תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צנורות המזה"ת

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.metco.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מגדל 14,120 14,693 573  4.06%
פסגות 2,149,860 2,149,660 -200  -0.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 573

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -200

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הראל 2,848,190 2,852,130 3,945  0.14%
הפניקס 54,074 55,168 1,094  2.02%
הירשמו לצפייה 11,581 11,433 -148  -1.28%
הירשמו לצפייה 484,167 483,333 -834  -0.17%
הירשמו לצפייה 130,449 128,434 -2,015  -1.54%
שדרגו את המנוי 1,330,860 1,326,790 -4,068  -0.31%
שדרגו את המנוי 1,964,290 1,953,790 -10,500  -0.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,039

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,565

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 573
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -200
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,039
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,565
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,188,765 9.12%
פסגות 2,149,660 4.68%
ילין לפידות 1,536,270 3.35%
הירשמו לצפייה 418,142 0.91%
הירשמו לצפייה 70,000 0.15%
הירשמו לצפייה 14,693 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,944,303 15.12%
הראל 2,852,130 6.21%
ילין לפידות 1,953,790 4.25%
הירשמו לצפייה 1,326,790 2.89%
הירשמו לצפייה 483,333 1.05%
הירשמו לצפייה 133,225 0.29%
שדרגו את המנוי 128,434 0.28%
שדרגו את המנוי 55,168 0.12%
שדרגו את המנוי 11,433 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית