולר - שחם 2,263,360 11.78%
מור 1,253,090 6.52%
הירשמו לצפייה 109,505 0.57%
הירשמו לצפייה 16,909 0.09%
הירשמו לצפייה 10,300 0.05%
שדרגו את המנוי 9,402 0.05%
שדרגו את המנוי 7,025 0.04%
שדרגו את המנוי 5,643 0.03%
שדרגו את המנוי 2,794 0.01%
שדרגו את המנוי 543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106 < 0.01%
שדרגו את המנוי 74 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,183,707 6.16%
אלטשולר - שחם 1,000,000 5.20%
הכשרה ביטוח 145,500 0.76%
הירשמו לצפייה 31,343 0.16%
הירשמו לצפייה 6,864 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית