תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צנורות המזה"ת

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.metco.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
הראל 70,000 163,000 93,000  132.86%
פסגות 2,404,470 2,416,750 12,274  0.51%
הירשמו לצפייה 9,133 9,567 434  4.75%
הירשמו לצפייה 14,459 13,576 -883  -6.11%
הירשמו לצפייה 66,093 60,000 -6,093  -9.22%
שדרגו את המנוי 631,530 423,722 -207,808  -32.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 105,708

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -214,784

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
ילין לפידות 2,067,540 2,087,990 20,444  0.99%
הכשרה ביטוח 120,469 133,225 12,756  10.59%
הירשמו לצפייה 2,983,620 2,983,980 369  0.01%
הירשמו לצפייה 524,527 524,436 -91  -0.02%
הירשמו לצפייה 132,132 127,450 -4,682  -3.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,569

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,773

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 105,708
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -214,784
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 33,569
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,773
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,633,893 10.01%
פסגות 2,416,750 5.22%
ילין לפידות 1,536,270 3.32%
הירשמו לצפייה 423,722 0.92%
הירשמו לצפייה 163,000 0.35%
הירשמו לצפייה 60,000 0.13%
שדרגו את המנוי 13,576 0.03%
שדרגו את המנוי 11,008 0.02%
שדרגו את המנוי 9,567 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,202,081 15.56%
הראל 2,983,980 6.45%
ילין לפידות 2,087,990 4.51%
הירשמו לצפייה 1,345,000 2.91%
הירשמו לצפייה 524,436 1.13%
הירשמו לצפייה 133,225 0.29%
שדרגו את המנוי 127,450 0.28%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית