תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צנורות המזה"ת

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.metco.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מור 351,839 387,939 36,100  10.26%
הראל 85,753 85,752 -1
הירשמו לצפייה 17,052 16,578 -474  -2.78%
הירשמו לצפייה 2,298,280 2,289,280 -9,002  -0.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,100

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,477

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
ילין לפידות 1,945,790 1,952,920 7,133  0.37%
קחצ"ק חברת ניהול 118,517 124,382 5,865  4.95%
הירשמו לצפייה 484,692 484,167 -525  -0.11%
הירשמו לצפייה 1,338,660 1,337,860 -800  -0.06%
הירשמו לצפייה 2,863,260 2,850,550 -12,714  -0.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,998

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,039

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,100
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,477
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,998
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,039
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,322,371 9.41%
פסגות 2,289,280 4.99%
ילין לפידות 1,536,270 3.35%
הירשמו לצפייה 387,939 0.84%
הירשמו לצפייה 85,752 0.19%
הירשמו לצפייה 16,578 0.04%
שדרגו את המנוי 4,691 0.01%
שדרגו את המנוי 1,861 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,956,124 15.15%
הראל 2,850,550 6.21%
ילין לפידות 1,952,920 4.25%
הירשמו לצפייה 1,337,860 2.91%
הירשמו לצפייה 484,167 1.05%
הירשמו לצפייה 133,225 0.29%
שדרגו את המנוי 124,382 0.27%
שדרגו את המנוי 59,558 0.13%
שדרגו את המנוי 13,462 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית