תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צרפתי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 2,435,450 2,500,230 64,786  2.66%
פרופאונד 124,549 171,158 46,609  37.42%
הירשמו לצפייה 17,126 19,570 2,444  14.27%
הירשמו לצפייה 80 1,345 1,265  1,581.25%
הירשמו לצפייה 7,288 7,640 352  4.83%
שדרגו את המנוי 2,581 2,777 196  7.59%
שדרגו את המנוי 6,791 3,900 -2,891  -42.57%
שדרגו את המנוי 1,087,530 955,588 -131,943  -12.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 115,652

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -134,834

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אקסלנס 6,864 6,266 -598  -8.71%
הפניקס 31,343 29,257 -2,086  -6.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,684

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 115,652
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -134,834
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,684
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,669,129 19.09%
אלטשולר - שחם 2,500,230 13.01%
מור 955,588 4.97%
הירשמו לצפייה 171,158 0.89%
הירשמו לצפייה 19,570 0.10%
הירשמו לצפייה 7,640 0.04%
שדרגו את המנוי 5,378 0.03%
שדרגו את המנוי 3,900 0.02%
שדרגו את המנוי 2,777 0.01%
שדרגו את המנוי 1,345 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 543 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,184,259 6.16%
אלטשולר - שחם 1,000,000 5.20%
הכשרה ביטוח 145,500 0.76%
הירשמו לצפייה 29,257 0.15%
הירשמו לצפייה 6,266 0.03%
הירשמו לצפייה 3,236 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית