תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צמח המרמן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.zhg.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
פורטה 65,836 106,321 40,485  61.49%
אלטשולר - שחם 971,488 980,905 9,417  0.97%
הירשמו לצפייה 9,594 12,550 2,956  30.81%
הירשמו לצפייה 2,554 2,359 -195  -7.64%
הירשמו לצפייה 456,636 454,426 -2,210  -0.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,858

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,405

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 1,598,360 1,613,950 15,592  0.98%
קחצ"ק חברת ניהול 64,917 63,026 -1,891  -2.91%
הירשמו לצפייה 209,323 196,490 -12,833  -6.13%
הירשמו לצפייה 101,676 85,956 -15,720  -15.46%
הירשמו לצפייה 1,417,380 1,399,640 -17,742  -1.25%
שדרגו את המנוי 483,046 465,187 -17,859  -3.70%
שדרגו את המנוי 818,086 760,000 -58,086  -7.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,592

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -124,131

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 52,858
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,405
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,592
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -124,131
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,896,740 10.48%
אלטשולר - שחם 980,905 5.42%
פסגות 454,426 2.51%
הירשמו לצפייה 284,359 1.57%
הירשמו לצפייה 106,321 0.59%
הירשמו לצפייה 37,536 0.21%
שדרגו את המנוי 12,550 0.07%
שדרגו את המנוי 8,811 0.05%
שדרגו את המנוי 4,636 0.03%
שדרגו את המנוי 2,731 0.02%
שדרגו את המנוי 2,359 0.01%
שדרגו את המנוי 2,106 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,584,249 25.33%
הפניקס 1,613,950 8.92%
הראל 1,399,640 7.73%
הירשמו לצפייה 760,000 4.20%
הירשמו לצפייה 465,187 2.57%
הירשמו לצפייה 196,490 1.09%
שדרגו את המנוי 85,956 0.47%
שדרגו את המנוי 63,026 0.35%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  צמח המרמן השלימה את השלב המוסדי בגיוס סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד') בהיקף של 50 מיליון שקל, בריבית שקלית של 5.5%, במח"מ 3.7. היקף הביקושים בשלב המוסדי הסתכם ב-134 מיליון שקל - 268% מהיקף ההנפקה בשלב זה.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת צמח המרמן גייסה 12 מיליון שקל בתמורה להקצאת 1.4 מיליון מניות חדשות לציבור. בעקבות ההנפקה גדל חלק הציבור בחברה ל-22.24%. ערב ההנפקה עמד ההון העצמי של החברה על כ-108 מיליון שקל, מתוך סך מאזן של כ-693 מיליון שקל. לחברה הכנסות צפויות שטרם הוכרו בסך של כ- 2.5 מיליארד שקל. #גיוס #הנפקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית