צרפתי - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צרפתי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
דיאמונד 1,500 2,300 800  53.33%
מגדל 6,575 5,949 -626  -9.52%
הירשמו לצפייה 1,444,600 1,423,240 -21,369  -1.48%
הירשמו לצפייה 122,449 93,893 -28,556  -23.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 800

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,551

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 6,600 930 -5,670  -85.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,670

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 800
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -50,551
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,670
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,732,072 19.42%
אלטשולר - שחם 2,156,690 11.22%
מור 1,423,240 7.41%
הירשמו לצפייה 93,893 0.49%
הירשמו לצפייה 50,000 0.26%
הירשמו לצפייה 5,949 0.03%
שדרגו את המנוי 2,300 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,205,064 6.27%
אלטשולר - שחם 1,000,000 5.20%
הכשרה ביטוח 204,134 1.06%
הירשמו לצפייה 930 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית