תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צמח המרמן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.zhg.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
הראל 224,659 276,872 52,213  23.24%
מגדל 10,866 11,308 442  4.07%
הירשמו לצפייה 15,081 13,826 -1,255  -8.32%
הירשמו לצפייה 692,714 678,672 -14,042  -2.03%
הירשמו לצפייה 322,137 296,213 -25,924  -8.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,655

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -41,221

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 377,723 559,722 181,999  48.18%
קחצ"ק חברת ניהול 57,905 57,559 -346  -0.60%
הירשמו לצפייה 1,402,430 1,397,950 -4,481  -0.32%
הירשמו לצפייה 1,485,060 1,477,640 -7,423  -0.50%
הירשמו לצפייה 108,672 86,123 -22,549  -20.75%
שדרגו את המנוי 677,000 636,516 -40,484  -5.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 181,999

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -75,283

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 52,655
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -41,221
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 181,999
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -75,283
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,603,974 8.86%
אלטשולר - שחם 678,672 3.75%
פסגות 296,213 1.64%
הירשמו לצפייה 276,872 1.53%
הירשמו לצפייה 252,718 1.40%
הירשמו לצפייה 27,500 0.15%
שדרגו את המנוי 26,251 0.15%
שדרגו את המנוי 20,614 0.11%
שדרגו את המנוי 13,826 0.08%
שדרגו את המנוי 11,308 0.06%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,255,248 23.51%
הפניקס 1,477,640 8.16%
הראל 1,397,950 7.72%
הירשמו לצפייה 636,516 3.52%
הירשמו לצפייה 559,722 3.09%
הירשמו לצפייה 86,123 0.48%
שדרגו את המנוי 57,559 0.32%
שדרגו את המנוי 39,738 0.22%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  צמח המרמן השלימה את השלב המוסדי בגיוס סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד') בהיקף של 50 מיליון שקל, בריבית שקלית של 5.5%, במח"מ 3.7. היקף הביקושים בשלב המוסדי הסתכם ב-134 מיליון שקל - 268% מהיקף ההנפקה בשלב זה.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  חברת צמח המרמן גייסה 12 מיליון שקל בתמורה להקצאת 1.4 מיליון מניות חדשות לציבור. בעקבות ההנפקה גדל חלק הציבור בחברה ל-22.24%. ערב ההנפקה עמד ההון העצמי של החברה על כ-108 מיליון שקל, מתוך סך מאזן של כ-693 מיליון שקל. לחברה הכנסות צפויות שטרם הוכרו בסך של כ- 2.5 מיליארד שקל. #גיוס #הנפקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית