תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צנורות המזה"ת

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.metco.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
סלע 404,864 419,828 14,964  3.70%
הראל 305,485 309,485 4,000  1.31%
הירשמו לצפייה 23,185 22,814 -371  -1.60%
הירשמו לצפייה 25,000 23,000 -2,000  -8.00%
הירשמו לצפייה 128,455 124,161 -4,294  -3.34%
שדרגו את המנוי 1,437,480 1,413,360 -24,116  -1.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,964

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,781

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 117,998 117,292 -706  -0.60%
הראל 2,857,830 2,842,590 -15,240  -0.53%
הירשמו לצפייה 2,010,450 1,938,580 -71,865  -3.57%
הירשמו לצפייה 777,069 400,776 -376,293  -48.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -464,104

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,964
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -30,781
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -464,104
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,842,278 8.41%
ילין לפידות 1,529,330 3.35%
פסגות 1,413,360 3.10%
הירשמו לצפייה 419,828 0.92%
הירשמו לצפייה 309,485 0.68%
הירשמו לצפייה 124,161 0.27%
שדרגו את המנוי 23,000 0.05%
שדרגו את המנוי 22,814 0.05%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,299,238 11.60%
הראל 2,842,590 6.22%
ילין לפידות 1,938,580 4.25%
הירשמו לצפייה 400,776 0.88%
הירשמו לצפייה 117,292 0.26%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית