תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צמח המרמן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.zhg.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
הראל 41,429 45,367 3,938  9.51%
פורטה 41,852 44,337 2,485  5.94%
הירשמו לצפייה 37,030 37,500 470  1.27%
הירשמו לצפייה 7,825 8,014 189  2.42%
הירשמו לצפייה 1,938 1,935 -3  -0.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,082

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 518,908 531,934 13,026  2.51%
הראל 1,398,570 1,398,960 390  0.03%
הירשמו לצפייה 59,533 59,191 -342  -0.57%
הירשמו לצפייה 692,000 687,631 -4,369  -0.63%
הירשמו לצפייה 47,714 39,738 -7,976  -16.72%
שדרגו את המנוי 124,660 113,435 -11,225  -9.00%
שדרגו את המנוי 1,502,370 1,486,090 -16,282  -1.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,416

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,194

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,082
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,416
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -40,194
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,772,746 9.79%
אלטשולר - שחם 984,118 5.44%
פסגות 382,586 2.11%
הירשמו לצפייה 253,230 1.40%
הירשמו לצפייה 45,367 0.25%
הירשמו לצפייה 44,337 0.24%
שדרגו את המנוי 37,500 0.21%
שדרגו את המנוי 9,311 0.05%
שדרגו את המנוי 8,014 0.04%
שדרגו את המנוי 4,102 0.02%
שדרגו את המנוי 2,246 0.01%
שדרגו את המנוי 1,935 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,316,979 23.85%
הפניקס 1,486,090 8.21%
הראל 1,398,960 7.73%
הירשמו לצפייה 687,631 3.80%
הירשמו לצפייה 531,934 2.94%
הירשמו לצפייה 113,435 0.63%
שדרגו את המנוי 59,191 0.33%
שדרגו את המנוי 39,738 0.22%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  צמח המרמן השלימה את השלב המוסדי בגיוס סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד') בהיקף של 50 מיליון שקל, בריבית שקלית של 5.5%, במח"מ 3.7. היקף הביקושים בשלב המוסדי הסתכם ב-134 מיליון שקל - 268% מהיקף ההנפקה בשלב זה.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  חברת צמח המרמן גייסה 12 מיליון שקל בתמורה להקצאת 1.4 מיליון מניות חדשות לציבור. בעקבות ההנפקה גדל חלק הציבור בחברה ל-22.24%. ערב ההנפקה עמד ההון העצמי של החברה על כ-108 מיליון שקל, מתוך סך מאזן של כ-693 מיליון שקל. לחברה הכנסות צפויות שטרם הוכרו בסך של כ- 2.5 מיליארד שקל. #גיוס #הנפקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית