תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צמח המרמן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.zhg.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 336,280 984,118 647,838  192.65%
פורטה 93,311 97,917 4,606  4.94%
הירשמו לצפייה 2,085 2,052 -33  -1.58%
הירשמו לצפייה 4,636 4,000 -636  -13.72%
הירשמו לצפייה 11,793 11,115 -678  -5.75%
שדרגו את המנוי 425,911 418,645 -7,266  -1.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 652,444

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,613

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 1,399,640 1,399,980 348  0.02%
קחצ"ק חברת ניהול 63,026 58,275 -4,751  -7.54%
הירשמו לצפייה 85,956 71,678 -14,278  -16.61%
הירשמו לצפייה 196,490 150,121 -46,369  -23.60%
הירשמו לצפייה 465,187 416,911 -48,276  -10.38%
שדרגו את המנוי 760,000 697,244 -62,756  -8.26%
שדרגו את המנוי 1,613,950 1,524,450 -89,506  -5.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 348

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -265,936

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 652,444
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,613
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 348
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -265,936
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,820,435 10.06%
אלטשולר - שחם 984,118 5.44%
פסגות 418,645 2.31%
הירשמו לצפייה 253,230 1.40%
הירשמו לצפייה 97,917 0.54%
הירשמו לצפייה 37,316 0.21%
שדרגו את המנוי 11,115 0.06%
שדרגו את המנוי 9,311 0.05%
שדרגו את המנוי 4,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,731 0.02%
שדרגו את המנוי 2,052 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,318,659 23.86%
הפניקס 1,524,450 8.42%
הראל 1,399,980 7.73%
הירשמו לצפייה 697,244 3.85%
הירשמו לצפייה 416,911 2.30%
הירשמו לצפייה 150,121 0.83%
שדרגו את המנוי 71,678 0.40%
שדרגו את המנוי 58,275 0.32%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  צמח המרמן השלימה את השלב המוסדי בגיוס סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד') בהיקף של 50 מיליון שקל, בריבית שקלית של 5.5%, במח"מ 3.7. היקף הביקושים בשלב המוסדי הסתכם ב-134 מיליון שקל - 268% מהיקף ההנפקה בשלב זה.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת צמח המרמן גייסה 12 מיליון שקל בתמורה להקצאת 1.4 מיליון מניות חדשות לציבור. בעקבות ההנפקה גדל חלק הציבור בחברה ל-22.24%. ערב ההנפקה עמד ההון העצמי של החברה על כ-108 מיליון שקל, מתוך סך מאזן של כ-693 מיליון שקל. לחברה הכנסות צפויות שטרם הוכרו בסך של כ- 2.5 מיליארד שקל. #גיוס #הנפקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית