תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פמס

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר: www.fms.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
ברומטר 9,096 12,602 3,506  38.54%
פסגות 51,040 54,359 3,319  6.50%
הירשמו לצפייה 122,022 124,402 2,380  1.95%
הירשמו לצפייה 18,112 20,384 2,272  12.54%
הירשמו לצפייה 6,051 6,817 766  12.66%
שדרגו את המנוי 495 751 256  51.72%
שדרגו את המנוי 80,160 80,143 -17  -0.02%
שדרגו את המנוי 612 70 -542  -88.56%
שדרגו את המנוי 90,335 89,578 -757  -0.84%
שדרגו את המנוי 135,444 134,244 -1,200  -0.89%
שדרגו את המנוי 4,866 1,911 -2,955  -60.73%
שדרגו את המנוי 112,845 95,611 -17,234  -15.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,499

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,705

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הראל 171,125 372,826 201,701  117.87%
אנליסט 130,367 140,507 10,140  7.78%
הירשמו לצפייה 7,380 16,544 9,164  124.17%
הירשמו לצפייה 1,299 1,286 -13  -1.00%
הירשמו לצפייה 586 552 -34  -5.80%
שדרגו את המנוי 3,437 3,188 -249  -7.24%
שדרגו את המנוי 15,754 15,108 -646  -4.10%
שדרגו את המנוי 114,453 1,630 -112,823  -98.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 221,005

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -113,765

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,499
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -22,705
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 221,005
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -113,765
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 630,106 6.85%
מור 134,244 1.46%
מיטב דש 124,402 1.35%
הירשמו לצפייה 95,611 1.04%
הירשמו לצפייה 89,578 0.97%
הירשמו לצפייה 80,143 0.87%
שדרגו את המנוי 54,359 0.59%
שדרגו את המנוי 20,384 0.22%
שדרגו את המנוי 12,602 0.14%
שדרגו את המנוי 6,817 0.07%
שדרגו את המנוי 3,656 0.04%
שדרגו את המנוי 2,601 0.03%
שדרגו את המנוי 2,317 0.03%
שדרגו את המנוי 1,911 0.02%
שדרגו את המנוי 751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 982,710 10.69%
הראל 372,826 4.05%
פסגות 298,185 3.24%
הירשמו לצפייה 140,507 1.53%
הירשמו לצפייה 43,157 0.47%
הירשמו לצפייה 16,544 0.18%
שדרגו את המנוי 16,500 0.18%
שדרגו את המנוי 15,108 0.16%
שדרגו את המנוי 11,715 0.13%
שדרגו את המנוי 9,681 0.11%
שדרגו את המנוי 8,500 0.09%
שדרגו את המנוי 8,426 0.09%
שדרגו את המנוי 6,206 0.07%
שדרגו את המנוי 6,202 0.07%
שדרגו את המנוי 5,174 0.06%
שדרגו את המנוי 3,280 0.04%
שדרגו את המנוי 3,188 0.03%
שדרגו את המנוי 2,356 0.03%
שדרגו את המנוי 1,832 0.02%
שדרגו את המנוי 1,630 0.02%
שדרגו את המנוי 1,502 0.02%
שדרגו את המנוי 1,286 0.01%
שדרגו את המנוי 1,206 0.01%
שדרגו את המנוי 1,118 0.01%
שדרגו את המנוי 992 0.01%
שדרגו את המנוי 826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 533 < 0.01%
שדרגו את המנוי 506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 491 < 0.01%
שדרגו את המנוי 403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 235 < 0.01%
שדרגו את המנוי 162 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית