תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צרפתי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
פרופאונד 176,882 189,436 12,554  7.10%
מגדל 6,763 7,806 1,043  15.42%
הירשמו לצפייה 4,000 4,500 500  12.50%
הירשמו לצפייה 2,393 2,406 13  0.54%
הירשמו לצפייה 18,904 18,004 -900  -4.76%
שדרגו את המנוי 14,775 10,399 -4,376  -29.62%
שדרגו את המנוי 922,216 900,253 -21,963  -2.38%
שדרגו את המנוי 2,496,210 895,241 -1,600,970  -64.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,110

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,628,209

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 29,257 29,849 592  2.02%
אקסלנס 6,266 6,186 -80  -1.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 592

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -80

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,110
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,628,209
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 592
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -80
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,032,506 10.58%
מור 900,253 4.68%
אלטשולר - שחם 895,241 4.66%
הירשמו לצפייה 189,436 0.99%
הירשמו לצפייה 18,004 0.09%
הירשמו לצפייה 10,399 0.05%
שדרגו את המנוי 7,806 0.04%
שדרגו את המנוי 4,500 0.02%
שדרגו את המנוי 2,406 0.01%
שדרגו את המנוי 2,116 0.01%
שדרגו את המנוי 1,345 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,184,771 6.17%
אלטשולר - שחם 1,000,000 5.20%
הכשרה ביטוח 145,500 0.76%
הירשמו לצפייה 29,849 0.16%
הירשמו לצפייה 6,186 0.03%
הירשמו לצפייה 3,236 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית