תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צרפתי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אילים 12,826 17,994 5,168  40.29%
דיאמונד 6,660 7,850 1,190  17.87%
הירשמו לצפייה 7,838 8,443 605  7.72%
הירשמו לצפייה 1,362,520 1,354,110 -8,412  -0.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,963

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,412

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 204,134 175,423 -28,711  -14.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,711

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,963
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,412
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -28,711
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,668,286 19.09%
אלטשולר - שחם 2,156,690 11.22%
מור 1,354,110 7.05%
הירשמו לצפייה 86,902 0.45%
הירשמו לצפייה 36,297 0.19%
הירשמו לצפייה 17,994 0.09%
שדרגו את המנוי 8,443 0.04%
שדרגו את המנוי 7,850 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,175,423 6.12%
אלטשולר - שחם 1,000,000 5.20%
הכשרה ביטוח 175,423 0.91%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית