תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צמח המרמן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.zhg.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
הראל 612 2,530 1,918  313.40%
פורטה 42,268 43,187 919  2.17%
הירשמו לצפייה 10,642 10,978 336  3.16%
הירשמו לצפייה 2,025 1,954 -71  -3.51%
הירשמו לצפייה 4,640 4,266 -374  -8.06%
שדרגו את המנוי 386,508 385,013 -1,495  -0.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,173

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,940

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 416,911 518,908 101,997  24.46%
קחצ"ק חברת ניהול 58,275 59,533 1,258  2.16%
הירשמו לצפייה 1,399,980 1,398,570 -1,411  -0.10%
הירשמו לצפייה 697,244 692,000 -5,244  -0.75%
הירשמו לצפייה 1,524,450 1,502,370 -22,074  -1.45%
שדרגו את המנוי 71,678 47,714 -23,964  -33.43%
שדרגו את המנוי 150,121 124,660 -25,461  -16.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 103,255

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -78,154

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,173
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,940
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 103,255
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -78,154
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,736,194 9.59%
אלטשולר - שחם 984,118 5.44%
פסגות 385,013 2.13%
הירשמו לצפייה 253,230 1.40%
הירשמו לצפייה 43,187 0.24%
הירשמו לצפייה 37,505 0.21%
שדרגו את המנוי 10,978 0.06%
שדרגו את המנוי 9,311 0.05%
שדרגו את המנוי 4,266 0.02%
שדרגו את המנוי 4,102 0.02%
שדרגו את המנוי 2,530 0.01%
שדרגו את המנוי 1,954 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,343,755 24.00%
הפניקס 1,502,370 8.30%
הראל 1,398,570 7.73%
הירשמו לצפייה 692,000 3.82%
הירשמו לצפייה 518,908 2.87%
הירשמו לצפייה 124,660 0.69%
שדרגו את המנוי 59,533 0.33%
שדרגו את המנוי 47,714 0.26%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  צמח המרמן השלימה את השלב המוסדי בגיוס סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד') בהיקף של 50 מיליון שקל, בריבית שקלית של 5.5%, במח"מ 3.7. היקף הביקושים בשלב המוסדי הסתכם ב-134 מיליון שקל - 268% מהיקף ההנפקה בשלב זה.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  חברת צמח המרמן גייסה 12 מיליון שקל בתמורה להקצאת 1.4 מיליון מניות חדשות לציבור. בעקבות ההנפקה גדל חלק הציבור בחברה ל-22.24%. ערב ההנפקה עמד ההון העצמי של החברה על כ-108 מיליון שקל, מתוך סך מאזן של כ-693 מיליון שקל. לחברה הכנסות צפויות שטרם הוכרו בסך של כ- 2.5 מיליארד שקל. #גיוס #הנפקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית