תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צנורות המזה"ת

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.metco.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
פסגות 2,356,850 2,398,850 42,006  1.78%
מגדל 15,257 15,690 433  2.84%
הירשמו לצפייה 39,242 11,088 -28,154  -71.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,439

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,154

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 2,860,480 2,869,220 8,743  0.31%
קחצ"ק חברת ניהול 125,844 117,703 -8,141  -6.47%
הירשמו לצפייה 2,097,650 1,951,600 -146,046  -6.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,743

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -154,187

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 42,439
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,154
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,743
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -154,187
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,468,231 9.73%
פסגות 2,398,850 5.22%
ילין לפידות 1,536,270 3.35%
הירשמו לצפייה 351,839 0.77%
הירשמו לצפייה 148,400 0.32%
הירשמו לצפייה 15,690 0.03%
שדרגו את המנוי 11,088 0.02%
שדרגו את המנוי 6,094 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,939,904 15.11%
הראל 2,869,220 6.25%
ילין לפידות 1,951,600 4.25%
הירשמו לצפייה 1,343,720 2.93%
הירשמו לצפייה 524,436 1.14%
הירשמו לצפייה 133,225 0.29%
שדרגו את המנוי 117,703 0.26%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית