תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צנורות המזה"ת

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.metco.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מגדל 9,029 11,013 1,984  21.97%
אפסילון 8,990 2,809 -6,181  -68.75%
הירשמו לצפייה 133,900 123,585 -10,315  -7.70%
הירשמו לצפייה 2,313,500 2,301,740 -11,768  -0.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,984

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,264

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 2,869,220 2,989,740 120,520  4.20%
ילין לפידות 1,951,600 1,963,810 12,210  0.63%
הירשמו לצפייה 117,703 116,405 -1,298  -1.10%
הירשמו לצפייה 1,343,720 1,338,660 -5,060  -0.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 132,730

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,358

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,984
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,264
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 132,730
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,358
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,333,350 9.44%
פסגות 2,301,740 5.01%
ילין לפידות 1,536,270 3.35%
הירשמו לצפייה 351,839 0.77%
הירשמו לצפייה 123,585 0.27%
הירשמו לצפייה 11,013 0.02%
שדרגו את המנוי 6,094 0.01%
שדרגו את המנוי 2,809 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,066,276 15.39%
הראל 2,989,740 6.51%
ילין לפידות 1,963,810 4.28%
הירשמו לצפייה 1,338,660 2.92%
הירשמו לצפייה 524,436 1.14%
הירשמו לצפייה 133,225 0.29%
שדרגו את המנוי 116,405 0.25%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית