תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פמס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fms.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מיטב דש 102,986 114,735 11,749  11.41%
אקסלנס 87,080 89,007 1,927  2.21%
הירשמו לצפייה 71,413 73,224 1,811  2.54%
הירשמו לצפייה 110,620 110,975 355  0.32%
הירשמו לצפייה 4,074 4,255 181  4.44%
שדרגו את המנוי 4,813 4,783 -30  -0.62%
שדרגו את המנוי 437 212 -225  -51.49%
שדרגו את המנוי 13,061 12,829 -232  -1.78%
שדרגו את המנוי 134,387 133,971 -416  -0.31%
שדרגו את המנוי 2,277 1,612 -665  -29.21%
שדרגו את המנוי 41,667 38,955 -2,712  -6.51%
שדרגו את המנוי 15,708 6,568 -9,140  -58.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,023

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,420

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הראל 169,898 171,125 1,227  0.72%
אנליסט 129,343 130,367 1,024  0.79%
הירשמו לצפייה 7,032 7,380 348  4.95%
הירשמו לצפייה 91,319 91,525 206  0.23%
הירשמו לצפייה 298,062 298,185 123  0.04%
שדרגו את המנוי 473 586 113  23.89%
שדרגו את המנוי 6,118 6,202 84  1.37%
שדרגו את המנוי 1,491 1,408 -83  -5.57%
שדרגו את המנוי 4,082 3,437 -645  -15.80%
שדרגו את המנוי 17,315 15,754 -1,561  -9.02%
שדרגו את המנוי 117,420 114,453 -2,967  -2.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,125

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,256

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,023
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,420
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,125
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,256
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 604,089 6.57%
מור 133,971 1.46%
מיטב דש 114,735 1.25%
הירשמו לצפייה 110,975 1.21%
הירשמו לצפייה 89,007 0.97%
הירשמו לצפייה 73,224 0.80%
שדרגו את המנוי 38,955 0.42%
שדרגו את המנוי 12,829 0.14%
שדרגו את המנוי 9,096 0.10%
שדרגו את המנוי 6,568 0.07%
שדרגו את המנוי 4,783 0.05%
שדרגו את המנוי 4,255 0.05%
שדרגו את המנוי 1,774 0.02%
שדרגו את המנוי 1,612 0.02%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 433 < 0.01%
שדרגו את המנוי 376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 968,403 10.53%
פסגות 298,185 3.24%
הראל 171,125 1.86%
הירשמו לצפייה 130,367 1.42%
הירשמו לצפייה 114,453 1.24%
הירשמו לצפייה 91,525 1.00%
שדרגו את המנוי 43,157 0.47%
שדרגו את המנוי 16,500 0.18%
שדרגו את המנוי 15,754 0.17%
שדרגו את המנוי 11,715 0.13%
שדרגו את המנוי 9,681 0.11%
שדרגו את המנוי 8,500 0.09%
שדרגו את המנוי 8,426 0.09%
שדרגו את המנוי 7,380 0.08%
שדרגו את המנוי 6,206 0.07%
שדרגו את המנוי 6,202 0.07%
שדרגו את המנוי 5,174 0.06%
שדרגו את המנוי 3,437 0.04%
שדרגו את המנוי 3,280 0.04%
שדרגו את המנוי 2,356 0.03%
שדרגו את המנוי 1,832 0.02%
שדרגו את המנוי 1,502 0.02%
שדרגו את המנוי 1,408 0.02%
שדרגו את המנוי 1,299 0.01%
שדרגו את המנוי 1,206 0.01%
שדרגו את המנוי 1,118 0.01%
שדרגו את המנוי 992 0.01%
שדרגו את המנוי 826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 533 < 0.01%
שדרגו את המנוי 506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 491 < 0.01%
שדרגו את המנוי 403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 235 < 0.01%
שדרגו את המנוי 162 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית